Ştiri Academica Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 233

Civil - granituire
Instanta: CA TIMISOARA
Faza: Recurs
Data: 12-03-2009

Discutii similare pe forum

Granituire - scris de clau2010 - 1 raspunsuri
Va rog sa ma sfatuiti in legatura cu urmatoarea speta : Am achizitionat un teren in 2008, unul dintre vecini ne-a solicitat prezenta la masuratoarea efectuata cu gps-ul pentru stabilirea coordonatelor terenului lor.Mentionez ca am semnat documentul respectiv dar nu am achitat jumatate din contravaloarea masuratorii considerand ca terenul meu a fost deja masurat si nu particip decat ca martor la delimitarea hotarului. Ulterior vecinul a ridicat un gard de beton intre terenurile noastre. Acum dup...
Granituire - scris de BenyBenone - 1 raspunsuri
Buna ziua, inca de cand m-a mutat in aceasta casa am avut probleme cu vecinii, nu am reusit sa ma inteleg deloc cu ei. Mai nou, vecinul a pus un gard si in felul acesta imi restrictioneaza accesul pe o portiune de teren de cativa metri proprietatea mea. Mentionez ca am CF si schita, cum procedez?
Granituire - scris de mili333 - 2 raspunsuri
Tatal meu care a decedat in 27.10.2011 are un titlu de proprietate cu o suprafata de 8000 mp,situat in sat.Leontenesti,com. Ardeoani, jud. Bacau nu este intabulat si nu are cadastru,nu s-a facut succesiunea inca. Eu si fratele meu mostenim acest teren,mentionez ca mama a murit in anul 1990.Vecina si-a cumparat o casa si gardul ei este pus pe suprafata noastra de teren doar la strada intrind cu aprozimativ 4 m ,Vreau sa deschid proces de granituire,tata nu a avut bani sa faca acest lucru ,avea...
Granituire - scris de - 1 raspunsuri
intr-un proces de granituire eu fiind reclamant, am castigat.am primit comunicarea in care ce nu inteleg este urmatoarea fraza: '' paratul compenseaza cheltuielile de judecata''. Nu ar trebui sa specifice suma? sau trebuie sa fac recurs? SI e adevarat ca la granituire paratul imi poate acorda doar 50% din totalul cheltuielilor efectuate? multumesc.
Granituire - scris de rolari - 1 raspunsuri
Vecina, la tara, unde am preluat o mostenire, a deviat hotarul in linie curba, acaparand mica peninsula formata in balta, pentru pescuit! Avocatul meu desi i-am zis de Revendicare si Granituire, cu Titlu ei gresit, cerand si implicarea Primariei si OJCOT a simplificat la Granituire "uitand" sa ceara si "despagubire" teren 100 mp si copaci taiati recent cca 10 mc. Am inteles ulterior ca in Corabia toti sunt "prieteni" asa ca el era intre ciocan si nicovala! Cand a...
   ROMANIA
CURTEA DE A P E L  T I M I S O A R A              OPERATOR -
2928
   SECTIA CIVILA
DOSAR NR(...)

              DECIZIA CIVILA NR.233
            Sedinta publica din 12 martie 2009
               PRESEDINTE: (...) (...)
                    JUDECATOR: (...) (...)
                 JUDECATOR: (...) (...)
               GREFIER:(...) (...)
   S-a luat in examinare recursul declarat de catre reclamanta T. N.,
impotriva deciziei civile nr. 561/A/ din 4 septembrie 2008, pronuntata de
T r i b u n a l u l  T i m i s in dosarul nr(...) si a sentintei civile
nr. 12820 din 19.12.2007, pronuntata de J u d e c a t o r i a  T i m i s
o a r a in dosarul nr(...), in contradictoriu cu paratii intimati CONSILIUL
LOCAL AL MUNICIPIULUI T , MUNICIPIUL T PRIN PRIMAR, G. J., M. D., M. F. B.,
N. T., N. D., E. E., E. T. SI E. J., avand ca obiect granituire.
   La apelul nominal, facut in sedinta publica, se prezinta avocat D. P.
pentru reclamanta recurenta si consilier juridic T. E. pentru paratii
intimati Consiliul Local al Municipiului T si Municipiul T prin Primar,
lipsa fiind ceilalti parati intimati.
   Procedura legal indeplinita.
   Recursul declarat in termen si legal timbrat.
   S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care
avocat D. P. pentru reclamanta recurenta a depus taxa judiciara de timbru
in valoare de 8 lei taxa judiciara de timbru si 0,15 lei timbru judiciar,
precum si imputernicire avocatiala, declarand ca nu mai are de formulat
alte cereri.
   Consilier juridic T. E. pentru paratii intimati Consiliul Local al
Municipiului T si Municipiul T prin Primar declara ca nu mai are alte
cererii de formulat.
   Nemaifiind de formulat alte cererii instanta acorda cuvantul in
dezbaterea recursului.
   Avocat D. P. pentru reclamanta recurenta pune concluzii de  admitere
a recursului asa cum a fost formulat si motivat, aratand ca reclamanta
recurenta a fost prejudiciata de dreptul ei printr-un act de procedura,
respectiv decizia T r i b u n a l u l  T i m i s.
   Recurenta a formulat apel impotriva hotararii primei instante deoarece
planul prin care s-a admis granituirea nu are avizul O.C.P.I., situatie
fata de care au considerat ca se impune casarea cu trimitere, deoarece
instanta s-a bazat pe un act care nu a fost avizat de O.C.P.I. In cauza
este vorba despre o situatie dubla. Expertul E. a depus un plan fals,
situatie fata de care considera ca se impune casarea cu retinere in temeiul
art. 304 pct. 9 Cod procedura civila , in subsidiar solicita casarea cu
trimitere la tribunal, pentru ca acesta sa stabileasca linia de hotar in
functie de planul care poarta avizul O.C.P.I., cu cheltuieli de judecata.
   Consilier juridic T. E. pentru paratii intimati Consiliul Local al
Municipiului T si Municipiul T prin Primar arata ca nu au calitate
procesuala pasiva in aceasta cauza, motivat de faptul ca  nu  sunt
proprietari ai terenului si constructiilor.
    Avocat D. P. pentru reclamanta recurenta in replica arata ca
referitor la garaje a formulat o alta actiune care se afla pe rolul
instantei in curs de solutionare, iar cauza face referire doar la teren
care se afla in proprietatea Statului Roman.
                 C U R T E A
   Deliberand, asupra recursului civil de fata, constata ca :
   Prin sentinta civila nr. 12820/19.12.2007 pronuntata in dosarul
nr(...), J u d e c a t o r i a  T i m i s o a r a a admis in parte
actiunea principala formulata si precizata de reclamanta T. N.,  in
contradictoriu cu paratul Consiliul  Local  al  Municipiului  T,  in
reprezentarea Statului Roman, a stabilit linia de hotar dintre parcela cu
nr.top.30126/2/1, inscrisa in CF nr.(...) T si parcela cu nr.top.30126/1/1,
inscrisa in CF nr.(...) T, ca fiind aliniamentul materializat prin punctele
1-2, 1-5 si 4-5 pe planul de situatie anexa la raportul de expertiza
tehnica judiciara efectuat in cauza de expertul tehnici ing. E. G, raport
si anexa ce fac parte integranta din hotarare, fiind respinsa in rest
actiunea reclamantei formulata in contradictoriu cu paratul Consiliul Local
al Municipiului T, in reprezentarea Statului Roman, a fost respinsa
actiunea reclamantei formulata impotriva paratului Municipiul T, prin
Primarul Municipiului T si s-a luat act de renuntarea reclamantei la
judecarea actiunii fata de paratii E. J., G. J., J. J., B. S., O. P. P., M.
D. D., M. F. B., N. T., N. D., E. E. si E. T., au fost anulate  cererile
reconventionale formulate de paratii-reclamanti reconventionali E. E., E.
T., M. D., M. F. B., G. J., N. T., N. D. si J. J., impotriva reclamantei-
parata reconventional T. N.; fara a se acorda cheltuieli de judecata.
   Pentru a hotari astfel, instanta de fond a retinut ca, asa cum rezulta
din extrasul CF nr.(...) T, reclamanta este proprietara tabulara  a
imobilului inscris in aceasta carte funciara la nr.top.30126/2/1, constand
in teren in suprafata de 1109 mp, situat pe(...).
     Potrivit CF nr.(...) T, Statul R este proprietarul imobilul
inscris in aceasta carte funciara la nr.top.30126/1/1, constand in teren in
suprafata de 7866 mp cu 12 garaje, constructii provizorii, grupate in 2
baterii,garajul nr.1 constr. provizorie.
     Art. 584 C.civ. prevede ca "orice proprietar poate indatora pe
vecinul sau la granituirea proprietatii lipita cu a sa; cheltuielile
granituirii se vor face pe J".
   Textul art. 584 C.civ., enuntat mai sus, consacra un drept subiectiv
real si o obligatie corelativa de a face, ambele cu  caracter  de
reciprocitate, create de vecinatate, in temeiul carora proprietarul sau
orice persoana care are un drept real asupra unui fond limitrof, poate
pretinde vecinului sau fixarea liniei comune de hotar ce separa fondurile
invecinate respective si marcarea acestuia prin semne materiale.
   Asadar, calitate procesuala activa si pasiva intr-o actiune avand ca
obiect granituirea a doua imobile invecinate nu o pot  avea  decat
proprietarii sau titularii unui alt drept real asupra celor doua imobile
intre care se solicite a se stabili linia de hotar.
     Reclamanta, prin actiunea sa asa cum a fost precizata, solicita
stabilirea liniei de hotar intre parcela  cu  nr.  top.  30126/2/1,
proprietatea sa, si parcela cu nr. top. 30126/1/1, inscrisa in CF nr.(...)
T.
     Din CF nr.(...) T rezulta, asa cum s-a retinut si mai sus, ca
proprietar al imobilului evidentiat in  aceasta  carte  funciara  la
nr.top.30126/1/1 este Statul R si nicidecum Municipiul T, care nu are
inscris vreun drept real in aceasta carte funciara.
     G. de cele ce preced, instanta de fond, avand in vedere ca paratul
Municipiul T nu are nici un drept real asupra imobilului inscris in CF nr.
(...) T, la nr. top. 30126/1/1, a constatat ca acesta nu poate sta ca parat
in prezentul litigiul avand ca obiect granituire si, drept consecinta, a
respins ca neintemeiat petitul actiunii reclamantei avand ca  obiect
granituire, formulat in contradictoriu cu paratul Municipiul T.
     In schimb, prima instanta a admis  actiunea in  granituire
formulata impotriva paratului  Statul R,  prin  Consiliul  Local  al
Municipiului T, retinand ca, din raportul de expertiza efectuat in cauza de
expertul ing. E. G , avizat de O.C.P.I. T rezulta ca parcela inscrisa in
CF nr.(...) T, la nr.top.30126/2/1, este invecinata cu parcela inscrisa in
CF nr. (...) T, la nr. top. 30126/1/1.
      Prin acelasi raport de expertiza, s-a constatat ca terenul
proprietate a reclamantei, inscris in CF nr.(...) T, la nr.top.30126/2/1,
nu este delimitat faptic prin semne de hotar de parcela cu nr.top.30126/1/1
din CF nr.(...) T, si se stabilesc, in urma reconstituirii pe baza planului
CF si a planurilor de dezmembrare, limitele de proprietate ale nr. top.
30126/2/1 G. de parcela nr.top.30126/1/1, acestea fiind materializate pe
planul de situatie, anexa la raportul de expertiza, prin segmentele de
dreapta marginite de punctele 1, 2, 3, 4, 5.
     Reclamanta si paratul D. T, in reprezentarea Statului R, nu au
formulat obiectiuni cu privire la linia de hotar astfel cum a fost ea
materializata, de expertul E. G, pe planul anexa la raportul de expertiza
efectuat in cauza.
     G. de cele ce preced, instanta de fond, in baza art.584 C.pr.cic.,
a gasit intemeiat petitul actiunii reclamantei avand ca obiect granituire,
formulat in contradictoriu cu paratul Statul R, prin D. T, si l-a admis,
stabilind limita de hotar dintre parcela cu nr.top. 30126/2/1, inscrisa in
CF nr.(...) T si parcela cu nr.top.30126/1/1, inscrisa in CF nr.(...) T, ca
fiind aliniamentul materializat prin punctele 1-2, 1-5 si 4-5 pe planul de
situatie anexa la raportul de expertiza tehnica judiciara efectuat in cauza
de expertul tehnic ing. E. G, raport si anexa ce fac parte integranta din
hotarare.
    Instanta de fond a respins petitul actiunii avand ca obiect
revendicare, gasindu-l neintemeiat deoarece, asa cum s-a constatat prin
raportul de expertiza efectuat in cauza, in urma  verificarilor  si
masuratorilor facute de expert la fata locului, 13 din cele 15 garaje ale
bateriei situate pe terenul inscris in CF nr. (...) T, nr. top. 30126/1/1,
teren invecinat cu parcela nr.top.30126/2/1 din CF nr.(...) T, proprietate
a reclamantei, depasesc limita de proprietate 1-2, ocupand partial terenul
proprietate a reclamantei pe intreaga lungime a bateriei de 40,01 m, cu
latime de 0,37 m in partea dinspre str. (...), respectiv de 0,84 m in
partea dinspre str. (...), suprafata ocupata efectiv de cele 13 garaje din
parcela reclamantei fiind de 24,03 mp. De asemenea, s-a stabilit ca aceste
garaje nu fac parte din bateria de 12 garaje evidentiate in CF nr.(...) T,
la nr.top.30126/1/1, ci sunt garaje neintabulate in cartea funciara.
   Reclamanta nu a facut dovada ca cele 13 garaje care ocupa o parte din
suprafata parcelei sale de teren cu nr.top.30126/2/1 au fost edificate de
paratii Statul Roman si Municipiul T si ca se afla in posesia acestora,
desi sarcina probei ii revenea conform art.1169 C.civ.
    In ceea ce priveste partea din garaje care ocupa suprafata de 24,03
mp din terenul reclamantei, nu poate fi incident in privinta celor doi
parati art.492 C.civ., invocat de reclamanta in sustinerea actiunii sale.
Acest text de lege instituie prezumtia ca orice constructie facuta pe un
teren este facuta de proprietarul terenului. Cata vreme o parte din cele 13
garaje in discutie este edificata pe terenul proprietate a reclamantei, ar
insemna, conform prezumtiei instituite de art.492 C.civ., ca aceasta parte
din garaje a fost edificata de reclamanta si nu de catre parati. Pentru
partea din garaje care se regaseste pe terenul cu nr. top. 30126/1/1, intr-
adevar opereaza, in baza art.492 C.civ., prezumtia ca aceasta apartine
Statului Roman, care este proprietarul acestui teren, insa reclamanta nu
revendica si nici nu ar fi indreptatita sa revendice, in baza art.480
C.civ., suprafata de teren ocupata de cele 13 garaje din terenului
paratului, atata timp cat nu este proprietara acestuia.
      In plus, conform raportului de expertiza efectuat in cauza, cele
13 garaje sunt folosite de persoane fizice care nu sunt parte in prezentul
litigiu, iar, potrivit adresei nr.S.-(...)/20.04.2004, emisa de Directia de
Urbanism a Primariei T , depusa la dosar chiar de catre reclamanta,
proprietarii acestor garaje sunt persoanele ale caror nume sunt indicate in
adresa respectiva, unele garaje fiind edificate in baza autorizatiei de
constructie nr.744/1996 iar altele fara autorizatie, asa cum se arata in
adresa nr.E.-(...)/2007, emisa de Primaria T-Directia Patrimoniu, Serviciul
B. Publice, Biroul Licitatii-Contracte. De altfel, insasi reclamanta, la
cuvantul in fond, a aratat ca garajele a caror demolare o solicita sunt
ocupate de alte persoane decat paratii, solicitand ca aceste persoane sa
fie obligate la plata cheltuielilor de judecata pe care ea le-a facut cu
prezentul litigiu.
     Asa fiind, cata vreme actiunea in revendicare intemeiata pe
art.480 C.civ. reprezinta actiunea prin care proprietarul care a pierdut
posesia bunului sau cere restituirea bunului de la posesorul neproprietar,
iar, in speta, nu s-a dovedit ca paratii Statul Roman si Municipiul T sunt
cei care poseda fara drept suprafata din terenul reclamantei inscris in CF
nr. (...) T, nr. top. 30126/1/1, ocupata de cele 13 garaje in discutie,
instanta de fond a gasit neintemeiat petitul actiunii reclamantei avand ca
obiect revendicare, respingandu-l.
    Drept consecinta, prima instanta a respins si petitul accesoriu prin
care s-a solicitat ca paratii Statul Roman, prin Consiliul Local al
municipiului T , si Municipiul T sa fie obligati sa demoleze garajele care
ocupa o parte din terenul reclamantei, ori ca  reclamanta  sa  fie
indreptatita, in caz de refuz al acestora, sa execute ea operatiunile de
demolare, pe cheltuiala paratilor avand in vedere ca nu s-a facut dovada
ca reclamantii sunt cei care au construit si poseda garajele respective.
Asa fiind, nu s-a putut retine ca edificarea garajelor si pe o parte din
terenul reclamantei este o fapta ilicita imputabila celor doi parati, adica
o incalcare de catre acestia a obligatiei  generale  corespunzatoare
dreptului de proprietate al reclamantei asupra terenului pe care au fost
realizate garajele, drept opozabil erga omnes, conform art.480 C.civ., si
anume a obligatiei de a respecta acest drept, de a nu face nimic de natura
a stanjeni exercitarea dreptului de catre titularul lui, pentru a atrage
raspunderea delictuala a acestora, in conditiile art.998-999 C.civ.
     In ceea ce priveste cheltuielile de judecata solicitate de
paratii-reclamanti  reconventionali  in  legatura  cu  cererile  lor
reconventionale, instanta de fond,  avand in vedere prevederile art.274
al.1 C.pr.civ., a constatat ca este fara echivoc ca numai partea care
castiga procesul este indreptatita sa obtina cheltuielile ce i-au fost
ocazionate de purtarea judecatii, acela caruia i s-a anulat actiunea
neputand obtine cheltuielile de judecata, si, ca urmare, nu le-a acordat.
De asemenea, instanta de fond nu a obligat  reclamanta nici la plata
cheltuielilor de judecata pretinse de paratii E. E., E. T., M. D., M. F.,
G. J., N. T. si N. D. si J. J. prin intampinarile depuse la dosar, chiar
daca reclamanta a renuntat la judecata fata de acestia dupa comunicarea
cererii de chemare in judecata , avand in vedere ca acestia nu au facut
dovada ca ar fi suportat astfel de cheltuieli in legatura cu actiunea
reclamantei, cu toate ca sarcina probei le revenea conform art.1169 C.civ.
Mentionarea cuantumului onorariului avocatial  de  7.000.000  lei  pe
imputernicirea avocatiala data de paratii E. E., E. T., M. D., M. F., G.
J., N. T. si N. D. avocatului E. D. M. nu poate fi confundata cu efectuarea
platii onorariului, plata fiind un act juridic a carui dovada se face prin
inscris care sa o ateste.
      In privinta cheltuielilor de judecata pretinse de reclamanta, la
cuvantul in fond, de la persoanele care folosesc garajele a caror demolare
a solicitat-o, altele decat partile din dosarul de G., instanta de fond a
constatat ca aceasta solicitare a reclamantei este lipsita de suport
legal, atat timp cat, potrivit art.274 al.1 C.pr.civ., numai o persoana
care a fost parte in proces poate fi obligata la plata cheltuielilor de
judecata, daca ea este cea care a cazut in pretentii.
    Vazand si ca, la cuvantul in fond, reclamanta nu a mai solicitat
obligarea paratilor la plata cheltuielilor de judecata, si ca paratii
Statul R, prin Consiliul Local T, si Municipiul T, prin Primar, nu au
solicitat cheltuieli de judecata.
   Impotriva acestei hotarari, a declarat apel, in termenul prevazut de
lege, reclamanta T. N., solicitand modificarea sentintei atacate, in ceea
ce priveste linia de hotar dintre imobile si cheltuielile granituirii, cu
cheltuieli de judecata, cerere inregistrata la T r i b u n a l u l  T i
m i s la data de 21.02.2008.
   In motivare, se arata ca administrarea probelor in fata primei
instante s-a facut cu nerespectarea formelor prevazute de lege, fapt ce a
provocat vatamarea intereselor sale, in conditiile art. 105 alin. 2 C.p.c.
Nu li s-a comunicat o copie a expertizei efectuate in cauza si, in
consecinta, nu au avut posibilitatea de a formula obiectiuni. De asemenea,
nu au putut solicita proba contrara, conform art. 212 alin. 2 C.p.c.,
intrucat s-a trecut direct la dezbaterile de fond si la pronuntare.
   Nu este de acord cu aliniamentul stabilit de expert, la dosar
existand mai multe versiuni ale masuratorilor facute de catre acelasi
expert. Rezultatele consemnate de instanta prin hotarare sunt vatamatoare
intereselor sale, ea agreand o alta versiune a masuratorilor, astfel ca se
solicita reanalizarea concluziilor expertizei, prin comunicarea unei copii
a raportului de expertiza, dezbaterea continutului acestuia si stabilirea
liniei de hotar, conform cu realitatea din teren.
   Se mai invoca faptul ca, desi au solicitat in primul ciclu procesual
obligarea paratei la suportarea cheltuielilor granituirii, instanta de fond
nu s-a pronuntat cu privire la acest aspect. Este important ca, odata
stabilita linia de hotar, cei doi proprietari invecinati sa treaca la
delimitarea proprietatilor,  conform  hotararii  instantei,  avansarii
impreuna cheltuielilor in acest scop. Astfel ca instanta trebuia sa oblige
proprietarul vecin la suportarea lor.
   Apelanta, arata ca, in mod eronat, prima instanta a apreciat ca
Statul Roman si Municipiul T nu ar fi posesori neproprietari.  Din
materialul probator administrat in cauza, rezulta ca garajele construite pe
limita de proprietate au fost edificate de Asociatia de locatari, in urma
eliberarii unei autorizatii de constructie pe terenul concesionat de catre
Consiliul Local T catre persoane fizice individuale.
   Apreciaza ca este irelevant cine a edificat garajele propriu-zis,
caci aceste persoane juridice sunt tot posesori nelegitimi ai suprafetei de
teren. Statul, prin faptul ca incaseaza taxa de concesionare de la
persoanele ce folosesc garajele, poseda si foloseste terenul proprietatea
lor. Mai mult, garajele nefiind intabulate in CF, sunt cladiri provizorii,
asupra carora opereaza din plin prezumtia de proprietate prevazut de art.
492 C.civ..
   Apelanta nu a indicat temeiul de drept pe care isi fundamenteaza
cererea de apel.
   Primarul Municipiului T si Consiliul Local al Municipiului T, in
reprezentarea Municipiului T si a Statului Roman, au formulat intampinare,
prin care au solicitat respingerea prezentului apel, ca neintemeiat,
nefondat si nelegal ( filele 43 - 44).
   In motivare, se arata ca ei nu s-au opus granituirii imobilelor
inscrise in CF nr. (...) T, nr. top. 30126/2/1, cu terenul nr. top.
30126/1/1. In ceea ce priveste garajele edificate pe terenul cu nr. top.
30126/1/ si partial pe terenul reclamantei potrivit expertizelor depuse la
dosar, ei nu sunt proprietarii acestor constructii provizorii, ele fiind
edificate de persoane fizice in nume propriu si in calitate de proprietari,
detinand in concesiune,  inchiriere  sau  folosinta  terenul  aferent
constructiilor, cu privire la aceste aspecte fiind intemeiata exceptia
lipsei calitatii lor procesual pasive. Se arata ca, daca s-ar retine
incidenta art. 491 C.pr.civ., atunci ar insemna ca si reclamanta ar fi
proprietara garajelor, conform acestei prezumtii si fata de faptul ca
acestea sunt edificate partial pe terenul proprietatea sa.
   Apelanta a solicitat administrarea probei cu expertiza topografica,
motivat de faptul ca, in cuprinsul raportului de expertiza agreat de catre
prima instanta, apar doua planse cu masuratori diferite ale aceleiasi
parcele de teren, ei agreand plansa de la fila 9, nu cea de la fila 23,
deoarece aceasta coincide cu planul CF aflat in arhivele OCPI. In plansa de
la fila 9, arata apelanta, terenul este definit de 4 puncte, iar in plansa
de la fila 23, suprafata este definita de 5 puncte ( fila 65).
   S-a solicitat pentru aceleasi considerente, citarea expertului pentru
lamurirea contradictiilor, cereri respinse prin incheierea de sedinta de la
termenul de judecata din 19.06.2008 (fila 77), cu motivarea ca, procedand
la compararea celor doua planse, se constata ca acestea redau aceleasi
puncte de reper si indica aceleasi suprafete, diferentele rezultand din
faptul ca masuratorile au fost efectuate la scara diferita, punctul 5
fiind, de fapt, punctul 1.
   La termenul de judecata din 04.09.2008, tribunalul, din oficiu, in
baza dispozitiilor art. 129 alin. 4 C.p.c., a pus in discutia partilor
corectitudinea cadrului procesual, sub aspectul  calitatii  procesuale
pasive, fata de continutul adresei  cuprinzand  persoanele  ce  sunt
proprietarele garajelor, de continutul raportului de expertiza in ceea ce
priveste limitele proprietatilor.
   Prin decizia civila nr.561/A din 4 septembrie 2008, pronuntata de  T
r i b u n a l u l  T i m i s - sectia civila in dosarul nr(...)  a fost
respins apelul declarat de reclamanta T. N., impotriva sentintei civile nr.
12820/19.12.2007 pronuntata de J u d e c a t o r i a  T i m i s o a r a
in dosar nr. 11149/2006, in contradictoriu cu intimatii Consiliul Local T,
G. J., M. D. D., M. F. B., , N. T., N. D., E. E., E. T., Municipiul T, prin
Primar, E. J., J. J., B. S., si O. P. P..
   Pentru a pronunta aceasta decizie T r i b u n a l u l  T i m i s a
retinut urmatoarea stare de fapt:
   In ceea ce priveste pretinsa incalcare a drepturilor procesuale ale
reclamantei, de natura a atrage nulitatea procedurii de administrate a
probei cu expertiza judiciara, fata de dispozitiile art. 209 si urmatoarele
C.p.c. coroborate cu prevederile art. 105 alin. 2 C.p.c. , tribunalul
constata ca acesta sustineri sunt neintemeiate.
   Astfel, nu corespunde realitatii faptul ca prima instanta nu le-a
comunicat o copie a expertizei efectuate in cauza, in conditiile in care,
din continutul incheierii de sedinta de la termenul de judecata din
31.10.2007 ( fila 12 vol. 3 dosar) rezulta ca, reclamanta, prezenta
personal, a solicitat acordarea unui termen pentru a studia raspunsul
expertului la obiectiunile formulate de ea, termen acordat de catre
Judecatorie.
   Raportul de expertiza a fost comunicat reprezentantei reclamantei la
termenul de judecata din 15.11.2006, iar, ulterior, pana la depunerea
ultimului raspuns al expertului la obiectiunile formulate de reclamanta cu
privire la lucrarea de specialitate, respectiv pana in data de 31.10.2007,
instanta a solicitat expertului diverse lamuriri, la cererea expresa a
reprezentantei sale.
   In consecinta, in conditiile in care dupa aproape un an dedicat de
prima instanta clarificarii concluziilor expertului, si dupa ce la termenul
de judecata din 12.12.2007 (fila 32 vol. III), reclamanta nu a mai formulat
obiectiuni la raspunsul primit,  nesolicitand  efectuarea  unei  alte
expertize, in conditiile art. 212 alin.2 C.p.c, tribunalul constata ca nu
exista nicio vatamare cauzata reclamantei prin modalitatea de administrare
a probei cu expertiza judiciara, de natura sa impuna, in conditiile art.
105 alin. 2 C.p.c, anularea actelor procedurale si refacerea lor, astfel
ca, aceasta aparare va fi inlaturata, ca neintemeiata.
   In ceea ce priveste aliniamentul stabilit de expert, nu este reala
sustinerea reclamantei in sensul ca la dosar exista mai multe versiuni ale
masuratorilor facute de acelasi expert. Se invoca in acest sens, plansele
aflate la filele 9 si 23 din vol. III al dosarului primei instante si se
arata ca prefera plansa de la fila 9.
   Asa cum am aratat anterior, cele doua planse redau aceleasi puncte de
reper si indica aceleasi suprafete pentru ambele numere topo, diferenta
constituind-o scara diferita la care au fost efectuate masuratorile.
   Se mai impune a se constata ca reclamanta este cea care a depus la
dosar schita de la fila 23 dosar, desi aceasta a fost intocmita de catre
acelasi expert.
   In ceea ce priveste linia de hotar propusa de expert si agreata de
instanta, aceasta stabileste in mod corect delimitarea celor doua parcele,
transand un aliniament corect, care insa potrivit lucrarii de specialitate
efectuate in cauza, trece prin bateria de garaje amplasate pe cele doua
imobile.
   Asa cum rezulta din raspunsul de la fila 7 dosar vol.III, garajele
ocupa partial terenul proprietatea reclamantei pe intreaga lungime a
bateriei. Suprafata ocupata efectiv de garaje, din terenul reclamantei este
de 24,03 mp, insa si calea de rulare-acces este tot pe terenul reclamantei.
   Dreptul de proprietate asupra acestor garaje apartine persoanelor
indicate in adresa depusa la fila 27 vol. III dosar, persoane ce, pe de o
parte, nu au fost toate chemate in judecata, iar pe de alta parte,
reclamanta a renuntat la judecata fata de ele.
   In consecinta, in conditiile in care prin linia de hotar stabilita in
cauza, dreptul lor de proprietate ar putea fi ingradit, se impunea sa fie
improcesati pentru a-si putea proteja dreptul de proprietate, lucru ce nu s-
a realizat, astfel ca linia de hotar stabilita nu le va putea fi opusa,
hotararea pronuntata neputand fi pusa in executare in ceea ce ii priveste.
Cu toate acestea, dat fiind faptul ca reclamanta este singura care a
promovat cale de atac impotriva hotararii primei instante, se impune a se
face aplicarea principiului non reformatio in peius, consacrat de art. 296
teza a 2-a C.p.c..
   Se constata ca, in mod corect s-a stabilit ca nu a fost dovedit
dreptul de proprietate al Statului Roman asupra garajelor in discutie, art.
492 C.civ. neputand fi aplicat in conditiile in care acest text de lege
instituie o prezumtie de proprietate asupra constructiilor de pe un teren
in favoarea proprietarului terenului.
   Aceasta prezumtie poate fi rasturnata prin proba contrara, proba ce a
fost facuta prin adresa de la fila 27 dosar, vol. III prin care intimatul
comunica apelantei proprietarii garajelor.
   In ceea ce priveste avansarea cheltuielilor necesare granituirii, pe
de o parte, reclamanta nu a facut dovada efectuarii unei cheltuieli in
acest sens, iar, pe de alta parte, nu se impune acordarea acestora
anticipat, fata de dificultatile ce vor rezulta din executarea hotararii
atacate in forma sa, astfel ca a fost respins apelul si sub acest aspect.
    Impotriva deciziei civile nr. 561/A/ din 4  septembrie  2008,
pronuntata de T r i b u n a l u l  T i m i s  in dosarul nr(...) si a
sentintei civile nr. 12820 din 19.12.200, pronuntata de J u d e c a t o r
i a  T i m i s o a r a in dosarul nr(...) a declarat recurs reclamanta T.
N. solicitand casarea acestora si trimiterea cauzei  pentru rejudecare la
prima instanta, deoarece, in fond, caua s-a solutionat pe baza unui raport
de expertiza tehnica intocmit de expertul E. G, care are un alt continut
decat raportul de expertiza avizat de catre O.C.P.I. la data de 24
septembrie 2007, sub nr. 19693/24.09.2007.
   Folosindu-se, in fata primelor instante, acest raport de expertiza
tehnica neavizat de catre O.C.P.I., s-a produs o greseala in stabilirea
liniei de hotar, cu consecinta  fireasca a incalcarii dreptului  de
proprietate al reclamantei.
   Ca atare reclamanta recurenta a apreciat ca in cauza s-a pronuntat o
hotarare  fundamentata pe un raport de expertiza tehnica care ar fi lovit
de nulitate, ceea ce impune casarea hotararilor recurate si trimiterea
cauzei spre rejudecare la prima instanta.
   Paratul Consiliul Local al Municipiului T a formulat intampinare
fila 15 - 16, prin care a solicitat respingerea recursului, deoarece, prima
instanta a pronuntat o hotarare legala si temeinica.
    Examinand recursul prin prisma celor aratate si in conditiile
prevazute de art. 304 raportat la art. 306 si art. 312 Cod procedura
civila, se retine ca acesta este fondat in sensul celor ce se vor arata mai
jos.
   Raportul de expertiza tehnica intocmit de expertul ing. E. G depus in
dosarul primei instante filele 4 - 9, stabileste linia de  hotar dintre
proprietati, pe aliniamentele indicate, insa  acel raport de expertiza
tehnica, intr-adevar nu are viza de conformitate a O.C.P.I. T, asa cum
cer dispozitiile legale in vigoare respectiv art. 8 si urm. din O.U.G. nr.
41/2004, pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/1996.
   Reclamanta recurenta a contestat, atat in faza de apel cat si in
recurs aliniamentele stabilite prin raportul de expertiza, ceea ce impune,
pentru a avea certitudinea conformitatii cu evidentele de carte funciara,
avizarea in conditiile legii,  a raportului de expertiza tehnica, in
lipsa aceste imprejurari, sus contestata de catre recurenta  existand o
incertitudine cu privire la deplina legalitate a raportului de expertiza
tehnica.
   De asemenea, reclamanta, atat in faza de apel cat si in recurs a
aratat ca este nemultumita si de anumite constatari ale expertizei, care au
fost ridicate in fata primei instante, insa expertul nu a raspuns la
acestea, imprejurari ce urmeaza a se stabilii  de catre instanta de
trimitere cu ocazia rejudecarii cauzei.
    Fata de cele aratate va fi admis recursul declarat de catre
reclamanta T. N., va fi casata atat decizia civila nr. 561 din 04.09.2008,
pronuntata de T r i b u n a l u l  T i m i s in dosar nr(...), cat si
sentinta civila nr. 12820 din 19.12.2007, pronuntata de J u d e c a t o r
i a  T i m i s o a r a in dosarul nr(...), iar cauza  va fi trimisa
pentru rejudecare, in fond la prima instanta.
   Instanta de trimitere va reanaliza toate cerintele de forma si de
fond ale probei cu expertiza tehnica, in sensul inlaturarii oricaror
aspecte de nelegalitate.
              PENTRU ACESTE MOTIVE
                IN NUMELE LEGII
                  DECIDE:
    Admite recursul declarat de catre reclamanta T. N., impotriva
deciziei civile nr. 561/A/ din 4 septembrie 2008, pronuntata de T r i b u
n a l u l  T i m i s in dosarul nr(...) si a sentintei civile  nr. 12820
din 19.12.2007, pronuntata de J u d e c a t o r i a  T i m i s o a r a
in dosarul nr(...).
   Caseaza ambele hotarari si trimite cauza pentru rejudecare la prima
instanta, respectiv J u d e c a t o r i a  T i m i s o a r a.
   IREVOCABILA.
   Pronuntata in sedinta publica din 12 martie 2009.
          PRESEDINTE,                  JUDECATOR,
JUDECATOR,
   (...) (...)        (...) (...)   (...) (...)
                 GREFIER,
                 (...) (...)
Red. L. M./06.04.2009
Tehnored F.B./06.04.2009
Ex.2
Prima instanta:N. D.
Instanta de apel: Cl. S. si A. B.Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.

Iti recomandam si urmatoarele spete

 • Hotararea 325 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 2765/R/2009 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 273 - Civil - reziliere contract - Revizuire
 • Hotararea 188 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 645/2008-R - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 278 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 88 R - Civil - reziliere contract
 • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013