Avocatura Com
Spete: Hotararea 937

Faliment - procedura insolventei
Instanta: CA IASI
Faza: Recurs
Data: 13-04-2009

Discutii similare pe forum

Procedura insolventei - scris de LexLegis - 1 raspunsuri
Salut!Va rog mult daca are cineva un model de cerere introductiva(pentru a cere deschiderea procedurii insolventei, eu ca firma). Merci!
Procedura insolventei - scris de varsatorsator - 1 raspunsuri
Salutare, speta este urmatoarea: un srl depune cerere de deschidere a procedurii insolventei si numirea administratorului judiciar. Motivul? Panica generata de criza financiara. Inainte de primul termen de judecata(deci, procedura nu a fost decshisa inca) debitorul se razgandeste, pt ca intre timp constata ca lucrurile nu sunt chiar atat de negre si mai mult a reusit sa ajunga la zi cu plata datoriilor. Intrebarea este daca-si poate retrage cererea si care este temeiul legal. Eu am cautat in ...
Procedura insolvenţei - scris de - 2 raspunsuri
Bună ziua! Vă rog să-mi spuneţi dacă am invocat corect urmăoarele excepţii: 1. excepţia prescrierii dreptului de a stabili obligaţii fiscale a D.G.F.P. - SV, motivat şi argumentat prin faptul că, în conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) şi alin. (2) din Codul de Procedură fiscală – republicat dreptul organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în termen de 5 ani, iar acest termen începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în ca...
Instrainare terenuri in procedura insolventei - scris de kko - 1 raspunsuri
In noua Lege 85/2006 a insolventei, am descoperit, printre altele, o chestie draguta cu implicatii in privinta instrainarii terenurilor din averea debitorului : [color=darkblue:36nibbx6] Art. 120. - (1) Lichidatorul va incheia contracte de vanzare-cumparare; sumele realizate din vanzari vor fi depuse in contul prevazut la art. 4 alin. (2) si recipisele vor fi predate judecatorului-sindic. (2) [i:36nibbx6]Daca vanzarea activelor se va face prin licitatie publica, [b:36nibbx6]procesul-verb...
Despre procedurile din... ..procedura insolventei - scris de DanyT - 0 raspunsuri
1. Este suficienta citarea debitorului pentru orice act de procedura in judecarea falimentului unei societati, doar prin Buletinul insolventei? 2. Daca o societate care a facut evaluarea unor bunuri in procedura insolventei, este o alta societate a lichidatorului numit in aceasta procedura, este legala aceasta evaluare? 3. Evaluatorul trebuie sa aiba o anumita specializare pt. a face aceste evaluari ale bunurilor debitorului? (asa ca la expertii tehinici!) 4. Publicatiile de vanzare pentru bu...
R O M A N I A CURTEA DE A P E L I A S I SECTIA COMERCIALA DECIZIE Nr. 937 Sedinta publica de la 13 Aprilie 2009 Completul compus din: PRESEDINTE (...) (...) Judecator (...) (...) Judecator (...) (...) Grefier (...) (...) Pe rol judecarea cauzei Faliment - supliment 1 - privind pe recurent U. E. in contradictoriu cu intimat-debitor SC P. B. SA, lichidator T. T., intimati creditori Adm. G.. Publice H, SC B. SA E. - prin SC F. SRL, Primaria Comunei P., Agentia Domeniilor Statului B, AVAS B, Primaria Comunei T., intimat J. B., administrator judiciar Hudum N., avand ca obiect procedura insolventei, recurs declarat impotriva sentintei nr. 24/F din 20.01.2009 pronuntata de T r i b u n a l u l V a s l u i - Judecator Sindic. La apelul nominal facut in sedinta publica, lipsa parti. Procedura legal indeplinita. S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza instantei ca recurentul a depus concluzii scrise si chitanta onorariu avocat iar dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 06.04.2009, sustinerile partilor fiind consemnate in incheierea de sedinta din acea zi, care face parte integranta din prezenta hotarare si cand, pentru a da posibilitatea recurentului sa depuna concluzii scrise, instanta a amanat pronuntarea la data de astazi 13.04.2009, cand: CURTEA DE APEL Asupra recursului c o m e r c i a l d e fata, retine urmatoarele: Prin sentinta civila nr. 24 F din 20 ianuarie 2009, T r i b u n a l u l V a s l u i - judecator sindic - a respins contestatia formulata de reclamantul U. E. fata de masura lichidatorului judiciar al S.C. P. B. S.A, privind licitatia din 18 iunie 2008. Pentru a se pronunta astfel, tribunalul a retinut ca - potrivit procesului-verbal nr. 865/11.04.2008 - Adunarea Generala a Creditorilor SC P. B. SA a aprobat pretul minim de vanzare a bunurilor din patrimoniul debitoarei si stabilirea modalitatilor de vanzare a acestor bunuri, precum si regulamentul de vanzare si publicatia de vanzare propusa de lichidatorul judiciar, aproband astfel vanzarea bunurilor la pretul cel mai bun oferit, dar nu mai putin de 30% din pretul de evaluare, cu vanzarea bunurilor prin negociere directa si prin vanzare directa cu supraofertare, in conformitate cu prevederile art. 117 si art. 118 din Legea nr.85/2006. Prin publicatia de vanzare din 15.04.2008 s-a anuntat initierea procedurii de vanzare, stabilindu-se termen de depunere a ofertelor data de 15.05.2008 ora 12, data la care s-a depus oferta de cumparare doar din partea SC G. Agro SRL H. Cum comitetul creditorilor, intrunit la 30.05.2008, s-a abtinut cu privire la vanzarea bunurilor, Adunarea creditorilor din data de 30.05.2008 a aprobat vanzarea bunurilor in discutie, cu plata in termen de 30 de zile de la aprobarea vanzarii, in conditiile prevazute de art. 118 din Legea 85/2006 si ale regulamentului de vanzare aprobat, cu supraofertare. Prin publicatia de vanzare din 02.06.2008, prin care se anunta procedura de supraofertare, rezulta ca termenul limita pentru depunerea cererilor de supraofertare era stabilit pentru data de 18.06.2008, ora 12. La data de 18.06.2008 ora 12 s-a prezentat la sediul lichidatorului supraofertantul U. E., care a solicitat inscrierea la procedura de supraofertare pentru cumpararea loturilor nr. I, II, IV si VI din cadrul activului Ferma P., anexand cererii - in xerocopie - dovada achitarii caietului de sarcini, a taxei de participare si partial a garantiei de participare. T. U. E. nu a indeplinit conditiile de participare la procedura de supraofertare si - nefiind organizata licitatie de oferte - bunurile au fost adjudecate in favoarea celor doi ofertanti, conform proceselor-verbale inregistrate sub nr.1017 si respectiv 1018 din 18.06.2008, constatarea de supraoferte fiind consemnata in procesul verbal nr.1019/18.06.2008, contestat de catre contestatorul U. E.. In ce priveste nerespectarea conditiilor legate de inscriere la licitatie si de desfasurarea acesteia, sustinerea contestatorului este neintemeiata, acesta nu avea la 18.06.2008 ora 12 cererea de inscriere asupra sa, Regulamentul de vanzare prevazand la pct. 10 ca cererea de supraofertare reprezinta intentia scrisa a supraofertantului de a participa la procedura de vanzare si trebuie sa fie insotita de cartea de identitate a persoanei fizice, dovada achitarii Caietului de sarcini, a taxei de participare in cuantum de 30000 lei pentru fiecare vanzare in parte, dovada achitarii garantiei de participare in cuantum de 20% din pretul de pornire al vanzarii, si dovada achitarii pasului de supraofertare in suma de 10% din pretul de pornire al vanzarii. Desi a sustinut ca ar fi oferit 50% din pretul de pornire al vanzarii, contestatorul nu a achitat pana la depunerea cererii, nici a doua zi si nici pana la promovarea contestatiei, garantia de participare si pasul de supraoferatare. In ce priveste sustinerea contestatorului - ca nu a cunoscut pretul de pornire al vanzarii si ca i s-a impus plata procentelor la valoarea initiala - tribunalul a constatat ca potrivit Regulamentului de vanzare pretul pornirii vanzarii este conform listei anexa, garantia de participare este de 20% din pretul de pornire al vanzarii si este obligatorie pentru participarea la procedura de vanzare, iar pasul de supraofertare este de 10% din pretul de pornire al vanzarii si este obligatoriu pentru participarea la procedura de supraofertare, prin Publicatia de vanzare privind initierea procedurii de supraofertare fiind aratate atat pretul de pornire al vanzarii pentru fiecare lot in parte, cat si pretul de pornire al supraofertarii si conditiile de participare la supraofertare, adica achitarea unei garantii de participare de 20% din pretul de pornire al vanzarii si a pasului de supraofertare in cuantum de 10% din pretul de pornire a vanzarii. Contestatorul U. E. recunoaste ca a depus in contul debitoarei doar 20% din pretul de pornire al supraofertarii, ca garantie de participare si 10% din acelasi pret ca pas de supraofertare, ceea ce reprezinta doar 6% din pretul de pornire al vanzarii. In ce priveste sustinerea acestuia, ca procesul-verbal de adjudecare este nul, intrucat adjudecatarul nu s-a inscris si nici nu a participat ca supraofertant la vanzarea activelor, aceasta nu este intemeiata, intrucat adjudecatarul a intrat in aceasta vanzare ca ofertant, indeplinind conditiile stabilite de regulament si nu trebuie sa se inscrie din nou pentru a participa la procedura de supraofertare, Regulamentul de vanzare prevazand ca in situatia in care, pana la data stabilita pentru depunerea supraofertelor au fost inregistrate si alte oferte, lichidatorul va organiza o licitatie de oferte, declarand adjudecator ofertantul care ofera pretul cel mai M, iar fata de neinregistrarea si altor oferte, situatie in care se afla cauza, lichidatorul va efectua vanzarea catre ofertant in conditiile aprobate de Adunarea Creditorilor. Nici sustinerea contestatorului U. E. ca vanzarea s-a facut cu incalcarea dispozitiilor art. 118 din Legea nrr.85/2006 nu este intemeiata, a constatat tribunalul. Potrivit art. 120 alin.1 din Legea insolventei lichidatorul judiciar va incheia contracte de vanzare cumparare iar conform alin. 2, daca vanzarea activului se face prin licitatie publica, procesul-verbal de adjudecare constituie titlul de proprietate, de unde rezulta ca in celelalte cazuri vanzarea se perfecteaza numai prin incheierea contractului de vanzare-cumparare autentic. Vanzarea prevazuta la art.118 alin. 4 o reprezinta incheierea contractului de vanzare- cumparare si nicidecum procesul-verbal incheiat cu ocazia sedintei de supraofertare din data de 18.06.2008, acesta in urma avand eventual valoarea unui proces-verbal de licitatie, prin acest act stabilindu-se ca la sedinta de supraofertare nu au fost supraofertanti, iar ofertantul a devenit adjudecatarul bunurilor. Impotriva sentintei a declarat recurs U. E., criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie. In motivarea recursului, el arata ca in mod superficial tribunalul a trecut cu vederea asupra aspectului ca nu ar fi indeplinit conditiile legale de inscriere la licitatie, desi el s-a prezentat la sediul lichidatorului judiciar in data de 18 iunie 2008, in intervalul orar 11,00 - 11,30 pentru a depune cererea de supraoferta, implicit documentatia potrivit caietului de sarcini, in vederea verificarii, perioada insa in care nu era nici un reprezentant al lichidatorului judiciar, acestia prezentandu-se dupa ora 12,00, cererea sa fiind inregistrata la ora 12,50, iar procesul- verbal de respingere si cel de adjudecare fiind incheiate la 12,00. Recurentul invedereaza ca din chitantele pe care le-a depus la dosar - si care fac dovada respectarii si indeplinirii obligatiei de plata a garantiei de participare si a pretului de supraofertare - rezulta ca el a respectat aceste cerinte. Mai mult - insa - la acel moment, la care a achitat sumele respective, nu se stia care era pretul de pornire a vanzarii, avandu-se in vedere licitatiile anterioare, repetate lunar, din cauza neadjudecarii, ceea ce a condus ca, la fiecare noua licitatie, pretul de pornire sa fie diminuat, situatie ce a condus in acest caz la o oferta de 246.650 lei. U. E. pretinde ca o alta eroare strecurata in procedura licitatiei - si pe care instanta de fond nu a observat-o - este cea in care lichidatorul judiciar i-a impus in mod gresit plata procentelor la valoarea initiala, atat timp cat pretul de pornire al supraofertei pentru loturile I, II, IV, VI activ "ferma P." prevazut in publicatia de vanzare era de 246.650 lei. In atare situatie se desprinde in mod clar ca pretul de pornire era de 246.650 lei, iar cu ordinele de incasare pe care le-a depus a facut dovada achitarii garantiei de participare in procent de 20 % din suma stabilita ca pret de pornire, respectiv 49.350 lei, precum si procentul de 10 % din pasul de supraofertare, respectiv 24.670 lei, aspecte omise de instanta de fond la momentul solutionarii pricinii. De altfel, se poate observa ca pentru activul S- M a platit taxa si procentul de participare, sumele neluandu-se in consideratie ca fiind castigate pentru licitatia la care a participat, in conditiile in care la licitatia pentru activul S - M nu a mai participat, mai arata recurentul. Un alt aspect neobservat de catre instanta de fond este cel al nulitatii procesului-verbal de adjudecare prin supraofertare, intrucat adjudecatarul nu s-a inscris si nici nu a participat la vanzarea activelo, ca supraofertant. Din procesul-verbal de adjudecare, intitulat "sedinta de supraofertare privind vanzarea bunurilor" - rezulta ca se declara deschisa sedinta de supraofertare, se scoate la vanzare prin supraofertare (art. 118 din Legea 85/2006) in capitolul I se mentioneaza in mod expres: bunurile scoase la vanzare prin supraofertare, iar in fila 2 al aceluiasi proces-verbal se face vorbire de aprobarea adunarii creditorilor din 30.05.2008 ora 14,00 catre ofertantul J. B. sens in care a fost si notificat, intrucat nu a existat o oferta mai buna decat a acestuia, vanzarea facandu-se catre ofertant, desi sedinta era de supraofertare , aspect ce se desprinde din alin. 2 capitolul III, in care se face vorbire de oferta adjudecatarului si nu despre supraofertare . Lichidatorul judiciar T. S.P.R.L. V a solicitat - in concluziile scrise - respingerea recursului . Examinand actele si lucrarile dosarului, Curtea constata ca recursul este nefundat, pentru considerentele expuse in cele ce urmeaza. Recursul nu este motivat in drept, dar unele dintre criticile prezentate de U. E. se incadreaza in punctul 9 al articolului 304 Cod procedura civila. Textul nu este - insa - aplicabil in cauza, atat timp cat, respingand contestatia, tribunalul a interpretat si aplicat judicios dispozitiile relevante din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei (articolele 117, 118 si 120). In acelasi timp, Curtea retine ca examinarea tuturor aspectelor invederate de recurent, conform articolului 304 ind. 1 Cod procedura civila, releva stabilirea judicioasa a situatiei de fapt, de judecatorul sindic, sustinerile din declaratia de recurs, referitoare la pretinse erori in interpretarea probelor administrate, nefiind pertinente. In realitate, recurentul este acela care se afla in eroare cu privire la dispozitiile Regulamentului de vanzare si la operatiunile efectuate in baza acestui Regulament. Curtea de apel constata ca U. E. nu a indeplinit conditiile de participare la procedura de supraofertare, stipulate fara echivoc in Regulamentul de vanzare aprobat de adunarea creditorilor debitoarei (articolul 10). In acelasi timp, contrar sustinerilor recurentului, acesta nu a achitat garantia de participare, de 20 % din pretul de pornire al vanzarii si pragul de supraofertare, in cuantum de 10 % din pretul de pornire al vanzarii, conform alineatului 3 al articolului 10 coroborat cu articolul 9 alineat 2 din acelasi Regulament de vanzare . Instanta de recurs mai retine ca referirea la activul "S-M" este facuta pentru prima oara in aceasta cale de atac, ea nefacand obiectul contestatiei cu care a fost investit judecatorul sindic. Ca atare, aceasta critica nu poate fi examinata "omisso-medio", obiectul prezentului recurs reprezentandu-l legalitatea si temeinicia sentintei tribunalului, conform articolului 299 alineat (1) Cod procedura civila. In ce priveste criticile legate de nulitatea procesului-verbal de adjudecare prin supraofertare curtea de apel constata ca sunt nefondate, in masura in care Regulamentul de vanzare a fost pe deplin respectat, in speta nefiind inregistrate si alte oferte, pentru a se organiza o licitatie de oferte. Instanta de recurs mai retine ca articolul 118 din Legea nr. 85/2006 a fost respectat in cauza, fiind temeinica aceasta constatare din sentinta recurata. Raportat considerentelor expuse si in aplicarea art. 312 alineat 1 teza a II-a Cod procedura civila, curtea va respinge recursul si va mentine sentinta T r i b u n a l u l u i V a s l u i. PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII D E C I D E Respinge recursul formulat de U. E. impotriva sentintei civile nr. 24/F/20 ianuarie 2009 a T r i b u n a l u l u i V a s l u i - judecator sindic, pe care o mentine. Irevocabila. Pronuntata in sedinta publica azi, 13.04.2009. PRESEDINTE, JUDECATOR, JUDECATOR, GREFIER, (...) (...) (...) (...) (...) (...) B. (...) Red. G.A. Tehnored. M.C. 02 ex. 11.05.2009 T r i b u n a l u l V a s l u i Jud. E. B..

Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.
Iti recomandam si urmatoarele spete

  • Hotararea 70/R/2008 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 290 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 1053 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 829 - Civil - reziliere contract - Revizuire
  • Hotararea DEC.NR.287/C - Civil - reziliere contract
  • Hotararea decizia civila nr.62/R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 1010 - Civil - reziliere contract
  • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013-2016
    Avocatura Com