Ştiri Academica Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 329

Civil - uzucapiune
Instanta: CA TIMISOARA
Faza: Recurs
Data: 01-04-2009

Discutii similare pe forum

Noul cod civil sau vechiul cod civil ? - scris de veronica12 - 8 raspunsuri
Ce se poate face dac? īn urma cererii de īndreptare a erorilor materiale (īn temeiul art. 281) dintr-o sentin?? civil? se admite doar īn parte cererea ?i se rectific? doar erorile cu privire la date ?i nume, iar erorile cu sus?inerea p?r?ilor se respinge (pe motiv c? nu se circumscriu disp. Art.224) ? Se mai men?ioneaz? c? judecarea a avut loc cu citarea p?r?ilor. Eu nu am fost citat? sau īn?tiin?at?.
Uzucapiune ? - scris de lupu - 9 raspunsuri
Problema mea este urmatoarea: Am cumparat anul trecut un teren a carui suprafata reala este mai mare decat cea trecuta in actul de proprietate (389 mp reali fata de 224 mp in acte). Pentru a clarifica chestiunea, am introdus o actiune cerand uzucapiune pentru diferenta de teren. Expertiza tehnica realizata cu aceasta ocazie a aratat ca de la inceput (adica din 1931 cand parcela respectiva a fost dobandita de la stat) a existat o neconcordanta intre suprafata reala si cea trecuta in actele de ...
Uzucapiune - scris de Lu_88 - 0 raspunsuri
need help! :)) am si eu nevoie de un model de actiune de uzucapiune...pls! thanks!
UZUCAPIUNE - scris de 12345 - 7 raspunsuri
HELPPP !!! Pentru invocarea uzucapiunii este valabila posesia de peste 30 ani asupra unui teren pentru care nu sa platit impozit, dar care sa contopit cu terenul pe care am acte, a fost tot timpul in curtea mea, am plantat pe el, am construit - binenteles fara autorizattie ca nu aveam cum sa o obtin(am si amenda pentru asta), in concluzie m-am comportat ca un adevarat proprietar. Nu am nici un act prin care am primit in posesie terenul . Este suficient in instanta - martori-vecini, pentru do...
Uzucapiune - scris de raul - 17 raspunsuri
intrebare: Daca 1)-am cumparat un teren, am construit o casa pe el in 1926, am locuit in el si manifestat toate actiunile de proprietar ( platit impozite, inchiriat 1 apartament etc) pina in 1950 cind am fost nationalizat fara titlu. - inseamna aceasta ca am dobindit proprietatea in mod originar (uzucapiune) ? asa cum arata Norocel ca cel mai tare proprietar este acela care a obtinut proprietatea in mods originar 2) Ce insemneaza termenul uzucapiune ? Multumesc anticipat pt raspunsul dvs ...
     ROMANIA
CURTEA DE A P E L  T I M I S O A R A              Operator
2928
    SECTIA CIVILA
DOSAR NR(...)- 29.01.2009
             DECIZIA CIVILA NR. 329/R
            Sedinta publica din 1 aprilie 2009
              PRESEDINTE: (...) (...)
            JUDECATOR: G (...)
                    JUDECATOR: (...) (...)
                    GREFIER:    (...) (...)
   S-a luat in examinare pronuntarea in recursul declarat de reclamanta
 (...) N. (...) T impotriva deciziei civile  nr.  710/A/29.10.2009,
pronuntata de T r i b u n a l u l  T i m i s in dosarul nr(...), in
contradictoriu cu parata intimata E. S., pentru uzucapiune.
    N. dezbaterilor si concluziile partilor au fost consemnate in
incheierea de sedinta din data de 26.03.2009, cand pronuntarea a fost
amanata pentru 01.04.2009, care face parte integranta din prezenta decizie.
                  CURTEA
   Deliberand, retine urmatoarele:
   Prin cererea inregistrata sub nr(...) la J u d e c a t o r i a  T
i m i s o a r a, reclamanta (...) N. (...) a solicitat instantei ca, in
contradictoriu cu parata E. S., sa constate dobandirea de catre reclamanta,
pe cale de uzucapiune, a dreptului de proprietate asupra terenului inscris
in CF 489 G. nr. top 474/4, 475/4, 476/4 si, respectiv, in CF 490 G., nr.
top 474/5, 475/5, 476/5; sa oblige parata la recunoasterea dreptului astfel
dobandit; sa dispuna efectuarea cuvenitelor mentiuni de carte funciara.
   In motivare, a invocat ca terenul in litigiu a fost folosit si
administrat de J. din anii 1970 si, ulterior anului 1990, de reclamanta
insasi; pe teren au fost efectuate lucrari de constructie, iar posesia
exercitata a fost una utila, fiind, deci, intrunite cerintele legale pentru
dobandirea dreptului de proprietate pe cale de uzucapiune.
   In drept a invocat dispozitiile art. 1846 si urm. Cod civil.
   Prin sentinta civila nr. 3549/19.03.2008, cererea de chemare in
judecata a fost respinsa ca neintemeiata.
   Pentru a dispune astfel, prima instanta a avut in vedere ca, din
probele administrate, a rezultat ca reclamanta a exercitat posesia asupra
terenului din anul 1977, aproximativ, moment in care uzucapiunea era
reglementata  de  dispozitiile  DL  115/1938,  conform  Deciziei  nr.
86/10.12.2007, data de ICCJ asupra unui recurs in interesul legii.
   Cum in cauza nu s-a facut dovada indeplinirii conditiilor cerute de
dispozitiile art. 27 sau 28 din DL 115/1938 pentru a uzucapa, cererea a
fost respinsa conform celor mai sus aratate.
   Impotriva sentintei a declarat apel (calificat ca atare de instanta)
reclamanta, care a criticat-o pentru netemeinicie si nelegalitate.
   In motivare, a invocat gresita aplicare a Deciziei 86/2007 a Inaltei
Curti de Casatie si Justitie, cata vreme s-a invocat dobandirea dreptului
de proprietate pe calea uzucapiunii de 30 de ani reglementata de Codul
civil.
   A mai criticat gresita respingere a cererii de chemare in judecata in
conditiile in care instanta retine, totusi, caracterul util al posesiei
exercitate.
   Prin decizia civila nr. 710/A/29.10.2008, pronuntata de T r i b u n
a l u l  T i m i s in dosarul nr(...), apelul a fost respins ca nefondat,
instanta de control judiciar inlaturand, in parte, motivarea sentintei
apelate.
   Astfel, tribunalul a avut in vedere ca referirile primei instante la
DL 115/1938 s-au  facut cu nerespectarea principiului disponibilitatii
partilor, cata vreme reclamanta nu a modificat temeiul juridic al cererii
(respectiv uzucapiunea de lunga durata).
   A mai avut in vedere instanta de control ca referirile reclamantei
apelante la uzucapiunea de 10-20 ani nu pot fi formulate direct in apel
decat cu incalcarea dispozitiilor art. 294 Cod procedura civila.
   In concluzie, avand in vedere cadrul  procesual astfel creat si
Decizia 86/2007, tribunalul a respins apelul reclamantei.
   Impotriva deciziei a declarat recurs reclamanta care a criticat-o
pentru nelegalitate, solicitand modificarea acesteia in sensul admiterii
cererii de chemare in judecata.
    In motivare, a invocat contradictia dintre  considerentele  si
motivarea deciziei, tribunalul inlaturand in parte  motivarea  primei
instante si respingand ca inadmisibila cererea de chemare in judecata; o
atare solutie, a aratat reclamanta, este de natura sa-i creeze o situatie
mai grea in propriul apel.
   A mai invocat gresita retinere a incidentei in cauza a Deciziei nr.
86/2007, avand in vedere data introducerii cererii de chemare in judecata,
anterioara pronuntarii sus-mentionatei decizii.
   A mai invocat neobservarea exercitarii unei posesii utile, sub nume
de proprietar pe o perioada de peste 30 ani asupra terenului in litigiu.
   In fine, a aratat ca sunt intrunite si conditiile cerute de art. 28
din DL  115/1938,  fostul  proprietar  tabular  abandonand  imobilul
proprietatea sa.
   In drept a invocat dispozitiile art. 304 pct. 7, 9 Cod procedura
civila.
   Citata prin publicitate, parata nu a formulat intampinare in cauza.
   Examinand recursul prin prisma criticilor formulate si in baza art.
306 al. 2 Cod procedura civila, fata de dispozitiile art. 299 si urm. Cod
procedura civila, instanta retine urmatoarele:
   Cererea reclamantei a fost inregistrata la J u d e c a t o r i a  T
i m i s o a r a la 30 ianuarie 2007 si a fost intemeiata in drept pe
dispozitiile art. 1846 si urm. Cod civil. Respingand actiunea astfel
formulata, prima instanta si-a intemeiat considerentele exclusiv pe Decizia
 nr.86/10.12.2007 data de ICCJ.
   Respingand apelul declarat de reclamanta, tribunalul a apreciat, de
asemenea, ca sus-mentionata decizie este aplicabila in cauza si a respins
ca inadmisibila actiunea reclamantei.
   Instanta de recurs retine ca, la data inregistrarii cererii de
chemare in judecata, era in vigoare Legea nr. 7/1996, conform dispozitiilor
art. 60 al. 1.
   Pe parcursul derularii procesului, ICCJ a dat Decizia 86/2007,
decizie potrivit cu care, in cazul prescriptiilor achizitive incepute sub
imperiul DL 115/1938 si implinite dupa intrarea in vigoare a Legii nr.
7/1996, actiunea in constatarea dreptului de proprietate prin uzucapiune in
regim de carte funciara sunt guvernate de dispozitiile DL 115/1938.
   Conform dispozitiilor art. 329 al. 3 Cod procedura civila, Cod
procedura civila, dezlegarea data asupra problemei de drept judecate este
obligatorie, data la care decizia devine obligatorie fiind data publicarii
ei in Monitorul Oficial, respectiv 23.02.2009 (fila 19 dosar).
   Este de observat, in primul rand ca, inclusiv la data pronuntarii
hotararii tribunalului (29.10.2008), decizia nu era publicata, astfel ca nu
era obligatorie.
   In al doilea rand, deciziile date asupra recursurilor in interesul
legii sunt consecinta necesitatii interpretarii si aplicarii unitare a
legii pe intreg teritoriul Romaniei (art. 329 al. 1 Cod procedura civila),
astfel ca ele sunt asimilate, prin prisma efectelor lor, legilor.
   Or, potrivit dispozitiilor art. 15 al. 2 din Constitutia Romaniei,
"Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia  legii  penale  sau
contraventionale mai favorabile".
   Cum, in cauza de fata, reclamanta a invocat faptul ca, la data
promovarii actiunii, termenul cerut de lege pentru a uzucapa se implinise,
rezulta ca legea noua (decizia data de ICCJ) nu putea fi aplicata decat cu
incalcarea principiului consacrat de norma constitutionala  mai  sus-
aratata.
   Nici in situatia in care s-ar aprecia ca, avand doar scopul de a
interpreta o lege in vigoare la data promovarii actiunii si ca principiul
neretroactivitatii nu  i-ar fi aplicabil, decizia data de ICCJ nu ar putea
fi retinuta ca fiind incidenta in cauza, pentru urmatoarele considerente:
   La data sesizarii instantei, reclamanta a avut convingerea rezonabila
ca temeiul de drept invocat (prescriptia achizitiva reglementata de Codul
civil) este de natura sa fundamenteze pretentiile sale.
   Aceasta, cu atat mai mult cu cat chiar interventia ICCJ prin decizia
sus- mentionata a demonstrat  ca  unele  instante  faceau  aplicarea
dispozitiilor Codului civil in materia uzucapiunii in regiunile in care
sistemul publicitatii imobiliare functiona sub imperiul DL 115/1938.
   Or, la data sesizarii instantei (anterior momentului pronuntarii si
publicarii Deciziei nr. 86/2007), reclamanta a avut, dupa cum s-a aratat
mai sus, convingerea rezonabila si justificata ca normele de  drept
accesibile, precise si previzibile (CEDO retinand ca principiul legalitatii
semnifica existenta unor asemenea norme- vezi I./Franta) ce reglementeaza
dobandirea dreptului de proprietate pe calea uzucapiunii sunt cele cuprinse
in Codul civil.
   Ļ.-si solutiile pe dispozitiile unei hotarari judecatoresti data in
cursul procesului si inlaturand normele avute in vedere de reclamanta la
data pronuntarii actiunii, instantele au incalcat principiul legalitatii
mai sus aratat si, pe cale de consecinta, nu au cercetat temeinicia
pretentiilor reclamantei prin prisma normei de drept invocate, astfel ca se
impune casarea ambelor hotarari si trimiterea cauzei spre rejudecare la
prima instanta, aceasta urmand a verifica in ce masura in persoana
reclamantei sunt intrunite conditiile cerute de lege pentru a uzucapa.
    Pentru aceste considerente, in baza art. 312 al. 1,2,3,5 Cod
procedura civila raportat la art. 304 pct.9 Cod procedura civila, instanta
va admite recursul declarat de reclamanta (...) N. (...) T impotriva
deciziei civile nr. 710/A/29.10.2008 pronuntata de T r i b u n a l u l  T
i m i s in dosarul nr(...).
   Va casa decizia recurata si sentinta civila nr. 3549/19.03.2008
pronuntata de J u d e c a t o r i a  T i m i s o a r a si va trimite
cauza spre rejudecare la aceeasi instanta.
              PENTRU ACESTE MOTIVE
                IN NUMELE LEGII
                  DECIDE
   Admite recursul declarat de reclamanta (...) N. (...) T impotriva
deciziei civile nr. 710/A/29.10.2008 pronuntata de T r i b u n a l u l  T
i m i s in dosarul nr(...).
   Caseaza decizia recurata si sentinta civila nr. 3549/19.03.2008
pronuntata de J u d e c a t o r i a  T i m i s o a r a si trimite cauza
spre rejudecare la aceeasi instanta.
   Irevocabila.
   Pronuntata in sedinta publica azi, 1.04.2009.
   PRESEDINTE,         JUDECATOR,         JUDECATOR,
       (...)  (...)       G   (...)     (...)   (...)

                          GREFIER,
                                 (...) (...)

Red. F.S.- 06.04.2009;
Tehnored. C.J.- 16.04.2009; 2 ex.
Prima instanta: J u d e c a t o r i a  T i m i s o a r a
Judecator: N. U.
Instanta de apel: T r i b u n a l u l  T i m i s
Judecatori: B. D., N. S.


Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.

Iti recomandam si urmatoarele spete

 • Hotararea 359/2008 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 1090 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 196/R - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 245 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 501 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 1837 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 22 - Civil - reziliere contract
 • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013