Siteul Avocatura.com foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Afla mai multe accesand POLITICA COOKIES [X]
Ştiri Academica Cursuri Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 81

Civil - uzucapiune
Instanta: CA BUCURESTI
Faza: Recurs
Data: 25-01-2010

Discutii similare pe forum

Noul cod civil sau vechiul cod civil ? - scris de veronica12 - 8 raspunsuri
Ce se poate face dac? Ón urma cererii de Óndreptare a erorilor materiale (Ón temeiul art. 281) dintr-o sentin?? civil? se admite doar Ón parte cererea ?i se rectific? doar erorile cu privire la date ?i nume, iar erorile cu sus?inerea p?r?ilor se respinge (pe motiv c? nu se circumscriu disp. Art.224) ? Se mai men?ioneaz? c? judecarea a avut loc cu citarea p?r?ilor. Eu nu am fost citat? sau Ón?tiin?at?.
Uzucapiune ? - scris de lupu - 9 raspunsuri
Problema mea este urmatoarea: Am cumparat anul trecut un teren a carui suprafata reala este mai mare decat cea trecuta in actul de proprietate (389 mp reali fata de 224 mp in acte). Pentru a clarifica chestiunea, am introdus o actiune cerand uzucapiune pentru diferenta de teren. Expertiza tehnica realizata cu aceasta ocazie a aratat ca de la inceput (adica din 1931 cand parcela respectiva a fost dobandita de la stat) a existat o neconcordanta intre suprafata reala si cea trecuta in actele de ...
Uzucapiune - scris de Lu_88 - 0 raspunsuri
need help! :)) am si eu nevoie de un model de actiune de uzucapiune...pls! thanks!
UZUCAPIUNE - scris de 12345 - 7 raspunsuri
HELPPP !!! Pentru invocarea uzucapiunii este valabila posesia de peste 30 ani asupra unui teren pentru care nu sa platit impozit, dar care sa contopit cu terenul pe care am acte, a fost tot timpul in curtea mea, am plantat pe el, am construit - binenteles fara autorizattie ca nu aveam cum sa o obtin(am si amenda pentru asta), in concluzie m-am comportat ca un adevarat proprietar. Nu am nici un act prin care am primit in posesie terenul . Este suficient in instanta - martori-vecini, pentru do...
Uzucapiune - scris de raul - 17 raspunsuri
intrebare: Daca 1)-am cumparat un teren, am construit o casa pe el in 1926, am locuit in el si manifestat toate actiunile de proprietar ( platit impozite, inchiriat 1 apartament etc) pina in 1950 cind am fost nationalizat fara titlu. - inseamna aceasta ca am dobindit proprietatea in mod originar (uzucapiune) ? asa cum arata Norocel ca cel mai tare proprietar este acela care a obtinut proprietatea in mods originar 2) Ce insemneaza termenul uzucapiune ? Multumesc anticipat pt raspunsul dvs ...
DOSAR NR(...) (1374/2009) R O M A N I A CURTEA DE APEL B SECTI A III A CIVILA SI PENTRU CAUZE CU MINORI SI DE FAMILIE DECIZIA CIVILA NR.81 Sedinta publica de la 25 ianuarie 2010 Curtea constituita din: PRESEDINTE - (...) (...) JUDECATOR - (...) (...) JUDECATOR - (...) (...) GREFIER - (...) (...) ***** ***** Pe rol se afla solutionarea recursului declarat de recurentii- reclamanti E. E. si E. H., impotriva deciziei civile nr.252 a DIN 25.02.2009, pronuntata de T r i b u n a l u l B u c u r e s t i - Sectia a III-a Civila, in dosarul nr(...), in contradictoriu cu intimatii-parati T. E., E. (...) si T. T. H.. E. are ca obiect - uzucapiune. La apelul nominal facut in sedinta publica, se prezinta avocat E. B. N., in calitate de reprezentant al recurentilor - reclamanti E. E. si E. H., aceasta fiind prezenta si personal, in baza imputernicirii avocatiale nr.318.306/11.06.2009, emisa de B a r o u l B u c u r e s t i - Cabinet Individual, pe care o depune la dosar si avocat H. U.,in calitate de reprezentant al intimatilor-parati T. E., E. (...) si T. T. H., in baza imputernicirii avocatiale nr.(...)/09.09.2009, emisa de B a r o u l B u c u r e s t i - Societate Civila de Avocati, aflata la fila 30 dosar. Procedura de citare este legal indeplinita. S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care, Avocatul intimatilor-parati arata ca a efectuat demersuri la Primaria Sectorului 1 B si depune la dosar copia Ordinului de Repartizare nr.2863/17.11.1971, care poarta stampila Municipiului B - Consiliul Local Sector 1, in sensul ca prezenta copie este conforma cu originalul aflat in dosarul nr.2869/1971 din arhiva proprie (doua file),comunicand si partii adverse un exemplar de pe acesta. Prezinta si originalul ordinului de repartizare, precum si contractul de inchiriere, in conformitate cu dispozitiile art.139 din C o d u l d e procedura civila. Curtea verifica pentru conformitate copiile inscrisurilor depuse la dosar cu originalul acestora, spre neschimbare, in conformitate cu dispozitiile art.139 din C o d u l d e procedura civila si procedeaza la restituirea originalului catre avocatul intimatilor-parati. Incuviinteaza si administreaza proba cu inscrisuri la cererea avocatului intimatilor- parati. Recurenta-reclamanta E. H. se legitimeaza cu C.I. seria (...) nr.(...), eliberata de Sectia 2 Politie, la data de 06.10.2003. Partile declara ca nu mai au alte cereri de formulat in cauza. Curtea, avand in vedere ca nu mai sunt cereri prealabile de formulat, constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul in dezbaterea motivelor de recurs. Avocatul recurentilor-reclamanti, sustinand oral motivele de recurs depuse in scris la dosar, solicita admiterea recursului astfel cum a fost formulat, in temeiul art.304 pct.8 si 9 din C o d u l d e procedura civila, modificarea in totalitate a deciziei atacate, iar pe fond admiterea cererii de chemare in judecata astfel cum a fost formulata. Avand in vedere esenta respingerii cererii reclamantilor, respectiv precaritatea titlului decurgand din existenta Ordinului de repartizare nr.2863 emis de Consiliul Popular al Sectorului 1, acesta reprezentand actul juridic dedus judecatii care marcheaza momentul intrarii in stapanirea bunului, in conformitate cu dispozitiile art.304 pct.8 din C o d u l d e procedura civila, instanta de apel a schimbat atat natura, cat si intelesul lamurit si vadit neindoielnic al acestui act. Atat instanta de apel cat si instanta de fond au acceptat Ordinul de repartizare nr.2863/1971 ca avand valoare de contract de inchiriere, fiind retinut ca: "autorul reclamantilor, J. O., a primit in folosinta imobilul situat in B, str.(...).(...) G nr.13, sector 1, pe care l-a utilizat in calitate de chirias". Urmeaza a se observa ca Ordinul de repartizare invocat de instantele anterioare, este inexistent ca act juridic, originalul acestui inscris lipsind cu desavarsire; chiar daca ar fi existat un astfel de original, actul juridic ar fi ramas la fel de ineficient, atata timp cat nu indeplineste conditiile art.1179 si 1182 Cod civil, respectiv formalitatea multiplului exemplar si data certa. Mai mult, inexistenta actului este de altfel confirmata chiar de autoritatile publice, acestea negand ca imobilul ar fi fost vreodata preluat de Stat pentru a fi ulterior inchiriat sau repartizat sub alta forma, particularilor. Pe de alta parte si in pofida celor retinute eronat de instanta de apel, Ordinul de repartizare nr.2863/1971 pretins emis de Consiliul Popular al Sectorului 1 , este cel mult un act unilateral, iar nu un act sinalagmatic, cum este contractul de inchiriere. Acest ordin nu a fost urmat de incheierea vreunui contract de inchiriere intre N. si N. N., proprietarii imobilului la acea data sau Statul Roman si autorul reclamantilor, J. O.. La dosarul cauzei nu exista nici un contract de inchiriere incheiat intre N. si N. N. si J. O., ori vreun alt inscris care poate interpretat ca fiind contract de locatiune si nici vreo chitanta din care sa rezulte ca autorul reclamantilor ar fi platit vreodata chirie pentru imobilul care formeaza obiectul prezentei judecati; nici martorii audiati nu au aratat ca folosirea imobilului de catre J. O. s-ar fi realizat in calitatea acestuia de chirias; nu s-a facut dovada ca ordinul de repartizare a fost inmanat vreodata beneficiarului J. O. pentru ca acesta sa-l intrebuinteze. Considera ca este fara putinta de tagada ca J. O. nu a stapanit imobilul in cauza in baza ordinului de repartizare si ulterior, in calitate de chirias, D. cum apare fara putinta de tagada ca Ordinul de repartizare nr.2863 nu reprezinta contract de inchiriere si nu poate justifica data sau titlul cu care autorul reclamantilor a detinut imobilul din(...). Un alt motiv de recurs intemeiat pe dispozitiile art.304 pct.9 din C o d u l d e procedura civila,este in sensul ca urmeaza a se constata ca atat instanta de fond cat si instanta de apel au incalcat dispozitiile art.261 alin.1 pct.5 din C o d u l d e procedura civila, rezumandu-se sa reitereze argumentele instantei de fond, iar nu sa raspunda cu argumente juridice criticilor aduse sentintei fondului. Arata ca prin cererea de apel a indicat in mod clar ca motiv de nelegalitate incalcarea dispozitiilor art.261 alin.1 pct.5 din C o d u l d e procedura civila, decurgand din omisiunea instantei de fond de a arata motivele care au format convingerea instantei pentru inlaturarea probelor administrate si de a arata motivele pentru care s-a inlaturat cererea reclamantilor de aplicare a dispozitiilor art.225 din C o d u l d e procedura civila, instanta de apel nu a raspuns acestei critici (desi era obligata), completand in schimb sub acest aspect, hotararea instantei de fond. De asemenea, instanta de apel a retinut total gresit, cu incalcarea dispozitiilor art.129 alin.5 din C o d u l d e procedura civila, ca nu a indicat probele ce nu au fost analizate sau inlaturate in mod nelegal, cum de altfel a retinut total gresit ca in cuprinsul motivarii hotararii judecatoresti se regasesc referiri la toate probele administrate in cauza. T r i b u n a l u l B u c u r e s t i cu incalcarea dispozitiilor art.261 alin.1 pct.5 din C o d u l d e procedura civila nu a raspuns nici motivului de apel esential privind existenta in hotarare a unor motive contradictorii, ireconciliabile. Sustine ca motivarea instantei de apel este si contradictorie, dar si vadit neintemeiata, fiind inadmisibil ca unul si acelasi imobil sa apartina in acelasi timp, in proprietatea exclusiva, a Statului Roman si a unor particulari. Totodata, hotararea instantei de apel a fost data cu incalcarea dispozitiilor art.1847 Cod civil, instanta interpretand gresit conditiile uzucapiunii, urmand a se constata ca posesiunea utila, ca stare de fapt, poate fi dovedita prin orice mijloc de proba, iar in cauza concreta a fost dovedita cu prisosinta, printr-un ansamblu de mijloace probatorii. Considera ca argumentele instantei de apel, in sensul ca a judecat pricina cu asa zisa putere de lucru judecat nu pot fi primite, neexistand putere de lucru judecat in privinta calitatii anteposesorului reclamantilor de detentor precar al imobilului in cauza. Mai mult, instanta investita cu solutionarea actiunii in revendicare nu s-a pronuntat asupra uzucapiunii pentru ca aceasta aparare nu s-a formulat in cadrul unei cereri reconventionale, aspect de altfel retinut corect de instanta de fond. In ceea ce priveste exceptia nulitatii recursului invocata prin intampinare de catre intimatii-parati, de asemenea, nu poate fi primita atata timp cat motivele au fost expuse explicit si au fost incadrate in dispozitiile art.304 pct.8 si 9 din C o d u l d e procedura civila. Solicita admiterea recursului, modificarea in totalitate a deciziei atacate, admiterea apelului, modificarea in parte a sentintei instantei de fond, sa se constate in principal ca reclamantii au dobandit prin jonctiunea posesiilor, ca efect al uzucapiunii de 30 de ani, dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata de 200 mp, situat in B, str.(...).(...) G nr.13, sector 1 sau in subsidiar, pe calea actiunii oblice, sa se constate ca numitul J. Z.O. a dobandit ca efect al uzucapiunii de 30 de ani, dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata de 200 mp, situat la adresa susmentionata; sa se constate ca reclamantii au dobandit prin accesiune imobiliara artificiala dreptul de proprietate asupra constructiei edificate de reclamanti pe terenul mentionat si obligarea intimatilor la plata cheltuielilor de judecata. Avocatul intimatilor-parati, avand cuvantul solicita, in principal, sa se constate nulitatea recursului avand in vedere neincadrarea criticilor invocate in nici unul din motivele prevazute expres si limitativ de art.304 din C o d u l d e procedura civila, iar in subsidiar, respingerea recursului ca nefondat si mentinerea hotararilor pronuntate anterior, ca fiind legale si temeinice. In sustinerea recursului formulat,recurentii afirma ca instanta a schimbat natura si intelesul lamurit si vadit neindoielnic al Ordinului de repartizare nr.2863/1971, act in baza caruia, J. O., autorul reclamantilor a dobandit folosinta imobilului cu privire la care se cere a se constata intervenita uzucapiunea, astfel ca doctrina si practica au statuat ca partea care invoca acest motiv trebuie sa precizeze in ce consta denaturarea, indicand care anume paragraf sau care anume termen din actul pretins denaturat exclud prin intelesul lor clar si vadit neindoielnic, constatarea dedusa din el de instanta de fond. Analizand argumentele aduse de recurenti pentru sustinerea acestui motiv de recurs, se remarca faptul ca nici unul dintre acestea nu sunt in masura sa clarifice in ce anume consta denaturarea actului. Astfel, desi recurentii invoca pct.8 al art.304 din C o d u l d e procedura civila drept temei al recursului, criticile formulate nu se circumscriu acestui motiv de recurs, deoarece acestea nu se refera la interpretarea gresita a vreunui act juridic dedus judecatii, ci mai degraba la o gresita interpretare a probelor de catre prima instanta, dar si de instanta de apel, cu consecinta retinerii unei alte situatii de fapt, decat cea dorita de recurenti. Invedereaza ca argumentele aduse de recurenti, in sensul ca nu exista originalul Ordinului de repartitie nr.2863/1971 sau ca acesta nu intruneste formalitatea multiplului exemplar si data certa, lipsa datelor de buletin ale beneficiarului de pe acest Ordin, pe langa faptul ca sunt invocate pentru prima data in recurs, astfel de aparari nefiind invocate nici in fata primei instante, dar nici in apel, sunt chestiuni care privesc situatia de fapt si interpretarea probelor. Arata ca din criticile formulate de recurenti, reiese ca acestia sunt nemultumiti de modul in care instanta a analizat situatia de fapt, dar un astfel de control din partea instantei de recurs ce ar privi temeinicia unei hotarari, excede limitelor permise de art.304 din C o d u l d e procedura civila. In ceea ce priveste netemeinicia criticilor incadrate in acest motiv de recurs, instanta a interpretat in mod corect actul din 1971, intregul material probator sustinand corectitudinea celor statuate de instanta. Criticile recurentilor nu se incadreaza in motivul prevazut de art.304 pct.9 din C o d u l d e procedura civila, in realitate se observa ca recurentii reitereaza de fapt cererea de apel, mentinandu-si aceleasi nemultumiri ce au fost analizate o data si de instanta de apel si care au fost de asemenea combatute pe larg in cuprinsul intampinarii pe care au formulat-o paratii, in faza procesuala a apelului si pe care le mentin si in intampinarea din recurs, fara a le mai relua insa. Tot sustinerile formulate de recurenti tind la o reanalizare a faptelor si la o reapreciere a probelor, fara a se justifica in nici un fel, in ce a constat incadrarea sau aplicarea gresita a legii. Pe fondul cauzei, in urma analizarii motivelor recurentilor, care arata ca instanta a incalcat mai multe texte legale, acestia sustin, fara a face referire insa la un anume text de lege, ca exista o serie de motive ireconciliabile in hotararea primei instante, motive preluate si de instanta de apel, in sensul ca proprietatea nu poate fi atat publica cat si privata. Se ignora faptul ca, in timpul regimului comunist, statul putea obliga proprietarii sa isi inchirieze imobilele, desi exact asa s-a intamplat in cauza, prin emiterea ordinului de repartitie; emiterea ordinului respectiv nu a constituit insa o forma de expropriere, imobilul ramanand in continuare in proprietatea intimatilor-parati. In cauza fiind relevant titlul sub care a inceput sa stapaneasca acest bun autorul recurentilor, acesta incepand stapanirea in calitate de detentor precar in baza Ordinului de repartitie din 1971, imobilul fiind de fapt proprietatea numitilor N. si N. N.; cu toate ca bunul era proprietatea numitilor N., acestia au fost obligati de stat sa renunte la spatiul ce depasea nevoile acestora locative, astfel ca retinerile instantei sunt corecte si nu se poate nicicum vorbi de existenta unor motive ireconciliabile in cuprinsul deciziei. Cu privire la nerespectarea art.261 alin.1 pct.5 din C o d u l d e procedura civila, criticile recurentilor sunt vadit neintemeiate deoarece instanta de apel, cu toate ca a retinut in cuprinsul hotararii ca apelantii nu au aratat in concret care sunt probele ce nu au fost analizate de prima instanta, totusi a efectuat o analiza minutioasa a tuturor actelor si apararilor formulate de recurenti. De asemenea, instanta de apel a analizat si critica apelantilor referitoare la neaplicarea de catre prima instanta a dispozitiilor art.225 din C o d u l d e procedura civila, sustinerea recurentilor in sens contrar este neintemeiata si intareste o data in plus, simpla nemultumire a acestora fata de solutia data, iar nu incidenta in cauza a pct.9 din art.304 din C o d u l d e procedura civila. In ceea ce priveste analizarea netemeiniciei criticilor in conformitate cu dispozitiile art.1847 Cod civil, arata ca actiunea instantei de a determina daca o persoana este posesor sau detentor precar nu reprezinta o chestiune care sa priveasca aplicarea sau interpretarea legii; posesia reprezinta o stare de fapt si de asemenea, determinarea elementului animus este unul de fapt, prin excelenta. Instanta a apreciat in mod corect, ca J. O. a fost un simplu detentor precar, motiv pentru care posesia lui este afectata de viciul precaritatii; ceea ce este relevant este titlul sub care a inceput sa stapaneasca acest bun autorul recurentilor, acesta incepand stapanirea in calitate de chirias in baza Ordinului de repartitie din 1971, imobilul fiind de fapt proprietatea numitilor N. si N. N.. Considera ca in mod corect instantele au inlaturat sustinerile recurentilor, in sensul ca acestia au dobandit proprietatea prin uzucapiune, ca efect al jonctiunii posesiei lor, cu cea a autorului lor. Fata de cel de-al doilea capat de cerere, pentru a constata accesiunea imobiliara in favoarea recurentilor, trebuia in primul rand constatat dreptul lor de proprietate asupra terenului, iar cum acesta nu a putut fi dobandit prin uzucapiunea de 30 de ani sau prin jonctiunea posesiilor, nici constructia nu a intrat in proprietatea lor. Potrivit art.295 alin.1 din C o d u l d e procedura civila, recurentii critica decizia instantei de apel aratand ca aceasta si-a depasit limitele investirii atunci cand a analizat problema autoritatii de lucru judecat ce decurge din considerentele sentintei civile nr.5255/2005 pronuntata de Judecatoria Sectorului 1 B, instantei nefiindu-i permis sa repuna in discutie aspecte care nu faceau obiectul apelului. In cauza de fata, instanta nu a respins apelul pe temeiul exceptiei autoritatii de lucru judecat ci, a dat eficienta prezumtiei de lucru judecat pe baza careia a retinut ca a fost deja dezlegata chestiunea privind calitatea de detentor precar a autorului recurentilor. Depune la dosar concluzii scrise . Nu solicita cheltuieli de judecata. C U R T E A, Asupra recursului civil de fata, constata urmatoarele: La data de 04 martie 2007, reclamantii E. E. si E. H. au chemat in judecata pe paratii T. E., E. N. si T. T. H., solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronunta, sa constate in favoarea reclamantilor, dobandirea dreptului de proprietate, prin jonctiunea posesiilor, cu privire la terenul in suprafata de 200 mp. situat in B, str. (...). (...) G nr. 13, sector 1, si prin accesiune imobiliara artificiala, asupra constructiei edificate de catre reclamanti pe terenul sus-mentionat. In subsidiar, s-a solicitat ca pe calea actiunii oblice, sa se constate ca numitul J. Z. O. a dobandit, prin uzucapiunea de peste 30 de ani, dreptul de proprietate asupra terenului de 200 mp., situat in B, str. (...). (...) G nr. 13, sector 1. In motivarea cererii, s-a aratat ca reclamantii au dobandit deplina posesie a imobilului la data de 04 iunie 2003, prin promisiunea bilaterala de vanzare - cumparare de la posesorul anterior al imobilului, J. Z. O., care la randul sau a preluat-o de la N. N. in baza unui inscris sub semnatura privata incheiat in anul 1968 si atat reclamantii, cat si autorul lor au stapanit respectiv si stapanesc imobilul in mod netulburat, sub nume de proprietari, posesiile acestora, prin jonctiune, fiind utile si neintrerupte din 1968, respectiv din 2003 pana in prezent. S-a mai aratat, ca ulterior incheierii promisiunii de vanzare - cumparare la data de 04 iunie 2003, reclamantii s-au comportat ca adevarati proprietari, au desfiintat constructia existenta pe teren la acea data si au edificat un alt imobil in care locuiesc si in prezent, astfel ca in baza accesiunii imobiliare artificiale, ei sunt proprietari si asupra constructiei, fiind inregistrate pe numele lor toate contractele de utilitati aferente imobilului si achitand, ca si autorul lor, toate taxele si impozitele legale. In drept s-au invocat prevederile art. 1843, 1846, 1847 si urmatoarele, art. 1860, 1890, 969, 970, 1436 si urmatoarele Cod civil. Paratii au depus intampinare la dosar prin care au solicitat sa se respinga actiunea reclamantilor, urmand a se retine autoritatea de lucru judecat in cauza constand in sentinta civila nr. 5255 din 27 mai 2005 pronuntata de Judecatoria Sectorului 1 B, in dosarul nr. 6186/2005, definitiva si irevocabila prin respingerea apelului si recursului, prin care s-a admis actiunea in revendicarea imobilului formulata de T. E., E. N. si T. T. H., in contradictoriu cu E. H., E. F., E. S., E. B. si E. E., constatandu-se calitatea de proprietari a reclamantilor asupra imobilului in litigiu, conform certificatului de mostenitor nr. 224 din 27 octombrie 2003, imobil ce a apartinut bunicilor acestora, conform contractului de vanzare - cumparare autentificat sub nr. 4582/1937 transcris sub nr. 1943/1937 de T r i b u n a l u l I l f o v, potrivit temeiului invocat - art. 480 - 481 Cod civil. S-au administrat probele cu inscrisuri, declaratii de martori, interogatorii si expertize tehnice in constructii si topografica privind identificarea si evaluarea imobilului. Prin sentinta civila nr. 9025 din 27 iunie 2008 pronuntata in dosarul nr(...) de Judecatoria Sectorului 1 B, s-a respins exceptia autoritatii de lucru judecat, invocata de parati si s-a respins actiunea reclamantilor ca neintemeiata. Pentru a se respinge exceptia autoritatii de lucru judecat, s-a retinut ca desi in ambele cauze - cea prezenta si cauza ce a facut obiectul solutionarii prin sentinta civila nr. 5255 din 27 mai 2005 a Judecatoriei Sectorului 1 B - partile sunt aceleasi, ca si obiectul dedus judecatii, cauza este distincta, intrucat in sentinta sus-mentionata, temeiul juridic l-a constituit actiunea in revendicare potrivit dispozitiilor art. 480 Cod civil, in timp ce in cauza pendinte, temeiul juridic invocat al dobandirii dreptului de proprietate este uzucapiunea de peste 30 de ani, respectiv accesiunea artificiala imobiliara, potrivit art. 1847 si urmatoarele Cod civil, respectiv art. 492 Cod civil. Pentru a respinge actiunea pe fond, instanta de judecata a retinut ca la data de 17 noiembrie 1971, prin Ordinul de repartizare nr. 2863 emis de Consiliul Popular al sectorului 1 B, autorul reclamantilor, J. O., a primit in folosinta imobilul situat in B, str. (...). (...) G nr. 13, sector 1, pe care l-a utilizat in calitate de chirias. S-a constatat astfel ca autorul reclamantilor a detinut imobilul in calitate de simplu detentor precar, ce exclude calitatea de stapanire sub nume de proprietar, iar autorul J. O. nu a notificat pe autorii paratilor N. si N. N. cu privire la schimbarea calitatii din detentor precar, in posesor. Din relatiile comunicate la dosar de Directia de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 B rezulta ca J. O. nu a achitat taxele si impozitele aferente imobilului, acestea fiind suportate de catre autorii paratilor, respectiv de catre paratii in cauza. Declaratiile martorilor nu sunt suficiente pentru a se retine indeplinirea uzucapiunii, iar singurul act ce poate fi calificat de instanta ca opunere la dreptul de proprietate al paratilor este antecontractul din 4 iunie 2003, in raport de care, termenul de prescriptie achizitiva ar urma sa fie implinit, abia peste 25 de ani. S-a retinut ca fiind aplicabil spetei si principiul securitatii si stabilitatii raporturilor juridice consacrat de art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, paratii beneficiind de o hotarare definitiva si irevocabila, anterioara, prin care li s-a constatat dreptul de proprietate asupra imobilului. Fata de solutia referitoare la uzucapiune, s-a respins si capatul de cerere privind accesiunea, retinandu-se ca reclamantii recunosc prin actiune, faptul ca lucrarile de constructii au fost edificate de catre acestia. Impotriva acestei sentinte, au declarat apel reclamantii E. E. si E. H., cu consecinta respingerii actiunii reclamantilor. In motivarea apelului s-a sustinut incalcarea flagranta a prevederilor art. 129 alin. 5, 261 alin. 1 pct. 5 Cod de procedura civila, instanta nearatand motivele pentru inlaturarea probelor, de neaplicare a art. 225 Cod de procedura civila, iar motivele privind justificarea precaritatii sunt contradictorii si ireconciliabile, ignorandu-se inscrisul sub semnatura privata incheiat de autorul J. Z. O. care a preluat posesia imobilului de la N. N. in anul 1968 si a exercitat-o pana la data predarii catre apelanti, demolarea constructiei si edificarea uneia noi, inregistrarea contractelor de utilitati in nume propriu si achitarea taxelor si impozitelor relevand in mod clar, vointa univoca a acestuia de a se comporta ca adevarat proprietar, respectiv a apelantilor potrivit inscrisului de la data de 04 iunie 2003, cu sustinerea ca in speta nu sunt aplicabile, nici principiul securitatii raporturilor juridice, nici art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului. Intimatii - parati au depus intampinare la dosar prin care au solicitat respingerea apelului reclamantilor si au formulat si o cerere de aderare la apelul reclamantilor, la care ulterior au renuntat. Prin decizia civila nr. 252 A din 25 februarie 2009 pronuntata de T r i b u n a l u l B u c u r e s t i - Sectia a III a Civila, in dosarul nr(...), s-a respins apelul ca nefondat. Critica privind nescocotirea prevederilor art. 129 alin. 5, art. 261 pct. 5 si neaplicarea art. 225 Cod de procedura civila, ce a facut obiectul primului motiv de apel, nu a fost primita, cu motivarea ca apelantii au aratat in concret care sunt probele ce nu au fost analizate de instanta, constatandu-se, dimpotriva, ca in motivarea sentintei apelate se regasesc referiri la toate probele administrate in cauza, pe de o parte, iar pe de alta parte, neprezentarea partii spre a-i fi luat interogatoriul poate fi socotita potrivit art. 225 Cod de procedura civila ca o marturisire deplina sau numai ca un inceput de dovada in folosul partii potrivnice, numai in situatia in care nu s-ar fi administrat si alte probe, astfel ca simpla aplicare a art. 225 Cod de procedura civila nu este concludenta pentru solutionarea cauzei. C de-al doilea motiv de apel potrivit caruia, autorul reclamantilor ar fi exercitat o posesie utila, iar nu o detentie precara, a fost de asemenea respins, retinandu-se ca actul initial de stapanire a bunului de catre autorul reclamantilor este ordinul de repartizare nr. 2863 emis de Consiliul Popular la Sectorului 1 B, prin care autorul reclamantilor, J. O., a primit in folosinta imobilul situat in B, str. (...). (...) G nr. 13, sector 1, pe care l-a utilizat in calitate de chirias, iar potrivit art. 1855 Cod civil, cand posesorul a inceput a poseda pentru altul, se presupune ca a conservat aceeasi calitate, daca nu este proba contrarie. Inscrisul sub semnatura privata invocat, din anul 1968, nu s-a depus in cauza, iar fata de existenta ulterioara a ordinului de repartizare din anul 1971, se prezuma calitatea autorului reclamantilor de detentor precar. Cu privire la constructia de pe teren, din probele administrate s-a retinut ca nu este vorba de o constructie nou edificata, ci de imbunatatiri si reparati aduse vechii constructii, care nu pot fi calificate drept acte de intervertire a detentiei precare in posesie, inclusiv construirea a noi camere, alaturate celor vechi. Incheierea contractelor de utilitati pe numele recurentilor - reclamanti nu prezinta relevanta, intrucat acestea pot fi incheiate si de un proprietar si de un simplu detentor precar. Sustinerea ca impozitele si taxele aferente imobilului au fost achitate de catre reclamanti, respectiv de catre autorul acestora, a fost inlaturata, chitantele in acest sens datand doar din anii 1984 - 1985, dar pentru imobilul aflat in evidentele fiscale pe numele paratilor. In ceea ce priveste argumentul legat de principiul securitatii raporturilor juridice si de art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, tribunalul a retinut ca intra in autoritatea de lucru judecat, alaturi de dispozitivul care transeaza litigiul, si motivele care sustin solutia, precum si motivele care contin ele insele solutii pe aspectele litigioase invocate de parti si supuse dezbaterii acestora. Astfel, desi nu sunt indeplinite cerintele art. 1201 Cod civil si art. 166 Cod de procedura civila pentru retinerea exceptiei autoritatii de lucru judecat, considerentele sentintei civile nr. 5255 din 27 mai 2005 pronuntata de Judecatoria Sectorului 1 B, in dosarul nr. 6186/2005, se impun cu putere de lucru judecat pe aspectul retinerii calitatii de detentor precar al autorului reclamantilor. Impotriva acestei decizii, au declarat recurs reclamantii E. E. si E. H., criticand-o pentru nelegalitate potrivit art. 304 pct. 8 si 9 Cod de procedura civila. Potrivit primului motiv de recurs, s-a aratat ca actul juridic dedus judecatii, respectiv Ordinul de repartizare nr. 2863/1971, a fost interpretat gresit, schimbandu-i-se natura si intelesul lamurit si vadit neindoielnic. Astfel, ordinul sus-mentionat este inexistent ca act juridic, lipsind originalul sau, in plus el nu indeplineste formalitatea multiplului exemplar si data certa potrivit art. 1179 si 1182 Cod civil, el neavand calitatea de contract de inchiriere si nefiind urmat de incheierea unui astfel de contract care sa mentioneze calitatea de chirias, astfel cum au declarat si martorii audiati in cauza. Potrivit celui de-al doilea motiv de recurs, s-a aratat ca in apel s-a formulat critica privind incalcarea art. 261 alin. 1 pct. 5 Cod de procedura civila, in sensul omisiunii primei instante de a arata motivele pentru care a inlaturat probele administrate si cererea reclamantilor de a se face aplicarea art. 225 Cod de procedura civila, or instanta de apel, incalcand la randul sau, prevederile art. 129 alin. 5 Cod de procedura civila, a considerat ca nu s-au aratat care sunt probele care ar fi fost ignorate de catre prima instanta, in realitate fiind vorba de toate probele administrate in cauza si tot astfel, nu a raspuns si criticii privind existenta in hotarare a unor motive contradictorii, ireconciliabile, care conduc la un fapt inadmisibil, ca proprietatea, desi exclusiva, este deopotriva publica si privata, instanta de apel copiind argumentele sentintei apelate, lasand practic aceeasi motivare contradictorie. S-a aratat ca decizia din apel este si vadit neintemeiata, solutia instantei de apel fiind data cu incalcarea dispozitiilor art. 1847 Cod civil, fiind interpretate in mod gresit cerintele uzucapiunii, solicitandu- se a se constata, pe baza tuturor probelor administrate, posesia utila, ca stare de fapt a recurentilor si autorului J. O. care a preluat din anul 1968 posesia in nume propriu in baza unui inscris sub semnatura privata, de la numitul N. N.: martorii audiati, contractele de utilitati incheiate pe numele recurentilor - reclamanti, chitantele de plata a taxelor si impozitelor la administratia financiara etc. Instanta de apel a depasit si limitele investirii sale, contravenind prevederilor art. 295 alin. 1 Cod de procedura civila, prin retinerea autoritatii de lucru judecat constand in sentinta civila nr. 5255/2005 pronuntata de Judecatoria Sectorului 1 B, privind revendicarea imobilului in litigiu de catre intimatii - parati, desi recurentii nu o cerusera prin criticile din apel, pe de o parte. Pe de alta parte, puterea de lucru judecat nu este reglementata de nici o dispozitie legala, iar potrivit art. 1201 Cod civil autoritatea de lucru judecat se poate stabili doar in raport de dispozitiv si nu de considerentele din cele doua hotarari, sentinta nr. 5255/2005 confirma doar dreptul intimatilor asupra imobilului, or uzucapiunea este sanctiunea indreptata impotriva proprietarului care a stat in pasivitate, permitand altei persoane sa posede timp indelungat imobilul, uzucapiunea, este adevarat, nu a fost invocata in dosarul intimatilor de revendicare, pe cale de exceptie sau cerere reconventionala, avand insa deschisa calea unei actiuni, cea prezenta, iar actiunea in revendicare poate fi analizata prin constatarea prescriptiei achizitive, principiu care prevaleaza fata de principiul securitatii raporturilor juridice. In consecinta, s-a solicitat admiterea recursului, modificarea deciziei recurate in tot, cu consecinta admiterii cererii de chemare in judecata. Intimatii - parati au depus intampinare la dosar prin care au solicitat respingerea recursului ca nefondat, intrucat in perioada comunista, proprietarii erau obligati de Stat sa inchirieze camerele de depaseau nevoile proprii, Consiliul Popular fiind cel ce emitea ordinele de repartitie, ca si cel in cauza, Ordinul de repartitie nr. 2863/1971, fara ca imobilele sa fie preluate efectiv in proprietatea statului, N. N. ramanand proprietar, acesta solicitand in 1966 recalcularea suprafetei de teren pe care-l detinea, iar in 1999 acesta a inregistrat la Administratia Financiara o declaratie pentru stabilirea impozitului, astfel ca acesta nu a ramas in proprietate, astfel cum sustin recurentii, in plus nu exista nici un document care sa contrazica cele sustinute de intimati, nefiind administrat in speta, nici inscrisul sub semnatura privata invocat din anul 1968. Astfel, Ordinul de repartitie s-a interpretat in mod corect de catre instanta de apel. Privitor la criticile subsumate motivului prevazut de art. 304 pct. 9 Cod de procedura civila, s-a aratat ca acestea sunt critici de netemeinicie si nu de nelegalitate, pentru ca tind catre o reanalizare a faptelor, ceea ce nu este permis in recurs, criticile fiind oricum nefondate, fiind prezentate argumente detaliate la dosar. S-a invocat si exceptia de nulitate a recursului pe neincadrarea criticilor in motivele prevazute de art. 304 pct. 8 si 9 Cod de procedura civila, intrucat nu s-a aratat in ce consta denaturarea actului juridic - Ordinul de repartitie, care ar exclude intelesul clar si vadit neindoielnic, fiind o chestiune care tine in fapt de interpretarea si aprecierea probelor administrate in cauza, iar criticile subsumate motivului prevazut de art. 304 pct. 9 Cod de procedura civila sunt in realitate, motive de netemeinicie si nu de nelegalitate. In recurs nu s-au administrat noi probe in recurs. Analizand cu prioritate exceptia privind nulitatea recursului, Curtea constata ca ea nu poate fi primita urmand a fi respinsa ca nefondata, intrucat, intre criticile prezentate in fapt de catre recurenti, sunt si critici de nelegalitate ce pot fi cercetate in recurs, din perspectiva art. 304 pct. 9 Cod de procedura civila. Curtea priveste insa, recursul ca fiind nefondat, pentru considerentele ce urmeaza: Se constata mai intai, ca in speta, nu suntem in prezenta unui act juridic dedus judecatii spre a fi interpretat cu privire la natura acestuia, astfel cum sustin recurentii - respectiv Ordinul de repartitie nr. 2863/1971 emis de Consiliul local, acesta fiind un mijloc de proba administrat in cauza, analizarea acestuia tinand de aprecierea probatoriului in cauza. Pe cale de consecinta, motivul de recurs prevazut de art. 304 cpt. 8 Cod de procedura civila, nu poate fi primit spre a fi analizat ca si motiv de nelegalitate, inclusiv a aspectelor invocate privind neindeplinirea formalitatii multiplului exemplar si a datei certe conform art. 1179 si 1182 Cod civil, eficienta si natura actului juridic, in lipsa incheierii contractului de inchiriere, lipsa calitatii de chirias, neplata chiriei la stat si solicitarea ca actul sa fie apreciat ca marcand intrarea imobilului in posesia anterioara incepand din 1968, in baza unui pretins inscris sub semnatura privata din 1968, de la N. N., proprietar. Toate aceste critici vizeaza o reapreciere a probelor administrate in cauza care nu este admisibila in faza procesuala a recursului, unde pot fi analizate doar motive de nelegalitate. Nici criticile din cel de-al doilea motiv de recurs subsumate prevederilor art. 304 pct. 9 Cod de procedura civila nu pot fi analizate ca motive de nelegalitate in recurs, pentru aceleasi considerente, dupa cum urmeaza: Astfel, solicitarea de analizare a cerintelor uzucapiunii prevazute de art. 1837 Cod civil, vizeaza de asemenea, o reapreciere a probelor administrate in cauza, respectiv, declaratiile de martori, inscrisuri etc., spre a se retine o alta situatie de fapt, decat aceea stabilita in prima instanta si in apel - aspect inadmisibil in recurs. In fapt, criticile care tin strict de nelegalitate si care pot fi invocate in recurs in baza art. 304 pct. 9 Cod de procedura civila sunt cele privind incalcarea art. 261 alin. 1 pct. 5 Cod de procedura civila cu raportare la art. 225 Cod de procedura civila, la art. 129 alin. 5 Cod de procedura civila si la motivarea pretins contradictorie si ireconciliabila a primei hotarari, neanalizate ca si critici in apel. Curtea constata ca aceste critici nu sunt fondate. Astfel, instanta de apel a constatat, dimpotriva, nu numai ca n u s-ar fi aratat care anume probe nu ar fi fost analizate de catre prima instanta, dar a precizat ca intregul probatoriu a fost analizat la fond, neputandu-se retine doar aplicarea art. 225 Cod de procedura civila solicitata de catre recurentii - reclamanti, care poate prezenta relevanta, doar in lipsa altor probe apreciate ca neconcludente in speta, aceasta tinand de operatiunea de apreciere a probelor, de principiile aplicabile in aceasta operatiune, instanta retinand pentru solutia pronuntata - probele cu relevanta si care o sustine, fiind clara nerelevanta in cauza a interogatoriului. Acest aspect reiese cu claritate din motivarea deciziei recurate, fiind inlaturata critica in sensul ca s-ar fi incalcat rolul activ al acestei instante conform art. 129 alin. 5 Cod de procedura civila. Nefondata este si sustinerea privind motivarea contradictorie si ireconciliabila a primei hotarari care nu ar fi fost analizata ca si critica formulata in apel, intrucat prin decizia recurata se precizeaza ca dimpotriva, "in cuprinsul motivarii hotararii judecatoresti se regesc referiri la toate probele administrate in cauza", in propria motivare, instanta de apel procedand, tocmai spre a se raspunde criticilor apelantilor, la reanalizarea si reaprecierea probelor administrate in cauza, apelul fiind devolutiv, astfel incat permite completarea motivarii solutiei primei instante, cu noi argumente juridice in sustinerea acesteia. Critici de nelegalitate sunt si cele, in sensul ca instanta de apel ar fi retinut, dincolo de limitele sesizarii sale, puterea de lucru judecat decurgand din sentinta civila nr. 5255/2005 a Judecatoriei Sectorului 1 B prin care, cu privire la acelasi imobil, intimatii - parati ar fi obtinut revendicarea, in contradictoriu cu recurentii - reclamanti din cauza pendinte, desi nu erau formulate astfel de critici in recurs. Curtea constata ca nu suntem intr-o situatie de depasire a limitelor sesizarii instantei de apel, retinerea sentintei sus-mentionate in motivarea deciziei recurate, constituind unul dintre argumentele in plus, care justifica mentinerea solutiei primei instante si netemeinicia criticilor din apel. Sustinerea ca puterea lucrului judecat nu ar fi reglementata printr-o dispozitie legala este O., fiind contrazisa de prevederile art. 1201 Cod civil si art. 166 Cod de procedura civila. Este corecta sustinerea ca actiunea in revendicare poate fi paralizata prin constatarea prescriptiei achizitive, numai ca, recurentii nu au formulat o cerere reconventionala, respectiv apararea pe exceptie, in cadrul dosarului avand ca obiect actiunea in revendicare formulata de intimati - parati. In cauza pendinte, un astfel de efect nu mai poate avea invocarea uzucapiunii, intrucat revendicarea in contra recurentilor - reclamanti s-a produs, in mod definitiv si irevocabil, astfel ca instanta de apel a constatat doar, ca aceasta sentinta irevocabila nr. 5255/2005 nu poate fi ignorata, fiind transata problema dreptului de proprietate intre parti, cu autoritate de lucru judecat, potrivit art. 480 Cod civil, in favoarea paratilor din prezenta cauza, si respectiv calitatea recurentilor - reclamanti de detentori precari asupra imobilului. Prin aceasta sentinta, se exclude practic, starea de pasivitate pretinsa, a proprietarului, retinandu-se in mod corect, ca si argument judicios si principiul securitatii raporturilor juridice in motivarea deciziei recurate, de catre instanta de apel, potrivit cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului in materia proprietatii. Pentru aceste considerente, potrivit art. 312 Cod de procedura civila, va fi respins recursul ca nefondat. Vazand si prevederile art. 274 Cod de procedura civila; PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII DECIDE: Respinge exceptia nulitatii recursului ca nefondata. Respinge recursul formulat de recurentii - reclamanti E. E. si E. H., impotriva deciziei civile nr. 252 a din 25 februarie 2009, pronuntata de T r i b u n a l u l B u c u r e s t i - Sectia a III a Civila, in dosarul nr(...), in contradictoriu cu intimatii - parati T. E., E. N. si T. T. H., ca nefondat. Ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata de catre intimati. Irevocabila. Pronuntata in sedinta publica, azi, 25 ianuarie 2010. Presedinte, Judecator, Judecator, G. E. D. O. N. I. Grefier, S. E. Red.F.P. Tehnodact.C.F. 2ex./23.02.2010 T.B.-S.3.-A.E.;M.E. Jud.S.1.-R.E.

Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.
Iti recomandam si urmatoarele spete

  • Hotararea 81/R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 572 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 602 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 293/R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 110/2008 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea DEC.NR.161/C - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 368 - Civil - reziliere contract
  • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013