Avocatura Com
Home Ştiri Academica Cursuri Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 75

Contencios administrativ si fiscal - obligare emitere act administrativ
Instanta: CA TIMISOARA
Faza: Fond
Data: 03-03-2009

Discutii similare pe forum

Obligare emitere act administrativ - scris de mariuca - 10 raspunsuri
Buna ziua! Speta mea suna asa: In decembrie 2007 am facut la tribunal o cerere de suspendarea a unei cauze ce are ca obiect - obligare emitere act administrativ-. Am cerut suspendarea deoarece pe rolul judecatorie la sectia civila am repus pe rol un proces in care solicit constatarea nulitatii absolute a unui Titlu emis cu incalcarea L 18/1991, pe numele reclamantei care cere la Tribunal obligare institutiei sa elibereze certificat fiscal in vederea instrainarii terenului in litigiu. Ca sa i...
Contencios administrativ fiscal - scris de luminel - 0 raspunsuri
Speta este urmatoarea: Intr-un proces pe contencios in care se cere anularea deciziei prin care s-a respins contestatia formulata impotriva deciziei de impunere, reclamantul invoca o exceptie, respectiv a necompetentei organului care a solutionat contestatia. Motivarea a fost intemeiata pe art.209,210,211 Cod procedura fiscala, care precizeaza ca " sunt organe de solutionare competente [b:1mknsqia]serviciile/birourile de solutionare a contestatiilor din cadrul [/b:1mknsqia]directiilor gener...
Contencios administrativ - scris de lina - 1 raspunsuri
Imi poate explica cineva ce se poate intelege din raspunsul primit la proces si anume:"...respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive ca neintemeiata,respinge exceptia de tardivitate ca neintemeiata,respinge cererea de chemare in judecata ca inadmisibila"?
CONTENCIOS ADMINISTRATIV - scris de valentin t - 3 raspunsuri
La o cladire achizitonata(de la primarie) prin licitatie caietul de sacini prevedea ca destinatie :"sediu firma".Cu acordul verbal al primarului am cerut autorizare pentru "sediu firma si locuinta de serviciu".Sa eliberat certificat de urbanism cu aceasta ultima titulatura si am obtinut toate avizele ,acordurile.Cand sa depun proiectul mi sa cerut sa depun o alta cerere pentru certificat de urbanism pentru "sediu firma".Primul certificat de urbanism a atras dupa sin...
Contencios administrativ - scris de MargaretaM - 1 raspunsuri
Am si eu o intrebare. Sper ca cineva competent imi va si raspunde. Multumesc anticipat! Problema mea este asa: am facut plangere impotriva fixarii de catre Consiliul Local Fiscal a unei taxe (pe care consider ca nu o datorez). Plangerea era facuta cu cererea de anulare a creantei. Cu ceva luni in urma (am vazut pe net) am vazut ca mi-a fost acceptata cererea de anulare (nulitate absoluta) a creantei, dar nu s-a facut comunicarea nici pana azi. Exista vreun termen de prescriptie sau de perimare a...
ROMANIA OPERATOR 2928 CURTEA DE A P E L T I M I S O A R A SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL DOSAR NR(...)-27.01.2009 SENTINTA CIVILA NR. 75 Sedinta Publica din 3 martie 2009 PRESEDINTE : (...) (...) GREFIER : (...) (...) S-a luat in examinare actiunea in contencios administrativ formulata de reclamantul E. G. in contradictoriu cu parata Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor, avand ca obiect obligare emitere act administrativ fiscal. La apelul nominal facut in sedinta publica, se constata lipsa partilor. Procedura de citare este legal indeplinita. S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care, se constata ca prin incheierea de sedinta din 24.02.2009 a fost amanata pronuntarea pentru termenul de astazi, incheiere ce face parte integranta din prezenta sentinta. C U R T E A Prin cererea inregistrata sub nr(...) la J u d e c a t o r i a T i m i s o a r a, la data de 28.05.2008, reclamantul E. J. G. a chemat in judecata parata Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor - Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor, solicitand instantei ca prin sentinta ce va pronunta sa dispuna obligarea paratei la emiterea dispozitiei de stabilire a despagubirilor cu privire la cota de 1/6 din imobilul situat in mun. T, T. U. E. nr. 11, inscris in CF nr. 8011 T top 12154/2, sub sanctiunea unor daune cominatorii de 500 lei/zi intarziere. In motivarea actiunii, reclamantul E. J. G. a aratat ca urmare a sentintei civile nr. 77/PI/24 01 2005 a T r i b u n a l u l u i T i m i s, ramasa definitiva prin decizia civila nr. 9781/28 11 2006 a I n a l t a C u r t e de Casatie si Justitie si a fost emisa dispozitia nr. 1958 din 20 06 2007 a Primarului Municipiului T prin care s-a propus a-i fi acordate despagubiri cu privire la cota de 1/6 din imobilul situat in mun. U. T. U. E. nr. 11, inscris in CF nr. 8011 T, nr. top 12154/2. Desi a facut numeroase reveniri la Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor prin adrese succesive (B./23 07 2007, B./07 11 2007), anexand dispozitia Primarului, aceasta nu a adus la indeplinire respectiva dispozitie, aratand ca modului de setare a programului de calculator cu o functie aleatorie, momentul in care vor fi stabilite despagubirile este incert. In drept, au fost invocate dispozitiile art. 1073 si urm. Cod civil, art. 16 din Titlul VII din Legea nr. 247/2005 si art. l din Protocolul 1 la Conventia europeana a drepturilor omului. Parata Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor a depus intampinare la dosarul primei instante prin care a invocat exceptia lipsei competentei materiale a J u d e c a t o r i e i T i m i s o a r a si a prematuritatii actiunii. In motivarea intampinarii, parata Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor a aratat ca prin Titlul VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietati si justitiei, precum si unele masuri adiacente, a fost reglementate atat sursele de finantare, cuantumul si procedura de acordare a despagubirilor aferente imobilelor care nu pot fi restituite in natura rezultate din aplicarea Legii nr. 10/2001, cat si infiintarea unei entitati, respectiv, Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor, cu atributii in privinta emiterii deciziilor continand titlurile de despagubire. Potrivit art. 19 al.1 si art. 20 din Titlul VII din Legea nr. 247/2005 orice cerere adresata instantelor judecatoresti in ceea ce priveste aplicarea Titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietati si justitiei precum si unele masuri adiacente, fie ca este vorba de o contestatie la o decizie emisa Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor, fie ca este vorba de o plangere referitoare la modul de solutionare al dosarelor, trebuie adresata Curtii de Apel - sectia de contencios administrativ in a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul sau instantei domiciliului reprezentantului sau din Romania. Prin sentinta civila nr. 13699/04.11.2008 pronuntata in dosarul nr(...), J u d e c a t o r i a T i m i s o a r a a admis exceptia de necompetenta materiala invocata de parata Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatii - Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor si a declinat competenta de solutionare a actiunii civile formulata de reclamantul E. J. G. impotriva paratei Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor - Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor B, in favoarea Curtii de A P E L T I M I S O A R A - Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal. Cauza a fost inregistrata la Curtea de A P E L T I M I S O A R A - Sectia Contencios Administrativ si Fiscal sub nr(...) la data de 27.01.2009. Prin notele scrise depuse la dosar pentru termenul de judecata din 24.02.2009 parata Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatii - Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor a reiterat exceptia prematuritatii cererii reclamantului. Astfel a aratat ca dosarul reclamat aferent Dispozitiei nr.1958/2007 a Primariei Municipiului T, la momentul predarii acestuia de catre Institutia Prefectului - Judetul T catre Secretariatul Comisiei D. pentru Stabilirea Despagubirilor s-a constatat faptul ca acesta nu este complet, conform art. 16.5 din Normele metodologice de aplicare a Titlului VII din Legea nr.247/2005, motiv pentru care a fost dat retur prin procesul-verbal nr.07571/28.02.2008 in vederea completarii documentatiei in conformitate cu prevederile legale aratate. In prezent, a aratat parata, dosarul administrativ se afla la Primaria Municipiului T pentru verific si completarea documentatiei. In urma solicitarilor sale, Primaria municipiului T a comunicat faptul ca au fost solicitate reprezentantului reclamantului o serie de acte in completarea dosarului urmand ca, dupa depunerea acestor acte, dosarul sa fie trimis Institutiei prefectului judetul T pentru emiterea avizului de legalitate si transmiterii catre Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor. Pana la data de 24.02.2009 Institutia Prefectului - Judetul T nu a inaintat Secretariatului Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor dosarul reclamantului, astfel ca cererea reclamantului este prematura. Parata considera ca fiind inadmisibila cererea reclamantului privind acordarea de daune cominatorii de 500 lei/zi de intarziere, fata de prevederile art. 5802 si 5803 al.5 Cod procedura civila. Analizand probatoriul administrat in cauza, instanta constata urmatoarele: Prin prezenta actiune in justitie, reclamantul E. G. a solicitat obligarea paratei Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor sa procedeze la emiterea dispozitiei de stabilire a despagubirilor in favoarea reclamantului cu privire la cota de 1/6 din imobilul situat in municipiul T, T. U. E., nr. 11, judet T, inscris in Cartea Funciara nr. 8011 T. Reclamantul au invederat faptul ca prin Dispozitia Primarului Municipiului T nr. 1958/20.06.2007 s-a propus acordarea de despagubiri reclamantului cu privire la cota de 1/6 din imobilul mentionat mai sus ca urmare a respingerii cererii acestuia de restituire in natura a imobilului situat in T si preluat abuziv de Statul Roman in perioada 1945-1989. Totodata, reclamantul - sesizand J u d e c a t o r i a T i m i s o a r a la data de 28.05.2008 - au aratat ca, pana la data sesizarii instantei, Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor nu a emis reprezentand titlul de despagubiri in favoarea sa, astfel cum prevede procedura stabilita prin Titlul VII din Legea nr. 247 din 19 iulie 2005, privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente. Cu privire la exceptia prematuritatii actiunii, instanta retine ca parata Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor a invocat faptul ca nu a fost finalizata procedura stabilita prin Titlul VII din Legea nr. 247/2005, respectiv faptul ca dosarele cuprinzand cererile de acordare a masurilor reparatorii prin echivalent sunt evaluate, sub aspectul legalitatii respingerii cererii de restituire in natura a imobilului solicitat de reclamant, iar ulterior se procedeaza la desemnarea evaluatorului, iar in cauza dosarul reclamantului a fost restituit la Primaria Municipiului T in vederea completarii documentatiei. Instanta observa ca este necontestat ca prin Dispozitia Primarului Municipiului T nr. 1958/20.06.2007 s-a propus acordarea de despagubiri reclamantului s-a propus acordarea de despagubiri reclamantului, ca urmare a respingerii cererii acestuia de restituire in natura a unui imobil situat in T si preluat abuziv de Statul Roman in perioada 1945-1989. Instanta constata, totodata, ca parata nu a facut dovada ca a restituit dosarul la Primaria Municipiului T in vederea completarii documentatiei, si nici ca dosarul este inregistrat in prezenta la aceasta institutie, astfel incat instanta nu poate lua in considerare aceasta aparare. Pe de alta parte, instanta observa ca obiectul prezentei cauze il constituie tocmai intarzierea emiterii deciziei respective de catre Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor, aceasta institutie invocand prematuritatea prezentei actiuni, in conditiile in care nu s-a finalizat procedura administrativa prevazuta de Titlul VII din Legea nr. 247/2005. In examinarea exceptiei prematuritatii actiunii, instanta subliniaza, in primul rand, ca procedura stabilita prin Titlul VII din Legea nr. 247/2005, nu determina termenul maxim in cadrul caruia Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor este obligata de emita decizia reprezentand titlul de despagubiri in favoarea reclamantilor. Conform art. 16 alin. 1 din Titlul VII al Legii nr. 247/2005, "deciziile/dispozitiile emise de entitatile investite cu solutionarea notificarilor, a cererilor de retrocedare sau, dupa caz, ordinele conducatorilor administratiei publice centrale investite cu solutionarea notificarilor si in care s-au consemnat sume care urmeaza a se acorda ca despagubire, insotite, dupa caz, de situatia juridica actuala a imobilului obiect al restituirii si intreaga documentatie aferenta acestora, inclusiv orice inscrisuri care descriu imobilele constructii demolate depuse de persoana indreptatita si/sau regasite in arhivele proprii, se predau pe baza de proces-verbal de predare-primire Secretariatului Comisiei Centrale, pe judete, conform esalonarii stabilite de aceasta, dar nu mai tarziu de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi". De asemenea conform art. 16 alin. 2 din Titlul VII al Legii nr. 247/2005, "notificarile formulate potrivit prevederilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare care nu au fost solutionate in sensul aratat la alin. (1) pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se predau pe baza de proces-verbal de predare-primire Secretariatului Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor, insotite de deciziile/dispozitiile emise de entitatile investite cu solutionarea notificarilor, a cererilor de retrocedare sau, dupa caz, ordinelor conducatorilor administratiei publice centrale continand propunerile motivate de acordare a despagubirilor, dupa caz, de situatia juridica actuala a imobilului obiect al restituirii si de intreaga documentatie aferenta acestora, inclusiv orice acte juridice care descriu imobilele constructii demolate depuse de persoana indreptatita si/sau regasite in arhivele proprii, in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a deciziilor/dispozitiilor sau dupa caz, a ordinelor". Totodata, potrivit art. 16 alin. 3 din Titlul VII al Legii nr. 247/2005, "in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Biroul Central constituit prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1329/2003 va proceda la predarea, pe baza de proces- verbal de predare-primire, catre Secretariatul Comisiei Centrale a tuturor documentatiilor depuse de catre titularii deciziilor/dispozitiilor motivate prin care s-a stabilit ca masura reparatorie acordarea de titluri de valoare nominala si care nu au fost solutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi". Procedura respectiva impune, potrivit art. 16 alin. 4 din Titlul VII al Legii nr. 247/2005, analizarea dosarelor in privinta verificarii legalitatii respingerii cererii de restituire in natura, dar fara a se mentiona un termen limita inauntrul caruia urmeaza a se face aceasta analiza. Pe de alta parte, instanta subliniaza ca este incontestabil ca reclamantul are dreptul la un proces echitabil - drept garantat de art. 6 paragraf 1 din Conventia europeana a drepturilor omului si de art. 21 alin. 3 din Constitutia Romaniei - drept care implica, intre alte cerinte, si o durata rezonabila a solutionarii litigiului. Este incontestabil si faptul ca in cadrul calcularii termenului rezonabil al procesului judiciar se ia in considerare si durata procedurilor administrative impuse de lege anterior sesizarii instantelor. Instanta reaminteste ca legea nu determina termenul maxim in cadrul caruia Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor este obligata de emita decizia reprezentand titlul de despagubiri in favoarea reclamantilor. Insa aceasta omisiune a legii nu poate conduce la acceptarea ideii ca aceasta Comisie nu este tinuta de respectarea dreptului la solutionarea cauzei intr-un termen rezonabil si ca nu are obligatia sa se pronunte intr- un termen cat mai scurt posibil asupra cererii reclamantilor. In aceste conditii, desi legea nu impune un termen maxim determinat pentru emiterea deciziei de catre Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor, necesitatea respectarii termenului rezonabil al litigiului declansat prin cererea reclamantilor de acordare a masurilor reparatorii (in natura sau prin echivalent) prevazute de Legea nr. 10/2001 impune verificarea motivelor invocate de catre parata pentru intarzierea solutionarii cererii reclamantilor. In acelasi sens, instanta aminteste ca I n a l t a C u r t e de Casatie si Justitie a statuat, in solutionarea unui recurs in interesul legii - asadar printr-o hotarare obligatorie - respectiv prin Decizia nr. IX din 20 martie 2006, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 653 din 28 iulie 2006, ca "in conditiile in care Legea nr. 10/2001 nu face nicio precizare cu privire la ipoteza in care persoana juridica detinatoare a imobilului nu emite decizia ori dispozitia prevazuta de textul de lege mentionat, in termenul de 60 de zile, nu se poate refuza persoanei indreptatite dreptul de a se adresa instantei competente, respectiv tribunalului, pe motiv ca plangerea ar fi prematur introdusa sau inadmisibila. In aceasta privinta, absenta raspunderii persoanei juridice detinatoare echivaleaza cu un refuz de restituire a imobilului, care trebuie cenzurat de tribunal tot in conditiile procedurii speciale". Sub acest aspect, trebuie avut in vedere ca, pentru cazul cand restituirea in natura nu este posibila, s-a reglementat, prin art. 26 alin. (3) din Legea nr. 10/2001, republicata, ca "Decizia sau, dupa caz, dispozitia motivata de respingere a notificarii sau a cererii de restituire in natura poate fi atacata de persoana care se pretinde indreptatita la sectia civila a tribunalului in a carui circumscriptie se afla sediul unitatii detinatoare sau, dupa caz, al entitatii investite cu solutionarea notificarii, in termen de 30 de zile de la comunicare". De aceea, ratiuni de simetrie impun ca si in cazul refuzului persoanei juridice notificate, detinatoare a imobilului, de a emite decizie sau dispozitie motivata de restituire in natura ori de acordare de despagubiri, potrivit Legii nr. 10/2001, sa poata fi formulata cerere, impotriva acestui refuz, tot la sectia civila a tribunalului in a carui raza teritoriala isi are sediul persoana juridica notificata. J. legiuitorului si necorelarea dispozitiilor legale din actul normativ in discutie nu pot impiedica persoana indreptatita sa-si valorifice drepturile si nici nu o pot pune intr-o situatie de inferioritate fata de persoanele carora li se transmite raspunsul in termenul prevazut de lege. A considera ca o astfel de cerere este prematura sau inadmisibila si a o respinge, ca atare, ar insemna sa se nesocoteasca, printr-un formalism excesiv, caracterul reparatoriu al Legii nr. 10/2001 si sa fie impiedicate persoanele indreptatite sa-si redobandeasca imobilele ce li s-au preluat abuziv". Pentru identitate de ratiune, instanta apreciaza ca, in conditiile in care legea omite stabilirea unui termen maxim inauntrul caruia Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor este obligata sa emita decizia solicitata de reclamant - data fiind si necesitatea respectarii duratei rezonabile a litigiului generat de cererea de reparare a prejudiciului pricinuit reclamantului prin preluarea abuziva de catre Statul Roman a unui imobil proprietatea antecesorilor reclamantului - se impune respingerea exceptiei prematuritatii prezentei actiuni, considerand - cu respectarea argumentului Inaltei Curti de Casatie si Justitie - ca a considera ca o astfel de cerere este prematura sau inadmisibila si a o respinge, ca atare, ar insemna sa se nesocoteasca, printr-un formalism excesiv, caracterul reparatoriu al Legii nr. 247/2005 si sa fie impiedicate persoanele indreptatite sa-si redobandeasca imobilele ce li s-au preluat abuziv. Pentru aceste motive, instanta va respinge exceptia prematuritatii actiunii. Examinand fondul litigiului, instanta aminteste ca reclamantul E. G. a solicitat obligarea paratei Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor sa procedeze la emiterea dispozitiei de stabilire a despagubirilor in favoarea reclamantului cu privire la cota de 1/6 din imobilul situat in municipiul T, T. U. E., nr. 11, judet T, inscris in Cartea Funciara nr. 8011 T. Instanta aminteste, de asemenea, ca prin Dispozitia Primarului Municipiului T nr. 1958/20.06.2007 s-a propus acordarea de despagubiri reclamantului cu privire la cota de 1/6 din imobilul mentionat mai sus ca urmare a respingerii cererii acestuia de restituire in natura a imobilului situat in T si preluat abuziv de Statul Roman in perioada 1945-1989. Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor avea obligatia, potrivit art. 16 alin. 4 din Titlul VII al Legii nr. 247/2005, de a proceda la analizarea dosarului reclamantului in privinta verificarii legalitatii respingerii cererii de restituire in natura. Cu toate acestea, pana la data pronuntarii prezentei hotarari Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor nu a emis decizia reprezentand titlul de despagubiri. Instanta observa ca nu s-a furnizat nici o justificare din partea Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor pentru a motiva faptul ca nu s-a pronuntat asupra dosarului cuprinzand cererea reclamantului, desi au trecut aproape doi ani de la inregistrarea in evidenta sa a dosarului respectiv. In conditiile in care legea impune un termen maxim de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 247/2005 pentru predarea catre Secretariatul Comisiei Centrale a dispozitiilor emise de entitatile investite cu solutionarea notificarilor, a cererilor de retrocedare, instanta nu poate retine caracterul rezonabil al unei intarzieri de peste un an si 9 luni in verificarea legalitatii acestor dispozitii, cu atat mai mult cu cat Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor nu a justificat sub nici o forma aceasta intarziere excesiva. Pentru aceste motive, instanta considera ca necesitatea respectarii dispozitiilor art. 6 paragraf 1 si a art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventia europeana a drepturilor omului impune obligarea Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor la analizarea dosarului nr. 6792/CC, la desemnarea unui evaluator si la emiterea deciziei reprezentand titlul de despagubiri in favoarea reclamantului. In consecinta, retinand temeinicia actiunii reclamantului, instanta o va admite si va obliga parata Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor sa emita dispozitia de stabilire a despagubirilor in favoarea reclamantului cu privire la cota de 1/6 din imobilul situat in municipiul T, T. U. E., nr. 11, judet T, inscris in Cartea Funciara nr. 8011 T. Cu privire la cererea reclamantului de obligare a paratei la emiterea dispozitiei sub sanctiunea platii unor daune cominatorii, instanta precizeaza ca parata Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor are obligatia de a verifica legalitatea dispozitiei de acordare a despagubirilor si de emitere a deciziei de stabilire a despagubirilor in favoarea reclamantului, asadar ii incumba o obligatie de a face. Or, executarea silita a altor obligatii de a face sau a obligatiilor de a nu face este reglementata de art. 5802 - 5805 Cod de Procedura Civila. Conform art. 5803 alin. 1 Cod de Procedura Civila, "daca obligatia de a face nu poate fi indeplinita prin alta persoana decat debitorul, acesta poate fi constrans la indeplinirea ei, prin aplicarea unei amenzi civile. Instanta sesizata de creditor poate obliga pe debitor, prin incheiere irevocabila, data cu citarea partilor, sa plateasca, in favoarea statului, o amenda civila de la 20 lei la 50 lei, stabilita pe zi de intarziere pana la executarea obligatiei prevazute in titlul executoriu". Pe de alta parte, fiind in discutie executarea unei obligatii stabilita de o instanta de contencios administrativ, sunt aplicabile dispozitiile speciale din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. Astfel, instanta constata ca, potrivit art. 24 alin. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, "daca in urma admiterii actiunii autoritatea publica este obligata sa incheie, sa inlocuiasca sau sa modifice actul administrativ, sa elibereze un alt inscris sau sa efectueze anumite operatiuni administrative, executarea hotararii definitive si irevocabile se face in termenul prevazut in cuprinsul acesteia, iar in lipsa unui astfel de termen, in cel mult 30 de zile de la data ramanerii irevocabile a hotararii". De asemenea, potrivit art. 24 alin. 2 din Legea contenciosului administrativ, "in cazul in care termenul nu este respectat, se aplica conducatorului autoritatii publice sau, dupa caz, persoanei obligate o amenda de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de intarziere, iar reclamantul are dreptul la despagubiri pentru intarziere". Avand in vedere dispozitiile legale citate m,ai sus, instanta constata ca nu este admisibila acordarea de daune cominatorii, ca modalitate de constrangere a debitorului care nu executa o obligatie de a face dispusa prin hotarare emisa de o instanta de contencios administrativ, fiind posibila aplicarea de amenzi in conditiile prevazute de art. 24 alin. 2 din Legea contenciosului administrativ. In consecinta, instanta va respinge, cu aceasta motivare, cererea reclamantului de obligare a paratei la emiterea dispozitiei sub sanctiunea platii unor daune cominatorii. Totodata, instanta va lua act ca reclamantul nu a solicitat obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata. PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII HOTARASTE Respinge exceptia prematuritatii actiunii. Admite in parte actiunea formulata de reclamantul E. G., cu domiciliul procesual ales la societatea civila de avocati "E. & E.", in mun. T, Bulevardul C.D. M., nr. 14, . 4, Judet T, in contradictoriu cu parata Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor, cu sediul in municipiul B, D. G., nr. 202, sector 1. Obliga parata Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor sa emita dispozitia de stabilire a despagubirilor in favoarea reclamantului cu privire la cota de 1/6 din imobilul situat in municipiul T, T. U. E., nr. 11, judet T, inscris in Cartea Funciara nr. 8011 T. Respinge cererea reclamantului de obligare a paratei la emiterea dispozitiei sub sanctiunea platii unor daune cominatorii. Ia act ca reclamantul nu a solicitat plata cheltuielilor de judecata in prezenta cauza. Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicarea hotararii catre reclamanti si catre parata. Pronuntata in sedinta publica din 3.03.2009. PRESEDINTE GREFIER (...) (...) (...) (...) Se comunica: - reclamantului - E. G., cu domiciliul procesual ales la societatea civila de avocati "E. & E.", in mun. T, Bulevardul C.D. M., nr. 14, . 4, Judet T, - paratei - Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor, cu sediul in municipiul B, D. G., nr. 202, sector 1. Red.P.R./ 26.03.2009 Tehnored. G.R./ 02.04.2009/ 4 ex.

Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.
Iti recomandam si urmatoarele spete

  • Hotararea 738 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 1979/R/2009 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 239 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 542 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 820 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 198/2009 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 313/2009 - Civil - reziliere contract
  • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013-2016
    Avocatura Com