Avocatura Com
Spete: Hotararea 1305

Contencios administrativ si fiscal - contestatie act administrativ fiscal
Instanta: CA TIMISOARA
Faza: Recurs
Data: 27-11-2008

Discutii similare pe forum

Contencios administrativ fiscal - scris de luminel - 2 raspunsuri
Speta este urmatoarea: Intr-un proces pe contencios in care se cere anularea deciziei prin care s-a respins contestatia formulata impotriva deciziei de impunere, reclamantul invoca o exceptie, respectiv a necompetentei organului care a solutionat contestatia. Motivarea a fost intemeiata pe art.209,210,211 Cod procedura fiscala, care precizeaza ca " sunt organe de solutionare competente [b]serviciile/birourile de solutionare a contestatiilor din cadrul [/b]directiilor generale ale finantelor publ...
Contestatie act administrativ fiscal - scris de - 2 raspunsuri
Contestatie act administrativ fiscal la Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, actiune admisa, dar urmeaza recursul inaintat de ANAF la Curtea de Apel, unde in cele mai multe cazuri admite recursul si anuleaza hotararea primei instante. Asteptam un "ajutor", multumesc!
Contestatie amenzii in contencios administrativ - scris de kalia - 1 raspunsuri
contest o amenda administrativa data de Parchet (acuzatii penale transformate in amenda).intrebare: Parchetul da amenzi??adica le trimite direct la financiar fara sa te audieze? :x
CONTENCIOS ADMINISTRATIV - scris de valentin t - 4 raspunsuri
La o cladire achizitonata(de la primarie) prin licitatie caietul de sacini prevedea ca destinatie :"sediu firma".Cu acordul verbal al primarului am cerut autorizare pentru "sediu firma si locuinta de serviciu".Sa eliberat certificat de urbanism cu aceasta ultima titulatura si am obtinut toate avizele ,acordurile.Cand sa depun proiectul mi sa cerut sa depun o alta cerere pentru certificat de urbanism pentru "sediu firma".Primul certificat de urbanism a atras dupa sine efecte in sensul ca am chelt...
Contencios administrativ - scris de lina - 2 raspunsuri
Imi poate explica cineva ce se poate intelege din raspunsul primit la proces si anume:"...respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive ca neintemeiata,respinge exceptia de tardivitate ca neintemeiata,respinge cererea de chemare in judecata ca inadmisibila"?
ROMANIA CURTEA DE A P E L T I M I S O A R A Operator 2928 SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL DOSAR NR(...)-11.09.2008 DECIZIA CIVILA NR.1305 Sedinta publica din 27.11.2008 PRESEDINTE : (...) (...) (...) JUDECATOR : (...) LIBER JUDECATOR : (...) (...) GREFIER: (...) (...) S-a luat in examinare recursul declarat de parata Administratia Finantelor Publice T, impotriva sentintei civile nr. 629 din 23 iulie 2008, pronuntata de T r i b u n a l u l T i m i s in dosarul nr(...), in contradictoriu cu reclamantul intimat D. D. si parata intimata Directia Generala a Finantelor Publice T, avand ca obiect contestatie act administrativ fiscal. La apelul nominal facut in sedinta publica, se prezinta avocat N. U. in reprezentarea reclamantului intimat. Procedura de citare este legal indeplinita. S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care se constata ca prin serviciul de registratura al instantei, reclamantul intimat a depus concluzii scrise. Nemaifiind alte cereri de formulat, instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pentru dezbateri. Reprezentanta reclamantului intimat solicita respingerea recursului si mentinerea ca temeinica si legala a hotararii pronuntate de instanta de fond, pentru motivele aratate in concluziile scrise depuse la dosar, cu cheltuieli de judecata in suma de 1500 lei reprezentand onorariu de avocat, conform chitantei pe care o depune. C U R T E A Deliberand asupra recursului de fata, constata urmatoarele: Prin sentinta civila nr. 629 din 23 iulie 2008, pronuntata de T r i b u n a l u l T i m i s in dosarul nr(...), a fost admisa actiunea formulata de reclamantul D. D. in contradictoriu cu paratele Directia Generala a Finantelor Publice T si Administratia Finantelor Publice T, avand ca obiect restituire taxa inmatriculare. A dispus anularea adresei nr. 74504/29.02.2008 emisa de parata A.F.P. T si a chitantei seria (...) nr. (...)/13.07.2007 si a obligat parata A.F.P. T sa restituie reclamantului suma de 5.728 lei, cu dobanzi legale incepand cu data platii -13.07.2007 si pana la restituirea efectiva, reprezentand taxa de inmatriculare. A obligat parata A.F.P. T la plata catre reclamant a sumei de 1504,30 lei cu titlu de cheltuieli de judecata. Pentru a pronunta aceasta sentinta, prima instanta a retinut urmatoarele: Prin actiunea inregistrata pe rolul T r i b u n a l u l u i T i m i s sub nr(...) la data de 06.05.2008, reclamantul D. D. a chemat in judecata pe paratele Directia Generala a Finantelor Publice T si Administratia Finantelor Publice T, in temeiul art. 8 si urm. din Legea nr. 554/2004, impotriva nesolutionarii in termenul legal a contestatiei inregistrata sub nr. 81381 din 25.03.2008, solicitand instantei de contencios administrativ anularea adresei nr. 74504/29.02.2008 prin care i s-a respins cererea inregistrata sub acelasi numar la data de 27.02.2008, in cadrul careia a solicitat restituirea taxei speciale de prima inmatriculare in suma de 5.728 lei pentru autoturismul cu seria cartii de identitate F(...), anularea actului administrativ fiscal prin care s-a stabilit taxa de prima inmatriculare de 5.728 lei, achitata de catre acesta prin chitanta seria (...) nr. (...) din 13.07.2007, privind autovehiculul marca Volkswagen, model Passat, avand numar de identificare E.(...) si seria cartii de identitate F(...); restituirea catre acesta a sumei de 5.728 lei reprezentand taxa de prima inmatriculare contestata, actualizata cu dobanda legala de la data de 13.07.2007 pana la data platii, cu cheltuieli de judecata. In motivarea actiunii, reclamantul a invederat ca in cursul lunii iunie 2007 a achizitionat din Germania un autoturism second-hand marca Volkswagen Passat, avand numar de identificare E.(...) (an de fabricatie 2003). Pentru a putea inmatricula acest autoturism in Romania, a fost obligat sa achit in contul bugetului de stat suma de 5.728 lei, reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule ("taxa de prima inmatriculare") perceputa in temeiul art. 2141-2143Cod fiscal, taxa pe care a achitat-o la data de 13.07.2007, pentru a evita refuzul autoritatilor de a accepta inmatricularea in Romania a autoturismului in cauza. La data de 27.02.2008 a solicitat Administratiei Finantelor Publice a Municipiului T restituirea sumei respective, intrucat taxa perceputa este ilegala in raport cu dispozitiile art. 90 par. l din Tratatul CE si de jurisprudenta relevanta a Curtii de Justitie Europeana (in special hotararile din octombrie 2006, O. si O. si respectiv din 18 ianuarie 2007, E.). Prin "adresa" nr. 74504/29.02.2008, parata a respins solicitarea reclamantului, invocand in esenta urmatoarele argumente: taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule este prevazuta de lege si acest lucru o face intangibila. Reclamantul a invederat ca in temeiul art. 205 Cod proc. Fiscala, la data de 27.03.2008 a formulat contestatie impotriva acestui act administrativ fiscal, respectiv impotriva adresei nr. 74504/29.02.2008, contestatie ce reprezinta plangerea prealabila prevazuta de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, prin care am reiterat solicitarea mea. Astfel nu a primit raspuns la contestatia formulata in termenul legal de 30 de zile, potrivit art. 2 al.1 lit. h, conditii in care, in termenul legal de 30 de zile, m-a vazut nevoit sa formulez actiune in instanta. Reclamantul a mai aratat ca apreciaza ca taxa de prima inmatriculare prevazuta de art.2141 alin. l Cod fiscal contravine dispozitiilor art. 90 din Tratatul instituind Comunitatea Europeana, tratat obligatoriu pentru Statul Roman dupa aderarea acestuia la Uniunea Europeana. U. de prima inmatriculare stabilita de art. 214 Cod Fiscal contravine art. 90 din Tratatul instituind Comunitatea Europeana, iar Comisia Europeana a atentionat Romania la data de 21.03.2007 ca aceasta taxa este ilegala. Conform art. 90 din Tratatul instituind Comunitatea Europeana, nici un stat membru nu aplica, direct sau indirect, produselor altor state membre impozite interne de orice natura mai mari decat cele care se aplica, direct sau indirect, produselor nationale similare. De asemenea, nici un stat membru nu aplica produselor altor state membre impozite interne de natura sa protejeze indirect alte sectoare de productie. In interpretarea art. 90 din Tratatul instituind Comunitatea Europeana, Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene-care este instanta suprema a Uniunii Europene si ale carei hotarari sunt obligatorii pentru Statul Roman dupa aderarea la Uniunea Europeana-a statuat in hotararea data in cauzele C- 290/2005 si C 333/2005 ca, potrivit unei jurisprudente bine stabilite, art. 90 par. l este incalcat atunci cand taxa aplicata produselor importate si taxa aplicata produselor nationale similare sunt calculate diferit, pe baza unor criterii care conduc, chiar importate (a se vedea cauza Weigel, par. 67, precum si jurisprudenta acolo citata). Totusi, chiar daca nu sunt indeplinite conditiile pentru existenta unei asemenea discriminari, impozitarea poate fi discriminatorie in mod indirect datorita efectelor pe care le produce. Conform art. 2141 alin. l Cod Fiscal roman, intra sub incidenta taxei speciale autoturismele si autovehiculele comerciale cu masa totala maxima autorizata de pana la 3, 5 tone inclusiv, cu exceptia celor special echipate pentru persoanele cu handicap si a celor apartinand misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si membrilor acestora, precum si altor organizatii si persoane straine cu statut diplomatic, care isi desfasoara activitatea in Romania. Nivelul taxei speciale este prevazut in anexa nr. 4 care face parte integranta din prezentul titlu. Pentru autoturismele si autoturismele de teren a caror prima inmatriculare in Romania se realizeaza dupa data de 1 ianuarie 2007 si pentru care accizele au fost platite cu ocazia importului sau a achizitionarii de pe piata interna in cursul anului 2006, taxa speciala nu se mai datoreaza. Nivelul acestei taxe, astfel cum este stabilit de anexa indicata de art. 2141 alin. l Cod fiscal roman, este discriminatoriu, favorizand achizitionarea de autoturisme din productia interna (de tip E. M., cu o capacitate cilindrica de 1500-1600 cm3 si dotat cu Euro 3, la care taxa este stabilita la un nivel de aproximativ 500 euro-J din taxa care se datoreaza pentru un automobil dotat cu Euro 4, dar adus din Germania1). De asemenea, regimul instituit de catre articolul din Codul Fiscal amintit mai sus da nastere unei discriminari intre produsele importate dintr-un stat membru al Comunitatii Europene si produsele similare aflate deja pe piata nationala. Este usor de remarcat aceasta discriminare. Asadar, daca o persoana romana achizitioneaza de la o alta persoana romana un autoturism fabricat in anul 2002, care a fost inmatriculat deja de catre vechiul proprietar, nu va trebui sa plateasca taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule. in schimb daca aceeasi persoana achizitioneaza respectivul autoturism de la o persoana apartinand spatiului comunitar, aceasta ar trebui sa plateasca asa- numita taxa de prima inmatriculare. Asadar, discriminarea este evidenta. S-a aratat ca jurisprudenta Curtii de Justitie Europeana in materie este impotriva adoptarii de catre statele Uniunii Europene a unor astfel de masuri discriminatorii. Chemata sa se pronunte recent asupra compatibilitatii cu dreptul comunitar a unor masuri similare cu "taxa de prima inmatriculare" adoptate in Ungaria si Polonia, Curtea de Justitie Europeana de la Luxembourg a confirmat incompatibilitatea acestora in cateva decizii recente (Hotararea din 5 octombrie 2006 in cauzele conexate C-290/2005 si D./2005 O. si O.; Hotararea din 18 ianuarie 2007 in cauza C-313/2005 E.). in aceasta din urma hotarare, Curtea a reafirmat ca "un sistem de impozitare poate fi considerat compatibil cu art. 90 din Tratatul CE daca este organizat de asa maniera incat sa excluda orice posibilitate ca produsele importate sa fie taxate mai consistent decat produsele nationale similare, astfel incat sa fie exclus orice efect discriminatoriu" In acest context Curtea a decis ca: "primul paragraf al art.90 din Tratatul CE trebuie interpretat ca interzicand instituirea unei accize, atata timp cat valoarea accizei percepute autoturismelor second- hand mai vechi de doi ani, achizitionate dintr-un alt stat membru decat cel care a introdus acciza, excede valoarea reziduala a aceleiasi accize incorporate in pretul de achizitie al autoturismelor similare deja inregistrate in statul membru care a instituit acciza", in cazul Romaniei situatia este si mai evidenta decat cea prezentata anterior. Necesitatea respectarii jurisprudentei Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene in interpretarea si aplicarea dreptului comunitar constituie o obligatie a autoritatilor romane instituita conform art. 10 din Tratatul instituind Comunitatea Europeana. Ca si cauzele rezolvate de Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene C 290/2005 si C- 333/2005, in care s-a apreciat ca taxele de prima inmatriculare instituite in Ungaria dupa aderarea la Uniunea Europeana contravin art. 90 din Tratatul instituind Comunitatea Europeana, art. 2141 Cod fiscal roman stabileste o taxa de prima inmatriculare discriminatorie si exorbitanta pentru autoturismele second- hand importate din alte state membre ale Uniunii Europene, fara a lua in considerare deprecierea autoturismului de o asemenea maniera incat-atunci cand se aplica pentru autoturismele second - hand importate din alte state membre ale Uniunii Europene - aceasta taxa excede valoarea taxei incluse in valoarea reziduala a unor autoturisme second hand similare care au fost deja inmatriculate Romania anterior aderarii la Uniunea Europeana. Reclamantul a subliniat ca in temeiul legislatiei romane, taxa aplicata autoturismelor uzate nu este redusa proportional cu valoarea de depreciere reala a unor autovehicule similare deja inmatriculate pe piata nationala. Dimpotriva, valoarea taxei creste numai pe baza vechimii autovehiculului. Avand in vedere ca taxa de inmatriculare auto din Romania este perceputa numai la intrarea autovehiculului pe piata din Romania, autovehiculele cele mai impozitate sunt, implicit, autovehiculele la mana a doua importate, inclusiv cele din alte state membre. in opinia Comisiei, asemenea modalitati de aplicare a taxei sunt contrare articolului 90, astfel cum a fost interpretat de Curtea de Justitie Europeana. De asemenea, Comisia considera ca sistemul de impozitare contestat din Romania nu reuseste sa raspunda preocuparilor legate de protectia mediului. Numai factorul referitor la vechime nu reuseste sa reflecte in mod corespunzator performanta ecologica a diferitelor autovehicule si sporeste exclusiv taxa aplicabila autovehiculelor uzate care provin din alte state membre. Daca art. 2141 Cod fiscal roman ar constitui doar o norma menita sa protejeze mediul inconjurator, ar trebui ca sistemul de taxare sa fie uniform pentru toate autoturismele, noi sau vechi, care se afla in circulatie, atat timp cat se afla in circulatie. De fapt, taxa de prima inmatriculare stabilita de art. 2141 Cod fiscal roman este o masura fiscala discriminatorie, menita sa ascunda o veritabila taxa vamala, care nu mai poate fi, insa, perceputa dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana. Reclamantul a invederat ca in ceea ce priveste cererea de actualizare a sumei platite cu dobanda legala, Administratia Finantelor Publice a Municipiului T trebuie sa fie obligata si la suportarea prejudiciului cauzat prin imposibilitatea folosirii sumei respective pentru perioada cuprinsa intre data efectuarii platii si data restituirii acesteia. in consecinta, trebuie obligata parata la restituirea taxei platite actualizate cu dobanda legala. Referitor la cererea de obligare la suportarea cheltuielilor de judecata, in ipoteza admiterii actiunii, Administratia Finantelor Publice a Municipiului T trebuie obligata si la suportarea cheltuielilor de judecata, reprezentand taxe de timbru, timbru judiciar, onorariu avocatial si orice cheltuieli. Reclamantul a invocat, in drept, dispozitiile art. 205 si 209 alin. 1 lit. a) Cod de procedura fiscala, art. 90 par. 1 si art. 234 din Tratatul instituind Comunitatea Europeana, art. 148 alin.2 si 4 din Constitutia Romaniei, Legea nr. 554/2004 republicata, art. 274 Cod procedura civila, precum si celelalte texte legale mentionate in actiune. La data de 17.06.2008, parata Administratia Finantelor Publice T a depus la dosarul cauzei intampinare, prin care a invocat, instantei de contencios administrativ, pe cale de exceptie, sa se constate ca actiunea nu este motivata corespunzator in fapt, drept pentru care se impune a fi respinsa ca nemotivata; pe cale de exceptie, sa se constate prematuritatea actiunii in contencios administrativ data de nefinalizarea procedurii prealabile obligatorii prevazute de Titlul IX - Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale din O.G. nr. 92/2003 privind C.pr.fiscala. coroborat cu prevederile art. 7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004. Tot pe cale de exceptie parata a solicitat instantei sa constate tardivitatea formularii contestatiei prealabile cat si a actiunii in ceea ce priveste taxa speciala in suma de 10.484 lei, achitata cu chitanta seria (...) nr. (...)/13.07.2007 emisa de A.F.P. T, raportat la prevederile art. 207 alin. 1 din C.pr.fiscala; tot pe cale de exceptie, trebuie sa se constate inadmisibilitatea capatului de cerere privind restituirea taxei speciale, raportat la prevederile art. 117 din C. pr. fiscala. In subsidiar parata a solicitat respingerea actiunii ca vadit neintemeiata privind restituirea celor trei taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule in suma totala de 5.728 lei, achitata cu chitanta seria (...) nr. (...)/13.07.2007 emisa de A.F.P. T. S-a solicitat si respingerea capatului de cerere privind obligarea paratelor la plata de dobanzi legale aferente sumelor de restituit, incepand cu data platii 13.07.2007, ca nelegal si inadmisibil in materie fiscala. In aparare, parata a invederat ca din cererea formulata rezulta ca pentru finalizarea procedurii de inmatriculare a unui autoturism marca Volkswag Passat importat dintr-un stat nespecificat, reclamantul a achitat la bugetul de stat suma de 5.728 lei, cu chitanta seria (...) nr. (...)/13.07.2007 emisa de A.F.P. T, cu titlu de taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule (taxa de prima inmatriculare), in conformitate cu prevederile art. 2141 si urmatoarele din Legea nr. 571 /2003 privind Codul fiscal. La data de 27.02.2008 reclamantul D. D. a formulat o cerere de comunicare a actului administrativ fiscal in baza caruia a achitat taxa de prima inmatriculare mentionata mai sus, cerere inregistrata la A.F.P. T sub nr. 74504/27.02.2008, cerere la care A.F.P. T a raspuns prin adresa nr. 74504/29.02.2008. De asemenea, s-a mai precizat ca la data de 25.03.2008 reclamantul a formulat si o contestatie prealabila impotriva actului administrativ fiscal de impunere la plata taxei speciale, prin care a solicitat anularea acestui act administrativ fiscal de impunere la plata taxei ca nelegal si restituirea sumei de 5.728 lei achitata cu acest titlu cu chitanta seria (...) nr. (...)/13.07.2007 emisa de A.F.P. T, si la care petentul nu a primit nici un raspuns in termenul de 30 de zile. Avand in vedere motivele invocate de catre reclamant prin actiunea in contencios administrativ formulata, precum si temeiurile legale aplicabile in materie, parata a invederat ca, raportat la obiectul cauzei reprezentat de restituirea unei taxe care s-a facut venit la bugetul de stat, in speta cauza este de contencios administrativ fiscal reglementata de Titlul IX - Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale din O.G. nr. 92/2003 privind C.pr.fiscala, si nu de contencios administrativ general reglementata de Legea nr. 554/2004. In aceste conditii, prevederile din O.G. nr. 92/2003 privind C.pr. fiscala referitoare la contenciosul administrativ fiscal reprezinta lege speciala in raport cu dispozitiile Legii nr. 554/2004, care constituie lege generala in materia contenciosului general, si cu care O.G. nr. 92/2003 privind C.pr. fiscala se completeaza in masura in care nu cuprinde dispozitii derogatorii. Or, legea speciala deroga de la legea generala, situatie in care daca O.G. nr. 92/2003 privind C.pr. fiscala cuprinde norme derogatorii de la prevederile generale ale Legii nr. 554/2004, C o d u l d e procedura fiscala - lege speciala in materie, se aplica cu prioritate raportat la prevederile Legii nr. 554/2004 - lege generala in materie. Parata a invederat, pe cale de exceptie sa se constate ca actiunea nu este motivata in fapt drept pentru care se impune a fi respinsa ca nemotivata. Contrar cerintelor art. 122 din C.pr.civila D. D. nu isi motiveaza corespunzator in fapt actiunea in contencios administrativ, respectiv omite sa mentioneze o serie de elemente esentiale pentru solutionarea cauzei si anume: nu se mentioneaza daca autovehiculele in cauza au fost unele noi sau unele second-hand si nici nu s-a precizat anul fabricatiei; nu se precizeaza nici elementele tehnice de identificare a autovehiculele achizitionate si importate (capacitate cilindrica, nivelul EURO de emisii poluante, vechimea autovehiculelor, etc). Or, in lipsa acestor date si informatii din cererea de chemare in judecata instanta se afla in imposibilitate sa solutioneze cauza, neputand stabili daca impunerea in cauza s-a facut in mod legal si corect raportat la temeiurile in drept invocate de catre reclamanta, solutia care se impune fiind aceea de respingere a actiunii ca nemotivata. Parata a mai aratat ca pe cale de exceptie, solicita instantei sa se constate prematuritatea actiunii in contencios administrativ data de nefinalizarea procedurii prealabile obligatorii prevazute de Titlul IX - Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale din O.G. nr. 92/2003 privind C. pr. fiscala, coroborat cu prevederile art. 7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004. Parata a aratat ca obiectul unei actiuni in contencios administrativ fiscal il constituie, in principal, atacarea deciziei emise in solutionarea contestatiei, iar numai in subsidiar, atacarea actului administrativ de impunere initial, asa cum dispun in mod derogatoriu dispozitiile art. 218 alin. 2 din O.G. nr. 92/2003 privind C. pr. fiscala. Avand in vedere faptul ca reclamanta S D. D. a facut dovada ca a formulat o contestatie prealabila, in conditiile Titlului IX - Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale din O.G. nr. 92/2003 privind C.pr.fiscala, impotriva actului administrativ fiscal in baza caruia a achitat taxa speciala de inmatriculare auto cu chitanta seria (...) nr.(...) din 13.07.2007 emisa de A.F.P. T si restituirea sumei de 5.728 lei, rezulta ca formularea prezentei actiuni in contencios administrativ este prematura, datorita faptului ca procedura prealabila nu a fost finalizata prin emiterea unei decizii de solutionare a contestatiei formulate. In acest sens, potrivit practicii constante a I.C.C.J. B solutia care se impune ar fi admiterea actiunii cu obligarea organelor fiscale de a finaliza procedura prealabila prin emiterea unei decizii de solutionare a contestatiei prealabile. Parata a solicitat, pe cale de exceptie, sa se constate tardivitatea formularii contestatiei prealabile cat si a actiunii in ceea ce priveste taxa speciala in suma de 5.728 lei, achitata cu chitanta seria (...) nr. (...)/13.07.2007 emisa de A.F.P. T, raportat la prevederile art. 207 alin. 1 din Cod procedura fiscala. Astfel atat contestatia prealabila depusa la A.F.P. T in data de 25.03.2008, cat si actiunea in contencios administrativ depusa ulterior la instanta, au fost formulate tardiv de catre reclamant, raportat la prevederile art. art. 207 alin. 1 din C.pr.fiscala. Avand in vedere faptul ca reclamantul a avut cunostinta despre actul administrativ de impunere la plata axei in data de 13.07.2007, ca urmare a achitarii taxei speciale cu chitanta T. (...) nr. (...)/ 13.07.2007 emisa de A.F.P. T, iar contestatia prealabila a fost depusa la A.F.P. T in data de 25.03.2008, cu o intarziere de peste 7 luni de la expirarea termenului legal de 30 de zile de contestare, rezulta ca reclamantul a decazut din dreptul de a mai solicita anularea actului administrativ de impunere la plata taxei si restituirea acestei taxe in suma de 5.728 lei. Parata a mai solicitat, tot pe cale de exceptie, sa se constate inadmisibilitatea capatului de cerere privind restituirea taxei speciale, raportat la prevederile art. 117 din C.pr.fiscala. Desi nici cererea initiala de restituire, nici contestatia prealabila si actiunea in contencios administrativ nu sunt intemeiate de catre reclamant pe dispozitiile art. 117 din C.pr.fiscala, doar acest temei de drept poate sta la baza cererilor privind restituirea la cererea debitorului a sumelor platite la bugetul statului. Astfel parata a invederat ca motivele de drept invocate in cele trei cereri sunt contrare acestui temei de drept indicat, respectiv dispozitiilor art. 117 din C.pr.fiscala. Astfel, in fapt contestatorul reclamant nu isi motiveaza cererea de restituire a taxei pe existenta vreunui caz de restituire dintre cele enumerate in art. 117 din C.pr.fiscala ci contesta insasi prevederile legale care instituie taxa speciala de prima inmatriculare, respectiv dispozitiile art. 2141 - 2143 din Legea nr. 571 /2003 privind Codul fiscal, sustinand ca aceasta taxa ar fi "ilegala". S-a subliniat ca in speta cererea reclamantului nu se incadreaza in nici unul dintre cazurile prevazute de art. 117 alin. 1 din C.pr.fiscala, drept pentru care cererea reclamantului este inadmisibila sub aspectul inexistentei vreunui caz legal de restituire a sumei solicitate de la bugetul de stat. Parata a solicita, in subsidiar respingerea actiunii ca vadit neintemeiata. Astfel, s-a solicitat respingerea actiunii ca nefondata avand in vedere ca reclamantul datoreaza in mod legal taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule (taxa de prima inmatriculare) in cuantumul indicat. Plata taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule (taxa de prima inmatriculare) s-a facut in temeiul prevederilor art. 2141 - 2143 din Legea nr. 571 /2003 privind Codul fiscal, coroborate cu prevederile art. 311 - 312 din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571 /2003. astfel raportat la aceste dispozitii legale, trebuie retinut ca autovehiculul importat s-a inmatriculat pentru prima P. in Romania; autovehiculul nu a fost inmatriculat temporar in Romania; taxa speciala a fost achitata de catre persoana fizica care a inmatriculat autovehiculul; autovehiculul in cauza nu intra in categoria autoturismelor scutite de plata taxelor speciale cum ar fi: vehicule istorice sau cele provenite din donatii, finantari directe din imprumuturi nerambursabile, din programe de cooperare stiintifica si tehnica. Ca urmare, rezulta in mod evident ca autovehiculul in cauza este supus aplicarii si platii taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule (taxa de prima inmatriculare), prevazuta de Codul fiscal. Referitor la sustinerile reclamantului, privind o pretinsa contradictie intre dispozitiile art. 2141 si urmatoarele din Legea nr. 571 /2003 privind Codul fiscal si prevederile art. 90 din Tratatul instituind Comunitatea Europeana, situatie in care art. 90 din Tratatul CE devine aplicabil in temeiul principiului prioritatii dreptului comunitar asupra legislatiei interne, principiu consacrat de art. 148 din Constitutia Romaniei, dispozitiile art. 2141 si urmatoarele din Legea nr. 571 /2003 privind Codul fiscal nu contravin prevederilor art. 90 din Tratatul instituind Comunitatea Europeana. In lipsa unei armonizari la nivelul Uniunii Europene in domeniul impozitarii autovehiculelor, statele membre sunt libere sa aplice astfel de taxe si sa stabileasca nivelurile acestora. Astfel, art. 90 din Tratatul CE. reprezinta unul din temeiurile de baza ale consacrarii liberei circulatii a bunurilor si serviciilor in cadrul tarilor membre comunitare, instituind regula in conformitate cu care toate statele membre comunitare trebuie sa se abtina a institui, respectiv sunt obligate sa inlature orice masura de natura administrativa, fiscala sau vamala care ar fi de natura a afecta libera circulatie a bunurilor, marfurilor si serviciilor in cadrul Uniunii Europene. Insa, asa cum rezulta in mod textual si expres din chiar continutul art. 90 alin. 1 din Tratatul CE., citam: "nici un stat membru nu poate impune, direct sau indirect, asupra produselor provenind din alte state membre, impozite sau taxe interne care nu sunt percepute, direct sau indirect, asupra produselor nationale similare ", norma indicata se refera la interzicerea masurilor protectioniste instituite de un stat membru cu privire la anumite produse nationale, prin care s-ar putea crea o situatie de discriminare negativa sau un statut de vadit dezavantaj economic pentru produsele similare concurente provenite din alte state membre comunitare. Trebuie retinut astfel ca taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule (taxa de prima inmatriculare) nu se aplica exclusiv autoturismelor second-hand provenind din alte state membre ale U.E. ci ea se aplica tuturor autoturismelor noi sau second-hand inmatriculate pentru prima data in Romania. Indiferent de provenienta lor geografica sau nationala, respectiv se aplica si autoturismelor noi provenite din alte state membre ale U.E., autoturismelor noi si second-hand provenite din alte state care nu sunt membre ale U.E. (B., B. etc.) precum si, cel mai important, autoturismelor noi din productia nationala a Romaniei. Or, este binecunoscut ca aceasta taxa este achitata inclusiv pentru autoturismele si autovehiculele noi din productia nationala a Romaniei, respectiv pentru marcile E., Daewoo, B., precum si pentru orice alte marci de autoturisme si autovehicule comerciale cu masa totala maxima autorizata de pana la 3,5 tone inclusiv, supuse inmatricularii si fabricate in Romania, criteriul unic fiind ca aceste autoturisme si autovehicule sa se afle la prima inmatriculare in Romania. Ca urmare, instituirea criteriului "primei inmatriculari in Romania" confera taxei speciale un caracter de maxima generalitate care nu depinde in nici un fel de provenienta geografica sau nationala a acestor autoturisme si autovehicule, situatie in care nu se poate vorbi in nici un caz de incalcarea art. 90 din tratatul C.E., nefiind vorba despre o masura protectionista sau de discriminare negativa a autovehiculelor provenite din alte state membre, aflate la prima inmatriculare in Romania, in comparatie cu autovehiculele provenite din Romania, aflate in aceeasi situatie de prima inmatriculare in Romania. Parata a invederat ca trebuie retinut corect caracterul taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, prevazuta de art. 2141 - 2143 din Legea nr. 571 /2003 privind Codul fiscal, respectiv acela de taxa speciala de prima inmatriculare in Romania, iar nu taxa speciala pentru fiecare inmatriculare in Romania sau taxa speciala de reinmatriculare in Romania, intentia legiuitorului R nefiind de a institui o astfel de taxa pentru fiecare reinmatriculare in Romania. Acesta este motivul pentru care in situatia in care o persoana S. achizitioneaza un autoturism care a fost deja inmatriculat in Romania de catre vechiul proprietar, nu mai plateste acesta taxa speciala intrucat pe de o parte, in acest caz nu mai avem de a face cu o prima inmatriculare ci doar cu o schimbare a proprietarului, sau cel mult cu o reinmatriculare, iar pe de alta parte, dispozitiile art. 2141 - 2143 din Legea nr. 571 /2003 privind Codul fiscal nu retroactiveaza pana la data primei inmatriculari in Romania a autovehiculului, si nici nu se aplica pentru toate cazurile de reinmatriculare survenite ulterior, dupa data intrarii in vigoare a normei legale care instituie aceasta taxa, in conformitate cu dispozitiile art. 15 alin. 2 din Constitutia Romaniei. S-a subliniat ca nici chiar Comisia Europeana nu este impotriva perceperii unei taxe cu ocazia primei inmatricularii a autoturismelor in Romania, ci doar a modului de determinare a taxei. Astfel principiul "poluatorul plateste", pe care se bazeaza si instituirea taxei speciale pentru autovehicule, este un principiu acceptat la nivelul U.E. B. state membre ale Uniunii Europene practica in prezent o taxa care se percepe cu ocazia inmatricularii autovehiculelor Parata a mai solicitat ca instanta de judecata sa respinga capatul de cerere privind obligarea paratelor la plata de dobanzi legale aferente sumelor de restituit, incepand cu data platii 13.07.2007 ca nelegal si inadmisibil in materie fiscala. In conformitate cu prevederile art. 2 din O.G. nr. 9 /2000 privind nivelul dobanzii legale pentru obligatii banesti, dobanda legala prevazuta de O.G. nr. 9/2000 se plateste exclusiv in cazul in care obligatia baneasca este purtatoare de dobanzi, potrivit dispozitiilor legale sau prevederilor contractuale, fara a se arata rata dobanzii. Or, in speta, pentru sumele de restituit sau de rambursat de la bugetul statului contribuabilii au dreptul la dobanda la nivelul majorarii de intarziere prevazuta de C.pr.fiscala, iar nu la nivelul dobanzii legale prevazute de O.G. nr. 9/2000 asa cum in mod nelegal a solicitat reclamantul, in conformitate cu dispozitiile exprese si obligatorii ale art. 124 din O.G. nr. 92/2003 privind C.pr.fiscala. De asemenea, dobanda prevazuta de art. 124 din O.G. nr. 92/2003 privind C.pr.fiscala se datoreaza doar incepand din ziua urmatoare expirarii termenului prevazut la art. 117 alin. 2) sau la art. 70 din O.G. nr. 92/2003 privind C.pr.fiscala, iar nu incepand cu data de 01.01.2008, asa cum in mod eronat neintemeiat si nelegal a solicitat contestatorul. Ca urmare, reclamantul nu putea sa solicite decat acordarea dobanzii prevazute de art. 124 din C.pr.fiscala, incepand cu data de 13.04.2008, data reprezentand ziua urmatoare expirarii termenului de 45 de zile prevazut de art. 70 alin. 1 din C.pr.fiscala, calculat incepand cu data de 27.02.2008, data comunicarii la A.F.P. T a cererii initiale de restituire a sumei achitate. La data de 21 iulie 2008, reclamantul D. D. a depus la dosarul cauzei Concluzii scrise, solicitand respingerea tuturor apararilor formulate de parata B. T. La data de 15.07.2008, parata Directia Generala a Finantelor Publice T a depus la dosarul cauzei Concluzii scrise, prin care a invocat, pe cale de exceptie necompetenta materiala a T r i b u n a l u l u i T i m i s in solutionarea spetei, cu motivarea ca petentul avea posibilitatea solutionarii diferendului, prin adresare la organul fiscal competent, conform procedurii instituite de H.G. nr. 686 /24.06.2008 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 50/2008. Conform art. 137 Cod procedura civila "instanta se va pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura, precum si asupra celor de fond care fac de prisos, in totul sau in parte, cercetarea in fond a pricinii". Analizand exceptia necompetentei materiale a T r i b u n a l u l u i T i m i s, exceptie invocata de parata Directia Generala a Finantelor Publice T, instanta a respins-o ca nefondata, intrucat adresa nr. 74504/29.02.2008 emisa de parata A.F.P. T, aflata la fila 14 din dosar, prin care s-a respins cererea reclamantului inregistrata sub acelasi numar la data de 27.02.2008, in cadrul careia a solicitat restituirea taxei speciale de prima inmatriculare in suma de 5.728 lei pentru autoturismul cu seria cartii de identitate F(...), constituie act administrativ ce poate fi atacat pe calea contenciosului administrativ. Analizand exceptia nemotivarii actiunii reclamantului, exceptie invocata de catre parata A.F.P. T, instanta a respins-o ca nefondata intrucat, actiunea este motivata conform disp. art. 112 pct. 4 C. procedura civila, din taloanele masinilor si actele existente la filele 11, 13, 14, 50-52 din dosar reiese norma de poluare a fiecarui autoturism si varsta autovehiculului, precum si toate celelalte date ale autovehiculelor, invocate de catre parate. Analizand exceptia prematuritatii actiunii pentru nefinalizarea procedurii prealabile obligatorii prevazute de Titlul IX - Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale din O.G. nr. 92/2003 privind C.pr. fiscala, coroborat cu prevederile art. 7 alin. 1 din Legea nr. 554/20004, instanta a respins-o ca neintemeiata, intrucat obligativitatea recursului administrativ prealabil este impusa numai in cazul actiunilor in anularea unui act administrativ, nu si in cazul actiunilor intemeiate pe tacerea administratiei sau institutiei publice, deoarece in asemenea cazuri persoana fizica sau juridica nu mai trebuie supusa inca o data unui refuz, aceasta avand posibilitatea de a inainta direct actiune in instanta. In speta este vorba de un refuz al autoritatii parate, astfel ca nu se impunea efectuarea procedurii administrative prealabile prev. de art. 7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ. Analizand exceptia tardivitatii formularii cererii de restituire a taxei speciale cat si a contestatiei prealabile in ceea ce priveste taxa speciala in suma de 10.484 lei, raportat la prevederile art. 207 alin. 1 din C.pr. fiscala, exceptii invocate de catre parate, instanta a respins-o ca nefondata, intrucat in raport de actele existente la dosar si corespondenta purtata de catre reclamant cu organul fiscal, actiunea nu este tardiva, iar reclamanta nu a decazut din dreptul de a mai solicita anularea actelor administrative de impunere la plata taxei si restituirea acestei taxe in suma de 10.484 lei. Analizand exceptia inadmisibilitatii capatului de cerere privind restituirea taxei speciale, raportat la prevederile art. 117 din C.pr. fiscala si inadmisibilitatea capatului de cerere privind dobanzile legale, exceptie invocata de catre parata A.F.P. T, instanta a respins-o ca nefondata, intrucat art. 21 din Constitutia Romaniei prevede ca orice persoana se poate adresa justitiei pentru apararea drepturilor sale, nici o lege nu poate ingradi exercitarea acestui drept, jurisdictiile speciale administrative fiind facultative si gratuite, iar art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale, ratificata de Romania prin Legea nr. 30/1994, prevede ca, orice persoana are dreptul la judecarea in mod echitabil, in mod public si intr-un termen rezonabil a cauzei sale, de catre o instanta independenta si impartiala, instituita de lege, care va hotari asupra incalcarii drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil. In ceea ce priveste fondul cauzei, instanta a constatat ca pentru finalizarea procedurii de inmatriculare a unui autoturism marca Volkswag Passat importat din Germania, reclamantul a achitat la bugetul de stat suma de 5.728 lei, cu chitanta seria (...) nr. (...)/13.07.2007 emisa de A.F.P. T, cu titlu de taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule (taxa de prima inmatriculare), in conformitate cu prevederile art. 2141 si urmatoarele din Legea nr. 571 /2003 privind Codul fiscal. La data de 27.02.2008 reclamantul D. D. a formulat o cerere de comunicare a actului administrativ fiscal in baza caruia a achitat taxa de prima inmatriculare mentionata mai sus, cerere inregistrata la A.F.P. T sub nr. 74504/27.02.2008, cerere la care A.F.P. T a raspuns prin adresa nr. 74504/29.02.2008, aflata la fila 14 din dosar. De asemenea, la data de 25.03.2008 reclamantul a formulat si contestatie prealabila impotriva actului administrativ fiscal de impunere la plata taxei speciale, aflata in copie la fila 15 din dosar, prin care a solicitat anularea acestui act administrativ fiscal de impunere la plata taxei ca nelegal si restituirea sumei de 5.728 lei achitata cu acest titlu cu chitanta seria (...) nr. (...)/13.07.2007 emisa de A.F.P. T, si la care petentul nu a primit nici un raspuns in termenul de 30 de zile. Instanta a constatat, in primul rand, ca in cauza este de necontestat ca reclamantul a platit taxa de prima inmatriculare impusa de art. 2141 Codul fiscal si ca a solicitat restituirea acestei taxe. De asemenea, este necontestat ca solicitarea reclamantului de restituire a acestei taxe a fost respinsa de parata Administratia Finantelor Publice a Municipiului T prin adresa nr. 74504/29.02.2008. Potrivit art. 2 alin. 1 lit. c) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, prin act administrativ se intelege "actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publica, in regim de putere publica, in vederea organizarii executarii legii sau a executarii in concret a legii, care da nastere, modifica sau stinge raporturi juridice; sunt asimilate actelor administrative, in sensul prezentei legi, si contractele incheiate de autoritatile publice care au ca obiect punerea in valoare a bunurilor proprietate publica, executarea lucrarilor de interes public, prestarea serviciilor publice, achizitiile publice; prin legi speciale pot fi prevazute si alte categorii de contracte administrative supuse competentei instantelor de contencios administrativ". Din acest punct de vedere, instanta retine ca actele atacate de reclamant sunt acte administrative in sensul prevazut de art. 2 alin. 1 lit. c) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, ele exprimand vointa Administratiei Finantelor Publice a Municipiului T de a refuza restituirea taxei de prima inmatriculare solicitata de reclamant, refuz explicit, manifestat in regim de putere publica, in calitate de organ competent cu incasarea taxei respective si cu rezolvare a cererilor de restituire a taxelor astfel percepute. Aceeasi concluzie se desprinde si din examinarea dispozitiilor art. 41 Cod de Procedura Fiscala, care definesc actul administrativ fiscal, dispozitii conform carora "in intelesul prezentului cod, actul administrativ fiscal este actul emis de organul fiscal competent in aplicarea legislatiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscale." In conditiile in care actele respective au fost emise de Administratia Finantelor Publice a Municipiului T potrivit competentei sale, in aplicarea legislatiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscale, nu se poate retine absenta caracterului administrativ al acestor acte, indiferent care ar fi denumirea lor. Dat fiind caracterul de act administrativ al acestei manifestari de vointa a paratei Administratiei Finantelor Publice a Municipiului T, instanta a retinut caracterul nelegal al refuzului acestei institutii de a examina cererea de restituire formulata de reclamant. Instanta a constatat ca art. 90 din Tratatul instituind Comunitatea Europeana se refera la o discriminare determinata de o diferenta intre impozitele aplicate "produselor altor state membre" si impozitele "interne de orice natura care se aplica, direct sau indirect, produselor nationale similare". Discriminarea la care se refera acest text legal are in vedere o comparatie intre nivelul de impozitare a produselor altor state membre ale Uniunii Europene, in comparatie cu nivelul de impozitare a produselor de pe piata interna a Statului Roman. Art. 90 din Tratatul instituind Comunitatea Europeana este aplicabil in privinta taxei speciale de prima inmatriculare platita de reclamant si contestata in prezenta cauza. In privinta consecintelor aplicarii art. 90 din Tratatul instituind Comunitatea Europeana, in prezenta cauza, instanta aminteste principiile emise de Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene in interpretarea acestui articol. Astfel, in Hotararea Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene din 5 decembrie 2006 - data in cauzele reunite C-290/05 si C-333/05, A. Nádasd i c. E.-és E. Ê.-B. Regionalis E., respectiv J. Németh c. E.-és E. E.-B. S. E. - Curtea Europeana de Justitie a aratat urmatoarele: "Asa cum Curtea a statuat deja, in sistemul Tratatului instituind Comunitatea Europeana art. 90 suplimenteaza dispozitiile referitoare la abolirea taxelor vamale si a masurilor cu efect echivalent. Scopul acestuia este acela de a asigura libera circulatie a marfurilor intre statele membre in conditii normale de concurenta, prin eliminarea oricaror forme de protectie care pot rezulta din aplicarea unor impozite interne care discrimineaza produsele provenite din alte state membre (cauzele reunite C- 393/04 si C-41/05, Air M. Industries E., D. 2006 p.I-0000, par.55 si jurisprudenta acolo citata). In ceea ce privesc autoturismele second-hand importate, Curtea a apreciat de asemenea ca art. 90 cauta sa asigure completa neutralitatea impozitarii interne sub raportul concurentei intre produsele care se afla deja pe piata nationala si produsele importate (cauza C-387/01,Weigel, D. 2004, p.I-4981, par. 66 si jurisprudenta acolo citata). Conform unei jurisprudente bine stabilite, art. 90 par. 1 este incalcat atunci cand taxa aplicata produselor importate si taxa aplicata produselor nationale similare sunt calculate diferit pe baza unor criterii care conduc, chiar daca numai in anumite cazuri, la un nivel al taxei mai mare in cazul produselor importate (a se vedea cauza Weigel, par. 67, precum si jurisprudenta acolo citata). Totusi, chiar daca nu sunt indeplinite conditiile pentru existenta unei asemenea discriminari, impozitarea poate fi discriminatorie in mod indirect, datorita efectelor pe care le produce. Cat priveste criteriile care pot fi folosite pentru determinarea unei taxe, in stadiul sau actual, dreptul comunitar nu restrange libertatea fiecarui stat membru de a construi un sistem fiscal care face diferentieri intre anumite produse, chiar daca este vorba de produse similare in sensul art. 90 par. 1 din Tratatul instituind Comunitatea Europeana pe baza unor criterii obiective, cum ar fi provenienta materiilor prime folosite sau procesul de productie aplicat. Totusi, o asemenea diferentiere este compatibila cu dreptul comunitar numai daca urmareste obiective care sunt ele insele compatibile cu cerintele Tratatului si ale legislatiei comunitare secundare si daca regulile in cauza sunt de natura sa evite orice forma de discriminare, directa sau indirecta, indreptata impotriva importurilor din alte state membre sau orice alta forma de protectie a produselor nationale concurente (cauza Outokumpu, par. 30). In contextul sistemului taxelor de inmatriculare, criterii precum tipul motorului, capacitatea cilindrica si clasificarea fundamentata pe motive de protectie a mediului reprezinta criterii obiective. Prin urmare ele pot fi folosite intr-un asemenea sistem. Pe de alta parte, nici nu exista vreo cerinta ca valoarea taxei sa fie legata de pretul autoturismului. Totusi, o taxa de inmatriculare nu trebuie sa impovareze produsele provenind din alte state membre mai mult decat produsele nationale similare. Scopul inmatricularii este acela de protectie a mediului si nu tine cont de valoarea de piata a autoturismului, aplicarea art. 90 par. 1 din Tratatul instituind Comunitatea Europeana, implica luarea in considerare a deprecierii autoturismelor folosite atunci cand acestea sunt impozitate, din moment ce aceasta taxa este perceputa numai o data, atunci cand autoturismul este pentru prima data inregistrat in vederea punerii in circulatie in statul membru in cauza, fiind incorporata in aceasta valoare. Art. 90 par. 1 din Tratatul instituind Comunitatea Europeana trebuie interpretat ca interzicand o taxa de tipul celei prevazute de Legea privind taxele de inmatriculare, atata timp cat: - taxa este perceputa asupra autoturismelor second-hand puse pentru prima data in circulatie pe teritoriul unui stat membru; - valoarea taxei, determinata exclusiv prin raportare la caracteristicile tehnice ale autoturismului (tipul motorului, capacitatea cilindrica) si clasificarea din punct de vedere al poluarii, este calculata fara a se lua in calcul deprecierea autoturismului, de o asemenea maniera incat, atunci cand se aplica autoturismelor second-hand importate din statele membre, aceasta excede valoarea reziduala a unor autoturisme second- hand similare care au fost deja inregistrate in statul membru in care sunt importate. O comparatie cu autoturismele second-hand plasate in circulatie in acest stat membru inainte de aplicarea a Legii privind taxele de inmatriculare nu este relevanta." Valoarea taxei, determinata exclusiv prin raportare la caracteristicile tehnice ale autoturismului (tipul motorului, capacitatea cilindrica) si clasificarea din punct de vedere al poluarii, este calculata fara a se lua in calcul deprecierea autoturismului, de o asemenea maniera incat - atunci cand se aplica autoturismelor second-hand importate din statele membre ale Uniunii Europene - aceasta excede valoarea reziduala a unor autoturisme second-hand similare care au fost deja inregistrate in statul membru in care sunt importate, respectiv in Romania. Prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum si celelalte reglementari comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate fata de dispozitiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare. Obligatia respectarii dispozitiilor cuprinse in tratatele ratificate de Statul roman rezulta si din dispozitiile art. 11 alin. 1 din Constitutia Romaniei, conform carora Statul roman se obliga sa indeplineasca intocmai si cu buna-credinta obligatiile ce-i revin din tratatele la care este parte. In raport cu dispozitiile din Constitutia Romaniei, aplicarea dispozitiilor din legile interne al Statului roman se va face in conformitate cu dispozitiile obligatorii din dreptul Uniunii Europene, respectiv din dreptul comunitar. In consecinta, instanta a constatat nelegalitatea si netemeinicia adresei nr. 74504/29.02.2008 emisa de parata A.F.P. T si a chitantei seria (...) nr. (...)/13.07.2007, pe care le-a anulat si a obligat parata A.F.P. T sa restituie reclamantului suma de 5.728 lei cu dobanzi legale incepand cu data platii -13.07.2007 si pana la restituirea efectiva, reprezentand taxa de inmatriculare, fiind justificata concluzia privind incompatibilitatea taxei speciale de prima inmatriculare a autoturismelor prevazuta de art. 2141 din Codul fiscal roman cu dispozitiile art. 90 din Tratatul instituind Comunitatea Europeana, precum si solutia inlaturarii de la aplicare a art. 2141 din Codul fiscal roman in prezenta cauza, admitand astfel actiunea reclamantului, ca fiind intemeiata. Impotriva acestei sentinte a declarat recurs parata Administratia Finantelor PubliceT, considerand-o ca netemeinica si nelegala, pentru urmatoarele considerente: In principal, pe cale de exceptie, a sustinut ca in mod neintemeiat, instanta de fond a respins exceptia inadmisibilitatii actiunii in contencios administrativ data de neefectuarea procedurii prealabile obligatorii prevazute de art.205 si urmatoarele din O.G. nr.92/2003 privind C o d u l d e procedura fiscala coroborate cu prevederile art.7 alin.1 din Legea nr.554/2004. Tot pe cale de exceptie, a sustinut ca in mod neintemeiat T r i b u n a l u l T i m i s a respins exceptia prematuritatii actiunii in contencios administrativ data de nefinalizarea procedurii prealabile prevazute de Titlul IX - solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale din O.G. nr.92/2003 privind C o d u l d e procedura fiscala, coroborat cu prevederile art.7 alin.1 din Legea nr.554/2004. In subsidiar, pe fondul cauzei a solicitat admiterea in parte a actiunii cu privire la taxa rezultata ca diferenta intre suma de 6.052 lei achitata de contribuabil la data de 19.10.2007, cu titlu de taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, in temeiul prevederilor art.2141 - 2143 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, si cuantumul taxei de poluare rezultat din aplicarea prevederilor O.U.G. nr.50/2008 pentru instituirea taxei de poluare pentru autovehicule; solicita respingerea in rest a actiunii ca neintemeiata pentru suma reprezentand cuantumul taxei de poluare rezultat din aplicarea prevederilor O.U.G. nr.50/2008 pentru autoturismul in cauza. Invedereaza ca, la data de 01.07.2008 a intrat in vigoare O.U.G. nr.50/2008 pentru instituirea taxei de poluare pentru autovehicule, publicat in M. Of. nr.327 din 25.04.2008, prin care s-au abrogat dispozitiile art.2141 - 2143 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, care au instituit aplicarea taxei speciale pentru inmatricularea autoturismelor si autovehiculelor, potrivit dispozitiilor art.14 din aceasta ordonanta. "Art.14 alin.1) prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data de 1 iulie 2008. 2) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga art. 2141 - 2143 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare". Invedereaza faptul ca dispozitiile O.U.G. nr.50/2008 au efect retroactiv asupra tuturor sumelor achitate de catre contribuabili in perioada 01.01.2007 - 30.06.2008 cu titlu de taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, in conformitate cu prevederile exprese ale art.11. Mai solicita instantei respingerea capatului de cerere privind obligarea paratelor la plata de dobanzi legale aferente sumei de restituit, ca nelegal si inadmisibil in materie fiscala. Recursul este neintemeiat. Privitor la exceptia inadmisibilitatii actiunii in contencios administrativ urmarea neefectuarii procedurii prealabile obligatorii reglementata de dispozitiile art.205 si urmatoarele din O.U.G. nr.92/2003, Curtea urmeaza sa o respinga ca neintemeiata. Si aceasta intrucat, chitanta seria (...) nr.(...)/13.07.2007 eliberata de Trezoreria T, atesta achitarea de catre reclamant, in beneficiul A.F.P. T, a sumei de 5728 lei, reprezentand taxa de prima inmatriculare, iar ulterior, la data de 27.02.2008, reclamantul a inregistrat sub nr.74504, cererea de restituire a acestei sume, parata raspunzand negativ la aceasta solicitare. Curtea observa ca aceasta adresa materializeaza manifestarea de vointa a autoritatii fiscale de a respinge (refuza) cererea de restituire a taxei speciale platita de reclamant invocand ca justificare dispozitiile legale ale dreptului material fiscal aplicabile acestui raport juridic care sunt in vigoare si produc efecte juridice. Or, un astfel de act intruneste toate conditiile specifice ale actului administrativ in intelesul dat de dispozitiile art.2 alin.1 lit. c) precum si ale alin.2 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, textul din urma asimiland actelor administrative unilaterale, intre altele, refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau un interes legitim. Cu referire la incidenta in speta a prevederilor O.U.G. nr.50/2008 antamate de recurenta, Curtea retine urmatoarele: Conform dispozitiilor art.11 din acest act normativ taxa rezultata ca diferenta intre suma achitata de contribuabil in perioada 1 ianuarie 2007 - 30 iunie 2008, cu titlu de taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, si cuantumul rezultat din aplicarea prezentelor prevederi privind taxa pe poluare pentru autovehicule se restituie pe baza procedurii stabilite in normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta. Aceste norme au fost aprobate prin H.G. nr.686/2008. Curtea retine ca taxa speciala ce face obiectul prezentei cauze a fost incasata in baza legislatiei fiscale interne in vigoare anterior datei de 1 iulie 2008 si care a fost apreciata ca fiind contrara normelor comunitare. Intr-o atare ipoteza, se aplica principiul conform caruia cand un stat membru a impus sau aprobat o taxa contrara dreptului comunitar este obligat sa restituie taxa perceputa prin incalcarea acestuia. Din aceasta perspectiva reclamantul intimat are dreptul la restituirea integrala a taxei speciale incasata in temeiul unor dispozitii legale contrare normelor comunitare. In astfel de situatii C de Justitie a decis ca statele membre trebuie sa asigure rambursarea taxelor colectate cu incalcarea prevederilor art.90 din Tratat, cu respectarea principiilor ce guverneaza autonomia procedurala si imbogatirea fara justa cauza. Totodata, a mai decis ca in astfel de cauze pot fi platite si daune pentru daunele suferite (a se vedea:C.J.C.E., cazul nr.68/79 I. K. I/S contre Ministere danois des impots accises precum si cauza conexata nr. C.290/05 si C.333/05 B. O. si J. O. parag.61- 70). Din aceasta perspectiva, nu se poate retine justificat ca Statul Roman are un temei legal de retinere a unei parti din taxa incasata ilegal anterior datei de 01.07.2008 pe care s-a compenseze in parte cu o alta taxa ce urmeaza a fi perceputa in temeiul unui alt act normativ adoptat ulterior raportului juridic de drept material fiscal in baza caruia s-a incasat nelegal taxa speciala. Curtea mai retine, in context, ca noua taxa instituita de O.U.G. nr.50/2008 este stabilita pe alte principii decat taxa speciala anterioara are alt mod de calcul si alta destinatie. Asa fiind, Curtea apreciaza ca nu este posibila, pe de o parte admiterea recursului si respingerea actiunii reclamantului mentinand ca legala taxa speciala incasata sub imperiul normelor din Codul fiscal pe considerentul incidentei si efectelor produse de O.U.G. nr.50/2008 dar pe de alta parte nici nu se poate admite recursul cu consecinta indrumarii reclamantului sa urmeze procedura anevoioasa si plina de riscuri in scopul restituirii integrale a taxei prin aplicarea noului act normativ. A admite aceasta teza ar insemna ca solutia data actiunii reclamantului sa nu fie integrala si eficace, de vreme ce parata O. in continuare ca taxa speciala s-a perceput in baza unei norme legale interne contrare dreptului comunitar. Nu in ultim rand, Curtea retine ca restituirea doar a diferentei intre taxa speciala incasata anterior pe baza unei norme legale abrogata la 1 iulie 2008 si taxa de poluare ce urmeaza a se percepe in temeiul actului normativ aplicabil dupa aceasta data pune problema aplicarii noului act normativ si pentru trecut, respectiv taxa speciala incasata ilegal s-ar valida prin aplicarea retroactiva a unui alt act normativ inactiv la data nasterii si consumarii raportului juridic de drept material fiscal, ceea ce evident contravine principiului neretroactivitatii legii consacrat de art.15 alin.1 din Constitutie. Din aceasta perspectiva, aplicarea O.U.G. nr.50/2008 nu poate paraliza demersul reclamantului si nici nu poate pune sub semnul indoielii legalitatea si temeinicia sentintei recurate conform argumentelor deja expuse in precedentul prezentelor considerente. Sub un alt aspect, Curtea apreciaza ca in mod corect, prima instanta, a acordat reclamantului dobanzile solicitate pentru acoperirea daunelor suferite de acesta, dupa cum de altfel este si jurisprudenta C.J.C.E. (a se vedea: C.J.C.E., cazul nr.68/79 I. K. I/S contre Ministere danois des impots accises precum si cauza conexata nr. C.290/05 si C.333/05 B. O. si J. O. parag.61-70). Fata de considerentele mai sus retinute, Curtea urmeaza sa respinga ca nefondat recursul A.F.P. T, in conditiile dispozitiilor art.312 alin.1 Cod procedura civila. PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII D E C I D E : Respinge recursul declarat de parata Administratia Finantelor Publice T, impotriva sentintei civile nr. 629 din 23 iulie 2008, pronuntata de T r i b u n a l u l T i m i s in dosarul nr(...). Obliga recurenta sa plateasca intimatului suma de 1500 lei cheltuieli de judecata. Irevocabila. Pronuntata in sedinta publica din 27.XI.2008. PRESEDINTE JUDECATOR JUDECATOR (...) (...) (...) (...) LIBER (...) (...) GREFIER (...) (...) Red.M.I.C/05.01.2009 Tehnored.M.S./10.01.2009 Ex.2 Prima instanta: T r i b u n a l u l T i m i s - judecator N. E.
Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.
Iti recomandam si urmatoarele spete

  • Hotararea 83 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 770 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 110/2008 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 224/R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 1687 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 311/R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 273 - Civil - reziliere contract - Revizuire
  • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013-2016
    Avocatura Com