Avocatura Com
Home Ştiri Academica Cursuri Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
« Inapoi la Legislatie
Legea sigurantei jucariilor
Hotararea de guvern nr. 74/2011 din 26/01/2011, privind siguranta jucariilor, actualizata la data de 9 noiembrie 2012.


facebook

 

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


CAPITOLUL I
Dispozitii generale


ARTICOLUL 1
Obiectul

Prezenta hotarare stabileste conditii privind siguranta jucariilor si libera circulatie a acestora pe teritoriul Romaniei si al celorlalte state membre ale Uniunii Europene.


ARTICOLUL 2
Domeniul de aplicare

(1) Prevederile prezentei hotarari se aplica produselor concepute sau destinate pentru joaca, in mod exclusiv ori nu, utilizarii de catre copiii cu o varsta mai mica de 14 ani, denumite in continuare jucarii.
(2) Produsele prevazute in anexa nr. 1 nu sunt considerate jucarii in intelesul prezentei hotarari.
(3) Prevederile prezentei hotarari nu se aplica urmatoarelor jucarii:
a) echipamente pentru spatiile de joaca destinate uzului public;
b) masini automate de divertisment, care functioneaza cu monede sau nu, destinate uzului public;
c) vehicule de jucarie echipate cu motor cu combustie interna;
d) jucarii cu motor cu aburi;
e) prastii si catapulte.


ARTICOLUL 3
Definitii

(1) Pentru aplicarea prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) punere la dispozitie pe piata - furnizarea unei jucarii pentru distributie, consum sau uz pe piata din Romania sau din celelalte state membre ale Uniunii Europene in cursul unei activitati comerciale, contra cost sau gratuit;
b) introducere pe piata - punerea la dispozitie pentru prima data a unei jucarii pe piata din Romania sau din celelalte state membre ale Uniunii Europene;
c) producator - orice persoana fizica sau juridica ce produce o jucarie ori pentru care se proiecteaza sau se produce o jucarie si care comercializeaza respectiva jucarie sub numele ori marca sa;
d) reprezentant autorizat - orice persoana fizica sau juridica stabilita in Romania sau in alt stat membru al Uniunii Europene si care a primit un mandat scris din partea unui producator de a actiona in numele acestuia in legatura cu sarcini specifice;
e) importator - orice persoana fizica sau juridica stabilita in Romania ori in alt stat membru al Uniunii Europene, care introduce pe piata din Romania sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene o jucarie dintr-o tara terta;
f) distribuitor - orice persoana fizica sau juridica din lantul de distributie, alta decat producatorul sau importatorul, care pune la dispozitie o jucarie pe piata;
g) operatori economici - producatorul, reprezentantul autorizat, importatorul si distribuitorul;
h) standard armonizat - standard adoptat de unul dintre organismele europene de standardizare enumerate in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.016/2004 privind masurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana, cu modificarile ulterioare;
i) legislatie europeana de armonizare - orice legislatie a Uniunii Europene prin care se armonizeaza conditiile de comercializare a produselor;
j) acreditare - conform Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerintelor de acreditare si de supraveghere a pietei in ceea ce priveste comercializarea produselor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;
k) evaluarea conformitatii - procesul prin care se demonstreaza ca au fost indeplinite cerintele specificate pentru o jucarie;
l) organism de evaluare a conformitatii - un organism care efectueaza activitati de evaluare a conformitatii, inclusiv etalonare, incercare, certificare si inspectie;
m) rechemare - orice masura luata cu scopul de a returna o jucarie care a fost pusa deja la dispozitia utilizatorului final;
n) retragere - orice masura luata cu scopul de a impiedica punerea la dispozitie pe piata a unei jucarii in lantul de distributie;
o) supravegherea pietei - activitatile desfasurate si masurile luate de autoritatile publice pentru a se asigura ca jucariile sunt conforme cu cerintele aplicabile stabilite in legislatia europeana de armonizare si ca nu pun in pericol sanatatea, siguranta sau alte aspecte referitoare la protectia intereselor publice;
p) marcaj CE - un marcaj prin care producatorul indica faptul ca jucaria respecta cerintele aplicabile stabilite in legislatia europeana de armonizare care prevede aplicarea sa pe jucarie;
q) produs functional - produsul care are acelasi rol si este utilizat in acelasi mod ca un produs, aparat sau instalatie destinat/destinata utilizarii de catre adulti si care poate fi un model redus la scara al unui astfel de produs, aparat sau al unei astfel de instalatii;
___________
Litera q) a fost modificata prin alineatul din Hotarare nr. 1075/2012 incepand cu 09.11.2012.

r) jucarie functionala - jucaria care are acelasi rol si este utilizata in acelasi mod ca un produs, aparat sau instalatie destinat/destinata utilizarii de catre adulti si care poate fi un model redus la scara al unui astfel de produs, aparat sau al unei astfel de instalatii;
___________
Litera r) a fost modificata prin alineatul din Hotarare nr. 1075/2012 incepand cu 09.11.2012.

s) jucarie acvatica - jucaria destinata utilizarii in apa de adancime mica, capabila sa suporte greutatea unui copil sau sa sustina copilul in apa;
s) viteza proiectata - viteza posibila de functionare normala, determinata prin proiectarea jucariei;
t) jucarie de activitate - jucaria destinata uzului casnic, a carei structura de sprijin ramane fixa pe parcursul activitatii si care este destinata efectuarii urmatoarelor activitati de catre un copil: escaladare, sarire, leganare, alunecare, balansare, invartire, mers taras sau de-a busilea sau orice combinatie a acestora;
t) jucarie chimica - jucaria destinata manevrarii manuale directe a substantelor si amestecurilor chimice si care trebuie folosita intr-un mod corespunzator unei anumite grupe de varsta si sub supravegherea adultilor;
u) joc de masa olfactiv - jucaria al carei scop este sa ajute un copil sa invete sa recunoasca diferite mirosuri sau arome;
v) trusa cosmetica - jucaria al carei scop este sa ajute copilul sa invete sa realizeze produse precum parfumuri, sapunuri, creme, sampoane, spume de baie, glossuri, rujuri, alte produse de machiat, pasta de dinti si balsamuri;
w) joc gustativ - jucaria al carei scop este sa permita copiilor sa prepare dulciuri sau preparate culinare care implica utilizarea unor ingrediente alimentare precum substante care indulcesc, lichide, pudre si arome;
x) vatamare - ranire fizica sau orice alt efect daunator asupra sanatatii, inclusiv efectele pe termen lung asupra sanatatii;
y) pericol - o potentiala sursa de vatamare;
z) risc - probabilitatea aparitiei unui pericol de vatamare si gradul de severitate a vatamarii;
aa) destinat utilizarii de catre... - un parinte sau un supraveghetor poate considera in mod rezonabil, in virtutea functiilor, dimensiunilor si caracteristicilor unei anumite jucarii, ca aceasta este destinata utilizarii de catre copiii din categoria de varsta indicata.
___________
Litera aa) a fost modificata prin alineatul din Hotarare nr. 1075/2012 incepand cu 09.11.2012.

(2) In sensul prezentei hotarari, autoritatea competenta este Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si autoritatea pentru supravegherea pietei este Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.


CAPITOLUL II
Obligatiile operatorilor economici


ARTICOLUL 4
Obligatiile producatorilor

(1) In momentul introducerii jucariilor pe piata, producatorii se asigura ca acestea au fost proiectate si fabricate in conformitate cu cerintele esentiale de siguranta prevazute la art. 10 si in anexa nr. 2.
(2) Producatorii intocmesc documentatia tehnica solicitata potrivit prevederilor art. 21 si efectueaza sau au efectuat procedura aplicabila de evaluare a conformitatii potrivit prevederilor art. 19.
(3) In cazul in care s-a demonstrat conformitatea unei jucarii cu cerintele aplicabile prin procedura prevazuta la alin. (2), producatorii intocmesc o declaratie CE de conformitate potrivit prevederilor art. 15 si aplica marcajul CE potrivit prevederilor art. 17 alin. (1).
(4) Producatorii pastreaza documentatia tehnica si declaratia CE de conformitate pentru o perioada de 10 ani dupa ce jucaria a fost introdusa pe piata.
(5) Producatorii trebuie sa asigure existenta unor proceduri astfel incat productia de serie sa ramana conforma.
(6) Modificarile in proiectarea sau caracteristicile jucariei si modificarile standardelor armonizate la care se fac trimiteri pentru declararea conformitatii unei jucarii trebuie avute in vedere in mod corespunzator.
(7) In cazul in care se justifica, in raport cu riscurile prezentate de o jucarie, pentru a proteja sanatatea si siguranta utilizatorilor, producatorii testeaza prin esantionare jucariile comercializate, investigand si, daca este cazul, pastrand un registru de reclamatii, de jucarii neconforme si rechemari de jucarii si informeaza distribuitorii privind orice astfel de monitorizari.
(8) Producatorii trebuie sa se asigure de faptul ca pe jucariile lor sunt mentionate tipul, lotul sau numarul de serie ori al modelului sau alt element de identificare, ori, in cazul in care marimea sau natura jucariei nu permite acest lucru, producatorii trebuie sa se asigure ca informatia solicitata este prevazuta pe ambalaj sau intr-un document care insoteste jucaria.
(9) Producatorii trebuie sa indice numele lor, denumirea lor comerciala inregistrata sau marca lor inregistrata si adresa la care pot fi contactati, pe jucarie sau, daca acest lucru nu este posibil, pe ambalaj ori intr-un document care insoteste jucaria; adresa trebuie sa indice un singur punct de contact pentru producator.
(10) Producatorii trebuie sa se asigure ca jucaria este insotita de instructiuni si informatii de siguranta in limba romana.
(11) Producatorii care considera sau au motive sa creada ca o jucarie pe care au introdus-o pe piata nu respecta legislatia europeana de armonizare relevanta iau imediat masurile corective necesare pentru ca jucaria sa fie adusa in conformitate ori ca aceasta sa fie retrasa sau rechemata, daca este cazul; daca jucaria prezinta un risc, producatorii informeaza Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, indicand detaliile, in special cu privire la neconformitate si la orice masura corectiva luata.
(12) Producatorii, la cererea motivata a Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, furnizeaza acesteia toate informatiile si documentatia necesare pentru a demonstra conformitatea jucariei, intr-o limba inteleasa de aceasta, si coopereaza cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, la cererea acesteia, cu privire la orice actiune intreprinsa pentru eliminarea riscurilor prezentate de jucariile introduse pe piata.


ARTICOLUL 5
Reprezentantii autorizati

(1) Un producator poate numi un reprezentant autorizat printr-un mandat scris.
(2) Obligatiile prevazute la art. 4 alin. (1) si intocmirea documentatiei tehnice nu se includ in mandatul reprezentantului autorizat.
(3) Reprezentantul autorizat indeplineste sarcinile prevazute in mandatul primit de la producator. Mandatul permite reprezentantului autorizat sa indeplineasca cel putin urmatoarele:
a) sa pastreze declaratia CE de conformitate si documentatia tehnica la dispozitia Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru o perioada de 10 ani dupa ce jucaria a fost introdusa pe piata;
b) la cererea motivata a Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, sa furnizeze acesteia toate informatiile si documentatia necesare pentru a demonstra conformitatea unei jucarii;
c) sa coopereze cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, la cererea acesteia, cu privire la orice actiune intreprinsa pentru eliminarea riscurilor prezentate de jucariile pentru care detine mandat.


ARTICOLUL 6
Obligatiile importatorilor

(1) Importatorii trebuie sa introduca pe piata numai jucarii conforme.
(2) Inainte de introducerea unei jucarii pe piata, importatorii trebuie sa se asigure ca procedura adecvata de evaluare a conformitatii a fost indeplinita de catre producator.
(3) Importatorii trebuie sa se asigure ca producatorul a intocmit documentatia tehnica, ca jucaria poarta marcajul de conformitate cerut si este insotita de documentele prevazute si ca producatorul a respectat cerintele prevazute la art. 4 alin. (8) si (9).
(4) Atunci cand un importator considera sau are motive sa creada ca o jucarie nu este conforma cu cerintele prevazute la art. 10 si in anexa nr. 2, acesta nu trebuie sa introduca jucaria pe piata pana cand aceasta nu este adusa in conformitate; in cazul in care jucaria prezinta un risc, importatorul trebuie sa informeze producatorul si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.
(5) Importatorii trebuie sa indice numele lor, denumirea inregistrata sau marca lor inregistrata si adresa la care pot fi contactati, pe jucarie sau, daca acest lucru nu este posibil, pe ambalaj ori intr-un document care insoteste jucaria.
(6) Importatorii trebuie sa se asigure ca jucaria este insotita de instructiuni si informatii de siguranta in limba romana.
(7) Importatorii trebuie sa asigure faptul ca, atat timp cat o jucarie se afla in responsabilitatea lor, conditiile de depozitare sau de transport nu pericliteaza conformitatea acesteia cu cerintele prevazute la art. 10 si in anexa nr. 2.
(8) In cazul in care se considera oportun in raport cu riscurile prezentate de o jucarie, pentru a proteja sanatatea si siguranta consumatorilor, importatorii trebuie sa testeze prin esantionare jucariile comercializate, sa investigheze si, daca este cazul, sa pastreze un registru de reclamatii pentru jucariile neconforme si rechemarile de jucarii si sa informeze distribuitorii privind astfel de monitorizari.
(9) Importatorii care considera sau au motive sa creada ca o jucarie introdusa pe piata nu respecta legislatia europeana de armonizare relevanta iau imediat masurile corective necesare pentru ca respectiva jucarie sa fie adusa in conformitate, pentru a o retrage sau pentru a o rechema, dupa caz; atunci cand jucaria prezinta un risc, importatorii trebuie sa informeze imediat Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, indicand detaliile, in special cu privire la neconformitate si la orice masura corectiva luata.
(10) Importatorii trebuie sa pastreze o copie a declaratiei CE de conformitate la dispozitia Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru o perioada de 10 ani dupa introducerea pe piata a jucariei si sa se asigure ca documentatia tehnica poate fi pusa la dispozitia acesteia, la cerere.
(11) Importatorii, la cererea motivata a Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, trebuie sa furnizeze acesteia toate informatiile si documentatia necesare pentru a demonstra conformitatea jucariei, intr-o limba inteleasa de aceasta; importatorii trebuie sa coopereze cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, la cererea acesteia, cu privire la orice actiune intreprinsa pentru eliminarea riscurilor prezentate de jucariile pe care le-au introdus pe piata.


ARTICOLUL 7
Obligatiile distribuitorilor

(1) Atunci cand pun la dispozitie pe piata o jucarie, distribuitorii trebuie sa actioneze cu responsabilitate in ceea ce priveste cerintele aplicabile.
(2) Inainte de a pune la dispozitie pe piata o jucarie, distribuitorii trebuie sa verifice daca jucaria are aplicat marcajul de conformitate cerut, daca aceasta este insotita de documentele necesare si de instructiuni si informatii privind siguranta, in limba romana, si daca producatorul si importatorul au respectat cerintele prevazute la art. 4 alin. (8) si (9) si la art. 6 alin. (5).
(3) Atunci cand un distribuitor considera sau are motive sa creada ca o jucarie nu este in conformitate cu cerintele prevazute la art. 10 si in anexa nr. 2, acesta nu trebuie sa puna la dispozitie pe piata jucaria pana cand aceasta nu este adusa in conformitate. In cazul in care jucaria prezinta un risc, distribuitorul trebuie sa informeze producatorul sau importatorul, precum si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.
(4) Distribuitorii trebuie sa asigure faptul ca, atat timp cat o jucarie se afla in responsabilitatea lor, conditiile de depozitare sau de transport nu pericliteaza conformitatea acesteia cu cerintele prevazute la art. 10 si in anexa nr. 2.
(5) Distribuitorii care considera sau au motive sa creada ca o jucarie pe care au pus-o la dispozitie pe piata nu respecta legislatia europeana de armonizare relevanta trebuie sa se asigure ca se iau imediat masurile corective necesare pentru a aduce in conformitate jucaria, a o retrage sau a o rechema, dupa caz; atunci cand jucaria prezinta un risc, distribuitorii trebuie sa informeze imediat Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, indicand detaliile, in special cu privire la neconformitate si la orice masura corectiva luata.
(6) Distribuitorii, la cererea motivata a Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, trebuie sa furnizeze acesteia toate informatiile si documentatia necesare pentru a demonstra conformitatea jucariei; acestia trebuie sa coopereze cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, la cererea acesteia, cu privire la orice actiune intreprinsa pentru eliminarea riscurilor prezentate de jucariile pe care le-au pus la dispozitie pe piata.


ARTICOLUL 8
Situatiile in care obligatiile producatorilor se aplica importatorilor si distribuitorilor

Un importator sau un distribuitor, atunci cand introduce pe piata o jucarie sub numele sau marca sa ori modifica o jucarie deja introdusa pe piata intr-un mod care ar putea afecta respectarea de catre aceasta a cerintelor aplicabile, este considerat producator in sensul prezentei hotarari si ii revin obligatiile producatorului prevazute la art. 4.


ARTICOLUL 9
Identificarea operatorilor economici

(1) Operatorii economici trebuie sa puna la dispozitia Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, la cerere, datele de identificare ale:
a) oricarui operator economic care le-a furnizat o jucarie;
b) oricarui operator economic caruia i-au furnizat o jucarie.
(2) Operatorii economici trebuie sa poata prezenta informatiile prevazute la alin. (1) pentru o perioada de 10 ani dupa introducerea pe piata a jucariei, in cazul producatorului, si pentru o perioada de 10 ani dupa ce le-a fost furnizata jucaria, in cazul altor operatori economici.


CAPITOLUL III
Conformitatea jucariilor


ARTICOLUL 10
Cerinte esentiale de siguranta

(1) Jucariile pot fi introduse pe piata doar daca respecta cerintele esentiale de siguranta stabilite, respectiv cerintele generale de siguranta prevazute la alin. (2)-(4) si cerintele speciale de siguranta prevazute in anexa nr. 2.
(2) Jucariile, inclusiv substantele chimice pe care le contin, nu trebuie sa puna in pericol siguranta sau sanatatea utilizatorilor sau a partilor terte atunci cand sunt utilizate in conformitate cu destinatia lor sau atunci cand sunt utilizate in mod previzibil, tinand seama de comportamentul copiilor.
(3) Abilitatea utilizatorilor si, daca este cazul, a supraveghetorilor acestora trebuie luata in considerare, in special, in cazul jucariilor care sunt destinate utilizarii de catre copii mai mici de 36 de luni sau altor grupe de varsta specifice.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin alineatul din Hotarare nr. 1075/2012 incepand cu 09.11.2012.

(4) Etichetele aplicate potrivit prevederilor art. 11 alin. (3)-(6), precum si instructiunile de utilizare care insotesc jucariile trebuie sa atraga atentia utilizatorilor sau supraveghetorilor acestora asupra pericolelor inerente si riscurilor de vatamare legate de utilizarea jucariilor si asupra modului de a le evita.
(5) Jucariile introduse pe piata trebuie sa respecte cerintele esentiale de siguranta de-a lungul perioadei previzibile si normale de utilizare.


ARTICOLUL 11
Avertismente

(1) In vederea asigurarii unei utilizari in siguranta, avertismentele facute in temeiul art. 10 alin. (2)-(4) specifica limitele utilizarii adecvate, in conformitate cu anexa nr. 5 partea A.
(2) Pentru categoriile de jucarii enumerate in anexa nr. 5 partea B se folosesc avertismentele prevazute in aceasta; avertismentele prevazute la pct. 2-10 din anexa nr. 5 partea B se folosesc asa cum sunt formulate si niciunul dintre avertismentele specifice mentionate in aceasta anexa nu trebuie sa fie aplicat in cazul in care avertismentele nu corespund utilizarii prevazute pentru jucariile respective, asa cum au fost stabilite tinand seama de functia, dimensiunea si caracteristicile acestora.
(3) Producatorul trebuie sa aplice avertismentele intr-un mod vizibil, usor lizibil, usor de inteles si corect pe jucarie, pe o eticheta aplicata sau pe ambalaj si, daca este cazul, in instructiunile de utilizare care insotesc jucaria.
(4) Jucariile de dimensiuni mici vandute fara ambalaj trebuie sa aiba aplicate avertismentele corespunzatoare.
(5) Avertismentele sunt precedate de cuvintele: "Avertisment" sau "Avertismente", dupa caz.
(6) Avertismentele care determina decizia de a cumpara jucaria, cum ar fi cele care specifica varsta minima si maxima a utilizatorului si celelalte avertismente aplicabile prevazute in anexa nr. 5, trebuie sa fie indicate pe ambalajul de comercializare sau trebuie sa fie vizibile in mod clar pentru utilizator inainte de cumparare, inclusiv atunci cand cumpararea se face prin mijloace electronice.
(7) Avertismentele si instructiunile de siguranta trebuie sa fie scrise in limba romana, potrivit prevederilor art. 4 alin. (10).


ARTICOLUL 12
Libera circulatie

Punerea la dispozitie pe piata pe teritoriul Romaniei a jucariilor care respecta prevederile prezentei hotarari nu poate fi impiedicata.


ARTICOLUL 13
Prezumtia de conformitate

(1) Se considera ca jucariile respecta cerintele esentiale de siguranta prevazute la art. 10 si in anexa nr. 2, atunci cand sunt conforme cu prevederile standardelor romane si/sau standardelor nationale ale celorlalte statelor membre ale Uniunii Europene care adopta standarde armonizate, ale caror numere de referinta au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sau cu parti ale acestora.
(2) Lista cuprinzand standardele romane care adopta standarde armonizate din domeniul sigurantei jucariilor se aproba si se actualizeaza prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei hotarari.


ARTICOLUL 14
Obiectia formala in raport cu un standard armonizat

In cazul in care se considera ca un standard prevazut la art. 13 alin. (1) nu indeplineste in intregime cerintele pe care le acopera si care sunt prevazute la art. 10 si in anexa nr. 2, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri informeaza Comitetul Permanent de pe langa Comisia Europeana, instituit conform art. 5 din Directiva 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, prezentand motivele.


ARTICOLUL 15
Declaratia CE de conformitate

(1) Declaratia CE de conformitate stipuleaza faptul ca indeplinirea cerintelor prevazute la art. 10 si in anexa nr. 2 a fost demonstrata.
(2) Declaratia CE de conformitate contine cel putin elementele prevazute in anexa nr. 3 si in modulele relevante cuprinse in anexele nr. 6-7 si se actualizeaza in permanenta. Declaratia CE de conformitate se intocmeste dupa modelul prevazut in anexa nr. 3. Declaratia CE de conformitate pentru jucariile destinate a fi puse la dispozitie pe piata in Romania se redacteaza sau se traduce, dupa caz, in limba romana.
(3) Prin intocmirea declaratiei CE de conformitate, producatorul isi asuma responsabilitatea pentru conformitatea jucariei.


ARTICOLUL 16
Principii generale ale marcajului CE

(1) Jucariile puse la dispozitie pe piata trebuie sa poarte marcajul CE.
(2) Marcajul CE trebuie sa respecte principiile generale prevazute la art. 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.
(3) Jucariile care au marcajul CE se presupun a fi conforme cu prevederile prezentei hotarari.
(4) Jucariile care nu au marcajul CE sau care nu respecta intr-un alt mod dispozitiile prezentei hotarari pot fi prezentate si utilizate la targuri sau expozitii, cu conditia sa fie insotite de un anunt care sa indice clar faptul ca jucariile nu respecta prezenta hotarare si ca acestea nu vor fi puse la dispozitie pe piata inainte de indeplinirea cerintelor de conformitate.


ARTICOLUL 17
Cerinte pentru aplicarea marcajului CE

(1) Marcajul CE trebuie aplicat in mod vizibil, lizibil si de nesters fie pe jucarie, pe o eticheta atasata sau aplicata, fie pe ambalaj.
(2) In cazul jucariilor de dimensiuni mici si a jucariilor compuse din parti mici, marcajul CE poate fi aplicat pe o eticheta sau pe un prospect insotitor. Daca acest lucru nu este posibil din motive tehnice, in cazul jucariilor vandute prin standuri de expunere, si cu conditia ca standul de expunere sa fi fost folosit initial ca ambalaj pentru jucarii, marcajul CE este aplicat la vedere sau pe standul de expunere.
(3) In cazul in care marcajul CE nu este vizibil din exteriorul ambalajului, daca acesta exista, marcajul CE trebuie aplicat cel putin pe ambalaj.
(4) Marcajul CE trebuie aplicat inainte ca jucaria sa fie introdusa pe piata. Acesta poate fi insotit de o pictograma sau orice alt insemn care indica un risc special sau utilizare speciala.


CAPITOLUL IV
Evaluarea conformitatii


ARTICOLUL 18
Evaluari privind siguranta

Producatorii trebuie sa efectueze, inainte de a pune la dispozitie pe piata jucaria, o analiza a pericolelor de natura chimica, fizica, mecanica, electrica, inflamabilitate, igiena si radioactivitate pe care jucaria le poate prezenta si o evaluare a expunerii potentiale la acestea.


ARTICOLUL 19
Procedurile de evaluare a conformitatii aplicabile

(1) Inainte de a introduce o jucarie pe piata, producatorii trebuie sa utilizeze procedurile de evaluare a conformitatii prevazute la alin. (2) si (3) pentru a demonstra faptul ca jucariile respecta cerintele prevazute la art. 10 si in anexa nr. 2.
(2) Daca producatorul a aplicat standardele prevazute la art. 13 alin. (1), care acopera toate cerintele de siguranta relevante pentru jucarie, producatorul trebuie sa foloseasca procedura de control intern al productiei prevazuta in anexa nr. 6.
(3) Jucaria este supusa examinarii CE de tip prevazuta la art. 20, combinata cu procedura conformitatii de tip prevazuta in modulul C din anexa nr. 8, in urmatoarele cazuri:
a) atunci cand standardele armonizate, ale caror numere de referinta au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si care acopera toate cerintele de siguranta relevante pentru jucarie, nu exista;
b) atunci cand standardele armonizate prevazute la lit. (a) exista si au fost adoptate ca standarde romane si/sau standarde nationale ale celorlalte state membre, dar producatorul nu le-a aplicat sau le-a aplicat doar partial;
c) atunci cand unul sau mai multe dintre standardele armonizate prevazute la lit. (a), care au fost adoptate ca standarde romane si/sau standarde nationale ale celorlalte state membre, au fost publicate cu o restrictie;
d) atunci cand producatorul considera ca natura, proiectarea, constructia sau scopul jucariei necesita o verificare de catre o terta parte.


ARTICOLUL 20
Examinarea CE de tip

Examinarea CE de tip se realizeaza cu respectarea procedurii urmatoare:
a) prezentarea unei cereri pentru examinarea CE de tip, desfasurarea examinarii si emiterea certificatului de examinare CE de tip se desfasoara in conformitate cu procedurile prevazute in anexa nr. 7, respectiv combinarea tipului de productie cu tipul de proiect;
b) cererea pentru examinarea CE de tip include o descriere a jucariei si o indicatie a locului de productie, inclusiv adresa;
c) in cazul in care un organism de evaluare a conformitatii notificat potrivit prevederilor art. 22, denumit in continuare organism notificat, efectueaza examinarea CE de tip, acesta evalueaza, daca este necesar, impreuna cu producatorul, analiza efectuata de catre producator in conformitate cu art. 18 a pericolelor pe care jucaria le poate prezenta;
d) certificatul de examinare CE de tip include o trimitere la prezenta hotarare, o imagine colorata si o descriere clara a jucariei, inclusiv dimensiunile acesteia, si o lista a incercarilor efectuate, facand referire la raportul de incercare relevant;
e) certificatul de examinare CE de tip trebuie revizuit ori de cate ori este necesar, in special in cazul unei modificari a procesului de productie, a materiilor prime sau a componentelor jucariei si, in orice caz, la fiecare 5 ani;
f) certificatul de examinare CE de tip trebuie retras daca jucaria nu indeplineste cerintele esentiale de siguranta prevazute la art. 10 si in anexa nr. 2;
g) se interzice organismelor notificate sa elibereze certificatul de examinare CE de tip pentru jucariile carora li s-a refuzat sau retras certificatul de examinare CE de tip de catre un alt organism notificat;
h) documentatia tehnica si corespondenta referitoare la procedurile de examinare CE de tip se intocmesc, dupa caz, in limba romana sau in limba oficiala a statului membru in care este stabilit organismul notificat ori intr-o limba acceptata de acesta.


ARTICOLUL 21
Documentatia tehnica

(1) Documentatia tehnica mentionata la art. 4 alin. (2) contine toate datele si detaliile relevante referitoare la mijloacele utilizate de producator pentru a garanta faptul ca jucariile respecta cerintele prevazute la art. 10 si in anexa nr. 2 si, in special, contine documentele enumerate in anexa nr. 4.
(2) Documentatia tehnica se intocmeste in una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene, sub rezerva dispozitiilor prevazute la art. 20 lit. h).
(3) La solicitarea motivata a Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, producatorul trebuie sa furnizeze o traducere a partilor relevante din documentatia tehnica, in limba romana. Atunci cand Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor solicita unui producator documentatia tehnica sau traducerea unei parti a acesteia, poate stabili un termen de 30 de zile pentru a raspunde cererii, daca existenta unui risc serios si imediat nu justifica stabilirea unui termen mai scurt.
(4) In cazul in care producatorul nu respecta obligatiile prevazute la alin. (1)-(3), Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ii poate solicita acestuia sa efectueze o incercare la un organism notificat, pe cheltuiala proprie, intr-un termen determinat, in vederea verificarii conformitatii cu standardele prevazute la art. 13 alin. (1) si cerintele esentiale de siguranta.


CAPITOLUL V
Notificarea organismelor de evaluare a conformitatii


ARTICOLUL 22
Notificarea

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri notifica Comisiei si celorlalte state membre organismele desemnate sa indeplineasca sarcini de evaluare a conformitatii ca parti terte in temeiul art. 20.


ARTICOLUL 23
Autoritatea de notificare

(1) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri este autoritatea de notificare responsabila de instituirea si indeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea si notificarea organismelor de evaluare a conformitatii in sensul prezentei hotarari si pentru monitorizarea organismelor notificate, inclusiv in ceea ce priveste respectarea prevederilor art. 29.
(2) Evaluarea si monitorizarea prevazute la alin. (1) se realizeaza de catre organismul national de acreditare, in intelesul si conform Regulamentului (CE) nr. 765/2008, recunoscut potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformitatii.


ARTICOLUL 24
Cerinte privind autoritatea de notificare

(1) Autoritatea de notificare functioneaza astfel incat sa evite aparitia conflictelor de interese cu un organism de evaluare a conformitatii si sa garanteze obiectivitatea si impartialitatea activitatilor sale.
(2) In cadrul autoritatii de notificare, decizia cu privire la notificarea organismului de evaluare a conformitatii este luata de persoane competente, altele decat cele care au efectuat evaluarea.
(3) Autoritatea de notificare nu ofera si nu presteaza niciuna dintre activitatile pe care le presteaza organismele de evaluare a conformitatii, nici servicii de consultanta in conditii comerciale sau concurentiale.
(4) Autoritatea de notificare garanteaza confidentialitatea informatiilor obtinute.
(5) Autoritatea de notificare detine personal competent suficient in vederea indeplinirii corespunzatoare a sarcinilor sale.


ARTICOLUL 25
Obligatia de informare cu privire la autoritatile de notificare

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri informeaza Comisia Europeana, denumita in continuare Comisia, in legatura cu procedurile lui de evaluare si notificare a organismelor de evaluare a conformitatii si de monitorizare a organismelor notificate, precum si in legatura cu orice modificari aduse acestora.


ARTICOLUL 26
Cerinte cu privire la organismele notificate

(1) Organismul de evaluare a conformitatii notificat in temeiul prezentei hotarari trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute la alin. (2)-(17).
(2) Organismele de evaluare a conformitatii sunt infiintate in baza legislatiei nationale si au personalitate juridica.
(3) Organismul de evaluare a conformitatii reprezinta un organism de terta parte, independent de organizatia sau de entitatile implicate in procesul de proiectare, fabricare, furnizare, asamblare, utilizare sau intretinere a jucariei pe care o evalueaza. Organismul de evaluare a conformitatii care apartine unei asociatii de intreprinderi sau unei federatii profesionale care reprezinta intreprinderile implicate in proiectarea, fabricarea, furnizarea, asamblarea, utilizarea sau intretinerea jucariilor pe care le evalueaza poate fi considerat a fi un astfel de organism de evaluare a conformitatii, cu conditia sa se demonstreze ca este independent si ca nu exista conflicte de interese.
(4) Organismul de evaluare a conformitatii, personalul din conducerea generala a acestuia si personalul responsabil cu indeplinirea sarcinilor de evaluare a conformitatii nu pot fi proiectantul, producatorul, furnizorul, instalatorul, cumparatorul, proprietarul, utilizatorul sau operatorul de intretinere a jucariilor pe care le evalueaza, nici reprezentantul autorizat al vreuneia dintre acele parti. Acest lucru nu impiedica utilizarea in scopuri personale a jucariilor evaluate care sunt necesare pentru operatiunile organismului de evaluare a conformitatii.
(5) Organismul de evaluare a conformitatii, personalul din conducerea generala a acestuia si personalul responsabil cu indeplinirea sarcinilor de evaluare a conformitatii nu pot fi direct implicati in proiectarea sau fabricarea, comercializarea, instalarea, utilizarea sau intretinerea jucariilor respective si nu reprezinta partile angajate in acele activitati. Acestia nu se implica in activitati care le-ar putea afecta impartialitatea sau integritatea in ceea ce priveste activitatile de evaluare a conformitatii pentru care sunt notificati. Aceste dispozitii se aplica in special serviciilor de consultanta.
(6) Organismele de evaluare a conformitatii se asigura ca activitatile filialelor sau ale subcontractantilor lor nu afecteaza confidentialitatea, obiectivitatea sau impartialitatea activitatilor lor de evaluare a conformitatii.
(7) Organismele de evaluare a conformitatii si personalul acestora indeplinesc activitatile de evaluare a conformitatii la cel mai inalt grad de integritate profesionala si de competenta tehnica necesara in domeniul respectiv si sunt liberi de orice presiuni si stimulente, indeosebi financiare, care le-ar putea influenta aprecierea sau rezultatele activitatilor lor de evaluare a conformitatii, in special in ceea ce priveste persoanele sau grupurile de persoane interesate de rezultatele activitatilor in cauza.
(8) Organismele de evaluare a conformitatii trebuie sa fie capabile sa indeplineasca toate sarcinile de evaluare a conformitatii atribuite lor potrivit dispozitiilor art. 20 si in legatura cu care au fost notificate, indiferent daca sarcinile respective sunt indeplinite chiar de catre organismul de evaluare a conformitatii sau in numele si sub responsabilitatea acestuia.
(9) De fiecare data si pentru fiecare procedura de evaluare a conformitatii si pentru fiecare tip sau categorie de jucarie pentru care este notificat, un organism de evaluare a conformitatii trebuie sa aiba la dispozitie:
a) personalul necesar avand cunostinte tehnice si experienta suficienta si adecvata pentru a indeplini sarcinile de evaluare a conformitatii;
b) descrierile necesare ale procedurilor in conformitate cu care se realizeaza evaluarea conformitatii, asigurandu-se transparenta si posibilitatea de a reproduce procedurile in cauza. Organismul trebuie sa dispuna de politici si proceduri adecvate, care fac o distinctie intre sarcinile indeplinite ca organism notificat si orice alte activitati;
c) procedurile necesare pentru a-si desfasura activitatile tinand seama in mod corespunzator de dimensiunea unei intreprinderi, domeniul de activitate si structura acesteia, de gradul de complexitate al tehnologiei utilizate pentru producerea jucariei respective, precum si de caracterul de serie sau de masa al procesului de productie.
(10) Organismul de evaluare a conformitatii trebuie sa dispuna de mijloacele necesare pentru a indeplini in mod corespunzator sarcinile tehnice si administrative legate de activitatile de evaluare a conformitatii si sa aiba acces la toate echipamentele sau facilitatile necesare.
(11) Personalul responsabil de indeplinirea activitatilor de evaluare a conformitatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa aiba o pregatire tehnica si profesionala solida care sa acopere toate activitatile de evaluare a conformitatii din domeniul de aplicare relevant pentru care organismul de evaluare a conformitatii a fost notificat;
b) sa detina cunostinte satisfacatoare ale cerintelor evaluarilor pe care le efectueaza si autoritatea corespunzatoare pentru realizarea acestor evaluari;
c) sa aiba cunostinte si intelegerea corespunzatoare a cerintelor esentiale, a standardelor armonizate aplicabile si a dispozitiilor relevante din legislatia europeana de armonizare relevanta si a regulamentelor de punere in aplicare a acesteia;
d) sa aiba aptitudinea necesara pentru a intocmi certificate, evidente si rapoarte care sa demonstreze ca au fost realizate evaluari.
(12) Trebuie asigurata impartialitatea organismelor de evaluare a conformitatii, a conducerii generale si a personalului de evaluare al acestora.
(13) Remuneratia conducerii generale si a personalului de evaluare al unui organism de evaluare a conformitatii nu trebuie sa depinda de numarul de evaluari realizate sau de rezultatele evaluarilor respective.
(14) Organismele de evaluare a conformitatii incheie o asigurare de raspundere civila, cu exceptia cazului in care aceasta raspundere este asigurata de stat prin legislatia aplicabila.
(15) Personalul unui organism de evaluare a conformitatii trebuie sa pastreze secretul profesional referitor la toate informatiile obtinute in indeplinirea sarcinilor sale, potrivit prevederilor art. 20, mai putin fata de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri. Drepturile de proprietate intelectuala sunt protejate.
(16) Organismele de evaluare a conformitatii trebuie sa participe la activitatile de standardizare relevante si la activitatile grupului de coordonare a organismelor notificate infiintat in temeiul art. 37 sau sa se asigure ca personalul lor de evaluare este informat cu privire la aceste activitati si trebuie sa puna in aplicare ca orientare generala deciziile si documentele administrative produse ca rezultat al activitatii grupului respectiv.
(17) Organismele de evaluare a conformitatii trebuie sa fie acreditate de catre organismul national de acreditare prevazut la art. 23 alin. (2).


ARTICOLUL 27
Prezumtia de conformitate

In cazul in care un organism de evaluare a conformitatii demonstreaza conformitatea sa cu criteriile prevazute in standardele romane si/sau nationale ale unui stat membru care adopta standarde armonizate sau in parti ale acestora, ale caror referinte au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se considera ca organismul de evaluare a conformitatii se conformeaza cerintelor prevazute la art. 26 alin. (2)-(16), in masura in care acele standarde aplicabile acopera aceste cerinte.


ARTICOLUL 28
Obiectia formala cu privire la standardele armonizate

In cazul in care exista o obiectie formala cu privire la standardele prevazute la art. 27, se aplica prevederile art. 14.


ARTICOLUL 29
Filiale ale organismelor notificate si subcontractarea de catre organismele notificate

(1) In cazul in care un organism notificat subcontracteaza anumite sarcini referitoare la evaluarea conformitatii sau recurge la o filiala, acesta se asigura ca subcontractantul sau filiala indeplineste cerintele prevazute la art. 26 alin. (2)-(16) si informeaza Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri in acest sens.
(2) Organismele notificate preiau intreaga responsabilitate pentru sarcinile indeplinite de subcontractanti sau filiale, oriunde ar fi acestea stabilite.
(3) Activitatile pot fi subcontractate sau indeplinite de o filiala doar cu acordul clientului.
(4) Organismele notificate pastreaza la dispozitia Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri documentele relevante privind evaluarea calificarilor subcontractantului sau ale filialei si privind activitatile indeplinite de acestia in temeiul art. 20.


ARTICOLUL 30
Cererea de notificare

(1) In scopul notificarii, in temeiul prezentei hotarari, organismul de evaluare a conformitatii trebuie sa depuna o cerere de notificare la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.
(2) Cererea mentionata la alin. (1) trebuie insotita de o descriere a activitatilor de evaluare a conformitatii, a modulului sau modulelor de evaluare a conformitatii si a jucariei sau jucariilor pentru care organismul se considera a fi competent, precum si de certificatul de acreditare, eliberat de organismul national de acreditare prevazut la art. 23 alin. (2), care atesta ca organismul de evaluare a conformitatii indeplineste cerintele prevazute la art. 26 alin. (2)-(16).


ARTICOLUL 31
Procedura de notificare

(1) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri notifica numai organismele de evaluare a conformitatii care indeplinesc cerintele prevazute la art. 26.
(2) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri desemneaza prin ordin al ministrului organismele de evaluare a conformitatii ce se notifica. Aceste ordine se actualizeaza ori de cate ori este necesar.
(3) Desemnarea prevazuta la alin. (2) se realizeaza in baza procedurii stabilite la art. 4 alin. (5) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor.
(4) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri notifica Comisia si celelalte state membre folosind instrumentul de notificare electronica dezvoltat si gestionat de aceasta.
(5) Notificarea include informatii complete privind activitatile de evaluare a conformitatii, modulul sau modulele de evaluare a conformitatii si jucaria sau jucariile in cauza, precum si atestarea competentei necesare.
(6) Organismul notificat potrivit alin. (4) este considerat organism notificat in sensul prezentei hotarari si poate indeplini activitatile unui organism notificat numai in cazul in care nu exista obiectii din partea Comisiei sau a celorlalte state membre, transmise in termen de doua saptamani de la notificare.
(7) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri informeaza Comisia si celelalte state membre cu privire la orice modificari relevante ulterioare aduse notificarii.


ARTICOLUL 32
Modificari ale notificarilor

(1) In cazul in care Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri a constatat sau a fost informat ca un organism notificat nu mai indeplineste cerintele prevazute la art. 26 alin. (2)-(16) sau ca acesta nu isi indeplineste obligatiile, va restrictiona, suspenda sau retrage notificarea, dupa caz, in functie de gravitatea incalcarii cerintelor sau a neindeplinirii obligatiilor. Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri informeaza imediat Comisia si statele membre in consecinta.
(2) In caz de restrictionare, suspendare sau retragere a notificarii sau in cazul in care organismul notificat si-a incetat activitatea acesta preda dosarele unui alt organism notificat in vederea prelucrarii sau le pune la dispozitia Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, la cererea acestora.


ARTICOLUL 33
Contestarea competentei organismelor notificate

(1) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri prezinta Comisiei, la cerere, toate informatiile care au stat la baza notificarii sau la mentinerea competentei organismului respectiv.
(2) In cazul in care Comisia constata ca un organism notificat nu indeplineste sau nu mai indeplineste cerintele pentru a fi notificat, informeaza Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri care trebuie sa adopte masurile corective necesare, inclusiv retragerea notificarii, in functie de necesitate.


ARTICOLUL 34
Obligatii operationale pentru organismele notificate

(1) Organismele notificate realizeaza evaluari ale conformitatii potrivit procedurii de evaluare a conformitatii prevazute la art. 20.
(2) Evaluarea conformitatii se realizeaza in mod proportional, evitand sarcinile inutile pentru operatorii economici. Organismele de evaluare a conformitatii isi desfasoara activitatea tinand seama in mod corespunzator de dimensiunea unei intreprinderi, domeniul de activitate si structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei folosite in cazul jucariei respective, precum si de caracterul de serie sau de masa al procesului de productie.
Procedand astfel, organismele in cauza respecta totusi gradul de precizie si nivelul de protectie necesare pentru conformitatea jucariei cu prevederile prezentei hotarari.
(3) In cazul in care un organism notificat constata ca producatorul nu indeplineste cerintele prevazute la art. 10 si in anexa nr. 2 sau standardele prevazute la art. 13 alin. (1) sau specificatiile tehnice corespunzatoare, acesta solicita producatorului respectiv sa adopte masurile corective corespunzatoare si nu emite certificatul de examinare CE de tip prevazut la art. 20.
(4) In cazul in care, pe parcursul monitorizarii conformitatii, ulterior emiterii unui certificat de examinare CE de tip, un organism notificat constata ca o jucarie nu mai este conforma, acesta solicita producatorului sa adopte masurile corective corespunzatoare si suspenda sau retrage certificatul de examinare CE de tip, daca este necesar.
(5) In cazul in care nu sunt adoptate masuri corective sau acestea nu au efectul cerut, organismul notificat restrictioneaza, suspenda sau retrage certificatul de examinare CE de tip, dupa caz.


ARTICOLUL 35
Obligatia de informare care revine organismelor notificate

(1) Organismele notificate informeaza Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri in legatura cu:
a) orice refuz, restrictionare, suspendare sau retragere a unui certificat de examinare CE de tip;
b) toate circumstantele care afecteaza domeniul de aplicare si conditiile notificarii;
c) orice cerere de informare cu privire la activitatile de evaluare a conformitatii, primita de la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor;
d) la cerere, activitatile de evaluare a conformitatii realizate in limita domeniului de aplicare a notificarii si in legatura cu orice alta activitate realizata, inclusiv activitati transfrontaliere si de subcontractare.
(2) Organismele notificate furnizeaza celorlalte organisme notificate care indeplinesc activitati similare de evaluare a conformitatii care se refera la aceleasi jucarii informatii relevante privind aspecte legate de rezultate negative si, la cerere, rezultatele pozitive ale evaluarii conformitatii.


ARTICOLUL 36
Schimbul de experienta

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri participa la schimbul de experienta intre autoritatile nationale ale statelor membre responsabile de politica privind notificarea, organizat de catre Comisie.


ARTICOLUL 37
Coordonarea organismelor notificate

Organismele notificate de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri participa la activitatea grupului sau grupurilor sectorial/sectoriale ale organismelor notificate la nivel european in mod direct sau prin reprezentanti desemnati.


CAPITOLUL VI
Obligatii si competente ale autoritatilor romane


ARTICOLUL 38
Principiul precautiei

In situatia in care Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor adopta masuri cu respectarea prevederilor prezentei hotarari in special a celor prevazute la art. 39, ia in considerare in mod corespunzator si principiul precautiei, astfel cum este definit prin Comunicarea Comisiei nr. 1 din 2 februarie 2000 privind principiul precautiei.


ARTICOLUL 39
Obligatia generala de organizare a supravegherii pietei

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor organizeaza si efectueaza supravegherea jucariilor introduse pe piata, in conformitate cu prevederile aplicabile prevazute la art. 15-29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 si cu art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 20/2010, precum si cu respectarea prevederilor art. 40 din prezenta hotarare.


ARTICOLUL 40
Instructiuni pentru organismul notificat

(1) Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor poate solicita unui organism notificat sa ii furnizeze informatii cu privire la orice certificat de examinare CE de tip pe care organismul respectiv l-a emis sau l-a retras ori cu privire la orice refuz de a emite un astfel de certificat, inclusiv rapoartele de incercari si documentatia tehnica.
(2) In cazul in care Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor constata ca o jucarie nu indeplineste cerintele esentiale de siguranta prevazute la art. 10 si in anexa nr. 2, aceasta solicita organismului notificat, daca este cazul, retragerea certificatului de examinare CE de tip pentru jucaria respectiva.
(3) In functie de necesitati si in special in cazurile prevazute la art. 20 lit. e) Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor cere organismului notificat revizuirea certificatului de examinare CE de tip.


ARTICOLUL 41
Procedura aplicabila jucariilor care prezinta un risc la nivel national

(1) In cazul in care Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a luat masuri in conformitate cu art. 20 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 sau in cazul in care are motive suficiente sa considere ca o jucarie care face obiectul prezentei hotarari prezinta un risc pentru sanatatea sau siguranta persoanelor, realizeaza o evaluare cu privire la jucaria in cauza, conform tuturor cerintelor stabilite in prezenta hotarare. Operatorii economici respectivi trebuie sa coopereze cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor atunci cand este cazul.
(2) Daca in cursul acestei evaluari Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor constata ca jucaria nu respecta cerintele prevazute in prezenta hotarare, solicita fara intarziere operatorului economic in cauza sa intreprinda actiunea corectiva adecvata pentru a aduce jucaria in conformitate, sa retraga jucaria de pe piata sau sa o recheme intr-un termen rezonabil, proportional cu natura riscului implicat.
(3) Prevederile alin. (2) se completeaza cu cele ale art. 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.
(4) Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor informeaza organismul notificat respectiv.
(5) In cazul in care Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor considera ca neconformitatea nu este limitata la teritoriul Romaniei informeaza Comisia si celelalte state membre cu privire la rezultatele evaluarii si la masurile solicitate sa fie intreprinse de operatorul economic.
(6) Operatorul economic in cauza trebuie sa ia masurile corective adecvate pentru jucariile pe care le-a pus la dispozitie pe piata.
(7) In cazul in care operatorul economic in cauza nu intreprinde actiunile corective adecvate in termenul mentionat la alin. (2), Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ia masurile provizorii corespunzatoare pentru a interzice sau a restrictiona punerea la dispozitie a jucariei pe piata nationala, a retrage jucaria de pe piata sau a o rechema. Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor informeaza Comisia si celelalte state membre, fara intarziere, cu privire la respectivele masuri.
(8) Informatiile mentionate la alin. (7) includ toate detaliile disponibile, in special datele necesare identificarii jucariei neconforme, originea acesteia, natura neconformitatii invocate si riscul implicat, tipul si durata masurilor nationale adoptate, precum si argumentele prezentate de operatorul economic in cauza.
(9) Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor indica, in special, daca neconformitatea este cauzata de:
a) neindeplinirea de catre jucarie a cerintelor referitoare la sanatatea sau siguranta persoanelor; sau
b) deficientele existente in standardele prevazute la art. 13 alin. (1), care confera o prezumtie de conformitate.
(10) Atunci cand autoritatea competenta de supraveghere a pietei din alt stat membru initiaza procedura, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor informeaza fara intarziere Comisia si celelalte state membre cu privire la orice masuri adoptate si informatii suplimentare detinute cu privire la neconformitatea jucariei respective si, in caz de dezacord fata de masura notificata de acel stat membru, isi prezinta obiectiile.
(11) In cazul in care, in termen de 3 luni de la primirea informatiilor mentionate la alin. (7), nu s-au formulat obiectii din partea unui stat membru sau a Comisiei cu privire la o masura provizorie luata de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, masura respectiva este considerata justificata.
(12) Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor trebuie sa ia masurile restrictive adecvate in legatura cu jucaria in cauza, cum ar fi retragerea fara intarziere a acesteia de pe piata.


ARTICOLUL 42
Procedura europeana de salvgardare

(1) La finalizarea procedurii prevazute la art. 41 alin. (6) si (7), in cazul in care masura nationala este considerata justificata, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor adopta masurile necesare pentru a se asigura ca jucaria neconforma este retrasa de pe piata si informeaza Comisia in consecinta.
(2) In cazul in care masura nationala este considerata nejustificata, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor o retrage.


ARTICOLUL 43
Schimbul de informatii - Sistemul comunitar de schimb rapid de informatii

In cazul in care o masura mentionata la art. 41 alin. (7) reprezinta un tip de masura pentru care, in temeiul art. 22 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008, se solicita notificarea prin intermediul Sistemului comunitar de schimb rapid de informatii, nu se impune efectuarea unei notificari separate in temeiul art. 41 alin. (7) din prezenta hotarare daca sunt indeplinite urmatoarelor conditii:
a) notificarea prin intermediul Sistemului comunitar de schimb rapid de informatii specifica faptul ca notificarea masurii este solicitata si de catre prezenta hotarare;
b) documentele justificative mentionate la art. 41 alin. (8) si (9) sunt anexate la notificarea Sistemului comunitar de schimb rapid de informatii.


ARTICOLUL 44
Neconformitatea formala

(1) Fara a aduce atingere prevederilor art. 41, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor solicita operatorului economic in cauza sa puna capat neconformitatii respective atunci cand constata oricare dintre urmatoarele:
a) marcajul CE a fost aplicat cu incalcarea prevederilor art. 16 sau ale art. 17;
b) marcajul CE de conformitate nu a fost aplicat;
c) declaratia CE de conformitate nu a fost intocmita;
d) declaratia CE de conformitate nu a fost intocmita corect;
e) documentatia tehnica nu este disponibila sau este incompleta.
(2) In cazul in care neconformitatea mentionata la alin. (1) se mentine, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor adopta masurile adecvate pentru a restrictiona sau a interzice punerea la dispozitie pe piata a jucariei sau pentru a se asigura ca aceasta este rechemata sau retrasa de pe piata.


CAPITOLUL VII
Dispozitii administrative speciale


ARTICOLUL 45
Raportarea

(1) Pana la 20 iulie 2014 si, ulterior, la fiecare 5 ani, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri transmite Comisiei un raport privind aplicarea prezentei hotarari.
(2) Raportul respectiv contine o evaluare a situatiei cu privire la siguranta jucariilor si la eficacitatea prezentei hotarari, precum si o prezentare a activitatilor de supraveghere a pietei efectuate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.


ARTICOLUL 46
Transparenta si confidentialitate

In cazul in care Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor adopta masuri in temeiul prezentei hotarari, se aplica cerintele de transparenta si confidentialitate prevazute la art. 14 din Legea nr. 245/2004 privind securitatea generala a produselor, republicata.


ARTICOLUL 47
Motivatia masurilor

(1) Orice masura adoptata in temeiul prezentei hotarari in vederea interzicerii sau a restrictionarii introducerii pe piata a unei jucarii sau a retragerii de pe piata sau rechemarii acesteia precizeaza motivele exacte care stau la baza masurii respective.
(2) Astfel de masuri sunt notificate fara intarziere partii vizate, iar contestatiile formulate impotriva masurilor aplicate de reprezentantii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor in procesele-verbale incheiate sunt solutionate de instantele competente potrivit legii.


ARTICOLUL 48
Sanctiuni

(1) Incalcarea dispozitiilor prezentei hotarari atrage raspunderea patrimoniala, civila, disciplinara, contraventionala sau penala, dupa caz, a celor vinovati, in conditiile legii.
(2) Constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) nerespectarea prevederilor art. 4-7, cu amenda de la 4.000 lei la 7.500 lei si, dupa caz, retragerea de pe piata si/sau rechemarea de la consumatori sau interzicerea introducerii pe piata si/sau a punerii la dispozitie pe piata a jucariilor neconforme;
b) nerespectarea prevederilor art. 10 si 11, cu amenda de la 6.500 lei la 10.000 lei si, dupa caz, retragerea de pe piata si/sau rechemarea de la consumatori sau interzicerea introducerii pe piata si/sau a punerii la dispozitie pe piata a jucariilor neconforme;
c) nerespectarea prevederilor art. 15-17, cu amenda de la 1.500 lei la 5.000 lei si, dupa caz, retragerea de pe piata si/sau rechemarea de la consumatori sau interzicerea introducerii pe piata si/sau a punerii la dispozitie pe piata a jucariilor neconforme;
d) nerespectarea prevederilor art. 9, cu amenda de la 2.000 lei la 6.000 lei si interzicerea introducerii pe piata si/sau a punerii la dispozitie pe piata a jucariilor neconforme, pana la furnizarea datelor de identificare solicitate.
(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor contraventionale se fac de catre reprezentantii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.
(4) Contraventiilor prevazute la alin. (2) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri notifica Comisiei fara intarziere orice modificare ulterioara a alin. (2).


CAPITOLUL VIII
Dispozitii tranzitorii si finale


ARTICOLUL 49

Prevederile Legii nr. 245/2004, republicata, se aplica in cazul jucariilor in conformitate cu art. 1 alin. (2) din acesta.


ARTICOLUL 50

(1) Este permisa punerea la dispozitie pe piata a jucariilor care sunt conforme cu Hotararea Guvernului nr. 396/2003 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de jucarii, cu modificarile si completarile ulterioare, si care au fost introduse pe piata inainte de data de 20 iulie 2011.
(2) In plus fata de dispozitiile prevazute la alin. (1), este permisa punerea la dispozitie pe piata a jucariilor care sunt conforme cu toate prevederile prezentei hotarari, cu exceptia celor prevazute la pct. III din anexa nr. 2, cu conditia ca aceste jucarii sa indeplineasca cerintele prevazute la subpct. 3 al pct. II din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 396/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si daca au fost introduse pe piata inainte de data de 20 iulie 2013.


ARTICOLUL 51

Anexele nr. 1-8 fac parte integranta din prezenta hotarare.


ARTICOLUL 52

Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 20 iulie 2011.


ARTICOLUL 53

La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 396/2003 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de jucarii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 264 din 16 aprilie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga, cu exceptia alin. (1) al art. 2 si a subpct. 3 al pct. II din anexa nr. 2, care se abroga la data de 20 iulie 2013.

*
Prezenta hotarare transpune Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 18 iunie 2009 privind siguranta jucariilor, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 170 din 30 iunie 2009.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC


                       Contrasemneaza:
                       ───────────────
             Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,
                        Ion Ariton


Bucuresti, 26 ianuarie 2011.
Nr. 74.


ANEXA Nr. 1


LISTA
produselor care nu sunt considerate in mod special jucarii

1. Obiecte decorative pentru festivitati si ceremonii
2. Produse destinate colectionarilor, cu conditia ca produsele respective sau ambalajul acestora sa indice in mod clar si lizibil ca sunt destinate colectionarilor in varsta de cel putin 14 ani. Exemple din aceasta categorie sunt urmatoarele:
a) modele detaliate si fidele la scara redusa;
b) truse de asamblare a modelelor detaliate si fidele la scara redusa;
c) papusi folclorice si decorative si alte articole similare;
d) copii istorice de jucarii;
e) reproduceri ale armelor de foc reale.
3. Echipament sportiv, inclusiv patine cu rotile, patine cu role in linie si skateboarduri destinate utilizarii de catre copii cu o greutate de peste 20 kg
___________
Punctul 3. a fost modificat prin alineatul din Hotarare nr. 1075/2012 incepand cu 09.11.2012.

4. Biciclete cu o inaltime maxima a seii mai mare de 435 mm, masurata ca distanta verticala de la sol la suprafata superioara a seii, cu saua in pozitie orizontala si reglata la punctul de insertie minim
5. Trotinete si alte mijloace de transport sportive sau care sunt destinate utilizarii pentru deplasarea pe sosele sau drumuri publice.
___________
Punctul 5. a fost modificat prin punctul 1. din Hotarare nr. 1075/2012 incepand cu 09.11.2012.

6. Vehicule cu motor electric care sunt destinate utilizarii pentru deplasarea pe soselele sau drumurile publice ori pe trotuarul de pe marginea acestora
7. Echipament acvatic destinat utilizarii in apa adanca si dispozitive destinate invatarii inotului de catre copii, precum scaune plutitoare pentru inot si accesorii de facilitare a inotului
8. Puzzle-uri care contin peste 500 de piese
9. Pusti si pistoale cu gaz comprimat, cu exceptia pustilor si a pistoalelor cu apa, precum si arcuri cu sageti a caror coarda in stare detensionata are o lungime totala mai mare de 120 cm.
___________
Punctul 9. a fost modificat prin punctul 2. din Hotarare nr. 1075/2012 incepand cu 09.11.2012.

10. Artificii, inclusiv capse de percutie care nu sunt concepute in mod special pentru jucarii
11. Produse si jocuri care utilizeaza proiectile cu varf ascutit, precum seturile de sageti tip darts cu varf metalic
12. Produse educative functionale, cum ar fi cuptoare electrice, fiare de calcat sau alte produse functionale alimentate la o tensiune nominala mai mare de 24 de volti, vandute exclusiv in scopuri didactice si utilizate sub supravegherea adultilor
13. Produse destinate sa fie utilizate in scoli in scopuri educative si in alte contexte pedagogice sub supravegherea unui instructor adult, cum ar fi echipamentele stiintifice
14. Echipamente electronice, cum ar fi calculatoarele personale si consolele de jocuri, care sunt utilizate pentru accesarea programelor informatice interactive si perifericelor asociate acestora, cu exceptia cazului in care echipamentele electronice sau perifericele asociate sunt special concepute pentru copii si destinate acestora si au valoare ludica in sine, cum ar fi calculatoarele personale, tastaturile, manetele sau volanele special concepute
15. Programe informatice interactive, destinate activitatilor recreative si de divertisment, cum ar fi jocurile pe calculator si suporturile lor de stocare, cum ar fi CD-urile
16. Suzete pentru copii
17. Corpuri de iluminat atragatoare pentru copii
18. Transformatoare electrice pentru jucarii
19. Accesorii de moda pentru copii, care nu sunt destinate utilizarii pentru joaca


ANEXA Nr. 2


CERINTE SPECIALE DE SIGURANTA

I. Proprietati fizice si mecanice
1. Jucariile si partile acestora, precum si elementele de fixare, in cazul jucariilor montate, trebuie sa aiba rezistenta mecanica si, daca este cazul, stabilitatea necesara pentru a rezista solicitarilor la care sunt supuse in timpul utilizarii, fara a se distruge sau a se deforma cu riscul de a provoca raniri fizice.
2. Muchiile, proeminentele, snururile, cablurile si elementele de fixare accesibile ale jucariilor trebuie sa fie concepute si fabricate astfel incat pericolul de ranire fizica la contactul cu acestea sa fie redus pe cat posibil la minimum.
3. Jucariile trebuie proiectate si fabricate astfel incat sa nu prezinte vreun risc sau doar riscuri minime inerente utilizarii acestora, riscuri care ar putea fi cauzate de miscarea partilor componente ale acestora.
4. a) Jucariile si partile lor componente nu trebuie sa prezinte pericol de strangulare.
b) Jucariile si partile componente ale acestora nu trebuie sa prezinte pericolul de asfixiere prin intreruperea fluxului de aer ca urmare a obstructiei externe a cailor respiratorii ale gurii si ale nasului.
c) Jucariile si partile componente ale acestora trebuie sa aiba dimensiuni care sa nu prezinte niciun pericol de asfixiere prin intreruperea fluxului de aer ca urmare a obstructiei cailor respiratorii din cauza unor obiecte blocate in cavitatea bucala sau faringe ori la intrarea cailor respiratorii inferioare.
d) Jucariile destinate in mod evident copiilor mai mici de 36 de luni, partile lor componente si orice parte detasabila a acestora trebuie sa aiba dimensiunile in asa fel incat sa nu poata fi inghitite sau inhalate. Acest lucru se aplica si altor jucarii destinate a fi introduse in cavitatea bucala, precum si partilor componente ale acestora si partilor detasabile.
e) Ambalajele in care jucariile sunt introduse in vederea vanzarii cu amanuntul nu trebuie sa prezinte pericol de strangulare sau de asfixiere prin obstructia externa a cailor respiratorii ale gurii si ale nasului.
f) Jucariile continute in produsele alimentare sau amestecate cu un produs alimentar trebuie sa aiba propriul lor ambalaj. Acest ambalaj, asa cum se prezinta, trebuie sa aiba dimensiunile astfel incat sa impiedice inghitirea si/sau inhalarea acestuia.
g) Ambalajul jucariilor, mentionat la lit. e) si f), care este sferic, de forma unui ou sau elipsoidal, si orice parte detasabila a acestuia sau a unui ambalaj cilindric cu capete rotunjite trebuie sa aiba dimensiuni care sa impiedice obstructia cailor respiratorii prin intepenirea lui in cavitatea bucala sau faringe ori prin oprirea lui la intrarea in caile respiratorii inferioare.
h) Jucariile care fac corp comun cu un produs alimentar si in cazul carora, pentru a avea acces direct la jucarie, este necesara consumarea produsului alimentar sunt interzise. Partile jucariilor atasate in mod direct la un produs alimentar trebuie sa indeplineasca cerintele stabilite la lit. c) si d).
5. Jucariile acvatice trebuie sa fie proiectate si fabricate astfel incat sa se reduca, pe cat posibil, atunci cand sunt folosite conform instructiunilor de utilizare, pericolul de a-si pierde starea de plutire si sprijinul acordat copilului.
6. Jucariile in care se poate patrunde si care constituie astfel un spatiu inchis pentru ocupanti trebuie sa aiba o iesire pe care utilizatorul sa o poata deschide cu usurinta actionand din interior spre exterior.
7. Jucariile care confera mobilitate utilizatorilor trebuie sa fie dotate, pe cat posibil, cu un dispozitiv de franare adecvat tipului de jucarie si in raport cu energia cinetica generata de aceasta. Dispozitivul de franare trebuie sa fie usor de actionat de catre utilizator si fara a produce caderi sau raniri fizice pentru utilizatori sau terti.
Viteza maxima prin constructie a jucariilor electrice prevazute cu loc pe care copiii se pot aseza trebuie sa fie limitata, astfel incat sa reduca la minimum riscul de raniri fizice.
8. Forma, compozitia proiectilelor si energia cinetica pe care o pot genera in momentul lansarii lor cu o jucarie conceputa in acest scop trebuie sa fie concepute astfel incat sa nu existe pericolul de ranire a utilizatorului jucariei sau a tertilor, tinandu-se seama de natura jucariei.
9. Jucariile trebuie sa fie fabricate astfel incat sa garanteze ca:
a) temperatura maxima si minima a oricarei suprafete accesibile nu provoaca pericolul unor vatamari corporale la atingere;
b) lichidele si gazul continute in jucarie nu ating temperaturi sau presiuni care, daca acestea se scurg din jucarie din alte motive decat cele esentiale functionarii corespunzatoare a jucariei, pot provoca arsuri, opariri sau alte vatamari corporale.
10. Jucariile create sa emita un sunet trebuie sa fie concepute si fabricate, in ceea ce priveste valorile maxime ale zgomotului tip impuls si ale zgomotului continuu, astfel incat sunetul pe care il emit sa nu afecteze auzul copiilor.
11. Jucariile de activitati sunt fabricate astfel incat sa reduca, pe cat posibil, pericolul de strivire sau de prindere a partilor corpului sau de prindere a hainelor, precum si pericolul de cadere, impact si inec. In special, orice suprafata a acestor jucarii la care au acces si pe care se pot juca unul sau mai multi copii este conceputa pentru a le putea suporta greutatea.
II. Inflamabilitatea
1. Jucariile nu trebuie sa constituie un material inflamabil periculos pentru mediul inconjurator al copilului. In acest scop, ele trebuie sa fie realizate din materiale care sa indeplineasca cel putin una dintre urmatoarele conditii:
a) sa nu arda sub actiunea directa a unei flacari, scantei sau a unei alte surse potentiale de foc;
b) sa nu fie usor inflamabile (flacara sa se stinga imediat ce dispare cauza focului);
c) daca se aprind, trebuie sa arda incet si sa prezinte o viteza mica de propagare a flacarii;
d) sa fie astfel concepute, incat oricare ar fi compozitia chimica a jucariilor, sa intarzie mecanic procesul de ardere.
Astfel de materiale inflamabile nu trebuie sa prezinte pericolul ca focul sa se propage la celelalte materiale folosite in jucarie.
2. Jucariile care, din ratiuni indispensabile functionarii lor, contin substante sau amestecuri care indeplinesc criteriile de clasificare prevazute la pct. 1 din apendicele B, in special materiale si echipamente pentru experimente chimice, asamblare de machete, mulaje plastice sau ceramice, emailare, fotografiere sau alte activitati similare, nu trebuie sa contina ca atare substante sau amestecuri care sa poata deveni inflamabile in urma pierderii componentilor volatili neinflamabili.
3. Jucariile, cu exceptia capselor cu percutie, nu trebuie sa fie explozibile sau sa contina elemente ori substante susceptibile sa explodeze in caz de utilizare, in conformitate cu art. 10 alin. (2) din hotarare.
4. Jucariile si in special jocurile si jucariile tip truse chimice nu trebuie sa contina ca atare substante sau amestecuri care:
a) amestecate pot exploda prin reactie chimica sau prin incalzire;
b) amestecate cu substante oxidante pot exploda; sau
c) contin componente volatile inflamabile in aer care sunt capabile sa formeze amestecuri de vapori/aer inflamabile sau explozibile.
III. Proprietati chimice
1. Jucariile sunt proiectate si fabricate astfel incat sa nu existe riscul unor efecte nocive asupra sanatatii umane, cauzate de expunerea la substante chimice sau preparate care intra in compozitia jucariilor ori pe care acestea le contin, atunci cand utilizarea acestor jucarii este in conformitate cu art. 10 alin. (2) din hotarare.
Jucariile respecta legislatia europeana relevanta referitoare la anumite categorii de produse sau restrictiile referitoare la anumite substante si amestecuri.
2. Jucariile care constituie in sine substante sau amestecuri trebuie sa respecte, de asemenea, legislatia nationala care transpune Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege si a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase, Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 31 mai 1999 privind apropierea actelor cu putere de lege si a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea si etichetarea preparatelor periculoase si Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, dupa caz, referitoare la clasificarea, ambalarea si etichetarea anumitor substante si amestecuri periculoase.
3. Fara a aduce atingere restrictiilor mentionate la pct. 1 al doilea paragraf, substantele clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere din categoriile 1A, 1B sau 2 in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 nu se utilizeaza in jucarii, in componente ale jucariilor sau in parti ale acestora distincte microstructural.
4. Prin derogare de la pct. 3, substantele sau amestecurile clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere din categoriile prevazute la pct. 3 din apendicele B pot fi utilizate in jucarii, in componente ale jucariilor sau in parti distincte microstructural ale acestora daca sunt indeplinite una sau mai multe dintre urmatoarele conditii:
a) aceste substante si amestecuri sunt in concentratii individuale egale cu sau mai mici decat concentratiile relevante stabilite in legislatia europeana la care face referire pct. 2 din apendicele B privind clasificarea amestecurilor care contin aceste substante;
b) aceste substante si amestecuri sunt inaccesibile in orice forma copiilor, inclusiv prin inhalare, atunci cand jucaria este utilizata in conformitate cu art. 10 alin. (2) din hotarare; sau
c) s-a adoptat o decizie in conformitate cu art. 46 alin. (3) din Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 18 iunie 2009 privind siguranta jucariilor cu privire la autorizarea substantei sau a amestecului, precum si a utilizarii acestora, iar substanta sau amestecul, precum si utilizarea lor autorizata au fost incluse in apendicele A.
5. Prin derogare de la pct. 3, substantele sau amestecurile clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere din categoriile prevazute la pct. 4 din apendicele B pot fi utilizate in jucarii, in componente ale jucariilor sau in parti microstructurale distincte ale jucariilor daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
a) aceste substante si amestecuri sunt in concentratii individuale egale cu sau mai mici decat concentratiile relevante stabilite in actele comunitare juridice la care face referire pct. 2 din apendicele B privind clasificarea amestecurilor care contin aceste substante; sau
b) aceste substante si amestecuri sunt inaccesibile in orice forma copiilor, inclusiv prin inhalare, atunci cand jucaria este utilizata in conformitate cu art. 10 alin. (2) din hotarare;
c) s-a adoptat o decizie in conformitate cu art. 46 alin. (3) din Directiva 2009/48/CE cu privire la autorizarea substantei sau a amestecului, precum si a utilizarii acestora, iar substanta sau amestecul, precum si utilizarile permise ale acestora au fost incluse in apendicele A.
6. Pct. 3, 4 si 5 nu se aplica in cazul nichelului din otelul inoxidabil.
7. Pct. 3, 4 si 5 nu se aplica materialelor care respecta valorile-limita specifice stabilite in apendicele C sau pana cand se stabilesc astfel de dispozitii, dar nu mai tarziu de 20 iulie 2017, precum si materialelor care respecta si la care fac referire prevederile privind materialele care vin in contact cu alimentele din Regulamentul (CE) nr. 1.935/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele si obiectele destinate sa vina in contact cu produsele alimentare si de abrogare a directivelor 80/590/CEE si 89/109/CEE si masurile specifice aferente privind materialele speciale.
8. Fara a aduce atingere punerii in aplicare a pct. 3 si 4, se interzice utilizarea nitrosaminelor si a substantelor nitrozabile in jucariile destinate utilizarii de catre copiii mai mici de 36 de luni sau in alte jucarii destinate a fi introduse in cavitatea bucala, daca migrarea substantelor este egala cu sau mai mare de 0,05 mg/kg pentru nitrosamine si 1 mg/kg pentru substantele nitrozabile.
___________
Subpunctul 8. a fost modificat prin alineatul din Hotarare nr. 1075/2012 incepand cu 09.11.2012.

9. Comisia Europeana evalueaza in mod sistematic si periodic prezenta substantelor sau a materialelor periculoase in jucarii.
Aceste evaluari tin seama de rapoartele organismelor de supraveghere a pietei si de preocuparile exprimate de statele membre si de partile interesate.
10. Produsele cosmetice de jucarie, cum ar fi cosmeticele pentru papusi, respecta cerintele privind compozitia si etichetarea prevazute in legislatia nationala care transpune Directiva Consiliului 76/768/CEE din 27 iulie 1976 privind apropierea legislatiilor statelor membre cu privire la produsele cosmetice.
11. Jucariile nu trebuie sa contina urmatoarele substante de parfumare potential alergene:
       
  Nr. crt. Denumirea substantei de parfumare alergene Numarul CAS
  (1) Ulei de iarba-mare (Inula helenium) 97676-35-2
  (2) Alil-tioizocianat 57-06-7
  (3) Cianura de benzil 140-29-4
  (4) 4-ter.-butilfenol 98-54-4
  (5) Ulei de pelin 8006-99-3
  (6) Alcool cyclamen 4756-19-8
  (7) Maleat de dietil 141-05-9
  (8) Dihidrocumarina 119-84-6
  (9) 2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehida 6248-20-0
  (10) 3,7-dimetil-2-octen-1-ol (6,7-dihidrogeraniol) 40607-48-5
  (11) 4,6-dimetil-8-ter.-butilcumarina 17874-34-9
  (12) Citraconat de dimetil 617-54-9
  (13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-ona 26651-96-7
  (14) 6,10-dimetil-3,50,9-undecatrien-2-ona 141-10-6
  (15) Difenilamina 122-39-4
  (16) Acrilat de etil 140-88-5
  (17) Frunza de smochin, proaspata si preparate din ea 68916-52-9
  (18) trans-2-heptenal 18829-55-5
  (19) trans-2-hexenal dietil acetal 67746-30-9
  (20) trans-2-hexenal dimetil acetal 18318-83-7
  (21) Alcool hidroabietilic 13393-93-6
  (22) 4-etoxifenol 622-62-8
  (23) 6-izopropil-2-decahidronaftalenol 34131-99-2
  (24) 7-metoxicumarina 531-59-9
  (25) 4-metoxifenol 150-76-5
  (26) 4-(p-metoxifenil)-3-buten-2-ona 943-88-4
  (27) 1-(p-metoxifenil)-1-penten-3-ona 104-27-8
  (28) Trans-2-butenoat de metil 623-43-8
  (29) 6-metilcumarina 92-48-8
  (30) 7-metilcumarina 2445-83-2
  (31) 5-metil-2,3-hexandiona 13706-86-0
  (32) Ulei de radacina de costus (Saussurea lappa Clarke) 8023-88-9
  (33) 7-Etoxi-4-metilcumarina 87-05-8
  (34) Hexahidrocumarina 700-82-3
  (35) Balsam de Peru, brut [exudatul de Myroxylon pereirae (Royle) Klotzsch] 8007-00-9
  (36) 2-pentiliden-ciclohexanona 25677-40-1
  (37) 3,6,10-Trimetil-3,5,9-undecatrien-2-ona 1117-41-5
  (38) Ulei de verbina (Lippia citriodora Kunth) 8024-12-2
  (39) Ambra de mosc (4-ter.-butil-3-metoxi-2,6-dinitrotoluen) 83-66-9
  (40) 4-fenil-3-buten-2-ona 122-57-6
  (41) Amil cinamal 122-40-7
  (42) Alcool amilcinamilic 101-85-9
  (43) Alcool benzilic 100-51-6
  (44) Salicilat de benzil 118-58-1
  (45) Alcool cinamilic 104-54-1
  (46) Cinamal 104-55-2
  (47) Citral 5392-40-5
  (48) Cumarina 91-64-5
  (49) Eugenol 97-53-0
  (50) Geraniol 106-24-1
  (51) Hidroxi-citronelal 107-75-5
  (52) Hidroximetil-penticiclohexan carboxaldehida 31906-04-4
  (53) Izoeugenol 97-54-1
  (54) Extract din muschiul stejarului 90028-68-5
  (55) Extract din muschiul arborilor 90028-67-4
Cu toate acestea, prezenta urmelor acestor substante de parfumare este permisa, cu conditia ca aceasta prezenta sa fie tehnic inevitabila, in conformitate cu bunele practici de fabricatie, si sa nu depaseasca 100 mg/kg.
In plus, denumirile urmatoarelor substante de parfumare alergene se enumera pe jucarie, pe o eticheta aplicata, pe ambalaj sau intr-un prospect care insoteste jucaria, daca sunt adaugate unei jucarii, ca atare, in concentratii care depasesc 100 mg/kg in jucarie sau parti componente ale acesteia:
       
  Nr. crt. Denumirea substantei de parfumare alergene Numarul CAS
  (1) Alcool anisic 105-13-5
  (2) Benzil benzoat 120-51-4
  (3) Cinamat de benzil 103-41-3
  (4) Citronellol 106-22-9
  (5) Farnesol 4602-84-0
  (6) Hexil cinamaldehida 101-86-0
  (7) Lilial 80-54-6
  (8) d-limonene 5989-27-5
  (9) Linalol 78-70-6
  (10) Metil heptin carbonat 111-12-6
  (11) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-ona 127-51-5
12. Utilizarea substantelor de parfumare mentionate la nr. crt. 41 in 55 din prima lista de la pct. 11 si a substantelor de parfumare mentionate la nr. crt. 1-11 din a doua lista de la pct. 11 este permisa in jocurile de masa olfactive, trusele cosmetice si jocurile gustative, cu conditia ca:
(i) substantele de parfumare respective sa fie clar indicate pe ambalaj, iar pe ambalaj sa figureze avertismentul prevazut la pct. 10 din anexa nr. 5 partea B;
(ii) daca este cazul, produsele rezultate realizate de copil conform instructiunilor sa respecte cerintele din Directiva 76/768/CEE; si
(iii) daca este cazul, substantele de parfumare sa fie conforme cu legislatia relevanta referitoare la produsele alimentare.
Este interzisa utilizarea jocurilor de masa olfactive, a truselor cosmetice si a jocurilor gustative de catre copiii mai mici de 36 de luni. Aceste jocuri trebuie sa respecte prevederile din anexa nr. 5 partea B punctul 1.
13. Fara a aduce atingere punctelor 3, 4 si 5, nu trebuie depasite urmatoarele limite de migrare ale jucariilor sau ale partilor componente ale jucariilor:
         
  Element mg/kg in materialul uscat, friabil, pudra sau pliabil al jucariei mg/kg in materialul lichid sau lipicios al jucariei mg/kg material razuit al jucariei
  Aluminiu 5.625 1.406 70.000
  Antimoniu 45 11,3 560
  Arsenic 3,8 0,9 47
  Bariu 4 500 1.125 56.000
  Bor 1 200 300 15.000
  Cadmiu 1,9 0,5 23
  Crom (III) 37,5 9,4 460
  Crom (VI) 0,02 0,005 0,2
  Cupru 622,5 156 7.700
  Plumb 13,5 3,4 160
  Mangan 1.200 300 15.000
  Mercur 7,5 1,9 94
  Nichel 75 18,8 930
  Seleniu 37,5 9,4 460
  Strontiu 4.500 1.125 56.000
  Staniu 15.000 3.750 180.000
  Staniu organic 0,9 0,2 12
  Zinc 3.750 938 46.000
Aceste valori-limita nu se aplica jucariilor sau partilor componente ale jucariilor care, datorita accesibilitatii, functiei, volumului sau masei exclud in mod clar orice risc cauzat prin aspiratie, lingere, inghitire sau contact prelungit cu pielea, atunci cand sunt utilizate in conditiile definite la art. 10 alin. (2) din hotarare.
IV. Proprietati electrice
1. Jucariile si partile lor accesibile nu trebuie sa fie alimentate la o sursa de energie a carei tensiune nominala depaseste 24 de volti curent continuu sau curent alternativ echivalent.
Tensiunile interne nu trebuie sa depaseasca 24 de volti curent continuu sau curent alternativ echivalent, cu exceptia cazului in care se garanteaza ca tensiunea si combinatia actuala generata nu comporta niciun risc de soc electric vatamator, chiar si cand jucaria este distrusa.
2. Piesele jucariilor care sunt conectate la sau care pot veni in contact cu o sursa de electricitate capabila sa provoace socuri electrice, precum si cablurile sau alte fire conductoare prin care trece electricitatea catre aceste piese trebuie sa fie bine izolate si protejate din punct de vedere mecanic, astfel incat sa se previna pericolul unor asemenea socuri.
3. Jucariile electrice trebuie proiectate si fabricate astfel incat sa garanteze ca temperaturile maxime atinse de toate suprafetele direct accesibile nu produc arsuri la atingerea lor.
4. In conditii de defectiuni previzibile, jucariile trebuie sa asigure protectie impotriva riscurilor electrice, generate de o sursa de energie electrica.
5. Jucariile electrice trebuie sa asigure o protectie adecvata impotriva riscurilor de incendiu.
6. Jucariile electrice trebuie sa fie proiectate si fabricate astfel incat campurile electrice, magnetice si electromagnetice, precum si alte radiatii generate de echipament sa fie limitate in masura necesara pentru functionarea jucariei si trebuie sa functioneze la un nivel de siguranta, in conformitate cu tehnologia general recunoscuta, tinand seama de masurile europene specifice.
7. Jucariile dotate cu un sistem de comanda electronic trebuie sa fie proiectate si fabricate astfel incat sa functioneze in deplina siguranta, chiar si in cazul in care sistemul electronic nu functioneaza corect din cauza unei defectiuni a sistemului in sine sau cauzata de un factor extern.
8. Jucariile trebuie proiectate si fabricate astfel incat sa nu prezinte niciun pericol pentru sanatate sau de vatamare a ochilor sau a pielii prin lasere, diode emitatoare de lumina (LED-uri) sau orice alt tip de iradiere.
9. Transformatorul electric al unei jucarii nu face parte integranta din jucarie.
V. Igiena
1. Jucariile trebuie proiectate si fabricate astfel incat sa respecte cerintele de igiena si de curatenie pentru a se evita orice pericol de infectare, imbolnavire sau contaminare.
2. O jucarie destinata utilizarii de catre copiii mai mici de 36 de luni trebuie sa fie proiectata si fabricata astfel incat sa poata fi curatata. O jucarie textila trebuie, in acest scop, sa fie lavabila, cu exceptia cazului in care contine un mecanism care ar putea fi deteriorat daca se spala prin scufundare in apa. Jucaria trebuie sa continue sa indeplineasca cerintele de siguranta si dupa ce a fost curatata in conformitate cu prezentul punct si cu instructiunile producatorului.
___________
Subpunctul 2. a fost modificat prin punctul 4. din Hotarare nr. 1075/2012 incepand cu 09.11.2012.

VI. Radioactivitate
Jucariile trebuie sa respecte toate masurile relevante adoptate in temeiul cap. 3 al titlului II din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene a Energiei Atomice.
Apendicele A
Lista substantelor carcinogene, mutagene si toxice pentru reproducere si utilizarile permise ale acestora in conformitate cu pct. 4, 5 si 6 din partea III
       
  Substanta Clasificarea Utilizarea permisa
  Nichel CMR 2 in oteluri inoxidabile
Apendicele B
Clasificarea substantelor si a amestecurilor
Ca urmare a termenului de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 exista modalitati echivalente de referire la o anumita clasificare, care ar trebui utilizate in momente diferite.
1. Criterii pentru clasificarea substantelor si amestecurilor in sensul pct. 2 din partea II
A. Criterii care se aplica cu incepere de la 20 iulie 2011 pana la 31 mai 2015
Substante
Substanta indeplineste criteriile pentru oricare dintre urmatoarele clase sau categorii de pericol stabilite in anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008:
(a) clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6 si 2.7, 2.8 tipurile A si B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 si 2, 2.14 categoriile 1 si 2, 2.15 tipurile A-F;
(b) clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 efectele adverse asupra functiei sexuale si fertilitatii sau asupra dezvoltarii, 3.8 alte efecte decat efectele narcotice, 3.9 si 3.10;
(c) clasa de pericol 4.1;
(d) clasa de pericol 5.1.
Amestecuri
Amestecul este periculos, in intelesul Directivei 67/548/CEE.
B. Criterii care se aplica de la 1 iunie 2015:
Substanta sau amestecul indeplineste criteriile pentru oricare dintre urmatoarele clase sau categorii de pericol stabilite in anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008:
(a) clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6 si 2.7, 2.8 tipurile A si B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 si 2, 2.14 categoriile 1 si 2, 2.15 tipurile A-F;
(b) clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 efectele adverse asupra functiei sexuale si fertilitatii sau asupra dezvoltarii, 3.8 alte efecte decat efectele narcotice, 3.9 si 3.10;
(c) clasa de pericol 4.1;
(d) clasa de pericol 5.1.
2. Legislatia europeana care reglementeaza utilizarea anumitor substante in sensul pct. 4 lit. (a) si al pct. 5 lit. (a) din partea III
Cu incepere de la 20 iulie 2011 pana la 31 mai 2015, concentratiile relevante pentru clasificarea amestecurilor care contin substantele sunt cele stabilite in conformitate cu Directiva 1999/45/CE.
Cu incepere de la 1 iunie 2015, concentratiile relevante pentru clasificarea amestecurilor care contin substantele sunt cele stabilite in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008.
3. Categorii de substante si amestecuri clasificate ca fiind carcinogene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR) in sensul pct. 4 din partea III
Substante
Pct. 4 din partea III se refera la substante clasificate ca facand parte din categoria CMR 1A si 1B, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008.
Amestecuri
Cu incepere de la 20 iulie 2011 si pana la 31 mai 2015, dispozitiile din anexa II partea III pct. 4 se refera la amestecurile clasificate ca facand parte din categoria CMR 1 si 2, in conformitate cu Directiva 1999/45/CE si Directiva 67/548/CEE, dupa caz.
Cu incepere de la 1 iunie 2015, pct. 4 din partea III se refera la amestecurile clasificate ca facand parte din categoria CMR 1A si 1B, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008.
4. Categorii de substante si amestecuri clasificate ca fiind carcinogene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR) in sensul pct. 5 din partea III
Substante
Pct. 5 din partea III se refera la substante clasificate ca facand parte din categoria CMR 2, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008.
Amestecuri
Cu incepere de la 20 iulie 2011 si pana la 31 mai 2015, pct. 5 din partea III se refera la amestecurile clasificate ca facand parte din categoria CMR 3, in conformitate Directiva 1999/45/CE si Directiva 67/548/CEE, dupa caz.
Cu incepere de la 1 iunie 2015, pct. 5 din partea III se refera la amestecurile clasificate ca facand parte din categoria CMR 2, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008.
5. Categorii de substante si amestecuri clasificate ca fiind carcinogene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR) in sensul art. 46 alin. (3) din Directiva 2009/48/CE
Substante
Art. 46 alin. (3) din Directiva 2009/48/CE se refera la substante clasificate ca facand parte din categoria CMR 1A, 1B si 2 in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008.
Amestecuri
Cu incepere de la 20 iulie 2011 pana la 31 mai 2015, art. 46 alineatul (3) din Directiva 2009/48/CE se refera la amestecurile clasificate ca facand parte din categoria CMR 1, 2 si 3 in conformitate cu Directiva 1999/45/CE si Directiva 67/548/CEE, dupa caz.
Cu incepere de la 1 iunie 2015, art. 46 alin. (3) din Directiva 2009/48/CE se refera la amestecuri clasificate ca facand parte din categoriile CMR 1A, 1B si 2, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008.


ANEXA Nr. 3


DECLARATIA "CE" DE CONFORMITATE

1. Nr. ... [numar unic de identificare a jucariei (jucariilor)]
2. Denumirea si adresa producatorului sau a reprezentantului sau autorizat: ...................
3. Prezenta declaratie de conformitate este emisa pe raspunderea exclusiva a producatorului: .........
4. Obiectul declaratiei (identificare a jucariei permitand trasabilitatea). Include o imagine colorata suficient de clara pentru a permite identificarea jucariei.
5. Obiectul declaratiei descris la pct. 4 este in conformitate cu legislatia europeana de armonizare relevanta
6. Se declara trimiterile la standardele de armonizare relevante folosite sau trimiterile la specificatiile in legatura cu care se declara conformitatea: ................
7. Acolo unde este cazul organismul notificat ............................................ (denumire, numar) a efectuat ................................ (descrierea interventiei) si a emis certificatul: .........................................................................................................
8. Informatii suplimentare: ............................................................................................................................
Semnat pentru si in numele: .....................
........................
(locul si data emiterii)
.............................
(numele, functia) (semnatura)


ANEXA Nr. 4


DOCUMENTATIA TEHNICA

Documentatia tehnica prevazuta la art. 21 din hotarare include, in special, in masura in care sunt relevante pentru evaluare:
a) o descriere detaliata a proiectarii si fabricatiei, inclusiv o lista a componentelor si materialelor utilizate la fabricarea jucariei, precum si fisa tehnica de securitate privind substantele chimice folosite, care urmeaza a fi obtinuta de la furnizorii de produse chimice;
b) evaluari de siguranta efectuate in conformitate cu art. 18 din hotarare;
c) o descriere a procedurii de evaluare a conformitatii utilizata;
d) o copie a declaratiei CE de conformitate;
e) adresa locurilor de fabricare si depozitare;
f) copii ale documentelor pe care producatorul le-a transmis unui organism notificat, in cazul in care acesta este implicat;
g) rapoarte ale testelor si descrierea mijloacelor prin care producatorul garanteaza conformitatea productiei cu standardele armonizate, daca producatorul a urmat procedura de control intern al productiei prevazuta la art. 19 alin. (2) din hotarare;
h) o copie a certificatului de examinare CE de tip, o descriere a mijloacelor prin care producatorul garanteaza conformitatea productiei cu tipul de produs descris in certificatul de examinare CE de tip si copii ale documentelor pe care producatorul le-a transmis organismului notificat, daca producatorul a supus jucaria examinarii CE de tip si a urmat procedura conformitatii de tip prevazuta la art. 19 alin. (3) din hotarare.


ANEXA Nr. 5


AVERTISMENTE


PARTEA A
Avertismente generale

Restrictiile privind utilizatorul prevazute la art. 11 alin. (1) din hotarare includ cel putin varsta minima sau maxima a utilizatorului si, daca este cazul, aptitudinea utilizatorilor jucariei, greutatea minima sau maxima a utilizatorilor si necesitatea de a se asigura ca jucaria este utilizata numai sub supravegherea unui adult.


PARTEA B
Avertismente specifice si indicatii privind precautii de utilizare pentru anumite categorii de jucarii

1. Jucarii care nu sunt destinate utilizarii de catre copii mai mici de 36 de luni
Jucariile care pot fi periculoase pentru copiii mai mici de 36 de luni sunt insotite de un avertisment, de exemplu:
«Nerecomandat copiilor mai mici de 36 de luni» sau «Nerecomandat copiilor mai mici de 3 ani».
___________
Paragraful a fost modificat prin punctul 5. din Hotarare nr. 1075/2012 incepand cu 09.11.2012.

Aceste avertismente sunt insotite de o scurta indicatie asupra pericolelor specifice care determina aceasta precautie, care poate figura in instructiunile de utilizare.
Prezentul punct nu se aplica jucariilor care, prin functiile, dimensiunile, caracteristicile sau proprietatile lor ori prin alte elemente concrete, sunt in mod evident nepotrivite pentru copiii mai mici de 36 de luni.
___________
Punctul 1. a fost modificat prin alineatul din Hotarare nr. 1075/2012 incepand cu 09.11.2012.

2. Jucarii de activitate
Jucariile de activitate sunt insotite de urmatorul avertisment:
" Numai pentru uz casnic".
Jucariile de activitate montate pe o traversa, precum si alte jucarii de activitate, acolo unde este cazul, sunt insotite de instructiuni de utilizare care atrag atentia asupra necesitatii verificarii si intretinerii periodice a partilor principale (elemente de sustinere, fixare, ancorare etc.) si precizeaza ca, daca aceste verificari nu sunt efectuate, jucaria poate cauza cadere sau rasturnare.
De asemenea, acest tip de jucarii trebuie sa fie insotit de instructiuni referitoare la modul corect de asamblare, indicandu-se acele parti care pot prezenta pericole daca sunt incorect asamblate. Sunt furnizate informatii specifice cu privire la suprafata adecvata de amplasare a jucariei.
3. Jucarii functionale
Jucariile functionale sunt insotite de urmatorul avertisment:
" A se folosi sub directa supraveghere a unei persoane adulte."
In plus, acest tip de jucarii trebuie sa fie insotit de instructiuni de utilizare, care sa cuprinda masurile de precautie pe care trebuie sa le ia utilizatorul si care sa precizeze avertismentul ca daca aceste precautii nu sunt respectate, utilizatorul se expune pericolelor - a fi specificate - pentru aparatul sau produsul pe care jucaria il reprezinta ca model la scara redusa sau ca imitatie. Trebuie, de asemenea, indicat ca jucaria nu se lasa la indemana copiilor sub o anumita varsta, care urmeaza a fi specificata de catre producator.
4. Jucarii chimice
Fara a aduce atingere aplicarii dispozitiilor mentionate de legislatia europeana aplicabila cu privire la clasificarea, ambalarea si etichetarea anumitor substante si amestecuri, instructiunile de utilizare pentru jucariile care contin prin natura lor aceste substante sau amestecuri periculoase trebuie sa aiba inscris un avertisment asupra pericolelor pe care le reprezinta substantele sau amestecurile din jucarii si indicatii asupra precautiilor ce trebuie luate de utilizator pentru a evita pericolele asociate acestora, care trebuie mentionate concis in functie de tipul de jucarie. Trebuie, de asemenea, ca instructiunile sa cuprinda informatii referitoare la primul ajutor care trebuie acordat in eventualitatea unor accidente grave rezultate din utilizarea acestui tip de jucarie.
Trebuie precizat totodata faptul ca aceste jucarii nu trebuie lasate la indemana copiilor sub o anumita varsta, care urmeaza a fi specificata de catre producator.
In afara de indicatiile mentionate la primul paragraf, jucariile chimice poarta pe ambalaj urmatorul avertisment:
" Nerecomandat copiilor mai mici de* ani. A se utiliza sub supravegherea unei persoane adulte."
___________
* Varsta urmeaza a fi specificata de catre producator.

In special sunt considerate jucarii chimice urmatoarele: trusele pentru experimente chimice, seturile pentru cuprindere in plastic, ateliere miniaturale de ceramica, emailare sau fotografie si jucariile similare care provoaca o reactie chimica sau o modificare similara a substantei in cursul utilizarii.
5. Patine, patine cu rotile, patine cu role in linie, skateboarduri, trotinete si biciclete de jucarie pentru copii
In cazul in care sunt oferite spre vanzare ca jucarii, acestea sunt insotite de urmatorul avertisment:
" A se utiliza cu echipament de protectie. A nu se utiliza in trafic."
In plus, instructiunile de utilizare trebuie sa contina mentiuni asupra faptului ca jucaria trebuie sa fie folosita cu prudenta pentru ca aceasta necesita indemanare in utilizare in vederea evitarii accidentarii prin cadere sau coliziune a utilizatorului sau tertilor. De asemenea, trebuie sa existe recomandari referitoare la echipamentul de protectie necesar (casca, manusi, genunchiere, cotiere etc.).
6. Jucarii acvatice
Jucariile acvatice trebuie sa fie insotite de urmatorul avertisment:
" A se utiliza numai in apa in care copilul poate sta in picioare si sub supravegherea unui adult."
7. Jucarii prezente in produsele alimentare
Jucariile prezente in produsele alimentare sau amestecate cu un produs alimentar trebuie insotite de urmatorul avertisment:
" Contine o jucarie. Se recomanda supravegherea unui adult."
8. Imitatiile de masti si casti de protectie
Imitatiile de masti si casti de protectie trebuie insotite de urmatorul avertisment:
" Aceasta jucarie nu ofera protectie."
9. Jucariile destinate suspendarii deasupra unui leagan, a unui patut sau a unui carucior cu ajutorul sforilor, corzilor, elasticelor sau al curelelor
Jucariile destinate suspendarii deasupra unui leagan, a unui patut sau a unui carucior cu ajutorul sforilor, corzilor, elasticelor sau al curelelor trebuie sa poarte urmatorul avertisment pe ambalaj, care, de asemenea, este aplicat in mod permanent pe jucarie:
" Pentru a evita orice risc de ranire prin strangulare, indepartati aceasta jucarie de indata ce copilul incepe sa incerce sa se ridice in maini si genunchi in pozitie de-a busilea."
10. Ambalajul substantelor de parfumare in jocurile de masa olfactive, trusele cosmetice si jocurile gustative
Ambalajul substantelor de parfumare din jocurile de masa olfactive, trusele cosmetice si jocurile gustative care contin substantele de parfumare prevazute la nr. crt. 41-55 din lista din anexa nr. 2 partea a III-a pct. 11, precum si ambalajul substantelor de parfumare prevazute la nr. crt. 1-11 din cea de-a doua lista prevazuta la partea a III-a pct. 11 din aceeasi anexa, trebuie sa contina urmatorul avertisment:
" Contine substante de parfumare care pot provoca alergii."


ANEXA Nr. 6


Modulul A
CONTROLUL INTERN AL PRODUCTIEI

1. Controlul intern al productiei este procedura de evaluare a conformitatii prin care producatorul indeplineste obligatiile prevazute la pct. 2, 3 si 4 si asigura si declara pe propria raspundere ca jucariile in cauza satisfac cerintele prevazute in hotarare.
2. Documentatia tehnica
Producatorul intocmeste documentatia tehnica. Documentatia tehnica permite evaluarea jucariei din punctul de vedere al conformitatii cu cerintele relevante si include o analiza adecvata si o evaluare a riscului (riscurilor).
Documentatia tehnica specifica cerintele aplicabile si acopera, in masura in care acest lucru este relevant pentru evaluarea, proiectarea, fabricarea si exploatarea jucariei. Documentatia tehnica cuprinde, unde este cazul, cel putin urmatoarele elemente:
- o descriere generala a jucariei;
- proiectul de conceptie si desenele de fabricatie si schemele componentelor, subansamblelor, circuitelor etc.;
- descrieri si explicatii necesare pentru intelegerea acelor desene si scheme si a functionarii jucariei;
- o lista a standardelor prevazute la art. 13 alin. (1) din hotarare si/sau a altor specificatii tehnice relevante ale caror referinte au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, aplicate in totalitate sau partial, si descrierile solutiilor adoptate pentru a satisface cerintele esentiale ale prezentei hotarari, in cazul in care aceste standarde armonizate nu au fost aplicate. In situatia unor standarde armonizate aplicate partial, documentatia tehnica mentioneaza acele parti care au fost aplicate;
- rezultatele calculelor de proiectare facute, ale examinarilor efectuate etc.; si
- rapoarte de incercari.
3. Fabricatia
Producatorul ia toate masurile necesare pentru ca procesul de fabricatie si monitorizarea acestuia sa asigure conformitatea produselor fabricate cu documentatia tehnica mentionata la pct. 2 si cu cerintele prevazute in hotarare.
4. Marcajul de conformitate si declaratia de conformitate
4.1. Producatorul aplica marcajul de conformitate pe fiecare jucarie care satisface cerintele acesteia.
4.2. Producatorul intocmeste o declaratie de conformitate scrisa pentru un model al jucariei si o pastreaza impreuna cu documentatia tehnica la dispozitia Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pe o perioada de 10 ani dupa introducerea pe piata a jucariei. Declaratia de conformitate identifica jucaria pentru care a fost intocmita.
O copie a declaratiei de conformitate este pusa la dispozitia Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, la cerere.
5. Reprezentantul autorizat
Obligatiile producatorului cuprinse la pct. 3 pot fi indeplinite de catre reprezentantul sau autorizat, in numele sau si pe raspunderea sa, cu conditia ca acestea sa fie mentionate in mandat.


ANEXA Nr. 7


Modulul B
EXAMINAREA CE DE TIP

1. Examinarea CE de tip este acea parte a procedurii de evaluare a conformitatii prin care un organism notificat examineaza desenul tehnic al unei jucarii si verifica si atesta daca desenul tehnic al jucariei corespunde cerintelor prevazute in hotarare.
2. Examinarea CE de tip poate fi realizata prin una dintre metodele prezentate mai jos:
- examinarea unui model de jucarie complet, reprezentativ pentru productia luata in considerare (tip de productie);
- evaluarea caracterului adecvat al desenului tehnic al jucariei prin examinarea documentatiei tehnice si a dovezilor suplimentare mentionate la pct. 3, plus examinarea modelelor, reprezentative pentru productia luata in considerare, a uneia sau mai multor parti esentiale ale jucariei (combinatie de tip de productie si tip de proiect);
- evaluarea caracterului adecvat al proiectului tehnic al jucariei prin examinarea documentatiei tehnice si a documentatiei suplimentare prevazute la pct. 3, fara examinarea unui model.
3. Producatorul depune o cerere pentru examinare CE de tip la un singur organism notificat ales de acesta.
Cererea include:
- denumirea si adresa producatorului si, in cazul in care cererea este depusa de catre reprezentantul autorizat, se precizeaza numele si adresa acestuia;
- o declaratie scrisa potrivit careia aceeasi cerere nu a fost depusa si la un alt organism notificat;
- documentatia tehnica. Documentatia tehnica permite evaluarea jucariei din punctul de vedere al conformitatii cu cerintele aplicabile din hotarare si include o analiza adecvata si o evaluare a riscului (riscurilor). Documentatia tehnica specifica cerintele aplicabile si acopera, in masura in care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea si exploatarea jucariei. Documentatia tehnica cuprinde, unde este cazul, cel putin urmatoarele elemente:
- o descriere generala a jucariei;
- proiectul de conceptie si desenele de fabricatie si schemele componentelor, subansamblelor, circuitelor etc.;
- descrieri si explicatii necesare pentru intelegerea acelor desene si scheme si a functionarii jucariei;
- o lista a standardelor prevazute la art. 13 alin. (1) din hotarare si/sau a altor specificatii tehnice relevante ale caror referinte au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, aplicate in totalitate sau partial, si descrierile solutiilor adoptate pentru a satisface cerintele esentiale prevazute in hotarare, in cazul in care aceste standarde armonizate nu au fost aplicate. In situatia unor standarde armonizate aplicate partial, documentatia tehnica mentioneaza acele parti care au fost aplicate;
- rezultatele calculelor de proiectare facute, ale examinarilor efectuate etc.;
- rapoarte de incercari;
- modelele reprezentative pentru productia preconizata. Organismul notificat poate solicita modele suplimentare, in cazul in care acest lucru este necesar pentru realizarea programului de incercari;
- dovezi suplimentare privind caracterul adecvat al solutiei desenului tehnic. Aceste dovezi suplimentare mentioneaza orice document care a fost utilizat, in special atunci cand standardele relevante armonizate si/sau specificatiile tehnice nu au fost aplicate in intregime. Dovezile suplimentare includ, in cazul in care este necesar, rezultatele incercarilor efectuate in numele sau ori pe raspunderea sa de laboratorul corespunzator al producatorului sau de un alt laborator de incercari.
4. Organismul notificat:
- pentru produs:
4.1. examineaza documentatia tehnica si dovezile suplimentare pentru a evalua caracterul adecvat al desenului tehnic al jucariei;
- pentru model/modele:
4.2. verifica daca modelul/modelele a/au fost fabricat/fabricate in conformitate cu documentatia tehnica si identifica elementele care au fost proiectate in conformitate cu cerintele aplicabile din standardele relevante armonizate si/sau din specificatiile tehnice, precum si elementele care au fost proiectate fara a aplica cerintele relevante ale acestor standarde;
4.3. efectueaza examinarile si incercarile corespunzatoare sau dispune efectuarea lor, pentru a verifica, in cazul in care producatorul a ales sa aplice solutiile din standardele armonizate si/sau din specificatiile tehnice relevante, daca acestea au fost aplicate corect;
4.4. efectueaza examinarile si incercarile corespunzatoare sau dispune efectuarea lor, pentru a verifica, in cazul in care nu au fost aplicate solutiile din standardele armonizate si/sau din specificatiile tehnice relevante, daca solutiile adoptate de catre producator satisfac cerintele esentiale corespunzatoare din hotarare;
4.5. stabileste de comun acord cu producatorul locul unde vor fi efectuate examinarile si incercarile.
5. Organismul notificat intocmeste un raport de evaluare care evidentiaza activitatile intreprinse, conform pct. 4, precum si rezultatele acestora. Fara a aduce atingere obligatiilor sale fata de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, organismul notificat transmite acestuia continutul acestui raport, in intregime sau partial, numai cu acordul producatorului.
6. In cazul in care tipul satisface cerintele prevazute in hotarare, organismul notificat emite pentru producator un certificat de examinare CE de tip. Certificatul contine denumirea si adresa producatorului, concluziile examinarii, conditiile (daca exista) pentru valabilitatea certificatului si datele necesare pentru identificarea tipului aprobat. Certificatul poate avea atasata una sau mai multe anexe.
Certificatul si anexele acestuia contin toate informatiile relevante care permit evaluarea conformitatii cu tipul examinat a jucariilor fabricate si care permit controlul in utilizare.
In cazul in care tipul examinat nu satisface cerintele aplicabile prevazute in hotarare, organismul notificat refuza emiterea unui certificat de examinare CE de tip si informeaza solicitantul in consecinta, precizand in detaliu motivele refuzului.
7. Organismul notificat se va informa permanent in legatura cu orice modificari ale tehnologiei general recunoscute care indica faptul ca tipul aprobat poate sa nu mai fie conform cu cerintele aplicabile din hotarare si stabileste daca aceste modificari necesita investigatii aprofundate. In acest caz, organismul notificat informeaza in consecinta producatorul.
Producatorul informeaza organismul notificat care detine documentatia tehnica referitoare la certificatul de examinare CE de tip in legatura cu toate modificarile tipului aprobat care ar putea afecta conformitatea jucariei cu cerintele esentiale din hotarare sau conditiile de valabilitate a certificatului. Aceste modificari necesita o aprobare suplimentara, sub forma unui supliment la certificatul original de examinare CE de tip.
8. Fiecare organism notificat informeaza Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri in legatura cu certificatele de examinare CE de tip si/sau cu orice suplimente la acestea pe care le-a emis sau retras si, in mod periodic sau la cerere, pune la dispozitia acestuia lista certificatelor si/sau a oricaror suplimente la acestea refuzate, suspendate sau restrictionate in alt mod.
Fiecare organism notificat informeaza celelalte organisme notificate in legatura cu certificatele de examinare CE de tip si/sau orice suplimente la acestea pe care le-a refuzat, retras, suspendat sau restrictionat in alt mod si, pe baza unei cereri, in legatura cu certificatele si/sau suplimentele la acestea pe care le-a emis.
Comisia Europeana, statele membre si alte organisme notificate, pe baza unei cereri, pot obtine o copie a certificatelor de examinare CE de tip si/sau a suplimentelor acestora. Pe baza unei cereri, Comisia Europeana si statele membre pot obtine o copie a documentatiei tehnice si a rezultatelor examinarilor efectuate de organismul notificat. Organismul notificat pastreaza un exemplar al certificatului de examinare CE de tip, al anexelor si suplimentelor la acesta, precum si dosarul tehnic incluzand documentatia depusa de producator, pana la expirarea valabilitatii certificatului.
9. Producatorul pastreaza la dispozitia Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor un exemplar al certificatului de examinare CE de tip, al anexelor si suplimentelor la acesta, impreuna cu documentatia tehnica, pe o perioada de 10 ani dupa introducerea pe piata a jucariei.
10. Reprezentantul autorizat al producatorului poate depune cererea mentionata la pct. 3 si poate indeplini obligatiile mentionate la pct. 7 si 9, cu conditia ca acestea sa fie mentionate in mandat.


ANEXA Nr. 8


Modulul C
CONFORMITATEA CU TIPUL
bazata pe controlul intern al productiei

1. Conformitatea cu tipul bazata pe controlul intern al productiei este acea parte din procedura de evaluare a conformitatii prin care producatorul indeplineste obligatiile prevazute la pct. 2 si 3 si garanteaza si declara ca jucariile in cauza sunt in conformitate cu tipul descris in certificatul de examinare CE de tip si satisfac cerintele prevazute in hotarare.
2. Fabricatia
Producatorul ia toate masurile necesare pentru ca procesul de fabricatie si monitorizarea acestuia sa asigure conformitatea jucariilor fabricate cu tipul aprobat descris in certificatul de examinare CE de tip si cu cerintele prevazute in hotarare.
3. Marcajul de conformitate si declaratia de conformitate
3.1. Producatorul aplica marcajul de conformitate pe fiecare jucarie care este in conformitate cu tipul descris in certificatul de examinare CE de tip si care satisface cerintele prevazute in hotarare.
3.2. Producatorul intocmeste o declaratie de conformitate scrisa pentru un model de jucarie si o pastreaza la dispozitia Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pe o perioada de 10 ani dupa introducerea pe piata a jucariei. Declaratia de conformitate identifica modelul jucariei pentru care a fost intocmita.
O copie a declaratiei de conformitate este pusa la dispozitia Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, la cerere.
4. Reprezentantul autorizat
Obligatiile producatorului cuprinse la pct. 3 pot fi indeplinite de catre reprezentantul sau autorizat, in numele sau si pe raspunderea sa, cu conditia ca acestea sa fie mentionate in mandat.
Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013-2016