Ştiri Academica Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 179/R

Litigii de munca - drepturi banesti
Instanta: CA GALATI
Faza: Recurs
Data: 09-02-2009

Discutii similare pe forum

Drepturi banesti - litigii de munca - scris de andin - 1 raspunsuri
Am castigat procesul cu firma pentru drepturi banesti-litigii de munca, am hotararea definitiva si irevocabila, insa chiar si asa ma lovesc de refuzul lor de a-mi da salariile pe cele 3 luni! Problema este ca in hotararea judecatoreasca nu se precizeaza exact ce suma trebuie sa recuperez, ci doar ca cei de la firma trebuie sa imi acorde salariile pe lunile aprilie, mai si iunie 2011, precum si concediile de odihna pe 2010 si 2011, sume ce vor fi actualizate de la data nasterii drepturilor pana i...
Drepturi banesti - scris de iordachita gheorghe - 1 raspunsuri
Ce inseamna decizia Curti de Apel Bucuresti?.Respinge exceptia necompetentei Tribunalului Teleormam,Admite recursul Modifica sentinta recurata in sensul respingerii actiunii ca nefondata,Irevocabila .
Prescriptie unor drepturi banesti! - scris de Ovidiu - 4 raspunsuri
In cazul unui angajat s-a constatat ca trebuia inca de acum 5 ani sa i se acorde mai multe zile de concediu o data cu implinirea a 10 ani vechime in munca. Insa deorece nu este posibil ca sa-i fie acordate zilele de concediu neefectuate pe ultimii 5 ani am vrea sa-i compensem baneste omului zilele nefectuate. Intrebarea mea este daca intervine prescriptia pentru drepturile cuvenite pentru mai mult 3 ani in urma sau daca ii pot compensa intreaga perioada de 5 ani... Este o speta cu regim de u...
Acordre drepturi banesti cstigate in instanta. - scris de maripe - 1 raspunsuri
Buna. [i:1cbak9ii]Am castigat impreuna cu alti colegi niste sporuri, retroactiv, si avem hotariri definitive si irevocabile la 31.12.2009, investite cu formula executorie, insa angajatorul invoca OUG nr.71/2009 si o " lalaie" cu acordarea drepturilor banesti. Mai mult decat atat exista 2 colegi care si-au depus demisia si au solicitat acordarea drepturilor banesti la plecare.[/i:1cbak9ii]. [i:1cbak9ii]Trebuie respectata obligatoriu aceasta procedura din OUG nr.71/2009 chiar si pent...
Drepturi banesti la iesirea la pensie politisti - scris de - 0 raspunsuri
Buna ziua! Sunt pensionat cu gr.III de invaliditate din data de 29.12.2010.Pentru drepturile banesti am facut toate demersurile legale dupa care am ajuns in instanta fara a fi reprezentat de avocat.Instanta de fond mi-a dat castig de cauza intrucat nici o lege nu prevede anularea acestor drepturi.In urma recursului,CA BRASOV,"modifica in parte sentita atacata cu recurs de I.P.J.COVASNA,"IN SENSUL CA IMI RESPINGE IN INTEGRALITATE CEREREA DE CHEMARE IN JUDECATA a I.P.J.COVASNA.In concluz...
                R O M A N I A
           CURTEA DE A P E L  G A L A T I
        SECTIA CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE
              DECIZIA CIVILA NR.179/R
          Sedinta publica din 09 Februarie 2009
              Completul compus din:
              PRESEDINTE (...) (...)
              JUDECATOR (...) (...)
              JUDECATOR (...) (...)
               GREFIER (...) (...)

   Pe rol fiind solutionarea recursului declarat de paratul SPITALUL DE
P. SI GINECOLOGIE B, cu sediul in B,(...), impotriva sentintei civile
nr.615 din 23.09.2009 pronuntata de T r i b u n a l u l  B r a i l a, in
contradictoriu cu intimatul - reclamant SINDICATUL CAMERA MEDICILOR B, cu
sediul in B,(...), .19.
   La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns: pentru
recurentul - parat
au raspuns: SPITALUL DE P. SI GINECOLOGIE B avocat E. D.  E. D. in baza
imputernicirii avocatiale pe care o depune la dosar, pentru intimatul -
reclamant  SINDICATUL CAMERA MEDICILOR  B  avocat  E.  E.  in  baza
imputernicirii avocatiale depusa la dosar.
   Procedura legal indeplinita.
   S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza ca
recurentul - parat a inaintat la dosar inscris privind dovada inregistrarii
in evidentele sale a comunicarii hotararii recurate.
   Curtea acorda cuvantul partilor  asupra  exceptiei  tardivitatii
recursului, exceptie invocata de instanta la termenul anterior.
   Aparatorul recurentului precizeaza ca, asa cum rezulta si  din
inscrisul depus la dosar la acest termen de judecata, comunicarea hotararii
recurate a fost inregistrata in registratura interna a spitalului la data
de 22.10.2008. Considera ca recursul a fost declarat in termen. Nu solicita
cheltuieli de judecata.
   Aparatorul intimatului - reclamant considera ca recursul este tardiv.
Asa cum rezulta din dovada de comunicare a hotararii, aceasta a fost
primita de recurent la data de 17.110.2008. Data inregistrarii in registrul
intern nu este relevanta in cauza. Solicita respingerea recursului ca fiind
tardiv formulat, cu cheltuieli de judecata si depune la dosar chitanta
privind plata onorariului pentru aparator.

                  CURTEA
   Asupra cauzei civile de fata.
   Examinand actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
   Cererea de chemare in judecata
   Prin cererea inregistrata la T r i b u n a l u l  B r a i l a sub
nr(...) reclamantul Sindicatul Camera Medicilor B a chemat in judecata pe
paratul Spitalul de Obstetrica si Ginecologie B pentru ca prin hotararea ce
se va pronunta sa se dispuna obligarea paratului la plata contravalorii
tichetelor de masa ce se cuvin personalului sanitar cu studii superioare
pentru perioada de garda pentru ultimii trei ani anterior formularii
actiunii, pentru urmatorii membri de sindicat: U. E., H. E. E., D. N., H.
E., E. B., D. S. M., H. B., D. O. B., E. M., N. S. O., H. H.,E. E. J..
Totodata s-a solicitat obligarea paratului la plata cheltuielilor de
judecata.
   In motivarea actiunii reclamantul a aratat ca la data de 1.10.2004, in
unitatile sanitare s-a inceput distribuirea tichetelor de masa, conform
Legii nr. 142/1998, dar din luna mai, administratia  Spitalului  de
Obstetrica si Ginecologie B, invocand prevederile art.34 din HG 5/1999 care
prevad ca "nu beneficiaza de prevederile Legii nr.142/1998 salariatii care
potrivit unor dispozitii legale au dreptul la masa gratuita, la diurna, la
indemnizatie sau alocatie de hrana", a dispus  retinerea  tichetelor
corespunzator contravalorii meselor cand medicii au fost  de  garda.
Reclamantul a considerat ca masura este abuziva invocand dispozitiile art.3
din HG 524/1991 si art.5 al.2 din Legea nr.142/1998 si a sustinut ca
tichetele de masa se acorda pentru norma de baza iar nu pentru orele de
garda care au un tratament juridic diferit, motiv pentru care legiuitorul a
ales sa acorde drepturi distincte persoanelor care indeplinesc aceste
conditii. In drept s-a intemeiat cererea pe dispozitiile Legii 142/1998,
art.12 din OUG 115/2004, HG 524/1991 si Regulamentul de organizare si
functionare a Spitalului Judetean de Urgenta B.
   Pozitia paratei
   Parata Spitalul de Obstetrica si Ginecologie B nu a  formulat
intampinare iar la cuvantul in fond, prin reprezentant, a solicitat
respingerea actiunii ca nefondata fara a indica motivele.
   Sentinta civila nr. 615/23.09.2008 pronuntata de T r i b u n a l u l
 B r a i l a
   Prin sentinta civila nr. 615/23.09.2008 T r i b u n a l u l  B r a i
l a a admis actiunea si a obligat pe parata sa plateasca contravaloarea
tichetelor de masa aferente perioadei 10.12.2004 - 10.12.2007 pentru
cadrele medicale astfel: U. E. - 980,01 lei; H. E. E. - 845,93 lei; D. N. -
1057,70 lei; H. E. - 927,79 lei; E. B. - 1043,35 lei; D. S. M. - 1007,96
lei; H. B. - 818,55 lei; D. O. B. - 812,23 lei; E. M. - 939,24 lei; N. S.
O. - 1058,45 lei; H. H. - 1025,71 lei; E. E. J. - 660,73 lei.
   Considerentele avute in vedere de instanta de fond
   Membrii de sindicat reprezentati de Sindicatul Camera Medicilor B au
calitatea de medici in cadrul Spitalul de Obstetrica si Ginecologie B si
beneficiaza de tichete de masa in conformitate cu dispozitiile Legii
nr.142/1998 coroborate cu cele ale OUG 115/2004.
   In urma unui control efectuat de auditorul B. B s-a dispus recuperarea
tichetelor de masa de la medicii de garda care au primit masa pe timpul
garzii invocandu-se prevederile art. 3 din I./1991 si art.34 din HG 5/1998
pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii 142/1998.
   Potrivit Situatiei persoanelor debitoare privind tichete de masa
conform raportului de audit pe anul 2006 al B. B pentru timpul de garda
intocmita de Spitalul de Obstetrica si Ginecologie B (fila 7), au fost
nominalizate 18 persoane, printre care si membrii de sindicat din prezenta
cauza, tichetele de masa fiind in numar de 192 si in valoare totala de 1248
lei.
   In drept, in conformitate cu dispozitiile art. 23 din OUG nr.
115/2004, beneficiaza de tichete de masa personalul incadrat in unitati
sanitare publice finantate integral din venituri proprii realizate prin
sistemul de asigurari sociale de sanatate.
   Potrivit art. 139 din Contractului Colectiv de Munca la nivel de
ramura sanitara, pe perioada 2005-2007 inregistrat la M i n i s t e r u l
 M u n c i i Solidaritatii Sociale si Familiei nr. 2678/14.12.2005,
angajatorul este obligat sa acorde tichetele de masa potrivit Legii nr.
142/1998, in conformitate cu prevederile legale prevazute pentru unitatile
finantate de bugetul de stat si de bugetul de  asigurari sociale de
sanatate.
   Art. 5 al.2 din Legea 142/1998 prevede ca angajatorul distribuie, pe
salariat, un numar de tichete de masa corespunzator numarului de zile
lucratoare din luna pentru care se face distribuirea.
   Potrivit art. 40 alin. 2 lit. c din C o d u l  M u n c i i,
angajatorul este obligat sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg
din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele
individuale de munca.
   Conform art. 3 din HG 524/1991 unitatile sanitare cu paturi sunt
obligate sa serveasca masa in mod gratuit, personalului sanitar  cu
pregatire superioara, pe timpul efectuarii garzilor. Tribunalul apreciaza
ca aceasta constituie o prevedere speciala in ceea ce priveste drepturile
personalului sanitar, determinata de caracterul garzilor efectuate in
spital, in afara orelor normale de program. Prin urmare in cauza nu erau
incidente dispozitiile art.34 din HG nr.5/1999 potrivit  carora  "Nu
beneficiaza de prevederile Legii nr.142/1998 salariatii care potrivit unor
dispozitii legale au dreptul la masa gratuita, la diurna, la indemnizatie
sau alocatie de hrana", intrucat aceste prevederi au in vedere drepturi cu
caracter permanent, iar nu situatia speciala a meselor gratuite acordate pe
timpul garzilor din spital.
   Fata de cele mai sus expuse tribunalul a apreciat ca in mod nelegal au
fost retinute tichetele de masa de la medicii de garda care au primit masa
pe timpul garzii, aceasta si datorita faptului ca din interpretarea
dispozitiilor art.5 al. 2 din Legea 142/1998 reiese ca acordarea tichetelor
de masa se face doar in raport de numarul zilelor efectiv lucrate, pe
durata normala a timpului de munca, care in cazul de fata este timpul
lucrat in cadrul normei de baza intre orele 8-13.
   Recursul declarat de paratul Spitalul de Obstetrica si Ginecologie B
   Impotriva acestei sentinte a declarat recurs paratul. A apreciat ca
instanta de fond a interpretat gresit actul juridic dedus judecatii. Gresit
s-a considerat ca nu sunt incidente dispozitiile art. 34 I. nr.5/1999
intrucat aceste prevederi au in vedere drepturi cu caracter permanent, masa
gratuita acordata pe timpul garzilor din spital fiind considerate o
situatie speciala, aparte.
   Potrivit regulamentului, privind timpul de munca, organizarea si
efectuarea garzilor in unitatile sanitare publice, P. 870/2004, garzile
efectuate in cursul unei luni completeaza programul normal de lucru
(medicii prestand in cursul diminetii numai 6 ore, iar programul normal de
lucru este de 7 ore zilnic) si in afara acestor garzi se efectueaza si
garzi in afara normei de baza.
   In drept, a invocat dispozitiile art. 304 pct. 7, 8 si 9 Cod procedura
civila.
   La termenul de judecata din 16.01.2009 Curtea a invocat exceptia
tardivitatii recursului declarat de parat.
   Astfel hotararea instantei de fond a fost comunicata la 17.10.2008
fiind primita de functionarul desemnat cu primirea corespondentei. Dovada
comunicarii hotararii indeplineste conditiile de forma prevazute de lege.
De altfel si Spitalul recunoaste ca hotararea a fost primita la 17.10.2008
la serviciul registratura, dar ca actul a fost inaintat cu intarziere la
departamentul competent. Acest aspect insa nu intereseaza pentru calculul
termenului de 10 zile, calculat de zile libere,  pentru  declararea
recursului.
   Termenul nu poate fi prelungit pentru astfel de motive si hotararea se
considera comunicata la 17.10.2008 (data stampilei).
   Recursul a fost depus la 3.11.2008. termenul de 10 zile s-a implinit
pe 28.10.2008.
   Recursul declarat este tardiv drept pentru care urmeaza a se respinge
ca tardiv formulat recursul.
              PENTRU ACESTE MOTIVE,
                IN NUMELE LEGII
                  DECIDE
   Respinge ca tardiv formulat recursul declarat de paratul SPITALUL DE
P. SI GINECOLOGIE B, cu sediul in B,(...), impotriva sentintei civile
nr.615 din 23.09.2009 pronuntata de T r i b u n a l u l  B r a i l a.
   Obliga pe recurent la plata cheltuielilor de judecata catre intimat in
suma de 1000 lei.
   IREVOCABILA.
   Pronuntata in sedinta publica azi, 09 Februarie 2009.
|Presedinte,      |Judecator,       |Judecator,       |
|E. G.         |N. O.         |B. T.         |
|            |Grefier,        |            |
|            |E. D.         |            |


S.:B. T./02.03.2009
U.:DC/2 ex/02.03.2009
Fond:E.U./V.U.
Asistenti judiciari:N.J./L.D.


Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.

Iti recomandam si urmatoarele spete

 • Hotararea 154/2009 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 892 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 392 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 208 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 59/R - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 1451 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 666 - Civil - reziliere contract
 • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013