Ştiri Academica Cursuri Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
Documente utile » Modele de contracte

Contract de vanzare-cumparare teren

 

Contract de vanzare-cumparare teren

 

Intre:

 

1. _________________________,

– denumit in continuare Vanzatorul –

 

si

 

2. _________________________,

– denumit in continuare Cumparatorul,

Vanzatorul si Cumparatorul, denumiti impreuna in continuare Partile.

 

 

Art. 1. Obiectul Contractului

 

(1) Vanzatorul vinde Cumparatorului terenul liber de constructii, identificat conform planului de situatie atasat ca Anexa 1, precum si a extraselor de Carte Funciara pentru autentificare nr. _______, nr. _______ si nr. _______ din data de _______ eliberate de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara _______, Biroul de Carte Funciara _______, atasate ca Anexa 2 (denumit in continuare Terenul), compus din urmatoarele parcele:

a)  parcela situata in _______, jud. _______ in suprafata de _______ mp inscrisa in Cartea Funciara cu C.F. nr. _______, cu nr. topografic _______;

b)  parcela situata in _______, jud. _______ in suprafata de _______ mp inscrisa in Cartea Funciara cu C.F. nr. _______, cu nr. topografic _______; si

c)  parcela situata in _______, jud. _______ in suprafata de _______ mp inscrisa in Cartea Funciara cu C.F. nr. _______, cu nr. topografic _______;

(2) Suprafata totala a Terenului este de _______ ha reprezentand _______ mp si reprezinta teren arabil/construibil, fiind amplasat in intravilanul localitatii _______, jud. _______, conform Certificatului de urbanism nr. _______ din data de _______, atasat ca Anexa 3.

 

Art. 2. Pretul de vanzare

(1) Pretul total de vanzare al Terenului este ____ (in litere, ______________) lei/Euro (denumit in continuare Pretul Vanzarii), plus T.V.A., in conditiile legii .

(2) Pretul de vanzare va fi achitat de catre Cumparator in termen de _______ (_______) zile lucratoare de la data inscrierii dreptului de proprietate al Cumparatorului in Cartea Funciara.

(3) Cumparatorul va vira Pretul Vanzarii integral, in lei, la cursul de schimb leu/Euro al Bancii Nationale Romane valabil la data facturarii, in contul bancar al Vanzatorului nr. _____________, deschis la Banca ________ – Sucursala _______. .

 

Art. 3. Transmiterea dreptului de proprietate. Formalitati de publicitate

(1) Dreptul de proprietate asupra Terenului se transmite Cumparatorului la momentul autentificarii prezentului Contract De la data vanzarii, toate impozitele, taxele si contributiile in legatura cu Terenul cad in sarcina Cumparatorului.

(2) Notarul public care autentifica prezentul Contract va indeplini toate formalitatile legale necesare pentru intabularea dreptului de proprietate al Cumparatorului asupra Terenului in Cartea Funciara de la Biroul de Carte Funciara competent, in ziua intocmirii sau cel mai tarziu a doua zi lucratoare consecutiva celei in care s-a autentificat prezentul inscris.

(3) Vanzatorul renunta prin semnarea acestui Contract de vanzare-cumparare si fara indeplinirea altor formalitati la inscrierea in Cartea Funciara a unui privilegiu in favoarea Vanzatorului in vederea garantarii Pretului de vanzare neachitat prevazut la art. 2 alin. (2), care ar fi urmat sa se inscrie din oficiu in Cartea Funciara odata cu intabularea dreptului de proprietate al Cumparatorului. .

 

Art. 4. Declaratii si garantii

Vanzatorul declara pe propria raspundere si garanteaza la data autentificarii prezentului contract ca:

a) detine dreptul de proprietate neingradit asupra Terenului, nu l-a vandut nici unei alte persoane inainte de incheierea acestui Contract de vanzare-cumparare si, dupa semnarea acestui Contract, nu va mai incheia nici un act juridic cu privire la Teren;

b) descrierea Terenului, continuta in art. 1, precum si inscrierile din Cartea Funciara sunt corecte si complete;

c) are dreptul de a dispune liber de Teren, Terenul nu este scos din circuitul civil in temeiul unui act de expropriere sau in alt mod si nici nu sunt intrunite conditiile legale care sa permita exproprierea Terenului sau a unor parti ale acestuia in viitor;

d) Terenul nu este grevat cu nici un drept in favoarea vreunui tert, in special drepturi de ipoteca, servituti, canale situate pe sau sub Teren, drepturi de preferinta sau alte drepturi reale de folosinta sau sarcini, nu este inchiriat sau arendat;

e) nu exista pretentii de restituire din partea unor terti cu privire la Teren si nici nu sunt cunoscute motive care ar putea justifica asemenea pretentii, si nu exista nici un litigiu judiciar sau extrajudiciar cu privire la Teren sau la hotarele acestuia;

f) nu exista nici un fel de obligatii publice legale cu privire la Teren, in special obligatii legate de taxe sau alte obligatii ori datorii, asa cum reiese din Certificatul fiscal nr. _______ din data de _______ (Anexa 4) eliberat in acest scop de catre Directia Impozite si Taxe Locale al Primariei Mun. _______;

g) Vanzatorul garanteaza pe Cumparator impotriva oricarei evictiuni conform Art. 1337 si urm. Cod civil si pentru orice vicii ascunse, indiferent daca au fost ascunse cu sau fara viclenie.

 

 

Art. 5. Cheltuieli

Toate cheltuielile efectuate pentru autentificarea prezentului Contract, precum si cele cu privire la inscrierea in Cartea Funciara a Cumparatorului ca nou proprietar vor fi suportate de catre _______.

 

Art. 6. Rezolutiunea Contractului

(1) Cumparatorul are dreptul sa desfiinteze prezentul Contract de drept, fara punere in intarziere si fara orice alta formalitate prealabila, in cazul in care una din declaratiile si garantiile mentionate la art. 4 sau la alte puncte din prezentul Contract se dovedesc a fi sau a deveni neadevarate, inexacte sau incomplete.

(2) In cazul in care Cumparatorul declara rezolutiunea Contractului, Terenul trebuie retransmis Vanzatorului cu conditia rambursarii Pretului Vanzarii si a celorlalte speze suportate de Cumparator cu prezentul Contract.

 

Art. 7. Dispozitii finale

(1) In cazul in care o prevedere din prezentul Contract este sau va fi lovita de nulitate in totalitate sau partial, celelalte clauze raman valabile. Clauza lovita de nulitate va fi inlocuita in mod neintarziat cu una convenita de catre Vanzator si Cumparator care sa corespunda vointei comune.

(2) Modificarile aduse prezentului Contract necesita forma autentica.

(3) Prezentul Contract este semnat in 5 (cinci) exemplare. Toate exemplarele, cu exceptia celui pentru arhiva Notarului public, vor fi depuse in vederea intabularii dreptului de proprietate in Cartea Funciara. Dupa intabulare, toate exemplarele cu mentiunea inscrierii in Cartea Funciara vor fi returnate Partilor, respectiv un exemplar Vanzatorului si 3 (trei) exemplare Cumparatorului.

(4) Partile declara expres ca au citit prezentul contract inainte de semnarea acestuia si ca acesta a fost incheiat in urma negocierii acestuia de catre Parti, conform vointei lor liber exprimate. Partile confirma acest lucru prin semnarea prezentului Contract.

 

Vanzator,                                                             Cumparator     ,          

 

__________________                                         _________________ 

Discutii similare pe forum

Anulare contract vanzare-cumparare teren - scris de xoanovici - 5 raspunsuri
In 1994 tatal meu a facut un schimb de teren 0,25 ha teren cu o ruda mai indepartata,incheind un act sub semnatura privata la Primarie vizat si stampilat de catre Primarul de la acea data,cu obligatia ca dupa primirea titlurilor de proprietate sa se prezinte in fata notarului amandoua partile pentru a incheia acetele legale de schimb.Ruda noastra,fiind in varsta si locuind departe de unde provenea terenul (locul de nastere)n-a mai manifestat interes in a perfecta actele la Notariat,fapt pentru c...
Vanzare-cumparare teren - scris de LexLegis - 2 raspunsuri
Se poate cumpara un teren de la X daca X nu are facuta intabularea pe numele lui?Adica el are contract de vanzare-cumparare cu cel de la care a cumparat, insa nu are facuta intebularea pe numele lui(deci la cadastru figureaza fostul proprietar).
Vanzare - cumparare teren - scris de ralucaaa - 5 raspunsuri
Buna ziua Am urmatoarea problema, daca ma poate ajuta cineva Bunicii mei au vandut acum aproximativ 20 - 30 de ani o bucata de teren, dar au facut doar o chitanta de mana. In timp, de fiecare data cand au vrut sa faca un act la notar, au apaut diverse probleme si nu au mai ajuns sa faca asta. In momentul de fata, atat bunicii mei, vanzatorii, cat si cumpaatorii sunt decedati, ia copii ambilor vor sa faca un act privind vanzarea terenului respectiv. Intebarea mea e ce se mai poate face acuma? si ...
Antecontract vanzare/cumparare teren - scris de rentz - 3 raspunsuri
Va rog sa-mi spuneti daca un antecontract pt vanzare/cumparare uni teren sub semnatura privata si cu martori are valoare juridica. Va multumesc.
Antecontract de vanzare-cumparare imobil teren - scris de mihcarapcea - 1 raspunsuri
In situatia in care doua parti incheie un antecontract de vanzare-cumparare a unui teren prin intermediul unei agentii imobiliare este legal ca suma platita de catre cumparator cu titlu de arvuna sa fie retinuta de catre intermediar (respectiv agentia imobiliara)?


Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013