Avocatura Com
Home Ştiri Academica Cursuri Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 329

Civil - uzucapiune
Instanta: CA TIMISOARA
Faza: Recurs
Data: 01-04-2009

Discutii similare pe forum

Noul cod civil sau vechiul cod civil ? - scris de veronica12 - 8 raspunsuri
Ce se poate face dacă în urma cererii de îndreptare a erorilor materiale (în temeiul art. 281) dintr-o sentinţă civilă se admite doar în parte cererea şi se rectifică doar erorile cu privire la date şi nume, iar erorile cu susţinerea părţilor se respinge (pe motiv că nu se circumscriu disp. Art.224) ? Se mai menţionează că judecarea a avut loc cu citarea părţilor. Eu nu am fost citată sau înştiinţată.
Uzucapiune ? - scris de lupu - 9 raspunsuri
Problema mea este urmatoarea: Am cumparat anul trecut un teren a carui suprafata reala este mai mare decat cea trecuta in actul de proprietate (389 mp reali fata de 224 mp in acte). Pentru a clarifica chestiunea, am introdus o actiune cerand uzucapiune pentru diferenta de teren. Expertiza tehnica realizata cu aceasta ocazie a aratat ca de la inceput (adica din 1931 cand parcela respectiva a fost dobandita de la stat) a existat o neconcordanta intre suprafata reala si cea trecuta in actele de ...
Uzucapiune - scris de Lu_88 - 0 raspunsuri
need help! :)) am si eu nevoie de un model de actiune de uzucapiune...pls! thanks!
UZUCAPIUNE - scris de 12345 - 7 raspunsuri
HELPPP !!! Pentru invocarea uzucapiunii este valabila posesia de peste 30 ani asupra unui teren pentru care nu sa platit impozit, dar care sa contopit cu terenul pe care am acte, a fost tot timpul in curtea mea, am plantat pe el, am construit - binenteles fara autorizattie ca nu aveam cum sa o obtin(am si amenda pentru asta), in concluzie m-am comportat ca un adevarat proprietar. Nu am nici un act prin care am primit in posesie terenul . Este suficient in instanta - martori-vecini, pentru do...
Uzucapiune - scris de raul - 17 raspunsuri
intrebare: Daca 1)-am cumparat un teren, am construit o casa pe el in 1926, am locuit in el si manifestat toate actiunile de proprietar ( platit impozite, inchiriat 1 apartament etc) pina in 1950 cind am fost nationalizat fara titlu. - inseamna aceasta ca am dobindit proprietatea in mod originar (uzucapiune) ? asa cum arata Norocel ca cel mai tare proprietar este acela care a obtinut proprietatea in mods originar 2) Ce insemneaza termenul uzucapiune ? Multumesc anticipat pt raspunsul dvs ...
ROMANIA CURTEA DE A P E L T I M I S O A R A Operator 2928 SECTIA CIVILA DOSAR NR(...)- 29.01.2009 DECIZIA CIVILA NR. 329/R Sedinta publica din 1 aprilie 2009 PRESEDINTE: (...) (...) JUDECATOR: G (...) JUDECATOR: (...) (...) GREFIER: (...) (...) S-a luat in examinare pronuntarea in recursul declarat de reclamanta (...) N. (...) T impotriva deciziei civile nr. 710/A/29.10.2009, pronuntata de T r i b u n a l u l T i m i s in dosarul nr(...), in contradictoriu cu parata intimata E. S., pentru uzucapiune. N. dezbaterilor si concluziile partilor au fost consemnate in incheierea de sedinta din data de 26.03.2009, cand pronuntarea a fost amanata pentru 01.04.2009, care face parte integranta din prezenta decizie. CURTEA Deliberand, retine urmatoarele: Prin cererea inregistrata sub nr(...) la J u d e c a t o r i a T i m i s o a r a, reclamanta (...) N. (...) a solicitat instantei ca, in contradictoriu cu parata E. S., sa constate dobandirea de catre reclamanta, pe cale de uzucapiune, a dreptului de proprietate asupra terenului inscris in CF 489 G. nr. top 474/4, 475/4, 476/4 si, respectiv, in CF 490 G., nr. top 474/5, 475/5, 476/5; sa oblige parata la recunoasterea dreptului astfel dobandit; sa dispuna efectuarea cuvenitelor mentiuni de carte funciara. In motivare, a invocat ca terenul in litigiu a fost folosit si administrat de J. din anii 1970 si, ulterior anului 1990, de reclamanta insasi; pe teren au fost efectuate lucrari de constructie, iar posesia exercitata a fost una utila, fiind, deci, intrunite cerintele legale pentru dobandirea dreptului de proprietate pe cale de uzucapiune. In drept a invocat dispozitiile art. 1846 si urm. Cod civil. Prin sentinta civila nr. 3549/19.03.2008, cererea de chemare in judecata a fost respinsa ca neintemeiata. Pentru a dispune astfel, prima instanta a avut in vedere ca, din probele administrate, a rezultat ca reclamanta a exercitat posesia asupra terenului din anul 1977, aproximativ, moment in care uzucapiunea era reglementata de dispozitiile DL 115/1938, conform Deciziei nr. 86/10.12.2007, data de ICCJ asupra unui recurs in interesul legii. Cum in cauza nu s-a facut dovada indeplinirii conditiilor cerute de dispozitiile art. 27 sau 28 din DL 115/1938 pentru a uzucapa, cererea a fost respinsa conform celor mai sus aratate. Impotriva sentintei a declarat apel (calificat ca atare de instanta) reclamanta, care a criticat-o pentru netemeinicie si nelegalitate. In motivare, a invocat gresita aplicare a Deciziei 86/2007 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cata vreme s-a invocat dobandirea dreptului de proprietate pe calea uzucapiunii de 30 de ani reglementata de Codul civil. A mai criticat gresita respingere a cererii de chemare in judecata in conditiile in care instanta retine, totusi, caracterul util al posesiei exercitate. Prin decizia civila nr. 710/A/29.10.2008, pronuntata de T r i b u n a l u l T i m i s in dosarul nr(...), apelul a fost respins ca nefondat, instanta de control judiciar inlaturand, in parte, motivarea sentintei apelate. Astfel, tribunalul a avut in vedere ca referirile primei instante la DL 115/1938 s-au facut cu nerespectarea principiului disponibilitatii partilor, cata vreme reclamanta nu a modificat temeiul juridic al cererii (respectiv uzucapiunea de lunga durata). A mai avut in vedere instanta de control ca referirile reclamantei apelante la uzucapiunea de 10-20 ani nu pot fi formulate direct in apel decat cu incalcarea dispozitiilor art. 294 Cod procedura civila. In concluzie, avand in vedere cadrul procesual astfel creat si Decizia 86/2007, tribunalul a respins apelul reclamantei. Impotriva deciziei a declarat recurs reclamanta care a criticat-o pentru nelegalitate, solicitand modificarea acesteia in sensul admiterii cererii de chemare in judecata. In motivare, a invocat contradictia dintre considerentele si motivarea deciziei, tribunalul inlaturand in parte motivarea primei instante si respingand ca inadmisibila cererea de chemare in judecata; o atare solutie, a aratat reclamanta, este de natura sa-i creeze o situatie mai grea in propriul apel. A mai invocat gresita retinere a incidentei in cauza a Deciziei nr. 86/2007, avand in vedere data introducerii cererii de chemare in judecata, anterioara pronuntarii sus-mentionatei decizii. A mai invocat neobservarea exercitarii unei posesii utile, sub nume de proprietar pe o perioada de peste 30 ani asupra terenului in litigiu. In fine, a aratat ca sunt intrunite si conditiile cerute de art. 28 din DL 115/1938, fostul proprietar tabular abandonand imobilul proprietatea sa. In drept a invocat dispozitiile art. 304 pct. 7, 9 Cod procedura civila. Citata prin publicitate, parata nu a formulat intampinare in cauza. Examinand recursul prin prisma criticilor formulate si in baza art. 306 al. 2 Cod procedura civila, fata de dispozitiile art. 299 si urm. Cod procedura civila, instanta retine urmatoarele: Cererea reclamantei a fost inregistrata la J u d e c a t o r i a T i m i s o a r a la 30 ianuarie 2007 si a fost intemeiata in drept pe dispozitiile art. 1846 si urm. Cod civil. Respingand actiunea astfel formulata, prima instanta si-a intemeiat considerentele exclusiv pe Decizia nr.86/10.12.2007 data de ICCJ. Respingand apelul declarat de reclamanta, tribunalul a apreciat, de asemenea, ca sus-mentionata decizie este aplicabila in cauza si a respins ca inadmisibila actiunea reclamantei. Instanta de recurs retine ca, la data inregistrarii cererii de chemare in judecata, era in vigoare Legea nr. 7/1996, conform dispozitiilor art. 60 al. 1. Pe parcursul derularii procesului, ICCJ a dat Decizia 86/2007, decizie potrivit cu care, in cazul prescriptiilor achizitive incepute sub imperiul DL 115/1938 si implinite dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 7/1996, actiunea in constatarea dreptului de proprietate prin uzucapiune in regim de carte funciara sunt guvernate de dispozitiile DL 115/1938. Conform dispozitiilor art. 329 al. 3 Cod procedura civila, Cod procedura civila, dezlegarea data asupra problemei de drept judecate este obligatorie, data la care decizia devine obligatorie fiind data publicarii ei in Monitorul Oficial, respectiv 23.02.2009 (fila 19 dosar). Este de observat, in primul rand ca, inclusiv la data pronuntarii hotararii tribunalului (29.10.2008), decizia nu era publicata, astfel ca nu era obligatorie. In al doilea rand, deciziile date asupra recursurilor in interesul legii sunt consecinta necesitatii interpretarii si aplicarii unitare a legii pe intreg teritoriul Romaniei (art. 329 al. 1 Cod procedura civila), astfel ca ele sunt asimilate, prin prisma efectelor lor, legilor. Or, potrivit dispozitiilor art. 15 al. 2 din Constitutia Romaniei, "Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile". Cum, in cauza de fata, reclamanta a invocat faptul ca, la data promovarii actiunii, termenul cerut de lege pentru a uzucapa se implinise, rezulta ca legea noua (decizia data de ICCJ) nu putea fi aplicata decat cu incalcarea principiului consacrat de norma constitutionala mai sus- aratata. Nici in situatia in care s-ar aprecia ca, avand doar scopul de a interpreta o lege in vigoare la data promovarii actiunii si ca principiul neretroactivitatii nu i-ar fi aplicabil, decizia data de ICCJ nu ar putea fi retinuta ca fiind incidenta in cauza, pentru urmatoarele considerente: La data sesizarii instantei, reclamanta a avut convingerea rezonabila ca temeiul de drept invocat (prescriptia achizitiva reglementata de Codul civil) este de natura sa fundamenteze pretentiile sale. Aceasta, cu atat mai mult cu cat chiar interventia ICCJ prin decizia sus- mentionata a demonstrat ca unele instante faceau aplicarea dispozitiilor Codului civil in materia uzucapiunii in regiunile in care sistemul publicitatii imobiliare functiona sub imperiul DL 115/1938. Or, la data sesizarii instantei (anterior momentului pronuntarii si publicarii Deciziei nr. 86/2007), reclamanta a avut, dupa cum s-a aratat mai sus, convingerea rezonabila si justificata ca normele de drept accesibile, precise si previzibile (CEDO retinand ca principiul legalitatii semnifica existenta unor asemenea norme- vezi I./Franta) ce reglementeaza dobandirea dreptului de proprietate pe calea uzucapiunii sunt cele cuprinse in Codul civil. Ï.-si solutiile pe dispozitiile unei hotarari judecatoresti data i n cursul procesului si inlaturand normele avute in vedere de reclamanta la data pronuntarii actiunii, instantele au incalcat principiul legalitatii mai sus aratat si, pe cale de consecinta, nu au cercetat temeinicia pretentiilor reclamantei prin prisma normei de drept invocate, astfel ca se impune casarea ambelor hotarari si trimiterea cauzei spre rejudecare la prima instanta, aceasta urmand a verifica in ce masura in persoana reclamantei sunt intrunite conditiile cerute de lege pentru a uzucapa. Pentru aceste considerente, in baza art. 312 al. 1,2,3,5 Cod procedura civila raportat la art. 304 pct.9 Cod procedura civila, instanta va admite recursul declarat de reclamanta (...) N. (...) T impotriva deciziei civile nr. 710/A/29.10.2008 pronuntata de T r i b u n a l u l T i m i s in dosarul nr(...). Va casa decizia recurata si sentinta civila nr. 3549/19.03.2008 pronuntata de J u d e c a t o r i a T i m i s o a r a si va trimite cauza spre rejudecare la aceeasi instanta. PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII DECIDE Admite recursul declarat de reclamanta (...) N. (...) T impotriva deciziei civile nr. 710/A/29.10.2008 pronuntata de T r i b u n a l u l T i m i s in dosarul nr(...). Caseaza decizia recurata si sentinta civila nr. 3549/19.03.2008 pronuntata de J u d e c a t o r i a T i m i s o a r a si trimite cauza spre rejudecare la aceeasi instanta. Irevocabila. Pronuntata in sedinta publica azi, 1.04.2009. PRESEDINTE, JUDECATOR, JUDECATOR, (...) (...) G (...) (...) (...) GREFIER, (...) (...) Red. F.S.- 06.04.2009; Tehnored. C.J.- 16.04.2009; 2 ex. Prima instanta: J u d e c a t o r i a T i m i s o a r a Judecator: N. U. Instanta de apel: T r i b u n a l u l T i m i s Judecatori: B. D., N. S.

Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.
Iti recomandam si urmatoarele spete

  • Hotararea 835 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea DEC.NR.133/C - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 1216 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 701 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 546 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 377 - Civil - reziliere contract - Contestatie in anulare
  • Hotararea 368 - Civil - reziliere contract
  • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013-2016
    Avocatura Com