Ştiri Academica Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 130/R

Penal - abuz in serviciu contra intereselor publice (art.248 C.p.)
Instanta: CA PITESTI
Faza: Recurs
Data: 19-02-2009

Discutii similare pe forum

Abuz in serviciu contra intereselor persoanei - scris de - 1 raspunsuri
Buna ziua, Activez intr-un domeniu al aprobarii proiectelor cu fonduri europene ce poate fi considerat public, fiind astfel catalogat ca functionar public.In iulie 2012, am efectuat o verificare in teren, cu alt coleg, pentru a verifica datele inscrise de beneficiar in cererea de finantare. Pe teren s-a constatat ca datele nu corespund in totalitate, am gasit niste nereguli si neconformitati in ceea ce priveste diferenta dintre datele prezentate de beneficiar in Cererea de finantare, de fapt om...
Infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor persoane - scris de - 1 raspunsuri
As dori sa stiu daca netrimiterea unui raspuns la o petitie in termenul legal constituie infractiune? (raspuns trimis dupa 57 de zile). La fel, daca raspunsul este nemultumitor, fiind in dezavantajul meu si in avantajul celui pentru care am facut petitia la autoritatea respectiva,raspuns dat de un functionar public (comisar de opc) sau consider ca am fost nedreptatit vadit, pentru care trebuie sa probez, este infractiune? Cu stima,
Abuz impotriva intereselor - scris de nebunu - 4 raspunsuri
faptul ca am fost impiedicat sa particip la expertiza tehnica a propriei locuinte ,de catre un ocupant ilegal al acesteia este sau nu este fapta penala?????
Abuz in serviciu - scris de emma200366 - 6 raspunsuri
Un antrenor la club sportiv de stat poate fi acuzat de abuz in serviciu? In ce conditii? Ce trebuie sa faca sau sa nu faca pentru a fi abuz?
ABUZ IN SERVICIU - scris de lyanne91gl - 0 raspunsuri
Va rog sa ma ajutati cu urmatoarea speta : Consiliul local refuza eliberarea unui certificat de neurmarire fiscala unei persoane x in vederea instrarii unui teren, pe motiv ca ar exista un litigiu asupra terenului respectiv. Exista intr-adevar un proces intre anumiti proprietari din loc. respectiva si societatea de la care x a cumparat terenul, avand ca obiect nulitate hot. Terenul proprietarilor nu se suprapune cu terenul lui x, iar societatea nu are calitate procesuala pasiva (fiind par...
R O M A N I A
           CURTEA DE A P E L  P I T E S T I
      SECTIA PENALA SI PENTRU CAUZE CU MINORI SI DE FAMILIE
       DOSAR NR(...)      DECIZIA PENALA NR. 130/R
          Sedinta publica din 19 februarie 2009
               Curtea compusa din:
     Presedinte: Dr. (...) (...) (...) - presedinte instanta
              Judecator (...) (...)
               Judecator (...) E.
                Grefier B. S.
 Parchetul de pe langa Curtea de A P E L  P I T E S T I reprezentat prin
               J. D. - procuror
      S-au luat in examinare,  pentru  solutionare,  recursurile
declarate de inculpatul D. N. si partea civila STATUL R - prin MINISTERUL
ECONOMIEI SI FINANTELOR, impotriva deciziei nr.225 din 30 octombrie 2008,
pronuntata de T r i b u n a l u l  A r g e s, sectia penala, in dosarul
nr(...).
      La apelul nominal facut in sedinta publica nu au raspuns
partile.
      Procedura este legal indeplinita.
      S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa
care:
      Curtea constata ca dezbaterile in fond asupra cauzei au avut loc
in sedinta publica din 12 februarie 2009, concluziile partilor fiind
consemnate in incheierea de sedinta din acea data care face  parte
integranta din prezenta decizie. Apoi, in urma deliberarii instanta a
pronuntat urmatoarea solutie:
                 C U R T E A
      Deliberand, constata:
      Prin sentinta penala nr.1252 din 24 iunie 2008, pronuntata de J
u d e c a t o r i a   P i t e s t i, in baza art.11 pct.2 lit.a rap. la
art.10 lit.d Cod pr.penala, a fost achitat inculpatul D. N., fiul lui N. si
G., nascut la data de 06 noiembrie 1951 in comuna P., judetul A, domiciliat
 in comuna P., judetul A, CNP(...), pentru infractiunea de abuz in serviciu
contra intereselor publice, prev. de art.248 Cod penal.
      In baza art.14 alin.3 lit.a, art.346 alin.2 si art.348 Cod
pr.penala, coroborat cu art.21 alin.1 si art.25  alin.5  din  Legea
nr.10/2001, au fost admise in parte actiunile civile formulate de partile
civile Ministerul Administratiei si Internelor, Inspectoratul Judetean de
Politie A, Statul Roman prin Ministerul Economiei si Finantelor.
      S-a dispus restabilirea situatiei anterioare  si  a  fost
desfiintata dispozitia nr.109/08.08.2006 emisa de Primarul Comunei P.,
judetul A si procesul-verbal de predare-primire nr.2268/11.08.2006 incheiat
de Primaria Comunei P., judetul A, avand ca obiect solutionarea notificarii
nr.11569/07.08.2001 in baza Legii nr.10/2001, respectiv predarea-primirea
imobilului obiect al notificarii.
      In baza art.14 si 346 Cod pr.penala coroborat cu art.998-999 Cod
civil si art.2 alin.2 din Legea nr.10/2001, au fost respinse cererile de
desfiintare a contractului de vanzare-cumparare autentificat sub  nr.
2436/23.10.2006 de Biroul Notarial Public H. H.-  T, de restituire in
natura a bunului obiect al notificarii si de acordare a despagubirilor
banesti, formulate de partile civile.
      In baza art.357 alin.2 lit.c Cod pr.penala, s-a  dispus
ridicarea sechestrului asigurator aplicat prin procesul-verbal din data de
16.02.2007, in baza ordonantei nr.214/16.02.2007, emisa de Parchetul de pe
langa J u d e c a t o r i a  P i t e s t i .
      Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut
ca imobilul in cauza compus din constructia de 109, 58 mp si terenul in
suprafata de 700 mp aferent, din comuna P., judetul A, preluat de stat de
la fostul proprietar in perioada 06 martie 1945 -22 decembrie 1989, prin
aplicarea Decretului nr.111/1951, a fost trecut din administrarea directa a
Comunei P., in administrarea directa a Inspectoratului Judetean de Politie
A, din cadrul M i n i s t e r u l u i  d e Interne prin art.1 din Decizia
nr. 11/28.01.1980, emisa de Comitetul Executiv al Consiliului Popular A,
fiind folosit ca sediu al Postului de Politie al comunei P..
      Prin Hotararea nr.311/20.01.1997, Comisia Judeteana  A  de
Aplicare a Legii nr.112/1995 a hotarat, in temeiul Legii nr.112/1995,
pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de
locuinte trecute in proprietatea statului,  acordarea de despagubiri in
valoare de 9.714.756 lei  catre E. O., in calitate de mostenitor al
vechiului proprietar, pentru imobilul teren si constructie,  detinut de
Postul de Politie al Comunei P., judetul A, trecut in proprietatea statului
prin aplicarea Decretului nr.111/1951. Persoanei indreptatite i s-a achitat
efectiv suma mentionata la data de 13.01.1998, aspect necomunicat Primariei
Comunei P. de catre Directia generala a Finantelor Publice A.
      Dupa aparitia Legii nr.10/2001, privind regimul juridic al unor
imobile preluate abuziv in perioada 06 martie 1945 -22 decembrie 1989, un
alt mostenitor al vechiului proprietar, S. N., a formulat la data de 6
august 2001, o notificare prin executor judecatoresc adresata Prefecturii
Judetului A, prin care solicita restituirea aceluiasi imobil in care
functiona Postul de Politie al Comunei P., notificarea fiind inregistrata
sub nr. 1182/2001.
      Notificarea a fost transmisa de Prefectura Judetului A Primariei
comunei P., spre competenta solutionare, nefiind insa solutionata pana la
data de 03.03.2006, cand  Autoritatea  Nationala  pentru  Restituirea
Proprietatilor  a efectuat un control la ultima institutie, aplicand
sanctiunea amenzii contraventionale pentru  tergiversarea  solutionarii
cererilor.
      Totodata, la data de 06.03.2006, Autoritatea Nationala pentru
Restituirea Proprietatilor a emis catre Primaria comunei P. adresa nr.
(...)/06.03.2006, prin care a solicitat comunicarea catre petentul T. U. a
motivului nesolutionarii notificarii nr.1182/2001, depusa la Prefectura
Judetului  A  si,  ulterior,  transmisa  primariei  "spre  competenta
solutionare."
      In continuare, prin aceeasi adresa, s-a precizat ca "..obiect al
notificarii il constituie imobilul situat in comuna P., care in prezent
este ocupat de sediul de Politie P.", solicitandu-se Primariei P., fata de
competentele ce ii revin potrivit Legii nr.10/2001 si tinand cont de actele
depuse de petent, sa urgenteze analiza dosarului petentului, cu citarea
expresa a textului legal aplicabil in situatia in care imobilul revendicat
este ocupat de sediul de Politie P. (art.16 din Legea nr.10/2001, care
prevede restituirea imobilului in proprietate fostilor proprietari sau
mostenitorilor acestuia, cu obligatia mentinerii afectatiunii pe o perioada
de 3 sau 5 ani, dupa caz), precum si cu mentiunea expresa ca, potrivit
noilor reglementari legale, Primariei comunei P., "ca entitate investita de
lege cu solutionarea notificarii", ii revine "obligatia de a emite o
dispozitie motivata in conformitate cu modificarile aduse Legii nr. 10/2001
de titlul I al Legii nr. 247/2005".
      Prin adresa nr.1490/05.05.2006, emisa de Primaria comunei P.,
semnata de inculpat, s-a comunicat petentului T. U. ca pentru rezolvarea
favorabila a cererii de restituire a imobilului, s-a luat legatura cu
Inspectoratul de Politie al Judetului A,  stabilindu-se  restituirea
cladirii si a terenului aferent intr-o perioada de aproximativ 3 luni, cu
mentinerea sediului postului de politie in cladire cu acordul petentului.
      Prin adresa nr.1491/05.05.2006, emisa de Primaria comunei P.,
semnata de inculpat, s-a comunicat Autoritatii Nationale pentru Restituirea
Proprietatilor faptul ca, pentru rezolvarea favorabila a cererii lui T. N.,
s-au solicitat acestuia acte doveditoare ca este mostenitor legal, deoarece
pentru acelasi imobil a formulat, anterior  cerere,  potrivit  Legii
nr.112/1995, un alt mostenitor pe nume E. N.".
      In urma acestei corespondente, prin Dispozitia nr.72/24.05.2006
emisa de inculpat, in calitate de primar, a fost constituita comisia de
aplicare a Legii nr.10/2001 la nivelul Primariei comunei P., compusa din
martorii (...) M., E. E. (...), O. N., O. D., O. H. J..
      In sedinta din data de 08.06.2006, comisia mentionata  a
analizat: notificarea nr.1182/2001 in cauza, actele de stare civila ale
petentului T. N., care dovedeau calitatea sa de mostenitor, adeverintele de
proprietate asupra imobilului, Decizia nr.11 din 28 ianuarie, prin care
Consiliul Popular A transmite imobilul respectiv, din administrarea directa
a comunei P. in administrarea directa a Inspectoratului Judetean A al  M i
n i s t e r u l u i  d e Interne, precum si adresa nr. (...)/06.03.2006,
prin care Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor cerea
urgentarea analizarii notificarii, membrii comisiei apreciind notificarea
ca fiind indreptatita, cu intocmirea referatului ce urma a fi inaintat
primarului.
      Astfel, prin referatul nr.2137/26.07.2006, Comisia de aplicare a
Legii nr. 10/2001, cu mentionarea acelorasi acte analizate in sedinta,
printre care si cele privitoare la situatia juridica a imobilului (in
administrarea I.P.J. A din cadrul M.I.R.A.), a hotarat restituirea in
natura a imobilului solicitat de autorul lui S. U., fiind intocmit in acest
sens si proiectul de dispozitie pe care l-au supus inculpatului spre
aprobare, in calitate de primar.
      Analizand notificarea mostenitorului lui S. U.,  referatul
anterior mentionat inaintat de Comisia de aplicare a Legii nr. 10/2001, din
care rezulta cine detine imobilul in administrare, precum si adresa
nr.(...)/06.03.2006 emisa de Autoritatea Nationala pentru  Restituirea
Proprietatilor, inculpatul a emis Dispozitia nr.109/08.08.2006, prin care s-
a dispus restituirea in natura a imobilului obiect al notificarii, cu
privire la care S. U. a fost pus in posesie prin procesul-verbal de predare-
 primire nr.2268/11.08.2006.
      Ca urmare a restituirii imobilului, Inspectoratul de Politie al
Judetului A  a  solicitat  Primariei  comunei  P.,  cu  adresa  nr.
1053/28.09.2008, transmiterea altui imobil, cu titlu gratuit, pentru a fi
folosit ca sediu de postul de politie comunal, cerere aprobata prin
Hotararea nr. 51/02.10.2006, emisa de Consiliul Local al Comunei P., prin
care s-a hotarat darea in folosinta gratuita Ministerului Administratiei si
Internelor- Inspectoratul de Politie al Judetului A, pentru Postul de
Politie P., pe o perioada de 5 ani, a altui imobil aflat in domeniul public
al comunei, fost sediu al consiliului local.
      Prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 2436/
23.10.2006 de BNP H. H.- T, inculpatul a cumparat de la S. U. imobilul
restituit in natura acestuia din urma.
      Verificand continutul rechizitoriului, instanta a retinut ca se
sesizeaza incalcarea de catre inculpat, cu stiinta, in cadrul solutionarii
notificarii prin dispozitia de restituire in natura, a prevederilor art. 21
alin. 1, art. 25 alin. 1 si art. 28 alin. 1 si 2 din Legea nr. 10/2001,
apreciindu-se ca inculpatul nu era competent sa solutioneze notificarea
nr.1182/2001 a lui S. N., intrucat detinator al imobilului revendicat de
acesta era Inspectoratul Judetean de Politie A  din cadrul Ministerul
Administratiei si Internelor, prin Decizia nr.11/1980, precum si fata de
Hotararea nr. 311/1997, prin care Comisia Judeteana A de Aplicare a Legii
nr. 112/1995 a hotarat acordarea de despagubiri in valoare de 9.714.756
lei,  pentru acelasi imobil, teren si constructie,  dar  catre  alt
mostenitor, caruia i s-a si achitat efectiv suma mentionata.
      Analizand fapta dedusa judecatii, in raport de  derularea
cronologica a evenimentelor prezentate, de  atributiile  retinute  in
rechizitoriu ca fiind indeplinite defectuos de inculpat, de dispozitiile
legale apreciate ca fiind incalcate, precum si de dispozitiile legale
aplicabile - Legea nr.10/2001 si Normele metodologice de aplicare a
acesteia, in forma in vigoare pana la data de 08.08.2006, instanta a
retinut ca singurele dispozitii legale incalcate prin restituirea in natura
a imobilului in cauza de catre inculpat sunt cele privind competenta de
solutionare a notificarii, care revenea unitatii detinatoare a imobilului
la momentul respectiv, iar nu Primariei comunei P. (art.21 alin.1 , art.25
alin.1 si art.28 alin.1 si 2 din Legea nr.10/2001), pentru argumentele care
vor fi expuse in continuare.
      Astfel, legislatia proprietatii aplicabila la data restituirii
in natura a imobilului in cauza consta in: Legea nr.10/2001, republicata in
baza Legii nr. 247/2005 si modificata prin OUG nr. 209/2005 si prin Legea
nr. 263/2006 privind aprobarea OUG nr. 209/2005; Normele metodologice de
aplicare unitara a Legii nr. 10/2001 aprobate prin H.G. nr. 614/2001, iar
ulterior prin H.G. 498/2003, modificate si completate prin H.G. nr.
1385/2004.
      Asadar, coroborand dispozitiile art.21 alin.1 referitoare la
obligativitatea restituirii in natura cu cele ale art.4, art.7 alin.1 si 2
si art.20 alin. 1 si 4 din Legea nr.10/2001, instanta a retinut ca imobilul
obiect al notificarii nr.1182/2001 depusa de S. N. nu putea fi restituit
decat in natura de catre unitatea juridica detinatoare, deoarece masura era
posibila, beneficiarul insusi neputand opta pentru acordarea echivalentului
banesc, precum si ca restituirea in natura a intregului imobil catre S. N.
(iar ulterior decesului sau, catre fiul acestuia, T.  U.)  nu  era
conditionata de restituirea despagubirii primite  in baza Legii  nr.
112/1995 de E. O., lui S. N. profitandu-i totodata si faptul ca in baza
Legii nr. 10/2001 nu au mai depus cerere si alti mostenitori .
      Analizand fapta inculpatului, constand in restituirea in natura
a imobilului prin Dispozitia nr.109/08.08.2006, cu incalcarea prevederilor
art. 21 alin. 1 , art. 25 alin. 1 si art. 28 alin. 1 si 2 din Legea
nr.10/2001, referitoare la competenta de solutionare  a  notificarii,
instanta a apreciat ca aceasta nu intruneste elementele constitutive ale
infractiunii prev. de art. 248 C.pen. sesizate, sub aspectul laturii
subiective, lipsind  in primul rand vinovatia faptuitorului sub forma
intentiei.
      Sub acest aspect, s-a retinut ca intentia in cauza, ca forma de
vinovatie prevazuta de textul legal incriminator, presupune convingerea
inculpatului ca nu Primaria comunei P. era competanta  a  solutiona
notificarea, ci Inspectoratul de Politie al Judetului A sau Ministerul
Internelor si Reformei Administrative, precum si incalcarea  in  mod
deliberat de catre acesta a dispozitiilor legale ce prevedeau aceasta
competenta si a celor care instituiau obligatia primariei de a identifica
detinatorul bunului si de a instiinta petentul cu privire la datele
detinatorului.
      Or, a apreciat instanta de fond, nu ar putea fi retinuta in
cauza dedusa judecatii nesocotirea cu stiinta, in mod deliberat, de catre
inculpat, a dispozitiilor legale referitoare la competenta de solutionare a
notificarii si identificarea detinatorului imobilului, deoarece, pe de o
parte, notificarea i-a fost trimisa spre competenta solutionare chiar de
catre Prefectura Judetului A, iar pe de alta parte solutionarea sa i-a fost
solicitata in mod expres chiar de catre Autoritatea Nationala pentru
Restituirea Proprietatilor, prin adresa nr. (...)/06.03.2006.
      Asa cum s-a retinut si  anterior,  prin  aceasta  adresa
Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor  a  comunicat
inculpatului in mod eronat ca Primaria comunei P. este competenta a
solutiona notificarea, indicandu-i si textul legal  aplicabil  pentru
solutionarea fondului notificarii (art. 16 din Legea nr. 10/2001 modificata
prin Legea nr. 247/2005), conform caruia restituirea se face in natura, cu
mentionarea expresa a faptului ca este vorba de un imobil ocupat de sediul
Postului de Politie si a faptului ca ii revine "obligatia de a emite o
dispozitie motivata in conformitate cu modificarile aduse Legii nr. 10/2001
de titlul I al Legii nr. 247/2005".
      S-a observat, ca potrivit art.2 din H.G. nr.361/2005 pentru
infiintarea  Autoritatii Nationale pentru  Restituirea  Proprietatilor,
aceasta are, ca atributii principale, "acordarea de sprijin si indrumare
metodologica autoritatilor administratiei publice locale si  centrale,
precum si celorlalte persoane juridice detinatoare de imobile care fac
obiectul restituirii potrivit Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al
unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie
1989, republicata, pentru aplicarea corecta si unitara a prevederilor
acestui act normativ", precum si "monitorizarea procesului de aplicare a
Legii nr. 10/2001".
      Totodata, potrivit art.5 alin.1 din Legea nr.263/2006 privind
aprobarea O.U.G. nr.209/2005, pentru modificarea si completarea unor acte
normative din  domeniul  proprietatii,   "Controlul  aplicarii  fazei
administrative a Legii nr.10/2001, republicata,  cu  modificarile  si
completarile ulterioare, se exercita de catre autoritatea administrativa
constituita in temeiul Hotararii Guvernului nr.361/2005 privind organizarea
si functionarea Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, cu
modificarile si completarile ulterioare, si, dupa caz, de catre prefecti
sau persoanele desemnate de acestia din cadrul institutiei prefectului."
      Asadar, in conditiile in care inculpatul nu a facut altceva
decat sa respecte solicitarea si indrumarile Autoritatii Nationale pentru
Restituirea Proprietatilor, cuprinse in adresa emisa de aceasta institutie
cu rol de control si indrumare in ceea ce priveste aplicarea Legii 10/2001,
 instanta nu a  retinut ca acesta ar fi nesocotit in mod deliberat
dispozitiile legale referitoare la competenta de solutionare a notificarii.
      In plus, instanta a mai retinut ca nu sunt intrunite elementele
constitutive ale infractiunii sesizate nici sub aspect obiectiv, adica sub
aspectul urmarii prevazute de art. 248 C.pen., deoarece prin  fapta
inculpatului nu s-a produs o paguba patrimoniala vreuneia dintre unitatile
prev. de art.248 C.pen., din moment ce restituirea in natura a imobilului
era obligatorie, fara  vreo conditionare privind  returnarea  vreunei
despagubiri, dupa cum nu s-a produs o tulburare insemnata bunului mers al
acestora, Postului de Politie com. P. fiindu-i repartizat imediat alt
sediu, cu titlu gratuit (in conditiile in care mentinerea afectatiunii
sediului initial, dupa restituirea sa in natura,  nu s-ar fi putut face
decat cu plata chiriei catre proprietarul pus in posesie, conform art.16
din Legea nr. 10/2001).
      In fine, faptul ca inculpatul este cel care a cumparat in final
de la S. U. imobilul dupa retrocedare nu poate conduce prin el insusi la
concluzia nerespectarii de catre inculpat, anterior momentului cumpararii
si in mod deliberat, a dispozitiilor referitoare la  competenta  de
solutionarea a notificarii, din moment ce a procedat conform solicitarii
Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, chiar daca aspecte
de ordin etic si de deontologie profesionala ar fi impus abtinerea de la
cumpararea unui imobil in a carei procedura decizionala de restituire a
fost implicat conform atributiilor legale. Sustinerile inculpatului, in
sensul ca discutiile cu martorul S. U. referitoare la vanzarea imobilului
in cauza au avut loc dupa restituirea in natura a acestuia, au fost
confirmate de declaratiile martorului mentionat date in cursul urmaririi
penale, precum si in fata instantei de judecata.
      Pentru toate aceste considerente, instanta, in baza art. 11 pct.
2 lit. a rap. la art. 10 lit. d C.pr.pen a  achitat pe inculpat  pentru
infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor publice prev. de art.
248 C.pen.
      Cat priveste actiunile civile, instanta a avut in vedere, in
primul rand, dispozitiile art.2 alin.2 din Legea nr.10/2001: "Persoanele
ale caror imobile au fost preluate fara titlu valabil isi pastreaza
calitatea de proprietar avuta la data preluarii, pe care o exercita dupa
primirea deciziei sau a hotararii judecatoresti de restituire, conform
prevederilor prezentei legi."
      Prin fapta inculpatului, constand in emiterea Dispozitiei de
restituire nr.109/2006 cu incalcarea dispozitiilor legale referitoare la
competenta de solutionare a notificarii, nu s-a produs nicio paguba
patrimoniului statului sau vreuneia dintre  celelalte  parti  civile,
deoarece, avand in vedere dispozitiile legale citate, Statul Roman care a
preluat abuziv imobilul nu era proprietarul sau, dupa cum o astfel de
calitate nu aveau nici titularii dreptului de administrare.
      Partile civile nu sunt indreptatite la restituirea bunului care
nu le-a apartinut niciodata si nici la contravaloarea acestuia, constand in
valoarea inscrisa in fisele de inventar, cu privire la cererile lor in
acest sens nefiind indeplinite conditiile raspunderii civile delictuale
prev. de art. 998-999 Cod civil, decat sub aspectul existentei faptei
ilicite a inculpatului (emiterea dispozitiei de restituire fara a fi
competent). Nu sunt indeplinite in cauza restul conditiilor cumulative
instituite de art. 998-999 Cod civil, respectiv producerea unei pagube
constand in iesirea bunului din patrimoniul partilor civile, vinovatia
inculpatului (care nu exista nici sub forma culpei, fata de faptul ca a
procedat in modul analizat la solicitarea institutiei cu rol de control,
indrumare si sanctionare in cadrul procedurii prevazute de Legea nr.
10/2001) si legatura de cauzalitate dintre fapta ilicita si paguba.
      Intrucat singura consecinta produsa prin fapta ilicita  a
inculpatului este emiterea dispozitiei nr.109/08.08.2006 si a procesului-
verbal de predare-primire nr.2268/11.08.2006 (avand ca obiect solutionarea
notificarii nr. 11569/07.08.2001 in baza Legii nr.10/2001,  respectiv
predarea-primirea imobilului obiect al notificarii)  cu  nerespectarea
dispozitiilor legate de competenta ale art. 21 alin. 1, 25 alin. 1 si art.
28 alin. 1 si 2 din Legea nr. 10/2001,  instanta a apreciat ca este
justificata cererea partilor vizand doar restabilirea situatiei anterioare
emiterii acestor acte, in sensul art.14 alin. 3 lit. a Cod pr.penala.
      Totodata, instanta a apreciat ca, desi nevalabilitatea celor
doua acte mentionate ar putea atrage pe planul dreptului civil  si
nevalabilitatea  contractului  de  vanzare-cumparare  autentificat  sub
nr.2436/23.10.2006 incheiat intre S. U. si inculpat cu privire la imobilul
in cauza, contractul respectiv, ca dubla manifestare de vointa privind
transferul dreptului de proprietate din patrimoniul vanzatorului in cel al
inculpatului cumparator, nu reprezinta consecinta directa a faptei ilicite
a inculpatului si are la baza o cauza juridica distincta. Asadar, intrucat
nu exista legatura directa de cauzalitate intre fapta penala sesizata a fi
savarsita de inculpat si incheierea contractului civil in cauza, care nu
este urmarea faptei dedusa judecatii, instanta apreciaza ca nu se poate
dispune desfiintarea contractului de vanzare-cumparare in cadrul actiunii
civile alaturata celei penale in prezenta cauza.
      Instanta a mai retinut ca asupra imobilului in cauza s-a aplicat
sechestrul asigurator, prin procesul-verbal din data de 16.02.2007,  in
baza ordonantei nr. 214/16.02.2007, emisa de Parchetul de pe langa J u d e
c a t o r i a  P i t e s t i, iar potrivit art.163 Cod pr.penala,
sechestrul asigurator se ia in vederea confiscarii speciale, a repararii
pagubei produse prin infractiune, pana la concurenta valorii probabile a
pagubei, precum si pentru garantarea executarii pedepsei amenzii.
      Fata de faptul ca niciunul din cele trei cazuri anterior
mentionate nu se regasesc in cauza dedusa judecatii, intrucat nu exista
bun care sa fie supus confiscarii in baza art. 118 Cod penal, prin fapta
dedusa judecatii nu s-a produs o paguba patrimoniala  (avand  drept
consecinta doar intocmirea unor acte de un organ necompetent, pentru care s-
a dispus restabilirea situatiei anterioare emiterii lor) si nu se poate
aplica pedeapsa amenzii penale in cazul achitarii inculpatului, instanta a
constatat ca nu se justifica mentinerea masurii asiguratorii luate de
procuror.
      Impotriva acestei sentinte au declarat apel Parchetul de pe
langa J u d e c a t o r i a  P i t e s t i, inculpatul D. N. si partea
civila Statul Roman prin Ministerul Economiei si Finantelor.
      T r i b u n a l u l  A r g e s, prin decizia penala nr.225 din
30 octombrie 2008, a admis apelurile formulate de Parchetul de pe langa  J
u d e c a t o r i a  P i t e s t i si de partea civila Statul Roman prin
Ministerul Economiei si Finantelor, a desfiintat in parte sentinta, in
sensul ca a inlaturat achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii
prev. de art. 248 Cod penal.
      In temeiul dispozitiilor art.248 Cod penal, a fost condamnat
inculpatul D. N. la 1 an si 6 luni inchisoare, iar in baza  art.81 Cod
penal, s-a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei,  fixandu-
se termen de incercare de 3 ani si 6 luni si s-a respins ca nefondat apelul
formulat de inculpatul D. N..
      S-au mentinut, in rest, dispozitiile sentintei.
      Pentru a pronunta aceasta decizie, tribunalul a retinut ca, in
baza probelor administrate in faza de urmarire penala si in cursul
cercetarii judecatoresti, prima instanta a retinut in mod corect ca
inculpatul D. N. a incalcat dispozitiile Legii nr.10/2001, cu privire la
competenta de solutionare a notificarilor formulate in baza acestui act
normativ, emitand dispozitia de restituire a imobilului in cauza, cu toate
ca acesta se afla in detinerea si administrarea IPJ A, organ care potrivit
Legii 10/2001, se putea pronunta asupra notificarii.
      S-a apreciat, insa, in mod eronat ca inculpatul a actionat fara
intentie, ca nu a incalcat in mod deliberat dispozitiile legale referitoare
la competenta de solutionare a notificarii, notificarea fiindu-i trimisa
spre solutionare de Prefectura jud.A si de catre Autoritatea Nationala
pentru Restituirea Proprietatilor.
      Tribunalul nu a retinut,  insa,  lipsa  intentiei  pentru
urmatoarele considerente:
      Conform art.248 Cod penal, constituie infractiunea de abuz in
serviciu contra intereselor publice fapta functionarului public care, in
exercitiul atributiilor sale de serviciu, cu stiinta, nu indeplineste un
act sau il indeplineste in mod defectuos si prin aceasta cauzeaza o
tulburare insemnata bunului mers al unui organ sau unei alte unitati din
cele la care se refera art.145 Cod penal, sau o paguba in patrimoniul
acesteia.
      Termenul "cu stiinta" folosit de legiuitor, indica cunoasterea
de catre functionar a faptului ca actiunea sau inactiunea sa reprezinta un
rezultat al competentei sale de serviciu, pe care o exercita  insa
necorespunzator, iar printr-o asemenea atitudine, accepta  sau urmareste
producerea rezultatului prev.de art.248 Cod penal.
      Tribunalul a apreciat ca nu se poate invoca in favoarea
inculpatului imprejurarea ca a emis dispozitia de restituire in natura a
imobilului la solicitarea Prefecturii judetului A si  a  Autoritatii
Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, de vreme ce, avea obligatia
legala de a-si verifica competenta de solutionare a notificarii, avand in
vedere consecintele emiterii unei dispozitii de restituire in natura a unui
imobil.
      De asemenea, a retinut tribunalul, se prezuma ca inculpatul  in
virtutea atributiilor conferite de functia sa (functie pe care o ocupa din
2004 si pana in prezent), avea cunostinta de dispozitiile Legii nr.10/2001
cu privire la competenta de solutionare a notificarii formulate in baza
acestor dispozitii, fiind confruntat de-a lungul mandatului sau cu astfel
de cereri.
      S-a constatat, totodata, ca inculpatul cunostea care este
unitatea detinatoare a imobilului asa cum rezulta din inscrisurile aflate
la dosar coroborate cu cele declarate de inculpat in fata instantei de
apel. Inculpatul avea cunostinta si de faptul ca pentru acest imobil se
acordasera despagubiri in baza Legii nr.112/1995, asa cum rezulta din
adresa nr.1491/05.05.2006.
      La aprecierea vinovatiei inculpatului, instanta a avut in vedere
si imprejurarea ca imobilul in cauza pentru care a dispus restituirea in
natura a fost cumparat de inculpat de la cel caruia il restituise, astfel
cum rezulta din contractul de  vanzare  cumparare  autentificat  sub
nr.2436/23.10.2006.
      Pentru toate aceste considerente, tribunalul a apreciat ca
inculpatul si-a indeplinit atributiunile de serviciu in mod defectuos cu
stiinta.
      Cu privire la prejudiciul cauzat prin fapta inculpatului,
tribunalul a retinut, ca potrivit disp.art.248 Cod penal, urmare a faptei
de abuz in serviciu contra intereselor publice, este individualizata de
lege sub forma a doua situatii alternative: producerea unei tulburari
insemnate bunului mers al unei unitati dintre cele prev.de art.145 Cod
penal sau cauzarea unei pagube in patrimoniul acesteia.
      S-a constatat ca prin fapta inculpatului  de  a  dispune
restituirea in natura a imobilului, pentru care anterior s-au acordat
despagubiri unui alt mostenitor in temeiul Legii nr.112/1995, s-a cauzat o
paguba pentru urmatoarele considerente:
      Numitul T. U. nu a formulat cerere in baza Legii 112/1995,
operand astfel dreptul de acrescamant in favoarea mostenitorului autorului
T. N., care a depus o astfel de cerere cu consecinta  acordarii catre
acesta de despagubiri, nu numai in limita cotei sale de mostenire, acesta
profitand in virtutea dreptului de acrescamant si de cotele care le-ar fi
revenit celorlalti mostenitori, care nu au formulat o astfel de cerere.
      Tribunalul a apreciat ca in baza art.20 alin.4 din Legea
nr.10/2001, numitul T. U. era indreptatit sa formuleze o astfel de cerere,
insa fata de dispozitiile art.20 alin.2 din acelasi act normativ, avea
dreptul numai la diferenta dintre valoarea incasata cu titlu de despagubiri
de catre celalalt mostenitor, actualizata cu indicele inflatiei si valoarea
corespunzatoare a imobilului de la data formularii notificarii, legiuitorul
urmarind prin instituirea dreptului de acrescamant, tocmai evitarea unei
duble reparatii pentru acelasi imobil in cazul in care, mostenitori
diferiti ai aceluiasi autor si-ar intemeia cererile, unii pe dispozitiile
Legii nr.112/1995 si altii pe dispozitiile Legii nr.10/2001.
      In aceste conditii, este evident ca in speta de fata pentru
acelasi imobil s-a acordat o dubla reparatie - odata prin acordarea
despagubirilor banesti in baza Legii 112/1995, cat si prin restituirea in
natura a imobilului in cauza dispusa de catre inculpat, asa incat se
constata ca prin fapta inculpatului s-a cauzat un prejudiciu in sensul
disp.art.248 Cod penal.
      In ceea ce priveste apelul formulat pe latura civila de catre
partea civila Statul Roman prin Ministerul Economiei si  Finantelor,
tribunalul a retinut ca prima instanta a dispus restabilirea situatiei
anterioare  savarsirii  infractiunii  prin  anularea   dispozitiei
nr.109/08.08.2006 de restituire in natura a imobilului catre T. U. si a
procesului verbal de predare primire nr.2268/11.08.2006, intocmit  de
Primaria comunei P..
      Desi s-a solicitat de catre partea civila restituirea in natura
a imobilului, s-a apreciat de prima instanta, in mod corect, ca, desi
nevalabilitatea actelor anulate ar atrage pe planul dreptului civil si
nevalabilitatea contractului de vanzare cumparare incheiat intre inculpat
si T. U., nu se poate dispune de catre instanta penala investita si cu
solutionarea actiunii civile, desfiintarea acestui contract cu consecinta
restituirii imobilului catre partea civila.
      In acord cu prima instanta,  tribunalul  a  apreciat  ca
redobandirea bunului de catre partea civila poate fi obtinuta  prin
promovarea unei actiuni civile in fata instantei civile, pentru anularea
contractului de vanzare cumparare incheiat intre inculpat si T. U., avand
in vedere ca acest contract a intrat deja in circuitul civil, este un act
autentic incheiat in fata notarului public,  iar conditiile sale de
valabilitate nu pot fi supuse controlului instantei penale investita si cu
solutionarea laturii civile a cauzei.
      Avand in vedere aceasta posibilitate a partii civile de reparare
a pagubei in natura, instanta a respins cererea de restituire a imobilului
si de obligare a inculpatului la plata sumei de bani reprezentand valoarea
de inventar a bunului imobil. Pentru aceste considerente s-au mentinut
dispozitiile primei sentinte cu privire la solutionarea laturii civile a
cauzei.
      Examinand cererea de apel a partii civile Statul Roman, s-a
constatat ca apelul acesteia nu vizeaza dispozitia  de  ridicare  a
sechestrului asigurator aplicat asupra imobilului in cauza.
      S-a constatat de catre  tribunal,  ca  masura  ridicarii
sechestrului asigurator se impunea in cauza avand in vedere ca s-a dispus
restabilirea situatiei anteriore emiterii dispozitiei de restituire in
natura, nemaiimpunandu-se astfel aceasta masura asiguratorie.
      Impotriva acestei decizii au declarat recurs inculpatul si
partea civila Statul Roman, prin Ministerul Economiei si Finantelor.
      Inculpatul a invocat cazul de casare prevazut de art.385/9
pct.18 Cod pr.penala, aratand ca exista o eroare grava de fapt care a
condus la condamnarea lui pentru infractiunea prev. de art.248 Cod penal,
deoarece a actionat in conditiile in care Autoritatea Nationala pentru
Restituirea Proprietatilor i-a solicitat in mod expres sa solutioneze el
notificarea. De asemenea, inculpatul a invocat faptul ca dispozitia de
restituire a avut la baza Hotararea Comisiei interne de analiza  a
notificarilor, iar Prefectura A, verificand legalitatea dispozitiei, nu a
cerut desfiintarea ei, cerere pe care nu a facut-o nici Postul de Politie
P. sau IPJ.
      In ceea ce priveste prejudiciul, se critica decizia tribunalului
deoarece aceasta ar fi retinut in mod gresit ca s-au acordat despagubiri de
doua ori, desi legea permitea restituirea in natura, inclusiv pentru
imobilele care, conform legislatiei anterioare, nu fusesera restituite
acordandu-se despagubiri prin echivalent.
      Inculpatul a invocat faptul ca, nici Inspectoratul Judetean de
Politie A si nici Ministerul Finantelor nu au calitate de parte civila in
cauza, deoarece prima institutie nu a fost in vreun fel prejudiciata,
Postul de Politie P. continuand sa functioneze in cladirea retrocedata, iar
Ministerul Finantelor, deoarece in lumina  art.2  alin.2  din  Legea
nr.10/2001, nu a avut niciodata calitatea de proprietar al imobilului.
      Recurenta partea civila Statul Roman a  criticat  decizia
deoarece, desi s-a retinut vinovatia inculpatului si s-a mentinut sentinta
privind desfiintarea  dispozitiei  nr.109/2006,  s-a  respins  cererea
ministerului, de restituire in natura a imobilului si de desfiintare a
contractului de vanzare-cumparare nr.2436/2006, intocmit pentru aceeasi
cladire.
      Partea civila a sustinut ca, nevalabilitatea actului anulat
atrage pe planul dreptului civil si nevalabilitatea contractului de vanzare-
cumparare incheiat intre inculpat si S. U. ca o consecinta directa a faptei
ilicite a inculpatului. S-a sustinut ca statul este indreptatit  la
restituire, deoarece in inventarul bunurilor domeniului public aprobat prin
H.G. nr.1705/2006, imobilul restituit se afla in patrimoniul statului si ca
pentru acesta se platisera despagubiri unui alt mostenitor, respectiv E.
O., iar pentru aceasta reparatie era necesara mentinerea sechestrului
asigurator instituit de catre procuror.
      Analizand recursurile, prin prisma motivelor invocate si din
oficiu, curtea constata ca recursul inculpatului este fondat si va fi
admis, mentinandu-se solutia de achitare din sentinta, iar recursul partii
civile va fi respins ca nefundat, pentru considerentele ce vor fi expuse in
continuare.
      In ceea ce priveste situatia de fapt, curtea constata ca, in
esenta, ambele instante care au solutionat cauza anterior au retinut-o
corect si ea consta in faptul ca, la data de 8 august 2006, inculpatul, in
calitate de primar al comunei P., a emis dispozitia nr.109, prin care a
admis cererea formulata de S. U. si a dispus restituirea in natura a
imobilului in care functiona Postul de Politie P..
      Aceasta dispozitie a fost emisa cu incalcarea competentelor
prevazute de Legea nr.10/2001, republicata, privind regimul juridic al unor
imobile preluate in mod abuziv, in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie
1989, care stabilea distinct atributiile persoanelor indrituite sa dispuna
restituirea imobilelor, in functie de situatia juridica decurgand din
detinerea respectivului imobil.
      Pentru a se stabili cine avea competenta de  emitere  a
dispozitiei de restituire, atat instanta de fond, cat si cea de apel au
retinut in mod corect prevederile capitolului I din legea mentionata care
se refera la procedurile de restituire. Astfel art.21 alin.1 da competenta
organelor de conducere ale unitatii detinatoare de a emite dispozitie sau
decizie motivata de restituire a imobilelor, daca acestea se gasesc in
detinerea unei persoane juridice de drept public.
      A.4 al aceluiasi articol prevede ca, in cazul imobilelor
detinute de unitatile administrativ-teritoriale, restituirea in natura sau
prin echivalent catre persoana indreptatita se face prin  dispozitia
motivata a primarilor, ori, dupa caz, a presedintelui consiliului judetean.
      In cazul de fata imobilul in care functiona Postul de Politie P.
se afla in detinerea Ministerului Administratiei si Internelor, care este
necontestata, neavand relevanta, din perspectiva art.21 alin.1 din Legea
nr.10/2001, natura detinerii.
      Competenta primarului comunei P. era, conform art.21 alin.4, de
a restitui doar imobilele detinute de unitatea administrativ teritoriala in
care functiona. Chiar daca primarul cunostea aceasta competenta, curtea
constata ca au existat doua interventii ale Autoritatii Nationale pentru
Restituirea Proprietatilor, in care activitatea inculpatului, in calitate
de primar, a fost analizata si gasita nesatisfacatoare de catre aceasta
institutie.
      Prin procesul  verbal  de  constatare  si  sanctionare  a
contraventiilor nr.16.93/2006 din 3 martie 2006, inculpatul, personal, a
fost sanctionat pentru tergiversarea  nejustificata  a  cererilor  de
restituire a dreptului de proprietate, primind o amenda de 100.000.000
lei.
      La doar trei zile dupa aceea, in legatura cu notificarea de
restituire a proprietatii lui  S.  U.,  aceeasi  autoritate  trimite
inculpatului adresa nr.(...) din 6 martie 2006, in care i se cere sa
comunice petentului motivul nesolutionarii notificarii nr.182/2001, ce
fusese depusa la Prefectura judetului A si transmisa de aceasta primarului,
spre competenta solutionare.
      De asemenea, i se cere urgentarea analizarii dosarului si
comunicarea deciziei primarului in termenul legal. In adresa se indica
aplicarea dispozitiilor  art.16  din  Legea  nr.10/2001,  republicata,
cunoscandu-se ca imobilul era ocupat de sediul de politie P.  si solutia
-de restituire a imobilului in proprietate. In finalul adresei, se arata:
"Potrivit noilor reglementari legale, dumneavoastra, ca entitate investita
de lege cu solutionarea notificarii, va revine obligatia de a emite o
dispozitie motivata in conformitate cu modificarile aduse Legii nr.10/2001
de Titlul I al Legii nr.247/2005".
      Curtea retine ca exista doua situatii in care inculpatului, care
ocupa functia de primar al comunei P., i se indica de catre institutii care
aveau o pozitie superioara in ierarhia institutiilor administrative, ca el
este cel competent sa solutioneze notificarea petentului S. U., respectiv
Prefectura A care, ii inainteaza notificarea depusa de catre petent spre
solutionare si adresa nr.(...)/2006 a  Autoritatii  Nationale  pentru
Restituirea Proprietatilor.
      In acest context, in care inculpatul a fost determinat sa dea o
solutie notificarii si in care i se indica inclusiv textul aplicabil in
sensul restituirii in natura al imobilului, cumulat cu imprejurarea ca
inainte cu doar 3 zile de emiterea adresei  mentionate, Autoritatea
Nationala pentru Restituirea Proprietatilor il  amendase  pe  acesta,
personal, cu suma de 100.000.000 lei, Curtea apreciaza ca fiind corecta
hotararea instantei de fond care a stabilit ca fapta inculpatului nu
intruneste elementele constitutive ale infractiunii de abuz in serviciu
contra intereselor publice, sub aspectul laturii subiective.
      Curtea mai retine ca, la baza dispozitiei primarului a stat
propunerea Comisiei comunale, care a analizat notificarea si a constatat
intrunite cerintele prevazute de lege (f.60 dosar urmarire penala). In
aceste conditii, primarul avea, conform procedurii, obligatia de a intocmi
dispozitia motivata privind solutionarea notificarii.
      Comportamentul ulterior al inculpatului, de a cumpara acest
imobil de la persoana careia i-a fost retrocedat, nu poate fi apreciat
pentru a se stabili ca la un moment anterior emiterii dispozitiei, acesta
ar fi urmarit o restituire nelegala pentru a obtine un profit, deoarece
inclusiv beneficiarul dispozitiei a confirmat aceasta succesiune temporala
a faptelor.
      Nu se poate retine savarsirea infractiunii de abuz in serviciu
nici din perspectiva faptului ca s-a retrocedat un imobil pentru care
anterior se obtinusera despagubiri de catre un alt mostenitor, desi
primarul cunostea acest lucru sau putea sa-l cunoasca.
      Legea nr.10/2001 nu interzice retrocedarea in natura in astfel
de cazuri. Art.5 alin.1 prevede ca, nu sunt indreptatite la restituirea in
natura sau la masuri reparatorii in echivalent, doar persoanele care au
primit despagubiri potrivit acordurilor internationale incheiate de Romania
privind reglementarea problemelor financiare in suspensie, enumerate in
anexa 1. A.2 completeaza aceasta prevedere, referindu-se la persoanele ale
caror averi au fost dobandite ilicit.
      In conditiile in care art.1 si 2 din lege, instituie regula
restituirii in natura a imobilelor ce fac obiectul ei, iar art.16 se
referea in mod expres, inclusiv, la acele imobile ce se aflau in detinerea
unor institutii publice, exceptiile urmeaza a fi considerate limitat numai
la ceea ce s-a prevazut expres in lege.
      Pe de alta parte, art.12 prevede ca, in situatia imobilelor
detinute de stat, de o organizatie cooperatista, sau de orice alta persoana
juridica dintre cele prevazute la art.12 alin.(1), (2) si (4), daca
persoana indreptatita a primit o despagubire, restituirea in natura este
conditionata de rambursarea unei sume reprezentand valoarea despagubirii
primite, actualizata cu coeficientul de actualizare stabilit.
      Acest text recunoaste explicit tocmai posibilitatea restituirii
in natura si a imobilelor pentru care se obtinuse anterior o despagubire.
S. U. sau autorul lui direct, care formulase notificarea si care fusese pus
din nou in termenul de acceptare a succesiunii, nu primise despagubirea,
iar declaratia notariala a sotiei defunctului E. O., depusa de inculpat in
recurs, nu face nici o referire la incasarea vreunei sume de bani cu acest
titlu. Oricum, prin chitanta nr.(...)/30 ianuarie 2009 s-a facut dovada
restituirii despagubirilor platite celuilalt mostenitor de catre stat,
actualizate, conform adresei trimisa de expertul evaluator D. N., Directiei
Finantelor Publice A.
      Pentru toate aceste considerente curtea constata ca, intr-
adevar, decizia instantei de apel este consecinta unei grave erori de fapt,
care a condus la o netemeinica solutie de condamnare a inculpatului. In
lipsa intentiei ceruta de lege pentru savarsirea infractiunii, devine
incident cazul de casare prevazut de art.385/9 pct.18 Cod pr.penala,
imprejurare in care va fi mentinuta achitarea pronuntata de prima instanta.
      In ce priveste recursul partii civile, trebuie sa se aiba in
vedere mai multe aspecte ce tin atat de natura actelor desfiintate de prima
instanta, cat si de natura contractului de vanzare cumparare ce se cere a
fi desfiintat ca o consecinta directa a acestei dispozitii, dar si
aspectele ce vizeaza limitele cadrului procesual impuse de procesul penal.
      Dat fiind ca, dincolo de orice  reprezentare  subiectiva,
dispozitia primarului a fost data cu incalcarea competentei prevazuta de
lege, curtea apreciaza ca in mod corect prima  instanta  a  dispus
desfiintarea acesteia (si a procesului verbal de punere efectiva in
executare a ei), act de dispozitie, unilateral, deoarece sunt intrunite
conditiile constatarii nulitatii actelor administrative, fiind, in esenta,
un act intocmit cu incalcarea unor dispozitii imperative ale legii.
      Actiunea civila, conform art.14 Cod pr.penala, se suprapune
actiunii penale, iar tragerea la raspundere civila are in vedere doar
consecintele directe ale faptei prevazute de legea penala, nu si toate
implicatiile ulterioare ale acesteia. Desi statul roman critica faptul ca
nici una dintre instante nu a desfiintat actul de vanzare-cumparare
incheiat ulterior intre dobanditorul  imobilului  (urmare  dispozitiei
inculpatului) si inculpat, curtea apreciaza ca recursul partii civile este
nefondat.
      O prima chestiune este aceea potrivit cu care nu se pot lua
decizii in legatura cu bunurile sau actele intocmite de o anume persoana,
fara ca aceasta sa stea ca parte in proces. Or, vanzatorul S. U. nu a fost
introdus in cauza si nici nu putea fi introdus, deoarece procesul penal se
desfasoara opunand pe inculpati persoanelor pagubite in orice fel prin
savarsirea unei infractiuni, situatie in care nu se regasea petentul.
      Pe de alta parte, prin desfiintarea dispozitiei de restituire in
natura a imobilului, s-a restabilit  situatia  anterioara  savarsirii
infractiunii. Contractul incheiat intre persoana indreptatita la restituire
si inculpat este unul civil, oneros, fiecare parte dobandind un drept si
executand o obligatie. Acesta este diferit ca natura juridica de actul
administrativ nul emanat de o autoritate si nu este consecinta directa a
acestuia. Vanzarea ulterioara a bunului dobandit prin restituire constituie
un act de dispozitie al persoanei fizice ce se considera proprietar,
autonom fata de actul administrativ, emanand de la un alt subiect de drept
si reprezentand rezultatul unei manifestari distincte de vointa
      Curtea constata ca recurentul - parte civila nici nu indica un
temei de drept pentru cererea sa de restituire in natura a imobilului,
altul decat cel general privind repararea prejudiciului in cauzele penale.
In conditiile in care legea 10/2001 considera ca persoanele indreptatite la
restituire nu au pierdut dreptul de proprietate prin masura preluarii
abuzive, este evident ca excede cadrului procesului penal dovedirea cererii
statului.
      Pentru toate aceste considerente, constatand ca in mod gresit a
fost condamnat inculpatul de catre instanta de apel, curtea va admite
recursul acestuia in baza dispozitiilor art.385/15 pct.2  lit.a  Cod
pr.penala, va inlatura condamnarea cu toate consecintele si va mentine
sentinta instantei de fond, iar in baza dispozitiilor art.385/15 pct.1
lit.b Cod pr.penala, va respinge ca nefondat recursul declarat de Statul
Roman prin Ministerul Economiei si Finantelor.
      Vazand si prevederile art.192 alin.3 Cod pr.penala, cheltuielile
judiciare raman in sarcina statului.
              PENTRU ACESTE MOTIVE
               IN NUMELE LEGII
                 D EC I D E
      Admite recursul declarat de inculpatul D. N., fiul lui  N. si
G., nascut la data de 06.11.1951 in comuna P., judetul A, domiciliat in
comuna P., judetul A, CNP (...), impotriva deciziei nr.225 din 30 octombrie
2008, pronuntata de  T r i b u n a l u l  A r g e s, sectia penala, in
dosarul nr(...).
      Caseaza decizia in parte, in sensul ca respinge apelurile
declarate de PARCHETUL DE PE LANGA J U D E C A T O R I A  P I T E S T I
si de partea civila STATUL ROMAN prin MINISTERUL ECONOMIEI si FINANTELOR.
      Rejudecand,  inlatura  condamnarea  inculpatului  cu  toate
consecintele si mentine in totalitate sentinta.
      Mentine dispozitia din decizie prin care s-a respins ca nefondat
apelul declarat de inculpat.
      Respinge, ca nefondat, recursul declarat de partea civila
STATUL ROMAN PRIN MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR.
      In baza art. 192 alin. 3 Cod procedura penala cheltuielile
judiciare raman in sarcina statului.
      Definitiva.
      Pronuntata in sedinta publica azi, 19 februarie 2009, la Curtea
de A P E L  P I T E S T I, sectia penala si pentru cauze cu minori si de
familie.
      M.S.P.             C.V.            C.D.

           Grefier,
Red.C.V./Tehnored.E.G.
ex.3/ 12 martie 2009
Jud.fond A.E.
Jud.apel M.O.
       P.L.T.


Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.

Iti recomandam si urmatoarele spete

 • Hotararea decizia civila nr.110/R - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 359/2008 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 1123 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 108 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 169 R - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 311/R - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 1769 - Civil - reziliere contract
 • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013