Stiri Academica Barouri Case de avocatura Cariere Librarie Proprietate intelectuala Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 1305

Contencios administrativ si fiscal - contestatie act administrativ fiscal
Instanta: CA TIMISOARA
Faza: Recurs
Data: 27-11-2008

Discutii similare pe forum

Contencios administrativ fiscal - scris de luminel - 0 raspunsuri
Speta este urmatoarea: Intr-un proces pe contencios in care se cere anularea deciziei prin care s-a respins contestatia formulata impotriva deciziei de impunere, reclamantul invoca o exceptie, respectiv a necompetentei organului care a solutionat contestatia. Motivarea a fost intemeiata pe art.209,210,211 Cod procedura fiscala, care precizeaza ca " sunt organe de solutionare competente [b:1mknsqia]serviciile/birourile de solutionare a contestatiilor din cadrul [/b:1mknsqia]directiilor gener...
Contestatie act administrativ fiscal - scris de - 1 raspunsuri
Contestatie act administrativ fiscal la Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, actiune admisa, dar urmeaza recursul inaintat de ANAF la Curtea de Apel, unde in cele mai multe cazuri admite recursul si anuleaza hotararea primei instante. Asteptam un "ajutor", multumesc!
Contestatie amenzii in contencios administrativ - scris de kalia - 0 raspunsuri
contest o amenda administrativa data de Parchet (acuzatii penale transformate in amenda).intrebare: Parchetul da amenzi??adica le trimite direct la financiar fara sa te audieze?
Contencios administrativ - scris de lina - 1 raspunsuri
Imi poate explica cineva ce se poate intelege din raspunsul primit la proces si anume:"...respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive ca neintemeiata,respinge exceptia de tardivitate ca neintemeiata,respinge cererea de chemare in judecata ca inadmisibila"?
CONTENCIOS ADMINISTRATIV - scris de valentin t - 3 raspunsuri
La o cladire achizitonata(de la primarie) prin licitatie caietul de sacini prevedea ca destinatie :"sediu firma".Cu acordul verbal al primarului am cerut autorizare pentru "sediu firma si locuinta de serviciu".Sa eliberat certificat de urbanism cu aceasta ultima titulatura si am obtinut toate avizele ,acordurile.Cand sa depun proiectul mi sa cerut sa depun o alta cerere pentru certificat de urbanism pentru "sediu firma".Primul certificat de urbanism a atras dupa sin...
ROMANIA
CURTEA DE A P E L  T I M I S O A R A            Operator 2928
SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
DOSAR NR(...)-11.09.2008
              DECIZIA CIVILA NR.1305
            Sedinta publica din 27.11.2008
            PRESEDINTE : (...) (...) (...)
              JUDECATOR : (...) LIBER
              JUDECATOR : (...) (...)
              GREFIER: (...) (...)
   S-a luat in examinare recursul declarat de parata Administratia
Finantelor Publice T, impotriva sentintei civile nr. 629 din 23 iulie 2008,
pronuntata de T r i b u n a l u l  T i m i s in dosarul nr(...), in
contradictoriu cu reclamantul intimat D. D. si parata intimata Directia
Generala a Finantelor Publice T, avand ca  obiect  contestatie  act
administrativ fiscal.
   La apelul nominal facut in sedinta publica, se prezinta avocat N. U.
in reprezentarea reclamantului intimat.
   Procedura de citare este legal indeplinita.
   S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care se
constata ca prin serviciul de registratura al instantei, reclamantul
intimat a depus concluzii scrise.
   Nemaifiind alte cereri de formulat, instanta constata cauza in stare
de judecata si acorda cuvantul pentru dezbateri.
   Reprezentanta reclamantului intimat solicita respingerea recursului si
mentinerea ca temeinica si legala a hotararii pronuntate de instanta de
fond, pentru motivele aratate in concluziile scrise depuse la dosar, cu
cheltuieli de judecata in suma de 1500 lei reprezentand onorariu de avocat,
conform chitantei pe care o depune.
                 C U R T E A
   Deliberand asupra recursului de fata, constata urmatoarele:
   Prin sentinta civila nr. 629 din 23 iulie 2008, pronuntata de T r i
b u n a l u l  T i m i s in dosarul nr(...), a fost admisa actiunea
formulata de reclamantul D. D. in contradictoriu cu paratele Directia
Generala a Finantelor Publice T si Administratia Finantelor Publice T,
avand ca obiect restituire taxa inmatriculare.
   A dispus anularea adresei nr. 74504/29.02.2008 emisa de parata A.F.P.
T si a chitantei seria (...) nr. (...)/13.07.2007 si a obligat parata
A.F.P. T sa restituie reclamantului suma de 5.728 lei, cu dobanzi legale
incepand cu data platii -13.07.2007 si pana la restituirea efectiva,
reprezentand taxa de inmatriculare.
   A obligat parata A.F.P. T la plata catre reclamant a sumei de 1504,30
lei cu titlu de cheltuieli de judecata.
   Pentru a pronunta aceasta sentinta, prima instanta  a  retinut
urmatoarele:
   Prin actiunea inregistrata pe rolul T r i b u n a l u l u i  T i m i
s sub nr(...) la data de 06.05.2008, reclamantul D. D. a chemat in judecata
pe paratele Directia Generala a Finantelor Publice T si Administratia
Finantelor Publice T, in temeiul art. 8 si urm. din Legea nr. 554/2004,
impotriva nesolutionarii in termenul legal a contestatiei inregistrata sub
nr. 81381 din 25.03.2008, solicitand instantei de contencios administrativ
anularea adresei nr. 74504/29.02.2008 prin care i s-a respins cererea
inregistrata sub acelasi numar la data de 27.02.2008, in cadrul careia a
solicitat restituirea taxei speciale de prima inmatriculare in suma de
5.728 lei pentru autoturismul cu seria cartii de identitate F(...),
anularea actului administrativ fiscal prin care s-a stabilit taxa de prima
inmatriculare de 5.728 lei, achitata de catre acesta prin chitanta seria
(...) nr. (...) din 13.07.2007, privind autovehiculul marca Volkswagen,
model Passat, avand numar de identificare E.(...) si seria cartii de
identitate F(...); restituirea catre acesta a sumei  de  5.728  lei
reprezentand taxa de prima inmatriculare contestata, actualizata cu dobanda
legala de la data de 13.07.2007 pana la data platii, cu cheltuieli de
judecata.
   In motivarea actiunii, reclamantul a invederat ca in cursul lunii
iunie 2007 a achizitionat din Germania un autoturism second-hand marca
Volkswagen Passat, avand numar de identificare E.(...) (an de fabricatie
2003). Pentru a putea inmatricula acest autoturism in Romania, a fost
obligat sa achit in contul bugetului de stat suma de 5.728  lei,
reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule ("taxa de
prima inmatriculare") perceputa in temeiul art. 2141-2143Cod fiscal, taxa
pe care a achitat-o la data de 13.07.2007, pentru a evita refuzul
autoritatilor de a accepta inmatricularea in Romania a autoturismului in
cauza. La data de 27.02.2008 a solicitat Administratiei Finantelor Publice
a Municipiului T restituirea sumei respective, intrucat taxa perceputa este
ilegala in raport cu dispozitiile art. 90 par. l din Tratatul CE si de
jurisprudenta relevanta a Curtii de Justitie Europeana (in  special
hotararile din octombrie 2006, O. si O. si respectiv din 18 ianuarie 2007,
E.). Prin "adresa" nr. 74504/29.02.2008, parata a respins solicitarea
reclamantului, invocand in esenta urmatoarele argumente: taxa speciala
pentru autoturisme si autovehicule este prevazuta de lege si acest lucru o
face intangibila.
   Reclamantul a invederat ca in temeiul art. 205 Cod proc. Fiscala, la
data de 27.03.2008 a formulat  contestatie  impotriva  acestui  act
administrativ fiscal, respectiv impotriva adresei nr. 74504/29.02.2008,
contestatie ce reprezinta plangerea prealabila prevazuta de art. 7 din
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, prin care am reiterat
solicitarea mea. Astfel nu a primit raspuns la contestatia formulata in
termenul legal de 30 de zile, potrivit art. 2 al.1 lit. h, conditii in
care, in termenul legal de 30 de zile, m-a vazut nevoit sa formulez actiune
in instanta.
   Reclamantul a mai aratat ca apreciaza ca taxa de prima inmatriculare
prevazuta de art.2141 alin. l Cod fiscal contravine dispozitiilor art. 90
din Tratatul instituind Comunitatea Europeana, tratat obligatoriu pentru
Statul Roman dupa aderarea acestuia la Uniunea Europeana. U. de prima
inmatriculare stabilita de art. 214 Cod Fiscal contravine art. 90 din
Tratatul instituind Comunitatea Europeana, iar Comisia  Europeana  a
atentionat Romania la data de 21.03.2007 ca aceasta taxa este ilegala.
Conform art. 90 din Tratatul instituind Comunitatea Europeana, nici un stat
membru nu aplica, direct sau indirect, produselor altor state membre
impozite interne de orice natura mai mari decat cele care se aplica, direct
sau indirect, produselor nationale similare. De asemenea, nici un stat
membru nu aplica produselor altor state membre impozite interne de natura
sa protejeze indirect alte sectoare de productie. In interpretarea art. 90
din Tratatul instituind Comunitatea Europeana, Curtea de Justitie a
Comunitatilor Europene-care este instanta suprema a Uniunii Europene si ale
carei hotarari sunt obligatorii pentru Statul Roman dupa aderarea la
Uniunea Europeana-a statuat in hotararea data in cauzele C- 290/2005 si C
333/2005 ca, potrivit unei jurisprudente bine stabilite, art. 90 par. l
este incalcat atunci cand taxa aplicata produselor importate si taxa
aplicata produselor nationale similare sunt calculate diferit, pe baza unor
criterii care conduc, chiar importate (a se vedea cauza Weigel, par. 67,
precum si jurisprudenta acolo citata). Totusi, chiar daca nu  sunt
indeplinite conditiile pentru existenta unei  asemenea  discriminari,
impozitarea poate fi discriminatorie in mod indirect datorita efectelor pe
care le produce. Conform art. 2141 alin. l Cod Fiscal roman, intra sub
incidenta taxei speciale autoturismele si autovehiculele comerciale cu masa
totala maxima autorizata de pana la 3, 5 tone inclusiv, cu exceptia celor
special echipate pentru persoanele cu handicap si a celor apartinand
misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si membrilor acestora, precum
si altor organizatii si persoane straine cu statut diplomatic, care isi
desfasoara activitatea in Romania. Nivelul taxei speciale este prevazut in
anexa nr. 4 care face parte integranta din prezentul titlu. Pentru
autoturismele si autoturismele de teren a caror prima inmatriculare in
Romania se realizeaza dupa data de 1 ianuarie 2007 si pentru care accizele
au fost platite cu ocazia importului sau a achizitionarii de pe piata
interna in cursul anului 2006, taxa speciala nu se mai datoreaza. Nivelul
acestei taxe, astfel cum este stabilit de anexa indicata de art. 2141 alin.
l Cod fiscal roman, este discriminatoriu, favorizand achizitionarea de
autoturisme din productia interna (de tip E. M., cu o capacitate cilindrica
de 1500-1600 cm3 si dotat cu Euro 3, la care taxa este stabilita la un
nivel de aproximativ 500 euro-J din taxa care se datoreaza pentru un
automobil dotat cu Euro 4, dar adus din Germania1). De asemenea, regimul
instituit de catre articolul din Codul Fiscal amintit mai sus da nastere
unei discriminari intre produsele importate dintr-un stat membru al
Comunitatii Europene si produsele similare aflate deja pe piata nationala.
Este usor de remarcat aceasta discriminare. Asadar, daca o persoana romana
achizitioneaza de la o alta persoana romana un autoturism fabricat in anul
2002, care a fost inmatriculat deja de catre vechiul proprietar, nu va
trebui sa plateasca taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule. in
schimb daca aceeasi persoana achizitioneaza respectivul autoturism de la o
persoana apartinand spatiului comunitar, aceasta ar trebui sa plateasca asa-
numita taxa de prima inmatriculare. Asadar, discriminarea este evidenta.
   S-a aratat ca jurisprudenta Curtii de Justitie Europeana in materie
este impotriva adoptarii  de  catre  statele  Uniunii  Europene  a
unor  astfel  de masuri discriminatorii. Chemata sa se pronunte recent
asupra compatibilitatii cu dreptul comunitar a unor masuri similare cu
"taxa de prima inmatriculare" adoptate in Ungaria si Polonia, Curtea de
Justitie Europeana de la Luxembourg a confirmat incompatibilitatea acestora
in cateva decizii recente (Hotararea din 5 octombrie 2006 in cauzele
conexate C-290/2005 si D./2005 O. si O.; Hotararea din 18 ianuarie 2007 in
cauza C-313/2005 E.). in aceasta din urma hotarare, Curtea a reafirmat ca
"un sistem de impozitare poate fi considerat compatibil cu art. 90 din
Tratatul CE daca este organizat de asa maniera incat sa excluda orice
posibilitate ca produsele importate sa fie taxate mai consistent decat
produsele nationale similare, astfel incat sa fie exclus orice efect
discriminatoriu" In acest context Curtea a decis ca: "primul paragraf al
art.90 din Tratatul CE trebuie interpretat ca interzicand instituirea unei
accize, atata timp cat valoarea accizei percepute autoturismelor second-
hand mai vechi de doi ani, achizitionate dintr-un alt stat membru decat cel
care a introdus acciza, excede valoarea reziduala a aceleiasi accize
incorporate in pretul de achizitie al autoturismelor similare  deja
inregistrate in statul membru care a instituit acciza", in cazul Romaniei
situatia este si mai evidenta decat cea prezentata anterior. Necesitatea
respectarii jurisprudentei Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene in
interpretarea si aplicarea dreptului comunitar constituie o obligatie a
autoritatilor romane instituita conform art. 10 din Tratatul instituind
Comunitatea Europeana. Ca si cauzele rezolvate de Curtea de Justitie a
Comunitatilor Europene C 290/2005 si C- 333/2005, in care s-a apreciat ca
taxele de prima inmatriculare instituite in Ungaria dupa aderarea la
Uniunea Europeana contravin art. 90 din Tratatul instituind Comunitatea
Europeana, art. 2141 Cod fiscal roman stabileste o taxa de  prima
inmatriculare discriminatorie si exorbitanta pentru autoturismele second-
hand importate din alte state membre ale Uniunii Europene, fara a lua in
considerare deprecierea autoturismului de o asemenea maniera incat-atunci
cand se aplica pentru autoturismele second - hand importate din alte state
membre ale Uniunii Europene - aceasta taxa excede valoarea taxei incluse in
valoarea reziduala a unor autoturisme second hand similare care au fost
deja inmatriculate Romania anterior aderarii la Uniunea Europeana.
   Reclamantul a subliniat ca in temeiul legislatiei romane, taxa
aplicata autoturismelor uzate nu este redusa proportional cu valoarea de
depreciere reala a unor autovehicule similare deja inmatriculate pe piata
nationala. Dimpotriva, valoarea taxei creste numai pe baza vechimii
autovehiculului. Avand in vedere ca taxa de inmatriculare auto din Romania
este perceputa numai la intrarea autovehiculului pe piata din Romania,
autovehiculele cele mai impozitate sunt, implicit, autovehiculele la mana a
doua importate, inclusiv cele din alte state membre. in opinia Comisiei,
asemenea modalitati de aplicare a taxei sunt contrare articolului 90,
astfel cum a fost interpretat de Curtea de Justitie Europeana. De asemenea,
Comisia considera ca sistemul de impozitare contestat din Romania nu
reuseste sa raspunda preocuparilor legate de protectia mediului. Numai
factorul referitor la vechime nu reuseste sa reflecte in mod corespunzator
performanta ecologica a diferitelor autovehicule si sporeste exclusiv taxa
aplicabila autovehiculelor uzate care provin din alte state membre. Daca
art. 2141 Cod fiscal roman ar constitui doar o norma menita sa protejeze
mediul inconjurator, ar trebui ca sistemul de taxare sa fie uniform pentru
toate autoturismele, noi sau vechi, care se afla in circulatie, atat timp
cat se afla in circulatie. De fapt, taxa de prima inmatriculare stabilita
de art. 2141 Cod fiscal roman este o masura fiscala discriminatorie, menita
sa ascunda o veritabila taxa vamala, care nu mai poate fi, insa, perceputa
dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana.
   Reclamantul a invederat ca in ceea ce priveste cererea de actualizare
a sumei platite cu dobanda legala, Administratia Finantelor Publice a
Municipiului T trebuie sa fie obligata si la suportarea prejudiciului
cauzat prin imposibilitatea folosirii sumei respective pentru perioada
cuprinsa intre data efectuarii platii si data restituirii acesteia. in
consecinta, trebuie obligata parata  la  restituirea  taxei  platite
actualizate cu dobanda legala. Referitor la cererea de obligare la
suportarea cheltuielilor de judecata, in ipoteza admiterii actiunii,
Administratia Finantelor Publice a Municipiului T trebuie obligata si la
suportarea cheltuielilor de judecata, reprezentand taxe de timbru, timbru
judiciar, onorariu avocatial si orice cheltuieli.
   Reclamantul a invocat, in drept, dispozitiile art. 205 si 209 alin. 1
lit. a) Cod de procedura fiscala, art. 90 par. 1 si art. 234 din Tratatul
instituind Comunitatea Europeana, art. 148 alin.2 si 4 din Constitutia
Romaniei, Legea nr. 554/2004 republicata, art. 274 Cod procedura civila,
precum si celelalte texte legale mentionate in actiune.
   La data de 17.06.2008, parata Administratia Finantelor Publice T a
depus la dosarul cauzei intampinare, prin care a invocat,  instantei de
contencios administrativ, pe cale de exceptie, sa se constate ca actiunea
nu este motivata corespunzator in fapt, drept pentru care se impune a fi
respinsa ca nemotivata; pe cale de exceptie, sa se constate prematuritatea
actiunii in contencios administrativ data de nefinalizarea procedurii
prealabile obligatorii prevazute de Titlul IX - Solutionarea contestatiilor
formulate impotriva actelor administrative fiscale din O.G. nr. 92/2003
privind C.pr.fiscala. coroborat cu prevederile art. 7 alin. 1 din Legea nr.
554/2004.
   Tot pe cale de exceptie parata a solicitat instantei sa constate
tardivitatea formularii contestatiei prealabile cat si a actiunii in ceea
ce priveste taxa speciala in suma de 10.484 lei, achitata cu chitanta seria
(...) nr. (...)/13.07.2007 emisa de A.F.P. T, raportat la prevederile art.
207 alin. 1 din C.pr.fiscala; tot pe cale de exceptie, trebuie sa se
constate inadmisibilitatea capatului de cerere privind restituirea taxei
speciale, raportat la prevederile art. 117 din C. pr. fiscala.
   In subsidiar parata a solicitat respingerea actiunii ca  vadit
neintemeiata privind restituirea  celor  trei  taxe  speciale  pentru
autoturisme si autovehicule in suma totala de 5.728 lei, achitata cu
chitanta seria (...) nr. (...)/13.07.2007 emisa de A.F.P. T. S-a solicitat
si respingerea capatului de cerere privind obligarea paratelor la plata de
dobanzi legale aferente sumelor de restituit, incepand cu data platii
13.07.2007, ca nelegal si inadmisibil in materie fiscala.
   In aparare, parata a invederat ca din cererea formulata rezulta ca
pentru finalizarea procedurii de inmatriculare a unui autoturism marca
Volkswag Passat importat dintr-un stat nespecificat, reclamantul a achitat
la bugetul de stat suma de 5.728 lei, cu chitanta seria (...) nr.
(...)/13.07.2007 emisa de A.F.P. T, cu titlu de taxa speciala pentru
autoturisme si autovehicule (taxa de prima inmatriculare), in conformitate
cu prevederile art. 2141 si urmatoarele din Legea nr. 571 /2003 privind
Codul fiscal. La data de 27.02.2008 reclamantul D. D. a formulat o cerere
de comunicare a actului administrativ fiscal in baza caruia a achitat taxa
de prima inmatriculare mentionata mai sus, cerere inregistrata la A.F.P. T
sub nr. 74504/27.02.2008, cerere la care A.F.P. T a raspuns prin adresa nr.
74504/29.02.2008. De asemenea, s-a mai precizat ca la data de 25.03.2008
reclamantul a formulat si o contestatie prealabila impotriva actului
administrativ fiscal de impunere la plata taxei speciale, prin care a
solicitat anularea acestui act administrativ fiscal de impunere la plata
taxei ca nelegal si restituirea sumei de 5.728 lei achitata cu acest titlu
cu chitanta seria (...) nr. (...)/13.07.2007 emisa de A.F.P. T, si la care
petentul nu a primit nici un raspuns in termenul de 30 de zile.
   Avand in vedere motivele invocate de catre reclamant prin actiunea in
contencios administrativ formulata, precum si temeiurile legale aplicabile
in materie, parata a invederat ca, raportat la obiectul cauzei reprezentat
de restituirea unei taxe care s-a facut venit la bugetul de stat, in speta
cauza este de contencios administrativ fiscal reglementata de Titlul IX -
Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative
fiscale din O.G. nr. 92/2003 privind C.pr.fiscala, si nu de contencios
administrativ general reglementata de Legea nr. 554/2004.
   In aceste conditii, prevederile din O.G. nr. 92/2003 privind C.pr.
fiscala referitoare la contenciosul administrativ fiscal reprezinta lege
speciala in raport cu dispozitiile Legii nr. 554/2004, care constituie lege
generala in materia contenciosului general, si cu care O.G. nr. 92/2003
privind C.pr. fiscala se completeaza in masura in care nu cuprinde
dispozitii derogatorii. Or, legea speciala deroga de la legea generala,
situatie in care daca O.G. nr. 92/2003 privind C.pr. fiscala cuprinde norme
derogatorii de la prevederile generale ale Legii nr. 554/2004, C o d u l
d e procedura fiscala - lege speciala in materie, se aplica cu prioritate
raportat la prevederile Legii nr. 554/2004 - lege generala in materie.
   Parata a invederat, pe cale de exceptie sa se constate ca actiunea nu
este motivata in fapt drept pentru care se impune a fi respinsa ca
nemotivata. Contrar cerintelor art. 122 din C.pr.civila D. D. nu isi
motiveaza corespunzator in fapt actiunea in contencios administrativ,
respectiv omite sa mentioneze o serie de elemente esentiale pentru
solutionarea cauzei si anume: nu se mentioneaza daca autovehiculele in
cauza au fost unele noi sau unele second-hand si nici nu s-a precizat anul
fabricatiei; nu se precizeaza nici elementele tehnice de identificare a
autovehiculele achizitionate si importate (capacitate cilindrica, nivelul
EURO de emisii poluante, vechimea autovehiculelor, etc). Or, in lipsa
acestor date si informatii din cererea de chemare in judecata instanta se
afla in imposibilitate sa solutioneze cauza, neputand stabili  daca
impunerea in cauza s-a facut in mod legal si corect raportat la temeiurile
in drept invocate de catre reclamanta, solutia care se impune fiind aceea
de respingere a actiunii ca nemotivata.
   Parata a mai aratat ca pe cale de exceptie, solicita instantei sa se
constate prematuritatea actiunii in contencios administrativ data de
nefinalizarea procedurii prealabile obligatorii prevazute de Titlul IX -
Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative
fiscale din O.G. nr. 92/2003 privind C. pr. fiscala, coroborat cu
prevederile art. 7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004. Parata a aratat ca
obiectul unei actiuni in contencios administrativ fiscal il constituie, in
principal, atacarea deciziei emise in solutionarea contestatiei, iar numai
in subsidiar, atacarea actului administrativ de impunere initial, asa cum
dispun in mod derogatoriu dispozitiile art. 218 alin. 2 din O.G. nr.
92/2003 privind C. pr. fiscala. Avand in vedere faptul ca reclamanta S D.
D. a facut dovada ca a formulat o contestatie prealabila, in conditiile
Titlului IX - Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor
administrative fiscale din O.G. nr. 92/2003 privind C.pr.fiscala, impotriva
actului administrativ fiscal in baza caruia a achitat taxa speciala de
inmatriculare auto cu chitanta seria (...) nr.(...) din 13.07.2007 emisa de
A.F.P. T si restituirea sumei de 5.728 lei, rezulta ca formularea prezentei
actiuni in contencios administrativ este prematura, datorita faptului ca
procedura prealabila nu a fost finalizata prin emiterea unei decizii de
solutionare a contestatiei formulate. In acest sens, potrivit practicii
constante a I.C.C.J. B solutia care se impune ar fi admiterea actiunii cu
obligarea organelor fiscale de a finaliza procedura prealabila prin
emiterea unei decizii de solutionare a contestatiei prealabile.
   Parata a solicitat, pe cale de exceptie, sa se constate tardivitatea
formularii contestatiei prealabile cat si a actiunii in ceea ce priveste
taxa speciala in suma de 5.728 lei, achitata cu chitanta seria (...) nr.
(...)/13.07.2007 emisa de A.F.P. T, raportat la prevederile art. 207 alin.
1 din Cod procedura fiscala. Astfel atat contestatia prealabila depusa la
A.F.P. T in data de 25.03.2008, cat si actiunea in contencios administrativ
depusa ulterior la instanta, au fost formulate tardiv de catre reclamant,
raportat la prevederile art. art. 207 alin. 1 din C.pr.fiscala. Avand in
vedere faptul ca reclamantul a avut cunostinta despre actul administrativ
de impunere la plata axei in data de 13.07.2007, ca urmare a achitarii
taxei speciale cu chitanta T. (...) nr. (...)/ 13.07.2007 emisa de A.F.P.
T, iar contestatia prealabila a fost depusa la A.F.P. T in data de
25.03.2008, cu o intarziere de peste 7 luni de la expirarea termenului
legal de 30 de zile de contestare, rezulta ca reclamantul a decazut din
dreptul de a mai solicita anularea actului administrativ de impunere la
plata taxei si restituirea acestei taxe in suma de 5.728 lei.
   Parata a mai solicitat, tot pe cale de exceptie, sa se constate
inadmisibilitatea capatului de cerere privind restituirea taxei speciale,
raportat la prevederile art. 117 din C.pr.fiscala. Desi nici cererea
initiala de restituire, nici contestatia prealabila si actiunea  in
contencios administrativ nu sunt intemeiate de catre  reclamant  pe
dispozitiile art. 117 din C.pr.fiscala, doar acest temei de drept poate sta
la baza cererilor privind restituirea la cererea debitorului a sumelor
platite la bugetul statului. Astfel parata a invederat ca motivele de drept
invocate in cele trei cereri sunt contrare acestui temei de drept indicat,
respectiv dispozitiilor art. 117 din C.pr.fiscala. Astfel, in  fapt
contestatorul reclamant nu isi motiveaza cererea de restituire a taxei pe
existenta vreunui caz de restituire dintre cele enumerate in art. 117 din
C.pr.fiscala ci contesta insasi prevederile legale care instituie taxa
speciala de prima inmatriculare, respectiv dispozitiile art. 2141 - 2143
din Legea nr. 571 /2003 privind Codul fiscal, sustinand ca aceasta taxa ar
fi "ilegala". S-a subliniat ca in speta cererea reclamantului nu se
incadreaza in nici unul dintre cazurile prevazute de art. 117 alin. 1 din
C.pr.fiscala, drept pentru care cererea reclamantului este inadmisibila sub
aspectul inexistentei vreunui caz legal de restituire a sumei solicitate de
la bugetul de stat.
   Parata a solicita, in subsidiar respingerea actiunii ca  vadit
neintemeiata. Astfel, s-a solicitat respingerea actiunii ca nefondata avand
in vedere ca reclamantul datoreaza in mod legal taxa speciala pentru
autoturisme si autovehicule (taxa de prima inmatriculare) in cuantumul
indicat. Plata taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule (taxa de
prima inmatriculare) s-a facut in temeiul prevederilor art. 2141 - 2143 din
Legea nr. 571 /2003 privind Codul fiscal, coroborate cu prevederile art.
311 - 312 din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de
aplicare a Legii nr. 571 /2003. astfel raportat la aceste dispozitii
legale, trebuie retinut ca autovehiculul importat s-a inmatriculat pentru
prima P. in Romania; autovehiculul nu a fost inmatriculat temporar in
Romania; taxa speciala a fost achitata de catre persoana fizica care a
inmatriculat autovehiculul; autovehiculul in cauza nu intra in categoria
autoturismelor scutite de plata taxelor speciale cum ar fi: vehicule
istorice sau cele provenite din donatii, finantari directe din imprumuturi
nerambursabile, din programe de cooperare stiintifica si tehnica. Ca
urmare, rezulta in mod evident ca autovehiculul in cauza este supus
aplicarii si platii taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule (taxa
de prima inmatriculare), prevazuta de Codul  fiscal.  Referitor  la
sustinerile reclamantului,  privind  o  pretinsa  contradictie  intre
dispozitiile art. 2141 si urmatoarele din Legea nr. 571 /2003 privind Codul
fiscal si prevederile art. 90 din Tratatul  instituind  Comunitatea
Europeana, situatie in care art. 90 din Tratatul CE devine aplicabil in
temeiul principiului prioritatii dreptului comunitar asupra legislatiei
interne, principiu consacrat de art. 148 din Constitutia  Romaniei,
dispozitiile art. 2141 si urmatoarele din Legea nr. 571 /2003 privind Codul
fiscal nu contravin prevederilor art. 90  din  Tratatul  instituind
Comunitatea Europeana. In lipsa unei armonizari la nivelul Uniunii Europene
in domeniul impozitarii autovehiculelor, statele membre sunt libere sa
aplice astfel de taxe si sa stabileasca nivelurile acestora. Astfel, art.
90 din Tratatul CE. reprezinta unul din temeiurile de baza ale consacrarii
liberei circulatii a bunurilor si serviciilor in cadrul tarilor membre
comunitare, instituind regula in conformitate cu care toate statele membre
comunitare trebuie sa se abtina a institui, respectiv sunt obligate sa
inlature orice masura de natura administrativa, fiscala sau vamala care ar
fi de natura a afecta libera circulatie a bunurilor, marfurilor si
serviciilor in cadrul Uniunii Europene. Insa, asa cum rezulta in mod
textual si expres din chiar continutul art. 90 alin. 1 din Tratatul CE.,
citam: "nici un stat membru nu poate impune, direct sau indirect, asupra
produselor provenind din alte state membre, impozite sau taxe interne care
nu sunt percepute, direct sau indirect, asupra produselor nationale
similare ", norma indicata  se  refera  la  interzicerea  masurilor
protectioniste instituite de un stat membru cu privire la anumite produse
nationale, prin care s-ar putea crea o situatie de discriminare negativa
sau un statut de vadit dezavantaj economic pentru produsele similare
concurente provenite din alte state membre comunitare.
   Trebuie retinut astfel ca taxa speciala pentru autoturisme  si
autovehicule (taxa de prima inmatriculare) nu  se  aplica  exclusiv
autoturismelor second-hand provenind din alte state membre ale U.E. ci ea
se aplica tuturor autoturismelor noi sau second-hand inmatriculate pentru
prima data in Romania. Indiferent de provenienta lor geografica sau
nationala, respectiv se aplica si autoturismelor noi provenite din alte
state membre ale U.E., autoturismelor noi si second-hand provenite din alte
state care nu sunt membre ale U.E. (B., B. etc.) precum si, cel mai
important, autoturismelor noi din productia nationala a Romaniei. Or, este
binecunoscut ca aceasta taxa este achitata inclusiv pentru autoturismele si
autovehiculele noi din productia nationala a Romaniei, respectiv pentru
marcile E., Daewoo, B., precum si pentru orice alte marci de autoturisme si
autovehicule comerciale cu masa totala maxima autorizata de pana la 3,5
tone inclusiv, supuse inmatricularii si fabricate in Romania, criteriul
unic fiind ca aceste autoturisme si autovehicule sa se afle la prima
inmatriculare in Romania.
   Ca urmare, instituirea criteriului "primei inmatriculari in Romania"
confera taxei speciale un caracter de maxima generalitate care nu depinde
in nici un fel de provenienta geografica sau nationala a  acestor
autoturisme si autovehicule, situatie in care nu se poate vorbi in nici un
caz de incalcarea art. 90 din tratatul C.E., nefiind vorba despre o masura
protectionista sau de discriminare negativa a autovehiculelor provenite din
alte state membre, aflate la prima inmatriculare in Romania, in comparatie
cu autovehiculele provenite din Romania, aflate in aceeasi situatie de
prima inmatriculare in Romania.
   Parata a invederat ca trebuie retinut corect caracterul taxei speciale
pentru autoturisme si autovehicule, prevazuta de art. 2141 - 2143 din Legea
nr. 571 /2003 privind Codul fiscal, respectiv acela de taxa speciala de
prima inmatriculare in Romania, iar nu taxa speciala pentru fiecare
inmatriculare in Romania sau taxa speciala de reinmatriculare in Romania,
intentia legiuitorului R nefiind de a institui o astfel de taxa pentru
fiecare reinmatriculare in Romania. Acesta este motivul pentru care in
situatia in care o persoana S. achizitioneaza un autoturism care a fost
deja inmatriculat in Romania de catre vechiul proprietar, nu mai plateste
acesta taxa speciala intrucat pe de o parte, in acest caz nu mai avem de a
face cu o prima inmatriculare ci doar cu o schimbare a proprietarului, sau
cel mult cu o reinmatriculare, iar pe de alta parte, dispozitiile art. 2141
- 2143 din Legea nr. 571 /2003 privind Codul fiscal nu retroactiveaza pana
la data primei inmatriculari in Romania a autovehiculului, si nici nu se
aplica pentru toate cazurile de reinmatriculare survenite ulterior, dupa
data intrarii in vigoare a normei legale care instituie aceasta taxa, in
conformitate cu dispozitiile art. 15 alin. 2 din Constitutia Romaniei.
   S-a subliniat ca nici chiar Comisia Europeana nu este impotriva
perceperii unei taxe cu ocazia primei inmatricularii a autoturismelor in
Romania, ci doar a modului de determinare a taxei. Astfel principiul
"poluatorul plateste", pe care se bazeaza si instituirea taxei speciale
pentru autovehicule, este un principiu acceptat la nivelul U.E. B. state
membre ale Uniunii Europene practica in prezent o taxa care se percepe cu
ocazia inmatricularii autovehiculelor
   Parata a mai solicitat ca instanta de judecata sa respinga capatul de
cerere privind obligarea paratelor la plata de dobanzi legale aferente
sumelor de restituit, incepand cu data platii 13.07.2007 ca nelegal si
inadmisibil in materie fiscala. In conformitate cu prevederile art. 2 din
O.G. nr. 9 /2000 privind nivelul dobanzii legale pentru obligatii banesti,
dobanda legala prevazuta de O.G. nr. 9/2000 se plateste exclusiv in cazul
in care obligatia baneasca este  purtatoare  de  dobanzi,  potrivit
dispozitiilor legale sau prevederilor contractuale, fara a se arata rata
dobanzii. Or, in speta, pentru sumele de restituit sau de rambursat de la
bugetul statului contribuabilii au dreptul la dobanda la nivelul majorarii
de intarziere prevazuta de C.pr.fiscala, iar nu la nivelul dobanzii legale
prevazute de O.G. nr. 9/2000 asa cum in mod nelegal a  solicitat
reclamantul, in conformitate cu dispozitiile exprese si obligatorii ale
art. 124 din O.G. nr. 92/2003 privind C.pr.fiscala.
   De asemenea, dobanda prevazuta de art. 124 din O.G. nr. 92/2003
privind C.pr.fiscala se datoreaza doar incepand din ziua  urmatoare
expirarii termenului prevazut la art. 117 alin. 2) sau la art. 70 din O.G.
nr. 92/2003 privind C.pr.fiscala, iar nu incepand cu data de 01.01.2008,
asa cum in mod eronat neintemeiat si nelegal a solicitat contestatorul. Ca
urmare, reclamantul nu putea sa solicite decat acordarea dobanzii prevazute
de art. 124 din C.pr.fiscala, incepand cu data de 13.04.2008, data
reprezentand ziua urmatoare expirarii termenului de 45 de zile prevazut de
art. 70 alin. 1 din C.pr.fiscala, calculat incepand cu data de 27.02.2008,
data comunicarii la A.F.P. T a cererii initiale de restituire a sumei
achitate.
   La data de 21 iulie 2008, reclamantul D. D. a depus la dosarul cauzei
Concluzii scrise, solicitand respingerea tuturor apararilor formulate de
parata B. T.
   La data de 15.07.2008, parata Directia Generala a Finantelor Publice
T a depus la dosarul cauzei Concluzii scrise, prin care a invocat, pe cale
de exceptie necompetenta materiala a T r i b u n a l u l u i  T i m i s
in solutionarea spetei, cu motivarea ca petentul avea  posibilitatea
solutionarii diferendului, prin adresare la organul fiscal competent,
conform procedurii instituite de H.G. nr. 686 /24.06.2008 privind aprobarea
Normelor Metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 50/2008.
   Conform art. 137 Cod procedura civila "instanta se va pronunta mai
intai asupra exceptiilor de procedura, precum si asupra celor de fond care
fac de prisos, in totul sau in parte, cercetarea in fond a pricinii".
   Analizand exceptia necompetentei materiale a T r i b u n a l u l u i
 T i m i s, exceptie invocata de parata Directia Generala a Finantelor
Publice T, instanta a respins-o ca nefondata, intrucat  adresa  nr.
74504/29.02.2008 emisa de parata A.F.P. T, aflata la fila 14 din dosar,
prin care s-a respins cererea reclamantului inregistrata sub acelasi numar
la data de 27.02.2008, in cadrul careia a solicitat restituirea taxei
speciale de prima inmatriculare in suma de 5.728 lei pentru autoturismul cu
seria cartii de identitate F(...), constituie act administrativ ce poate fi
atacat pe calea contenciosului administrativ.
   Analizand exceptia nemotivarii actiunii reclamantului,  exceptie
invocata de catre parata A.F.P. T, instanta a respins-o ca nefondata
intrucat, actiunea este motivata conform disp. art. 112 pct. 4 C. procedura
civila, din taloanele masinilor si actele existente la filele 11, 13, 14,
50-52 din dosar reiese norma de poluare a fiecarui autoturism si varsta
autovehiculului, precum si toate celelalte date ale autovehiculelor,
invocate de catre parate.
   Analizand exceptia prematuritatii actiunii  pentru  nefinalizarea
procedurii prealabile obligatorii prevazute de Titlul IX - Solutionarea
contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale din O.G.
nr. 92/2003 privind C.pr. fiscala, coroborat cu prevederile art. 7 alin. 1
din Legea nr. 554/20004, instanta a respins-o ca neintemeiata, intrucat
obligativitatea recursului administrativ prealabil este impusa numai in
cazul actiunilor in anularea unui act administrativ, nu si in cazul
actiunilor intemeiate pe tacerea administratiei sau institutiei publice,
deoarece in asemenea cazuri persoana fizica sau juridica nu mai trebuie
supusa inca o data unui refuz, aceasta avand posibilitatea de a inainta
direct actiune in instanta.
   In speta este vorba de un refuz al autoritatii parate, astfel ca nu se
impunea efectuarea procedurii administrative prealabile prev. de art. 7 din
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.
   Analizand exceptia tardivitatii formularii cererii de restituire a
taxei speciale cat si a contestatiei prealabile in ceea ce priveste taxa
speciala in suma de 10.484 lei, raportat la prevederile art. 207 alin. 1
din C.pr. fiscala, exceptii invocate de catre parate, instanta a respins-o
ca nefondata, intrucat in raport de actele existente la dosar  si
corespondenta purtata de catre reclamant cu organul fiscal, actiunea nu
este tardiva, iar reclamanta nu a decazut din dreptul de a mai solicita
anularea actelor administrative de impunere la plata taxei si restituirea
acestei taxe in suma de 10.484 lei.
   Analizand exceptia inadmisibilitatii capatului de cerere privind
restituirea taxei speciale, raportat la prevederile art. 117 din C.pr.
fiscala si inadmisibilitatea capatului de cerere privind dobanzile legale,
exceptie invocata de catre parata A.F.P. T, instanta a respins-o ca
nefondata, intrucat art. 21 din Constitutia Romaniei prevede ca orice
persoana se poate adresa justitiei pentru apararea drepturilor sale, nici o
lege nu poate ingradi exercitarea acestui drept, jurisdictiile speciale
administrative fiind facultative si gratuite, iar art. 6 din Conventia
Europeana a Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale, ratificata
de Romania prin Legea nr. 30/1994, prevede ca, orice persoana are dreptul
la judecarea in mod echitabil, in mod public si intr-un termen rezonabil a
cauzei sale, de catre o instanta independenta si impartiala, instituita de
lege, care va hotari asupra incalcarii drepturilor si obligatiilor sale cu
caracter civil.
   In ceea ce priveste fondul cauzei, instanta a constatat ca pentru
finalizarea procedurii de inmatriculare a unui autoturism marca Volkswag
Passat importat din Germania, reclamantul a achitat la bugetul de stat suma
de 5.728 lei, cu chitanta seria (...) nr. (...)/13.07.2007 emisa de A.F.P.
T, cu titlu de taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule (taxa de
prima inmatriculare), in conformitate cu prevederile  art.  2141  si
urmatoarele din Legea nr. 571 /2003 privind Codul fiscal.
   La data de 27.02.2008 reclamantul D. D. a formulat o cerere de
comunicare a actului administrativ fiscal in baza caruia a achitat taxa de
prima inmatriculare mentionata mai sus, cerere inregistrata la A.F.P. T sub
nr. 74504/27.02.2008, cerere la care A.F.P. T a raspuns prin adresa nr.
74504/29.02.2008, aflata la fila 14 din dosar.
   De asemenea, la data de 25.03.2008 reclamantul a formulat  si
contestatie prealabila impotriva actului administrativ fiscal de impunere
la plata taxei speciale, aflata in copie la fila 15 din dosar, prin care a
solicitat anularea acestui act administrativ fiscal de impunere la plata
taxei ca nelegal si restituirea sumei de 5.728 lei achitata cu acest titlu
cu chitanta seria (...) nr. (...)/13.07.2007 emisa de A.F.P. T, si la care
petentul nu a primit nici un raspuns in termenul de 30 de zile.
  Instanta a constatat, in primul rand, ca in cauza este de necontestat
ca reclamantul a platit taxa de prima inmatriculare impusa de art. 2141
Codul fiscal si ca a solicitat restituirea acestei taxe.
  De asemenea, este necontestat ca  solicitarea  reclamantului  de
restituire a acestei taxe a fost respinsa de  parata  Administratia
Finantelor Publice a Municipiului T prin adresa nr. 74504/29.02.2008.
  Potrivit art. 2 alin. 1 lit. c) din Legea contenciosului administrativ
nr. 554/2004, prin act administrativ se intelege "actul unilateral cu
caracter individual sau normativ emis de o autoritate publica, in regim de
putere publica, in vederea organizarii executarii legii sau a executarii in
concret a legii, care da nastere, modifica sau stinge raporturi juridice;
sunt asimilate actelor administrative, in sensul prezentei legi,  si
contractele incheiate de autoritatile publice care au ca obiect punerea in
valoare a bunurilor proprietate publica, executarea lucrarilor de interes
public, prestarea serviciilor publice, achizitiile publice; prin legi
speciale pot fi prevazute si alte categorii de contracte administrative
supuse competentei instantelor de contencios administrativ".
  Din acest punct de vedere, instanta retine ca actele atacate de
reclamant sunt acte administrative in sensul prevazut de art. 2 alin. 1
lit. c) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, ele exprimand
vointa Administratiei Finantelor Publice a Municipiului T de a refuza
restituirea taxei de prima inmatriculare solicitata de reclamant, refuz
explicit, manifestat in regim de putere publica, in calitate de organ
competent cu incasarea taxei respective si cu rezolvare a cererilor de
restituire a taxelor astfel percepute.
  Aceeasi concluzie se desprinde si din examinarea dispozitiilor art. 41
Cod de Procedura Fiscala, care definesc actul administrativ  fiscal,
dispozitii  conform  carora  "in  intelesul  prezentului  cod,  actul
administrativ fiscal este actul emis de organul fiscal competent in
aplicarea legislatiei privind stabilirea,  modificarea  sau  stingerea
drepturilor si obligatiilor fiscale."
  In conditiile in care actele respective au fost emise de Administratia
Finantelor Publice a Municipiului T potrivit competentei sale, in aplicarea
legislatiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor si
obligatiilor fiscale, nu se poate retine absenta caracterului administrativ
al acestor acte, indiferent care ar fi denumirea lor.
  Dat fiind caracterul de act administrativ al acestei manifestari de
vointa a paratei Administratiei Finantelor Publice a Municipiului T,
instanta a retinut caracterul nelegal al refuzului acestei institutii de a
examina cererea de restituire formulata de reclamant.
   Instanta a constatat ca art. 90 din Tratatul instituind Comunitatea
Europeana se refera la o discriminare determinata de o diferenta intre
impozitele aplicate "produselor altor state membre" si impozitele "interne
de orice natura care se aplica, direct sau indirect, produselor nationale
similare".
  Discriminarea la care se refera acest text legal are in vedere o
comparatie intre nivelul de impozitare a produselor altor state membre ale
Uniunii Europene, in comparatie cu nivelul de impozitare a produselor de pe
piata interna a Statului Roman.
  Art. 90 din Tratatul instituind Comunitatea Europeana este aplicabil in
privinta taxei speciale de prima inmatriculare platita de reclamant si
contestata in prezenta cauza.
  In privinta consecintelor aplicarii art. 90 din Tratatul instituind
Comunitatea Europeana, in prezenta cauza, instanta aminteste principiile
emise de Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene in interpretarea
acestui articol.
  Astfel, in Hotararea Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene din 5
decembrie 2006 - data in cauzele reunite C-290/05 si C-333/05, A. Nádasdi
c. E.-és E. Ê.-B. Regionalis E., respectiv J. Németh c. E.-és E. E.-B. S.
E. - Curtea Europeana de Justitie a aratat urmatoarele:
  "Asa cum Curtea a statuat deja, in sistemul Tratatului instituind
Comunitatea Europeana art. 90 suplimenteaza dispozitiile referitoare la
abolirea taxelor vamale si a masurilor cu efect echivalent. Scopul acestuia
este acela de a asigura libera circulatie a marfurilor intre statele membre
in conditii normale de concurenta, prin eliminarea oricaror forme de
protectie care pot rezulta din aplicarea unor impozite interne care
discrimineaza produsele provenite din alte state membre (cauzele reunite C-
393/04 si C-41/05, Air M. Industries E., D. 2006 p.I-0000, par.55 si
jurisprudenta acolo citata).
   In ceea ce privesc autoturismele second-hand importate, Curtea a
apreciat de asemenea ca art. 90 cauta sa asigure completa neutralitatea
impozitarii interne sub raportul concurentei intre produsele care se afla
deja pe piata nationala si produsele importate (cauza C-387/01,Weigel, D.
2004, p.I-4981, par. 66 si jurisprudenta acolo citata).
   Conform unei jurisprudente bine stabilite, art. 90 par. 1 este
incalcat atunci cand taxa aplicata produselor importate si taxa aplicata
produselor nationale similare sunt calculate diferit pe baza unor criterii
care conduc, chiar daca numai in anumite cazuri, la un nivel al taxei mai
mare in cazul produselor importate (a se vedea cauza Weigel, par. 67,
precum si jurisprudenta acolo citata). Totusi, chiar daca  nu  sunt
indeplinite conditiile pentru existenta  unei  asemenea  discriminari,
impozitarea poate fi discriminatorie in mod indirect, datorita efectelor pe
care le produce.
  Cat priveste criteriile care pot fi folosite pentru determinarea unei
taxe, in stadiul sau actual, dreptul comunitar nu restrange libertatea
fiecarui stat membru de a construi un sistem fiscal care face diferentieri
intre anumite produse, chiar daca este vorba de produse similare in sensul
art. 90 par. 1 din Tratatul instituind Comunitatea Europeana pe baza unor
criterii obiective, cum ar fi provenienta materiilor prime folosite sau
procesul de productie aplicat. Totusi, o asemenea diferentiere  este
compatibila cu dreptul comunitar numai daca urmareste obiective care sunt
ele insele compatibile cu cerintele Tratatului  si  ale  legislatiei
comunitare secundare si daca regulile in cauza sunt de natura sa evite
orice forma de discriminare, directa sau indirecta, indreptata impotriva
importurilor din alte state membre sau orice alta forma de protectie a
produselor nationale concurente (cauza Outokumpu, par. 30).
   In contextul sistemului taxelor de inmatriculare, criterii precum
tipul motorului, capacitatea cilindrica si clasificarea fundamentata pe
motive de protectie a mediului reprezinta criterii obiective. Prin urmare
ele pot fi folosite intr-un asemenea sistem. Pe de alta parte, nici nu
exista vreo cerinta ca valoarea taxei  sa  fie  legata  de  pretul
autoturismului.
  Totusi, o taxa de inmatriculare nu trebuie sa impovareze produsele
provenind din alte state membre mai mult decat produsele  nationale
similare.
   Scopul inmatricularii este acela de protectie a mediului si nu tine
cont de valoarea de piata a autoturismului, aplicarea art. 90 par. 1 din
Tratatul instituind Comunitatea Europeana, implica luarea in considerare a
deprecierii autoturismelor folosite atunci cand acestea sunt impozitate,
din moment ce aceasta taxa este perceputa numai o data, atunci cand
autoturismul este pentru prima data inregistrat in vederea punerii in
circulatie in statul membru in cauza, fiind incorporata in aceasta valoare.
  Art. 90 par. 1 din Tratatul instituind Comunitatea Europeana trebuie
interpretat ca interzicand o taxa de tipul celei prevazute de Legea privind
taxele de inmatriculare, atata timp cat:
  - taxa este perceputa asupra autoturismelor second-hand puse pentru
prima data in circulatie pe teritoriul unui stat membru;
  -  valoarea  taxei,  determinata  exclusiv  prin  raportare  la
caracteristicile tehnice ale autoturismului (tipul motorului, capacitatea
cilindrica) si clasificarea din punct de vedere al poluarii, este calculata
fara a se lua in calcul deprecierea autoturismului, de o asemenea maniera
incat, atunci cand se aplica autoturismelor second-hand importate din
statele membre, aceasta excede valoarea reziduala a unor autoturisme second-
hand similare care au fost deja inregistrate in statul membru in care sunt
importate.
  O comparatie cu autoturismele second-hand plasate in circulatie in
acest stat membru inainte de aplicarea a Legii privind  taxele  de
inmatriculare nu este relevanta."
  Valoarea taxei, determinata exclusiv prin raportare la caracteristicile
tehnice ale autoturismului (tipul motorului, capacitatea cilindrica) si
clasificarea din punct de vedere al poluarii, este calculata fara a se lua
in calcul deprecierea autoturismului, de o asemenea maniera incat - atunci
cand se aplica autoturismelor second-hand importate din statele membre ale
Uniunii Europene - aceasta excede valoarea reziduala a unor autoturisme
second-hand similare care au fost deja inregistrate in statul membru in
care sunt importate, respectiv in Romania.
  Prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum si
celelalte reglementari comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate
fata de dispozitiile contrare din  legile  interne,  cu  respectarea
prevederilor actului de aderare.
  Obligatia respectarii dispozitiilor cuprinse in tratatele ratificate de
Statul roman rezulta si din dispozitiile art. 11 alin. 1 din Constitutia
Romaniei, conform carora Statul roman se obliga sa indeplineasca intocmai
si cu buna-credinta obligatiile ce-i revin din tratatele la care este
parte.
  In raport cu dispozitiile din  Constitutia  Romaniei,  aplicarea
dispozitiilor din legile interne al Statului roman se va  face  in
conformitate cu dispozitiile obligatorii din dreptul Uniunii Europene,
respectiv din dreptul comunitar.
   In consecinta, instanta a constatat nelegalitatea si netemeinicia
adresei nr. 74504/29.02.2008 emisa de parata A.F.P. T si a chitantei seria
(...) nr. (...)/13.07.2007, pe care le-a anulat si a obligat parata A.F.P.
T sa restituie reclamantului suma de 5.728 lei cu dobanzi legale incepand
cu data platii -13.07.2007 si pana la restituirea efectiva, reprezentand
taxa  de  inmatriculare,  fiind  justificata  concluzia  privind
incompatibilitatea taxei speciale de prima inmatriculare a autoturismelor
prevazuta de art. 2141 din Codul fiscal roman cu dispozitiile art. 90 din
Tratatul instituind Comunitatea Europeana, precum si solutia inlaturarii de
la aplicare a art. 2141 din Codul fiscal roman in prezenta cauza, admitand
astfel actiunea reclamantului, ca fiind intemeiata.
   Impotriva acestei sentinte a declarat recurs parata Administratia
Finantelor PubliceT, considerand-o ca netemeinica si nelegala, pentru
urmatoarele considerente:
   In principal, pe cale de exceptie, a sustinut ca in mod neintemeiat,
instanta de fond a respins exceptia  inadmisibilitatii  actiunii  in
contencios administrativ data de  neefectuarea  procedurii  prealabile
obligatorii prevazute de art.205 si urmatoarele din O.G. nr.92/2003 privind
 C o d u l  d e procedura fiscala coroborate cu prevederile art.7 alin.1
din Legea nr.554/2004.
   Tot pe cale de exceptie, a sustinut ca in mod neintemeiat T r i b u n
a l u l  T i m i s a respins exceptia prematuritatii actiunii in
contencios administrativ data de nefinalizarea  procedurii  prealabile
prevazute de Titlul IX - solutionarea contestatiilor formulate impotriva
actelor administrative fiscale din O.G. nr.92/2003 privind C o d u l  d e
procedura fiscala, coroborat cu prevederile art.7 alin.1  din  Legea
nr.554/2004.
   In subsidiar, pe fondul cauzei a solicitat admiterea in parte a
actiunii cu privire la taxa rezultata ca diferenta intre suma de 6.052 lei
achitata de contribuabil la data de 19.10.2007, cu titlu de taxa speciala
pentru autoturisme si autovehicule, in temeiul prevederilor art.2141 - 2143
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, si cuantumul taxei de poluare
rezultat din aplicarea prevederilor O.U.G. nr.50/2008 pentru instituirea
taxei de poluare pentru autovehicule; solicita respingerea in rest a
actiunii ca neintemeiata pentru suma reprezentand cuantumul taxei de
poluare rezultat din  aplicarea prevederilor O.U.G. nr.50/2008 pentru
autoturismul in cauza.
   Invedereaza ca, la data de 01.07.2008 a intrat in vigoare O.U.G.
nr.50/2008 pentru instituirea taxei de poluare  pentru  autovehicule,
publicat in M. Of. nr.327 din 25.04.2008, prin care  s-au  abrogat
dispozitiile art.2141 - 2143 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal,
care au instituit  aplicarea  taxei  speciale  pentru  inmatricularea
autoturismelor si autovehiculelor, potrivit dispozitiilor  art.14  din
aceasta ordonanta.
   "Art.14 alin.1) prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data
de 1 iulie 2008.
   2) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se
abroga art. 2141 - 2143 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.927 din 23
decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare".
   Invedereaza faptul ca dispozitiile O.U.G. nr.50/2008  au  efect
retroactiv asupra tuturor sumelor achitate de catre contribuabili in
perioada 01.01.2007 - 30.06.2008 cu titlu de taxa  speciala  pentru
autoturisme si autovehicule, in conformitate cu prevederile exprese ale
art.11.
   Mai solicita instantei respingerea capatului de cerere  privind
obligarea paratelor la plata de dobanzi legale aferente sumei de restituit,
ca nelegal si inadmisibil in materie fiscala.
   Recursul este neintemeiat.
   Privitor la exceptia inadmisibilitatii  actiunii  in  contencios
administrativ urmarea neefectuarii  procedurii  prealabile  obligatorii
reglementata de dispozitiile art.205 si urmatoarele din O.U.G. nr.92/2003,
Curtea urmeaza sa o respinga ca neintemeiata.
   Si aceasta intrucat, chitanta  seria  (...)  nr.(...)/13.07.2007
eliberata de Trezoreria T, atesta achitarea de catre reclamant,  in
beneficiul A.F.P. T, a sumei de 5728 lei, reprezentand taxa de prima
inmatriculare, iar ulterior, la data de  27.02.2008,  reclamantul  a
inregistrat sub nr.74504, cererea de restituire a acestei sume, parata
raspunzand negativ la aceasta solicitare.
   Curtea observa ca aceasta adresa materializeaza manifestarea de vointa
a autoritatii fiscale de a respinge (refuza) cererea de restituire a taxei
speciale platita de reclamant invocand ca justificare dispozitiile legale
ale dreptului material fiscal aplicabile acestui raport juridic care sunt
in vigoare si produc efecte juridice.
   Or, un astfel de act intruneste toate conditiile specifice ale actului
administrativ in intelesul dat de dispozitiile art.2 alin.1 lit. c) precum
si ale alin.2 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, textul
din urma asimiland actelor administrative unilaterale, intre  altele,
refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau un
interes legitim.
   Cu referire la incidenta in speta a prevederilor O.U.G. nr.50/2008
antamate de recurenta, Curtea retine urmatoarele:
   Conform dispozitiilor art.11 din acest act normativ taxa rezultata ca
diferenta intre suma achitata de contribuabil in perioada 1 ianuarie 2007 -
30 iunie 2008, cu titlu de taxa  speciala  pentru  autoturisme  si
autovehicule, si cuantumul rezultat din aplicarea prezentelor prevederi
privind taxa pe poluare pentru autovehicule se restituie pe baza procedurii
stabilite in normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de
urgenta. Aceste norme au fost aprobate prin H.G. nr.686/2008.
   Curtea retine ca taxa speciala ce face obiectul prezentei cauze a fost
incasata in baza legislatiei fiscale interne in vigoare anterior datei de 1
iulie 2008 si care a fost apreciata ca fiind contrara normelor comunitare.
Intr-o atare ipoteza, se aplica principiul conform caruia cand un stat
membru a impus sau aprobat o taxa contrara dreptului comunitar este obligat
sa restituie taxa perceputa prin incalcarea acestuia.
   Din aceasta perspectiva reclamantul intimat are dreptul la restituirea
integrala a taxei speciale incasata in temeiul unor dispozitii legale
contrare normelor comunitare.
   In astfel de situatii C de Justitie a decis ca statele membre trebuie
sa asigure rambursarea taxelor colectate cu incalcarea prevederilor art.90
din Tratat, cu respectarea principiilor ce guverneaza autonomia procedurala
si imbogatirea fara justa cauza. Totodata, a mai decis ca in astfel de
cauze pot fi platite si daune pentru daunele suferite (a se vedea:C.J.C.E.,
cazul nr.68/79 I. K. I/S contre Ministere danois des impots  accises
precum si cauza conexata nr. C.290/05 si C.333/05 B. O. si J. O. parag.61-
70).
   Din aceasta perspectiva, nu se poate retine justificat ca Statul Roman
are un temei legal de retinere a unei parti din taxa incasata ilegal
anterior datei de 01.07.2008 pe care s-a compenseze in parte cu o alta taxa
ce urmeaza a fi perceputa in temeiul unui alt act normativ adoptat ulterior
raportului juridic de drept material fiscal in baza caruia s-a incasat
nelegal taxa speciala.
   Curtea mai retine, in context, ca noua taxa instituita de O.U.G.
nr.50/2008 este stabilita pe alte principii decat taxa speciala anterioara
are alt mod de calcul si alta destinatie.
   Asa fiind, Curtea apreciaza ca nu este posibila, pe de o parte
admiterea recursului si respingerea actiunii reclamantului mentinand ca
legala taxa speciala incasata sub imperiul normelor din Codul fiscal pe
considerentul incidentei si efectelor produse de O.U.G. nr.50/2008 dar pe
de alta parte nici nu se poate admite recursul cu consecinta indrumarii
reclamantului sa urmeze procedura anevoioasa si plina de riscuri in scopul
restituirii integrale a taxei prin aplicarea noului act normativ.
   A admite aceasta teza ar insemna  ca  solutia  data  actiunii
reclamantului sa nu fie integrala si eficace, de vreme ce parata O. in
continuare ca taxa speciala s-a perceput in baza unei norme legale interne
contrare dreptului comunitar.
   Nu in ultim rand, Curtea retine ca restituirea doar a diferentei intre
taxa speciala incasata anterior pe baza unei norme legale abrogata la 1
iulie 2008 si taxa de poluare ce urmeaza a se percepe in temeiul actului
normativ aplicabil dupa aceasta data pune problema aplicarii noului act
normativ si pentru trecut, respectiv taxa speciala incasata ilegal s-ar
valida prin aplicarea retroactiva a unui alt act normativ inactiv la data
nasterii si consumarii raportului juridic de drept material fiscal, ceea ce
evident contravine principiului neretroactivitatii legii consacrat  de
art.15 alin.1 din Constitutie.
   Din aceasta perspectiva, aplicarea O.U.G. nr.50/2008 nu poate paraliza
demersul reclamantului si nici nu poate pune sub  semnul  indoielii
legalitatea si temeinicia sentintei recurate conform argumentelor deja
expuse in precedentul prezentelor considerente.
   Sub un alt aspect, Curtea apreciaza ca in mod corect, prima instanta,
a acordat reclamantului dobanzile solicitate pentru acoperirea daunelor
suferite de acesta, dupa cum de altfel este si jurisprudenta C.J.C.E. (a se
vedea: C.J.C.E., cazul nr.68/79 I. K. I/S contre Ministere danois des
impots  accises precum si cauza conexata nr. C.290/05 si C.333/05 B. O. si
J. O. parag.61-70).
   Fata de considerentele mai sus retinute, Curtea urmeaza sa respinga ca
nefondat recursul A.F.P. T, in conditiile dispozitiilor art.312 alin.1 Cod
procedura civila.
              PENTRU ACESTE MOTIVE
                IN NUMELE LEGII
                D E C I D E :
   Respinge recursul declarat de parata Administratia Finantelor Publice
T, impotriva sentintei civile nr. 629 din 23 iulie 2008, pronuntata de T r
i b u n a l u l  T i m i s in dosarul nr(...).
   Obliga recurenta sa plateasca intimatului suma de 1500 lei cheltuieli
de judecata.
   Irevocabila.
   Pronuntata in sedinta publica din 27.XI.2008.
           PRESEDINTE                  JUDECATOR
JUDECATOR
(...)   (...)   (...)                 (...)   LIBER
     (...) (...)
                         GREFIER
                      (...) (...)

Red.M.I.C/05.01.2009
Tehnored.M.S./10.01.2009
Ex.2
Prima instanta: T r i b u n a l u l  T i m i s - judecator N. E.


Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.

Iti recomandam si urmatoarele spete

 • Hotararea 546 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 163 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 1689 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 1103 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 377 - Civil - reziliere contract - Contestatie in anulare
 • Hotararea 1521/2008-R - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 293/R - Civil - reziliere contract
 • Acceptand sa utilizati acest site, declarati in mod expres si implicit ca sunteti de acord cu Termenii si Conditiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea si reproducerea informatiilor si imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor si Conditiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal inscris in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 si nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013