Ştiri Academica Cursuri Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 758/2009-R

Civil - recalculare pensie
Instanta: CA ORADEA
Faza: Recurs
Data: 22-04-2009

Discutii similare pe forum

Recalculare pensie - scris de luciflor - 7 raspunsuri
O cunostinta a primit in data de 28.02.2006 o instiintare conform careia pensia sa a fost calculata gresit pe perioada 01.09.2002--31.08.2005 si are de dat la stat 27.000.000 lei. In aceasta instiintare este mentionat art.187 legea 19 din 2000. Eu stiam ca nu trebuie restituita suma, in cazul recalcularii pensiei. Stiti ceva in plus ? Ajung si eu la rand nu peste mult timp si as vrea sa stiu daca trebuie sa ma astept si la asa ceva ... Sa-mi pun din timp bani deoparte ca sa-i restitui statului ...
Recalculare pensie - scris de deliar - 4 raspunsuri
Vreau sa contest o decizie emisa de casa de pensii a sectorului 2, pe cine trebuie sa chem in judecata, casa pensii sect 2 sau casa de pensii a mun. Bucuresti ?
Recalculare pensie gr 1 si 2 - scris de nelush - 0 raspunsuri
Am lucrat in perioada 01.04.1985-01.05.2000 in cadrul Companiei Nationale a Uraniului, sucursala Feldioara Brasov, in domeniul radioactiv, cu activitate de producere a uraniului. Doresc sa-mi explicati va rog care act legal este in actualitate la acest moment pentru recalcularea pensiei in gr 1 si 2 de munca, deoarece dupa o.g 100-2008 ar fi trebuit sa mi se recalculeze pensia in luna iunie 2009, iar dupa Legea ptr modificarea legii 19 trebuia sa mi se recalculeze din Ianuarie 2009. Am 15 ani gr...
Recalculare pensie - scris de george112 - 0 raspunsuri
Buna ziua, As avea o intrebare: daca in cererea de chemare in judecata am cerut "recalcularea pensiei si plata diferentei incepand cu data de 1 - 05 - 2005" este posibil ca la recurs sa cer plata pe ultimii 3 ani, sa modific deci usor... obiectul cererii initiale? (cererea a fost depusa in 2010 si am inteles ca nu puteam sa cer decat pe ultimii trei ani) Sa modific aceasta data in formularea recursului si sa cer pe ultimii trei ani sau sa las asa si eventual imi va spune judecatorul ...
Recalculare pensie - scris de stoica silvia - 0 raspunsuri
Buna seara Va rog daca ma poate indruma cineva. Mama mea a iesit la pensie in iunie 1991 cu gradul 1, vechime completa. O perioada a lucrat si ture de noapte. A mai contribuit la pensia suplimentara cu 2% . Vrea sa dea in judecata casa judeteana de pensii pentru a i se recalcula pensia. Este obligatorie procedura prealabila sau poate depune cererea de chemare in judecata fara a solicita recalcularea de la casa judeteana de pensii? Va multumesc.
R O M A N I A | | |CURTEA DE A P E L O R A D E A| |- Sectia civila mixta - | |completul II recurs | | | DECIZIA CIVILA NR. 758/2009-R Sedinta publica din data de 22 aprilie 2009 |PRESEDINTE : |(...) (...) |- judecator | | |(...) (...) |- judecator | | |(...) (...) |- judecator | | |(...) (...) |- grefier | Pe rol fiind solutionarea recursurilor civile declarate de recurenta contestatoare E. F. J., domiciliata in S M,(...), . 9, judetul S M si recurenta intimata CASA JUDETEANA DE PENSII S M, cu sediul in S M,(...)-6, judetul S M, impotriva sentintei civile nr. 1680/D din 5 decembrie 2008 pronuntata de T r i b u n a l u l S a t u M a r e in dosar nr(...), avand ca obiect: recalculare pensie. La apelul nominal facut in cauza nu se prezinta nimeni, partile fiind lipsa. Procedura de citare este legal indeplinita. S-a facut referatul cauzei, dupa care: Se constata ca fondul cauzei a fost dezbatut in sedinta publica din data de 15 aprilie 2009, data la care instanta a ramas in pronuntare asupra recursului civil de fata, cele constatate fiind inserate in incheierea de sedinta de la acea data, incheiere ce face parte integranta din prezenta hotarare, cand s-a amanat pronuntarea hotararii pentru data de 22 aprilie 2009. CURTEA DE APEL DELIBERAND: Asupra recursurilor civile de fata, instanta constata urmatoarele: Prin sentinta civila nr. 1680/D din 5 decembrie 2008 pronuntata de T r i b u n a l u l S a t u M a r e in dosar nr(...), s-a admis in parte actiunea reclamantei E. F. J., in contradictoriu cu parata CASA JUDETEANA DE PENSII S M si in consecinta: S-a dispus recalcularea pensiei stabilita in favoarea reclamantei prin Decizia nr.(...)/8.08.2008, avand in vedere ca aceasta a prestat munca in grupa a II-a de munca in perioada 1.09.1972-15.05.1991. S-a respins cererea reclamantei de recalculare a pensiei in baza orelor suplimentare si a venitului realizat in acord. Pentru a pronunta in acest mod instanta de fond a retinut urmatoarele aspecte: Conform adeverintei nr.11324/4.04.2008 si a memoriului justificativ nr.18987/5.06.2008 emise de SC F. ROMANIA SA, reclamanta a prestat munca 100% din programul normal incadrata in grupa de munca II, conform anexei 2 pct.160 din Ordin 50/1990 in perioada 01.09.1971- 01.01.1978 in calitate de inginer chimist la laboratorul termotehnic. S-a achitat CAS si CAS majorat conform Legii nr.49/1992 si contributii pentru pensia suplimentara. Incadrarea acestei munci in grupa II a fost realizata de catre SC T. SA - antecesoarea F. prin Hotararea nr.171/27.07.1997, prin care se stabileste ca personalul laboratorului termotehnic al Intreprinderii 23 August - devenit SC T. SA in anul 1978 a trecut in subordinea D. B si care era in activitate la aparitia Ordinului nr.50/1990, se incadreaza in grupa II-a de munca pe perioada 18.03.1969-01.01.1978 conform cu anexa nr.2. La baza acestei hotarari s-a aflat buletinul de analiza toxicologica al Centrului Sanitar B. al jud.S M, referatul Inspectoratului de Politie Sanitara si Medicina a jud.S M. Aceleasi aspecte sunt relevate si prin adeverinta nr.1630/2008 a SC D. SA B, conform careia reclamanta a prestat aceeasi munca si in perioada 01.01.1978-15.05.1991, munca sa fiind incadrata in continuare in grupa II si beneficiind permanent si de sporul de toxicitate pentru care s- a virat CAS in conformitate cu legislatia in vigoare. Timpul total prestat de reclamanta ca munca in grupa II este de 13 ani 4 luni si 14 zile. Conform dispozitiilor art.3 pct.2 din Ordinul 50/1990 beneficiaza de incadrare in gradul I si II de munca persoanele care lucreaza la locurile de munca si in activitatile prevazute in anexele 1,2, precum si personalul din constructii, montaj sau din alte activitati desfasurate in aceleasi conditii. S-a apreciat ca in mod gresit afirma parata ca activitatea de inginer in cadrul laboratorului termotehnic nu este prevazuta in reglementarea legala, cata vreme din cele de mai sus rezulta ca actul normativ nu enumera exhaustiv locurile de munca ce se pot incadra in cele 2 categorii de munca. De asemenea, conform art.2 pct.6 din Ordinul mentionat, nominalizarea persoanelor care se incadreaza in grupele I si II de munca se face de catre conducerea unitatii, tinandu-se seama de conditiile deosebite de munca, concrete, care se stabilesc prin determinarile de noxe (pct.5). Deci, competenta de a incadra o munca intr-o anumita categorie revine unitatii, iar nu Casei Judetene de Pensii. Or, cata vreme incadrarea a fost dovedita prin adeverinte emise, parata urmeaza sa ia act de acestea. In virtutea acestor considerente, s-a apreciat ca fiind intemeiata cererea reclamantei de recalculare a pensiei prin luarea in considerare a muncii prestate in gr.II de munca in perioada 01.09.1972- 15.05.1991. In ceea ce priveste modalitatea de calculare a pensiei din perspectiva orelor suplimentare si a venitului realizat in acord, constatam ca dispozitiile pct.VI din anexa la OUG 4/2005 stipuleaza in mod univoc ca "nu sunt luate in calcul la stabilirea punctajului mediu anual, intrucat nu au facut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare datei de 1.04.2001, formele de retribuire in acord, alte sporuri care nu au avut caracter permanent". Din adeverinte reiese ca sporul pentru orele suplimentare lucrate nu a fost unul permanent. In consecinta, apreciind ca justificata apararea paratei, in temeiul dispozitiilor mentionate coroborat cu art.164 din Legea nr. 19/2000, tribunalul a respins cererea reclamantei cu acest obiect. Impotriva acestei sentinte a declarat recurs recurenta contestatoare E. F. J. si recurenta Casa Judeteana de Pensii S M, ambele recursuri fiind formulate in termen legal si scutite de taxa de timbru. Recurenta contestatoare E. F. J. a solicitat admiterea recursului formulat, modificarea in parte a sentintei recurate in sensul admiterii cererii de chemare in judecata, astfel cum a fost formulata. Mentioneaza ca prin sentinta pronuntata de prima instanta, a fost admis in mod legal capatul de cerere privind recalcularea pensiei stabilite prin Decizia nr. (...)/08.08.2008, avandu-se in vedere ca a prestat activitate in grupa a II-a de munca in perioada 01.09.1972- 15.05.1991, insa s-au respins in mod neintemeiat capetele de cerere privind adaugarea orelor suplimentare, a venitului realizat si a sporului de toxicitate. Arata ca instanta de fond a respins cererea formulata privind administrarea probei expertizei tehnice, astfel ca s-ar impune, casarea sentintei recurate cu trimitere spre rejudecare in vederea administrarii acestei probe, invocand in acest sens, in mod generic, alte cauze similare in care in care s-au administrat aceste probe. Recurenta Casa Judeteana de Pensii S M, a solicitat admiterea recursului formulat si modificarea sentintei recurate, in parte, in sensul respingerii contestatiei ca neintemeiata. Mentioneaza in sustinerea recursului ca, desi in mod corect a fost respins capatul de cerere privind recalcularea pensiei in baza orelor suplimentare si a venitului realizat in acord, in mod neintemeiat si nelegal a fost admis capatul de cerere prin care reclamanta a solicitat recalcularea pensiei cu luarea in considerare a activitatii prestate in grupa II de munca in perioada 01.09.1972-15.05.1991, sub acest din urma aspect invocand anexa 2 din Ordinul nr. 50/1990-pozitia 160, care se refera exclusiv la unitatile din industria materialelor de constructii, astfel ca activitatea de inginer in cadrul laboratorului termotehnic desfasurata de reclamanta nu se incadreaza in grupa a II-a a de munca si, mai mult, reclamanta nu a facut dovada ca aceasta activitate se regaseste printre cele expres prevazute in Ordinul nr. 50/1990. Prin intampinarea formulata Casa Judeteana de Pensii S M a solicitat respingerea recursului formulat de recurenta E. F. J., aratand in motivare ca drepturile de pensie aflate in plata, ale reclamantei recurenta sunt corect stabilite, iar punctajul mediu anual al acesteia a fost determinat cu respectarea prevederilor legale, mentionand totodata ca adeverinta nr. 905/27.03.2008 eliberata de SC D. SA B contine venituri in acord, iar adeverinta nr. 10257/28.03.2008 emisa de SC F. Romania SA S M contine sporuri nepermanente pentru ore suplimentare, care nu pot fi incluse in baza de calcul al pensiilor conform art. 164 al. 2 din Legea nr. 19/2000 si OUG nr. 4/2005. Cat priveste sporul de toxicitate, atestat de adeverinta nr. 1630/20.06.2008 emisa de SC D. SA B, invedereaza instantei ca aceasta a fost luata in considerare la determinarea drepturilor de pensie ale reclamantei conform buletinului de calcul nr. (...)/27.06.2008 depus in probatiune. Prin concluziile scrise recurenta E. F. J., sustine recursul astfel cum a fost formulat, precizand ca potrivit legislatiei valabile in materie, la recalcularea pensiei trebuie avute in vedere toate veniturile pentru care s-au achitat contributiile de asigurari sociale, inclusiv sporurile, adaosurile, premiile, orele suplimentare. Examinand sentinta recurata prin prisma motivelor de recurs cat si din oficiu, instanta o apreciaza ca legala si temeinica urmand a respinge ambele recursuri ca nefondate, avand in vedere urmatoarele considerente: Referitor la cererea formulata de reclamanta in sensul stabilirii drepturilor sale de pensie cu luarea in considerare a activitatii prestate in grupa a II-a de munca se apreciaza ca in mod temeinic si legal a admis prima instanta acest capat de cerere, criticile formulate de recurenta Casa Judeteana de Pensii, in sensul netemeiniciei acestui capat de cerere fiind nefondate. Astfel, conform adeverintei nr. 11324/04.04.2008 si a memoriului justificativ nr. 18987/05.06.2008 emise de SC F. Romania SA, reclamanta a prestat munca 100% din programul normal, incadrata in grupa a II-a de munca, conform anexei 2 pct. 160 din Ordinul 50/1990 in perioada 01.09.1971-01.01.1978 in calitate de inginer chimist la laboratorul termotehnic. Conform dispozitiilor art. 3 pct. 2 din Ordinul nr. 50/1990, invocat de recurenta Casa Judeteana de Pensii S M, beneficiaza de incadrarea in gradul I si II de munca persoanele care lucreaza la locurile de munca si in activitatile prevazute in anexele 1 si 2, precum si personalul din constructii, montaj sau din alte activitati desfasurate in aceleasi conditii, iar potrivit art. 2 pct. 6 din acelasi ordin, nominalizarea persoanelor care se incadreaza in aceste grupe de munca se face de catre conducerea unitatii, avandu-se in vedere conditiile de munca, concrete, care se stabilesc prin determinarile de noxe. Ori, incadrarea muncii prestata de reclamanta in grupa a II-a de munca s-a realizat in conformitate cu ordinul mai sus mentionat de catre conducerea unitatii unde reclamanta si-a desfasurat activitatea, pe baza unui buletin de analiza toxicologica al Centrului Sanitar B. S M si referatul intocmit de Inspectoratul de Politie Sanitara si Medicina a Judetului S M, dovada fiind in acest sens hotararea nr. 171/27.07.1997 a unitatii SC T. SA-devenita ulterior SC F. Romania SA, respectiv adeverinta nr. 1630/2008 emisa de SC D. SA B si adeverinta nr. 904/2008 emisa de aceiasi unitate. In consecinta sustinerile recurentei Casa Judeteana de Pensii S M, potrivit carora activitatea de inginer in cadrul laboratorului termotehnic, desfasurata de reclamanta pentru perioada in litigiu nu se incadreaza in grupa a II-a de munca sunt nefondate, fiind contrazise de probele existente la dosarul cauzei, prin hotararea nr. 171/1997 stabilindu- se ca personalul laboratorului termotehnic la Intreprinderii 23 August - devenit SC T. SA in anul 1978, a trecut in subordinea SC D. B, care era in activitate la aparitia Ordinului nr. 50/1990, acest personal incadrandu-se in grupa a II-a de munca conform cu anexa 2 a ordinului, munca prestata de reclamanta in cadrul noii societati SC D. B fiind aceiasi si fiind incadrata in continuare in grupa a II-a de munca. In ce priveste cererea reclamantei recurente in sensul obligarii paratei la emiterea unei noi decizii prin care sa se utilizeze la determinarea punctajului mediu anual a elementelor inscrise in adeverinta nr. 905/2008, respectiv adeverinta nr. 10257/2008, instanta retine ca cele doua adeverinte contin venituri in acord, respectiv sporuri pentru orele suplimentare, care insa nu fac parte din categoria sporurilor, indemnizatiilor sau majorarilor de retributii tarifare care sa poata fi utilizate la determinarea punctajelor anuale, in procesul reactualizarii pensiilor din sistemul public. Astfel, prin adeverinta nr. 905/27.03.2008, invocata de reclamanta recurenta, se atesta ca aceasta a fost salariata SC D. SA B in perioada 01.01.1978-15.05.1991, in functia de cercetator stiintific principal gr. 3 in cadrul laboratorului termotehnic S M, iar in perioada 01.01.1978-01.01.1991 a fost remunerata in sistem de acord global, iar prin adeverinta nr. 10257/28.03.2008 emisa de SC F. Romania SA, invocata de asemenea de recurenta reclamanta, sunt precizate sumele platite pentru orele suplimentare, fara insa ca aceste prime sa aiba un caracter permanent. Ori, potrivit art. 164 al. 2 din Legea nr. 19/2000, la determinarea punctajelor anuale, pe langa salariile prevazute la al.1 (brute sau nete) se au in vedere si sporurile care au facut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare si care sunt inregistrate in carnetul de munca, iar in al. 3 al aceluiasi articol se mentioneaza in plus si sporurile cu caracter permanent care, dupa data de 1 aprilie 1992 au facut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislatiei anterioare si care sunt inregistrate in carnetul de munca sau sunt dovedite cu adeverintele eliberate de unitati, insa adeverintele mai sus mentionate, contin, astfel cum s-a mai retinut venituri in acord respectiv sporuri pentru orele suplimentare care insa nu au caracter permanent, in acest sens fiind reglementate si prin dispozitiile art. 4 al. 2-3 din OUG nr. 4/2005. De altfel, in ceea ce priveste luarea in calcul in procesul de recalculare a pensiilor a veniturilor in acord, pct. VI din Anexa la OUG nr. 4/2005, stipuleaza fara echivoc ca nu sunt luate in calcul la stabilirea punctajului mediu anual formele de retribuire in acord sau cu bucata...... precum si celelalte sporuri care nu au avut caracter permanent. Avand in vedere aceste considerente se retine ca in mod temeinic si legal a fost respins acest capat de cerere, date fiind probele administrate in cauza, criticile formulate de recurenta nefiind fondate, apreciindu-se totodata ca prin raportare la dispozitiile legale mai sus enuntate, proba solicitata de reclamanta in sensul efectuarii unei expertize tehnice de specialitate in sensul calcularii punctajului mediu anual cu luarea in considerare a orelor suplimentare, respectiv veniturile in acord global, este inutila si neconcludenta, neimpunandu-se casarea sentintei cu trimitere spre rejudecare, nefiind incidente dispozitiile art. 312 al. 3 Cod procedura civila. Fata de cele ce preced in temeiul art. 312 Cod procedura civila instanta va respinge ca nefondate ambele recursuri. PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII D E C I D E: Respinge ca nefondate recursurile civile declarate de recurenta contestatoare E. F. J., domiciliata in S M,(...), . 9, judetul S M si recurenta intimata CASA JUDETEANA DE PENSII S M, cu sediul in S M,(...)-6, judetul S M, impotriva sentintei civile nr. 1680/D din 5 decembrie 2008 pronuntata de T r i b u n a l u l S a t u M a r e, pe care o mentine in intregime. Fara cheltuieli de judecata. IREVOCABILA. Pronuntata in sedinta publica de azi, 22 aprilie 2009. PRESEDINTE JUDECATOR JUDECATOR GREFIER (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) - judecatori fond - Melita G. N. H. S. - redactat decizie - judecator G. U. -18.05.2009 - dactilografiat grefier B. E. -18.05.2009-2 ex.

Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.
Iti recomandam si urmatoarele spete

  • Hotararea 155/R - Civil - reziliere contract - Contestatie in anulare
  • Hotararea 522/R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 1700 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 267 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 36 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 701 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 15 - Civil - reziliere contract
  • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013