Ştiri Academica Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea DEC.179/COM

Comercial - pretentii
Instanta: CA CONSTANTA
Faza: Apel
Data: 03-11-2008

Discutii similare pe forum

Actiune in pretentii de dr comun sau de dr comercial?? - scris de evelina2008 - 1 raspunsuri
Buna ziua, daca va rog sa ma lamuriti si pe mine cu o speta: Sc X are ca obiect de activitate administrarea spatiilor de parcare, societatea avand in concesiune un teren destinat spatiului de parcare. Prin urmare, fiind o parcare privata, persoana care doreste sa si parcheze masina in acel loc trebuie sa plateasca o taxa de parcare. Intrebarea e urmatoarea: se poate intenta o actiune in pretentii delictuala intemeiata pe dr comun sau o actiune in pretentii intemeiata pe dr comercial? Mentionez f...
Pretentii - scris de Dragos74 - 6 raspunsuri
Buna ziua, imi poate da cineva un sfat sau o solutie la o speta? La sfarsitul anului 2007, mi s-a oferit ocazia sa intru in afaceri partener, contra unei sume de bani. Banii i-am achitat inainte de a merge si a face acte la ORC. Intre timp, la inceputul anului 2008 m-am razgandit de a merge inainte cu afacerea. Tin sa precizez ca nu am semnat nici un document prin care sa ma oblig ca voi cumpara 50% din actiunile firmei... a fost doar o intelegere verbala, cu banii dati inainte. In momentul cand...
Pretentii - scris de - 0 raspunsuri
in urma unui proces cu un arendas care nu si-a achitat arenda a fost data o hotarare definitiva prin care acesta este obligat la plata sumei care a facut obiectul procesului , plus penalizarile aferente conform contractului pana la stingerea debitului , plus cheltuieli de judecata . aceasta hotarare este legalizata si investita cu titlu executoriu . deasemenea este in curs o actiune prin care s-a cerut sechestru asigurator asupra bunurilor mobile si imobile ale debitorului . in urma discutiei...
Pretentii - scris de Marc - 1 raspunsuri
Buna seara. Am si eu o problema si apelez la dvs pt a afla un raspuns.... Am avut un proces care la final a fost in favoarea mea iar acum paratul are de platit o suma de bani dar nu prea am ajuns la o intelegere amiabila iar acum mai mult a si facut recurs el impotriva mea si asta dupa ce au trecut cele 15 zile cu drept de recurs adica din august sau care ar fi motivele foarte bine intemeiate pt a trece peste cele 15 zile . As dori sa stiu daca este legal recursul l...
Pretentii - scris de litenarul - 2 raspunsuri
Buna ziua.Pe data de 16.11.2012 am depus la tribunalul Suceava dosarul meu pentru recuperarea taxei de prima inmatriculare.Astazi este 13.02.2013 si nu mi -au stabilit termenul de judecata.Este normal asa ceva dupa 3 luni de la depunerea dosarului sa nu mi se stabileasca data pentru termenul de judecata?Am consultat si siteul lor si nu apare asa ceva.Va rog daca puteti sa-mi spuneti in cat timp ar trebui sa se stabileasca acest termen pentru asa ceva.Va multumesc.
R O M A N I A CURTEA DE A P E L C O N S T A N T A SECTIA COMERCIALA, MARITIMA SI FLUVIALA, CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Decizia civila nr.179/COM Sedinta publica de la 3 noiembrie 2008 Completul constituit din: PRESEDINTE (...) (...) Judecator (...) (...) Grefier (...) (...) S-a luat in examinare apelul comercial formulat de parata M. N., domiciliata in C,(...), (...) 3, . 16, judet C, impotriva sentintei civile nr. 332/COM/8.02.2008,pronuntata de T r i b u n a l u l C o n s t a n t a - Sectia comerciala in dosarul nr(...), in contradictoriu cu intimata reclamanta S.C. E. S.R.L., cu sediul in C,(...), si intimata - parata E. E., domiciliata in C,(...), (...)D 5B, .40, avand ca obiect pretentii. La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns apelanta-parata reprezentata de avocat E. H., in baza imputernicirii avocatiale nr.103/17.10.2008, intimata-reclamanta S.C.E. S.R.L. reprezentata de consilier juridic F. V., in baza imputernicirii nr.1664/20.10.2008, lipsind intimata-parata E. E.. Procedura legal indeplinita, in conformitate cu disp. art.87 si urm. din C o d u l d e procedura civila. Apelul este declarat si motivat in termen, legal timbrat, taxa judiciara de timbru in suma de 1650 le, conform chitantei seria (...) nr.(...)/17.10.2008 si timbru judiciar mobil in valoare de 0,30 lei. S-a facut referatul oral asupra cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care; Avand cuvantul, aparatorul apelantei, arata ca avand in vedere ca instanta de fond s-a pronuntat pe exceptia prescriptiei dreptului la actiune, solicita in conformitate cu disp. art. 138 alin. 2 si art.139 din C o d u l d e procedura civila a se pune in vedere partii adverse sa depuna la dosar cele doua inscrisuri ce stau la baza pronuntarii instantei de fond, anexa 2 la contract, respectiv 25.07.2005 si 10.09.2005. Reprezentanta intimatei, in aparare arata ca va depune aceste copii. Instanta acorda cuvantul asupra exceptiei de tardivitate invocata de intimata. Consilier juridic F. V. din partea intimatei (...) E. SRL sustine exceptia de tardivitate astfel cum a fost formulata, urmand a se retine ca de La data pronuntarii sentintei, 8.02.2008, apelanta a avut atitudine pasiva. Avand cuvantul, aparatorul apelantei cu privire la exceptia de tardivitate arata ca a facut dovada ca apelanta-parata la data comunicarii sentintei, 14.08.2008 se afla intr-o tara araba si la data de 20.08.2008 a plecat spre Romania. Termenul de apel, conform art.284 din C o d u l d e procedura civila este de 15 zile de la data comunicari; nu i s-a putut comunica sentinta intrucat nu era in tara; a luat cunostinta de sentinta la data de 1.09.2008, cererea de apel fiind depusa in data de 4.09.2008 iar termenul de 15 zile fiind in interiorul acestui termen. Astfel apreciaza ca data de referinta este 20.08.2008 cand a plecat spre Romania. Pentru aceste considerente solicita respingerea exceptiei de tardivitate a formularii apelului. Instanta ia dosarul in pronuntare pe exceptia de tardivitate. C U R T E A Asupra apelului c o m e r c i a l d e fata; 1.Obiectul litigiului si partile din proces Prin sentinta civila nr.4199/11.04.2007 pronuntata de J u d e c a t o r i a C o n s t a n t a in dosarul nr(...) s-a admis exceptia necompetentei materiale a J u d e c a t o r i e i C o n s t a n t a si a fost declinata competenta de solutionare a cauzei in favoarea T r i b u n a l u l u i C o n s t a n t a - sectia comerciala. Pentru a pronunta aceasta hotarare instanta a avut in vedere natura comerciala a cauzei dedusa din contractele pe care isi intemeiaza pretentiile reclamanta, precum si valoarea obiectului litigiului mai mare de 100.000 lei, fapt ce atrage competenta tribunalului conform dispozitiilor art.2 alin.1 lit. a Cod procedura civila. Dosarul a fost inregistrat pe rolul T r i b u n a l u l u i C o n s t a n t a sub nr(...). Din actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele: Prin cererea de chemare in judecata reclamanta (...) E. SRL a solicitat obligarea paratelor M. N. si E. E., in calitate de fidejusori, la plata sumei de 181.875,76 euro (la cursul zilei) din care 64.380,80 euro valoare debit 2005 si 117.494,96 euro penalitati de intarziere aferente anului 2006 si a cheltuielilor de judecata. In motivarea cererii reclamanta arata ca a incheiat la data de 26.03.2003 cu (...) B. SRL contractul de vanzare cumparare nr.024. Ulterior, la 28.03.2003 au fost incheiate contracte de fidejusiune prin care M. N. si E. E. garantau executarea obligatiei stabilita prin contractul de vanzare cumparare sus mentionat. Prin anexa 1 la contractul de vanzare cumparare s-a stabilit ca suma de 47.314,40 euro reprezentand contravaloarea celor 28 vaci de lapte livrate catre societatea debitoare urmeaza a fi achitate la datele scadente 30.09.2003 si 20.10.2003. La data de 01.09.2003 societatea debitoare a achizitionat samanta de G. soarelui si diafuran in valoare de 5.892,88 euro, fiind stabilite aceleasi date scadente. Pentru aceste operatiuni au fost emise facturile nr.(...)/09.04.2003 in valoare de 1.666.000.000 ROL si nr.(...)/01.09.2003 in valoare de 219.804.424 ROL, debitul total ce urma a fi achitat la datele scadente stabilite fiind de 53.207,28 euro. Intrucat la data scadenta societatea debitoare nu a putut achita debitul, reprezentantii sai au solicitat amanarea termenului scadent pentru anul urmator, drept pentru care s-a aplicat majorarea de 10% asupra cuantumului debitului. In urma acestei solicitari, cuantumul debitului a ajuns la 58.528 euro, iar ca si date scadente au fost stabilite 20.10.2004, 30.11.2004 si 30.08.2005. debitul nu a fost achitat nici la aceste date, asa incat a fost semnata o noua anexa de prelungire a datei scadente, pentru 25.07.2005 si 10.09.2005, iar asupra debitului s-a aplicat o noua majorare, acesta ajungand la 64.380,80 euro. Cum societatea debitoare nu a inteles sa execute obligatia de plata nici in aceste conditii, reclamanta a perceput penalizari pentru aceasta perioada (365 zile x 0,5% x 64.380 euro) in valoare de 117.494,96 euro. Desi s-a incercat recuperarea creantei de la societatea debitoare, acest lucru nu a fost posibil. Conform art.3.1 din contractul de fidejusiune, creditorul obligatiei principale are dreptul sa urmareasca direct pe fidejusor pentru executarea creantei, in cazul neexecutarii la scadenta din partea debitorului a obligatiei principale, fara ca aceasta urmarire sa fie conditionata de o prealabila urmarire a debitorului principal. In consecinta, se solicita obligarea paratelor M. N. si E. E., in calitate de fidejusori, la plata debitului de 181.875,76 euro ( la cursul zilei), conform prevederilor art.3.2 din contractul de vanzare cumparare nr.024/26.03.2003. In drept au fost invocate dispozitiile art.1652 si urm. Cod civil. In sustinerea cererii, au fost anexate contractul de vanzare cumparare cu plata in rate nr.024/26.03.2003, contractele de fidejusiune incheiate la 28.03.2003 cu M. N. si E. E., anexa nr.01 din 26.03.2003 la contractul nr.024/26.03.2003, anexa nr.02 din 01.08.2003 la contractul nr.024/26.03.2003, anexa nr.1 din 20.10.2003 la contractul nr.024/26.03.2003. Parata M. N. a formulat intampinare prin care a invocat pe cale de exceptie prescriptia dreptului la actiune si prematuritatea actiunii dedusa din prevederile art.7201 C.pr.civila. Prin incheierile motivate din 19.12.2007 si 09.01.2008 instanta a respins exceptiile invocate. Totodata, parata M. N. a invocat exceptia prematuritatea actiunii intemeiata pe dispozitiile art.1662 Cod civil si imbogatirea fara justa cauza, exceptii ce au fost calificate de instanta in sedinta din 19.12.2007 drept aparari de fond. Pe fondul cauzei, parata M. N. a sustinut ca debitoarea (...) B. SRL nu datoreaza suma solicitata de catre reclamanta, intrucat sumele imputate sub forma de majorari nu sunt facturate, prin urmare ele nu pot fi operate in contabilitate si deci nu pot fi imputate fidejusorului. In ceea ce priveste debitul principal, se arata ca debitoare are ca obiect de activitate agricultura, iar in ultimii ani activitatea i-a fost afectata de calamitati, acesta fiind si motivul pentru care reclamanta a acordat amanarea platii. Legal citata, parata E. E. nu a formulat intampinare si nu s-a prezentat in instanta pentru a arata mijloacele sale de aparare. 2. Hotararea tribunalului Prin sentinta civila nr. 332/COM/8.02.2008, T r i b u n a l u l C o n s t a n t a - sectia comerciala a admis in parte actiunea formulata de reclamanta (...) E. SRL, in contradictoriu cu paratele M. N. si E. E.; au fost obligata paratele, in solidar, la plata echivalentului in lei la data platii a sumei de 64.380,80 EURO, reprezentand contravaloare produse livrate si neachitate. A fost respinsa cererea privind obligarea paratelor la plata echivalentului in lei la data platii a sumei de 117.494,96 EURO, reprezentand penalitati de intarziere, ca nefondata. Au fost obligate paratele la plata catre reclamanta a sumei de 3303,11 lei cheltuieli de judecata, reprezentand taxe judiciare de timbru. Pentru a pronunta aceasta solutie, prima instanta a retinut urmatoarele: La data de 26.03.2003 reclamanta (...) E. SRL a incheiat cu (...) B. SRL contractul de vanzare cumparare cu plata in rate nr.024, prin care se obliga sa livreze produse de tipul si in cantitatea prevazute in anexa la contract. Potrivit clauzei 2.3 din contract, cumparatoarea (...) B. SRL si- a asumat obligatia de a plati pretul produselor, in conditiile stipulate in anexa ce face parte integranta din contractul de vanzare cumparare. In anexele nr.01 si 02 din 26.03.2003 partile au prevazut produsele ce urmau a fi livrate de catre reclamanta, cuantumul ratelor si data scadentei acestora. In vederea garantarii obligatiei asumata de cumparatoarea (...) B. SRL prin contractul de vanzare cumparare, la data de 28.03.2003 au fost incheiate doua contracte de fidejusiune, prin care paratele M. N. si E. E. se obligau, in calitate de fidejusori, sa execute obligatia asumata de debitorul principal, in cazul neexecutarii acesteia la termenul scadent. In baza contractului de vanzare cumparare nr.024/26.03.2003 reclamanta a emis factura nr.(...)/09.04.2003 in valoare de 1.666.000.000 ROL (curs facturare 35211lei/euro) si factura nr.(...)/01.09.2003 in valoarea de 219.804.424 ROL (curs facturare 37300lei/euro), debitul total fiind in cuantum de 1.885.804.424 ROL, respectiv 53.207,28 euro. Pretul produselor nu a fost achitat la data scadenta, astfel ca partile contractante au convenit amanarea scadentei, iar potrivit art.3.2 din contractul de vanzare cumparare creditoarea a aplicat o majorare de 10% asupra cuantumului total al debitului. Debitoarea (...) B. SRL a recunoscut debitul astfel cum a fost majorat, prin semnarea a doua inscrisuri denumite de parti "anexe la contract", in care se prevedeau noile date scadente si cuantumul debitului majorat. Intrucat debitoarea nu a inteles sa execute nici in aceste conditii obligatia ce-i revenea prin contract privind plata pretului, reclamanta creditoare a procedat la executarea garantiilor contractuale, in vederea recuperarii debitului de la cei doi fidejusori - paratele in cauza M. N. si E. E.. Paratele nu au contestat indeplinirea obligatiilor contractuale de catre reclamanta. In ceea ce priveste indeplinirea propriei obligatii, parata M. N. a invocat incidenta art.7 din contractul de vanzare cumparare si contractul de fidejusiune relativ la cazul de forta majora, motivat de imprejurarea ca activitatea debitoarei principale (...) B. SRL a fost afectata de calamitati, fapt ce a determinat imposibilitatea executarii obligatiei. Sustinerile paratei sunt neintemeiate, intrucat in cauza exista doua raporturi juridice obligationale distincte, respectiv contractul de vanzare cumparare cu plata in rate si contractul de fidejusiune, intre care exista o relatie de accesorialitate, asa incat parata in calitate de fidejusor nu poate opune creditoarei decat acele exceptii ce decurg din contractul de fidejusiune, precum si exceptii referitoare la valabilitatea obligatiei principale si intinderea ei, nu si aparari proprii ale debitorului principal. In acest sens, instanta retine ca potrivit art.7 din contractul de fidejusiune, forta majora apara de raspundere, numai in masura in care fidejusorul insusi este impiedicat sa execute obligatia contractata. Potrivit dispozitiilor art.1652 Cod civil "cel ce garanteaza o obligatie se leaga catre creditor de a indeplini insusi obligatia pe care debitorul nu o indeplineste". In considerarea acestor prevederi legale coroborate cu art.969 Cod civil care consacra forta obligatorie a contractului intre partile contractante, si avand in vedere ca situatia de fapt aratata de reclamanta este dovedita cu inscrisurile existente la dosar, paratele in calitate de fidejusori sunt indatorate la plata debitului principal, conform art.5 din contractul de fidejusiune. Apararile paratei M. N. relative la prematuritatea introducerii actiunii dedusa din prevederile art.1662 Cod civil si . fara justa cauza a reclamantei, au caracter formal, in conditiile in care potrivit clauzei 5.2 din contractul de fidejusiune parata a renuntat expres la beneficiul de discutiune. Cat priveste cererea de acordare a penalitatilor de intarziere datorate conform art.3.2 din contractul de vanzare cumparare, instanta retine urmatoarele: Pentru a evalua conventional eventualul prejudiciu datorat nerespectarii termenului de plata, partile prin acordul lor de vointa au inserat in contractul de vanzare cumparare nr.024/26.03.2003 o clauza penala de 0,5% pe zi de intarziere. B., partile au convenit ca in situatia in care ajung la un acord privind amanarea termenului scadent, pretul produselor livrate sa fie majorat cu 10%. Avand in vedere ca cele doua clauze sunt prevazute B. si au aceeasi finalitate, de sanctionare a debitorului aflat in intarziere, iar creditoarea a optat pentru aplicarea procentului de majorare de 10% asupra debitului initial, in urma careia a rezultat suma de 64.380,80 euro, instanta constata nefondata cererea de acordare a penalitatilor de intarziere in cuantum de 117.494,96 euro. 3. Apelul Impotriva acestei hotarari a declarat apel parata M. N. care a aratat ca hotararea este netemeinica si nelegala pentru urmatoarele considerente: Se arata faptul ca apelanta a fost plecata din tara in perioada 13-08- 2008 pana in data de 20-08-2008 sens in care intelege sa anexeze in copie pasaportul cu care s--a deplasat in afara tarii. Sentinta a fost comunicata in data de 14-08-2008 conform stampilei postei Romane, a luat la cunostinta de aceasta solutie in data de 1.09.2008 cand am ajuns la domiciliu, dar avand in vedere data de 20-08-2008 la care a primit viza de intoarcere apreciaza ca apelul este depusa in termen. In fapt arata ca a formulat mai multe aparari pe cale de exceptie, aparari ce au fost respinse. In ceea ce priveste prima exceptie invocata prescriptia dreptului ia actiune, prin care s-a sustinut ca este implinita prescriptia dreptului de a solicita o obligatie intru-cat reclamanta impune o creanta pretinsa prin contractul de vanzare cumparare nr.024 din 26-03-2003, in conditiile in care actiunea a fost introdusa in data de 27-11-2006 astfel ca termenul de 3 ani in care putea introduce actiunea este implinit. Se arata ca daca instanta aprecia ca acest contract este incheiat sub conditie suspensiva iar platile urmau a se efectua in doua rate, mai precis in data de 30-09-2003 si 20-10-2003, de asemenea prescriptia extinctiva a dreptului de a pretinde o creanta este implinit in conformitate cu prevederile art. 7, alin 3 din Decretul nr. 167/1958 ce stabilesc ca pentru dreptul sub conditie suspensiva sau cu termen suspensiv, prescriptia incepe sa curga de la data cand s-a implinit conditia, termenul de prescriptie fiind implinit anterior introducerii acestei actiuni. Daca ne raportam la contractul de fidejusiune contract ce imi este imputat, subsemnata am inteles sa invoc o a doua prescriptie implinita si G. de contractul de fidejusiune incheiat in data de 28-03-2003, astfel termenul limita pana la care reclamanta putea pretinde executarea contractuala este implinit din data de 28-03-2006, iar actiunea ce a facut obiectul prezentului dosar a fost introdusa in data de 27-11 -2006. Fata de aceasta a doua prescriptie se arata ca instanta a omis sa se pronunte. Anexele ce fac obiectul clauzei suspensive nu sunt incheiate pentru contractul de fidejusiune, acestea sunt incheiate cu S.C B. S.R.L. si numai pentru contractul de vanzare - cumparare nr. 024 astfel ca nefiind incheiate de apelanta nu pot fi folosite ca motive de suspendare, vointa acesteia nefiind exprimata pentru a produce efecte juridice si oricum la acea data eu nu mai avea nici o calitate in societate. Termenul de prescriptie nu a fost intrerupt sau suspendat, deoarece nu a recunoscut acest debit, bani nu i-au folosit acesteia, penalitatile invocate in cuprinsul actiunii nu au fost in nici un fel facturate si oricum toate actele si anexele prin care s-au adaugat penalitati sunt incheiate in favoare si pentru cumparatorul S.C. B. S.R.L. caruia i-a profitat vanzarea, si nu cu apelanta deci nu-i pot fi opozabile . G. de exceptia prematuritatii introducerii acestei actiuni cu referire prevederile art. 720 , indice 1 din C o d u l d e Procedura Civila, se arata ca nu a avut cunostinta de nici o conciliere sau o notificare comunicata si din inscrisurile anexate la cererea de chemare in judecata nu rezulta nici macar faptul ca reclamanta a incercat o conciliere a acestui litigiu comercial motiv pentru care a solicitat instantei de judecata sa constate prematuritatea introducerii actiunii si sa dispuna in consecinta. Pe de alta parte se arata ca instanta s-a aflat in eroare cand a apreciat ca negocierile efectuate de catre societati fara participarea apelantei sunt o forma de conciliere ce nu-i pot fi opozabile,la data aceea nemaiavand nici o calitate in societate. Concilierea se poate face doar intre partile ce se afla in litigiu iar reclamanta intimata nu a conciliat cu aceasta, nu a facut nici un fel de demersuri pentru a ajunge la un compromis. Apelanta invedereaza faptul ca a invocat prematuritatea introducerii actiunii, exceptie ce a fost apreciata ca fiind o motivatie de fond, stare de fapt pe care am solicitat sa fie constatata in conformitate cu art. 1662 din Codul Civil, deoarece reclamanta se afla in procedura de executare silita asupra societatii B. S.R.L demarata in Dosarul de executare nr. 4/ex/2006 (Dosar instanta M nr. 62/2006) aflat la Executor Judecatoresc D. E. N., executare ce este in desfasurare, deci eu nu pot fi tinuti a plati creditoarei o potentiala datorie decat in momentul in care executarea nu mai este posibila dar executarea se afla in derulare fiind infiintate sechestre asiguratorii pe bunurile acesteia, motiv pentru care nu poate fi pretinsa plata de la apelanta cat timp societatea are bunuri de executat iar reclamanta este indreptata impotriva acesteia, astfel ca actiunea este prematur formulata. Societatea B. S.R.L se afla in procedura de dizolvare dar detine o ferma in zona B., Jud. Constanta, ferma a carei valoare acopera creanta pretinsa dar reclamata nu doreste sa o execute in acest moment pentru motive necunoscute acesteia. . fara justa cauza, invocata ca aparare de fond a fost sustinuta deoarece reclamanta intimata incearca sa execute bunurile societatii in dosarul de executare silita mai sus rubricat si totodata doreste incasarea inca o data a creantei pretinse de la apelanta, astfel aceasta pretinde o creanta in temeiul unui contract de fidejusiune, dar isi conserva prin neexecutare creanta datorata de societate, creanta ce urmeaza fi imputata si recuperata de la societate in baza facturilor emise, astfel reclamanta intimata se va putea indestula de doua ori pentru aceeasi obligatie. Intimata reclamanta E. SRL C prin intampinare solicita respingerea apelului, in principal ca tardiv formulat, in subsidiar ca nefondat pentru urmatoarele considerente: Pe cale de exceptie, s-a invocat tardivitatea formularii apelului, raportat la data comunicarii sentinta instantei de fond, 14 august 2008, prin care, procedura de comunicare a fost legal indeplinita, si procesului verbal existent la dosarul cauzei (fila 51). Potrivit hotararii atacate, precum si dispozitiilor art. 284 alin. (1) C.pr.civ" termenul de apel este 15 zile de la comunicare, nerespectarea acestuia ducand la sanctiunea decaderii exercitarii caii de atac. In speta, cererea de apel a fost primita si inregistrata la instanta de fond in data de 4 septembrie 2008, depasindu-se termenul de 15 zile prevazut de lege. Cu privire la invocarea de catre apelanta a imposibilitatii formularii apelului in termenul legal, pe motivul c in perioada 13 august - 20 august 2008 a fost plecata din tara, facem urmatoarele precizari: In conformitate cu prevederile art. 129 indice 1 alin. (1) C.pr.civ. partile au indatorirea, sa urmareasca desfasurarea si finalizarea procesului. In speta, sentinta instantei de fond a fost pronuntata in data de 8 februarie 2008, timp in care apelanta ar putut sa cunoasca solutia si sa declare apel, insa aceasta a avut o atitudine pasiva. Articolul 103 C.pr.civ. reglementeaza o repunere in termen "sui generis", in conditii restrictive i; imprejurarea ca la data comunicarii hotararii, apelanta a fost plecata din tara, nu constituie o imprejurare obiectiv; mai presus de vointa sa, avand in vedere ca putea fi prevazuta si depasita de aceasta. Chiar daca am considera ca apelanta nu a putut exercita calea de atac in termen, dintr-o imprejurare m presus de vointa sa, conform prevederilor art. 103 C.pr.civ. aceasta trebuia sa solicite inainte sau cel putin odata cu motivele de apel, repunerea in termenul de formulare a apelului. Dupa cum se poate observa, apelanta n si-a motivat nici "in drept" cererea de apel pe dispozitiile art. 103 C. pr. Civ. Asadar, cererea de repunere in termen care nu a fost facuta in 15 zile de la incetarea impiedicarii, in speta de la data de 01.09.2008, cand a ajuns la domiciliu si a luat la cunostinta de hotarare, va fi respinsa de catre instanta ca tardiv formulata. In consecinta, solicita admiterea exceptia invocata si respingerea apelului ca tardiv formulat. Pe fond, solicita respingerea apelului ca nefondat, pentru urmatoarele considerente: Asa cum am aratat mai sus, apelanta avea indatorirea sa urmareasca desfasurarea procesului si sa exercite drepturile procedurale, precum si sa- si probeze pretentiile si apararile. Prin faptul ca apelanta invoca ca cunoaste continutul incheierii din 19.12.2007, demonstreaza inca o data lipsa de interes a acesteia. Cu privire la prescriptiei dreptului la actiune, prin incheierea din 09.01.2008, instanta a respins exceptia ca neintemeiata, retinand in drept prevederile art. 16 lit a din Decretul nr. 167/1958. In mod corect instanta de fond a apreciat ca prin semnarea si stampilarea celor do anexe la contractul de vanzare - cumparare nr. 24/26.03.2003, debitoarea principala a recunoscut debitul, cuantumul modificat, prin majorare cu 10% conform dispozitiilor art. 3.2 din contract, aceasta recunoaste determinand intreruperea termenului de prescriptie. Astfel ca efect al intreruperii prescriptiei, a `inceput sa curga un nou termen de la datele stipulate in anex; la contract, respectiv 25.05, 2007 si 10.09.2005, actiunea subscrisei fiind introdusa la data de 27.11.2006, inauntrul termenului de prescriptie de 3 ani. Sustinerile apelantei ca instanta de fond a omis sa se pronunte asupra implinirii termenului de prescriptie contractele de fidejusiune incheiate ia data de 28.03.2003, nu poate fi retinut de catre instanta, avand in vedere ca prin aceeasi incheiere din 09.01.2008, acestea au fost respinse ca nefondate. In mod corect, instanta a retinut ca potrivit dispozitiilor art. 1 alin. 2 din Decretul nr. 167/1958, odata cu stingerea dreptului la actiune privind un drept principal se stinge si dreptul la actiune privind drepturile accesorii. In speta, intreruperea termenului de prescriptie prin recunoasterea debitului,de catre S.C. B. S.R.L. a intrerupt si prescriptia G. de accesoriul obligatiei principale, contractul de fidejusiune. Referitor la exceptia inadmisibilitatii actiunii dedusa din prevederile art. 720 indice 1, prin incheierea din 19.12.2007, instanta a respins aceasta exceptie ca neintemeiata, retinand in mod corect, in baza inscrisurilor depuse la dosarul cauzei, ca procedura concilierii directe a fost indeplinita. Cu privire la invocarea prematuritatii introducerii actiunii, dedusa din prevederile art. 1662 Cod civil si imbogatirii fara justa cauza, instanta in mod corect a retinut ca apararile apelantei au caracter formal, in conditiile in care potrivit clauzei 5.2. din contractul de fidejusiune, M. N. a renuntat in mod expres la beneficiul de discutiune. Afirmatiile apelantei cum ca societatea noastra urmareste imbogatirea fara drept sunt neintemeiate, avand in vedere ca nici pana la aceasta data nu am reusit recuperarea sumei de la debitorul principal. 4. Curtea Examinand exceptia invocata de catre intimata reclamanta instanta de judecata apreciaza ca aceasta este fondata raportat la urmatoarele considerente : Din inscrisurile depuse la dosarul cauzei rezulta faptul ca solutia instantei de fond i-a fost comunicata apelantei parate la data de 14 august 2008, procedura de comunicare a fost legal indeplinita asa cum rezulta din continutul procesului verbal existent la dosarul de fond (fila 51). Potrivit dispozitiilor art. 284 alin. (1) Cod procedura civila " termenul de apel este 15 zile de la comunicare,daca legea nu dispune altfel",acesta este un termen peremptoriu, legal si absolut ce are ca sanctiune decaderea din dreptul de a mai exercita calea de atac. In cauza dedusa judecatii, cererea de apel a fost primita si inregistrata la instanta de fond in data de 4 septembrie 2008, depasindu-se termenul de 15 zile stipulat imperativ de legiuitor. Imprejurarea ca apelanta parata a fost plecata din tara in aceasta perioada nu prezinta relevanta sentinta civila fiindu-i legal comunicata la domiciliul sau procesual. Raportat la considerentele mai sus expuse si analizate urmeaza a se proceda la admiterea exceptiei invocate cu consecinta respingerii apelului declarat ca tardiv formulat. PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII D E C I D E Admite exceptia invocata de intimata reclamanta S.C. E. S.R.L. Respinge ca tardiv apelul comercial formulat de parata apelanta M. N., domiciliata in C,(...), (...) 3, . 16, judet C, impotriva sentintei civile nr. 332/COM/8.02.2008, pronuntata de T r i b u n a l u l C o n s t a n t a - Sectia comerciala in dosarul nr(...), in contradictoriu cu intimata reclamanta S.C. E. S.R.L., cu sediul in C,(...), jud. C si intimata - parata E. E., domiciliata in C,(...), (...)D 5B, .40, jud.C, avand ca obiect pretentii. Definitiva. Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare. Pronuntata, in sedinta publica, astazi 3 noiembrie 2008. |Presedinte, | |Judecator, | |(...) (...) | |(...) (...) | | |Grefier, | | | |(...) (...) | | L.B. 10 noiembrie 2008 jud.fond.D. (...) U. red.dec.jud.G.E. 5ex/12.12.2008

Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.
Iti recomandam si urmatoarele spete

  • Hotararea 606 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 130/2008-R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 1523 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 217/R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 148 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 646 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 216 - Civil - reziliere contract
  • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013