Ştiri Academica Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 461 R

Civil - reziliere contract
Instanta: CA BUCURESTI
Faza: Recurs
Data: 06-11-2008

Discutii similare pe forum

Reziliere contract - scris de dani_key - 3 raspunsuri
Buna ziua. Ma iertati daca am postat subiectul. Va rog daca ma puneti ajuta cu cateva pareri. Lucrez la o firma de accesorii incaltaminte si avem un contract de prestari servicii cu o firma de internet. Pretul abonamentului lunar fiind de 200 euro, am hotarat sa incercam sa reziliem contractul cu firma respectiva pe cale amiabila. Cum ei nu aproba rezilierea, am hotarat sa ii chemam in instanta. Credeti ca am avea vreo sansa? Care credeti ca ar fi pasii pentru o reziliere in favoarea noastra? Pr...
Reziliere contract RCS-RDS - scris de ligiaradulescu - 6 raspunsuri
Buna ziua, in urma incheierii unui contract cu cei de la RCS-RDS, in septembrie au venit sa imi instaleze serviciile stipulate in contract, respectiv televiziune digitala, HBO si net. Problema este ca nu receptionez HBO, nu reusesc sa gasesc aceste decodoare. Mi se spune ca nu sunt pe stoc. Am vrut sa reziliez contractul, insa mi s-a adus la cunostinta ca sunt obligata sa platesc pentru perioada inclusa in contract, motivand ca oferta este in limita stocului disponibil. Cum as putea sa reziliez...
Reziliere contract comercial - scris de croc - 33 raspunsuri
cum poate beneficiarul unui contract de prestari servicii ( de agent) sa-l rezilieze in conditiile in care prestatorul isi indeplineste intocmai obligatiile asumate, dar este imposibil de lucrat cu persoana care reprezinta societatea in respectiva relatie contractuala. (prestatorul are un singur angajat, care este administrator si reprezinta societatea in relatiile de afaceri; este o microintreprindere). nu este prevazuta in contract posibilitatea denuntarii unilaterale.
Reziliere contract de inchiriere! - scris de andre1478 - 4 raspunsuri
Care este modalitatea prin care se reziliaza un contact de inchiriere a unui spatiu comercial? Se face act aditional la contact sau este suficienta o cerere de reziliere. Mentionez ca motivul pentru care dorim sa reziliem contactul nu este prevazut in contactul de inchiriere la incetare sau reziliere.
Reziliere contract-practica? - scris de ozana - 7 raspunsuri
In cazul unui contract de vanzare-cumparare(aprovizionare) in care nu este prevazuta posibilitatea rezilierii conventionale(prin acordul ambelor parti) pot sa fiu obligata la plata unor despagubiri in cazul in care intrerup colaborarea inainte de termenul prevazut pt.incetarea contractului? Eu am calitatea de cumparator iar in contract este prevazuta exclusivitatea pentru achizitionarea marfurilor doar de la firma respectiva.
   ROMANIA
DOSAR NR(...)
          CURTEA DE A P E L  B U C U R E S T I
        SECTIA A IX-A CIVILA SI PENTRU CAUZE PRIVIND
             PROPRIETATEA INTELECTUALA
               I N C H E I E R E
         Sedinta publica de la 30 octombrie 2008
               Curtea compusa din:
               PRESEDINTE   -   (...)   (...)   (...)
               JUDECATOR    -   (...)   (...)   (...)
               JUDECATOR    -   (...)   (...)   U.
             GREFIER     - N. M.
   Pe rol se afla solutionarea cererii de recurs formulata de recurenta
- reclamanta ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR - CONSILIUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI B impotriva deciziei civile nr.239A/18.02.2008, pronuntata de
T r i b u n a l u l  B u c u r e s t i, Sectia a V-a  Civila, in dosarul
nr(...), in contradictoriu cu intimatul - parat CLUB INTERNATIONAL ROMAN.
   La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta recurenta -
reclamanta recurenta - reclamanta ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR  -
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI B prin consilier juridic E. T., care
depune in sedinta publica delegatie si intimatul - parat CLUB INTERNATIONAL
ROMAN, prin reprezentant D. E., care depune in sedinta publica delegatie.
   Procedura de citare este legal indeplinita.
   S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, invederandu-
se ca recurenta - reclamanta ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR - CONSILIUL
GENERAL AL MUNICIPIULUI B nu a depus dovada achitarii taxei judiciare de
timbru si timbrul judiciar aferente cererii de recurs, desi a fost citata
cu mentiunea de a-si indeplini aceasta obligatie.
   La strigarea cauzei la amanare, recurenta - reclamanta ADMINISTRATIA
FONDULUI IMOBILIAR - CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI B, prin consilier
juridic depune timbru judiciar in valoare de 0,15 lei si dovada achitarii
taxei judiciare de timbru in cuantum de 6 lei, respectiv ordinul de plata
nr. 1037/19.09.2008.
   Curtea ia act de indeplinirea de catre recurenta - reclamanta a
obligatiei de a depune taxa judiciara de timbru si timbrul judiciar
aferente cererii de recurs si procedeaza la anularea acestora.
   Reprezentantul intimatului - parat CLUB INTERNATIONAL ROMAN, solicita
amanarea judecarii cauzei in vederea angajarii unui aparator, precizand ca
este delegat doar pentru a formula aceasta solicitare in fata instantei.
   Reprezentantul recurentei - reclamante nu se opune admiterii cererii
de amanare a judecarii cauzei in vederea angajarii unui aparator formulata
de catre partea adversa.
   La interpelarea Curtii cu privire la motivele care au impiedicat
partea sa angajeze un aparator pana la acest termen  de  judecata,
reprezentantul intimatului - parat arata ca nu este in masura sa precizeze
aceste motive.
   Curtea deliberand asupra cererii de amanare a judecarii cauzei in
vederea angajarii unui aparator formulata de catre intimatul - parat CLUB
INTERNATIONAL ROMAN, avand in vedere ca nu se sustin motive temeinice cu
privire la imposibilitatea angajarii unui aparator pana la acest moment,
apreciaza cererea ca neintemeiata si, fata de dispozitiile art.156 alin.1
Cod procedura civila, o respinge.
   Curtea, fata de momentul la care se afla sedinta de judecata,
respectiv acela al amanarilor fara discutii, constatand ca in prezenta
pricina nu este incident un astfel de motiv, dispune lasarea cauzei la
ordine.
   La a doua strigare a cauzei, se prezinta recurenta - reclamanta
recurenta - reclamanta ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR - CONSILIUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI B prin consilier juridic E. T., cu delegatie la dosar,
lipsind intimatul - parat CLUB INTERNATIONAL ROMAN.
   Procedura de citare este legal indeplinita.
   Curtea, constatand ca nu mai sunt alte cereri de formulat sau probe
de administrat, acorda cuvantul pe cererea de recurs.
   Reprezentantul recurentei - reclamante solicita admiterea recursului,
modificarea in tot a deciziei recurate, in sensul admiterii apelului
formulat de catre institutia pe care o reprezinta si obligarea partii
adverse la plata cheltuielilor de judecata efectuate in fazele procesuale
ale apelului si recursului. Continuand, arata ca prezentul litigiu este
unul civil, intrucat contractul incheiat intre parti este un contract
civil.
   Curtea retine in pronuntare cererea de recurs formulata de recurenta
- reclamanta ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR - CONSILIUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI B impotriva deciziei civile nr.239A/18.02.2008, pronuntata de
T r i b u n a l u l  B u c u r e s t i, Sectia a V-a  Civila, in dosarul
nr(...), in contradictoriu cu intimatul - parat CLUB INTERNATIONAL ROMAN.
                C U R T E A,
Pentru a da posibilitatea partilor sa depuna concluzii scrise si avand
nevoie de timp pentru a delibera, fata de dispozitiile art. 146 si 260
alin.1 Cod procedura civila, urmeaza sa dispuna amanarea pronuntarii asupra
cererii de recurs formulata de recurenta - reclamanta  ADMINISTRATIA
FONDULUI IMOBILIAR - CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI B impotriva deciziei
civile nr.239A/18.02.2008, pronuntata de T r i b u n a l u l  B u c u r e
s t i, Sectia a V-a  Civila, in dosarul nr(...), in contradictoriu cu
intimatul - parat CLUB INTERNATIONAL ROMAN.
                 DISPUNE:
   Amana pronuntarea asupra cererii de recurs formulata de recurenta -
reclamanta ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR -  CONSILIUL  GENERAL  AL
MUNICIPIULUI B impotriva deciziei civile nr.239A/18.02.2008, pronuntata de
T r i b u n a l u l  B u c u r e s t i, Sectia a V-a  Civila, in dosarul
nr(...), in contradictoriu cu intimatul - parat CLUB INTERNATIONAL ROMAN,
la data de 06.11.2008.
   Pronuntata in sedinta publica, azi, 30.10.2008.
          PRESEDINTE                   JUDECATOR
         JUDECATOR
(...) (...)          (...) (...)           (...) (...)
U.
    (...)                   (...)

 GREFIER
N. M.
DOSAR NR(...)
                  ROMANIA
          CURTEA DE A P E L  B U C U R E S T I
        SECTIA A IX-A CIVILA SI PENTRU CAUZE PRIVIND
             PROPRIETATEA INTELECTUALA
             DECIZIA CIVILA NR. 461 R
         Sedinta publica de la 06 noiembrie 2008
               Curtea compusa din:
               PRESEDINTE   -   (...)   (...)   (...)
               JUDECATOR    -   (...)   (...)   (...)
               JUDECATOR    -   (...)   (...)   U.
             GREFIER     - N. M.
   Pe rol se afla pronuntarea asupra cererii de recurs formulata de
recurenta - reclamanta ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR - CONSILIUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI B impotriva deciziei civile nr.239A/18.02.2008, pronuntata
de T r i b u n a l u l  B u c u r e s t i, Sectia a V-a  Civila, in
dosarul nr(...), in contradictoriu cu intimatul - parat CLUB INTERNATIONAL
ROMAN.
   Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data 30.10.2008 si au
fost consemnate in incheierea de sedinta de la acea data, ce face parte
integranta din prezenta decizie, cand Curtea, pentru a da posibilitatea
partilor sa depuna concluzii scrise si avand nevoie de timp pentru a
delibera, fata de dispozitiile art. 146 si 260 alin.1 Cod procedura civila,
a dispus amanarea pronuntarii la data de 06.11.2008, cand, in aceeasi
compunere, a dat urmatoarea decizie:

                  CURTEA

   Asupra recursului civil de fata, constata urmatoarele:
   Prin cererea inregistrata la data de 21.12.2005, reclamantul CONSILIUL
GENERAL AL MUNICIPIULUI B - ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR a solicitat in
contradictoriu cu paratul CLUB INTERNATIONAL ROMAN, obligarea acestora la
plata sumei de 10.973,61 RON, reprezentand chirie aferenta perioadei
01.2002 - 09.2004, in suma de 3.100,40 RON, TVA aferent chiriei in suma de
589 RON, majorari de intarziere, calculate pentru perioada 01.2002 -
09.2004 in suma de 7.076 RON si TVA-ul corespunzator, in suma de 208,19 RON
   In motivarea cererii, reclamanta a aratat  ca paratul nu si-a
respectat obligatia de plata la termen a chiriei stipulata prin contract,
astfel incat, in cauza au devenit incidente dispozitiile art. 969, 1073,
1429, 1439 Cod civil si ale art. 7201 Cod procedura civila.
   Prin sentinta civila nr. 15569/25.10.2006, pronuntata de Judecatoria
Sectorului 1 B in dosarul nr(...) s-a admis exceptia prescriptiei dreptului
la actiune al reclamantei pentru sumele aferente perioadei ianuarie -
decembrie 2002; s-a admis in parte actiunea; parata a fost obligata la
plata sumei de 6.650,30 RON catre reclamanta, reprezentand contravaloarea
chiriei plus penalitati aferente acestei sume pentru perioada ianuarie 2003
- decembrie 2004 si 5,10 RON cheltuieli de judecata; s-a admis al doilea
capat de cerere si s-a dispus rezilierea contractului de inchiriere nr.
206/18.07.1995.
   Prin incheierea din 03.05.2006, s-au respins exceptia prematuritatii
cererii, (constatandu-se ca prevederile art. 7201 Cod procedura civila au
fost indeplinite), precum si exceptia necompetentei materiale.
   Impotriva acestei sentinte au declarat apel ambele parti, criticand
solutia pentru nelegalitate si netemeinicie.
   In motivarea apelului sau, paratul Club International Roman, a aratat
ca in mod gresit instanta a respins exceptia necompetentei materiale,
intrucat in cauza este vorba de inchirierea unui spatiu care este un act de
comert, fiind incidente dispozitiile art. 893 Cod comercial, iar obiectul
actiunii reclamantei il constituie in principal rezilierea contractului de
inchiriere, care este o cerere neevaluabila in bani, de  competenta
Tribunalului, conform dispozitiilor art. 2 pct. 1 lit. a Cod procedura
civila.
   S-a mai aratat ca in mod gresit  a  fost  respinsa  exceptia
prematuritatii capatului de cerere in pretentii, intrucat reclamanta nu a
facut dovada comunicarii catre parata a actelor pe care isi intemeiaza
pretentiile.
   Un alt motiv de apel a vizat neanalizarea de catre instanta de fond a
apararilor invocate de parata prin intampinarea formulata in cauza.
   Apelanta parata a sustinut ca intr-adevar a incheiat un contract de
inchiriere cu reclamanta la 18.07.1995, insa aceasta nu si-a indeplinit
niciodata principala obligatie de a pune la dispozitia sa  imobilul
inchiriat, obligatie prevazuta de art. C pct. 5 lit. a din contractul de
inchiriere, in sensul de a-i preda paratei suprafata locativa inchiriata si
chiar in pofida acestui fapt, parata a platit chiria aferenta in perioada
1995-2002.
   In ce priveste rezilierea contractului de inchiriere, instanta nu a
pus in vedere reclamantei sa isi indeplineasca obligatiile care  ii
reveneau, desi a solicitat acest lucru prin intampinare, astfel ca cererea
de reziliere a contractului de inchiriere nu indeplineste conditiile
prevazute de art. 112 pct. 4 si 5 Cod procedura civila, reclamanta
nearatand motivele de fapt pe care isi intemeiaza acest capat de cerere, si
nu au fost invocate nici dovezile pe care s-a sprijinit in formularea ei.
   Paratul a conchis ca gresit au fost respinse cele doua exceptii,
intrucat litigiul este de unul de natura comerciala, aratand ca reclamanta
prin inchirierea imobilului a comis un act de comert si  procedura
prealabila nu a fost indeplinita.
   Impotriva hotararii instantei de fond a declarat apel si Administratia
Fondului Imobiliar, solicitand obligarea paratului la plata debitului
restant constand in chirie, majorari si TVA aferente perioadei ianuarie
2002 - decembrie 2002.
   S-a aratat ca in mod gresit prima instanta nu a tinut seama de faptul
ca termenul de prescriptie a dreptului material la actiune este de 5 ani,
iar sumele provenite din chirii se fac venituri ale bugetului general
consolidat.
   Prin incheierea din 30.04.2007, T r i b u n a l u l  B u c u r e s t
i, Sectia a VI-a Comerciala a scos cauza de pe rol si a inaintat-o
conducerii T r i b u n a l u l u i  B u c u r e s t i pentru repartizare
catre una din sectiile civile ale instantei.
   In motivarea masurii dispuse, s-a retinut ca litigiul este de natura
civila si nu comerciala, intrucat actul juridic dedus judecatii, nu se
incadreaza in niciuna dintre operatiunile inscrise in prevederile art. 3
Cod comercial, neputand fi socotit ca accesoriu al comertului.
   Prin incheierea din 19.03.2006, T r i b u n a l u l  B u c u r e s t
i, Sectia a V-a Civila a scos apelurile de pe rol si le-a inaintat Sectiei
a VI-a Comerciala a aceleiasi instante, pentru competenta solutionare,
retinand ca natura juridica a litigiului este comerciala si nu civila,
intrucat contractele incheiate intre parti au drept obiect spatii cu alta
destinatie.
   Prin incheierea din 17.09.2007, T r i b u n a l u l  B u c u r e s t
i, Sectia a V-a Civila a inaintat cauza Curtii de A P E L  B U C U R E S
T I pentru stabilirea naturii juridice a litigiului si in consecinta, a
Sectiei T r i b u n a l u l u i  B u c u r e s t i careia ii revine
competenta sa solutioneze apelurile promovate in cauza.
   Prin incheierea din Camera de Consiliu de la 20.11.2007, Curtea de  A
P E L  B U C U R E S T I - Sectia a IV-a Civila, a trimis dosarul pe cale
administrativa T r i b u n a l u l u i  B u c u r e s t i - Sectia Civila
pentru continuarea judecarii apelurilor declarate de reclamanta Consiliul
General al Municipiului B - Administratia Fondului Imobiliar, retinand ca
in speta nu s-a declansat conflict negativ de competenta, caci conflictul
nu a intervenit intre doua instante, printre cele expres nominalizate in
prevederile art. 22 Cod procedura civila, ci intre doua sectii ale
aceleiasi instante.
   Prin decizia civila nr. 239A/18.02.2008 a T r i b u n a l u l u i  B
u c u r e s t i, Sectia a V-a Civila s-au admis ambele apeluri, s-a admis
exceptia necompetentei materiale a instantei de fond, s-a anulat sentinta
atacata, constatandu-se competenta in prima instanta in favoarea T r i b u
n a l u l u i  B u c u r e s t i, Sectia a VI-a comerciala.
   Pentru a pronunta aceasta decizie, instanta de apel a retinut ca
obiectul cererii il constituie rezilierea contractului de  inchiriere
incheiat intre reclamanta si cu paratul Club International Roman, obligarea
acestuia la plata chiriei, a TVA-ului aferent chiriei si majorari de
intarziere pentru debitul restant.
   Cum obiectul cauzei il constituie inchirierea unor spatii comerciale,
s-a apreciat ca intre parti s-au nascut raporturi juridice de drept
comercial, astfel incat solutia primei instante de a considera pricina de
natura civila, si judecarea acesteia potrivit jurisdictiei dreptului comun,
este gresita.
   Totodata, s-a constatat ca potrivit art. 890 Cod comercial, sunt de
competenta jurisdictiei comerciale toate actiunile relative la fapte de
comert intre persoane.
   Cum contractele de locatiune care au ca obiect faptele de comert
prevazute de art. 3 si 4 din C o d u l  C o m e r c i a l, precum si
contractele de locatiune incheiate de un comerciant in legatura cu comertul
sau exercitat ca o profesiune obisnuita, sunt contracte  comerciale,
competenta solutionarii cauzei apartinand tribunalului, in temeiul art. 2
pct. 1 Cod procedura civila, iar nu judecatoriei, motiv pentru care s-au
admis ambele apeluri, in temeiul art. 297 alin. 2 Cod procedura civila.
   In termen legal, impotriva acestei decizii reclamanta a formulat
recurs, intemeiat pe dispozitiile art. 304 pct. 9 Cod procedura civila.
   Se arata in dezvoltarea motivelor de recurs ca instanta de apel a
considerat ca obiectul cererii il constituie rezilierea contractului de
inchiriere, iar potrivit art. 890 Cod comercial, sunt de competenta
jurisdictiei comerciale, toate actiunile relative la fapte de comert intre
persoane, motiv pentru care admite apelurile formulate si implicit exceptia
de necompetenta materiala a primei instante si, in consecinta, s-a anulat
sentinta atacata, retinandu-se competenta materiala de prima instanta in
favoarea Sectiei Comerciale a T r i b u n a l u l u i  B u c u r e s t i.
    Recurenta sustine ca solutionarea corecta a exceptiei necompetentei
materiale a primei instante impunea in primul rand determinarea capatului
principal de cerere, acesta fiind reprezentat de pretentiile formulate cu
privire la debitul restant decurgand din chirie  si numai ca urmare a
neindeplinirii acestei obligatii contractuale de catre parat, s-a formulat
si capatul de cerere prin care s-a solicitat rezilierea contractului de
inchiriere.
    Neprocedand astfel, instanta de apel a nesocotit principiul rolului
activ, prevazut ca atare prin dispozitiile art. 129 Cod procedura civila,
rol ce trebuia exercitat pentru aflarea adevarului si stabilirea tuturor
circumstantelor esentiale ale cauzei.
    In ce priveste ipoteza de recurs prevazuta de art. 304 pct. 9 Cod
procedura civila, recurenta sustine ca decizia recurata este lipsita de un
fundament juridic, intrucat pentru exceptia necompetentei materiale la
momentul solutionarii apelurilor era o chestiune deja dezlegata prin
rezolvare conflictului negativ de competenta de catre Curtea de  A P E L
B U C U R E S T I.
    In speta a fost dedus judecatii un litigiu civil care izvoraste dintr
-
un contract de inchiriere a unui imobil, capatul principal de cerere fiind
pretentiile cu o valoare mai mica de 1 miliard, ceea ce atrage competenta
materiala de prima instanta in favoarea judecatoriei sector 1 B, in timp ce
capatul de cerere privind reziliera contractului de inchiriere este un
accesoriu al primului capat de cerere, reziliere care nu ar putea fi
solicitata in absenta constatarii neindeplinirii culpabile a obligatiilor
culpabile de catre una dintre partile contractante, in speta, paratul.
    Totodata, recurenta solicita instantei de recurs a se avea in vedere
si dispozitiile art. 8 din C o d u l  C o m e r c i a l in sensul
"statul, judetul comuna nu pot avea calitatea de comercianti", text de lege
din care rezulta ca recurenta, in calitatea sa de institutie publica de
interes local, nu are si nu poate avea calitatea de comerciant, dupa cum
nici intimata nu are o atare calitate.
    In recurs nu s-au administrat alte probe, iar intimatul nu a formulat
intampinare in acesta etapa procesuala.
    Recursul formulat este nefondat.
    Analizand cauza dedusa judecatii, vazand criticile formulate prin
motivele de recurs si verificand legalitatea deciziei recurate in limita
acestora, Curtea apreciaza ca in cauza se verifica ipoteza de nelegalitate
descrisa in art. 304 pct. 9 Cod procedura civila.
    Chestiunea ce se impune a fi dezlegata prin prezentul recurs vizeaza
problema competentei materiale de prima instanta  a  cererii  deduse
judecatii, intrucat urmare a constatarii caracterului intemeiat al acestui
motiv de apel formulat de parat drept critica impotriva sentintei primei
instante, tribunalul a dispus in sensul aditerii ambelor apeluri, facand
aplicarea dispozitiilor art. 297 alin. 2 Cod procedura civila, apelul
reclamantei impunandu-se a fi admis datorita sanctiunii anularii procedurii
derulate de o instanta necompetenta, aplicare a normei imperative inscrise
in art. 105 alin. 1 Cod procedura civila, desi motivele sale de apel vizau
dezlegari date de prima instanta asupra unei exceptii de fond.
    Obiectul cererii deduse judecatii formulate de recurenta reclamanta
impotriva intimatului parat a vizat obligarea acestuia la plata debitului
restant contand in chirie neachitata pentru perioada ianuarie  2002-
septembrie 2004, penalitati de intarziere si TVA-ul aferent acestor sume,
precum si rezilierea contractului de inchiriere nr. 206/18.07.1995 asupra
spatiului cu alta destinatie situat in B,(...)-36 (E. Romana nr. 9), sector
1.
    Ambele capete de cerere sunt susceptibile de calificare drept capete
principale de cerere, deoarece fiecare dintre ele poate fi formulat
independent pe calea unor cereri distincte; ca sanctiunea proprie unor
contracte bilaterale sinalagmatice cu executare  succesiva  cum  este
contractul de inchiriere este conditionata de constatatrea neindeplinirii
culpabile a obligatiilor contractuale de catre una dintre parti, aceasta nu
pozitioneaza cererea de reziliere intr-un raport de accesorietate fata de
cererea de obligare a paratului la plata debitului restant, intrucat
aceasta reziliere poate fi solicitata si fara daune interese, fiind o
optiune a creditorului obligatiei neexecutate.
    Raportat la oricare dintre aceste doua cereri, natura comerciala a
litigiului retinuta de instanta de apel, nu se verifica.
    Astfel, tribunalul a apreciat ca in cauza spatiul inchiriat este unul
comercial, situatie O. in cauza, deoarece din verificarea  clauzelor
contractulae reiese ca acesta a fost inchiriat de locator paratului cu
titlu de spatiu cu alta destinatie "pentru sediu organizatie", art. 1 lit.
A din contractul de la fila 6 dosar prima instanta, neexistand nicio
ratiune de a se asimila unspatiu cu alta destinatie unuia comercial.
    Curtea apreciaza ca si in ipoteza constatarii caracterului de spatiu
comercial, nu putea decurge din acesta simpla imprejurare caracterul
comercial al litigiului, deoarece era necesara pe langa aceasta, fie
considerarea inchirierii ca act de comert pentru una dintre parti (caz in
care era incident art. 56 Cod comercial), fie constatarea incadrarii
activitatii desfasurate de oricare dintre ele intr-una dintre cele care
intra in continutul notiunii de fapte de comert dintre cele enumerate de 3
pct. 1-20 Cod comercial.
    Or, in speta, niciuna dintre cele doua ipoteze nu se verifica.
    Administratia Fondului Imobiliar este o structura autonoma  in
subordinea Consiliului General al Municipiului B, autoritate  publica
locala, al carei principal obiect de activitate il reprezinta gestionarea,
administrarea fondului imobiliar proprietate privata a Municipiului B.
    De asemenea, din probele cauzei nu a rezultat nici calitatea
intimatului de comerciant, locatarul Club International Roman (calitate pe
care de alfel nici nu a invocat-o prin motivele de apel, exceptia
necompetentei materiale fiind sustinuta pe temeiul pretinsei calitati de
comerciant a B.); in ce-l priveste pe intimat, in absenta oricaror alte
date cu privire la obiectul sau de activitate, dar avand in vedere
mentiunea din contractul de inchiriere cu referire la destinatia spatiului
inchiriat "sediu organizatie", coroborata si cu absenta unor sustineri
contrare ale acestuia cu privire la acest aspect, Curtea apreciaza ca cel
mai probabil, intimatul este o persoana juridica de drept privat, fara scop
patrimonial, asociatie sau fundatie, subiecte de drept al caror regim
juridic este cel stabilit prin OG 26/2000.
    Imprejurarea ca in continutul dreptului de administrare intra si
inchirierea spatiilor proprietatea Municipiului, nu poate conduce  la
concluzia ca aceasta activitate se circumscrie uneia comerciale, intrucat,
pe de o parte, astfel cum sustine recurenta prin motivele de recurs, art. 8
din C o d u l  C o m e r c i a l prevede ca statul, judetul si comuna nu
pot avea calitatea de comercianti (municipiul fiind o unitate administrativ
teritoriala cu acelasi regim juridic), iar pe de alta parte, inchirierea
unui imobil ce da nastere dreptului de a culege chiria (fructele civile ale
acestuia), intra in continutul prerogativelor dreptului de proprietate:
usus, fructus, abusus si constituie esentialmente un act juridic civil.
    De asemenea, Curtea apreciaza ca instanta de apel in mod nejustificat
a facut aplicarea in cauza a dispozitiilor art. 890 Cod comercial, in ce
priveste aprecierea cu privire la caracterul comercial al litigiului,
retinand ca: "sunt de competenta jurisdictiei comerciale toate actiunile
relative la fapte de comert intre persoane".
    Pentru a se statua in acest sens, era necesar ca instanta de apel sa
mentioneze care este fapta de comert din cauza si care dintre partile
litigante are calitatea de comerciant, demonstrand solutia adoptata, in caz
contrar, concluzia fiind ca decizia este data cu aplicare gresita a legii,
avandu-se in vedere si cele anterior retinute
    Se constata insa neintemeiata sustinerea  recurentului  privind
solutionarea pretinsului conflict de competenta si ca atare, anterioritatea
dezlegarii naturii juridice a litigiului, deoarece prin incheiere din
Camera de Consiliu din 20.11.2007, pronuntata de Curtea de A P E L  B U C
U R E S T I, Sectia a IV-a Civila, s-a constatat ca nu se poate retine ca s-
a ivit un veritabil conflict negativ de competenta, intrucat trimiterile
reciproce intre sectiile aceluiasi tribunal au o natura administrativa,
conflictul de competenta neputand surveni decat intre doua instante, iar nu
intre doua sectii ale aceleiasi instante.
    Fata de cele ce preced, Curtea, in baza art. 312 alin. 1, 3 si 5 rap.
la art. 304 pct. 9 Cod procedura civila, va admite recursul, va casa in tot
decizia recurata, cu trimiterea cauzei la aceeasi sectie a aceluiasi
tribunal pentru judecarea apelurilor, intrucat s-a facut o  nelegala
aplicare a dispozitiilor art. 297 alin. 2 Cod procedura civila, pe temeiul
gresitei premise retinute in cauza a naturii comerciale a litigiului.

              PENTRU ACESTE MOTIVE
                IN NUMELE LEGII
                  DECIDE:

   Admite recursul formulat de recurenta  reclamanta  ADMINISTRATIA
FONDULUI IMOBILIAR - CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI B,  impotriva
deciziei civile nr.239A/18.02.2008, pronuntata de T r i b u n a l u l  B
u c u r e s t i, Sectia a V-a  Civila, in dosarul nr(...), in
contradictoriu cu intimatul - parat CLUB INTERNATIONAL ROMAN.   Caseaza decizia recurata si trimite cauza aceluiasi Tribunal, Sectia a
V-a Civila.
   Irevocabila.
   Pronuntata in sedinta publica, azi, 6.11.2008.

          PRESEDINTE                   JUDECATOR
JUDECATOR
(...) (...)    (...) (...)  (...) (...) U.

                  GREFIER
                  N. M.

Tehnored. CN
2 ex./27.12.2008
 T r i b u n a l u l  B u c u r e s t i, sectia a V-a Civila
Judecatori - I. H. si S. E.

Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.

Iti recomandam si urmatoarele spete

 • Hotararea 88 R - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 375 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 340 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 96/R - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 1451 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 1010 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 572 - Civil - reziliere contract
 • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013