Stiri Academica Barouri Case de avocatura Cariere Librarie Proprietate intelectuala Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 758/2009-R

Civil - recalculare pensie
Instanta: CA ORADEA
Faza: Recurs
Data: 22-04-2009

Discutii similare pe forum

Recalculare pensie - scris de luciflor - 7 raspunsuri
O cunostinta a primit in data de 28.02.2006 o instiintare conform careia pensia sa a fost calculata gresit pe perioada 01.09.2002--31.08.2005 si are de dat la stat 27.000.000 lei. In aceasta instiintare este mentionat art.187 legea 19 din 2000. Eu stiam ca nu trebuie restituita suma, in cazul recalcularii pensiei. Stiti ceva in plus ? Ajung si eu la rand nu peste mult timp si as vrea sa stiu daca trebuie sa ma astept si la asa ceva ... Sa-mi pun din timp bani deoparte ca sa-i restitui statului ...
Recalculare pensie - scris de deliar - 4 raspunsuri
Vreau sa contest o decizie emisa de casa de pensii a sectorului 2, pe cine trebuie sa chem in judecata, casa pensii sect 2 sau casa de pensii a mun. Bucuresti ?
Recalculare pensie gr 1 si 2 - scris de nelush - 0 raspunsuri
Am lucrat in perioada 01.04.1985-01.05.2000 in cadrul Companiei Nationale a Uraniului, sucursala Feldioara Brasov, in domeniul radioactiv, cu activitate de producere a uraniului. Doresc sa-mi explicati va rog care act legal este in actualitate la acest moment pentru recalcularea pensiei in gr 1 si 2 de munca, deoarece dupa o.g 100-2008 ar fi trebuit sa mi se recalculeze pensia in luna iunie 2009, iar dupa Legea ptr modificarea legii 19 trebuia sa mi se recalculeze din Ianuarie 2009. Am 15 ani gr...
Recalculare pensie - scris de george112 - 0 raspunsuri
Buna ziua, As avea o intrebare: daca in cererea de chemare in judecata am cerut "recalcularea pensiei si plata diferentei incepand cu data de 1 - 05 - 2005" este posibil ca la recurs sa cer plata pe ultimii 3 ani, sa modific deci usor... obiectul cererii initiale? (cererea a fost depusa in 2010 si am inteles ca nu puteam sa cer decat pe ultimii trei ani) Sa modific aceasta data in formularea recursului si sa cer pe ultimii trei ani sau sa las asa si eventual imi va spune judecatorul ...
Recalculare pensie - scris de stoica silvia - 0 raspunsuri
Buna seara Va rog daca ma poate indruma cineva. Mama mea a iesit la pensie in iunie 1991 cu gradul 1, vechime completa. O perioada a lucrat si ture de noapte. A mai contribuit la pensia suplimentara cu 2% . Vrea sa dea in judecata casa judeteana de pensii pentru a i se recalcula pensia. Este obligatorie procedura prealabila sau poate depune cererea de chemare in judecata fara a solicita recalcularea de la casa judeteana de pensii? Va multumesc.
R O M A N I A | |
|CURTEA DE A P E L  O R A D E A|
|- Sectia civila mixta -     |
|completul II recurs       |
|          |
            DECIZIA CIVILA NR. 758/2009-R
        Sedinta publica din data de 22 aprilie 2009
|PRESEDINTE :  |(...) (...)      |- judecator |
|        |(...) (...)      |- judecator |
|        |(...) (...)      |- judecator |
|        |(...) (...)      |- grefier  |
      Pe rol fiind  solutionarea recursurilor civile declarate de
recurenta contestatoare E. F. J., domiciliata in S M,(...), . 9, judetul S
M si recurenta intimata CASA JUDETEANA DE PENSII S M, cu sediul in S
M,(...)-6, judetul S M, impotriva sentintei civile nr. 1680/D din 5
decembrie 2008 pronuntata de T r i b u n a l u l  S a t u  M a r e in
dosar nr(...), avand ca obiect: recalculare pensie.
      La apelul nominal facut in cauza nu se prezinta nimeni, partile
fiind lipsa.
      Procedura de citare este legal indeplinita.
      S-a facut referatul cauzei, dupa care:
      Se constata ca fondul cauzei a fost dezbatut in sedinta publica
din data de 15 aprilie 2009, data la care instanta a ramas in pronuntare
asupra recursului civil de fata, cele constatate fiind inserate  in
incheierea de sedinta de la acea data, incheiere ce face parte integranta
din prezenta hotarare, cand s-a amanat pronuntarea hotararii pentru data de
22 aprilie 2009.
                CURTEA DE APEL
                 DELIBERAND:
       Asupra recursurilor civile  de  fata,  instanta  constata
urmatoarele:
      Prin sentinta civila nr. 1680/D din 5 decembrie 2008 pronuntata
de T r i b u n a l u l  S a t u  M a r e in dosar nr(...), s-a admis in
parte actiunea reclamantei E. F. J., in contradictoriu cu parata CASA
JUDETEANA DE PENSII S M si in consecinta:
       S-a dispus recalcularea  pensiei  stabilita  in  favoarea
reclamantei prin Decizia nr.(...)/8.08.2008, avand in vedere ca aceasta a
prestat munca in grupa a II-a de munca in perioada 1.09.1972-15.05.1991.
      S-a respins cererea reclamantei de recalculare a pensiei in
baza orelor suplimentare si a venitului realizat in acord.
      Pentru a pronunta in acest mod instanta de fond a retinut
urmatoarele aspecte:
       Conform adeverintei  nr.11324/4.04.2008  si  a  memoriului
justificativ nr.18987/5.06.2008 emise de SC F. ROMANIA SA, reclamanta a
prestat munca 100% din programul normal incadrata in grupa de munca II,
conform anexei 2 pct.160 din Ordin 50/1990 in perioada  01.09.1971-
01.01.1978 in calitate de inginer chimist la laboratorul termotehnic.
      S-a achitat CAS si CAS majorat  conform Legii nr.49/1992 si
contributii pentru pensia suplimentara.
      Incadrarea acestei munci in grupa II a fost realizata de catre
SC T. SA - antecesoarea F. prin Hotararea nr.171/27.07.1997, prin care se
stabileste ca personalul laboratorului termotehnic al Intreprinderii 23
August - devenit SC T. SA in anul 1978 a trecut in subordinea D. B si care
era in activitate la aparitia Ordinului nr.50/1990, se incadreaza in grupa
II-a de munca pe perioada 18.03.1969-01.01.1978 conform cu anexa nr.2. La
baza acestei hotarari s-a aflat buletinul de analiza toxicologica al
Centrului Sanitar B. al jud.S M, referatul Inspectoratului de Politie
Sanitara si Medicina a jud.S M.
      Aceleasi aspecte sunt relevate si prin adeverinta nr.1630/2008 a
SC D. SA B, conform careia reclamanta a prestat aceeasi munca si in
perioada 01.01.1978-15.05.1991, munca sa fiind incadrata in continuare in
grupa II si beneficiind permanent si de sporul de toxicitate pentru care s-
a virat CAS in conformitate cu legislatia in vigoare.
      Timpul total prestat de reclamanta ca munca in grupa II este de
13 ani 4 luni si 14 zile.
       Conform  dispozitiilor art.3 pct.2  din  Ordinul  50/1990
beneficiaza de incadrare in gradul I si II de munca persoanele care
lucreaza la locurile de munca si in activitatile prevazute in anexele 1,2,
precum si personalul din constructii, montaj sau din alte activitati
desfasurate in aceleasi conditii.
      S-a apreciat ca in mod gresit afirma parata ca activitatea de
inginer in cadrul laboratorului termotehnic  nu  este  prevazuta  in
reglementarea legala, cata vreme din cele de mai sus rezulta ca actul
normativ nu enumera exhaustiv locurile de munca ce se pot incadra in cele 2
categorii de munca.
       De asemenea, conform art.2 pct.6 din Ordinul  mentionat,
nominalizarea persoanelor care se incadreaza in grupele I si II de munca se
face de catre conducerea unitatii, tinandu-se seama de conditiile deosebite
de munca, concrete, care se stabilesc prin determinarile de noxe (pct.5).
      Deci, competenta de a incadra o munca intr-o anumita categorie
revine unitatii, iar nu  Casei Judetene de Pensii. Or, cata  vreme
incadrarea a fost dovedita prin adeverinte emise, parata urmeaza sa ia act
de acestea.
       In virtutea acestor considerente, s-a apreciat ca  fiind
intemeiata cererea reclamantei de recalculare a pensiei prin luarea in
considerare a muncii prestate in gr.II de munca in perioada 01.09.1972-
15.05.1991.
      In ceea ce priveste modalitatea de calculare a pensiei din
perspectiva orelor suplimentare si a venitului realizat in acord, constatam
ca dispozitiile pct.VI din anexa la OUG 4/2005 stipuleaza in mod univoc ca
"nu sunt luate in calcul la stabilirea punctajului mediu anual, intrucat nu
au facut parte din baza de calcul a pensiilor conform  legislatiei
anterioare datei de 1.04.2001, formele de retribuire in acord, alte sporuri
care nu au avut caracter permanent".
      Din adeverinte reiese ca sporul pentru orele suplimentare
lucrate nu a fost unul permanent.
      In consecinta, apreciind ca justificata apararea paratei, in
temeiul dispozitiilor mentionate coroborat cu art.164 din Legea  nr.
19/2000, tribunalul a respins cererea reclamantei cu acest obiect.
       Impotriva acestei sentinte a  declarat  recurs  recurenta
contestatoare E. F. J. si recurenta Casa Judeteana de Pensii S M, ambele
recursuri fiind formulate in termen legal si scutite de taxa de timbru.
       Recurenta contestatoare E. F. J. a  solicitat  admiterea
recursului formulat, modificarea in parte a sentintei recurate in sensul
admiterii cererii de chemare in judecata, astfel cum a fost formulata.
      Mentioneaza ca prin sentinta pronuntata de prima instanta, a
fost admis in mod legal capatul de cerere privind recalcularea pensiei
stabilite prin Decizia nr. (...)/08.08.2008, avandu-se in vedere ca a
prestat activitate in grupa a II-a de munca in perioada 01.09.1972-
15.05.1991, insa s-au respins in mod neintemeiat capetele de cerere privind
adaugarea orelor suplimentare, a venitului realizat si a sporului de
toxicitate.
      Arata ca instanta de fond a respins cererea formulata privind
administrarea probei expertizei tehnice, astfel ca s-ar impune, casarea
sentintei recurate cu trimitere spre rejudecare in vederea administrarii
acestei probe, invocand in acest sens, in mod generic, alte cauze similare
in care in care s-au administrat aceste probe.
      Recurenta Casa Judeteana de Pensii S M, a solicitat admiterea
recursului formulat si modificarea sentintei recurate, in parte, in sensul
respingerii contestatiei ca neintemeiata.
      Mentioneaza in sustinerea recursului ca, desi in mod corect a
fost respins capatul de cerere privind recalcularea pensiei in baza orelor
suplimentare si a venitului realizat in acord, in mod neintemeiat  si
nelegal a fost admis capatul de cerere prin care reclamanta a solicitat
recalcularea pensiei cu luarea in considerare a activitatii prestate in
grupa II de munca in perioada 01.09.1972-15.05.1991, sub acest din urma
aspect invocand anexa 2 din Ordinul nr. 50/1990-pozitia 160,  care se
refera exclusiv la unitatile din  industria materialelor de constructii,
astfel ca activitatea de inginer in cadrul laboratorului termotehnic
desfasurata de reclamanta nu se incadreaza in grupa a II-a a de munca si,
mai mult, reclamanta nu a facut dovada ca aceasta activitate se regaseste
printre cele expres prevazute in Ordinul nr. 50/1990.
      Prin intampinarea formulata Casa Judeteana de Pensii S M a
solicitat respingerea recursului formulat de recurenta E. F. J., aratand
in motivare ca drepturile de pensie aflate in plata, ale reclamantei
recurenta sunt corect stabilite, iar punctajul mediu anual al acesteia a
fost determinat cu respectarea prevederilor legale, mentionand totodata ca
adeverinta nr. 905/27.03.2008 eliberata de SC D. SA B contine venituri in
acord, iar adeverinta nr. 10257/28.03.2008 emisa de SC F. Romania SA S M
contine sporuri nepermanente pentru ore suplimentare, care nu pot fi
incluse in baza de calcul al pensiilor conform art. 164 al. 2 din Legea nr.
19/2000 si OUG nr. 4/2005.
      Cat priveste sporul de toxicitate, atestat de adeverinta nr.
1630/20.06.2008 emisa de SC D. SA B, invedereaza instantei ca aceasta a
fost luata in considerare la determinarea drepturilor de pensie ale
reclamantei conform buletinului de calcul nr. (...)/27.06.2008 depus in
probatiune.
      Prin concluziile scrise recurenta E. F. J., sustine recursul
astfel cum a fost formulat, precizand ca potrivit legislatiei valabile in
materie, la recalcularea pensiei trebuie avute in vedere toate veniturile
pentru care s-au achitat contributiile de asigurari sociale,  inclusiv
sporurile, adaosurile, premiile, orele suplimentare.
      Examinand sentinta recurata prin prisma motivelor de recurs cat
si din oficiu, instanta o apreciaza ca legala si temeinica urmand a
respinge ambele recursuri ca nefondate, avand in vedere  urmatoarele
considerente:
       Referitor la cererea formulata de reclamanta  in  sensul
stabilirii drepturilor sale de pensie cu luarea  in  considerare  a
activitatii prestate in grupa a II-a de munca se apreciaza ca in mod
temeinic si legal a admis prima instanta acest capat de cerere, criticile
formulate de recurenta Casa Judeteana de Pensii, in sensul netemeiniciei
acestui capat de cerere fiind nefondate.
       Astfel, conform adeverintei  nr.  11324/04.04.2008  si  a
memoriului justificativ nr. 18987/05.06.2008 emise de SC F. Romania SA,
reclamanta a prestat munca 100% din programul normal, incadrata in grupa a
II-a de munca, conform anexei 2 pct. 160 din Ordinul 50/1990 in perioada
01.09.1971-01.01.1978 in calitate de inginer chimist  la  laboratorul
termotehnic.
      Conform dispozitiilor art. 3 pct. 2 din Ordinul nr. 50/1990,
invocat de recurenta Casa Judeteana de Pensii S M, beneficiaza  de
incadrarea in gradul I si II de munca persoanele care lucreaza la locurile
de munca si in activitatile prevazute in anexele 1 si 2, precum si
personalul din constructii, montaj sau din alte activitati desfasurate in
aceleasi conditii, iar potrivit art. 2 pct. 6  din acelasi  ordin,
nominalizarea persoanelor care se incadreaza in aceste grupe de munca se
face de catre conducerea unitatii, avandu-se in vedere conditiile de munca,
concrete, care se stabilesc prin determinarile de noxe.
      Ori, incadrarea muncii prestata de reclamanta in grupa a II-a
de munca s-a realizat in conformitate cu ordinul mai sus mentionat de catre
conducerea unitatii unde reclamanta si-a desfasurat activitatea, pe baza
unui buletin de analiza toxicologica al Centrului Sanitar B. S M  si
referatul intocmit de Inspectoratul de Politie Sanitara si Medicina a
Judetului S M, dovada fiind in acest sens hotararea nr. 171/27.07.1997 a
unitatii SC T. SA-devenita ulterior SC  F.  Romania  SA,  respectiv
adeverinta nr. 1630/2008 emisa de SC D. SA B si adeverinta nr. 904/2008
emisa de aceiasi unitate.
      In consecinta sustinerile recurentei Casa Judeteana de Pensii S
M, potrivit carora activitatea de inginer  in  cadrul  laboratorului
termotehnic, desfasurata de reclamanta pentru perioada in litigiu nu se
incadreaza in grupa a II-a de munca sunt nefondate, fiind contrazise de
probele existente la dosarul cauzei, prin hotararea nr. 171/1997 stabilindu-
se ca personalul laboratorului termotehnic la Intreprinderii 23 August -
devenit SC T. SA in anul 1978, a trecut in subordinea SC D. B, care era in
activitate la aparitia Ordinului nr. 50/1990, acest personal incadrandu-se
in grupa a II-a de munca conform cu anexa 2 a ordinului, munca prestata de
reclamanta in cadrul noii societati SC D. B fiind aceiasi si fiind
incadrata in continuare in grupa a II-a de munca.
       In ce priveste cererea reclamantei recurente  in  sensul
obligarii paratei la emiterea unei noi decizii prin care sa se utilizeze la
determinarea punctajului mediu anual a elementelor inscrise in  adeverinta
nr. 905/2008, respectiv adeverinta nr. 10257/2008, instanta retine ca cele
doua adeverinte contin venituri in acord, respectiv sporuri pentru orele
suplimentare, care insa  nu  fac  parte  din  categoria  sporurilor,
indemnizatiilor sau majorarilor de retributii tarifare care sa poata fi
utilizate la determinarea punctajelor anuale, in procesul reactualizarii
pensiilor din sistemul public.
       Astfel, prin adeverinta nr. 905/27.03.2008,  invocata  de
reclamanta recurenta, se atesta ca aceasta a fost salariata SC D. SA  B in
perioada 01.01.1978-15.05.1991, in functia  de  cercetator  stiintific
principal gr. 3 in cadrul laboratorului termotehnic S M, iar in perioada
01.01.1978-01.01.1991 a fost remunerata in sistem de acord global, iar prin
adeverinta nr. 10257/28.03.2008 emisa de SC F. Romania SA, invocata de
asemenea de recurenta reclamanta, sunt precizate sumele platite pentru
orele suplimentare, fara insa ca aceste prime sa aiba un  caracter
permanent.
      Ori, potrivit art. 164 al. 2 din Legea nr. 19/2000, la
determinarea punctajelor anuale, pe langa salariile prevazute la al.1
(brute sau nete) se au in vedere si sporurile care au facut parte din baza
de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare si  care  sunt
inregistrate in carnetul de munca, iar in al. 3 al aceluiasi articol se
mentioneaza in plus si sporurile cu caracter permanent care, dupa data de 1
aprilie 1992 au facut parte din baza de calcul a pensiilor, conform
legislatiei anterioare si care sunt inregistrate in carnetul de munca sau
sunt dovedite cu adeverintele eliberate de unitati, insa adeverintele mai
sus mentionate, contin, astfel  cum s-a mai retinut venituri in acord
respectiv sporuri pentru orele suplimentare care insa nu au caracter
permanent, in acest sens fiind reglementate si prin  dispozitiile art. 4
al. 2-3 din OUG nr. 4/2005.
      De altfel, in ceea ce priveste luarea in calcul in procesul de
 recalculare a pensiilor a veniturilor in acord, pct. VI din Anexa la OUG
nr. 4/2005, stipuleaza fara echivoc ca nu sunt luate in calcul la
stabilirea punctajului mediu anual formele de retribuire in acord sau cu
bucata...... precum si celelalte sporuri care nu au  avut  caracter
permanent.
      Avand in vedere aceste considerente se retine ca in mod
temeinic si legal a fost respins acest capat de cerere, date fiind probele
administrate in cauza, criticile formulate de recurenta nefiind fondate,
apreciindu-se totodata ca prin raportare la dispozitiile legale mai sus
enuntate, proba solicitata de reclamanta in sensul  efectuarii  unei
expertize tehnice de specialitate in sensul calcularii  punctajului mediu
anual cu luarea in considerare a orelor suplimentare, respectiv  veniturile
in acord global, este inutila si neconcludenta, neimpunandu-se casarea
sentintei cu trimitere spre rejudecare, nefiind incidente dispozitiile
art. 312 al. 3 Cod procedura civila.
      Fata de cele ce preced in temeiul art. 312 Cod procedura civila
instanta va respinge ca nefondate ambele recursuri.
              PENTRU ACESTE MOTIVE
                IN NUMELE LEGII
                D E C I D E:
       Respinge ca nefondate recursurile  civile  declarate  de
recurenta contestatoare E. F. J., domiciliata in S M,(...), . 9, judetul S
M si recurenta intimata CASA JUDETEANA DE PENSII S M, cu sediul in S
M,(...)-6, judetul S M, impotriva sentintei civile nr. 1680/D din 5
decembrie 2008 pronuntata de T r i b u n a l u l  S a t u  M a r e, pe
care o mentine in intregime.

      Fara cheltuieli de judecata.
      IREVOCABILA.
      Pronuntata in sedinta publica de azi, 22 aprilie 2009.
      PRESEDINTE         JUDECATOR          JUDECATOR
GREFIER
 (...) (...)  (...) (...)  (...) (...)    (...) (...)  - judecatori fond - Melita G.
                      N. H. S.
  - redactat decizie - judecator G. U. -18.05.2009
  - dactilografiat grefier B. E. -18.05.2009-2 ex.
Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.

Iti recomandam si urmatoarele spete

 • Hotararea 1216 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 533/R/2009 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 157 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 2240/R/2009 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea DEC.NR.133/C - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 239 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 1403 - Civil - reziliere contract
 • Acceptand sa utilizati acest site, declarati in mod expres si implicit ca sunteti de acord cu Termenii si Conditiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea si reproducerea informatiilor si imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor si Conditiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal inscris in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 si nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013