Ştiri Academica Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Spete: Hotararea 665

Comercial - procedura insolventei
Instanta: CA BUCURESTI
Faza: Recurs
Data: 27-04-2009

Discutii similare pe forum

Procedura insolventei - scris de LexLegis - 1 raspunsuri
Salut!Va rog mult daca are cineva un model de cerere introductiva(pentru a cere deschiderea procedurii insolventei, eu ca firma). Merci!
Procedura insolventei - scris de varsatorsator - 1 raspunsuri
Salutare, speta este urmatoarea: un srl depune cerere de deschidere a procedurii insolventei si numirea administratorului judiciar. Motivul? Panica generata de criza financiara. Inainte de primul termen de judecata(deci, procedura nu a fost decshisa inca) debitorul se razgandeste, pt ca intre timp constata ca lucrurile nu sunt chiar atat de negre si mai mult a reusit sa ajunga la zi cu plata datoriilor. Intrebarea este daca-si poate retrage cererea si care este temeiul legal. Eu am cautat in ...
Procedura insolven?ei - scris de - 2 raspunsuri
Bun? ziua! V? rog s?-mi spune?i dac? am invocat corect urm?oarele excep?ii: 1. excep?ia prescrierii dreptului de a stabili obliga?ii fiscale a D.G.F.P. - SV, motivat ?i argumentat prin faptul c?, în conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) ?i alin. (2) din Codul de Procedur? fiscal? – republicat dreptul organului fiscal de a stabili obliga?ii fiscale se prescrie în termen de 5 ani, iar acest termen începe s? curg? de la data de 1 ianuarie a anului urm?tor celui în care s-a n?scut crean?a fi...
Instrainare terenuri in procedura insolventei - scris de kko - 1 raspunsuri
In noua Lege 85/2006 a insolventei, am descoperit, printre altele, o chestie draguta cu implicatii in privinta instrainarii terenurilor din averea debitorului : [color=darkblue:36nibbx6] Art. 120. - (1) Lichidatorul va incheia contracte de vanzare-cumparare; sumele realizate din vanzari vor fi depuse in contul prevazut la art. 4 alin. (2) si recipisele vor fi predate judecatorului-sindic. (2) [i:36nibbx6]Daca vanzarea activelor se va face prin licitatie publica, [b:36nibbx6]procesul-verb...
Despre procedurile din... ..procedura insolventei - scris de DanyT - 0 raspunsuri
1. Este suficienta citarea debitorului pentru orice act de procedura in judecarea falimentului unei societati, doar prin Buletinul insolventei? 2. Daca o societate care a facut evaluarea unor bunuri in procedura insolventei, este o alta societate a lichidatorului numit in aceasta procedura, este legala aceasta evaluare? 3. Evaluatorul trebuie sa aiba o anumita specializare pt. a face aceste evaluari ale bunurilor debitorului? (asa ca la expertii tehinici!) 4. Publicatiile de vanzare pentru bu...
Numar in format vechi 129/2009
   CURTEA DE A P E L  B U C U R E S T I-SECTIA A V-A COMERCIALA
              Decizia comerciala nr.665
            Sedinta publica de la 27.04.2009
              Curtea compusa din:
            Presedinte   (...) (...) (...)
            Judecator    (...) (...)
            Judecator    (...) E.
            Grefier     D. S.
              *************
    Pe rol solutionarea recursului formulat de recurenta  DIRECTIA
GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI N - pentru  ADMINISTRATIA
FINANTELOR PUBLICE PENTRU CONTRIBUABILII MIJLOCII N, in contradictoriu cu
intimatii (...) U. (...) - prin administrator judiciar (...) D. T. si I. E.
S., impotriva incheierii din 5.11.2008, pronuntata de T r i b u n a l u l
 B u c u r e s t i - Sectia a VII-a Comerciala, in dosarul nr(...).
   La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta intimata (...)
D. T. prin avocat E. G. care depune imputernicire avocatiala la dosar,
lipsind celelalte parti.
   Procedura legal indeplinita.
   S-a facut referatul cauzei de grefier, care invedereaza Curtii faptul
ca s-a depus o cerere de amanare de catre Consiliul Local P N, precum si
faptul ca (...) N. (...)  a depus la dosar o cerere de renuntare la
judecata intrucat debitoarea a achitat debitul.
   Intimata prin avocat invedereaza ca se opune la amanarea cauzei.
   Curtea respinge cererea de amanare ca neintemeiata si nemaifiind alte
cereri de formulat, in baza art. 150 c.p.civ. constata  dezbaterile
incheiate si acorda cuvantul pe recurs.
   Intimata prin avocat solicita respingerea recursului ca nefondat,
mentinerea incheierii atacate ca fiind legala si temeinica, invederand ca
masura inlocuirii administratorului judiciar a fost luata de adunarea
creditorilor.
              C U R T E A,
      Deliberand asupra recursului de fata.
      Prin incheierea pronuntata la 12.11.2008 T r i b u n a l u l
 B u c u r e s t i - Sectia a VII a Comerciala a respins ca neintemeiata
cererea de inlocuire a administratorului judiciar D. T. formulata de
Comitetul creditorilor debitoarei (...) U. (...), compus din D.G.F.P. N,
(...) U.V. AUTO S (...), DIRECTIA REGIONALA VAMALA I.
      Pentru a hotari astfel, instanta de fond a retinut ca la
adunarea comitetului creditorilor din data de 31.10.2008 s-a luat in
discutie inlocuirea administratorului judiciar D. T. in temeiul articolului
22 din Legea nr.85/2006.
      La sedinta au participat creditorii (...) U.V. AUTO S (...),
D.G.F.P. N si DIRECTIA REGIONALA PENTRU ACCIZE SI OPERATIOUNI VAMALE I.
      Creditoarea Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni
Vamale I a solicitat inlocuirea administratorului judiciar desemnat de
instanta cu practicianul in insolventa F. J. - P N, reiterand motivele
exprimate prin adresa nr. 18629/20.10.2008.
      Creditoarea a solicitat inlocuirea administratorului judiciar
din dorinta de crestere a celeritatilor masurilor aferente procedurii de
insolventa, avand drept scop o mai mare operativitate in recuperarea
creantelor, precum si datorita faptului ca debitoarea are sediul in orasul
E. N, iar administratorul judiciar propus este din P N.
      S-a retinut de catre instanta de fond ca (...) U.V. AUTO S
(...) a fost de acord cu inlocuirea administratorului judiciar, iar
D.G.F.P. N a fost de acord cu inlocuirea administratorului judiciar pentru
ca acesta a fost ineficient, nu a reusit preluarea documentelor contabile
ale debitoarei si intocmirea raportului privind cauzele si imprejurarile
care au dus la aparitia starii de insolventa a debitoarei, iar cauza a
suferit o suspendare de un an de zile.
      Judecatorul - sindic  a retinut ca la data de 20.02.2008
tribunalul a luat act de desemnarea comitetului creditorilor format din
D.G.F.P. N, (...) U. AUTO S (...) si DIRECTIA REGIONALA VAMALA I, astfel
incat, la data de 31.10.2008 nu a fost convocata adunarea generala a
creditorilor (in numar de 16), ci comitetul creditorilor si ca atare,
cererea de inlocuire n-a fost propusa de adunarea creditorilor, asa cum s-
a consemnat in P.V. din 31.10.2008, ci de comitetul creditorilor, care are
astfel legitimare procesuala activa pentru solicitarea facuta.
       Fata de motivele invocate de catre creditorii membri ai
Comitetului Creditorilor, instanta de fond a constatat ca sunt invocate
aspecte de  ordin  administrativ  care  n-au  depus  de  atributiile
administratorului judiciar.
      Faptul ca cererea se judeca la T r i b u n a l u l   B u c u
r e s t i si nu la T r i b u n a l u l  N e a m t s-a clarificat ca
urmare a respingerii recursului declarat de debitoare la sentinta de
deschidere a procedurii generale a insolventei.
       Alegerea unui administrator judiciar din orasul P N  pe
considerentul celeritatii procedurii nu mai poate fi pusa in discutie, a
apreciat judecatorul sindic, tot pe acelasi considerent aratat, iar faptul
ca procedura a fost tergiversata cu aproape un an de zile, respectiv faptul
ca nu s-au depus actele contabile la dosarul cauzei nu poate fi imputat
administratorul judiciar.
       Procedura a fost tergiversata,  a mai aratat judecatorul
sindic, urmare a cailor de atac formulate de debitoare, iar actele
contabile nu s-au depus din culpa administratorului societatii debitoare,
fapt pentru care administratorul judiciar a si formulat plangere penala
impotriva acestuia si cerere de atragere a raspunderii patrimoniale a
acestuia intemeiata pe dispozitiile articolului 138 litera d din Legea
nr.85/2006.
       Cum nu s-au invocat motive "temeinice" de  inlocuire  a
administratorului judiciar, astfel cum prevede articolul 22 alineat 2 din
Legeanr.85/2006, cererea de inlocuire a administratorului judiciar este
neintemeiata.
      Impotriva acestei incheieri a declarat recurs D.G.F.P.  N-
pentru A.F.P. pentru Contribuabilii Mijloci N, recursul fiind inregistrat
pe rolul Curtii de A P E L  B U C U R E S T I - Sectia a V  a Comerciala
sub nr(...).
      In motivarea recursului, recurenta creditoare a sustinut ca
incheierea atacata este netemeinica si nelegala deoarece: nu a existat
niciodata vreo cerere  a  comitetului  creditorilor  adresata  expres
judecatorului sindic pentru inlocuirea administratorului judiciar,  in
sensul articolului 22 alineat 2 din Legea nr.85/2006; -a existat o
propunere a majoritatii membrilor comitetului creditorilor (D.G.F.P. N si
E. I) pentru infirmarea administratorului judiciar numit, adresata adunarii
creditorilor in sedinta din data de 21.10.2008, consemnata ca atare in
P.V. de sedinta existent la dosar; - convocarea adunarii creditorilor din
31.10.2008 s-a facut in mod legal, tinand seama de ultimul tabel definitiv
depus la dosar de administratorul judiciar si de cuantumul creantei
creditorului care a convocat adunarea, iar hotararea acesteia este legala
sub aspectul cvorumului intrunit, cat si sub aspectul deciziei luate,
neputand fi confundata cu o hotarare a comitetului creditorilor si - nu s-
au inregistrat contestatii cu privite la hotararea data din  partea
creditorilor inscrisi in tabelul preliminar si necuprinsi in ultimul tabel
definitiv, nenotificati.
      Asa fiind, a mai sustinut recurenta, judecatorul - sindic in
mod eronat a calificat actiunea ca o cerere a comitetului creditorilor de
inlocuire a administratorului judiciar,si a solutionat-o  in  temeiul
articolului 11 alineat 1 litera e, fiind vorba de fapt de o hotarare a
adunarii creditorilor supusa controlului sau doar prin prisma prevederilor
articolului 14 alineat 7 din Legea nr.85/2006.
      Hotararea atacata, a aratat recurenta, s-a dat cu gresita
aplicare a prevederilor articolului 3 alineat 8, articolului 11 alineat 1
litera e, articolului 14 alineat 7 , articolului 15 alineat 1, articolului
17 alineat 1 litera b, articolului 19 alineat 2 si articolului 22 alineat
2, articolului 74 alineat 2 din Legea nr.85/2006.
      In drept: articolul 299 si urm. Cod procedura civila.
      In cauza a formulat intampinare creditoarea intimata (...) U.V.
AUTO S (...), solicitand respingerea recursului ca nefondat.
      Creditoarea a aratat ca la sedinta Comitetului Creditorilor din
31.10.2008 si-a exprimat clar opinia de a nu fi schimbat administratorul
judiciar, depunand in acest sens si adresa nr. 8716 din 25.10.2008,
neexistand motive temeinice, fata de dispozitiile articolului 22 alineat 2
din Legea nr.85/2007, care sa justifice schimbarea  administratorului
judiciar D. T..
      A mai depus un punct de vedere, denumit "precizari", actionarul
 minoritar N. T.e.
      Nu au fost solicitate probe in recurs.
      Curtea, analizand actele si lucrarile dosarului, prin prisma
motivelor de recurs, constata recursul  nefondat  pentru  urmatoarele
considerente:
      Potrivit dispozitiilor articolului 11 alineat 1 litera e din
Legea nr.85/2006, judecatorul - sindic poate dispune, pentru  motive
temeinice, prin incheiere, inlocuirea administratorului judiciar sau a
lichidatorului.
      De asemenea,  articolul 22 alineat 2 din Legea nr.85/2006
dispune in sensul ca "In orice stadiu al procedurii, judecatorul - sindic,
din oficiu, sau la cererea comitetului creditorilor, il poate inlocui pe
administratorul  judiciar,  prin  incheiere  motivata,  pentru  motive
temeinice(...)".
      Asa fiind, cum convocarea adunarii creditorilor debitoarei s-a
efectuat de catre creditoarea D.R.A.O.V. - AUTORITATEA NATIONALA A VAMILOR
I, urmare tot a solicitarii acesteia nr. 18629/20.10.2008 (fila 125) in
scopul inlocuirii administratorului judiciar, in temeiul dispozitiilor
articolului 11 din Legea nr.85/2006 (filele 125-131), dispozitii legale
citate de catre creditoare atat in cererea adresata adunarii creditorilor,
cat si in cererea adresata judecatorului sindic la data de 5.11.2008
(filele 131-131), rezulta ca cele doua creditoare care au fost de acord cu
propunerea de inlocuire a administratorului judiciar, D.R.A.O.V. I si
D.G.F.P. N, au inteles totusi sa se supuna dispozitiilor legale incidente
ale Legii nr.85/2006 care lasa la  aprecierea  judecatorului  sindic
inlocuirea administratorului judiciar.
      Astfel, potrivit dispozitiilor legale precitate, desi este
propus de catre creditori, administratorul judiciar va fi inlocuit de catre
judecatorul - sindic si nu de catre administratorul creditorilor sau de
catre comitetul creditorilor care nu pot decat sa sesizeze in acest sens
judecatorul - sindic.
       Temeinicia  motivelor  care  stau  la  baza  inlocuirii
administratorului judiciar este lasata la aprecierea judecatorului  -
sindic, aceasta deoarece sintagma "motive temeinice" folosita de legiuitor
pentru inlocuirea  administratorului  judiciar  nefiind  definita  sau
exemplificata, aceste motive raman la aprecierea suverana a judecatorului
sindic, dar ele trebuie sa reprezinte incalcari flagrante a atributiilor
prevazute de lege sau dispuse de judecatorul - sindic.
      Asa fiind, in mod corect, pe baza inscrisurilor depuse la
dosarul cauzei si a operatiunilor efectuate in cauza, Judecatorul - sindic
a apreciat ca nu sunt motive temeinice de inlocuire a administratorului
judiciar desemnat prin sentinta comerciala nr. 2343/4,10,2006 a T r i b u
n a l u l u i  B u c u r e s t i - Sectia a VII a Comerciala si confirmat
de catre creditori, in sensul ca de la data desemnarii acestuia de catre
judecatorul sindic, 4.10.2006 (filele 4-6) si pana la adunarea convocata
pentru data de 31.10.2008, administratorul judiciar nu a fost inlocuit de
catre adunarea creditorilor care a aprobat masurile luate de  catre
administratorul judiciar si a dispus plata cheltuielilor efectuate de
acesta (a se vedea adunarea creditorilor din data de 19.03.2007).
      Ori, potrivit articolului 19 alineat 2 din Legea nr.85/2006,
adunarea creditorilor poate decide desemnarea unui administrator judiciar,
stabilindu-i si remuneratia sau poate decide ca confirme administratorul
judiciar desemnat provizoriu de catre judecatorul - sindic.
      In speta insa, nu sunt incidente dispozitiile articolului 19
alineat 2 din Legea nr.85/2006, nefiind vorba despre prima intrunire a
creditorilor debitoarei, stabilita de catre judecatorul - sindic urmare a
deschiderii procedurii, si care poate decide in sensul celor mentionate, ci
despre o propunere de inlocuire a administratorului judiciar desemnat de
catre judecatorul - sindic si confirmat de catre creditori, in baza
dispozitiilor articolului 11 alineat 1 litera c din Legea nr.85/2006 care
dau in competenta exclusiva a judecatorului sindic posibilitatea inlocuirii
administratorului judiciar pentru motive temeinice.
      Ca este asa o dovedeste, dupa cum am aratat,  chiar cererile
formulate de catre creditoarea A.N.V. - D.G.A.O.V. I si intemeiate pe
dispozitiile articolului 11 din Legea nr.85/2006.
      Articolul 17 alineat 1 din Legea nr.85/2006, invocat de catre
recurenta nu este incident in speta deoarece se refera la atributiile
comitetului creditorilor anterioare confirmarii adunarii  generale  si
propunerilor adresate administratorului creditoarei de catre comitetul
creditorilor.
      Ori, dupa cum sustine si recurenta, la 31.10.2008 nu a fost
vorba despre o propunere de desemnare a unui alt administrator judiciar in
locul celui desemnat "provizoriu" de catre judecatorul - sindic, propunere
efectuata de catre comitetul - creditorilor adunarii creditorilor, ci de
catre o propunere de inlocuire a administratorului judiciar pentru motive
pe care doi dintre creditori le apreciaza ca fiind intemeiate (sediul
debitoarei,  celeritatea  desfasurarii  operatiunilor,  tergiversarea
finalizarii procedurii s.a), in timp ce cel de-al treilea creditor, membru
al Comitetului creditorilor, nu a fost de acord cu aceasta propunere,
neconsiderand intemeiate motivele invocate de  catre  celelalte  doua
creditoare membre si ele ale Comitetului Creditorilor.
      Sedinta adunarii creditorilor convocata de catre creditoarea
D.R.A.O.V. I nu a avut ca ordine de zi "punerea in discutie a confirmarii
administratorului judiciar", cum in mod eronat sustine recurenta, ci
"inlocuirea administratorului judiciar" "pentru motive temeinice" (filele
130-131) "conform articolului 11 din Legea nr.85/2006" dupa cum in mod
legal si temeinic, a retinut judecatorul - sindic.
       Pentru aceste considerente, Curtea, fata de  dispozitiile
articolului 8 alineat 1 din Legea nr.85/2006, articolului 3041  Cod
procedura civila , articolului 312 alineat 1 Cod procedura civila, respinge
recursul ca nefondat.
              PENTRU ACESTE MOTIVE
                IN NUMELE LEGII
                  DECIDE:
      Respinge ca nefondat recursul declarat de recurenta DIRECTIA
GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI N - pentru  ADMINISTRATIA
FINANTELOR PUBLICE PENTRU CONTRIBUABILII MIJLOCII N, in contradictoriu cu
intimatii (...) U. (...) - prin administrator judiciar (...) D. T. si I. E.
S., impotriva incheierii din 5.11.2008, pronuntata de T r i b u n a l u l
 B u c u r e s t i - Sectia a VII-a Comerciala, in dosarul nr(...).
      Irevocabila.
      Pronuntata in sedinta publica azi 27.04.2009.
     PRESEDINTE            JUDECATOR       JUDECATOR
N. T. D.  F. S.  J. E.

GREFIER
                                D. S.

Red.Jud.M.S.C.
Tehnored.A.A.
2 ex.
27.05.2009
 T r i b u n a l u l   B u c u r e s t i - Sectia a VII a Comerciala
Judecator sindic: N. N.


Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.

Iti recomandam si urmatoarele spete

 • Hotararea 1279 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 153/2008-R - Civil - reziliere contract - Contestatie in anulare
 • Hotararea 96/R - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 918 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 602 - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 196/R - Civil - reziliere contract
 • Hotararea 320 - Civil - reziliere contract
 • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013