| | |
Avocatura - profesia de avocat
HOME
STIRI
INTERVIURI EDITORIAL CASE DE AVOCATURA PROPRIETATE INTELECTUALA LIBRARIE CAUTA UN AVOCAT FORUM
LEGISLATIE
ACADEMICA EVENIMENTE cazul tau documente utile jurindex cariere stiri din barouri examene portalul instantelor
Mediatori Executori Judecatoresti Notari Publici Judecatori Procurori Lichidatori
Curs valutar: 1€ = 4.3902 lei, 1$ = 3.2286 lei, 1£ = 5.5209 lei, 1CHF = 3.6123 lei
Facebook Avocatura.com Linkedin Avocatura.com newsletter Avocatura.com RSS Avocatura.com

Spete: Hotararea 937
Faliment - procedura insolventei
Instanta: CA IASI
Faza: Recurs
Data: 13-04-2009

Discutii similare pe forum

Procedura insolventei - scris de LexLegis - 1 raspunsuri
Salut!Va rog mult daca are cineva un model de cerere introductiva(pentru a cere deschiderea procedurii insolventei, eu ca firma). Merci!
Procedura insolventei - scris de varsatorsator - 1 raspunsuri
Salutare, speta este urmatoarea: un srl depune cerere de deschidere a procedurii insolventei si numirea administratorului judiciar. Motivul? Panica generata de criza financiara. Inainte de primul termen de judecata(deci, procedura nu a fost decshisa inca) debitorul se razgandeste, pt ca intre timp constata ca lucrurile nu sunt chiar atat de negre si mai mult a reusit sa ajunga la zi cu plata datoriilor. Intrebarea este daca-si poate retrage cererea si care este temeiul legal. Eu am cautat in ...
Procedura insolven?ei - scris de - 2 raspunsuri
Bun? ziua! V? rog s?-mi spune?i dac? am invocat corect urm?oarele excep?ii: 1. excep?ia prescrierii dreptului de a stabili obliga?ii fiscale a D.G.F.P. - SV, motivat ?i argumentat prin faptul c?, n conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) ?i alin. (2) din Codul de Procedur? fiscal? republicat dreptul organului fiscal de a stabili obliga?ii fiscale se prescrie n termen de 5 ani, iar acest termen ncepe s? curg? de la data de 1 ianuarie a anului urm?tor celui n care s-a n?scut crean?a fi...
Instrainare terenuri in procedura insolventei - scris de kko - 1 raspunsuri
In noua Lege 85/2006 a insolventei, am descoperit, printre altele, o chestie draguta cu implicatii in privinta instrainarii terenurilor din averea debitorului : [color=darkblue:36nibbx6] Art. 120. - (1) Lichidatorul va incheia contracte de vanzare-cumparare; sumele realizate din vanzari vor fi depuse in contul prevazut la art. 4 alin. (2) si recipisele vor fi predate judecatorului-sindic. (2) [i:36nibbx6]Daca vanzarea activelor se va face prin licitatie publica, [b:36nibbx6]procesul-verb...
Despre procedurile din... ..procedura insolventei - scris de DanyT - 0 raspunsuri
1. Este suficienta citarea debitorului pentru orice act de procedura in judecarea falimentului unei societati, doar prin Buletinul insolventei? 2. Daca o societate care a facut evaluarea unor bunuri in procedura insolventei, este o alta societate a lichidatorului numit in aceasta procedura, este legala aceasta evaluare? 3. Evaluatorul trebuie sa aiba o anumita specializare pt. a face aceste evaluari ale bunurilor debitorului? (asa ca la expertii tehinici!) 4. Publicatiile de vanzare pentru bu...
                R O M A N I A
            CURTEA DE A P E L  I A S I
               SECTIA COMERCIALA
                DECIZIE Nr. 937
          Sedinta publica de la 13 Aprilie 2009
              Completul compus din:
              PRESEDINTE (...) (...)
              Judecator (...) (...)
              Judecator (...) (...)
               Grefier (...) (...)
   Pe rol judecarea cauzei Faliment - supliment 1 - privind pe recurent
U. E. in contradictoriu cu intimat-debitor SC P. B. SA, lichidator T. T.,
intimati creditori Adm. G.. Publice H, SC B. SA E. - prin SC F. SRL,
Primaria Comunei P., Agentia Domeniilor Statului B, AVAS B, Primaria
Comunei T., intimat J. B., administrator judiciar Hudum N., avand ca obiect
procedura insolventei, recurs declarat impotriva sentintei nr. 24/F din
20.01.2009 pronuntata de T r i b u n a l u l  V a s l u i - Judecator
Sindic.
   La apelul nominal facut in sedinta publica, lipsa parti.
   Procedura legal indeplinita.
   S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza instantei
ca recurentul a depus concluzii scrise si chitanta onorariu avocat iar
dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 06.04.2009,
sustinerile partilor fiind consemnate in incheierea de sedinta din acea zi,
care face parte integranta din prezenta hotarare si cand, pentru a da
posibilitatea recurentului sa depuna concluzii scrise, instanta a amanat
pronuntarea la data de astazi 13.04.2009, cand:
                CURTEA DE APEL
   Asupra recursului c o m e r c i a l  d e fata, retine urmatoarele:
   Prin sentinta civila nr. 24 F din 20 ianuarie 2009, T r i b u n a
l u l   V a s l u i  - judecator sindic -  a respins  contestatia
formulata de reclamantul U. E. fata de masura lichidatorului  judiciar
al S.C. P. B. S.A, privind licitatia din 18 iunie 2008.
   Pentru a se pronunta astfel, tribunalul  a retinut ca - potrivit
procesului-verbal nr. 865/11.04.2008 - Adunarea Generala a Creditorilor SC
P. B. SA a aprobat pretul minim de vanzare a bunurilor din patrimoniul
debitoarei si stabilirea modalitatilor de vanzare a acestor bunuri, precum
si regulamentul de  vanzare si publicatia  de  vanzare  propusa  de
lichidatorul judiciar, aproband astfel vanzarea bunurilor la pretul cel mai
bun oferit, dar nu mai putin de 30% din pretul de evaluare, cu vanzarea
bunurilor prin negociere directa si prin vanzare directa cu supraofertare,
in conformitate cu prevederile art. 117 si art. 118 din Legea nr.85/2006.
   Prin publicatia de vanzare din 15.04.2008 s-a anuntat initierea
procedurii de vanzare, stabilindu-se termen de depunere a ofertelor data de
15.05.2008 ora 12, data la care s-a depus oferta de cumparare doar din
partea SC G. Agro SRL H.
   Cum comitetul creditorilor, intrunit la 30.05.2008, s-a abtinut cu
privire la vanzarea bunurilor,  Adunarea creditorilor  din  data  de
30.05.2008 a aprobat vanzarea bunurilor in discutie, cu plata in termen de
30 de zile de la aprobarea vanzarii, in conditiile prevazute de art. 118
din Legea 85/2006 si ale  regulamentului  de  vanzare  aprobat,  cu
supraofertare.
   Prin publicatia de vanzare din 02.06.2008,  prin care se anunta
procedura de supraofertare, rezulta ca termenul limita pentru depunerea
cererilor de supraofertare era stabilit pentru data de 18.06.2008, ora 12.
   La data de 18.06.2008 ora 12 s-a prezentat la sediul lichidatorului
supraofertantul U. E., care a solicitat inscrierea la procedura  de
supraofertare pentru cumpararea loturilor nr. I, II, IV si VI din cadrul
activului Ferma P., anexand cererii - in xerocopie - dovada achitarii
caietului de sarcini, a taxei de participare si partial a garantiei de
participare.
   T. U. E. nu a indeplinit conditiile de participare la procedura de
supraofertare si - nefiind organizata licitatie de oferte - bunurile au
fost adjudecate in favoarea celor doi ofertanti, conform proceselor-verbale
inregistrate sub nr.1017 si respectiv 1018 din 18.06.2008, constatarea de
supraoferte fiind consemnata in  procesul  verbal  nr.1019/18.06.2008,
contestat de catre contestatorul U. E..
   In ce priveste nerespectarea conditiilor legate de inscriere la
licitatie si de desfasurarea acesteia, sustinerea contestatorului  este
neintemeiata, acesta nu avea la 18.06.2008 ora 12 cererea de inscriere
asupra sa, Regulamentul de vanzare prevazand la pct. 10 ca cererea de
supraofertare reprezinta intentia scrisa a supraofertantului de a participa
la procedura de vanzare si trebuie sa fie insotita de cartea de identitate
a persoanei fizice, dovada achitarii Caietului de sarcini, a taxei de
participare in cuantum de 30000 lei pentru fiecare vanzare in parte, dovada
achitarii garantiei de participare in cuantum de 20% din pretul de pornire
al vanzarii, si dovada achitarii pasului de supraofertare in suma de 10%
din pretul de pornire al vanzarii.
   Desi a sustinut ca ar fi oferit 50% din pretul de pornire al vanzarii,
contestatorul nu a achitat pana la depunerea cererii, nici a doua zi si
nici pana la promovarea contestatiei, garantia de participare si pasul de
supraoferatare.
   In ce priveste sustinerea contestatorului - ca nu a cunoscut pretul de
pornire al vanzarii si ca i s-a impus plata procentelor la valoarea
initiala - tribunalul a constatat ca potrivit Regulamentului de vanzare
pretul pornirii vanzarii este conform listei anexa, garantia de participare
este de 20% din pretul de pornire al vanzarii si este obligatorie pentru
participarea la procedura de vanzare, iar pasul de supraofertare este de
10% din pretul de pornire al vanzarii si este  obligatoriu  pentru
participarea la procedura de supraofertare, prin Publicatia de vanzare
privind initierea procedurii de supraofertare fiind aratate atat pretul de
pornire al vanzarii pentru fiecare lot in parte, cat si pretul de pornire
al supraofertarii si conditiile de participare la supraofertare, adica
achitarea unei garantii de participare de 20% din pretul de pornire al
vanzarii si a pasului de supraofertare in cuantum de 10% din pretul de
pornire a vanzarii.
   Contestatorul U. E. recunoaste ca a depus in contul debitoarei doar
20% din pretul de pornire al supraofertarii, ca garantie de participare si
10% din acelasi pret ca pas de supraofertare, ceea ce reprezinta doar 6%
din pretul de pornire al vanzarii.
   In ce priveste sustinerea acestuia, ca procesul-verbal de adjudecare
este nul, intrucat adjudecatarul nu s-a inscris si nici nu a participat ca
supraofertant la vanzarea activelor, aceasta nu este intemeiata, intrucat
adjudecatarul a intrat in aceasta vanzare ca  ofertant,  indeplinind
conditiile stabilite de regulament si nu trebuie sa se inscrie din nou
pentru a participa la procedura de supraofertare, Regulamentul de vanzare
prevazand ca in situatia in care, pana la data stabilita pentru depunerea
supraofertelor au fost inregistrate si alte oferte, lichidatorul  va
organiza o licitatie de oferte, declarand adjudecator ofertantul care ofera
pretul cel mai M, iar fata de neinregistrarea si altor oferte, situatie in
care se afla cauza, lichidatorul va efectua vanzarea catre ofertant in
conditiile aprobate de Adunarea Creditorilor.
   Nici sustinerea contestatorului U. E. ca vanzarea s-a facut cu
incalcarea dispozitiilor art. 118 din Legea nrr.85/2006 nu este intemeiata,
a constatat tribunalul.
   Potrivit art. 120 alin.1 din Legea insolventei lichidatorul judiciar
va incheia contracte de vanzare cumparare iar conform alin. 2, daca
vanzarea activului se face prin licitatie publica, procesul-verbal de
adjudecare constituie titlul de proprietate, de unde rezulta ca  in
celelalte cazuri vanzarea se perfecteaza numai prin incheierea contractului
de vanzare-cumparare autentic.
   Vanzarea prevazuta la art.118 alin. 4 o reprezinta  incheierea
contractului de vanzare- cumparare si nicidecum procesul-verbal incheiat
cu ocazia sedintei de supraofertare din data de 18.06.2008, acesta in urma
avand eventual valoarea unui proces-verbal de licitatie, prin acest act
stabilindu-se ca la sedinta de supraofertare nu au fost supraofertanti, iar
ofertantul a devenit adjudecatarul bunurilor.
   Impotriva sentintei a declarat recurs U. E., criticand-o pentru
nelegalitate si netemeinicie.
   In motivarea recursului, el arata ca in mod superficial tribunalul a
trecut cu vederea asupra aspectului ca nu ar fi indeplinit conditiile
legale de inscriere la licitatie, desi el s-a prezentat  la sediul
lichidatorului judiciar in data de 18 iunie 2008, in intervalul  orar
11,00 - 11,30 pentru a depune cererea de supraoferta, implicit documentatia
potrivit caietului de sarcini, in vederea verificarii, perioada insa  in
care nu era nici un reprezentant al lichidatorului judiciar, acestia
prezentandu-se dupa ora 12,00, cererea sa fiind inregistrata la ora 12,50,
iar procesul- verbal de respingere si cel de adjudecare fiind incheiate la
12,00.
   Recurentul invedereaza ca din chitantele  pe care le-a  depus  la
dosar - si care fac dovada respectarii si indeplinirii obligatiei de plata
a garantiei de participare si a pretului de supraofertare - rezulta ca el
a respectat aceste cerinte.
   Mai mult - insa - la acel moment, la care a achitat  sumele
respective, nu se stia care era pretul de pornire a vanzarii, avandu-se
in vedere licitatiile anterioare, repetate lunar, din cauza neadjudecarii,
ceea ce a condus ca, la fiecare noua licitatie, pretul de pornire sa fie
diminuat, situatie ce a condus in acest caz la o oferta de 246.650 lei.
   U. E. pretinde ca o alta eroare strecurata in procedura licitatiei -
si pe care instanta de fond nu a observat-o - este cea in care lichidatorul
 judiciar i-a impus in mod gresit plata procentelor la valoarea initiala,
atat timp cat pretul de pornire al supraofertei pentru loturile  I, II,
IV, VI activ "ferma P." prevazut in publicatia de vanzare era de 246.650
lei. In atare situatie se desprinde in mod clar ca pretul de pornire era
de 246.650 lei, iar cu ordinele de incasare pe care le-a depus a facut
dovada achitarii garantiei de participare in procent de 20 % din suma
stabilita ca pret de pornire, respectiv 49.350 lei, precum si procentul de
10 % din pasul de supraofertare, respectiv 24.670 lei, aspecte omise de
instanta de fond la momentul solutionarii pricinii.
   De altfel, se poate observa ca pentru activul S- M a platit taxa si
 procentul de participare, sumele neluandu-se in consideratie ca fiind
castigate pentru licitatia la care a participat, in conditiile in care
la licitatia  pentru activul S - M nu a mai participat, mai arata
recurentul.
   Un alt aspect neobservat de catre instanta de fond este cel al
nulitatii procesului-verbal de adjudecare prin supraofertare, intrucat
adjudecatarul nu s-a inscris si nici nu a participat la vanzarea activelo,
ca supraofertant.
   Din procesul-verbal de adjudecare, intitulat "sedinta de supraofertare
privind vanzarea bunurilor" - rezulta ca se declara deschisa sedinta  de
supraofertare, se scoate la vanzare prin supraofertare (art. 118 din Legea
85/2006) in capitolul I se mentioneaza in mod expres: bunurile scoase la
vanzare prin supraofertare, iar in fila 2 al aceluiasi proces-verbal  se
face vorbire de aprobarea adunarii creditorilor din 30.05.2008 ora 14,00
catre ofertantul J. B. sens in care a fost si notificat, intrucat nu a
existat o oferta mai buna decat a acestuia, vanzarea   facandu-se catre
ofertant, desi sedinta era de supraofertare , aspect ce se desprinde din
alin. 2 capitolul III, in care se face vorbire de oferta adjudecatarului
si nu despre supraofertare .
   Lichidatorul judiciar T. S.P.R.L. V a solicitat - in concluziile
scrise - respingerea recursului .
   Examinand actele si lucrarile dosarului, Curtea constata ca recursul
este nefundat, pentru considerentele expuse in cele ce urmeaza.
   Recursul nu este motivat  in drept, dar unele dintre criticile
prezentate de U. E. se incadreaza in punctul 9 al articolului  304 Cod
procedura civila. Textul nu este - insa - aplicabil in cauza, atat timp
cat, respingand contestatia, tribunalul a interpretat si aplicat judicios
dispozitiile relevante din  Legea  nr.  85/2006  privind  procedura
insolventei (articolele 117, 118 si 120). In acelasi timp, Curtea retine
ca examinarea tuturor aspectelor  invederate  de  recurent,  conform
articolului 304 ind. 1 Cod procedura civila, releva stabilirea  judicioasa
a situatiei de fapt, de judecatorul sindic, sustinerile din declaratia de
recurs, referitoare  la  pretinse  erori  in  interpretarea  probelor
administrate, nefiind pertinente. In realitate, recurentul este acela care
se afla in eroare cu privire la dispozitiile Regulamentului de vanzare si
la operatiunile efectuate in baza acestui Regulament.
   Curtea de apel constata ca U. E. nu a indeplinit conditiile de
participare la procedura  de supraofertare, stipulate fara echivoc in
Regulamentul de vanzare aprobat de adunarea  creditorilor  debitoarei
(articolul 10). In acelasi  timp,  contrar sustinerilor  recurentului,
acesta nu a achitat garantia de participare, de 20 % din pretul  de
pornire al vanzarii si pragul de supraofertare, in cuantum de 10 % din
pretul de pornire al vanzarii, conform alineatului 3 al articolului  10
coroborat cu articolul 9 alineat 2 din acelasi Regulament de vanzare .
   Instanta de recurs mai retine ca referirea la activul "S-M" este
facuta pentru prima oara in aceasta cale de atac, ea nefacand obiectul
contestatiei cu care a fost investit judecatorul sindic. Ca atare, aceasta
critica nu poate fi examinata "omisso-medio", obiectul prezentului recurs
reprezentandu-l legalitatea si temeinicia sentintei tribunalului, conform
articolului 299 alineat (1) Cod procedura civila.
   In ce priveste criticile legate de  nulitatea procesului-verbal de
adjudecare prin supraofertare curtea de apel constata ca sunt nefondate,
in masura in care Regulamentul de vanzare a fost pe deplin respectat,  in
speta nefiind  inregistrate si  alte oferte, pentru a se organiza o
licitatie de oferte. Instanta de recurs mai retine ca articolul 118 din
Legea nr. 85/2006 a fost respectat in cauza, fiind temeinica  aceasta
constatare din sentinta recurata.
   Raportat considerentelor expuse si in aplicarea art. 312 alineat 1
teza a II-a Cod procedura civila, curtea va respinge recursul si va mentine
sentinta  T r i b u n a l u l u i  V a s l u i.

              PENTRU ACESTE MOTIVE
                IN NUMELE LEGII
                 D E C I D E

   Respinge recursul formulat de U. E. impotriva sentintei civile  nr.
24/F/20 ianuarie 2009 a T r i b u n a l u l u i  V a s l u i - judecator
sindic, pe care o mentine.
   Irevocabila.
   Pronuntata in sedinta publica azi, 13.04.2009.
PRESEDINTE,                            JUDECATOR,
JUDECATOR,         GREFIER,
(...) (...)           (...) (...)          (...) (...)
     B. (...)Red. G.A.
Tehnored. M.C.
02 ex.
11.05.2009
 T r i b u n a l u l  V a s l u i
Jud. E. B..


Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.


Iti recomandam si urmatoarele spete:HOME STIRI SFATUL EXPERTULUI LEGISLATIE FORUM AVOCATI ADRESE UTILE DOCUMENTE UTILE CONTACT
Acceptand sa utilizati acest site, declarati in mod expres si implicit ca sunteti de acord cu Termenii si Conditiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea si reproducerea informatiilor si imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor si Conditiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal inscris in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 si nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013