Avocatura Com
Home Ştiri Academica Cursuri Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea DEC 34/COM

Comercial - dizolvare societate
Instanta: CA CONSTANTA
Faza: Apel
Data: 06-04-2009

Discutii similare pe forum

DIZOLVARE SOCIETATE CU PROFIT?! - scris de Mongav - 0 raspunsuri
Buna ziua tuturor. O societate neavand publicate in Monitorul Oficial 3 ani la rand situatiile financiare a primit Citatie de la Tribunal prin care ONRC cere dizolvarea societatii. La 8 zile de la primirea citatiei am publicat situatiile 2003 si 2004. La judecarea fondului acestea nu au fost luate in calcul si continua dizolvarea. La recurs am scos de la ONRC un certificat care atesta ca societatea are toate bilanturile publicate. Recursul a fost respins ca nefondat, publicarea fiind considerat...
Recurs dizolvare societate - scris de mateik - 2 raspunsuri
Poate stie cineva ce sanse sunt in recurs in cazul in care nu s-a facut dovada depunerii bilantului in timpul judecatii in prima instanta la Tribunal. Practic, societatea a fost citata la sediu, dar acolo nu era nimeni si nu s-a stiut de dosarul de dizolvare. Dupa pronuntarea hotararii de dizolvare au aflat intamplator si inca mai sunt in termenul de recurs. Depunerea ulterioara a bilantului duce la admiterea recursului? Pls.help!
Creditor societate in dizolvare - scris de jurista - 1 raspunsuri
Buna ziua! Speta mea este urmatoarea: sunt creditor al unui srl cu asociat unic, pe care l-am executat silit si nu are nimic. Acum am vazut pe just.ro ca pe 27.10.2009, instanta a hotarit dizolvarea pe baza cererii ORC. Eu acum ce fac? mai am sanse sa-mi recuperez ceva de la aceasta societate? fac recurs dupa ce se publica in MO sau astept sa se numeasca lichidator? Multumesc.
Dizolvare societate recurs urgent - scris de lili - 0 raspunsuri
am urm speta: trib a admis cererea de dizolvare a soc com inaintata de orc, dispune dizolvarea soc cat si publicarea in m.of . soc e inregistrata in 2004 , nu are activitate in anul respectiv si depune bilantul doar la finante, din 2005 are activitate si depune toate actele atat la orc cat si la finante. descopera situatia dizolvarii intamplator si de curand cand a solicitat un certif de la orc si bineinteles depune toate actele. precizare importanta, soc nu a primit citatie pt dosarul de dizo...
Dizolvare SRL - scris de juristu - 0 raspunsuri
Imi poate spune cineva care este procedura practica in cazul dizolvarii unui SRL in baza art.222 lit. e din Legea 31 ?
R O M A N I A CURTEA DE A P E L C O N S T A N T A SECTIA COMERCIALA, MARITIMA SI FLUVIALA, CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL DECIZIA CIVILA NR.34/COM Sedinta publica de la 06 aprilie 2009 Completul compus din: Presedinte - (...) (...) Judecator - (...) (...) Grefier - (...) (...) Pe rol, judecarea apelului c o m e r c i a l d eclarat de reclamantul N. H. P., domiciliat ales in B, sector 3,(...), (...) .2, .34, impotriva sentintei civile nr.4718/COM din 11.12.2008, pronuntata de T r i b u n a l u l C o n s t a n t a, in dosarul nr(...), in contradictoriu cu intimatii parati E. T. D. SRL, cu sediul in C,(...), (...) .C, .2, .46, judetul C, E. T. P., domiciliat in C,(...), judetul C si OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI PRIN OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA T R I B U N A L U L C O N S T A N T A, cu sediul in C,(...), judetul C, avand ca obiect dizolvare societate. La apelul nominal facut in sedinta publica se constata lipsa partilor. Procedura de citare este legal indeplinita. S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care evidentiaza partile, obiectul litigiului si stadiul procesual. S. asupra apelului formulat de reclamantul N. H. P. care este motivat, timbrat cu suma de 20 lei conform chitantei nr.(...) din 31.03.2009 aflata la fila 11 dosar, reprezentand taxa judiciara de timbru si timbru judiciar in suma de 0,50 lei. Se solicita judecata cauzei in lipsa. Curtea, constata dosarul in stare de judecata si ramane in pronuntare luand act ca se solicita judecata cauzei in lipsa. CURTEA: Asupra apelului c o m e r c i a l d e fata: 1. Obiectul si partile litigiului. Prin cererea adresata T r i b u n a l u l u i C o n s t a n t a, reclamantul N. H. P. a solicitat in contradictoriu cu paratii SC E. T. D. SRL, E. T. P. si Oficiul National al Registrului Comertului reprezentat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa T r i b u n a l u l C o n s t a n t a ca prin hotarare judecatoreasca sa se dispuna u dizolvarea SC T. D. SRL, numirea unui practician in insolventa care sa efectueze formalitatile de lichidare a societatii si poprirea definitiva a partilor ce s-ar fi cuvenit asociatului E. T. P. de pe urma lichidarii firmei pana la concurenta sumei de 4.144 USD in lei, la cursul efectuarii platii si 810 lei. In motivarea cererii reclamantul a aratat ca este creditorul personal al paratului E. T. P. ce are calitatea de asociat si administrator al SC E. T. D. SRL avand o cota de participare la beneficii si pierderi de 50%. Cum debitorul nu si-a indeplinit obligatia de a-i restitui suma de bani pe care i-o datoreaza cu titlu de pretentii potrivit sentintei civile nr.13505/08.11.2007 pronuntata de J u d e c a t o r i a C o n s t a n t a, se solicita dizolvarea societatii unde este asociat debitorul pentru a- si putea recupera creanta. In drept a invocat dispozitiile art.66 din Legea nr.31/1990 modificata. La data de 06.11.2008, la solicitarea instantei, reclamantul a depus precizari prin care a aratat ca temeiul juridic pentru toate cele patru capete de cerere il constituie art.66 alin.2, art.227(1) lit.g, art.15324, art.2371 alin.3 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare. Prin intampinarea depusa la dosar la data de 06.11.2008 paratul E. T. P. a invocat exceptia inadmisibilitatii fiecarui capat de cerere formulat, exceptia lipsei calitatii procesual active a reclamantului si exceptia lipsei de interes in formularea primului capat de cerere si exceptia lipsei calitatii procesual pasive a societatii parate in ceea ce priveste capatul doi de cerere. 2. Hotararea tribunalului. Prin sentinta civila nr.4718/COM/2008 T r i b u n a l u l C o n s t a n t a a respins ca inadmisibila actiunea formulata de reclamantul N. H. P. in contradictoriu cu SC E. T. D. SRL, E. T. P., Oficiul National al Registrului Comertului. Pentru a dispune astfel a retinut in esenta tribunalul ca, potrivit art.66 alin.2, creditorii prevazuti la alin.1 (creditorii asociatului) pot totusi popri, in timpul duratei societati, partile ce s-ar cuveni asociatilor prin lichidare sau pot sechestra si vinde actiunile debitorului lor. Prin urmare, acest articol reprezinta un temei de drept pentru capatul de cerere privind poprirea asiguratorie (capat de cerere disjuns in cauza), iar in ce priveste referirea la "partile ce s-ar cuveni asociatilor prin lichidare", aceasta este aplicabila numai in situatia in care societatea se afla in stare de lichidare. Chiar daca reclamantul ar fi inteles sa invoce si alin.1 al art.66 din Legea nr.31/1990 in care se prevede ca dupa dizolvarea societatii creditorii asociatului pot sa exercite drepturile lor numai asupra partii ce s-ar cuveni prin lichidare, aceste dispozitii nu-i confera si dreptul de a solicita dizolvarea societatii pe aceasta cale. Temeiul de drept pentru dizolvarea unei societati comerciale este prevazut de art.227 alin.1 din Legea nr.31/1990 referitor la care reclamantul a indicat lit.g alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii. Reclamantul nu a indicat care sunt aceste cazuri de dizolvare, iar din analiza celor prevazute de lit.a-f, s-a retinut ca acestea nu sunt incidente in cauza. Nici temeiul de drept reprezentat de art.15324 din Legea nr.31/1990 invocat de reclamant nu poate fi retinut intrucat el este specific societatilor pe actiuni, iar parata persoana juridica este societate cu raspundere limitata. 3. Apelul Impotriva acestei hotarari, in termen legal a declarat apel reclamantul criticand-o sub aspectele: - instanta nu a inteles calitatea sa de creditor si imprejurarile relatate care fac ca cererea de dizolvarea a SC E. T. Contruct SRL, sa se incadreze in alin.1, lit.g, art.227 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale si anume "alte cauze prevazute de lege.."; - din interpretarea art.66 din Legea nr.31/1990 per a contrario rezulta ca se pot urmari partile ce s-ar cuveni asociatului din lichidarea firmei, ceea ce in inseamna ca se poate solicita dizolvarea societatii pentru ca in ipoteza contrara s-ar ajunge la situatia in care nu s-ar putea urmari niciodata partile cuvenite asociatului pentru ca firma nu ar distribui niciodata dividende; - premisa de la care a pornit tribunalul este eronata, adica s-a raportat numai la personalitatea juridica distincta a firmei, esentiala este insa natura persoanei juridice aceea de societate cu raspundere limitata, adica o societate mixta de persoane si capital; - instanta de judecata, manifestand un rol activ trebuia sa aplice art.974 Cod civil, adica sa considere actiunea ca fiind una oblica, perfect admisibila in cauza, pentru ca reprezinta mijlocul juridic prin care creditorul exercita drepturile si actiunile debitorului sau atunci cand acesta refuza sau neglijeaza sa le exercite; - sunt indeplinite conditiile pentru exercitarea actiunii oblice: 1) reclamantul are o creanta exigibila stabilita printr-un titlu executoriu, anterior formularii cererii de dizolvare a firmei; 2) debitorul este inactiv, nu a achitat nici pana acum creanta; 3) creditorul are un interes serios si legitim in urmarirea veniturilor si bunurilor debitorului sau pentru ca debitorul refuza sa-si dizolve firmele pentru a achita datoria restanta, fiind insolvabil ca persoana fizica, sens in care depune procesul verbal de executare silita incheiat de executorul judecatoresc. 4. Curtea Analizand criticile aduse Curtea va retine ca acestea sunt nefondate, hotararea pronuntata fiind temeinica si legala impunandu-se a fi pastrata. Aceasta pentru ca, asa cum legal a retinut prima instanta, societatea comerciala are un patrimoniu propriu, distinct de al asociatilor, astfel ca ea nu poate fi tinuta sa raspunda cu patrimoniul propriu decat pentru obligatiile proprii. Pe durata existentei societatii, creditorii personali ai unui asociat al societatii comerciale nu pot sa-si exercite dreptul de creanta asupra societatii in care acesta este asociat, ei avand doar dreptul de a urmari dividendele sau la inchiderea lichidarii asupra partii ce i se cuvin acestuia in temeiul calitatii sale de asociat, dar nu pot solicita dizolvarea societatii pentru a putea urmari aceste parti sociale. Totodata, dizolvarea societatii se poate solicita numai in cazurile prevazute expres de lege (art.227 si 229 din legea nr.31/1990), ori in cauza aceste cazuri nu sunt incidente iar reclamantul ca si creditor personal al asociatului societatii nu poate solicita dizolvarea societatii doar in vederea recuperarii creantei sale. Fata de cele aratate, in temeiul dispozitiilor art.296 Cod pr.civila, Curtea va respinge apelul ca nefondat, hotararea nefiind supusa schimbarii sau desfiintarii cu trimitere. PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII DECIDE: Respinge apelul comercial formulat de reclamantul reclamantul N. H. P., domiciliat ales in B, sector 3,(...), (...) .2, .34, impotriva sentintei civile nr.4718/COM din 11.12.2008, pronuntata de T r i b u n a l u l C o n s t a n t a, in dosarul nr(...), in contradictoriu cu intimatii parati E. T. D. SRL, cu sediul in C,(...), (...) .C, .2, .46, judetul C, E. T. P., domiciliat in C,(...), judetul C si OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI PRIN OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA T R I B U N A L U L C O N S T A N T A, cu sediul in C,(...), judetul C, avand ca obiect dizolvare societate, ca nefondat. Definitiva. Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi 06 aprilie 2009. |Presedinte, | |Judecator, | |(...) (...) | |(...) (...) | | |Grefier, | | | |(...) (...) | | Jud. fond:L.T. Red.dec.jud.K.(...)/05.05.2009 Tehnored.M.N.6 ex./05.05.2009

Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.
Iti recomandam si urmatoarele spete

  • Hotararea 452 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 1015 - Civil - reziliere contract - Revizuire
  • Hotararea 706 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 22 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 261 R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 747 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 727/R - Civil - reziliere contract
  • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013-2016
    Avocatura Com