Avocatura Com
Spete: Hotararea 665

Comercial - procedura insolventei
Instanta: CA BUCURESTI
Faza: Recurs
Data: 27-04-2009

Discutii similare pe forum

Procedura insolventei - scris de LexLegis - 1 raspunsuri
Salut!Va rog mult daca are cineva un model de cerere introductiva(pentru a cere deschiderea procedurii insolventei, eu ca firma). Merci!
Procedura insolventei - scris de varsatorsator - 1 raspunsuri
Salutare, speta este urmatoarea: un srl depune cerere de deschidere a procedurii insolventei si numirea administratorului judiciar. Motivul? Panica generata de criza financiara. Inainte de primul termen de judecata(deci, procedura nu a fost decshisa inca) debitorul se razgandeste, pt ca intre timp constata ca lucrurile nu sunt chiar atat de negre si mai mult a reusit sa ajunga la zi cu plata datoriilor. Intrebarea este daca-si poate retrage cererea si care este temeiul legal. Eu am cautat in ...
Procedura insolvenţei - scris de - 2 raspunsuri
Bună ziua! Vă rog să-mi spuneţi dacă am invocat corect urmăoarele excepţii: 1. excepţia prescrierii dreptului de a stabili obligaţii fiscale a D.G.F.P. - SV, motivat şi argumentat prin faptul că, în conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) şi alin. (2) din Codul de Procedură fiscală – republicat dreptul organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în termen de 5 ani, iar acest termen începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în ca...
Instrainare terenuri in procedura insolventei - scris de kko - 1 raspunsuri
In noua Lege 85/2006 a insolventei, am descoperit, printre altele, o chestie draguta cu implicatii in privinta instrainarii terenurilor din averea debitorului : [color=darkblue:36nibbx6] Art. 120. - (1) Lichidatorul va incheia contracte de vanzare-cumparare; sumele realizate din vanzari vor fi depuse in contul prevazut la art. 4 alin. (2) si recipisele vor fi predate judecatorului-sindic. (2) [i:36nibbx6]Daca vanzarea activelor se va face prin licitatie publica, [b:36nibbx6]procesul-verb...
Despre procedurile din... ..procedura insolventei - scris de DanyT - 0 raspunsuri
1. Este suficienta citarea debitorului pentru orice act de procedura in judecarea falimentului unei societati, doar prin Buletinul insolventei? 2. Daca o societate care a facut evaluarea unor bunuri in procedura insolventei, este o alta societate a lichidatorului numit in aceasta procedura, este legala aceasta evaluare? 3. Evaluatorul trebuie sa aiba o anumita specializare pt. a face aceste evaluari ale bunurilor debitorului? (asa ca la expertii tehinici!) 4. Publicatiile de vanzare pentru bu...
Numar in format vechi 129/2009 CURTEA DE A P E L B U C U R E S T I-SECTIA A V-A COMERCIALA Decizia comerciala nr.665 Sedinta publica de la 27.04.2009 Curtea compusa din: Presedinte (...) (...) (...) Judecator (...) (...) Judecator (...) E. Grefier D. S. ************* Pe rol solutionarea recursului formulat de recurenta DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI N - pentru ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE PENTRU CONTRIBUABILII MIJLOCII N, in contradictoriu cu intimatii (...) U. (...) - prin administrator judiciar (...) D. T. si I. E. S., impotriva incheierii din 5.11.2008, pronuntata de T r i b u n a l u l B u c u r e s t i - Sectia a VII-a Comerciala, in dosarul nr(...). La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta intimata (...) D. T. prin avocat E. G. care depune imputernicire avocatiala la dosar, lipsind celelalte parti. Procedura legal indeplinita. S-a facut referatul cauzei de grefier, care invedereaza Curtii faptul ca s-a depus o cerere de amanare de catre Consiliul Local P N, precum si faptul ca (...) N. (...) a depus la dosar o cerere de renuntare la judecata intrucat debitoarea a achitat debitul. Intimata prin avocat invedereaza ca se opune la amanarea cauzei. Curtea respinge cererea de amanare ca neintemeiata si nemaifiind alte cereri de formulat, in baza art. 150 c.p.civ. constata dezbaterile incheiate si acorda cuvantul pe recurs. Intimata prin avocat solicita respingerea recursului ca nefondat, mentinerea incheierii atacate ca fiind legala si temeinica, invederand ca masura inlocuirii administratorului judiciar a fost luata de adunarea creditorilor. C U R T E A, Deliberand asupra recursului de fata. Prin incheierea pronuntata la 12.11.2008 T r i b u n a l u l B u c u r e s t i - Sectia a VII a Comerciala a respins ca neintemeiata cererea de inlocuire a administratorului judiciar D. T. formulata de Comitetul creditorilor debitoarei (...) U. (...), compus din D.G.F.P. N, (...) U.V. AUTO S (...), DIRECTIA REGIONALA VAMALA I. Pentru a hotari astfel, instanta de fond a retinut ca la adunarea comitetului creditorilor din data de 31.10.2008 s-a luat in discutie inlocuirea administratorului judiciar D. T. in temeiul articolului 22 din Legea nr.85/2006. La sedinta au participat creditorii (...) U.V. AUTO S (...), D.G.F.P. N si DIRECTIA REGIONALA PENTRU ACCIZE SI OPERATIOUNI VAMALE I. Creditoarea Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale I a solicitat inlocuirea administratorului judiciar desemnat de instanta cu practicianul in insolventa F. J. - P N, reiterand motivele exprimate prin adresa nr. 18629/20.10.2008. Creditoarea a solicitat inlocuirea administratorului judiciar din dorinta de crestere a celeritatilor masurilor aferente procedurii de insolventa, avand drept scop o mai mare operativitate in recuperarea creantelor, precum si datorita faptului ca debitoarea are sediul in orasul E. N, iar administratorul judiciar propus este din P N. S-a retinut de catre instanta de fond ca (...) U.V. AUTO S (...) a fost de acord cu inlocuirea administratorului judiciar, iar D.G.F.P. N a fost de acord cu inlocuirea administratorului judiciar pentru ca acesta a fost ineficient, nu a reusit preluarea documentelor contabile ale debitoarei si intocmirea raportului privind cauzele si imprejurarile care au dus la aparitia starii de insolventa a debitoarei, iar cauza a suferit o suspendare de un an de zile. Judecatorul - sindic a retinut ca la data de 20.02.2008 tribunalul a luat act de desemnarea comitetului creditorilor format din D.G.F.P. N, (...) U. AUTO S (...) si DIRECTIA REGIONALA VAMALA I, astfel incat, la data de 31.10.2008 nu a fost convocata adunarea generala a creditorilor (in numar de 16), ci comitetul creditorilor si ca atare, cererea de inlocuire n-a fost propusa de adunarea creditorilor, asa cum s- a consemnat in P.V. din 31.10.2008, ci de comitetul creditorilor, care are astfel legitimare procesuala activa pentru solicitarea facuta. Fata de motivele invocate de catre creditorii membri ai Comitetului Creditorilor, instanta de fond a constatat ca sunt invocate aspecte de ordin administrativ care n-au depus de atributiile administratorului judiciar. Faptul ca cererea se judeca la T r i b u n a l u l B u c u r e s t i si nu la T r i b u n a l u l N e a m t s-a clarificat ca urmare a respingerii recursului declarat de debitoare la sentinta de deschidere a procedurii generale a insolventei. Alegerea unui administrator judiciar din orasul P N pe considerentul celeritatii procedurii nu mai poate fi pusa in discutie, a apreciat judecatorul sindic, tot pe acelasi considerent aratat, iar faptul ca procedura a fost tergiversata cu aproape un an de zile, respectiv faptul ca nu s-au depus actele contabile la dosarul cauzei nu poate fi imputat administratorul judiciar. Procedura a fost tergiversata, a mai aratat judecatorul sindic, urmare a cailor de atac formulate de debitoare, iar actele contabile nu s-au depus din culpa administratorului societatii debitoare, fapt pentru care administratorul judiciar a si formulat plangere penala impotriva acestuia si cerere de atragere a raspunderii patrimoniale a acestuia intemeiata pe dispozitiile articolului 138 litera d din Legea nr.85/2006. Cum nu s-au invocat motive "temeinice" de inlocuire a administratorului judiciar, astfel cum prevede articolul 22 alineat 2 din Legeanr.85/2006, cererea de inlocuire a administratorului judiciar este neintemeiata. Impotriva acestei incheieri a declarat recurs D.G.F.P. N- pentru A.F.P. pentru Contribuabilii Mijloci N, recursul fiind inregistrat pe rolul Curtii de A P E L B U C U R E S T I - Sectia a V a Comerciala sub nr(...). In motivarea recursului, recurenta creditoare a sustinut ca incheierea atacata este netemeinica si nelegala deoarece: nu a existat niciodata vreo cerere a comitetului creditorilor adresata expres judecatorului sindic pentru inlocuirea administratorului judiciar, in sensul articolului 22 alineat 2 din Legea nr.85/2006; -a existat o propunere a majoritatii membrilor comitetului creditorilor (D.G.F.P. N si E. I) pentru infirmarea administratorului judiciar numit, adresata adunarii creditorilor in sedinta din data de 21.10.2008, consemnata ca atare in P.V. de sedinta existent la dosar; - convocarea adunarii creditorilor din 31.10.2008 s-a facut in mod legal, tinand seama de ultimul tabel definitiv depus la dosar de administratorul judiciar si de cuantumul creantei creditorului care a convocat adunarea, iar hotararea acesteia este legala sub aspectul cvorumului intrunit, cat si sub aspectul deciziei luate, neputand fi confundata cu o hotarare a comitetului creditorilor si - nu s- au inregistrat contestatii cu privite la hotararea data din partea creditorilor inscrisi in tabelul preliminar si necuprinsi in ultimul tabel definitiv, nenotificati. Asa fiind, a mai sustinut recurenta, judecatorul - sindic in mod eronat a calificat actiunea ca o cerere a comitetului creditorilor de inlocuire a administratorului judiciar,si a solutionat-o in temeiul articolului 11 alineat 1 litera e, fiind vorba de fapt de o hotarare a adunarii creditorilor supusa controlului sau doar prin prisma prevederilor articolului 14 alineat 7 din Legea nr.85/2006. Hotararea atacata, a aratat recurenta, s-a dat cu gresita aplicare a prevederilor articolului 3 alineat 8, articolului 11 alineat 1 litera e, articolului 14 alineat 7 , articolului 15 alineat 1, articolului 17 alineat 1 litera b, articolului 19 alineat 2 si articolului 22 alineat 2, articolului 74 alineat 2 din Legea nr.85/2006. In drept: articolul 299 si urm. Cod procedura civila. In cauza a formulat intampinare creditoarea intimata (...) U.V. AUTO S (...), solicitand respingerea recursului ca nefondat. Creditoarea a aratat ca la sedinta Comitetului Creditorilor din 31.10.2008 si-a exprimat clar opinia de a nu fi schimbat administratorul judiciar, depunand in acest sens si adresa nr. 8716 din 25.10.2008, neexistand motive temeinice, fata de dispozitiile articolului 22 alineat 2 din Legea nr.85/2007, care sa justifice schimbarea administratorului judiciar D. T.. A mai depus un punct de vedere, denumit "precizari", actionarul minoritar N. T.e. Nu au fost solicitate probe in recurs. Curtea, analizand actele si lucrarile dosarului, prin prisma motivelor de recurs, constata recursul nefondat pentru urmatoarele considerente: Potrivit dispozitiilor articolului 11 alineat 1 litera e din Legea nr.85/2006, judecatorul - sindic poate dispune, pentru motive temeinice, prin incheiere, inlocuirea administratorului judiciar sau a lichidatorului. De asemenea, articolul 22 alineat 2 din Legea nr.85/2006 dispune in sensul ca "In orice stadiu al procedurii, judecatorul - sindic, din oficiu, sau la cererea comitetului creditorilor, il poate inlocui pe administratorul judiciar, prin incheiere motivata, pentru motive temeinice(...)". Asa fiind, cum convocarea adunarii creditorilor debitoarei s-a efectuat de catre creditoarea D.R.A.O.V. - AUTORITATEA NATIONALA A VAMILOR I, urmare tot a solicitarii acesteia nr. 18629/20.10.2008 (fila 125) in scopul inlocuirii administratorului judiciar, in temeiul dispozitiilor articolului 11 din Legea nr.85/2006 (filele 125-131), dispozitii legale citate de catre creditoare atat in cererea adresata adunarii creditorilor, cat si in cererea adresata judecatorului sindic la data de 5.11.2008 (filele 131-131), rezulta ca cele doua creditoare care au fost de acord cu propunerea de inlocuire a administratorului judiciar, D.R.A.O.V. I si D.G.F.P. N, au inteles totusi sa se supuna dispozitiilor legale incidente ale Legii nr.85/2006 care lasa la aprecierea judecatorului sindic inlocuirea administratorului judiciar. Astfel, potrivit dispozitiilor legale precitate, desi este propus de catre creditori, administratorul judiciar va fi inlocuit de catre judecatorul - sindic si nu de catre administratorul creditorilor sau de catre comitetul creditorilor care nu pot decat sa sesizeze in acest sens judecatorul - sindic. Temeinicia motivelor care stau la baza inlocuirii administratorului judiciar este lasata la aprecierea judecatorului - sindic, aceasta deoarece sintagma "motive temeinice" folosita de legiuitor pentru inlocuirea administratorului judiciar nefiind definita sau exemplificata, aceste motive raman la aprecierea suverana a judecatorului sindic, dar ele trebuie sa reprezinte incalcari flagrante a atributiilor prevazute de lege sau dispuse de judecatorul - sindic. Asa fiind, in mod corect, pe baza inscrisurilor depuse la dosarul cauzei si a operatiunilor efectuate in cauza, Judecatorul - sindic a apreciat ca nu sunt motive temeinice de inlocuire a administratorului judiciar desemnat prin sentinta comerciala nr. 2343/4,10,2006 a T r i b u n a l u l u i B u c u r e s t i - Sectia a VII a Comerciala si confirmat de catre creditori, in sensul ca de la data desemnarii acestuia de catre judecatorul sindic, 4.10.2006 (filele 4-6) si pana la adunarea convocata pentru data de 31.10.2008, administratorul judiciar nu a fost inlocuit de catre adunarea creditorilor care a aprobat masurile luate de catre administratorul judiciar si a dispus plata cheltuielilor efectuate de acesta (a se vedea adunarea creditorilor din data de 19.03.2007). Ori, potrivit articolului 19 alineat 2 din Legea nr.85/2006, adunarea creditorilor poate decide desemnarea unui administrator judiciar, stabilindu-i si remuneratia sau poate decide ca confirme administratorul judiciar desemnat provizoriu de catre judecatorul - sindic. In speta insa, nu sunt incidente dispozitiile articolului 19 alineat 2 din Legea nr.85/2006, nefiind vorba despre prima intrunire a creditorilor debitoarei, stabilita de catre judecatorul - sindic urmare a deschiderii procedurii, si care poate decide in sensul celor mentionate, ci despre o propunere de inlocuire a administratorului judiciar desemnat de catre judecatorul - sindic si confirmat de catre creditori, in baza dispozitiilor articolului 11 alineat 1 litera c din Legea nr.85/2006 care dau in competenta exclusiva a judecatorului sindic posibilitatea inlocuirii administratorului judiciar pentru motive temeinice. Ca este asa o dovedeste, dupa cum am aratat, chiar cererile formulate de catre creditoarea A.N.V. - D.G.A.O.V. I si intemeiate pe dispozitiile articolului 11 din Legea nr.85/2006. Articolul 17 alineat 1 din Legea nr.85/2006, invocat de catre recurenta nu este incident in speta deoarece se refera la atributiile comitetului creditorilor anterioare confirmarii adunarii generale si propunerilor adresate administratorului creditoarei de catre comitetul creditorilor. Ori, dupa cum sustine si recurenta, la 31.10.2008 nu a fost vorba despre o propunere de desemnare a unui alt administrator judiciar in locul celui desemnat "provizoriu" de catre judecatorul - sindic, propunere efectuata de catre comitetul - creditorilor adunarii creditorilor, ci de catre o propunere de inlocuire a administratorului judiciar pentru motive pe care doi dintre creditori le apreciaza ca fiind intemeiate (sediul debitoarei, celeritatea desfasurarii operatiunilor, tergiversarea finalizarii procedurii s.a), in timp ce cel de-al treilea creditor, membru al Comitetului creditorilor, nu a fost de acord cu aceasta propunere, neconsiderand intemeiate motivele invocate de catre celelalte doua creditoare membre si ele ale Comitetului Creditorilor. Sedinta adunarii creditorilor convocata de catre creditoarea D.R.A.O.V. I nu a avut ca ordine de zi "punerea in discutie a confirmarii administratorului judiciar", cum in mod eronat sustine recurenta, ci "inlocuirea administratorului judiciar" "pentru motive temeinice" (filele 130-131) "conform articolului 11 din Legea nr.85/2006" dupa cum in mod legal si temeinic, a retinut judecatorul - sindic. Pentru aceste considerente, Curtea, fata de dispozitiile articolului 8 alineat 1 din Legea nr.85/2006, articolului 3041 Cod procedura civila , articolului 312 alineat 1 Cod procedura civila, respinge recursul ca nefondat. PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII DECIDE: Respinge ca nefondat recursul declarat de recurenta DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI N - pentru ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE PENTRU CONTRIBUABILII MIJLOCII N, in contradictoriu cu intimatii (...) U. (...) - prin administrator judiciar (...) D. T. si I. E. S., impotriva incheierii din 5.11.2008, pronuntata de T r i b u n a l u l B u c u r e s t i - Sectia a VII-a Comerciala, in dosarul nr(...). Irevocabila. Pronuntata in sedinta publica azi 27.04.2009. PRESEDINTE JUDECATOR JUDECATOR N. T. D. F. S. J. E. GREFIER D. S. Red.Jud.M.S.C. Tehnored.A.A. 2 ex. 27.05.2009 T r i b u n a l u l B u c u r e s t i - Sectia a VII a Comerciala Judecator sindic: N. N.

Daca ai o speta asemanatoare, si vrei parerea GRATUITA a unui avocat, trimite-ne intrebarile tale.
Iti recomandam si urmatoarele spete

  • Hotararea 644/2008-R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 769 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 148 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 112/2008 - Civil - reziliere contract - Contestatie in anulare
  • Hotararea 970 - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 379/R - Civil - reziliere contract
  • Hotararea 650 - Civil - reziliere contract
  • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013-2016
    Avocatura Com