| | |
Avocatura - profesia de avocat
HOME
STIRI
INTERVIURI EDITORIAL CASE DE AVOCATURA PROPRIETATE INTELECTUALA LIBRARIE CAUTA UN AVOCAT FORUM
LEGISLATIE
ACADEMICA EVENIMENTE cazul tau documente utile jurindex cariere stiri din barouri examene portalul instantelor
Mediatori Executori Judecatoresti Notari Publici Judecatori Procurori Lichidatori
Curs valutar: 1€ = 4.3902 lei, 1$ = 3.2286 lei, 1£ = 5.5209 lei, 1CHF = 3.6123 lei
Facebook Avocatura.com Linkedin Avocatura.com newsletter Avocatura.com RSS Avocatura.com

Spete: Hotararea DEC 34/COM
Comercial - dizolvare societate
Instanta: CA CONSTANTA
Faza: Apel
Data: 06-04-2009

Discutii similare pe forum

DIZOLVARE SOCIETATE CU PROFIT?! - scris de Mongav - 0 raspunsuri
Buna ziua tuturor. O societate neavand publicate in Monitorul Oficial 3 ani la rand situatiile financiare a primit Citatie de la Tribunal prin care ONRC cere dizolvarea societatii. La 8 zile de la primirea citatiei am publicat situatiile 2003 si 2004. La judecarea fondului acestea nu au fost luate in calcul si continua dizolvarea. La recurs am scos de la ONRC un certificat care atesta ca societatea are toate bilanturile publicate. Recursul a fost respins ca nefondat, publicarea fiind considerat...
Recurs dizolvare societate - scris de mateik - 2 raspunsuri
Poate stie cineva ce sanse sunt in recurs in cazul in care nu s-a facut dovada depunerii bilantului in timpul judecatii in prima instanta la Tribunal. Practic, societatea a fost citata la sediu, dar acolo nu era nimeni si nu s-a stiut de dosarul de dizolvare. Dupa pronuntarea hotararii de dizolvare au aflat intamplator si inca mai sunt in termenul de recurs. Depunerea ulterioara a bilantului duce la admiterea recursului? Pls.help!
Creditor societate in dizolvare - scris de jurista - 1 raspunsuri
Buna ziua! Speta mea este urmatoarea: sunt creditor al unui srl cu asociat unic, pe care l-am executat silit si nu are nimic. Acum am vazut pe just.ro ca pe 27.10.2009, instanta a hotarit dizolvarea pe baza cererii ORC. Eu acum ce fac? mai am sanse sa-mi recuperez ceva de la aceasta societate? fac recurs dupa ce se publica in MO sau astept sa se numeasca lichidator? Multumesc.
Dizolvare societate recurs urgent - scris de lili - 0 raspunsuri
am urm speta: trib a admis cererea de dizolvare a soc com inaintata de orc, dispune dizolvarea soc cat si publicarea in m.of . soc e inregistrata in 2004 , nu are activitate in anul respectiv si depune bilantul doar la finante, din 2005 are activitate si depune toate actele atat la orc cat si la finante. descopera situatia dizolvarii intamplator si de curand cand a solicitat un certif de la orc si bineinteles depune toate actele. precizare importanta, soc nu a primit citatie pt dosarul de dizo...
Dizolvare SRL - scris de juristu - 0 raspunsuri
Imi poate spune cineva care este procedura practica in cazul dizolvarii unui SRL in baza art.222 lit. e din Legea 31 ?
                R O M A N I A
          CURTEA DE A P E L  C O N S T A N T A
 SECTIA COMERCIALA, MARITIMA SI FLUVIALA, CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
             DECIZIA CIVILA NR.34/COM
          Sedinta publica de la 06 aprilie 2009
              Completul compus din:
             Presedinte - (...) (...)
              Judecator - (...) (...)
              Grefier - (...) (...)
      Pe rol, judecarea apelului c o m e r c i a l  d eclarat de
reclamantul N. H. P., domiciliat ales in B, sector 3,(...), (...)  .2,
.34, impotriva sentintei civile nr.4718/COM din 11.12.2008, pronuntata de
T r i b u n a l u l  C o n s t a n t a, in dosarul nr(...), in
contradictoriu cu intimatii parati E. T. D. SRL, cu sediul in C,(...),
(...) .C, .2, .46, judetul C, E. T. P., domiciliat in C,(...), judetul
C si OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI PRIN OFICIUL REGISTRULUI
COMERTULUI DE PE LANGA T R I B U N A L U L  C O N S T A N T A, cu sediul
in C,(...), judetul C, avand ca obiect dizolvare societate.
      La apelul nominal facut in sedinta publica se constata lipsa
partilor.
      Procedura de citare este legal indeplinita.
      S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care
evidentiaza partile, obiectul litigiului si stadiul procesual. S. asupra
apelului formulat de reclamantul N. H. P. care este motivat, timbrat cu
suma de 20 lei conform chitantei nr.(...) din 31.03.2009 aflata la fila 11
dosar, reprezentand taxa judiciara de timbru si timbru judiciar in suma de
0,50 lei. Se solicita judecata cauzei in lipsa.
    Curtea, constata dosarul in stare de judecata si  ramane  in
pronuntare luand act ca se solicita judecata cauzei in lipsa.
                  CURTEA:
   Asupra apelului c o m e r c i a l  d e fata:
   1. Obiectul si partile litigiului.
   Prin cererea adresata T r i b u n a l u l u i  C o n s t a n t a,
reclamantul N. H. P. a solicitat in contradictoriu cu paratii SC E. T. D.
SRL, E. T. P. si Oficiul National al Registrului Comertului reprezentat de
Oficiul Registrului Comertului de pe langa T r i b u n a l u l  C o n s t
a n t a ca prin hotarare judecatoreasca sa se dispuna u dizolvarea SC T. D.
SRL, numirea unui practician in insolventa care sa efectueze formalitatile
de lichidare a societatii si poprirea definitiva a partilor ce s-ar fi
cuvenit asociatului E. T. P. de pe urma lichidarii firmei pana la
concurenta sumei de 4.144 USD in lei, la cursul efectuarii platii si 810
lei.
   In motivarea cererii reclamantul a aratat ca este creditorul personal
al paratului E. T. P. ce are calitatea de asociat si administrator al SC E.
T. D. SRL avand o cota de participare la beneficii si pierderi de 50%. Cum
debitorul nu si-a indeplinit obligatia de a-i restitui suma de bani pe care
i-o datoreaza  cu  titlu  de  pretentii  potrivit  sentintei  civile
nr.13505/08.11.2007 pronuntata de J u d e c a t o r i a  C o n s t a n t
a, se solicita dizolvarea societatii unde este asociat debitorul pentru a-
si putea recupera creanta.
    In drept a  invocat dispozitiile art.66 din Legea  nr.31/1990
modificata.
     La data de 06.11.2008, la solicitarea instantei, reclamantul a
depus precizari prin care a aratat ca temeiul juridic pentru toate cele
patru capete de cerere il constituie art.66 alin.2, art.227(1) lit.g,
art.15324, art.2371 alin.3 din Legea nr.31/1990  privind  societatile
comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Prin intampinarea depusa la dosar la data de 06.11.2008 paratul E. T.
P. a invocat exceptia inadmisibilitatii fiecarui capat de cerere formulat,
exceptia lipsei calitatii procesual active a reclamantului si exceptia
lipsei de interes in formularea primului capat de cerere si exceptia lipsei
calitatii procesual pasive a societatii parate in ceea ce priveste capatul
doi de cerere.
   2. Hotararea tribunalului.
   Prin sentinta civila nr.4718/COM/2008 T r i b u n a l u l  C o n s
t a n t a a respins ca inadmisibila actiunea formulata de reclamantul  N.
H. P. in contradictoriu cu SC E. T. D. SRL, E. T. P., Oficiul National al
Registrului Comertului.
   Pentru a dispune astfel a retinut in esenta tribunalul ca, potrivit
art.66 alin.2, creditorii prevazuti la alin.1 (creditorii asociatului) pot
totusi popri, in timpul duratei societati, partile ce  s-ar  cuveni
asociatilor prin lichidare sau pot sechestra si vinde actiunile debitorului
lor.
   Prin urmare, acest articol reprezinta un temei de drept pentru
capatul de cerere privind poprirea asiguratorie (capat de cerere disjuns in
cauza), iar in ce priveste referirea la "partile ce s-ar cuveni asociatilor
prin lichidare", aceasta este aplicabila numai in situatia in  care
societatea se afla in stare de lichidare.
   Chiar daca reclamantul ar fi inteles sa invoce si alin.1 al art.66
din Legea nr.31/1990 in care se prevede ca dupa dizolvarea societatii
creditorii asociatului pot sa exercite drepturile lor numai asupra partii
ce s-ar cuveni prin lichidare, aceste dispozitii nu-i confera si dreptul de
a solicita dizolvarea societatii pe aceasta cale.
   Temeiul de drept pentru dizolvarea unei societati comerciale este
prevazut de art.227 alin.1 din Legea nr.31/1990 referitor  la  care
reclamantul a indicat lit.g alte cauze prevazute de lege sau de actul
constitutiv al societatii.
   Reclamantul nu a indicat care sunt aceste cazuri de dizolvare, iar
din analiza celor prevazute de lit.a-f, s-a retinut  ca acestea nu sunt
incidente in cauza.
   Nici temeiul de drept reprezentat de art.15324 din Legea nr.31/1990
invocat de reclamant nu poate fi retinut intrucat el este specific
societatilor pe actiuni, iar parata persoana juridica este societate cu
raspundere limitata.
   3. Apelul
    Impotriva acestei hotarari, in termen legal a  declarat  apel
reclamantul criticand-o sub aspectele:
   - instanta nu a inteles calitatea sa de creditor si imprejurarile
relatate care fac ca cererea de dizolvarea a SC E. T. Contruct SRL, sa se
incadreze in alin.1, lit.g,  art.227 din  Legea  nr.31/1990  privind
societatile comerciale si anume "alte cauze prevazute de lege..";
   - din interpretarea art.66 din Legea nr.31/1990  per a contrario
rezulta ca se pot urmari partile ce s-ar cuveni asociatului din lichidarea
firmei, ceea ce in inseamna ca se poate solicita dizolvarea societatii
pentru ca in ipoteza contrara s-ar ajunge la  situatia in care nu s-ar
putea urmari niciodata partile cuvenite asociatului pentru ca firma nu ar
distribui niciodata dividende;
   - premisa de la care a pornit tribunalul este eronata, adica s-a
raportat numai la personalitatea juridica distincta a  firmei, esentiala
este insa natura persoanei juridice aceea de societate cu raspundere
limitata, adica o societate mixta de persoane si capital;
   - instanta de judecata, manifestand un rol activ trebuia sa aplice
art.974 Cod civil, adica sa  considere actiunea ca fiind  una oblica,
perfect admisibila in cauza, pentru ca reprezinta mijlocul juridic prin
care creditorul exercita drepturile si actiunile debitorului sau atunci
cand acesta refuza sau neglijeaza sa le exercite;
   - sunt indeplinite conditiile pentru exercitarea actiunii oblice: 1)
reclamantul are o creanta exigibila stabilita printr-un titlu executoriu,
anterior formularii cererii de dizolvare a firmei; 2) debitorul este
inactiv, nu a achitat nici pana acum creanta; 3) creditorul are un  interes
serios si legitim in urmarirea
veniturilor si bunurilor debitorului sau pentru ca debitorul refuza  sa-si
dizolve firmele pentru a achita datoria restanta,  fiind insolvabil ca
persoana fizica, sens in care depune procesul verbal de executare silita
incheiat de executorul judecatoresc.
   4. Curtea
   Analizand criticile aduse Curtea va retine ca acestea sunt nefondate,
hotararea pronuntata fiind temeinica si legala impunandu-se a fi pastrata.
   Aceasta pentru ca, asa cum legal a retinut prima instanta, societatea
comerciala are un patrimoniu propriu, distinct de al asociatilor, astfel ca
ea nu poate fi tinuta sa raspunda cu patrimoniul propriu decat pentru
obligatiile proprii. Pe durata existentei societatii, creditorii personali
ai unui asociat al societatii comerciale nu pot  sa-si exercite dreptul
de creanta asupra societatii in care acesta este asociat, ei avand   doar
dreptul de a urmari dividendele sau la inchiderea lichidarii asupra partii
ce i se cuvin acestuia in temeiul calitatii sale de asociat, dar nu pot
solicita dizolvarea societatii pentru a putea urmari aceste parti sociale.
   Totodata, dizolvarea societatii se poate solicita numai in cazurile
prevazute expres de lege (art.227 si 229 din legea nr.31/1990), ori in
cauza aceste cazuri nu sunt incidente iar reclamantul ca si creditor
personal al asociatului societatii nu poate solicita dizolvarea societatii
doar in vederea recuperarii creantei sale.
   Fata de cele aratate, in temeiul dispozitiilor art.296 Cod pr.civila,
Curtea va respinge apelul ca nefondat, hotararea nefiind supusa schimbarii
sau desfiintarii cu trimitere.
              PENTRU ACESTE MOTIVE,
                IN NUMELE LEGII
                  DECIDE:
       Respinge apelul comercial formulat de reclamantul reclamantul
N. H. P., domiciliat ales in B, sector 3,(...), (...)  .2, .34, impotriva
sentintei civile nr.4718/COM din 11.12.2008, pronuntata de T r i b u n a l
u l  C o n s t a n t a, in dosarul nr(...), in contradictoriu cu intimatii
parati E. T. D. SRL, cu sediul in C,(...), (...) .C, .2, .46, judetul C,
E. T. P.,  domiciliat in C,(...), judetul C si OFICIUL NATIONAL AL
REGISTRULUI COMERTULUI PRIN OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA T R
I B U N A L U L  C O N S T A N T A, cu sediul  in C,(...), judetul C,
avand ca obiect dizolvare societate, ca nefondat.
   Definitiva.
   Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
     Pronuntata in sedinta publica, astazi 06 aprilie 2009.
|Presedinte,      |            |Judecator,       |
|(...) (...)      |            |(...) (...)      |
|            |Grefier,        |            |
|            |(...) (...)      |            |


Jud. fond:L.T.
Red.dec.jud.K.(...)/05.05.2009
Tehnored.M.N.6 ex./05.05.2009


Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.


Iti recomandam si urmatoarele spete:HOME STIRI SFATUL EXPERTULUI LEGISLATIE FORUM AVOCATI ADRESE UTILE DOCUMENTE UTILE CONTACT
Acceptand sa utilizati acest site, declarati in mod expres si implicit ca sunteti de acord cu Termenii si Conditiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea si reproducerea informatiilor si imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor si Conditiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal inscris in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 si nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013