Avocatura Com
Home Ştiri Academica Cursuri Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 725/R

Civil - actiune in constatare
Instanta: CA CLUJ
Faza: Recurs
Data: 19-03-2009

Discutii similare pe forum

Transformare actiune in realizare in actiune in constatare - scris de roxana81 - 4 raspunsuri
Am o nedumerire - daca se transforma o actiune in realizarea dreptului intr-o actiune in constatare (care dupa parerea mea nu are caracter patrimonial) este normal ca instanta sa mentina dispozitiile privind obligarea la plata aceleiasi taxe judiciare de timbru? In concret, o actiune in rezilierea a zece contracte (pentru care instanta a calculat taxa la valoarea fiecarui contract) se transforma intr-o actiune in constatarea culpei contractuale a partii adverse fara a se mai solicita rezilierea ...
Actiune in constatare - scris de juristu - 2 raspunsuri
Speta - O societate fosta de stat dobandeste dreptul de proprietate asupra terenurilor pe care le are in folosinta printr-un atestat al dreptului de proprietate emis de Ministerul Lucrarilor Publice. Pe aceste terenuri se aflau si contructii. Vreau sa vand o bucata de teren si atunci solicit intabularea intregului teren urmand sa fac ulterior dezmembramant. Mi se da incheiere de repingere deoarece nu am prezentat actele de proprietate asupra cladirilor desi aveam o lista a acestora, ...
Actiune constatare - scris de juristu - 4 raspunsuri
Va cer parerea asupra unei spete interesante. In 1991, dupa "privatizarea" societatilor de stat, una dintre acestea se scindeaza si da nastere la mai multe societati comerciale pe actiuni, actionar principal la fiecare ramanand statul, restul de actiuni fiind impartite in cadrul cuponiadei. Cu ocazia constituirii acestor noi societati, acestea au preluat si o parte din patrimoniul fostei societati de stat. Din acest patrimoniu facea parte si terenuri cu constructiile aferente. Toate...
Actiune in constatare - scris de sendre - 4 raspunsuri
Am o speta extrem de incalcita, sper sa ma ajutati voi... In 2000 am cumparat o suprafata de teren de 2000 m.p. in intravilan de la un vanzator caruia ii fusese admisa actiunea in revendicare pentru aceasta suprafata de teren in contradictoriu cu Municipiul reprezentat de primar . In 2002 mi- a fost revendicata o suprafata de 500 m.p. din terenul cumparat actiune care a fost insa respinsa.Cu aceasta ocazie s-a intocmit o expertiza din care rezulta ca terenul cumparat de mine faptic este de 2....
Actiune in constatare? - scris de superina - 4 raspunsuri
Bun gasit. Am si eu o problema careia nu stiu cum sa-i dau de cap. Ulterior divortului fostii soti se impaca si convietuiesc intocmai ca o familie fara insa a se recasatori. In acest timp ea cumpara cu banii lui ( a lucrat o perioada in afara si a trimis bani ) apartamentul in care locuiau. In contract apare cumparatoare doar ea. Exista o chitanta de mana prin carea ea arata ca a primit banii de la el in vederea cumpararii imobilului. Tot el este cel care a suportat de atunci pana in prezent...
R O M A N I A CURTEA DE A P E L C L U J Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie DECIZIA CIVILA NR.725/R/2009 Sedinta publica din 19 martie 2009 Instanta constituita din: PRESEDINTE: (...) (...) JUDECATORI: (...) (...) (...) A.(...) GREFIER: (...) (...) S-a luat in examinare, in vederea pronuntarii, recursul declarat de paratele E. E. si N. S. impotriva deciziei civile nr.47 din 18 septembrie 2008 a T r i b u n a l u l u i S a l a j, pronuntata in dosarul nr(...), privind si pe intimatul reclamantul N. E. si pe intimatii parati N. N., N. E., E. T., N. B., N. H., N. U. si T. S., avand ca obiect intabulare CF. N. dezbaterilor si concluziile orale ale partilor au fost consemnate in incheierea de sedinta din data de 26 februarie 2009, incheiere ce face parte integranta din prezenta decizie. C U R T E A Prin sentinta civila nr. 784 din 20 martie 2008 J u d e c a t o r i a Z a l a u a respins exceptia autoritatii de lucru judecat si a admis cererea formulata de N. E., impotriva paratilor E. T., N. U., E. E., T. S., N. B., N. H., N. S., N. N. si N. E. si in consecinta, s-a constatat ca, terenul de 2600 mp. din parcela "P." atribuita prin sentinta civila nr. 4456/2005 a J u d e c a t o r i e i Z a l a u este notata in CF 88 N D. nr. cadastral 249 si s-a dispus intabularea reclamantului in CF 88 N D. nr. cadastral 249, iar paratii au fost obligati la 800 lei cheltuieli de judecata catre reclamant. Pentru a pronunta aceasta hotarare prima instanta a retinut ca, prin sentinta civila nr. 4456/2005 a J u d e c a t o r i e i Z a l a u, ramasa definitiva prin nerecurare, instanta a dispus iesirea din indiviziune asupra terenurilor din titlul de proprietate 59620/38310/94, reclamantului revenindu-i un lot format din urmatoarele suprafete: 2448 m.p. in U. P., 5775 mp. in Coaste si 2600 mp. in P., teren care se regaseste, de altfel, in titlul de proprietate sub aceasta denumire. Dupa pronuntarea hotararii s-a trecut la notarea dreptului de proprietate in CF, dar pentru ca expertiza efectuata in cauza nu cuprindea si date de carte funciara au fost intabulati toti cei mentionati in titlul de proprietate si intrucat terenul i s-a atribuit reclamantului, acesta a solicitat notarea dreptului sau de proprietate. Instanta a apreciat ca nu exista nici un fel de nelamuriri legate de fondul cauzei, mai ales ca in titlu este singura suprafata care se gaseste sub aceasta denumire si are astfel de dimensiuni. Prin decizia civila nr. 47 din 18.09.2008 a T r i b u n a l u l u i S a l a j, a fost respins ca nefondat apelul declarat de paratele E. E. si N. S. impotriva sentintei civile nr. 784/20.03.2008 a J u d e c a t o r i e i Z a l a u, paratele fiind obligate la 800 lei cheltuieli de judecata catre reclamantul N. E.. Pentru a pronunta aceasta decizie, tribunalul a retinut ca, prin sentinta civila nr. 4456/14.11.2005, pronuntata de J u d e c a t o r i a Z a l a u in dosarul nr. 6176/2004, s-a dispus iesirea din indiviziune asupra unor terenuri, formand sapte loturi. Printre aceste terenuri figureaza si cel situat in locul numit "P." in suprafata de 2600 m.p., din comuna D., inscris in titlul de proprietate nr. 59.620/38.310/01.02.1994 . In hotararea motivata nu au fost mentionate date de carte funciara, in privinta terenului din speta. In aceasta ipoteza se justifica actiunea reclamantului pentru constatarea datelor de carte funciara a terenului, avand in vedere ca terenul a fost atribuit acestuia. Avand in vedere ca nu exista identitate de obiect intre cele doua cauze - prima cauza avand ca obiect actiune in constatare, iesire din indiviziune si intabulare in C.F., iar prezenta cauza avand drept obiect actiune in constatare, astfel ca tribunalul nu a retinut existenta autoritatii de lucru judecat. Din documentele de intabulare si actele de la filele 95-98, dosar fond, a rezultaat ca parcela "P." in suprafata de 2600 m.p. se afla notata in C.F. 88 D., numar cadastral 249. In aceasta ipoteza nu se mai justifica efectuarea unei contraexpertize. Apelantele nu au justificat sustinerea lor ca documentatia intocmita de S. G. ar fi falsa. Impotriva acestei decizii au declarat recurs in termenul legal paratele E. E. si N. S., solicitand casarea deciziei, admiterea apelului si trimiterea cauzei spre rejudecare la J u d e c a t o r i a Z a l a u. In motivarea recursului, recurentele au aratat ca, singura suprafata de teren detinuta de reclamant in parcela "P." cu nr. top 566/2 este intabulata in baza aceleiasi sentinte civile nr. 4456/2006 in favoarea lui E. T. in CF 1110 D. prin incheierea nr. 2422 din 23.02.2006. Ulterior acestei date, aceeasi suprafata de teren se inscrie si in CF 88 N, astfel ca in baza suprafetei de 2600 mp inscrisa in titlul de proprietate nr. 59620/38310/1994, se folosesc doua suprafete de teren in locatii diferite, inscrise in doua CF-uri. In realitate, s-a suprapus suprafata din CF 88 N D. nr. top 565 peste suprafata deja intabulata in baza sentintei civile nr. 4456/2006 din CF 1110 D., nr. top 566. Chiar din expertiza tehnica efectuata de expertul U., se identifica doua suprafete, una de 2100 mp intabulata in baza sentintei civile nr. 4456/2006 aflata in folosinta abuziva a lui N. E., si una de 2600 mp, intabulata ulterior in CF 88 N, pe care o solicita acum si o suprapune peste suprafata deja intabulata in CF 1101 D.. Prin intampinarea depusa, intimatul N. E. s-a opus admiterii recursului, aratand ca in cauza nu se impune efectuarea unei contraexpertize, atata vreme cat, din documentatia de intabulare in cartea funciara a terenului de 2600 mp situat in parcela "P." rezulta ca s-a determinat cu date de carte funciara acest imobil, iar in titlul de proprietate nu mai exista alt imobil cu aceasta denumire. Motivul pentru care recurentele solicita efectuarea unei expertize, este acela ca terenul intabulat in CF 88 N D., nr. cadastral 249, se suprapune cu suprafata intabulata in CF 1110 D., proprietar tabular E. T., si cu un alt teren proprietatea unor terte persoane. Motivul invocat de recurente este nefondat si se bazeaza pe invocarea unor falsuri efectuate de expertii topografi, iar, pe de alta parte, cererea recurentelor este lipsita de interes si nu au calitatea de a invoca o eventuala suprapunere cu un teren asupra caruia ele nu sunt proprietare. Examinand recursul declarat, prin prisma motivelor invocate, curtea retine urmatoarele: Prin sentinta civila nr. 4456 din 14 noiembrie 2005 a J u d e c a t o r i e i Z a l a u, s-a dispus iesirea din indiviziune asupra imobilului teren intravilan in suprafata de 2100 mp din CF 1110 D., nr. top 566/1/b/1 si 566/1/a/2/2, prin atribuire in favoarea reclamantei E. T., si prin atribuirea imobilului in suprafata de 1175 mp, teren intravilan din CF 1146 D. nr. top 6/b, in favoarea aceleiasi reclamante, E. T.. Prin aceeasi sentinta, s-a dispus iesirea din indiviziune asupra terenurilor cuprinse in titlul de proprietate 59620/38310/01.02.1994, exclusiv terenurile atribuite reclamantei, prin formarea a sapte loturi, din care lui N. E. i s-a atribuit terenul in suprafata de 2600 mp de la locul numit "P.". Prin aceeasi sentinta s-a dispus ca identificarea si partajarea terenurilor sa se faca conform expertizei tehnice efectuata in cauza de expert U. J., expertiza care face parte integranta din sentinta si intabularea in CF 1110 D., nr. top 566/b/1 si 566/1/a/2/2 si nr. CF 1146 D., nr. top 6/b doar a dreptului de proprietate al reclamantei E. T.. Din expertiza tehnica efectuata de expert U. J., curtea constata ca terenul atribuit reclamantei se identifica cu nr. top 566/1/b/1 in suprafata de 1742 mp si nr. top 566/1/a/2/2 in suprafata de 358 mp din Cf 1110 D., ca situatia de carte funciara nu corespunde cu situatia din teren, intrucat suprafata reala de teren este de 2600 mp, iar in Cf este de 2100 mp. De asemenea, configuratia terenului nu corespunde cu cea din cartea funciara. Din planul de situatie intocmit de acelasi expert, rezulta ca nr. top 566/1/b/1 si 566/1/a/2/2 teren inscris in titlul de proprietate nr. 59620/38310/1994 este situat la locul numit "P." (fila 42). Cu toate acestea, in tabelul de miscare parcelara (fila 41) reclamantei nu i se atribuie teren la locul numit "P.". E. T. isi intabuleaza dreptul de proprietate asupra parcelelor cu nr. top 566/1/b/1 si 566/1/a/2/2 dobandite prin sentinta civila nr. 4456/2005 (fila 71 dosar fond). Prin sentinta civila nr. 2402/4.09.2006 pronuntata in dosarul nr. 4069/2006 (fila 89 dosar fond), a fost respinsa cererea petentului, reclamantul, N. E. pentru completarea sentintei civile nr. 4456/2005 cu datele de carte funciara, conform memoriului tehnic de intabulare. La pronuntarea acestei hotarari s-a retinut ca este real ca reclamantului i s-a atribuit suprafata de 2600 mp la locul numit "P.", iar conform extrasului CF depus la dosar, afirmativ acest teren se afla inscris in CF 88 D., nr. cadastral 249, proprietari fiind toate partile din proces, dar aceasta situatie nu apare evidentiata in raportul de expertiza efectuat de expertul U. J. si avut in vedere la pronuntarea sentintei civile nr. 4456/2005, identificarea respectiva facandu-se ulterior pronuntarii acestei hotarari. In dosarul instantei de apel la fila 6-9 este depus raportul de expertiza tehnica extrajudiciara din dosarul nr(...) a Judecatoriei Simleul S, in care se constata la pct. 5 ca pentru terenul de la locul "P." s-au emis doua titluri de proprietate, unde, pentru completarea suprafetei totale solicitate au fost inscrise de cate doua ori aceleasi suprafete de teren si parcelele "Peste deal", "N." si intravilan. La pct. 13 din aceeasi expertiza se retine ca terenul arabil in suprafata de 2600 mp din titlul de proprietate 59620/38310/1994 si inscris in CF 88 D., nr. cadastral 249, a fost pozitionat suprapus peste parcelele inscrise in CF 1110 D., nr. top 566/1/b/1 si 566/1/a/2/2, in realitate, cele doua terenuri fiind amplasate si locuri diferite . La pct. 18 din expertiza se retine ca, terenul in suprafata de 3796 mp este folosit fara titlu de N. E. si se incearca acreditarea ideii ca acesta ar fi terenul de 2600 mp, intabulat in CF 1110 D.. Aceasta situatie contradictorie este retinuta si in expertiza tehnica extrajudiciara (f. 46-48 dosar fond), unde expertul T. P. concluzioneaza ca N. E. detine faptic teren intravilan la locul numit "P.", in doua amplasamente diferite, suprafata detinuta depasind suprafata de 2600 mp din titlu, ca unele imobile au fost incadrate gresit in ce priveste numerele topografice care le-au fost atribuite unora dintre proprietari, intre care si N. E., pentru a acoperi posesia faptica a mai multor corpuri de proprietate, desi detin un singur titlu. In concluzia celor retinute, curtea apreciaza ca fata de contradictiile existente intre expertizele depuse la dosar, contradictii rezultate din chiar sustinerile reclamantului in intampinarea depusa, instanta de apel avea obligatia in virtutea efectului devolutiv al apelului sa completeze probatiunea necesara pentru clarificarea situatiei. Astfel, in cauza se impunea efectuarea unei expertize, eventual de catre toti expertii care au fost implicati in clarificarea neintelegerilor legate de terenul situat la locul numit la "P.", expertiza prin care sa se identifice corect terenul in litigiu, suprafata reala a acestuia si in raport de aceste constatari, sa se stabileasca daca terenul in litigiu a fost sau nu atribuit reclamantului sau paratei E. T.. In sprijinul necesitatii de a se clarifica aceste contradictii, vine si faptul ca, in legatura cu titlul de proprietate nr. 59620/38310/1994 a existat o plangere penala pentru savarsirea infractiunii de fals, fals care se refera si la expertizele judiciare intocmite de expertul topograf U. J., cat si la intabularea de doua ori a aceleiasi suprafete de teren de 2600 mp din parcela "P.". Pentru considerentele retinute, in baza art. 312 pct. 3 Cod proc.civ., coroborat cu art. 304 pct. 9 Cod proc.civ., curtea va admite recursul declarat de paratele E. E. si N. S., va casa decizia civila nr. 47/18.09.2008 a t r i b u n a l u l u i S a l a j si va trimite cauza spre rejudecare la acelasi tribunal. PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII D E C I D E: Admite recursul declarat de paratele E. E. si N. S. impotriva deciziei civile nr.47 din 18 septembrie 2008 a T r i b u n a l u l u i S a l a j pronuntata in dosar nr(...), pe care o caseaza si trimite cauza spre rejudecare la tribunal. Decizia este irevocabila. Data si pronuntata in sedinta publica din 19 martie 2009. PRESEDINTE JUDECATORI GREFIER (...) (...) (...) (...) (...) A. (...) (...) (...) Red. IA dact. GC 3 ex/7.04.2009 Jud.apel: E. A, K R O M A N I A CURTEA DE A P E L C L U J Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie Catre, JUDECATORIA Z Alaturat va restituim dosarul nr. 6176/2004 privind si pe reclamanta E. T. s.a. in contradictoriu cu N. U. s.a., avand ca obiect actiune in constatare si intabulare CF, numeroat si sigilat care contine 106 file. PRESEDINTE GREFIER B. J. N. D. C-N la 10 aprilie 2009 R O M A N I A CURTEA DE A P E L C L U J Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie Catre, JUDECATORIA Z Alaturat va restituim dosarul nr. 6176/2004 privind si pe reclamanta E. T. s.a. in contradictoriu cu N. U. s.a., avand ca obiect actiune in constatare si intabulare CF, numeroat si sigilat care contine 106 file. PRESEDINTE GREFIER B. J. N. D. C-N la 10 aprilie 2009 ende M.

Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.
Iti recomandam si urmatoarele spete

  • Hotararea 880 - Civil - reziliere contract - Contestatie in anulare
  • Hotararea 196/R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 343 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 188 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 1114 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 606 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 455 - Civil - reziliere contract
  • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013-2016
    Avocatura Com