Avocatura Com
Home Ştiri Academica Cursuri Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 9624

Litigii de munca - drepturi banesti
Instanta: CA CRAIOVA
Faza: Recurs
Data: 06-11-2008

Discutii similare pe forum

Drepturi banesti - litigii de munca - scris de andin - 1 raspunsuri
Am castigat procesul cu firma pentru drepturi banesti-litigii de munca, am hotararea definitiva si irevocabila, insa chiar si asa ma lovesc de refuzul lor de a-mi da salariile pe cele 3 luni! Problema este ca in hotararea judecatoreasca nu se precizeaza exact ce suma trebuie sa recuperez, ci doar ca cei de la firma trebuie sa imi acorde salariile pe lunile aprilie, mai si iunie 2011, precum si concediile de odihna pe 2010 si 2011, sume ce vor fi actualizate de la data nasterii drepturilor pana i...
Drepturi banesti - scris de iordachita gheorghe - 1 raspunsuri
Ce inseamna decizia Curti de Apel Bucuresti?.Respinge exceptia necompetentei Tribunalului Teleormam,Admite recursul Modifica sentinta recurata in sensul respingerii actiunii ca nefondata,Irevocabila .
Prescriptie unor drepturi banesti! - scris de Ovidiu - 4 raspunsuri
In cazul unui angajat s-a constatat ca trebuia inca de acum 5 ani sa i se acorde mai multe zile de concediu o data cu implinirea a 10 ani vechime in munca. Insa deorece nu este posibil ca sa-i fie acordate zilele de concediu neefectuate pe ultimii 5 ani am vrea sa-i compensem baneste omului zilele nefectuate. Intrebarea mea este daca intervine prescriptia pentru drepturile cuvenite pentru mai mult 3 ani in urma sau daca ii pot compensa intreaga perioada de 5 ani... Este o speta cu regim de u...
Acordre drepturi banesti cstigate in instanta. - scris de maripe - 1 raspunsuri
Buna. [i:1cbak9ii]Am castigat impreuna cu alti colegi niste sporuri, retroactiv, si avem hotariri definitive si irevocabile la 31.12.2009, investite cu formula executorie, insa angajatorul invoca OUG nr.71/2009 si o " lalaie" cu acordarea drepturilor banesti. Mai mult decat atat exista 2 colegi care si-au depus demisia si au solicitat acordarea drepturilor banesti la plecare.[/i:1cbak9ii]. [i:1cbak9ii]Trebuie respectata obligatoriu aceasta procedura din OUG nr.71/2009 chiar si pent...
Drepturi banesti la iesirea la pensie politisti - scris de - 0 raspunsuri
Buna ziua! Sunt pensionat cu gr.III de invaliditate din data de 29.12.2010.Pentru drepturile banesti am facut toate demersurile legale dupa care am ajuns in instanta fara a fi reprezentat de avocat.Instanta de fond mi-a dat castig de cauza intrucat nici o lege nu prevede anularea acestor drepturi.In urma recursului,CA BRASOV,"modifica in parte sentita atacata cu recurs de I.P.J.COVASNA,"IN SENSUL CA IMI RESPINGE IN INTEGRALITATE CEREREA DE CHEMARE IN JUDECATA a I.P.J.COVASNA.In concluz...
R O M A N I A CURTEA DE A P E L C R A I O V A SECTIA A II-A CIVILA SI PT. CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE DECIZIE Nr. 9624 Sedinta publica de la 06 O. 2008 Completul compus din: PRESEDINTE: (...) (...) (...) Judecator: (...) (...) Judecator: (...) E. Grefier: E. T. P. x.x.x.x.x. Pe rol, judecarea recursurilor declarate de paratii INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI M si SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 6 DR TR S, impotriva sentintei civile nr. 1244 din 03.06.2008, pronuntata de T r i b u n a l u l M e h e d i n t i, in dosar nr(...), in contradictoriu cu intimatul reclamant D. S. si intimatii parati CONSILIUL JUDETEAN M si GRADINITA NR 3 DR.TR.S, avand ca obiect "drepturi banesti". La apelul nominal facut in sedinta publica, au raspuns recurentul parat INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI M, prin consilier juridic B. S. si intimatul reclamant D. S., reprezentat de avocat E. O., lipsind celelalte parti. Procedura legal indeplinita. S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, invederandu- se ca, recursurile au fost declarate si motivate in termenul legal, dupa care, apreciindu-se cauza in stare de judecata, se acorda cuvantul partilor prezente asupra acestora. Consilier juridic B. S., pentru recurentul parat INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI M, pune concluzii de admitere a recursului conform motivelor formulate. Avocat E. O., pentru intimatul reclamant D. S., depune la dosar copia sentintei T r i b u n a l u l u i M e h e d i n t i, prin care reclamantul a fost incadrat pe postul de studii superioare si i s-au acordat si drepturile banesti aferente acestui post, solicitand astfel, respingerea recursurilor si mentinerea ca temeinica si legala, a sentintei atacate, cu obligarea la plata cheltuielilor de judecata, conform concluziilor scrise. C U R T E A Asupra recursurilor de fata. Constanta ca la data de 21 februarie 2008, reclamantul D. S. s-a adresat instantei formuland cerere de chemare in judecata impotriva paratilor Scoala Generala nr. 6, Gradinita nr.3, Inspectoratul Scolar Judetean M, Consiliul Judetean M, solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta, sa fie obligati la emiterea unei decizii de transformare a postului de administrator financiar(patrimoniu) cu studii medii in administrator financiar cu studii superioare(patrimoniu), precum si la plata drepturilor salariale pe perioada 2004 la zi, corespunzator postului de administrator financiar cu studii superioare, drepturi ce vor fi actualizate. Motivandu-si in fapt actiunea a sustinut ca este incadrat pe perioada nedeterminata in functia de administrator la Gradinita nr.3 Dr.Tr.S , iar in anul 2004 in conformitate cu ordinul Ministerului Educatiei si Cercetarii nr. 4847bis /01.10.2004 publicat in MO nr. 925/11.10.2004 si a O.U.G nr. 68/16.09.2004, publicat in MO nr. 875/24.09.2004, a fost incadrat ca administrator financiar (patrimoniu) cu studii medii avand aceeasi salarizare. A mai mentionat ca, in anul 2003 a absolvit Facultatea de Inginerie a Universitatii din C, cu licenta si a solicitat in conformitate cu art.8 din OUG 191/2002, transformarea postului de administrator cu studii medii in administrator cu studii superioare, dar la aceea data fiind personal nedidactic si cum in grila de salarizare nu era prevazut postul cu studii superioare, cererea i-a fost respinsa. In anul 2004, urmare a aparitiei OUG nr. 68/24.09.2004 si a Ordinului N. bis/11.10.2004, care prevad infiintarea postului de administrator cu studii medii in post de administrator cu studii superioare, institutia abilitata sa emita dispozitia in sensul celor solicitate, respectiv J. M, nu a dat curs unei asemenea cereri. La data de 16.05.2008, paratul J. M, prin serviciul Registratura a depus la dosar intampinare invocand lipsa calitatii procesuale pasive, iar pe fond a solicitat respingerea actiunii. T r i b u n a l u l M e h e d i n t i, prin sentinta nr. 1244 din 3 iunie 2008 a respins exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a J. M. A admis in parte actiunea formulata de reclamantul D. S. impotriva paratilor Scoala Generala nr.6 si Inspectoratul Scolar Judetean. S-a dispus obligarea paratilor Scoala Generala nr.6 si J. M sa emita reclamantului decizie de transformare a postului de administrator financiar (patrimoniu) cu studii medii in administrator financiar (patrimoniu) cu studii superioare. Au fost obligati paratii sa-i plateasca drepturile salariale aferente postului de administrator financiar (patrimoniu) cu studii superioare pentru perioada 21 februarie 2005 - si pana la emiterea deciziei, drepturi ce vor fi reactualizate la data platii. S-a respins actiunea fata de Consiliul Judetean M. Pentru a se pronunta astfel, s-a retinut ca reclamantul D. S. este salariatul paratei Scoala cu clasele I-VIII nr. 6 Dr.Tr.S si functioneaza ca administrator la Gradinita nr. 3 , fiind platit ca angajat cu studii medii asa cum rezulta din adeverinta nr.2235/14.02.2008 eliberata de Scoala cu clasele I-VIII nr. 6 Dr. Tr.S; ca reclamantul a indeplinit functia de administrator I cu studii medii, iar in anul 2004, dupa intrarea in vigoare a Ordinului N. nr. 4847 bis/2004 acest post a fost echivalent cu postul de administrator( patrimoniu) cu studii medii ,din statutul de functii existent la 01.12.2007reiesind ca reclamantul indeplineste functia de administrator financiar (patrimoniu ) treapta I. Urmare a absolvirii cursurilor Universitatii din C -Colegiul Universitar din Dr.Tr.S , reclamantul a solicitat paratei Scoala cu clasele I-VIII nr. 6 Dr.Tr.S si Inspectoratului Scolar Judetean M schimbarea incadrarii sale din administrator cu studii medii in administrator cu studii superioare. Cu adresa nr.1887/ 22.05.2005 parata Scoala cu Clasele I-VIII nr. 6 a comunicat reclamantului ca nu este in masura sa schimbe incadrarea acestuia, iar J. M cu adresa nr.4665/2005 a comunicat reclamantului ca potrivit Metodologiei pentru utilizarea functiei didactice auxiliare de administrator financiar (patrimoniu) si echivalarea acesteia cu functiile de specialitate din anexa 5/1 capitol I lit a si c si cu unele functii din anexa V/2 de la OUG nr.191/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, aprobat prin P. nr.4847 bis 01/10.2004, functia de administrator IM prevazuta la nr.crt.12 din anexa V/2 la OUG 191/2002 a fost echivalata cu functia de administrator financiar (patrimoniu) treapta I M prevazuta la nr crt.232 din anexa 3 la OUG 68/2004 cu mentiunea ca nu se admit promovari in grade sau trepte profesionale in afara echivalarilor cuprinse in ordin. In conformitate cu prevederile OG nr.191/2002 art. 7(2) promovarea in conditiile legii a persoanelor incadrate pe functii de debutant precum si a celor care au absolvit studii de nivel superior in care isi desfasoara activitatea se face prin transformarea postului pe care acestea sunt incadrate intr-un post de nivel superior. S. legale aratate mai sus au fost reiterate si in OG 123/2003, OG 68/2004, ordonanta nr.4/2006 si OG nr.11/2007. In speta prevederile actelor normative aratate isi gasesc aplicabilitatea intrucat reclamantul a absolvit studii de nivel superior in specializarea materiale si defectoscopie pe profilul mecanic domeniu ce cuprinde activitatea pe care acesta o desfasura respectiv administrator financiar( patrimoniu). Astfel cererea reclamantului de transformare a postului ocupat, din studii medii in studii superioare este intemeiata, fiind in conformitate cu prevederile legale enuntate anterior. Totodata trebuie mentionat ca reclamantul a fost angajat pana in anul 2004 pe post de administrator, post nedidactic, iar din acest an dupa aparitia ordinului N. nr.4847bis/2004 a fost incadrat ca administrator financiar (patrimoniu) cu studii medii, post didactic auxiliar. In conformitate cu prevederile Legii nr.128/1997directorul unitatii de invatamant este cel ce are calitatea de angajator pentru personalul didactic auxiliar,contractul individual de munca incheindu-se cu aceasta. Astfel parata Scoala cu clasele I-VIII, nr.6 Dr.Tr. S avea obligatia de a emite decizii de transformare a postului de administrator financiar (patrimoniu) cu studii medii in studii superioare si, pe cale de consecinta in conformitate cu prevederile OUG nr. 4/2006 si 11/2007 sa i se asigure o cresteresalariala cu pana la 20% a salariului de baza avut. De asemenea in conformitate cu prevederile art.269(1) C o d u l M u n c i i parata Scoala cu D. I-VIII nr.6 Dr.Tr. S avea obligatia de a-i plati reclamantului drepturile salariale aferente postului de administrator financiar (patrimoniu) cu studii superioare pentru perioada 21 februarie 2005 si pana la emiterea deciziei de transformare a postului, drepturi ce vor fi reactualizate la data platii. Cat priveste chemarea in judecata in calitate de parata a J. M , instanta a admis-o, intrucat aceasta institutie are calitate procesuala pasiva pentru urmatoarele considerente : Din analiza statelor de functii de executie a Gradinitei nr. 3 Dr.Tr.S rezulta ca acestea sunt avizate de inspectorat prin reprezentantii sai. Referitor la fondul cauzei , instanta nu a putut retine sustinerile paratului J. M prin care arata ca nu se poate echivala postul de administrator financiar(patrimoniu ) cu studii medii in studii superioare, intrucat in speta dedusa judecatii este supusa atentiei transformarea postului din studii medii in studii superioare transformare prevazuta in actele normative aratate mai sus. Referitor la chemarea in judecata a Consiliului Judetean M, instanta a respins actiunea fata de acesta intrucat aceasta institutie nu are atributii in coordonarea activitati unitatilor scolare , respectiv de avizarea statelor de functii ale acestora , iar in ceea ce priveste pe reclamant nu are atributii nici pentru emiterea deciziei si nici pentru plata drepturilor salariale cuvenite acestuia, deci neputand avea calitate procesuala pasiva, respectiv de parat. Impotriva sentintei au declarat recurs la data de 28 iulie 2008 paratii Inspectoratul Scolar al judetului M si Scoala cu clasele I-VIII nr. 6 Dr. Tr. S, criticand-o ca netemeinica si nelegala. Prin motivele de recurs depuse pe aceeasi data, parata Scoala cu clasele I-VIII nr. 6 Dr. Tr. S sustine ca functia de administrator financiar este o functie didactica auxiliara, iar in conformitate cu prevederile art. 19 alin. 2 din Legea nr. 128/1997 Statutul personalului didactic "Angajarea si eliberarea din functie a personalului didactic auxiliar in unitatile de invatamant se face de catre directorul unitatii, cu aprobarea consiliului de administratie" Cum petentul a solicitat transformarea postului de administrator financiar (patrimoniu) cu studii medii in administrator financiar (patrimoniu) cu studii superioare in conformitate cu prevederile Ordinului N. nr. 4847 bis/2004, cererea este nelegala deoarece prin acest ordin se echivaleaza functia de administrator I cu studii medii conform OUG nr. 191/2002, cu cea de administrator financiar (patrimoniu) treapta I cu studii medii conform OUG nr. 68/2004. Precizeaza ca petentul este administrator si a absolvit studii superioare in specialitatea inginer mecanic, iar functia de administrator nu are nici o legatura cu cea de inginer mecanic. Mai mult, in statul de functii nu exista post de administrator financiar (patrimoniu) cu studii superioare pe care sa poata fi promovat petentul, ci se regaseste postul de administrator financiar (patrimoniu) cu studii medii, asa cum a fost echivalat prin Ordinul N. nr. 4847 bis/2004. Inspectoratul Scolar al judetului M, in motivele de recurs sustine ca in mod gresit instanta a respins exceptia procesuala pasive deoarece nu exista raporturi juridice intre petent si unitate, nu este abilitat prin lege sa emita o asemenea decizie, nu are calitatea de parte in conflictele de munca asa cum este prevazuta in art. 282 C o d u l M u n c i i si nu poate fi obligat la ceva ce izvoraste dintr-un raport de munca. Pe fond arata ca petentul a solicitat transformarea postului de administrator financiar (patrimoniu) cu studii medii in administrator financiar (patrimoniu) cu studii superioare in conformitate cu prevederile Ordinului N. nr. 4847 bis/2004. Ca art. 7 alin. 2 din OUG nr. 191/2002 prevede "Promovarea in conditiile legii a persoanelor incadrate pe functia de debutant, precum si a celor care au absolvit studii de nivel superior in specialitatea in care isi desfasoara activitatea se face prin transformarea postului pe care acestea sunt incadrate intr-un post de nivel superior". Ori petentul este administrator si a absolvit studii superioare in specialitatea inginer mecanic, iar functia de administrator nu are nici o legatura cu specialitatea de inginer mecanic. Mai mult, in statul de functii nu exista post de administrator financiar (patrimoniu) cu studii superioare pe care sa poata fi promovat petentul, in stat se regaseste postul de administrator financiar (patrimoniu) cu studii medii, asa cum a fost echivalat prin ordinul N. nr. 4847 bis/2004. Precizeaza, de asemenea, ca absolvirea unor studii de nivel superior nu presupune in mod automat ca postul ocupat de persoana respectiva sa fie transformat din post cu studii medii in post cu studii superioare, transformarea care se poate face numai in cazul in care exista in statul de functii sau in acte normative, functia cu studii superioare pe care se poate promova. In aparare, intimatul reclamant a depus la dosar hotararea instantei de fond definitiva si investita cu formula executorie, precum si adeverinta nr. 274 din 7 octombrie 2008 emisa de recurenta Scoala cu clasele I-VIII nr. 6 Dr. Tr. S. Recursurile sunt intemeiate si se vor admite avandu-se in vedere urmatoarele considerente: Reclamantul D. S. are calitatea de salariat la paratei Scoala generala nr. 6 Dr. tr. S, fiind angajat in calitate de administrator la Gradinita nr. 3, fiind platit cu studii medii conform adeverintei nr. 2235 din 14 august 2008. Initial, acesta a indeplinit functia de administrator I cu studii medii, iar ulterior, incepand cu anul 2004, dupa intrarea in vigoare a Ordinului N. nr. 4847 bis/2004, postul respectiv a fost echivalat cu postul de administrator (patrimoniu) cu studii medii, asa cum rezulta din statul de functii existent la data de 01 decembrie 2007. Pe parcursul derularii contractului, reclamantul a absolvit cursurile Universitatii din C - Colegiul Universitar Dr. Tr. S, si a solicitat angajatorului schimbarea incadrarii sale din functia de administrator cu studii medii in administrator cu studii superioare, invocand in acest sens prevederile OUG nr. 191/2002; OG nr. 123/2003; OUG nr. 67/2004, OG nr. 4/2006 si OG nr. 11/2007, precum si prevederile Ordinului N. nr. 4847 bis/2004 Analizand actele si lucrarile dosarului, in raport de aceste prevederi legale si de situatia reclamantului, se constata ca in mod gresit T r i b u n a l u l M e h e d i n t i a admis actiunea promovata de acesta si dispunand transformarea postului de administrator financiar (patrimoniu) cu studii medii, in postul de administrator financiar (patrimoniu) cu studii superioare. Astfel, prevederile Ordinului N. nr. 4847 bis/2004, invocat de reclamant in sustinerea actiunii, prevede doar echivalarea functiei de administrator I cu studii medii, functie prevazut in OUG nr. 191/2002 cu cea de administrator financiar (patrimoniu) treapta I, cu studii medii conform OUG nr. 67/2004, aceasta echivalare facandu-se in baza unui act normativ, care nu prevede echivalarea postului de administrator cu studii medii, in administrator financiar cu studii superiore, aceeasi dispozitie legala prevazand si faptul ca nu se admit promovari in grade sau trepte profesionale in afara echivalarilor prevazute in prezentul ordin. In acelasi timp, reclamantul a invocat si prevederile art. 8 din OUG nr. 191/2002, care stipuleaza faptul ca absolventii invatamantului superior de lunga sau scurta durata, care la data trecerii pe functia corespunzatoare studiilor absolvite erau incadrati pe functii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului in care au absolvit studiile universitare, se incadreaza la gradul profesional corespunzator studiilor absolvite. Aceste prevederi legale nu se aplica insa intimatului reclamant, in conditiile in care acesta a absolvit studiile superioare in specialitatea "inginer mecanic", specialitate care nu are nici o legatura cu cea de administrator, textul respectiv prevazand conditia expresa ca pentru promovarea intr-o treapta superioara de salarizare, in situatia in care s-a absolvit cursurile unei institutii de invatamant superior, facultatea absolvita sa aiba legatura cu postul sau functia in care-si desfasoara activitatea. Sub acest aspect este gresita interpretarea instantei de fond, in sensul ca reclamantul a absolvit studii de nivel superior in specializarea "materiale si defectoscopie de profil mecanic", domeniu ce cuprinde activitatea pe care acesta o desfasoara in calitate de administrator financiar (patrimoniu). Referitor la exceptia invocata de catre recurentul Inspectoratul Scolar al judetului M, avand drept obiect "lipsa calitatii procesuale pasive" se constati, de asemenea, ca in mod gresit T r i b u n a l u l M e h e d i n t i a respins-o pe considerentul ca statele de functii de executie ale Gradinitei nr. 3 Dr. Tr. S sunt avizate de catre aceasta institutie. Astfel, in conditiile in care intre reclamant si Inspectoratul Scolar judetean M nu exista raporturi de munca, recurentul nu poate avea calitate procesuala pasiva conform dispozitiile art. 19 alin. 2 si 4, din Legea nr. 128/1997 din Statutul Personalului Didactic, asa cum a fost modificat prin legea nr. 349/2004, dispozitii care prevad ca: angajarea si eliberarea din functie a personalului didactic auxiliar in unitatile de invatamant se face de catre directorul unitatii, cu aprobarea Consiliului de Administratie, iar structura si numarul posturilor pentru personalul didactic auxiliar din invatamantul de stat se stabilesc de catre Consiliul de Administratie al unitatii de invatamant pe baza criteriilor de normare elaborate de catre N. pentru fiecare categorie de personal. Reclamantul este salariatul Scolii generale nr. 6 si al Gradinitei nr. 3, situate in municipiul Dr. Tr. S, astfel incat Inspectoratul Scolar judetean M este lipsit de calitate procesuala pasiva, in cauza. In cea ce priveste adeverinta nr. 274 din 7 octombrie 2008, emisa de recurenta Scoala cu clasele I-VIII nr. 6 Dr. Tr. S, din care rezulta faptul ca reclamantul D. S. a fost incadrat6, incepand cu data de 1 octombrie 2008, in functia de administrator financiar (patrimoniu) cu studii superioare, se constata faptul ca, prin masura luata, parata nu a facut altceva decat sa puna in executare hotararea primei instante, pronuntata pe data de 3 iunie 2008, care, potrivit Legii nr. 168/1999, este definitiva si executorie. Hotararea respectiva a fost insa pusa in executare silit de catre reclamant , potrivit inscrisurilor depuse la dosar, nefiind vorba mde o executare voluntara din partea paratilor. Fata mde cele aratate, se constata ca T r i b u n a l u l M e h e d i n t i a facut o gresita aplicare a legii, sentinta recurata fiind afectata de motivul de modificare prevazut in dispozitiile art. 304 pct. 9 cod procedura civila, astfel incat in baza art. 312 alin. 1 cod procedura civila,recursurile declarate de paratii Inspectoratul Scolar judetean M si Scoala cu clasele I-VIII nr. 6 Dr. Tr. S se privesc ca fiind intemeiate si se vor admite; se va schimba in totalitate hotararea ins tantei de fond in sensul ca se va respinge cererea formulata de reclamantul D. S.. PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII D E C I D E : Admite recursurile declarate de paratii Inspectoratul Scolar al Judetului M si Scoala cu Clasele I-VIII nr. 6 Dr.Tr.S, impotriva sentintei civile nr. 1244 din 03.06.2008, pronuntata de T r i b u n a l u l M e h e d i n t i, in dosar nr(...), in contradictoriu cu intimatul reclamant D. S. si intimatii parati Consiliul Judetean M si Gradinita nr. 3 Dr.Tr.S, avand ca obiect "drepturi banesti". Modifica in totalitate sentinta civila in sensul ca respinge actiunea formulata de petentul D. S.. Decizie irevocabila. Pronuntata in sedinta publica de la 06 O. 2008 |Presedinte, |Judecator, |Judecator, | |(...) (...) (...) |(...) (...) |(...) E. | | |Grefier, | | | |E. T. P. | | Red. Jud. S.P. 3 ex/IE/5.11.2008 j. fond: M.B. M.J.

Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.
Iti recomandam si urmatoarele spete

  • Hotararea 1451 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea DEC.343/C - Civil - reziliere contract
  • Hotararea DEC. NR. 314/C - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 177 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea dec. nr. 83/C - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 96/R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 298 - Civil - reziliere contract - Contestatie in anulare
  • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013-2016
    Avocatura Com