Avocatura Com
Home Ştiri Academica Cursuri Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 179/R

Litigii de munca - drepturi banesti
Instanta: CA GALATI
Faza: Recurs
Data: 09-02-2009

Discutii similare pe forum

Drepturi banesti - litigii de munca - scris de andin - 1 raspunsuri
Am castigat procesul cu firma pentru drepturi banesti-litigii de munca, am hotararea definitiva si irevocabila, insa chiar si asa ma lovesc de refuzul lor de a-mi da salariile pe cele 3 luni! Problema este ca in hotararea judecatoreasca nu se precizeaza exact ce suma trebuie sa recuperez, ci doar ca cei de la firma trebuie sa imi acorde salariile pe lunile aprilie, mai si iunie 2011, precum si concediile de odihna pe 2010 si 2011, sume ce vor fi actualizate de la data nasterii drepturilor pana i...
Drepturi banesti - scris de iordachita gheorghe - 1 raspunsuri
Ce inseamna decizia Curti de Apel Bucuresti?.Respinge exceptia necompetentei Tribunalului Teleormam,Admite recursul Modifica sentinta recurata in sensul respingerii actiunii ca nefondata,Irevocabila .
Prescriptie unor drepturi banesti! - scris de Ovidiu - 4 raspunsuri
In cazul unui angajat s-a constatat ca trebuia inca de acum 5 ani sa i se acorde mai multe zile de concediu o data cu implinirea a 10 ani vechime in munca. Insa deorece nu este posibil ca sa-i fie acordate zilele de concediu neefectuate pe ultimii 5 ani am vrea sa-i compensem baneste omului zilele nefectuate. Intrebarea mea este daca intervine prescriptia pentru drepturile cuvenite pentru mai mult 3 ani in urma sau daca ii pot compensa intreaga perioada de 5 ani... Este o speta cu regim de u...
Acordre drepturi banesti cstigate in instanta. - scris de maripe - 1 raspunsuri
Buna. [i:1cbak9ii]Am castigat impreuna cu alti colegi niste sporuri, retroactiv, si avem hotariri definitive si irevocabile la 31.12.2009, investite cu formula executorie, insa angajatorul invoca OUG nr.71/2009 si o " lalaie" cu acordarea drepturilor banesti. Mai mult decat atat exista 2 colegi care si-au depus demisia si au solicitat acordarea drepturilor banesti la plecare.[/i:1cbak9ii]. [i:1cbak9ii]Trebuie respectata obligatoriu aceasta procedura din OUG nr.71/2009 chiar si pent...
Drepturi banesti la iesirea la pensie politisti - scris de - 0 raspunsuri
Buna ziua! Sunt pensionat cu gr.III de invaliditate din data de 29.12.2010.Pentru drepturile banesti am facut toate demersurile legale dupa care am ajuns in instanta fara a fi reprezentat de avocat.Instanta de fond mi-a dat castig de cauza intrucat nici o lege nu prevede anularea acestor drepturi.In urma recursului,CA BRASOV,"modifica in parte sentita atacata cu recurs de I.P.J.COVASNA,"IN SENSUL CA IMI RESPINGE IN INTEGRALITATE CEREREA DE CHEMARE IN JUDECATA a I.P.J.COVASNA.In concluz...
R O M A N I A CURTEA DE A P E L G A L A T I SECTIA CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE DECIZIA CIVILA NR.179/R Sedinta publica din 09 Februarie 2009 Completul compus din: PRESEDINTE (...) (...) JUDECATOR (...) (...) JUDECATOR (...) (...) GREFIER (...) (...) Pe rol fiind solutionarea recursului declarat de paratul SPITALUL DE P. SI GINECOLOGIE B, cu sediul in B,(...), impotriva sentintei civile nr.615 din 23.09.2009 pronuntata de T r i b u n a l u l B r a i l a, in contradictoriu cu intimatul - reclamant SINDICATUL CAMERA MEDICILOR B, cu sediul in B,(...), .19. La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns: pentru recurentul - parat au raspuns: SPITALUL DE P. SI GINECOLOGIE B avocat E. D. E. D. in baza imputernicirii avocatiale pe care o depune la dosar, pentru intimatul - reclamant SINDICATUL CAMERA MEDICILOR B avocat E. E. in baza imputernicirii avocatiale depusa la dosar. Procedura legal indeplinita. S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza ca recurentul - parat a inaintat la dosar inscris privind dovada inregistrarii in evidentele sale a comunicarii hotararii recurate. Curtea acorda cuvantul partilor asupra exceptiei tardivitatii recursului, exceptie invocata de instanta la termenul anterior. Aparatorul recurentului precizeaza ca, asa cum rezulta si din inscrisul depus la dosar la acest termen de judecata, comunicarea hotararii recurate a fost inregistrata in registratura interna a spitalului la data de 22.10.2008. Considera ca recursul a fost declarat in termen. Nu solicita cheltuieli de judecata. Aparatorul intimatului - reclamant considera ca recursul este tardiv. Asa cum rezulta din dovada de comunicare a hotararii, aceasta a fost primita de recurent la data de 17.110.2008. Data inregistrarii in registrul intern nu este relevanta in cauza. Solicita respingerea recursului ca fiind tardiv formulat, cu cheltuieli de judecata si depune la dosar chitanta privind plata onorariului pentru aparator. CURTEA Asupra cauzei civile de fata. Examinand actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele: Cererea de chemare in judecata Prin cererea inregistrata la T r i b u n a l u l B r a i l a sub nr(...) reclamantul Sindicatul Camera Medicilor B a chemat in judecata pe paratul Spitalul de Obstetrica si Ginecologie B pentru ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna obligarea paratului la plata contravalorii tichetelor de masa ce se cuvin personalului sanitar cu studii superioare pentru perioada de garda pentru ultimii trei ani anterior formularii actiunii, pentru urmatorii membri de sindicat: U. E., H. E. E., D. N., H. E., E. B., D. S. M., H. B., D. O. B., E. M., N. S. O., H. H.,E. E. J.. Totodata s-a solicitat obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata. In motivarea actiunii reclamantul a aratat ca la data de 1.10.2004, in unitatile sanitare s-a inceput distribuirea tichetelor de masa, conform Legii nr. 142/1998, dar din luna mai, administratia Spitalului de Obstetrica si Ginecologie B, invocand prevederile art.34 din HG 5/1999 care prevad ca "nu beneficiaza de prevederile Legii nr.142/1998 salariatii care potrivit unor dispozitii legale au dreptul la masa gratuita, la diurna, la indemnizatie sau alocatie de hrana", a dispus retinerea tichetelor corespunzator contravalorii meselor cand medicii au fost de garda. Reclamantul a considerat ca masura este abuziva invocand dispozitiile art.3 din HG 524/1991 si art.5 al.2 din Legea nr.142/1998 si a sustinut ca tichetele de masa se acorda pentru norma de baza iar nu pentru orele de garda care au un tratament juridic diferit, motiv pentru care legiuitorul a ales sa acorde drepturi distincte persoanelor care indeplinesc aceste conditii. In drept s-a intemeiat cererea pe dispozitiile Legii 142/1998, art.12 din OUG 115/2004, HG 524/1991 si Regulamentul de organizare si functionare a Spitalului Judetean de Urgenta B. Pozitia paratei Parata Spitalul de Obstetrica si Ginecologie B nu a formulat intampinare iar la cuvantul in fond, prin reprezentant, a solicitat respingerea actiunii ca nefondata fara a indica motivele. Sentinta civila nr. 615/23.09.2008 pronuntata de T r i b u n a l u l B r a i l a Prin sentinta civila nr. 615/23.09.2008 T r i b u n a l u l B r a i l a a admis actiunea si a obligat pe parata sa plateasca contravaloarea tichetelor de masa aferente perioadei 10.12.2004 - 10.12.2007 pentru cadrele medicale astfel: U. E. - 980,01 lei; H. E. E. - 845,93 lei; D. N. - 1057,70 lei; H. E. - 927,79 lei; E. B. - 1043,35 lei; D. S. M. - 1007,96 lei; H. B. - 818,55 lei; D. O. B. - 812,23 lei; E. M. - 939,24 lei; N. S. O. - 1058,45 lei; H. H. - 1025,71 lei; E. E. J. - 660,73 lei. Considerentele avute in vedere de instanta de fond Membrii de sindicat reprezentati de Sindicatul Camera Medicilor B au calitatea de medici in cadrul Spitalul de Obstetrica si Ginecologie B si beneficiaza de tichete de masa in conformitate cu dispozitiile Legii nr.142/1998 coroborate cu cele ale OUG 115/2004. In urma unui control efectuat de auditorul B. B s-a dispus recuperarea tichetelor de masa de la medicii de garda care au primit masa pe timpul garzii invocandu-se prevederile art. 3 din I./1991 si art.34 din HG 5/1998 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii 142/1998. Potrivit Situatiei persoanelor debitoare privind tichete de masa conform raportului de audit pe anul 2006 al B. B pentru timpul de garda intocmita de Spitalul de Obstetrica si Ginecologie B (fila 7), au fost nominalizate 18 persoane, printre care si membrii de sindicat din prezenta cauza, tichetele de masa fiind in numar de 192 si in valoare totala de 1248 lei. In drept, in conformitate cu dispozitiile art. 23 din OUG nr. 115/2004, beneficiaza de tichete de masa personalul incadrat in unitati sanitare publice finantate integral din venituri proprii realizate prin sistemul de asigurari sociale de sanatate. Potrivit art. 139 din Contractului Colectiv de Munca la nivel de ramura sanitara, pe perioada 2005-2007 inregistrat la M i n i s t e r u l M u n c i i Solidaritatii Sociale si Familiei nr. 2678/14.12.2005, angajatorul este obligat sa acorde tichetele de masa potrivit Legii nr. 142/1998, in conformitate cu prevederile legale prevazute pentru unitatile finantate de bugetul de stat si de bugetul de asigurari sociale de sanatate. Art. 5 al.2 din Legea 142/1998 prevede ca angajatorul distribuie, pe salariat, un numar de tichete de masa corespunzator numarului de zile lucratoare din luna pentru care se face distribuirea. Potrivit art. 40 alin. 2 lit. c din C o d u l M u n c i i, angajatorul este obligat sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca. Conform art. 3 din HG 524/1991 unitatile sanitare cu paturi sunt obligate sa serveasca masa in mod gratuit, personalului sanitar cu pregatire superioara, pe timpul efectuarii garzilor. Tribunalul apreciaza ca aceasta constituie o prevedere speciala in ceea ce priveste drepturile personalului sanitar, determinata de caracterul garzilor efectuate in spital, in afara orelor normale de program. Prin urmare in cauza nu erau incidente dispozitiile art.34 din HG nr.5/1999 potrivit carora "Nu beneficiaza de prevederile Legii nr.142/1998 salariatii care potrivit unor dispozitii legale au dreptul la masa gratuita, la diurna, la indemnizatie sau alocatie de hrana", intrucat aceste prevederi au in vedere drepturi cu caracter permanent, iar nu situatia speciala a meselor gratuite acordate pe timpul garzilor din spital. Fata de cele mai sus expuse tribunalul a apreciat ca in mod nelegal au fost retinute tichetele de masa de la medicii de garda care au primit masa pe timpul garzii, aceasta si datorita faptului ca din interpretarea dispozitiilor art.5 al. 2 din Legea 142/1998 reiese ca acordarea tichetelor de masa se face doar in raport de numarul zilelor efectiv lucrate, pe durata normala a timpului de munca, care in cazul de fata este timpul lucrat in cadrul normei de baza intre orele 8-13. Recursul declarat de paratul Spitalul de Obstetrica si Ginecologie B Impotriva acestei sentinte a declarat recurs paratul. A apreciat ca instanta de fond a interpretat gresit actul juridic dedus judecatii. Gresit s-a considerat ca nu sunt incidente dispozitiile art. 34 I. nr.5/1999 intrucat aceste prevederi au in vedere drepturi cu caracter permanent, masa gratuita acordata pe timpul garzilor din spital fiind considerate o situatie speciala, aparte. Potrivit regulamentului, privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile sanitare publice, P. 870/2004, garzile efectuate in cursul unei luni completeaza programul normal de lucru (medicii prestand in cursul diminetii numai 6 ore, iar programul normal de lucru este de 7 ore zilnic) si in afara acestor garzi se efectueaza si garzi in afara normei de baza. In drept, a invocat dispozitiile art. 304 pct. 7, 8 si 9 Cod procedura civila. La termenul de judecata din 16.01.2009 Curtea a invocat exceptia tardivitatii recursului declarat de parat. Astfel hotararea instantei de fond a fost comunicata la 17.10.2008 fiind primita de functionarul desemnat cu primirea corespondentei. Dovada comunicarii hotararii indeplineste conditiile de forma prevazute de lege. De altfel si Spitalul recunoaste ca hotararea a fost primita la 17.10.2008 la serviciul registratura, dar ca actul a fost inaintat cu intarziere la departamentul competent. Acest aspect insa nu intereseaza pentru calculul termenului de 10 zile, calculat de zile libere, pentru declararea recursului. Termenul nu poate fi prelungit pentru astfel de motive si hotararea se considera comunicata la 17.10.2008 (data stampilei). Recursul a fost depus la 3.11.2008. termenul de 10 zile s-a implinit pe 28.10.2008. Recursul declarat este tardiv drept pentru care urmeaza a se respinge ca tardiv formulat recursul. PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII DECIDE Respinge ca tardiv formulat recursul declarat de paratul SPITALUL DE P. SI GINECOLOGIE B, cu sediul in B,(...), impotriva sentintei civile nr.615 din 23.09.2009 pronuntata de T r i b u n a l u l B r a i l a. Obliga pe recurent la plata cheltuielilor de judecata catre intimat in suma de 1000 lei. IREVOCABILA. Pronuntata in sedinta publica azi, 09 Februarie 2009. |Presedinte, |Judecator, |Judecator, | |E. G. |N. O. |B. T. | | |Grefier, | | | |E. D. | | S.:B. T./02.03.2009 U.:DC/2 ex/02.03.2009 Fond:E.U./V.U. Asistenti judiciari:N.J./L.D.

Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.
Iti recomandam si urmatoarele spete

  • Hotararea 198/2009 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 370 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 485/R/2009 - Civil - reziliere contract - Revizuire
  • Hotararea 51 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 1053 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 402R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea DEC.343/C - Civil - reziliere contract
  • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013-2016
    Avocatura Com