| | |
Avocatura - profesia de avocat
HOME
STIRI
INTERVIURI EDITORIAL CASE DE AVOCATURA PROPRIETATE INTELECTUALA LIBRARIE CAUTA UN AVOCAT FORUM
LEGISLATIE
ACADEMICA EVENIMENTE cazul tau documente utile jurindex cariere stiri din barouri examene portalul instantelor
Mediatori Executori Judecatoresti Notari Publici Judecatori Procurori Lichidatori
Curs valutar: 1€ = 4.3902 lei, 1$ = 3.2286 lei, 1£ = 5.5209 lei, 1CHF = 3.6123 lei
Facebook Avocatura.com Linkedin Avocatura.com newsletter Avocatura.com RSS Avocatura.com

Spete: Hotararea 75
Contencios administrativ si fiscal - obligare emitere act administrativ
Instanta: CA TIMISOARA
Faza: Fond
Data: 03-03-2009

Discutii similare pe forum

Obligare emitere act administrativ - scris de mariuca - 10 raspunsuri
Buna ziua! Speta mea suna asa: In decembrie 2007 am facut la tribunal o cerere de suspendarea a unei cauze ce are ca obiect - obligare emitere act administrativ-. Am cerut suspendarea deoarece pe rolul judecatorie la sectia civila am repus pe rol un proces in care solicit constatarea nulitatii absolute a unui Titlu emis cu incalcarea L 18/1991, pe numele reclamantei care cere la Tribunal obligare institutiei sa elibereze certificat fiscal in vederea instrainarii terenului in litigiu. Ca sa i...
Contencios administrativ fiscal - scris de luminel - 0 raspunsuri
Speta este urmatoarea: Intr-un proces pe contencios in care se cere anularea deciziei prin care s-a respins contestatia formulata impotriva deciziei de impunere, reclamantul invoca o exceptie, respectiv a necompetentei organului care a solutionat contestatia. Motivarea a fost intemeiata pe art.209,210,211 Cod procedura fiscala, care precizeaza ca " sunt organe de solutionare competente [b:1mknsqia]serviciile/birourile de solutionare a contestatiilor din cadrul [/b:1mknsqia]directiilor gener...
Contencios administrativ - scris de lina - 1 raspunsuri
Imi poate explica cineva ce se poate intelege din raspunsul primit la proces si anume:"...respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive ca neintemeiata,respinge exceptia de tardivitate ca neintemeiata,respinge cererea de chemare in judecata ca inadmisibila"?
CONTENCIOS ADMINISTRATIV - scris de valentin t - 3 raspunsuri
La o cladire achizitonata(de la primarie) prin licitatie caietul de sacini prevedea ca destinatie :"sediu firma".Cu acordul verbal al primarului am cerut autorizare pentru "sediu firma si locuinta de serviciu".Sa eliberat certificat de urbanism cu aceasta ultima titulatura si am obtinut toate avizele ,acordurile.Cand sa depun proiectul mi sa cerut sa depun o alta cerere pentru certificat de urbanism pentru "sediu firma".Primul certificat de urbanism a atras dupa sin...
Contencios administrativ - scris de MargaretaM - 1 raspunsuri
Am si eu o intrebare. Sper ca cineva competent imi va si raspunde. Multumesc anticipat! Problema mea este asa: am facut plangere impotriva fixarii de catre Consiliul Local Fiscal a unei taxe (pe care consider ca nu o datorez). Plangerea era facuta cu cererea de anulare a creantei. Cu ceva luni in urma (am vazut pe net) am vazut ca mi-a fost acceptata cererea de anulare (nulitate absoluta) a creantei, dar nu s-a facut comunicarea nici pana azi. Exista vreun termen de prescriptie sau de perimare a...
ROMANIA                      OPERATOR 2928
CURTEA DE A P E L  T I M I S O A R A
SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
DOSAR NR(...)-27.01.2009
              SENTINTA CIVILA NR. 75
           Sedinta Publica din 3 martie 2009
             PRESEDINTE : (...) (...)
            GREFIER    : (...) (...)
   S-a luat in examinare actiunea in contencios administrativ formulata
de reclamantul E. G. in contradictoriu cu parata Comisia Centrala pentru
Stabilirea Despagubirilor,  avand  ca  obiect  obligare  emitere  act
administrativ fiscal.
   La apelul nominal facut in sedinta publica, se constata lipsa
partilor.
   Procedura de citare este legal indeplinita.
   S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care,
se constata ca prin incheierea de sedinta din 24.02.2009 a fost amanata
pronuntarea pentru termenul de astazi, incheiere ce face parte integranta
din prezenta sentinta.
                 C U R T E A
   Prin cererea inregistrata sub nr(...) la J u d e c a t o r i a  T i
m i s o a r a, la data de 28.05.2008, reclamantul E. J. G. a chemat in
judecata parata Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor -
Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor, solicitand instantei ca
prin sentinta ce va pronunta sa dispuna obligarea paratei la emiterea
dispozitiei de stabilire a despagubirilor cu privire la cota de 1/6 din
imobilul situat in mun. T, T. U. E. nr. 11, inscris in CF nr. 8011 T top
12154/2, sub sanctiunea unor daune cominatorii de 500 lei/zi intarziere.
   In motivarea actiunii, reclamantul E. J. G. a aratat ca urmare a
sentintei civile nr. 77/PI/24 01 2005 a T r i b u n a l u l u i  T i m i
s, ramasa definitiva prin decizia civila nr. 9781/28 11 2006 a I n a l t a
 C u r t e de Casatie si Justitie si a fost emisa dispozitia nr. 1958 din
20 06 2007 a Primarului Municipiului T prin care s-a  propus a-i fi
acordate despagubiri cu privire la cota de 1/6 din imobilul situat in mun.
U. T. U. E. nr. 11, inscris in CF nr. 8011 T, nr. top 12154/2.
   Desi a facut numeroase reveniri la Comisia Centrala pentru Stabilirea
Despagubirilor prin adrese succesive (B./23 07 2007, B./07 11 2007),
anexand dispozitia Primarului, aceasta nu a adus la indeplinire respectiva
dispozitie, aratand ca modului de setare a programului de calculator cu o
functie aleatorie, momentul in care vor fi stabilite despagubirile este
incert.
   In drept, au fost invocate dispozitiile art. 1073 si urm. Cod civil,
art. 16 din Titlul VII din Legea nr. 247/2005 si art. l din Protocolul 1 la
Conventia europeana a drepturilor omului.
   Parata Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor a depus
intampinare la dosarul primei instante prin care a invocat exceptia lipsei
competentei materiale a J u d e c a t o r i e i  T i m i s o a r a si a
prematuritatii actiunii.
   In motivarea intampinarii, parata Comisia Centrala pentru Stabilirea
Despagubirilor a aratat ca prin Titlul VII din Legea nr. 247/2005 privind
reforma in domeniile proprietati si  justitiei, precum si unele masuri
adiacente, a fost reglementate atat sursele de finantare, cuantumul si
procedura de acordare a despagubirilor aferente imobilelor care nu pot fi
restituite in natura rezultate din aplicarea Legii nr. 10/2001, cat si
infiintarea unei entitati, respectiv, Comisia Centrala pentru Stabilirea
Despagubirilor, cu atributii in privinta emiterii deciziilor continand
titlurile de despagubire.
   Potrivit art. 19 al.1 si art. 20 din Titlul VII din Legea nr.
247/2005 orice cerere adresata instantelor judecatoresti in ceea  ce
priveste aplicarea Titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma in
domeniile proprietati si justitiei precum si unele masuri adiacente, fie ca
este vorba de o contestatie la o decizie emisa Centrala pentru Stabilirea
Despagubirilor, fie ca este vorba de o plangere referitoare la modul de
solutionare al dosarelor, trebuie adresata Curtii de Apel - sectia de
contencios administrativ in  a  carei  raza  teritoriala  domiciliaza
reclamantul sau instantei domiciliului reprezentantului sau din Romania.
   Prin sentinta civila nr. 13699/04.11.2008 pronuntata in dosarul
nr(...), J u d e c a t o r i a  T i m i s o a r a a admis exceptia de
necompetenta materiala invocata de parata Autoritatea Nationala pentru
Restituirea  Proprietatii  -  Comisia  Centrala  pentru  Stabilirea
Despagubirilor si a declinat competenta de solutionare a actiunii civile
formulata de reclamantul E. J. G. impotriva paratei Autoritatea Nationala
pentru Restituirea Proprietatilor - Comisia Centrala pentru Stabilirea
Despagubirilor B, in favoarea Curtii de A P E L  T I M I S O A R A -
Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal.
   Cauza a fost inregistrata la Curtea de A P E L  T I M I S O A R A -
Sectia Contencios Administrativ si Fiscal sub nr(...)  la  data  de
27.01.2009.
   Prin notele scrise depuse la dosar pentru termenul de judecata din
24.02.2009 parata Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatii -
Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor a reiterat exceptia
prematuritatii cererii reclamantului. Astfel a aratat ca dosarul reclamat
aferent Dispozitiei nr.1958/2007 a Primariei Municipiului T, la momentul
predarii acestuia de catre Institutia Prefectului - Judetul T catre
Secretariatul Comisiei D. pentru Stabilirea Despagubirilor s-a constatat
faptul ca acesta nu este complet, conform art.  16.5  din  Normele
metodologice de aplicare a Titlului VII din Legea nr.247/2005, motiv pentru
care a fost dat retur prin procesul-verbal nr.07571/28.02.2008 in vederea
completarii documentatiei in conformitate cu prevederile legale aratate.
   In prezent, a aratat parata, dosarul administrativ se afla la
Primaria Municipiului T pentru verific si completarea documentatiei.
   In urma solicitarilor sale, Primaria municipiului T a comunicat
faptul ca au fost solicitate reprezentantului reclamantului o serie de acte
in completarea dosarului urmand ca, dupa depunerea acestor acte, dosarul
sa fie trimis Institutiei prefectului judetul T pentru emiterea avizului de
legalitate si transmiterii catre Secretariatul Comisiei Centrale pentru
Stabilirea Despagubirilor.
   Pana la data de 24.02.2009 Institutia Prefectului - Judetul T nu a
inaintat Secretariatului Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor
dosarul reclamantului, astfel ca cererea reclamantului este prematura.
   Parata considera ca fiind inadmisibila cererea reclamantului privind
acordarea de daune cominatorii de 500 lei/zi de intarziere, fata de
prevederile art. 5802 si 5803 al.5 Cod procedura civila.
   Analizand probatoriul administrat in  cauza,  instanta  constata
urmatoarele:
   Prin prezenta actiune in justitie, reclamantul E. G. a solicitat
obligarea paratei Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor sa
procedeze la emiterea dispozitiei de stabilire a despagubirilor in favoarea
reclamantului cu privire la cota de 1/6 din imobilul situat in municipiul
T, T. U. E., nr. 11, judet T, inscris in Cartea Funciara nr. 8011 T.
   Reclamantul au invederat faptul ca prin  Dispozitia  Primarului
Municipiului T nr. 1958/20.06.2007 s-a propus acordarea de despagubiri
reclamantului cu privire la cota de 1/6 din imobilul mentionat mai sus ca
urmare a respingerii cererii acestuia de restituire in natura a imobilului
situat in T si preluat abuziv de Statul Roman in perioada 1945-1989.
   Totodata, reclamantul - sesizand J u d e c a t o r i a  T i m i s o
a r a la data de 28.05.2008 - au aratat ca, pana la data sesizarii
instantei, Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor nu a emis
reprezentand titlul de despagubiri in favoarea sa, astfel cum prevede
procedura stabilita prin Titlul VII din Legea nr. 247 din 19 iulie 2005,
privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele
masuri adiacente.
   Cu privire la exceptia prematuritatii actiunii, instanta retine ca
parata Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor a invocat faptul
ca nu a fost finalizata procedura stabilita prin Titlul VII din Legea nr.
247/2005, respectiv faptul ca dosarele cuprinzand cererile de acordare a
masurilor reparatorii prin echivalent  sunt  evaluate,  sub  aspectul
legalitatii respingerii cererii de restituire in natura a imobilului
solicitat de reclamant, iar ulterior  se  procedeaza  la  desemnarea
evaluatorului, iar in cauza dosarul reclamantului a fost restituit la
Primaria Municipiului T in vederea completarii documentatiei.
   Instanta observa ca este necontestat ca prin Dispozitia Primarului
Municipiului T nr. 1958/20.06.2007 s-a propus acordarea de despagubiri
reclamantului s-a propus acordarea de despagubiri reclamantului, ca urmare
a respingerii cererii acestuia de restituire in natura a unui imobil situat
in T si preluat abuziv de Statul Roman in perioada 1945-1989.
   Instanta constata, totodata, ca parata nu a facut dovada ca a
restituit dosarul la Primaria Municipiului T in vederea  completarii
documentatiei, si nici ca dosarul este inregistrat in prezenta la aceasta
institutie, astfel incat instanta nu poate lua in considerare aceasta
aparare.
   Pe de alta parte, instanta observa ca obiectul prezentei cauze il
constituie tocmai intarzierea emiterii deciziei respective de catre Comisia
Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor, aceasta institutie invocand
prematuritatea prezentei actiuni, in conditiile in care nu s-a finalizat
procedura administrativa prevazuta de Titlul VII din Legea nr. 247/2005.
   In examinarea exceptiei prematuritatii actiunii, instanta subliniaza,
in primul rand, ca procedura stabilita prin Titlul VII din Legea nr.
247/2005, nu determina termenul maxim in cadrul caruia Comisia Centrala
pentru Stabilirea  Despagubirilor  este  obligata  de  emita  decizia
reprezentand titlul de despagubiri in favoarea reclamantilor.
   Conform art. 16 alin. 1 din Titlul VII al Legii nr. 247/2005,
"deciziile/dispozitiile emise de entitatile investite cu  solutionarea
notificarilor, a cererilor de retrocedare sau,  dupa  caz,  ordinele
conducatorilor administratiei publice centrale investite cu solutionarea
notificarilor si in care s-au consemnat sume care urmeaza a se acorda ca
despagubire, insotite, dupa caz, de situatia juridica actuala a imobilului
obiect al restituirii si intreaga documentatie aferenta acestora, inclusiv
orice inscrisuri care descriu imobilele constructii demolate depuse de
persoana indreptatita si/sau regasite in arhivele proprii, se predau pe
baza de proces-verbal de predare-primire Secretariatului Comisiei Centrale,
pe judete, conform esalonarii stabilite de aceasta, dar nu mai tarziu de 60
de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi".
   De asemenea conform art. 16 alin. 2 din Titlul VII al Legii nr.
247/2005, "notificarile formulate potrivit prevederilor Legii nr. 10/2001
privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada
6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare care nu au fost solutionate in sensul aratat la
alin. (1) pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se predau pe
baza de proces-verbal de predare-primire Secretariatului Comisiei Centrale
pentru Stabilirea Despagubirilor, insotite de deciziile/dispozitiile emise
de entitatile investite cu solutionarea notificarilor, a cererilor de
retrocedare sau, dupa caz, ordinelor conducatorilor administratiei publice
centrale continand propunerile motivate de acordare a despagubirilor, dupa
caz, de situatia juridica actuala a imobilului obiect al restituirii si de
intreaga documentatie aferenta acestora, inclusiv orice acte juridice care
descriu imobilele constructii demolate depuse de persoana indreptatita
si/sau regasite in arhivele proprii, in termen de 30 de zile de la data
ramanerii definitive a deciziilor/dispozitiilor sau dupa caz, a ordinelor".
   Totodata, potrivit art. 16 alin. 3 din Titlul VII al Legii nr.
247/2005, "in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a
prezentei legi, Biroul Central constituit  prin  Ordinul  ministrului
finantelor publice nr. 1329/2003 va proceda la predarea, pe baza de proces-
verbal de predare-primire, catre Secretariatul Comisiei Centrale a tuturor
documentatiilor depuse de catre titularii deciziilor/dispozitiilor motivate
prin care s-a stabilit ca masura reparatorie acordarea de titluri de
valoare nominala si care nu au fost solutionate pana la data intrarii in
vigoare a prezentei legi".
   Procedura respectiva impune, potrivit art. 16 alin. 4 din Titlul VII
al Legii nr. 247/2005, analizarea dosarelor in privinta  verificarii
legalitatii respingerii cererii de restituire in natura, dar fara a se
mentiona un termen limita inauntrul caruia urmeaza a se face aceasta
analiza.
   Pe de alta parte, instanta subliniaza ca este incontestabil ca
reclamantul are dreptul la un proces echitabil - drept garantat de art. 6
paragraf 1 din Conventia europeana a drepturilor omului si de art. 21 alin.
3 din Constitutia Romaniei - drept care implica, intre alte cerinte, si o
durata rezonabila a solutionarii litigiului.
   Este incontestabil si faptul ca in cadrul calcularii termenului
rezonabil al procesului judiciar se ia  in  considerare  si  durata
procedurilor administrative impuse de lege anterior sesizarii instantelor.
   Instanta reaminteste ca legea nu determina termenul maxim in cadrul
caruia Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor este obligata de
emita decizia reprezentand titlul de despagubiri in favoarea reclamantilor.
   Insa aceasta omisiune a legii nu poate conduce la acceptarea ideii ca
aceasta Comisie nu este tinuta de respectarea dreptului la solutionarea
cauzei intr-un termen rezonabil si ca nu are obligatia sa se pronunte intr-
un termen cat mai scurt posibil asupra cererii reclamantilor.
   In aceste conditii, desi legea nu impune un termen maxim determinat
pentru emiterea deciziei de catre Comisia Centrala pentru Stabilirea
Despagubirilor, necesitatea respectarii termenului rezonabil al litigiului
declansat prin cererea reclamantilor de acordare a masurilor reparatorii
(in natura sau prin echivalent) prevazute de Legea nr. 10/2001 impune
verificarea motivelor invocate de  catre  parata  pentru  intarzierea
solutionarii cererii reclamantilor.
   In acelasi sens, instanta aminteste ca I n a l t a  C u r t e de
Casatie si Justitie a statuat, in solutionarea unui recurs in interesul
legii - asadar printr-o hotarare obligatorie - respectiv prin Decizia nr.
IX din 20 martie 2006, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 653
din 28 iulie 2006, ca "in conditiile in care Legea nr. 10/2001 nu face
nicio precizare cu privire la ipoteza in care persoana juridica detinatoare
a imobilului nu emite decizia ori dispozitia prevazuta de textul de lege
mentionat, in termenul de 60 de zile, nu se poate refuza persoanei
indreptatite dreptul de a se adresa instantei competente,  respectiv
tribunalului, pe motiv ca plangerea ar fi  prematur  introdusa  sau
inadmisibila. In aceasta privinta, absenta raspunderii persoanei juridice
detinatoare echivaleaza cu un refuz de restituire a imobilului, care
trebuie cenzurat de tribunal tot in conditiile procedurii speciale".
   Sub acest aspect, trebuie avut in vedere ca, pentru cazul cand
restituirea in natura nu este posibila, s-a reglementat, prin art. 26 alin.
(3) din Legea nr. 10/2001, republicata, ca "Decizia sau, dupa caz,
dispozitia motivata de respingere a notificarii sau a cererii de restituire
in natura poate fi atacata de persoana care se pretinde indreptatita la
sectia civila a tribunalului in a carui circumscriptie se afla sediul
unitatii detinatoare sau, dupa caz, al entitatii investite cu solutionarea
notificarii, in termen de 30 de zile de la comunicare".
   De aceea, ratiuni de simetrie impun ca si in cazul refuzului persoanei
juridice notificate, detinatoare a imobilului, de a emite decizie sau
dispozitie motivata de restituire in natura ori de acordare de despagubiri,
potrivit Legii nr. 10/2001, sa poata fi formulata cerere, impotriva acestui
refuz, tot la sectia civila a tribunalului in a carui raza teritoriala isi
are sediul persoana juridica notificata.
   J. legiuitorului si necorelarea dispozitiilor legale din  actul
normativ in discutie nu pot impiedica  persoana  indreptatita  sa-si
valorifice drepturile si nici nu o pot  pune  intr-o  situatie  de
inferioritate fata de persoanele carora li se transmite raspunsul in
termenul prevazut de lege.
   A considera ca o astfel de cerere este prematura sau inadmisibila si a
o respinge, ca atare, ar insemna sa se nesocoteasca, printr-un formalism
excesiv, caracterul reparatoriu al Legii nr. 10/2001 si sa fie impiedicate
persoanele indreptatite sa-si redobandeasca imobilele ce li s-au preluat
abuziv".
   Pentru identitate de ratiune, instanta apreciaza ca, in conditiile in
care legea omite stabilirea unui termen maxim inauntrul caruia Comisia
Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor este obligata sa emita decizia
solicitata de reclamant - data fiind si necesitatea respectarii duratei
rezonabile a litigiului generat de cererea de reparare a prejudiciului
pricinuit reclamantului prin preluarea abuziva de catre Statul Roman a unui
imobil proprietatea antecesorilor reclamantului - se impune respingerea
exceptiei prematuritatii prezentei actiuni, considerand - cu respectarea
argumentului Inaltei Curti de Casatie si Justitie - ca a considera ca o
astfel de cerere este prematura sau inadmisibila si a o respinge, ca atare,
ar insemna sa se nesocoteasca, printr-un formalism excesiv, caracterul
reparatoriu al Legii nr. 247/2005 si sa fie impiedicate  persoanele
indreptatite sa-si redobandeasca imobilele ce li s-au preluat abuziv.
   Pentru aceste motive, instanta va respinge exceptia prematuritatii
actiunii.
   Examinand fondul litigiului, instanta aminteste ca reclamantul E. G. a
solicitat  obligarea  paratei  Comisia  Centrala  pentru  Stabilirea
Despagubirilor sa procedeze la emiterea dispozitiei de  stabilire  a
despagubirilor in favoarea reclamantului cu privire la cota de 1/6 din
imobilul situat in municipiul T, T. U. E., nr. 11, judet T, inscris in
Cartea Funciara nr. 8011 T.
   Instanta aminteste, de asemenea, ca prin Dispozitia  Primarului
Municipiului T nr. 1958/20.06.2007 s-a propus acordarea de despagubiri
reclamantului cu privire la cota de 1/6 din imobilul mentionat mai sus ca
urmare a respingerii cererii acestuia de restituire in natura a imobilului
situat in T si preluat abuziv de Statul Roman in perioada 1945-1989.
   Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor avea obligatia,
potrivit art. 16 alin. 4 din Titlul VII al Legii nr. 247/2005, de a proceda
la analizarea dosarului reclamantului in privinta verificarii legalitatii
respingerii cererii de restituire in natura.
   Cu toate acestea, pana la data pronuntarii prezentei hotarari Comisia
Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor nu a emis decizia reprezentand
titlul de despagubiri.
   Instanta observa ca nu s-a furnizat nici o justificare din partea
Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor pentru a motiva faptul
ca nu s-a pronuntat asupra dosarului cuprinzand cererea reclamantului, desi
au trecut aproape doi ani de la inregistrarea in evidenta sa a dosarului
respectiv.
   In conditiile in care legea impune un termen maxim de 60 de zile de la
data intrarii in vigoare a Legii nr. 247/2005 pentru predarea catre
Secretariatul Comisiei Centrale a dispozitiilor emise  de  entitatile
investite cu solutionarea notificarilor, a cererilor de  retrocedare,
instanta nu poate retine caracterul rezonabil al unei intarzieri de peste
un an si 9 luni in verificarea legalitatii acestor dispozitii, cu atat mai
mult cu cat Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor nu  a
justificat sub nici o forma aceasta intarziere excesiva.
   Pentru aceste motive, instanta considera ca necesitatea respectarii
dispozitiilor art. 6 paragraf 1 si a art. 1 din Protocolul nr. 1 la
Conventia europeana a drepturilor omului impune obligarea Comisiei Centrale
pentru Stabilirea Despagubirilor la analizarea dosarului nr. 6792/CC, la
desemnarea unui evaluator si la emiterea deciziei reprezentand titlul de
despagubiri in favoarea reclamantului.
   In consecinta, retinand temeinicia actiunii reclamantului, instanta o
va admite si va obliga parata Comisia  Centrala  pentru  Stabilirea
Despagubirilor sa emita dispozitia de stabilire a despagubirilor  in
favoarea reclamantului cu privire la cota de 1/6 din imobilul situat in
municipiul T, T. U. E., nr. 11, judet T, inscris in Cartea Funciara nr.
8011 T.
   Cu privire la cererea reclamantului de obligare a paratei la emiterea
dispozitiei sub sanctiunea platii unor  daune  cominatorii,  instanta
precizeaza ca parata Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor are
obligatia de  a  verifica  legalitatea  dispozitiei  de  acordare  a
despagubirilor si de emitere a deciziei de stabilire a despagubirilor in
favoarea reclamantului, asadar ii incumba o obligatie de a face.
   Or, executarea silita a altor obligatii de a face sau a obligatiilor
de a nu face este reglementata de art. 5802 - 5805 Cod de Procedura Civila.
   Conform art. 5803 alin. 1 Cod de Procedura Civila, "daca obligatia de
a face nu poate fi indeplinita prin alta persoana decat debitorul, acesta
poate fi constrans la indeplinirea ei, prin aplicarea unei amenzi civile.
Instanta sesizata de creditor poate obliga pe debitor, prin incheiere
irevocabila, data cu citarea partilor, sa plateasca, in favoarea statului,
o amenda civila de la 20 lei la 50 lei, stabilita pe zi de intarziere pana
la executarea obligatiei prevazute in titlul executoriu".
   Pe de alta parte, fiind in discutie executarea unei obligatii
stabilita de o instanta de contencios administrativ, sunt aplicabile
dispozitiile speciale din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.
   Astfel, instanta constata ca, potrivit art. 24 alin. 1 din Legea
contenciosului administrativ nr. 554/2004, "daca in urma admiterii actiunii
autoritatea publica este obligata sa incheie, sa inlocuiasca sau sa
modifice actul administrativ, sa elibereze un alt inscris sau sa efectueze
anumite operatiuni administrative, executarea hotararii definitive  si
irevocabile se face in termenul prevazut in cuprinsul acesteia, iar in
lipsa unui astfel de termen, in cel mult 30 de zile de la data ramanerii
irevocabile a hotararii".
   De asemenea, potrivit art. 24 alin. 2 din Legea contenciosului
administrativ, "in cazul in care termenul nu este respectat, se aplica
conducatorului autoritatii publice sau, dupa caz, persoanei obligate o
amenda de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de intarziere, iar
reclamantul are dreptul la despagubiri pentru intarziere".
   Avand in vedere dispozitiile legale citate m,ai sus, instanta constata
ca nu este admisibila acordarea de daune cominatorii, ca modalitate de
constrangere a debitorului care nu executa o obligatie de a face dispusa
prin hotarare emisa de o instanta de contencios administrativ, fiind
posibila aplicarea de amenzi in conditiile prevazute de art. 24 alin. 2 din
Legea contenciosului administrativ.
   In consecinta, instanta va respinge, cu aceasta motivare, cererea
reclamantului de obligare a paratei la emiterea dispozitiei sub sanctiunea
platii unor daune cominatorii.
   Totodata, instanta va lua act ca reclamantul nu a solicitat obligarea
paratei la plata cheltuielilor de judecata.
              PENTRU ACESTE MOTIVE
                IN NUMELE LEGII
                 HOTARASTE
   Respinge exceptia prematuritatii actiunii.
   Admite in parte actiunea formulata de reclamantul E. G., cu domiciliul
procesual ales la societatea civila de avocati "E. & E.", in mun. T,
Bulevardul C.D. M., nr. 14, . 4, Judet T, in contradictoriu cu parata
Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor, cu sediul in municipiul
B, D. G., nr. 202, sector 1.
   Obliga parata Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor sa
emita dispozitia de stabilire a despagubirilor in favoarea reclamantului cu
privire la cota de 1/6 din imobilul situat in municipiul T, T. U. E., nr.
11, judet T, inscris in Cartea Funciara nr. 8011 T.
   Respinge cererea reclamantului de obligare a paratei la emiterea
dispozitiei sub sanctiunea platii unor daune cominatorii.
   Ia act ca reclamantul nu a solicitat plata cheltuielilor de judecata
in prezenta cauza.
   Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicarea hotararii
catre reclamanti si catre parata.
   Pronuntata in sedinta publica din 3.03.2009.
                                 PRESEDINTE
GREFIER
   (...) (...)                  (...) (...)


   Se comunica:
    - reclamantului - E. G., cu domiciliul procesual ales la societatea
civila de avocati "E. & E.", in mun. T, Bulevardul C.D. M., nr. 14,  . 4,
Judet T,
   - paratei - Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor, cu
sediul in municipiul B, D. G., nr. 202, sector 1.
Red.P.R./ 26.03.2009
Tehnored. G.R./ 02.04.2009/ 4 ex.


Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.


Iti recomandam si urmatoarele spete:HOME STIRI SFATUL EXPERTULUI LEGISLATIE FORUM AVOCATI ADRESE UTILE DOCUMENTE UTILE CONTACT
Acceptand sa utilizati acest site, declarati in mod expres si implicit ca sunteti de acord cu Termenii si Conditiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea si reproducerea informatiilor si imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor si Conditiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal inscris in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 si nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013