Avocatura Com
Home Ştiri Academica Cursuri Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
« Inapoi la Legislatie
Norma tehnica de realizare a programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012
Norma tehnica de realizare a programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012, actualizata la data de 3 aprilie 2012


facebook

 

SECTIUNEA A
PROGRAME NATIONALE DE SANATATE DE EVALUARE, PROFILACTICE SI CU SCOP CURATIV, FINANTATE DIN BUGETUL MINISTERULUI SANATATII


CAPITOLUL I
CADRUL GENERAL DE REALIZARE A PROGRAMELOR NATIONALE DE SANATATE

Art. 1. - In anii 2011 si 2012, potrivit Hotararii Guvernului nr. 1388/2010 pentru privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012, se deruleaza urmatoarele programe de sanatate finantate din bugetul Ministerului Sanatatii:
I. Programele nationale privind bolile transmisibile:
1. Programul national de imunizare;
2. Programul national de supraveghere si control al bolilor transmisibile (boli transmisibile prioritare, infectie HIV, tuberculoza, infectii cu transmitere sexuala);
2.1. Subprogramul de supraveghere si control al bolilor transmisibile prioritare;
2.2. Subprogramul de supraveghere si control al infectiei HIV;
2.3. Subprogramul de supraveghere si control al tuberculozei;
2.4. Subprogramul de supraveghere si control al bolilor cu transmitere sexuala;
3. Programul national de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale si monitorizare a utilizarii antibioticelor si a antibioticorezistentei;
II. Programul national de monitorizare a factorilor determinanti din mediul de viata si munca:
1. Subprogramul privind protejarea sanatatii publice prin prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc determinanti din mediul de viata si munca;
2. Subprogramul privind protejarea sanatatii publice prin prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc alimentari si de nutritie;
III. Programul national de hematologie si securitate transfuzionala;
IV. Programele nationale privind bolile netransmisibile;
1. Programul national de boli cardiovasculare:
1.1. Subprogramul de tratament al pacientilor cu afectiuni cardiovasculare;
1.2. Subprogramul de tratament invaziv al infarctului miocardic acut;
2. Programul national de oncologie:
2.1. Subprogramul de profilaxie a cancerului de col uterin prin vaccinarea HPV (se deruleaza numai in anul 2011);
2.2. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin;
2.3. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului mamar;
2.4. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului colorectal;
2.5. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice;
2.6. Subprogramul de monitorizare a evolutiei bolii la pacientii cu afectiuni oncologice prin PET-CT;
3. Programul national de sanatate mintala:
3.1. Subprogramul de profilaxie in patologia psihiatrica si psihosociala;
3.2. Subprogramul de prevenire si tratament ale toxicodependentelor;
4. Programul national de diabet zaharat;
5. Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana:
5.1. Subprogramul de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana;
5.2. Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice si centrale;
5.3. Subprogramul de fertilizare in vitro si embriotransfer;
6. Programul national de diagnostic si tratament cu ajutorul aparaturii de inalta performanta:
6.1. Subprogramul de tratament chirurgical al unor afectiuni complexe prin chirurgie minimum invaziva asistata robotic;
6.2. Subprogramul de radiologie interventionala;
6.3. Subprogramul de utilizare a suturilor mecanice in chirurgia generala;
6.4. Subprogram de utilizare a plaselor sintetice in chirurgia parietala abdominala deschisa si laparoscopica;
6.5. Subprogramul de tratament al surditatii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear si proteze auditive);
7. Programul national de boli endocrine;
8. Programul national de diagnostic si tratament pentru boli rare;
9. Programul national de diagnostic si tratament al sepsisului sever (in anul 2011 se asigura fonduri numai pentru stingerea obligatiilor de plata neachitate pana la data 31 decembrie 2010);
10. Programul national de urgenta prespitaliceasca;
11. Program national de monitorizare activa a bolnavilor cu dizabilitati de ambulatie (copii si adulti);
V. Programul national de evaluare si promovare a sanatatii si educatie pentru sanatate:
1. Subprogramul de promovare a unui stil de viata sanatos;
2. Subprogramul de prevenire si combatere a consumului de tutun;
3. Subprogramul de supraveghere a starii de sanatate a populatiei;
VI. Programul national de sanatate a femeii si copilului:
1. Subprogramul pentru ameliorarea starii de nutritie a gravidei si copilului;
2. Subprogramul de sanatate a copilului;
3. Subprogramul de sanatate a femeii;
4. Subprogramul de monitorizare si evaluare a Programului national de sanatate a femeii si copilului;
VII. Programul national de tratament in strainatate;
VIII. Programul pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor.
Art. 2. - Resursele financiare pentru finantarea programelor nationale de sanatate prevazute la art. 1 provin de la bugetul de stat si din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii.
Art. 3. - Programele nationale de sanatate prevazute la art. 1 sunt elaborate si derulate in mod distinct sau in comun de catre Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, dupa caz.
Art. 4. - (1) Programele nationale, respectiv subprogramele de sanatate care sunt derulate in comun de catre Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si care sunt finantate din fondurile transferate din bugetul Ministerului Sanatatii in bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate sunt urmatoarele:
a) Programul national de oncologie:
a.1) Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin;
a.2) Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului mamar;
a.3) Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului colorectal;
a.4) Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice;
a.5) Subprogramul de monitorizare a evolutiei bolii la pacientii cu afectiuni oncologice prin PET-CT;
b) Programul national de diabet zaharat;
c) Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana:
c.1) Subprogramul de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana;
d) Programul national de diagnostic si tratament cu ajutorul aparaturii de inalta performanta - Subprogramul de tratament al surditatii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear si proteze auditive);
e) Programul national de diagnostic si tratament pentru boli rare;
f) Programul pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor.
(2) Pentru stingerea obligatiilor de plata neachitate pana la data 31 decembrie se aloca fonduri, prin transferuri din bugetul Ministerului Sanatatii in bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pentru urmatoarele programe, respectiv subprograme nationale de sanatate, prevazute in sectiunea B la prezentele norme:
a) Programe nationale de sanatate cu scop curativ:
a.1) Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoza;
b) Programul national de boli cardiovasculare:
b.1) Subprogramul de tratament al pacientilor cu afectiuni cardiovasculare;
b.2) Subprogramul de tratament invaziv al infarctului miocardic acut;
c) Programul national de oncologie:
c.1) Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice;
c.2) Subprogramul de monitorizare a evolutiei bolii la pacientii cu afectiuni oncologice prin PET-CT;
d) Programul national de diabet zaharat;
e) Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana:
e.1) Subprogramul de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana;
f) Programul national de diagnostic si tratament cu ajutorul aparaturii de inalta performanta:
f.1) Subprogramul de tratament al surditatii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear si proteze auditive);
g) Programul national de diagnostic si tratament pentru boli rare;
h) Programul national de diagnostic si tratament al sepsisului sever.
Art. 5. - Programele nationale de sanatate sunt coordonate la nivel national de catre structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii sau, dupa caz, de catre unitati din subordinea acestuia prevazute in Capitolul III.
Art. 6. - Implementarea si monitorizarea programelor nationale de sanatate finantate din bugetul Ministerului Sanatatii se realizeaza dupa cum urmeaza:
a) de catre coordonatorii nationali sau regionali din cadrul unitatilor din subordinea Ministerului Sanatatii prevazuti in Capitolul III;
b) de catre coordonatorii tehnici locali din cadrul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti.
Art. 7. - (1) Programele nationale de sanatate se deruleaza, dupa caz, prin urmatoarele unitati de specialitate:
a) Institutul National de Sanatate Publica;
b) directii de sanatate publica;
c) unitati sanitare publice;
d) unitati sanitare private;
e) institutii publice;
f) furnizori de servicii medicale aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate;
g) farmacii cu circuit deschis;
h) alte institutii si organizatii guvernamentale si neguvernamentale, dupa caz.
(2) Listele unitatilor de specialitate prin care se deruleaza programele nationale de sanatate finantate din bugetul Ministerului Sanatatii sunt prevazute in Capitolul III.
Art. 8. - (1) Institutiile si unitatile sanitare publice care deruleaza programe nationale de sanatate au obligatia gestionarii eficiente a mijloacelor materiale si banesti si a organizarii evidentei contabile a cheltuielilor pentru fiecare program sau subprogram, pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, precum si a organizarii evidentei nominale, pe baza pe cod numeric personal, a beneficiarilor programului/subprogramului.
(2) Furnizorii privati de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale care deruleaza programe nationale de sanatate au obligatia gestionarii eficiente a mijloacelor materiale si banesti si a organizarii evidentei contabile a cheltuielilor pentru fiecare program sau subprogram, pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, precum si a organizarii evidentei nominale, pe baza pe cod numeric personal, a beneficiarilor programului/subprogramului.
Art. 9. - Programele nationale de sanatate, respectiv subprogramele se finanteaza de la bugetul de stat si din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii de la titlurile bugetare 20 "Bunuri si servicii" si 51 "Transferuri intre unitati ale administratiei publice", prevazute in Clasificatia indicatorilor privind finantele publice.
Art. 10. - (1) Pentru programele si subprogramele de sanatate prevazute la art. 4 alin. (1), Ministerul Sanatatii transfera lunar catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate sumele necesare pentru derularea acestora in limita fondurilor aprobate prin Legea bugetului de stat nr. 286/2010, la solicitarea fundamentata a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, in conditiile prezentelor norme.
(2) Finantarea programelor si subprogramelor de sanatate din bugetul Ministerului Sanatatii se face lunar, pe total titlu, pe baza cererilor fundamentate ale ordonatorilor de credite secundari si tertiari, insotite de documentele justificative ale acestora, in raport cu:
a) gradul de utilizare a fondurilor puse la dispozitie anterior;
b) disponibilul din cont ramas neutilizat;
c) indicatorii fizici realizati in perioada anterioara;
d) bugetul aprobat cu aceasta destinatie;
e) raportarea, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, a datelor in registrul bolnavilor specific programului derulat, acolo unde acesta exista.
(3) Cererile de finantare fundamentate ale ordonatorilor de credite, detaliate pe tipuri de cheltuieli, se transmit spre avizare Serviciului pentru programe de sanatate, pe suport de hartie si, dupa caz, in format electronic, pana cel tarziu in data de 10 a lunii pentru care se face finantarea, conform machetelor prevazute in anexa nr. 1 la prezentele norme.
(4) Cererile de finantare transmise de catre ordonatorii de credite dupa termenul stabilit in prezentul ordin nu sunt avizate, iar sumele solicitate in cererea de finantare se finanteaza in luna urmatoare celei pentru care a fost transmisa solicitarea.
(5) In urma evaluarilor trimestriale ale indicatorilor specifici si in functie de realizarea obiectivelor si activitatilor propuse se stabileste si modul de alocare a resurselor ramase neutilizate.
Art. 11. -
(1) Sumele alocate pentru programele nationale de sanatate sunt cuprinse in bugetele de venituri si cheltuieli ale Institutului National de Sanatate Publica, directiilor de sanatate publica, respectiv ale unitatilor sanitare publice, se aproba odata cu acestea si se utilizeaza potrivit destinatiilor stabilite.
(2) Sumele alocate pentru programele nationale de sanatate sunt cuprinse in veniturile furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale prin care acestea se deruleaza si se utilizeaza potrivit destinatiilor stabilite.
Art. 12. -
(1) Pentru realizarea activitatilor specifice programelor nationale de sanatate din fondurile alocate la titlul 20 "Bunuri si servicii" unitatile de specialitate pot finanta, in principal, urmatoarele categorii de cheltuieli: medicamente si materiale sanitare, inclusiv reactivi si dezinfectanti, vaccinuri, bunuri de natura obiectelor de inventar, materiale de laborator, tichete de masa pentru donatorii de sange, precum si alte cheltuielile specifice prevazute in cadrul programelor nationale de sanatate, de natura bunurilor si serviciilor.
(2) Din fondurile alocate la titlul 20 "Bunuri si servicii" unitatile de specialitate nu pot finanta cheltuieli de natura utilitatilor.
(3) Din fondurile alocate la titlul 20 «Bunuri si servicii» directiile de sanatate publica incheie contracte pentru derularea programelor nationale de sanatate, conform modelului prevazut in anexa nr. 2, cu:
a) unitati sanitare din subordinea ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie, definite conform prevederilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) unitati sanitare private;
c) autoritatile administratiei publice locale pentru structurile al caror management a fost preluat de catre acestea.
(4) Contractele incheiate conform prevederilor alin. (3) reprezinta actiuni multianuale, sunt de natura civila si au valabilitate pana la data de 31 decembrie 2012.
(5) In baza contractelor incheiate conform prevederilor alin. (3) directiile de sanatate publica deconteaza cheltuieli de natura bunurilor si serviciilor contractate pentru desfasurarea activitatilor prevazute in programele nationale de sanatate, precum si cheltuieli de natura cheltuielilor de personal pentru personalul care desfasoara activitati in cadrul acestora.
(6) Directiile de sanatate publica deconteaza contravaloarea bunurilor si serviciilor acordate pentru desfasurarea activitatilor prevazute in programele nationale de sanatate in limita sumelor disponibile cu aceasta destinatie, in ordine cronologica, dupa cum urmeaza:
a) in termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor justificative pentru bunurile si serviciile realizate conform contractelor incheiate;
b) in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor justificative pentru sumele necesare efectuarii platilor pentru drepturile salariale aferente personalului care desfasoara activitati in cadrul programelor nationale de sanatate.
Art. 13. -
(1) Din fondurile alocate la titlul 51 "Transferuri intre unitati ale administratiei publice" unitatile sanitare care deruleaza programe de sanatate pot finanta urmatoarele categorii de cheltuieli:
a) cheltuieli de personal aferente personalului ce urmeaza a fi incadrat cu contract individual de munca, incheiat in conditiile legii;
b) cheltuieli pentru bunurile si serviciile aferente desfasurarii activitatilor prevazute in programele nationale de sanatate;
c) cheltuieli de deplasare pentru realizarea activitatilor prevazute in cadrul programelor nationale de sanatate
Art. 14. -
(1) Pentru realizarea atributiilor si activitatilor prevazute in cadrul programelor nationale de sanatate, unitatile de specialitate care deruleaza programe nationale de sanatate in conditiile legii pot incheia contracte/conventii civile cu medici, asistenti medicali si alte categorii de personal, dupa caz, precum si cu persoane juridice.
(2) Contractele/conventiile civile incheiate de catre unitatile de specialitate reprezinta actiuni multianuale, sunt de natura civila si se incheie pentru toata perioada de derulare a programelor nationale de sanatate.
(3) Sumele necesare pentru incheierea contracte/conventii civile prevazute la alin. (1) sunt cuprinse in fondurile alocate programelor nationale de sanatate respective, la titlul 20 «Bunuri si servicii» sau la titlul 51 «Transferuri intre unitati ale administratiei publice», dupa caz.
Art. 15. - Activitatile pentru care se utilizeaza personalul prevazut la art. 12 - 14 sunt urmatoarele:
a) coordonarea, implementarea si monitorizarea programelor, subprogramelor si obiectivelor;
b) educatia pentru sanatate pe grupe de populatie cu risc de imbolnavire;
c) servicii de consiliere acordate de consilierii HIV/SIDA;
d) efectuarea screeningului pentru grupele de populatie incluse in program sau subprogram, dupa caz;
e) instruirea si formarea personalului;
f) informarea, educarea si acordarea de consultatii in probleme specifice privind promovarea unui comportament sanatos;
g) realizarea lucrarilor legate de sistemul informational utilizat in cadrul programelor nationale de sanatate;
h) coordonarea centrelor de consiliere pentru renuntarea la fumat;
i) logistica aprovizionarii si distribuirii contraceptivelor prin reteaua de asistenta medicala spitaliceasca si ambulatorie, primara sau direct catre grupuri vulnerabile de populatie;
j) coordonarea activitatii de transplant de organe si tesuturi, mentinerea in conditii fiziologice a donatorilor aflati in moarte cerebrala;
k) coordonarea activitatii retelei de TBC;
l) managementul registrelor nationale ale bolnavilor cronici;
m) alte activitati cuprinse in cadrul programelor nationale de sanatate.
Art. 16. - Din sumele alocate institutiilor si unitatilor sanitare care deruleaza programe nationale de sanatate nu se pot efectua cheltuieli de capital.
Art. 17. -
(1) Ministerul Sanatatii organizeaza proceduri de achizitie la nivel national pentru achizitionarea de:
a) vaccinuri si materiale sanitare, din sumele prevazute in Programul national de imunizari, pentru realizarea imunizarilor conform Calendarului national de vaccinare;
b) teste de diagnostic rapide si ELISA necesare pentru depistarea persoanelor infectate HIV, din fondurile alocate Programului national de boli transmisibile (infectie HIV, tuberculoza, infectii cu transmitere sexuala si alte boli transmisibile prioritare), subprogramul de supraveghere si control al infectiei HIV;
c) contraceptive acordate in cadrul Programului national de sanatate a femeii si copilului;
d) medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale si altele asemenea din fondurile alocate unor programe nationale de sanatate, altele decat cele prevazute la lit. a) - c), dupa caz.
(2) Urmare finalizarii procedurilor de achizitie organizate de Ministerul Sanatatii, contractele de furnizare de produse se incheie dupa cum urmeaza:
a) intre Ministerul Sanatatii si furnizorii adjudecati - pentru achizitiile de produse prevazute la alin. (1) lit. a) - c);
b) intre directiile de sanatate publica sau, dupa caz, unitatile sanitare din subordinea Ministerului Sanatatii nominalizate in documentatia de atribuire a achizitiei si furnizorii adjudecati - pentru achizitiile de produse prevazute la alin. (1) lit. d).
(3) Pentru realizarea obiectivelor si activitatilor cuprinse in programele nationale de sanatate finantate de la bugetul de stat si/sau din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii pentru care se organizeaza achizitii publice la nivel national, unitatile sanitare din reteaua Ministerului Sanatatii, unitatile sanitare din reteaua administratiei publice locale precum si unitatile sanitare din subordinea ministerelor cu retea sanitara proprie pot beneficia de produsele achizitionate la nivel national in baza contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica, transferate in conditiile actelor normative in vigoare, pe baza de procese verbale de predare-primire.
(4) Pentru realizarea obiectivelor si activitatilor cuprinse in cadrul Programului national de imunizare si Programului national de sanatate a femeii si copilului finantate de la bugetul de stat si/sau din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii pentru care se organizeaza achizitii publice la nivel national, directiile de sanatate publica incheie contracte cu furnizorii de servicii din asistenta medicala primara, aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate sau, dupa caz, cu autoritatile administratiei publice locale pentru medicii care deservesc unitatile de invatamant in baza carora pot primi produsele achizitionate.
(5) Modelul contractelor prevazute la alin. (3) si (4) se aproba prin ordin al Ministrului Sanatatii.
Art. 18. - Pentru realizarea obiectivelor si activitatilor cuprinse in programele nationale de sanatate pentru care Ministerul Sanatatii nu organizeaza licitatii nationale, achizitia bunurilor, produselor specifice, serviciilor se realizeaza la nivel local, in conditiile legii, de catre institutiile si unitatile sanitare prin care acestea se deruleaza.
Art. 19. -
(1) Ministerul Sanatatii poate incheia contracte cu unitatile din coordonarea sau aflate sub autoritatea sa, in conditiile prevazute de legislatia din domeniul achizitiilor publice.
(2) Contractele prevazute la alin. (1), incheiate intre Ministerul Sanatatii si unitatile din coordonarea sau aflate sub autoritatea sa, precum si contractele incheiate pentru produsele si serviciile necesare realizarii obiectivelor si activitatilor cuprinse in unele programe nationale de sanatate pentru care Ministerul Sanatatii organizeaza licitatii la nivel national sunt atribuite de compartimentul intern specializat in domeniul achizitiilor publice. Monitorizarea si derularea contractelor se realizeaza de catre structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii.
(3) Pentru realizarea unor obiective si activitati cuprinse in programele nationale de sanatate, Ministerul Sanatatii incheie contracte de servicii pentru depozitarea, conservarea si eliberarea produselor achizitionate la nivel national, a produselor primite ca donatie/sponsorizare, precum si pentru incinerarea produselor cu termene de valabilitate expirate, prin negociere cu Compania Nationala «Unifarm» - S.A., cu respectarea obiectului de activitate al acesteia prevazut in statutul aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 892/1998 privind infiintarea Companiei Nationale «UNIFARM» - S.A.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 1. din Ordin nr. 1612/2011 incepand cu 13.12.2011.

Art. 20. - In vederea realizarii programelor nationale de sanatate, structurile de specialitate din Ministerul Sanatatii au urmatoarele atributii:
(1) Serviciul pentru programe de sanatate:
a) propune spre aprobare ministrului sanatatii domeniile prioritare de actiune in structurarea programelor nationale de sanatate pentru anul 2013;
b) evalueaza si fundamenteaza anual necesarul de resurse financiare in raport cu obiectivele si activitatile propuse pentru programele de sanatate, pe baza indicatorilor realizati in anul precedent, precum si a propunerilor formulate de catre directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii, directiile de sanatate publica, coordonatorii tehnici nationali sau comisiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii, dupa caz;
c) elaboreaza structura programelor si subprogramelor de sanatate, in colaborare cu directiile de specialitate din Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, pe baza propunerilor coordonatorilor tehnici nationali si ale comisiilor de specialitate ale Ministerului Sanatatii;
d) propune spre aprobare ministrului sanatatii alocarea fondurilor pe programe, subprograme si obiective, precum si repartitia fondurilor pe judete si unitati sanitare, pe baza propunerilor directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii, coordonatorilor tehnici nationali sau a comisiilor de specialitate ale Ministerului Sanatatii, dupa caz;
e) propune spre aprobare ministrului sanatatii alocarea pe programe, subprograme nationale de sanatate, in completarea fondurilor alocate initial, a cotei de rezerva de 5% din totalul fondurilor retinute in conditiile prevazute la art. 3 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.388/2010, cu modificarile ulterioare, pe baza propunerilor fundamentate ale directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii, Casei Nationale de Asigurari de Sanatate sau, dupa caz, ale coordonatorilor nationali, avizate de catre directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii;
___________
Litera e) a fost modificata prin punctul 1. din Ordin nr. 1193/2011 incepand cu 22.07.2011.

f) evalueaza trimestrial si anual realizarea obiectivelor programelor nationale de sanatate si face propuneri pentru imbunatatirea acestora in scopul indeplinirii obiectivelor aprobate;
g) comunica directiilor de sanatate publica si unitatilor sanitare care deruleaza programe nationale de sanatate sumele repartizate, precum si activitatile pentru care se utilizeaza;
h) avizeaza solicitarile de finantare lunara ale directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, precum si ale celorlalte institutii care deruleaza programele nationale de sanatate, realizeaza centralizarea acestora si o inainteaza catre Directia generala economica pentru intocmirea cererilor de deschideri de credite;
i) primeste de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate solicitarea lunara de finantare si o inainteaza catre Directia generala economica pentru intocmirea cererii de deschidere de credite;
j) transmite catre Institutul National de Sanatate Publica - Centrul National de Statistica si Informatica in Sanatate Publica, in vederea centralizarii, indicatorii specifici programelor nationale de sanatate raportati in conditiile prezentelor norme;
k) monitorizeaza si analizeaza trimestrial, anual si ori de cate ori este necesar, realizarea indicatorilor specifici fiecarui program si subprogram de sanatate, evalueaza gradul de indeplinire a obiectivelor si dispune masurile ce se impun in situatia unor disfunctionalitati in utilizarea fondurilor aferente, dupa caz;
l) comunica Serviciului de achizitii publice necesitatile si prioritatile in domeniul programelor nationale de sanatate in vederea intocmirii de catre acesta a programului anual al achizitiilor publice, in conditiile legii;
m) analizeaza modul de derulare a programelor nationale de sanatate de evaluare, profilactice si cu scop curativ finantat din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pe baza indicatorilor specifici, datelor si analizelor trimestriale transmise de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, in termen de maximum 30 de zile de la data incheierii trimestrului.
(2) Directia generala economica din Ministerul Sanatatii:
a) elaboreaza proiectul bugetului Ministerului Sanatatii pentru anul 2012 si 2013 in care sunt cuprinse sumele aferente programelor nationale de sanatate, pe baza propunerilor si fundamentarilor prezentate de structurile de specialitate din Ministerul Sanatatii cu atributii in elaborarea si coordonarea programelor nationale de sanatate;
b) comunica Serviciului pentru programe de sanatate, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la aprobare, fondurile bugetare aprobate, pe surse de finantare, in vederea repartizarii acestora pe programe, pe judete si pe institutii/unitati sanitare;
c) elaboreaza si supune spre aprobare conducerii ministerului filele de buget, pe surse de finantare si pe programe nationale de sanatate si le comunica directiilor de sanatate publica teritoriale, institutiilor publice finantate integral de la bugetul de stat si unitatilor sanitare subordonate Ministerului Sanatatii;
d) primeste lunar solicitarile de finantare ale institutiilor si unitatilor sanitare cuprinse in program, centralizate de Serviciul pentru programe de sanatate si efectueaza deschiderile de credite necesare pentru finantarea programelor nationale de sanatate, pe judete, institutii si unitati sanitare;
e) comunica lunar Serviciului pentru programe de sanatate situatia deschiderilor de credite bugetare, pe fiecare program/subprogram de sanatate, pe surse de finantare, pe judete, pe institutii publice si unitati sanitare;
f) analizeaza trimestrial modul de executie al bugetului aprobat pentru programele nationale de sanatate;
g) finanteaza actiunile cuprinse in programele nationale de sanatate derulate in comun, finantate prin transferuri din bugetul Ministerului Sanatatii in bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate, pe baza solicitarii lunare transmisa de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Serviciului pentru programe de sanatate;
h) solicita trimestrial si anual Casei Nationale de Asigurari de Sanatate executia fondurilor alocate prin transferuri din bugetul Ministerului Sanatatii in bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
i) efectueaza repartizarea creditelor bugetare aprobate pe unitati subordonate, precum si modificarea acestora pe titluri de cheltuieli si programe nationale de sanatate prin virari de credite, potrivit legii;
j) centralizeaza si analizeaza lunar necesarul de credite pe titluri de cheltuieli si programe nationale de sanatate pentru intocmirea cererii de deschideri de credite.
(3) Serviciul achizitii publice:
a) elaboreaza programul anual al achizitiilor publice, pe baza necesitatilor si prioritatilor comunicate de catre Serviciul pentru programe de sanatate;
b) elaboreaza sau, dupa caz, coordoneaza activitatile de elaborare a documentatiei de atribuire ori, in cazul organizarii unui concurs de solutii, a documentatiei de concurs;
c) indeplineste obligatiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevazute de legislatia in vigoare;
d) aplica si finalizeaza procedurile de atribuire prin incheierea contractului de achizitie publica sau a acordului-cadru, pentru achizitiile organizate de Ministerul Sanatatii necesare realizarii programelor nationale de sanatate;
e) asigura constituirea si pastrarea dosarului achizitiei publice.
Art. 21. - Institutul National de Sanatate Publica, prin Centrul National de Statistica si Informatica in Sanatate Publica, are urmatoarele atributii principale in domeniul programelor nationale de sanatate:
a) transmite Serviciului pentru programe de sanatate, pana la data de 15 iulie 2012, rezultatele analizelor, studiilor, anchetelor si prognozelor efectuate necesare in vederea fundamentarii domeniilor prioritare de actiune in structurarea programelor nationale de sanatate pentru anul 2013;
b) centralizeaza trimestrial si anual indicatorii specifici programelor nationale de sanatate raportati in conditiile prezentelor norme;
c) calculeaza indicatorii de evaluare specifici programelor nationale de sanatate, in conditiile prezentelor norme;
d) transmite Serviciului pentru programe de sanatate, trimestrial, anual si ori de cate ori este nevoie, indicatorii prevazuti in cadrul programelor nationale de sanatate, centralizati la nivel national;
e) transmite coordonatorilor tehnici nationali ai programelor nationale de sanatate, trimestrial si anual, indicatorii prevazuti in cadrul programelor nationale de sanatate, centralizati la nivel national;
f) transmite Serviciului pentru programe de sanatate pana la data de 1 februarie anul curent, indicatorii prevazuti in cadrul programelor nationale de sanatate derulate in anul precedent, centralizati la nivel national;
g) organizeaza si administreaza baza nationala de date privind statisticile in domeniul programelor nationale de sanatate;
h) elaboreaza si transmite Ministerului Sanatatii rapoarte periodice cu privire la indicatorii realizati in cadrul programelor nationale de sanatate.
Art. 22. - Coordonatorii tehnici nationali ai programelor nationale de sanatate au urmatoarele obligatii in vederea implementarii si monitorizarii programelor nationale de sanatate:
a) formuleaza propuneri cu privire la strategia programelor nationale de sanatate, de organizare si desfasurare a acestora pentru anul 2013, pe care le inainteaza Serviciului pentru programe de sanatate pana cel tarziu la data de 15 iulie 2012;
b) formuleaza propuneri cu privire la structura programelor si subprogramelor de sanatate, pentru anul 2013, pe care le inainteaza Serviciului pentru programe de sanatate pana cel tarziu la data de 15 iulie 2012;
c) fundamenteaza necesarul de resurse pentru programele nationale de sanatate propuse si il inainteaza Serviciului pentru programe de sanatate pana la data de 15 iulie a anului curent, pentru anul urmator;
d) formuleaza propuneri cu privire la repartitia fondurilor pe judete si unitati sanitare, la solicitarea Serviciului pentru programe de sanatate, dupa caz.
e) realizeaza analiza trimestriala si anuala a indicatorilor prevazuti in cadrul programelor nationale de sanatate, centralizati la nivel national si o transmite Serviciului pentru programe de sanatate;
f) informeaza Serviciul pentru programe de sanatate asupra problemelor si disfunctionalitatilor intampinate in derularea programelor nationale de sanatate si formuleaza propuneri de imbunatatire a modului de derulare a acestora;
g) formuleaza propuneri cu privire la suplimentarea fondurilor alocate programelor sau subprogramelor nationale de sanatate din cota de rezerva de 5% din totalul fondurilor retinute in conditiile prevazute la art. 3 alin. (4) din HG nr. 1388/2010 privind aprobarea programelor nationale de sanatate, pentru anii 2011 si 2012, pe care le inainteaza Serviciului pentru programe de sanatate.
Art. 23. - Directiile de sanatate publica, in calitate de coordonatori tehnici locali, au urmatoarele obligatii in vederea implementarii si monitorizarii programelor nationale de sanatate:
a) centralizeaza trimestrial (cumulat de la inceputul anului) si anual indicatorii specifici programelor nationale de sanatate raportati de unitatile sanitare/institutiile publice in conditiile prezentului ordin;
b) transmit Serviciului pentru programe de sanatate, trimestrial si anual, in primele 20 de zile dupa incheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii prevazuti in cadrul programelor nationale de sanatate, centralizati in conformitate cu prevederile lit. a);
c) monitorizeaza modul de derulare al programelor nationale de sanatate;
d) verifica organizarea evidentei nominale a beneficiarilor programelor nationale de sanatate derulate, pe baza de cod numeric personal de catre unitatile de specialitate care deruleaza programe nationale de sanatate, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
e) intocmesc un raport de activitate centralizat trimestrial, respectiv anual, pe baza rapoartelor de activitate transmise de coordonatorii din unitatile sanitare/institutiile care deruleaza programele nationale de sanatate;
f) transmit Serviciului pentru programe de sanatate, pana la sfarsitul lunii urmatoare celei incheierii trimestrului pentru care se face raportarea, raportul de activitate prevazut la lit. e);
___________
Litera f) a fost modificata prin punctul 2. din Ordin nr. 1193/2011 incepand cu 22.07.2011.

g) raportul de activitate centralizat prevazut la lit. e) cuprinde: stadiul realizarii activitatilor prevazute in cadrul programului, analiza comparativa a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel national prevazute in prezentul ordin, probleme si disfunctionalitati intampinate in realizarea activitatilor, propuneri de imbunatatire a modului de derulare a programelor nationale de sanatate;
___________
Litera g) a fost modificata prin punctul 2. din Ordin nr. 1193/2011 incepand cu 22.07.2011.

h) transmit Serviciului pentru programe de sanatate, pana la data de 15 iulie a anului curent, fundamentarea necesarului de resurse pentru anul urmator;
Art. 24. - Unitatile de specialitate care deruleaza programe nationale de sanatate au urmatoarele obligatii in vederea derularii programelor nationale de sanatate:
a) organizeaza evidenta nominala a beneficiarilor programelor nationale de sanatate derulate, pe baza de cod numeric personal, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
b) realizeaza raportarea datelor in registrul bolnavilor specific programului derulat, acolo unde acesta exista, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
c) raporteaza directiilor de sanatate publica sau, dupa caz, Ministerului Sanatatii - Serviciul pentru programe de sanatate, in functie de subordonare, trimestrial (cumulat de la inceputul anului) si anual, in primele 5 zile lucratoare dupa incheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii specifici programelor nationale de sanatate, in conditiile prezentului ordin;
d) monitorizeaza modul de derulare al programelor nationale de sanatate derulate;
e) intocmesc un raport de activitate centralizat trimestrial, respectiv anual, pe baza rapoartelor de activitate transmise de coordonatorii fiecarui program national de sanatate derulat;
f) transmit coordonatorilor tehnici nationali ai programelor nationale de sanatate derulate, precum si directiei de sanatate publica sau, dupa caz, Serviciului pentru programe de sanatate, in functie de subordonare, raportul de activitate prevazut la lit. e), pana la data de 15 a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea;
___________
Litera f) a fost modificata prin punctul 3. din Ordin nr. 1193/2011 incepand cu 22.07.2011.

g) raportul de activitate centralizat prevazut la lit. e) cuprinde: stadiul realizarii activitatilor prevazute in cadrul programului, analiza comparativa a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel national prevazute in prezentul ordin, probleme si disfunctionalitati intampinate in realizarea activitatilor, propuneri de imbunatatire a modului de derulare a programelor nationale de sanatate.
___________
Litera g) a fost modificata prin punctul 3. din Ordin nr. 1193/2011 incepand cu 22.07.2011.

Art. 25. - Coordonatorii programelor nationale de sanatate, desemnati in conditiile prevazute la art. 26, au urmatoarele obligatii cu privire la monitorizarea activitatilor cuprinse in cadrul acestora:
a) organizeaza evidenta nominala a beneficiarilor programelor nationale de sanatate derulate, pe baza de cod numeric personal, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
b) raporteaza conducerii institutiei, trimestrial si anual, in primele 5 zile dupa incheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii specifici programelor nationale de sanatate, in conditiile prezentului ordin;
c) monitorizeaza modul de derulare a programelor nationale de sanatate pe care le coordoneaza;
d) monitorizeaza permanent consumul de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale si altele asemenea, care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate pe care le coordoneaza;
e) intocmesc un raport de activitate trimestrial, respectiv anual, pe care il transmit conducerii institutiei pana la data de 10 a lunii urmatoare celei pentru care raporteaza;
f) raportul de activitate prevazut la lit. e) cuprinde: stadiul realizarii activitatilor prevazute in cadrul programului, analiza comparativa a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel national prevazute in prezentul ordin, probleme si disfunctionalitati intampinate in realizarea activitatilor, propuneri de imbunatatire a modului de derulare a programelor nationale de sanatate;
g) informeaza permanent conducerea institutiei cu privire la disfunctionalitatile identificate in derularea programelor nationale de sanatate si propune masuri de solutionare a acestora.
___________
Art. 25. a fost modificat prin punctul 4. din Ordin nr. 1193/2011 incepand cu 22.07.2011.

Art. 26. - Ordonatorii de credite secundari si tertiari au urmatoarele obligatii in realizarea programelor nationale de sanatate:
a) utilizeaza fondurile in limita bugetului aprobat si potrivit destinatiei specificate, cu respectarea dispozitiilor legale;
b) gestioneaza eficient mijloacele materiale si banesti;
c) organizeaza evidenta contabila a cheltuielilor pe fiecare program si subprogram, pe surse de finantare si pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, atat in prevederi, cat si in executie;
d) raporteaza indicatorii specifici prevazuti in programele nationale de sanatate, in conditiile prezentului ordin;
e) transmit Serviciului pentru programe de sanatate sau directiilor de sanatate publica, dupa caz, cererile de finantare fundamentate, insotite de documentele justificative, in conditiile prezentului ordin;
f) desemneaza prin act administrativ al conducatorului institutiei publice cate un coordonator pentru fiecare program national de sanatate pe care il deruleaza; pentru Programul national de diabet zaharat conducatorul institutiei va desemna drept coordonator medicul de specialitate care detine functia de sef al sectiei de specialitate sau al sectiei care include in structura sa paturile de specialitate. Acest coordonator are obligatiile prevazute la art. 25, precum si responsabilitatea de a asigura coordonarea activitatilor din cadrul Programului national de diabet zaharat la nivelul judetului. In cazul municipiului Bucuresti, coordonatorul Programului national de diabet va fi desemnat de catre comisia de specialitate Ministerului Sanatatii;
g) completeaza fisele de post ale coordonatorilor desemnati cu atributiile corespunzatoare activitatilor prevazute in cadrul programelor nationale de sanatate;
h) organizeaza, prin directorul financiar contabil al unitatii sanitare si institutiei publice prin care se deruleaza programele nationale de sanatate, evidentele contabile, evidentele tehnicooperative ale unitatii sanitare/institutiei publice respective, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
i) transmit structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii orice alte date referitoare la programele nationale de sanatate pe care le deruleaza si sa raspunda de exactitatea si realitatea datelor raportate;
j) transmit lunar Directiei generale economica din cadrul Ministerului Sanatatii, in primele 20 de zile calendaristice ale lunii curente pentru luna precedenta, executia bugetara a bugetului aprobat pentru programele nationale de sanatate derulate;
k) achizitioneaza medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale si altele asemenea cu respectarea legislatiei in domeniul achizitiilor publice;
Art. 27. - Raportarea indicatorilor specifici prevazuti in programe si subprograme se realizeaza trimestrial (cumulat de la inceputul anului) si anual, atat in format electronic cat si pe suport hartie, conform machetelor de raportare aprobate prin ordin al ministrului sanatatii sau ordin comun al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, dupa caz.
Art. 28. - Costul mediu/indicator fizic se calculeaza ca raport intre cheltuielile efective si indicatorii fizici realizati. In cazul in care au fost finantate si alte actiuni pentru care nu au fost stabiliti indicatori fizici acestea vor fi evidentiate distinct, indicandu-se cheltuiala pe fiecare actiune.
Art. 29. - Monitorizarea activitatilor cuprinse in programele nationale de sanatate se refera la:
a) modul de realizare si de raportare al indicatorilor prevazuti in prezentul ordin;
b) incadrarea in bugetul aprobat;
c) respectarea destinatiilor stabilite pentru fondurile alocate unitatilor sanitare/institutiilor care deruleaza programe nationale de sanatate;
d) urmarirea respectarii de catre persoanele implicate a responsabilitatilor stabilite prin prezentul ordin referitoare la derularea programelor nationale de sanatate;
e) identificarea unor posibile disfunctionalitati in derularea programelor nationale de sanatate.
Art. 30. - Pentru realizarea si raportarea activitatilor specifice din cadrul unor programe nationale de sanatate se elaboreaza norme metodologice, aprobate prin ordin al ministrului sanatatii sau ordin comun al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, dupa caz.


CAPITOLUL II
BUGETUL ALOCAT PROGRAMELOR NATIONALE DE SANATATE APROBATE PENTRU ANUL 2011


                   
  - mii lei -
  Denumirea programului Bugetul de stat Venituri proprii Bugetul total Din care transfer CNAS
  Credite bugetare Credite de angajament Credite bugetare Credite de angajament Credite bugetare Credite de angajament Credite bugetare Credite de angajament
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  I. Programele nationale privind bolile transmisibile 76.857,00 76.857,00 51.216,00 51.119,00 128.073,00 127.976,00 97,00 0,00
  II. Programul national de monitorizare a factorilor determinanti din mediul de viata si munca 0,00 0,00 4.858,00 4.858,00 4.858,00 4.858,00 0,00 0,00
  III. Programul national de hematologie si securitate transfuzionala 32.655,00 32.655,00 63.615,00 63.615,00 96.270,00 96.270,00 0,00 0,00
  IV. Programele nationale privind bolile netransmisibile 564.817,83 554.967,24 726.179,17 680.739,76 1.290.997,00 1.235.707,00 1.065.432,00 1.010.142,00
  V. Programul national de evaluare si promovare a sanatatii si educatie pentru sanatate 0,00 0,00 7.726,00 7.726,00 7.726,00 7.726,00 0,00 0,00
  VI. Programul national de sanatate a femeii si copilului 31.847,00 31.847,00 9.965,00 9.965,00 41.812,00 41.812,00 0,00 0,00
  VII. Programul national de tratament in strainatate 31.850,00 31.850,00 0,00 0,00 31.850,00 31.850,00 0,00 0,00
  VIII. Programul national pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor 58.972,17 68.822,17 61.027,83 61.027,83 120.000,00 129.850,00 120.000,00 129.850,00
  MS actiuni centralizate     447 447 447 447    
  Credite retinute in programele nationale de sanatate   0,59   45.536,41 0,00 45.537,00   45.537,00
  TOTAL Programe nationale de sanatate 796.999.00 769.999.00 925.034,00 925.034,00 1.722.033,00 1.722.033,00 1.185.529,00 1.185.529,00

BUGETUL ALOCAT PROGRAMELOR NATIONALE DE SANATATE APROBATE PENTRU ANUL 2012

                   
  - mii lei -
  Denumirea programului Bugetul de stat Venituri proprii Bugetul total Din care transfer CNAS
  Credite de angajament Credite bugetare Credite de angajament Credite bugetare Credite de angajament Credite bugetare Credite de angajament Credite bugetare
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  I. Programele nationale privind bolile transmisibile 58.500 58.500 51.600 51.600 110.100 110.100    
  II. Programul national de monitorizare a factorilor determinanti din mediul de viata si munca     6.100 6.100 6.100 6.100    
  III. Programul national de hematologie si securitate transfuzionala 30.872 30.872 53.331 53.331 84.203 84.203    
  IV. Programele nationale privind bolile netransmisibile 347.788 347.788 911.175 911.175 1.258.963 1.258.963 1.061.684 1.061.684
  V. Programul national de evaluare si promovare a sanatatii si de educatie pentru sanatate     4.000 4.000 4.000 4.000    
  VI. Programul national de sanatate a femeii si copilului 34.053 34.053 9.450 9.450 43.503 43.503    
  VII. Programul national de tratament in strainatate 21.140 21.140     21.140 21.140    
  VIII. Programul national pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor     130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000
  MS actiuni centralizate - programe finantate din bugetul Ministerului Sanatatii 28.081 28.801 56.300 56.300 84.381 84.381    
  TOTAL 520.434 520.434 1.221.956 1.221.956 1.742.390 1.742.390 1.191.684*) 1.191.684*)
*) Din suma de 1.191.684 mii lei prevazuta ca transfer la CNAS in bugetul Ministerului Sanatatii - actiuni centralizate - sunt retinute sumele de 29.095 mii lei pentru sursa «Buget de stat» si 90.073 mii lei pentru sursa «Venituri proprii» conform prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si suma de 59.584 mii lei pentru sursa «Venituri proprii» conform prevederilor art. 3 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012, cu modificarile ulterioare.

___________
Titlul tabel a fost introdus prin punctul 1. din Ordin nr. 143/2012 incepand cu 21.02.2012.
___________
CAPITOLUL II a fost modificat prin punctul 1. din Ordin nr. 1755/2011 incepand cu 29.12.2011.


CAPITOLUL III
STRUCTURA PROGRAMELOR NATIONALE DE SANATATE APROBATE PENTRU ANII 2011 SI 2012

I. PROGRAMELE NATIONALE PRIVIND BOLILE TRANSMISIBILE
1. Programul national de imunizare
Obiectiv:
Protejarea sanatatii populatiei impotriva principalelor boli care pot fi prevenite prin vaccinare.
Coordonare tehnica:
Institutul National de Sanatate Publica (INSP), prin Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT).
Obiectiv:
Realizarea imunizarilor conform calendarului national de vaccinare.
Activitati:
a) Activitati derulate la nivelul Ministerului Sanatatii:
Directia de sanatate publica si control in sanatate publica (DSPCSP) coordoneaza activitatile de achizitionare, depozitare si distribuire a vaccinurilor prevazute in calendarul de vaccinare aprobat.
b) Activitati derulate la nivelul Institutului National de Sanatate Publica, prin Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT):
1. asigura managementul operational al programului de imunizare;
2. acorda asistenta tehnica in vederea bunei desfasurari a programului;
3. centralizeaza indicatorii fizici, de eficienta si de rezultat la nivel national;
4. intocmeste rapoarte trimestriale si anuale privind modul de derulare a programului.
c) Activitati derulate la nivelul Institutului National de Sanatate Publica, prin Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) si structurile de specialitate de la nivel regional:
1. coordoneaza si monitorizeaza la nivel national si regional derularea activitatilor desfasurate de directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti;
2. realizeaza repartitiile pe tipuri de vaccinuri, in functie de necesarul solicitat de directiile de sanatate publica judetene si le transmite DSPCSP din cadrul Ministerului Sanatatii in vederea aprobarii si elaborarii ordinului de distribuire;
3. analizeaza realizarile la acoperirea vaccinala pentru toate vaccinurile si grupele de varsta prevazute in calendarul national de vaccinare si transmite rapoarte trimestriale si anuale pe aceasta tema catre DSPCSP din cadrul Ministerului Sanatatii;
4. monitorizeaza acoperirea vaccinala conform metodologiei unice;
5. realizeaza evaluarea/validarea periodica (5 ani) a acoperirii vaccinale printr-o metodologie alternativa (care sa aiba in vedere si copiii neinscrisi la medicul de familie);
6. realizeaza studii de seroprevalenta, in colaborare cu structurile de specialitate din Centrele Regionale de Sanatate Publica (CRSP) si, dupa caz, cu INCDMI "Cantacuzino";
7. coordoneaza supravegherea reactiilor adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) si informeaza DSPCSP din cadrul Ministerului Sanatatii cu privire la evenimentele deosebite (clustere de RAPI, alerte nationale/internationale privind loturi de vaccinuri in urma carora s-au inregistrat RAPI);
8. organizeaza instruiri metodologice pentru personalul de specialitate din directiile de sanatate publica judetene;
9. intocmeste, supune avizarii DSPCSP din Ministerul Sanatatii si transmite raportul anual solicitat de OMS pe problema vaccinarilor.
10. asigura functia de secretariat pentru Comitetul National de Vaccinologie.
d) Activitati derulate la nivelul serviciilor/birourilor de supraveghere si control al bolilor transmisibile din directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti (DSP):
1. asigura preluarea si, dupa caz, transportul vaccinurilor de la nivelul depozitului central, depozitarea si distributia vaccinurilor catre furnizorii de servicii medicale;
2. supervizeaza realizarea catagrafiilor, estimarea cantitatilor de vaccinuri necesare pentru imunizarea copiilor si utilizarea cu eficienta a vaccinurilor solicitate si repartizate;
3. asigura instruirea personalului medical vaccinator si a mediatorilor sanitari, trimestrial si ori de cate ori este nevoie, cu privire la modul de realizare si raportare a vaccinarilor;
4. verifica conditiile de pastrare a vaccinurilor, modul de administrare a acestora in conditii de siguranta maxima la nivelul furnizorilor de servicii medicale, inregistrarea si raportarea vaccinarilor;
5. identifica comunitatile cu acoperire vaccinala suboptimala, dispune si organizeaza campanii suplimentare de vaccinare pentru recuperarea restantierilor, atat prin intermediul medicilor de familie si de medicina scolara, cat si cu sprijinul asistentilor comunitari si al mediatorilor sanitari;
6. asigura functionarea sistemului de supraveghere a reactiilor adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) in teritoriul de responsabilitate;
7. realizeaza anchetele de estimare a acoperirii vaccinale, conform metodologiei unice;
8. participa la realizarea de studii de seroprevalenta organizate de INSP;
9. raporteaza datele privind acoperirile vaccinale conform metodologiei unice;
10. participa la sesiuni de instruire organizate de CNSCBT si/sau CRSP;
e) Activitati desfasurate de furnizorii de servicii medicale de la nivelul asistentei medicale primare si maternitati, din sistemul public si privat:
1. asigura efectuarea imunizarilor gratuite, conform calendarului de vaccinari aprobat prin prezentul ordin, a tuturor copiilor inscrisi pe listele proprii, a tuturor copiilor neasigurati care se prezinta la consultatii, precum si a copiilor de varsta scolara in unitatile de invatamant fara asistenta de medicina scolara asigurata, in conformitate cu Legea nr. 649/2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 53/2000 privind obligativitatea raportarii bolilor si a efectuarii vaccinarilor.
2. asigura realizarea catagrafiilor, estimarea cantitatilor de vaccinuri necesare pentru imunizarea copiilor si utilizarea cu eficienta a vaccinurilor solicitate si repartizate;
3. asigura acoperirea vaccinala optima pentru toate tipurile de vaccinuri si grupele de varsta, in teritoriul in care isi exercita activitatea, cu accent pe comunitatile cu acoperire vaccinala deficitara;
4. asigura respectarea lantului de frig, preluarea si transportul vaccinurilor, precum si pastrarea si administrarea acestora in conditii de maxima siguranta;
5. asigura inregistrarea si raportarea corecta a vaccinarilor efectuate si raspund de utilizarea cu eficienta a cantitatilor de vaccinuri primite de la directiile de sanatate publica judetene;
6. serviciile medicale privind vaccinarile vor fi raportate catre Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate numai dupa validarea acestora de catre serviciile abilitate din DSP judetean;
7. depisteaza, inregistreaza si notifica directiei de sanatate publica judetene reactiile adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) conform metodologiei;
8. participa la sesiunile de instruire organizate de directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti;
9. asigura informarea parintilor cu privire la vaccinurile utilizate in Programul National de Imunizari si cu privire la calendarul national de vaccinare.
Indicatori de evaluare:
1) Indicatori fizici: raportare trimestriala si anuala
a) numar doze de vaccin achizitionate*: 3.904.500 doze
___________
Nota: * Se raporteaza de MS/DSPJ daca din motive obiective, la dispozitia MS, parte din vaccinurile aferente Calendarului National de Vaccinare sunt achizitionate la nivel local.

2) Indicatori de eficienta: raportare anuala
a) a) cost mediu/doza vaccin achizitionat centralizat*: 21,5 lei
3) Indicatori de rezultate - anual:
a) acoperirea vaccinala cu DTP3 = nr. copii care au primit DTP3 (in diferite combinatii de vaccinuri) in cursul anului 2011 x 100/nr. nascuti vii* in perioada 1 iulie 2010 - 30 iunie 2011 - nr. decedati sub 1 an in perioada 1 iulie 2010 - 30 iunie 2011.
Tinta: 95%
___________
Nota: * La nr. nascuti vii in maternitatile din judet se va adauga nr. copiilor avand domiciliul in judetul respectiv, dar nascuti in maternitati din alte judete.
In acest sens, maternitatile din fiecare judet au obligatia de a trimite la DSPJ - Serviciul de supraveghere si control al bolilor transmisibile lunar, pana la data de 4 ale lunii, pentru luna precedenta, pe format de hartie si electronic, lista cu nou-nascutii avand domiciliul in alte judete.
Serviciul de supraveghere si control al bolilor transmisibile din cadrul DSPJ va trimite lunar, pana la data de 5 pentru luna precedenta, catre alte DSPJ, dupa caz, lista copiilor avand domiciliul in judetul in care acestea functioneaza. Listele vor fi nominale, incluzand numele si prenumele copilului, CNP/data nasterii copilului, numele si prenumele parintilor, domiciliul si data vaccinarii BCG si AHB in maternitate.

b) acoperirea vaccinala cu ROR1 = nr. copii care au primit ROR1 in cursul anului 2011 x 100/nr. nascuti vii in anul 2010 - nr. decedati sub 1 an in anul 2010.
Tinta: 95%
Unitati care deruleaza programul:
a) Ministerul Sanatatii - DSPCSP;
b) Institutul National de Sanatate Publica;
c) Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti;
d) Cabinete de medicina de familie, cabinetele medicale din unitatile de invatamant, maternitati.
Natura cheltuielilor: capitolul "bunuri si servicii":
a) vaccinuri, seringi de unica folosinta, reactivi, eprubete, vacuumtainere cu ace, criotuburi, vata, alcool sanitar, manusi, masti, recipienti pentru colectare seringi, recipienti pentru colectare de ace folosite, recipienti pentru depozitare-transport de probe, materiale de birotica, substante dezinfectante; cheltuieli de transport vaccinuri si deplasare.
b) servicii: plata serviciilor pentru examenele de serologie cu laboratoarele din alte unitati desemnate (in cazul studiilor de seroprevalenta).
Calendarul de vaccinare 2011
       
  Varsta recomandata Vaccin Comentarii
  Primele 24 de ore 2-7 zile Hep B BCG In maternitate
  2 luni DTPa-VPI-Hib, Hep B, Simultan,
  4 luni DTPa-VPI-Hib Simultan
  6 luni DTPa-VPI-Hib, Hep B, Simultan
  12 luni DTPa-VPI-Hib, RRO Simultan
  4 ani DTPa  
  7 ani (in cls I-a) RRO Campanii scolare
  9 ani (in cls III-a) VPI, Campanii scolare
  14 ani (in cls VIII-a) dT Campanii scolare
Abrevieri:
DTPa = vaccin diftero-tetano-pertussis acelular
VPI = vaccin polio inactivat
Hep B = vaccin hepatitic B
DTPa-VPI-Hib = vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B
RRO = vaccin rujeolic-rubeolic-oreion
BCG = vaccin de tip Calmette Guerrin
dT = vaccin diftero-tetanic pentru adulti

NOTA: Pentru administrarea tuturor vaccinurilor mentionate se vor utiliza numai seringi de unica folosinta.
Calendarul national de vaccinare 2012*
___________
* Se aplica incepand cu data de 1 iunie 2012.


       
  Varsta recomandata Vaccinul Comentarii
  Primele 24 de ore
2-7 zile
Hep B
BCG
In maternitate
  2 luni DTPa-VPI-Hib-Hep B Medic de familie
  4 luni DTPa-VPI-Hib Medic de familie
  6 luni DTPa-VPI-Hib-Hep B Medic de familie
  12 luni DTPa-VPI-Hib, RRO Medic de familie
  4 ani** DTPa Medic de familie
  6 ani DTPa-VPI Medic de familie
  7 ani (in clasa I) RRO Medic de familie
  9 ani*** VPI Medic de familie
  14 ani dT Medic de familie
** Se realizeaza in anul 2012 pana la epuizarea stocurilor de vaccin existent in teritoriu.
*** Se realizeaza pana in anul 2014.

NOTA: Pentru administrarea tuturor vaccinurilor mentionate se vor utiliza numai seringi de unica folosinta.

Abrevieri:
DTPa = vaccin diftero-tetano-pertussis acelular
VPI = vaccin polio inactivat
Hep B = vaccin hepatitic B
DTPa-VPI-Hib = vaccin diftero-tetano-pertussis acelularpoliomielitic-Haemophilus B
DTPa-VPI-Hib-Hep B = vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B
RRO = vaccin rujeolic-rubeolic-oreion
BCG = vaccin de tip Calmette Guerrin
dT = vaccin diftero-tetanic pentru adulti
___________
Paragraful a fost introdus prin punctul 1. din Ordin nr. 272/2012 incepand cu 03.04.2012.

2. Programul national de supraveghere si control al bolilor transmisibile
Obiectiv: depistarea precoce si asigurarea diagnosticului etiologic al bolilor transmisibile in vederea implementarii masurilor de limitarea a raspandirii acestora la nivel national si international
Structura:
2.1. Subprogramul de supraveghere si control al bolilor transmisibile prioritare;
2.2. Subprogramul de supraveghere si control al infectiei HIV;
2.3. Subprogramul de supraveghere si control al tuberculozei;
2.4. Subprogramul de supraveghere si control al bolilor cu transmitere sexuala.
2.1. Subprogramul de supraveghere si control al bolilor transmisibile prioritare
Scopul programului: Protejarea sanatatii populatiei impotriva principalelor boli transmisibile
Obiectiv: Mentinerea sub control a incidentei bolilor transmisibile prioritare, in conformitate cu legislatia in vigoare, cu tintele europene si ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii
Coordonare tehnica:
Institutul National de Sanatate Publica (INSP) prin Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT)
a) Activitati desfasurate de DSPCSP din cadrul Ministerul Sanatatii:
1. achizitionarea vaccinului gripal sezonier, in scopul realizarii vaccinarii antigripale a populatiei din grupele cu risc crescut de a contracta sau transmite gripa, conform metodologiei nationale, in conformitate cu recomandarile OMS si in functie de situatia epidemiologica.
b) Activitati derulate la nivelul Institutul National de Sanatate Publica, prin Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT):
1. asigura managementul operational al subprogramului de supraveghere si control al bolilor transmisibile prioritare;
2. acorda asistenta tehnica in vederea bunei desfasurari a subprogramului;
3. centralizeaza indicatorii fizici, de eficienta si de rezultat la nivel national;
4. intocmeste rapoarte trimestriale si anuale privind modul de derulare a acestuia.
c) Activitati derulate la nivelul INSP prin Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) si structurile de specialitate din CRSP Bucuresti, Cluj, Iasi si Timisoara
1. coordoneaza supravegherea bolilor transmisibile prevazute in reglementarile legale in vigoare (culegerea, validarea, analiza, interpretarea si raportarea datelor epidemiologice catre forurile nationale si europene);
2. asigura coordonarea metodologica a retelei de boli transmisibile la nivel national si regional;
3. asigura coordonarea metodologica a sistemului de alerta precoce si raspuns rapid in colaborare cu Biroul RSI si informare toxicologica din structura INSP;
4. elaboreaza si implementeaza strategii adecvate pentru supravegherea si controlul unor boli transmisibile sau situatii de risc epidemiologic;
5. initiaza si coordoneaza studii epidemiologice necesare elucidarii izbucnirilor epidemice, implementarii de noi metodologii de supraveghere specifica, cat si evaluarii situatiei epidemiologice la nivel national si regional, colaborand pentru realizarea lor cu INCDMI "Cantacuzino";
6. organizeaza instruiri pentru personalul din cadrul directiilor de sanatate publica in domeniul supravegherii bolilor transmisibile si al alertei precoce;
7. raporteaza DSPCSP din cadrul Ministerului Sanatatii cazurile de boli infectioase de interes national si international, masurile intreprinse si propune actiuni specifice, daca situatia o impune, participand la realizarea acestora;
8. raporteaza la DSPCSP din cadrul Ministerului Sanatatii, in conformitate cu sistemul informational, lunar, sau ori de cate ori este nevoie, informatiile privind situatia epidemiologica a bolilor transmisibile si situatiile de risc epidemiologic constituit sau prognozat;
9. notifica si verifica alertele nationale si internationale in conformitate cu RSI 2005 in colaborare cu Biroul RSI si informare toxicologica din structura INSP;
10. propune DSPCSP din Ministerul Sanatatii masurile ce trebuie aplicate in situatii de alerta nationala/internationala;
11. asigura identificarea, interventia si supravegherea bolilor transmisibile considerate probleme de sanatate publica nationala, regionala sau locala;
12. acorda asistenta tehnica directiilor de sanatate publica judetene in instituirea si aplicarea masurilor de prevenire si control al focarului de boala transmisibila;
13. asigura sprijin tehnic si metodologic in situatii de urgenta (inundatii, cutremure, bioterorism, etc.);
14. continua activitatile in vederea acreditarii/mentinerii acreditarii laboratoarelor de microbiologie si participa la realizarea indicatorilor de evaluare a performantelor de laborator in materie de supraveghere a bolilor transmisibile (conform exigentelor RSI);
15. asigura diagnosticul etiologic/confirmarea bolilor transmisibile cuprinse in Hotararea de Guvern nr. 589/2007, din fondurile alocate programului la capitolul "bunuri si servicii", prin laboratoarele regionale proprii si prin Centrele de referinta din cadrul INCDMI Cantacuzino, pentru bolile transmisibile pentru care nu exista posibilitati tehnice de diagnostic la nivel local si regional, in baza metodologiilor si altor protocoale de supraveghere stabilite de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT);
16. realizeaza organizarea si ierarhizarea diagnosticului etiologic pentru bolile infectioase cuprinse in supraveghere epidemiologica, supravegherea circulatiei unor agenti microbieni si monitorizarea chimiorezistentei bacteriene pentru germeni cu risc de raspandire;
17. asigura culegerea, evaluarea si comunicarea informatiilor privind asigurarea asistentei medicale specifice pentru prevenirea si controlul bolilor transmisibile, respectarea protocoalelor de diagnostic si definitiile de caz pentru boli infectioase, respectarea prevederilor legale privind sistemul informational de raportare si notificare specifica.
d) Activitati derulate la nivelul Centrelor Nationale de Referinta din Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie "Cantacuzino":
1. asigura diagnosticul microbiologic/confirmarea diagnosticului pentru bolile transmisibile pentru care nu exista posibilitati tehnice de diagnostic la nivel local si regional sau la solicitarea directiilor de sanatate publica judetene, CNSCBT, CRSP si MSP si transmite rezultatele in timp util solicitantilor;
2. asigura diagnosticul microbiologic sau confirmarea diagnosticului etiologic pentru bolile transmisibile prevazute la art. 6 alin (1) din Ordinul MS nr. 1.466/2008 pentru aprobarea circuitului informational al fisei unice de raportare a bolilor transmisibile;
3. asigura diagnosticul microbiologic sau confirmarea diagnosticului etiologic pentru bolile transmisibile cu metodologii de supraveghere elaborate de CNSCBT, pentru judetele arondate Centrului regional de sanatate publica Bucuresti, Cluj, Iasi si Timisoara;
4. asigura diagnosticul microbiologic/confirmarea diagnosticului pentru alte boli transmisibile, la solicitarea INSP-CNSCBT;
5. elaboreaza protocoalele de laborator pentru derularea metodologiilor de supraveghere elaborate de CNSCBT;
6. participa, la solicitarea CNSCBT si/sau DSPCSP din MS, la investigarea focarelor/epidemiilor;
7. asigura implementarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 589/2007 la nivelul laboratoarelor proprii;
8. organizeaza instruiri cu personalul de specialitate din laboratoarele de sanatate publica.
e) Activitati derulate la nivelul serviciilor/birourilor de epidemiologie din Directiile de Sanatate Publica Judetene si a municipiului Bucuresti:
1. supravegheaza bolile transmisibile prevazute in reglementarile legale in vigoare (culegerea, validarea, analiza, interpretarea si raportarea datelor epidemiologice in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 589/2007, OMS nr. 1466/2008) si metodologiile specifice de supraveghere avizate de DSPCSP din MS;
2. realizeaza vaccinarea grupelor la risc de imbolnavire/de transmitere a unor boli transmisibile (vaccinare antirubeolica in vederea prevenirii transmiterii nosocomiale a infectiei rubeolice de la nou-nascutul cu sindrom rubeolic congenital, antitifoidica, antidizenterica, antihepatitica A/B, antirujeolica etc.);
3. realizeaza vaccinarea antigripala a populatiei din grupele la risc crescut de a contracta sau transmite gripa, conform metodologiei elaborate de Institutul National de Sanatate Publica prin Centrul National pentru Prevenirea si Controlul Bolilor Transmisibile (CNSCBT), pe baza recomandarilor OMS si in functie de situatia epidemiologica;
4. realizeaza vaccinarea antitetanica a gravidelor, conform reglementarilor in vigoare;
5. efectueaza doza de rapel diftero-tetanic la intervale de 10 ani, incepand cu varsta de 24 de ani, in functie de resursele financiare existente
6. supravegheaza bolile transmisibile considerate probleme de sanatate publica locala, sub coordonarea structurilor de specialitate din centrele regionale de sanatate publica, inclusiv imunizari in situatii epidemiologice deosebite;
7. instituie si aplica masuri de prevenire si control a focarului de boala transmisibila (depistarea, tratamentul profilactic si/sau vaccinarea contactilor, notificare si raportare, dezinfectie, dezinsectie, deratizare, ancheta epidemiologica etc.), in colaborare cu reteaua de asistenta primara, si dupa caz, in colaborare cu CNSCBT sau structurile de specialitate din CRSP;
8. asigura activitatea epidemiologica in situatii de urgenta provocate de calamitati naturale (inundatii, cutremure etc.), in colaborare cu reteaua de asistenta medicala primara si de specialitate si cu administratia publica locala, conform practicilor epidemiologice curente;
9. desfasoara actiuni speciale de depistare activa si prevenire a bolilor transmisibile in comunitati la risc, cu colaborarea centrului regional de sanatate publica, dupa caz;
10. organizeaza instruiri ale personalului medico-sanitar si ale mediatorilor sanitari cu privire la prevenirea, depistarea, raportarea si controlul bolilor transmisibile, precum si cu privire la vaccinarea populatiei din grupele expuse la risc sau din comunitati greu accesibile;
11. achizitioneaza testele si reactivii pentru diagnosticul bolilor transmisibile prioritare;
12. asigura medicamentele, vaccinurile, dezinfectantele, materialele sanitare, echipamentele de protectie necesare pentru interventie in caz de focar/epidemie de boala transmisibila sau situatii de risc epidemiologic, prin reintregirea rezervei antiepidemice;
13. asigura functionarea optima a sistemului de alerta precoce si raspuns rapid;
14. participa la realizarea de studii organizate de INSP prin CNSCBT si/sau CRSP;
15. supravegheaza si participa la implementarea masurilor de sanatate in porturi, aeroporturi internationale si puncte de frontiera, in conformitate cu prevederile Regulamentului Sanitar International 2005;
16. asigura schimbul de informatii specifice si colaborare interjudeteana in probleme de epidemiologie;
17. organizeaza si participa la derularea unor activitati antiepidemice solicitate de CNSCBT sau dispuse de catre MS-DSPCSP.
e1) Activitati derulate la nivelul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti:
- achizitionarea vaccinului gripal sezonier, in scopul realizarii vaccinarii antigripale a populatiei din grupele cu risc crescut de a contracta sau transmite gripa, conform metodologiei nationale, in conformitate cu recomandarile OMS si in functie de situatia epidemiologica.
___________
Litera e1) a fost introdusa prin punctul 3. din Ordin nr. 1612/2011 incepand cu 13.12.2011.

f) Activitati desfasurate de furnizorii de servicii medicale:
1. raporteaza bolile transmisibile, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 589/2007 si Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1466/2008
2. participa la sistemul national de alerta precoce, prin raportarea in timp util a bolilor transmisibile de interes national si international, in conformitate cu metodologiile de supraveghere si prevederilor Regulamentului Sanitar International 2005;
3. participa la activitatile de control a focarelor de boala transmisibila;
4. participa, si dupa caz, efectueaza ancheta epidemiologica pentru cazurile de boala transmisibila;
5. asigura, in functie de competenta profesionala si atributiunile specifice ale unitatii, utilizarea definitiilor de caz pentru bolile infectioase, respectarea protocolului de investigare si diagnostic etiologic, dupa caz, indicarea conditiilor de izolare;
6. participa, conform competentei, la actiunile de evaluare a nivelului de acoperire vaccinala, utilizarea rationala a antibioticelor si investigarea situatiilor de risc epidemiologic.
NOTA: Investigarea etiologica a cazurilor suspecte de boala infectioasa/transmisibila care nu sunt cuprinse in prevederile Hotararii Guvernului nr. 589/2007 si ale Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.466/2008 nu poate fi asigurata de catre laboratoarele DSP si INSP-CRSP din fondurile alocate programului. Pentru furnizorii de servicii medicale cu paturi care nu pot asigura diagnosticul etiologic, DSP si INSP-CRSP pot furniza diagnosticul de laborator pe baza unui contract de prestari de servicii.
Fondurile alocate programului nu pot fi folosite pentru derularea unor programe de cercetare, ci numai pentru studii epidemiologice.
Toate vaccinurile si materialele sanitare necesare desfasurarii activitatilor acestui obiectiv se achizitioneaza la nivel local.
Indicatori de evaluare:
1) indicatori fizici - trimestrial si anual:
a) nr. activitati desfasurate, ca suma a activitatilor desfasurate in fiecare luna a trimestrului/anului respectiv: 5000/an;
2) indicatori de eficienta - anual:
a) cost mediu/activitate, ca raport intre cheltuielile efective din anul respectiv si suma activitatilor desfasurate in anul respectiv: 2900 lei.
3) indicatori de rezultat - anual: indice de confirmare etiologica a bolilor transmisibile investigate in conformitate cu obiectivele programului*: 70%
___________
Nota: * indice de confirmare etiologica a bolilor transmisibile investigate in conformitate cu obiectivele programului (nr. cazuri de BT cu confirmare etiologica al caror cost a fost suportat din program/nr. total cazuri BT investigate microbiologic in program, in laboratorul propriu sau in alte laboratoare - CRSP/INCDMI Cantacuzino);

Unitati care deruleaza subprogramul:
a) Ministerul Sanatatii - DSPCSP
b) Institutul National de Sanatate Publica;
c) Directiile de Sanatate Publica judetene si a municipiului Bucuresti;
d) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie "Cantacuzino";
e) Cabinete de medicina de familie si unitati sanitare cu paturi.
Natura cheltuielilor: capitolul "bunuri si servicii":
a) Materiale de laborator, sanitare si medicamente: reactivi, medii de cultura, tampoane, cutii Petri, eprubete, coprocultoare, vacuumtainere cu ace, criotuburi, vata, alcool sanitar, manusi, masti, recipienti pentru colectare seringi si ace folosite, recipienti pentru depozitare si transport de probe, substante dezinfectante, medicamente pentru chimioprofilaxie, vaccinuri;
b) Consumabile si dotari cu mica valoare pentru sistemul informational si informatic, furnituri de birou, servicii de intretinere si exploatare dotari pentru comunicare-informare;
c) Prestari servicii tipografie pentru editare si tiparire de ghiduri si buletine informative, prestari servicii pentru organizare instruiri metodologice si cursuri de scurta durata;
d) Plata costurilor determinate de diagnosticul/confirmarea bolilor transmisibile; controlul extern al calitatii; cheltuieli de deplasare, transport, etc.
2.2. Subprogramul de supraveghere si control al infectiei HIV
Coordonare tehnica:
a) Institutul National de Sanatate Publica prin CNSCBT;
b) Institutul National de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" Bucuresti.
Obiective:
a) Mentinerea incidentei infectiei HIV la adulti la nivelul anului 2008;
b) Reducerea transmiterii verticale a infectiei HIV.
Activitati:
a) Activitati specifice derulate la nivelul Ministerului Sanatatii prin Serviciul pentru programe de sanatate si DSPCSP:
1. achizitia de teste rapide si teste ELISA pentru diagnosticul infectiei HIV/SIDA pe baza propunerilor INBI Matei Bals;
2. realizarea ordinelor de distribuire catre DSP judetene si a municipiului Bucuresti pe baza propunerilor INBI Matei Bals.
b) Activitati derulate la nivelul Institutului National de Sanatate Publica prin CNSCBT si structurile sale regionale:
1. asigura colaborarea in domeniul supravegherii epidemiologice si raportarea situatiei epidemiologice privind HIV/SIDA cu INBI "Matei Bals" si respectiv, intre centrele regionale din spitalele de boli infectioase si sectiile de epidemiologie din centrele regionale de sanatate publica din structura proprie;
2. organizeaza, impreuna cu INBI "Matei Bals" sesiuni de pregatire a personalului din reteaua de supraveghere a infectiei HIV/SIDA referitor la protocolul care se aplica in cazul expunerii profesionale sau accidentale HIV, respectarea precautiunilor universale (PU), proceduri de diagnostic si tratament, protocolul de prevenire a transmiterii materno-fetale;
3. contribuie la imbunatatirea sistemului de raportare a informatiilor on-line si formarea personalului care deserveste acest sistem.
c) Activitati derulate la nivelul Institutului National de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals":
1. asigura coordonarea tehnica si managementul subprogramului;
2. asigura coordonarea tehnica si metodologica a centrelor regionale HIV/SIDA din spitalele de boli infectioase, in domeniul de competenta;
3. organizeaza si finanteaza, din fondurile subprogramului, unitatea de implementare a subprogramului, care va fi localizata in cadrul Institutului National de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals";
4. organizeaza achizitiile de consumabile medicale si reactivi prevazute in subprogram;
5. realizeaza afisarea pe pagina de internet a institutului a datelor privind situatia HIV/SIDA, situatia testarilor HIV, alte date si informatii rezultate din evaluari epidemiologice, clinice sau de comportament legate de HIV/SIDA;
6. raporteaza DSPCSP din cadrul Ministerului Sanatatii indicatorii trimestriali si anuali si face propuneri de imbunatatire a derularii activitatilor desfasurate;
7. asigura colaborarea in domeniul supravegherii epidemiologice si raportarea situatiei epidemiologice privind HIV/SIDA cu CNSCBT, si respectiv intre centrele regionale din spitalele de boli infectioase si sectiile de epidemiologie din centrele regionale de sanatate publica Bucuresti, Cluj, Iasi si Timisoara;
8. organizeaza, impreuna cu INSP sesiuni de pregatire a personalului din reteaua de supraveghere a infectiei HIV/SIDA referitoare la protocolul care se aplica in cazul expunerii profesionale sau accidentale HIV, respectarea precautiunilor universale (PU), proceduri de diagnostic si tratament, protocolul de prevenire a transmiterii materno-fetale;
9. imbunatateste sistemul de raportare a informatiilor on-line si formarea personalului care deserveste acest sistem;
10. prevenirea transmiterii infectiei HIV la utilizatorii de droguri injectabile prin sustinerea programelor de substitutie.
d) Activitati derulate la nivelul unitatilor sanitare desemnate Centre regionale HIV/SIDA:
1. monitorizeaza si evalueaza la nivel regional derularea activitatilor specifice desfasurate de spitalele de boli infectioase din teritoriul arondat;
2. monitorizeaza modul de aplicare a protocolului de prevenire a transmiterii materno-fetale de catre spitalele de boli infectioase si maternitati din teritoriul arondat;
3. organizeaza, in colaborare cu Institutul National de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals", sesiuni de pregatire a personalului cu responsabilitati in domeniul supravegherii infectiei HIV/SIDA referitor la protocolul care se aplica in cazul expunerii profesionale sau accidentale HIV, respectarea PU, proceduri de diagnostic si tratament, protocolul de prevenire a transmiterii materno-fetale;
4. dezvolta si aplica programe integrate de servicii de consiliere si medicale la nivelul unitatilor care acorda tratament HIV/SIDA pentru a asigura un comportament sigur al persoanelor care traiesc cu HIV/SIDA;
5. monitorizeaza tratamentul administrat pacientilor cu infectie HIV pentru prevenirea rezistentei la antiretrovirale, in conformitate cu ghidul de tratament HIV/SIDA.
e) Activitati derulate la nivelul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti:
1. analizeaza si transmit Institutului National de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" indicatorii subprogramului impreuna cu rezultatele analizei derularii subprogramului (realizari, dificultati, propuneri de imbunatatire);
2. asigura testarea HIV a femeilor gravide;
3. asigura testarea HIV pentru depistarea infectiei HIV/SIDA in populatie, in grupele de risc, la alte categorii si in scop diagnostic (pentru unitati medicale care nu au posibilitatea de testare HIV), conform metodologiei;
4. distribuie la maternitati testele rapide pentru testarea gravidelor inainte de nastere;
5. participa la organizarea la nivel judetean a campaniilor de informare a populatiei.
NOTA: Programul se adreseaza populatiei generale si categoriilor prioritar vizate: grupe cu risc de expunere, persoane cu infectii cu transmitere sexuala, persoane cu TBC, nou-nascuti din mame seropozitive, donatori de sange, personal medicosanitar, hemodializati, transfuzati, utilizatori de droguri injectabile, detinuti, barbati care practica sexul cu persoane de acelasi sex, persoane care practica sex comercial, contacti cu persoane infectate HIV, persoane cu parteneri sexuali multipli, viol/abuz sexual, soferi de transport international, marinari de cursa lunga, persoane cu sejur mai lung de 6 luni in strainatate, persoane care au lucrat mai mult de 6 luni in strainatate, prenuptial.
Indicatori de evaluare:
1) Indicatori de rezultat:
a) procent de persoane testate in laboratoarele directiilor de sanatate publica judetene, din totalul persoanelor testate din grupele la risc testate in judet: minim 30%;
b) procent de gravide testate HIV in maternitati din totalul gravidelor din judet: minim 70%;
2) Indicatori fizici:
a) numar teste ELISA HIV efectuate la gravide: 75.000;
b) numar teste rapide HIV efectuate la gravide in maternitate: 175.000 (se va raporta si numarul de teste pozitive);
c) numar teste HIV efectuate la grupele de risc: (se va raporta si numarul de teste pozitive): 100.000
d) numar teste HIV efectuate la alte categorii (testare voluntara, testarea pacientilor cu TBC): 50.000 (se va raporta si numarul de cazuri pozitive);
e) numar campanii nationale I.E.C. desfasurate: 1
3) Indicatori de eficienta:
a) cost mediu/test rapid HIV: 3 lei;
b) cost mediu/test ELISA HIV: 8 lei;
c) cost mediu/campanie I.E.C.: 400 mii lei.
Unitati care deruleaza subprogramul:
a) Institutul National de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" Bucuresti;
b) Institutul National de Sanatate Publica;
c) Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale "Dr. V. Babes" Bucuresti - centru regional HIV/SIDA;
d) Spitalul de Boli Infectioase Brasov - centru regional HIV/SIDA;
e) Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj - centru regional HIV/SIDA;
f) Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta - centru regional HIV/SIDA;
g) Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Dr. V. Babes" Craiova - centru regional HIV/SIDA;
h) Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Sf. Paraschieva" Iasi - centru regional HIV/SIDA;
i) Sectia de Boli Infectioase nr. 1 - Spitalul Clinic Judetean Mures - centru regional HIV/SIDA;
j) Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Dr. V. Babes" Timisoara - centru regional HIV/SIDA;
k) Directiile de Sanatate Publica judetene si a municipiului Bucuresti;
l) Institutul National de Sanatate Publica prin CNSCBT si CRSP Bucuresti, Cluj, Iasi, Timisoara;
m) Spitalele cu sectii de obstetrica-ginecologie (maternitatile);
n) Spitalele/sectiile judetene de boli infectioase.
Natura cheltuielilor: Capitolul "Bunuri si servicii" si capitolul "Transferuri":
a) Materiale sanitare: teste HIV rapide si ELISA, eprubete, vacuumtainere cu ace, criotuburi, vata, alcool sanitar, manusi, recipiente pentru colectare seringi si ace folosite, recipiente pentru depozitare - transport de probe, substante dezinfectante;
b) consumabile si dotari cu mica valoare pentru sistemul informational si informatic, servicii de intretinere si exploatare dotari pentru comunicare-informare, prestari servicii tipografie pentru editare si tiparire de ghiduri si buletine informative;
c) prestari servicii pentru organizarea de instruiri metodologice si cursuri de scurta durata;
d) plata pentru examenele de confirmare in laboratoarele de referinta (Institutul "Cantacuzino", INBI "Matei Bals");
e) plata drepturilor salariale ale consilierilor HIV/SIDA.
2.3. Subprogramul de supraveghere si control al tuberculozei
Coordonare tehnica:
a) Institutul National de Sanatate Publica prin CNSCBT;
b) Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. Dr. Marius Nasta" Bucuresti.
Obiectiv: Mentinerea tendintei actuale de scadere a incidentei prin tuberculoza
Activitati:
a) Activitati derulate la nivelul Institutului National de Sanatate Publica prin CNSCBT si structurile sale regionale
1. participa la instruirea personalului medical pentru aplicarea prevederilor programului in colaborare cu Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. Dr. Marius Nasta" si directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti;
2. monitorizeaza si evalueaza tendinta de evolutie a tuberculozei la nivel national pe baza indicatorilor trimestriali si anuali transmisi de catre "Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta" si transmite Ministerului Sanatatii propuneri de imbunatatire a activitatilor desfasurate de catre DSPCSP si dispensarele de pneumoftiziologie;
3. evalueaza periodic calitatea sistemului informational si informatic de raportare a morbiditatii/mortalitatii prin infectia tuberculoasa si contribuie la mentinerea/dezvoltarea unui sistem informational eficient pentru supraveghere si control;
b) Activitati derulate la nivelul Institutului de Pneumoftiziologie "Prof. Dr. Marius Nasta" Bucuresti
1. asigura coordonarea tehnica pentru derularea subprogramului la nivelul directiilor de sanatate publica judetene si retelei de pneumoftiziologie;
2. monitorizeaza si evalueaza derularea programului la nivel national, colecteaza si centralizeaza indicatorii trimestriali si anuali pe care ii transmite impreuna cu propunerile de imbunatatire a derularii activitatilor catre INSP - CNSCBT
3. asigura instruirea personalului medical pentru aplicarea prevederilor programului cu colaborarea INSP, a structurilor sale regionale si a directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti;
4. verifica asigurarea controlului intern si extern de calitate al laboratoarelor de bacteriologie BK, inclusiv pentru determinarea tulpinilor chimiorezistente;
5. asigura organizarea si functionarea unui sistem informational si informatic coerent si eficient pentru supravegherea si controlul morbiditatii specifice, precum si a cazurilor de TB - MDR si TB - XDR;
6. asigura coordonarea nationala in vederea realizarii depistarii, evaluarii si administrarea tratamentul cazurilor de infectie TB - MDR si XDR;
7. asigura realizarea vizitelor de supervizare in teritoriu.
c) Activitati derulate la nivelul dispensarelor de pneumoftiziologie:
1. asigura depistarea cazurilor de tuberculoza prin controlul simptomaticilor, suspectilor, contactilor si altor grupuri cu risc crescut de tuberculoza;
2. asigura, in colaborare cu medicul de familie, chimioprofilaxia prin autoadministrare monitorizata pentru contactii cazurilor contagioase, pentru grupa de varsta 0 - 19 ani, precum si pentru alte categorii de persoane cu risc crescut de imbolnavire prin tuberculoza (cu infectie HIV, imunodeficiente congenitale, boli sau stari cu deficit imun permanent sau temporar, tratamente imunosupresive, cortizonice, citostatice etc.);
3. efectueaza, in colaborare cu medicul de familie, investigatia epidemiologica si asigura implementarea masurilor necesare atunci cand se descopera un caz de tuberculoza;
4. participa, in colaborare cu medicul epidemiolog din DSPJ si cu medicul de familie, la investigatia epidemiologica si implementarea masurilor necesare in focarele de tuberculoza;
5. asigura evidenta activa a starii de sanatate specifica la bolnavii de tuberculoza, transmite informatii si recomandari privind starea de sanatate a bolnavilor atat spre medicul de familie care gestioneaza persoana cat si spre registrul national de evidenta din Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. Dr. Marius Nasta" Bucuresti
6. raporteaza, conform reglementarilor in vigoare, datele statistice specifice si indicatorii de derulare ai subprogramului catre DSP judetene/a municipiului Bucuresti.
7. efectueaza vizite de monitorizare a activitatilor din cadrul subprogramului la cabinetele medicilor de familie din teritoriul arondat.
d) Activitati derulate la nivelul cabinetelor de medicina de familie si al cabinetelor medicale din unitatile de invatamant:
1. identifica si trimite cazurile suspecte de tuberculoza pentru control de specialitate la dispensarul de pneumoftiziologie la care este arondat pacientul dupa domiciliul sau real, conform reglementarilor legale in vigoare;
2. raporteaza cazurile suspecte de tuberculoza conform reglementarilor legale in vigoare;
3. participa, in colaborare cu medicul specialist din dispensarul de pneumoftiziologie si medicul epidemiolog din DSPJ la efectuarea investigatiei epidemiologice si implementarea masurilor necesare la depistarea cazurilor de tuberculoza;
4. efectueaza citirea cicatricii vaccinale BCG la varsta de 6 luni si trimite copii fara cicatrice sau cu cicatrice sub 3 mm pentru revaccinare in maternitate;
5. asigura administrarea tratamentului sub directa observare la bolnavii cu tuberculoza inscrisi pe listele sale sau aflati in teritoriul pe care il are arondat epidemiologic.
e) Activitati derulate la nivelul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti
1. asigura si distribuie spitalelor/sectiilor de specialitate si dispensarelor de pneumoftiziologie necesarul de PPD si materiale sanitare necesare pentru testarile IDR;
2. efectueaza, in cadrul subprogramului de prevenire si control al infectiei cu HIV, testarea HIV pentru pacientii suspecti/confirmati cu tuberculoza;
3. coordoneaza investigatia epidemiologica in focarele cu minim 3 cazuri;
4. raporteaza la INSP - CNSCBT focarele cu minim 3 cazuri;
5. colaboreaza cu reteaua de pneumoftiziologie la instruirea personalului medical pentru aplicarea prevederilor programului;
6. monitorizeaza la nivel judetean derularea programului, in colaborare cu medicul coordonator judetean TB;
7. asigura si distribuie spitalelor/sectiilor de specialitate si dispensarelor de pneumoftiziologie necesarul de formulare, registre, birotica si materiale de educatie pentru sanatate privind tuberculoza;
8. asigura impreuna cu coordonatorul tehnic judetean repartitia fondurilor alocate programului, pentru unitatile sanitare de pneumoftiziologie din judet.
Indicatori de evaluare:
1) Indicatori fizici:
a) numarul persoanelor examinate pentru depistarea cazurilor de infectie/imbolnavire de tuberculoza (suspecti, simptomatici, contacti, grupuri cu risc crescut): 200.000;
b) numarul de persoane la care s-a initiat chimioprofilaxia: 10.000.
2) Indicatori de eficienta:
a) cost mediu/IDR la PPD: 20 lei;
b) cost mediu lunar/tratament chimioprofilactic: 10 lei.
3) Indicatori de rezultat:
a) procentul cazurilor noi de tuberculoza cu ancheta epidemiologica din totalul cazurilor noi inregistrate: 90%;
b) procentul persoanelor cu chimioprofilaxie din cele cu indicatie pentru chimioprofilaxie: 90%.
Unitati care deruleaza subprogramul:
a) Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. Dr. Marius Nasta" Bucuresti;
b) Institutul National de Sanatate Publica
c) Directiile de Sanatate Publica judetene si a municipiului Bucuresti;
d) Dispensarele de pneumoftiziologie;
e) Maternitati, spitale/sectii de pneumoftiziologie;
f) laboratoarele de bacteriologie BK;
g) farmaciile cu circuit inchis care gestioneaza medicamente antituberculoase;
h) Cabinete de medicina de familie, cabinete medicale din unitati de invatamant.
Natura cheltuielilor: Capitolul "Bunuri si servicii" si capitolul "Transferuri":
a) materiale sanitare: PPD, seringi de unica utilizare cu ac, vata, alcool sanitar, manusi, recipiente pentru colectare seringi folosite, consumabile, reactivi si solutii pentru laboratorul de bacteriologie (pentru examen microscopic, cultura - medii solide si lichide pentru diagnostic precoce si antibiograme pentru medicamente de linia I si a II-a pentru decelarea cazurilor de chimiorezistenta), materiale necesare pentru metode de detectie rapida a infectiei cu Mycobacterium tuberculosis (teste de tip IGRA - Quantiferon Gold) etc.;
b) medicamente pentru chimioprofilaxie, filme radiologice, solutii pentru radiologie, CD-uri, cheltuieli de intretinere si reparatii pentru aparatura de radiologie clasica sau digitala;
c) tiparire formulare tipizate si registre, materiale informative pentru instruiri metodologice;
d) cheltuieli derivate din intretinerea si functionarea sistemului informatic de inregistrare/raportare a datelor in cadrul programului;
e) cheltuieli derivate din procurarea de materiale necesare prevenirii transmiterii infectiilor (materiale de protectie, dezinfectanti, detergenti, masti, manusi, mica aparatura etc.);
f) cheltuieli derivate din folosirea si intretinerea mijloacelor de transport special destinate efectuarii activitatilor in cadrul programului (transport contacti, suspecti, bolnavi cu tuberculoza, materiale biologice, medicamente la cabinetele medicilor de familie sau la domiciliul pacientilor, medici in cadrul activitatilor programului): combustibili, asigurari auto, revizii tehnice, reparatii etc.;
g) cheltuieli rezultate din functionarea Unitatii Centrale de Coordonare a Programului si din activitati de monitorizare a derularii programului (cheltuieli de transport, cazare, diurna, delegatii),
h) cheltuieli rezultate din activitati in cadrul programelor de IEC (informare, educare, comunicare) - materiale sanitare educative, birotica, consumabile etc.;
i) cheltuieli rezultate din activitati de formare a personalului, dezvoltarea resurselor umane (organizarea si desfasurarea de cursuri de perfectionare, simpozioane, mese rotunde);
j) cheltuieli de personal aferente personalului incadrat cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, determinata sau cu timp partial de munca, potrivit legii, precum si cele de personal cu contract de prestari de servicii/conventie civila pentru activitati prevazute in cadrul programului.
2.4. Subprogramul de supraveghere si control al bolilor cu transmitere sexuala
Coordonare tehnica:
a) Institutul National de Sanatate Publica prin CNSCBT;
b) Centrul Dermato-Venerologic din cadrul Spitalului Clinic "Scarlat Longhin"
Obiective:
a) Scaderea incidentei infectiilor cu transmitere sexuala (ITS);
b) Imbunatatirea depistarii si raportarii infectiilor cu transmitere sexuala (ITS).
Activitati:
a) Activitati derulate la nivelul Institutul National de Sanatate Publica, prin Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT):
1. asigura managementul operational al subprogramului de supraveghere si control al bolilor cu transmitere sexuala;
2. acorda asistenta tehnica in vederea bunei desfasurari a subprogramului;
3. centralizeaza indicatorii fizici, de eficienta si de rezultat la nivel national;
4. intocmeste rapoarte trimestriale si anuale privind modul de derulare a acestuia.
b) Activitati derulate la nivelul Institutul National de Sanatate Publica - CNSCBT si structurile sale regionale din Bucuresti, Cluj, Iasi si Timisoara:
1. supravegheaza la nivel national si regional infectiile cu transmitere sexuala prevazute in reglementarile legale in vigoare (culegerea, validarea, analiza, interpretarea si raportarea datelor epidemiologice);
2. creeaza baza de date nationala si analizeaza evolutia cazurilor de sifilis si a altor boli cu transmitere sexuala la nivel national, trimestrial si anual, in colaborare cu Centrul Dermato- Venerologic - Spitalul Clinic "Scarlat Longhin";
3. raporteaza MS-DSPCSP indicatorii trimestriali si anuali, si face propuneri de imbunatatire a derularii programului.
4. realizeaza studii de evaluare epidemiologica in domeniul ITS.
c) Activitati derulate la nivelul Centrului Dermato-Venerologic din cadrul Spitalului Clinic "Scarlat Longhin":
1. coordoneaza, monitorizeaza si evalueaza derularea programului la nivel national, in colaborare cu Institutul National de Sanatate Publica prin CNSCBT;
2. analizeaza evolutia cazurilor de ITS la nivel national, trimestrial si anual, in colaborare cu CNSCBT;
3. asigura implementarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 589/2007 in cadrul retelei de specialitate dermato-venerologie (DV);
4. coordoneaza, din punct de vedere profesional, activitatea de prevenire si combatere a ITS-urilor in cadrul retelei de specialitate DV;
5. organizeaza instruiri cu personalul de specialitate DV si cu cel din laboratoarele de sanatate publica.
d) Activitati derulate la nivelul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti:
1. asigura testarea serologica gratuita a gravidelor, in vederea depistarii infectiei luetice;
2. efectueaza investigatia epidemiologica pentru cazurile suspecte de sifilis congenital la nou-nascutul viu, in colaborare cu medicul specialist DV si cu medicul de familie;
3. efectueaza testele serologice pentru depistarea cazurilor de sifilis congenital;
4. coordoneaza investigatia epidemiologica in focarele de sifilis cu minim 5 cazuri;
5. efectueaza testarea serologica pentru depistarea infectiei luetice la persoanele neasigurate;
6. efectueaza testele serologice cantitative pentru monitorizarea eficacitatii tratamentului antiluetic;
7. directiile de sanatate publica judetene desemnate ca sentinela organizeaza si coordoneaza serviciile de dermatovenerologie din teritoriu pentru efectuarea investigatiilor necesare diagnosticului infectiei gonococice si cu Chlamydia pentru persoanele neasigurate si testarea rezistentei la antibiotice pentru tulpinile de gonococ izolate;
8. monitorizeaza si evalueaza la nivel judetean desfasurarea programului;
9. raporteaza centrelor regionale de sanatate publica indicatorii si fac propuneri de imbunatatire a derularii programului;
10. trimit lunar fisele de supraveghere a infectiilor cu transmitere sexuala (ITS) la CRSP coordonator.
e) Activitati derulate la nivelul retelei de dermatovenerologie (spitale/sectii de specialitate, cabinete DV din ambulatoriile de specialitate):
1. respecta prevederile Hotararii Guvernului nr. 589/2007 privind infectiile cu transmitere sexuala;
2. trimit lunar la coordonatorul judetean DV, iar acesta la Directiile de Sanatate Publica judetene si a municipiului Bucuresti, fisele de supraveghere a cazurilor de ITS depistate in luna precedenta;
3. efectueaza ancheta epidemiologica pentru cazul sporadic si participa, alaturi de specialistii DSPJ, la efectuarea anchetei epidemiologice in focarele cu minim 5 cazuri;
4. participa la investigatia epidemiologica pentru cazurile de sifilis congenital;
5. recomanda si verifica instituirea tratamentului specific corect al nou-nascutului viu cu sifilis congenital;
6. asigura administrarea tratamentului specific, gratuit, gravidelor cu serologii luetice reactive;
7. asigura tratamentul pacientilor cu infectie luetica neasigurati si al contactilor acestora;
8. asigura tratamentul pacientilor cu infectie gonococica si cu Chlamydia neasigurati;
9. efectueaza testarea serologica pentru depistarea infectiei luetice la persoanele neasigurate;
10. efectueaza testele serologice cantitative pentru monitorizarea eficacitatii tratamentului antiluetic;
11. laboratoarele din reteaua DV desemnate ca sentinela efectueaza investigatiile necesare pentru diagnosticul infectiei gonococice si cu Chlamydia pentru persoanele neasigurate si asigura testarea rezistentei la antibiotice pentru tulpinile de gonococ izolate.
f) Activitati derulate la nivelul cabinetelor de medicina de familie:
1. raporteaza directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti cazurile de sifilis, gonoree, Chlamydia si alte boli cu transmitere sexuala, conform Hotararii Guvernului nr. 589/2007;
2. trimit cazurile de ITS depistate, pentru confirmare de diagnostic si tratament, la medicul specialist DV;
3. participa, alaturi de medicii specialisti din reteaua DV, la efectuarea anchetei epidemiologice pentru cazul sporadic si focarele cu maxim 4 cazuri si participa, alaturi de specialistii DSPJ si DV, la efectuarea anchetei epidemiologice in focarele cu minim 5 cazuri;
4. asigura tratamentul corect si complet al bolnavilor si al contactilor acestora, in teritoriile in care accesul la medicul specialist DV este dificil, la recomandarea medicului specialist DV.
g) Activitati derulate la nivelul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie "Cantacuzino":
1. asigura implementarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 589/2007 la nivelul laboratoarelor proprii;
2. organizeaza instruiri cu personalul de specialitate din laboratoarele de sanatate publica;
3. realizeaza studii de evaluare epidemiologica a ITS, in colaborare cu structurile de specialitate din INSP.
Indicatori de evaluare:
1) Indicatori fizici - trimestrial:
a) numar de gravide din judet testate serologic pentru sifilis in laboratorul DSPJ si in laboratoarele retelei DV, din care numar gravide pozitive (minim 40% din gravidele din judet): 80.000;
b) numar gravide pozitive tratate gratuit: 800;
c) numar cupluri mama - nou-nascut testate VDRL cantitativ pentru depistarea sifilisului congenital: 800;
d) numar de cazuri de sifilis congenital al nou-nascutului viu raportate, din care numar cazuri tratate gratuit: 10;
e) numar de persoane neasigurate diagnosticate cu sifilis, din care numar persoane tratate gratuit: minim 2000;
f) numar de persoane neasigurate diagnosticate cu gonoree, din care numar persoane tratate gratuit*: minim 50,
g) numar de persoane neasigurate diagnosticate cu infectie cu Chlamydia, din care numar persoane tratate gratuit*: minim 100;
h) numar tulpini de gonococ izolate, din care numar tulpini pentru care s-a efectuat antibiograma*: minim 100.
___________
Nota: * in judetele desemnate ca sentinela

2) Indicatori de eficienta - anual:
a) cost mediu test depistare sifilis la gravida: 15 lei;
b) cost mediu tratament antiluetic al gravidei: 30 lei;
c) cost mediu test depistare sifilis congenital: 25 lei;
d) cost mediu tratament sifilis congenital: 25 lei;
e) cost mediu test depistare sifilis la persoana neasigurata: 60 lei;
f) cost mediu tratament antiluetic/persoana infectata neasigurata: 25 lei;
g) cost mediu test VDRL/RPR cantitativ pentru monitorizarea tratamentului antiluetic: 20 lei;
h) cost mediu tratament antiluetic/contact identificat: 50 lei;
i) cost mediu investigatie de laborator pentru depistarea infectiei gonococice*: 50 lei;
j) cost mediu tratament antigonococic/persoana infectata neasigurata: 50 lei;
k) cost mediu investigatie de laborator pentru depistarea infectiei cu Chlamydia*: 40 lei;
l) cost mediu tratament anti-Chlamydia/persoana infectata neasigurata: 25 lei.

3) Indicatori de rezultate - anual:
a) procentul de gravide testate serologic in laboratoarele DSP judetene si in laboratoarele retelei DV incluse in program din totalul de gravide din judet: min 40%;
b) procent tulpini de gonococ cu antibiograma efectuata: min 80% din numarul de cazuri de gonoree diagnosticate prin cultura.
Natura cheltuielilor: Capitolul "Bunuri si servicii" si Capitolul "Transferuri":
a) materiale sanitare: tampoane, vacuumtainere cu ace, criotuburi, vata, alcool sanitar, manusi, recipienti pentru depozitare-transport de probe, reactivi, medii de cultura, cutii Petri, eprubete, lame si lamele pentru microscop, substante dezinfectante; servicii: plata contractelor laboratoarelor DSPJ pentru controlul extern al calitatii pentru ITS-uri;
b) medicamente pentru tratamentul pacientilor cu infectie luetica, gonococica si cu Chlamydia neasigurati si pentru contactii pacientilor cu infectie luetica, ace si seringi de unica utilizare, recipienti pentru colectare seringi, recipienti pentru colectare de ace folosite, materiale de birotica, echipament informatic.
Unitati care deruleaza subprogramul:
a) Institutul National de Sanatate Publica;
b) Centrul Dermato-Venerologic din cadrul Spitalului Clinic "Scarlat Longin";
c) directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti;
d) reteaua de supraveghere si control a bolilor cu transmitere sexuala (spitale, cabinete ambulatorii de specialitate dermatovenerologie);
e) cabinete de medicina de familie;
f) laboratoare "sentinela" desemnate - laboratoarele de dermato-venerologie din Directiile de Sanatate Publica ale judetelor: Iasi, Hunedoara, Satu Mare, Ialomita, Brasov si Bucuresti.
3. Programul national de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale si monitorizarea antibioticorezistentei
Coordonare tehnica:
Institutul National de Sanatate Publica prin Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile
Obiectiv general: Cresterea calitatii serviciilor medicale in unitatile sanitare cu paturi prin reducerea riscului la infectie nosocomiala.
Obiective specifice:
a) supravegherea infectiilor in sistem sentinela a infectiilor de plaga si a infectiilor nosocomiale aparute in sectiile de ATI in unitati special desemnate;
b) derularea unui studiu national de prevalenta a infectiilor nosocomiale si rezistenta microbiana.
Activitati:
a) Activitati derulate la nivelul Institutul National de Sanatate Publica, prin Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT):
1. asigura managementul operational al acestui program;
2. acorda asistenta tehnica in vederea bunei desfasurari a programului;
3. centralizeaza indicatorii fizici, de eficienta si de rezultat la nivel national;
4. intocmeste rapoarte trimestriale si anuale privind modul de derulare a acestuia.
b) Activitati derulate la nivelul INSP prin Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) si structurile de specialitate din CRSP Bucuresti, Cluj, Iasi si Timisoara
1. coordoneaza supravegherea infectiilor nosocomiale si rezistenta microbiana prevazute in reglementarile legale in vigoare (culegerea, validarea, analiza, interpretarea si raportarea datelor epidemiologice catre forurile nationale si europene);
2. asigura coordonarea metodologica a supravegherii infectiilor nosocomiale si rezistentta microbiana la nivel national si regional;
3. pregateste baza materiala si instruieste DSP-urile si unitatile sanitare care vor fi selectionate pentru a fi sentinele;
4. pregateste baza materiala si instruieste DSPJ si unitatile sanitare care vor fi selectionate pentru derularea studiului de prevalenta national a infectiilor nosocomiale si rezistentei microbiene
5. initiaza si coordoneaza studii epidemiologice necesare implementarii de noi metodologii in supravegherea infectiilor nosocomiale si rezistentei microbiene;
6. raporteaza la DSPCSP din cadrul Ministerului Sanatatii, in conformitate cu sistemul informational, lunar, sau ori de cate ori este nevoie, informatiile privind situatia infectiilor nosocomiale raportate, precum si situatia rezistentei microbiene si consumul de antibiotice la nivel national;
7. sesizeaza disfunctionalitatile si propune DSPCSP din Ministerul Sanatatii masurile ce trebuie aplicate in vederea imbunatatirii derularii programului;
8. acorda asistenta tehnica la solicitare;
9. asigura culegerea, evaluarea si comunicarea informatiilor privind supravegherea si controlul infectiilor nosocomiale, a rezistentei microbiene, consumului de antibiotice raportate in sistem de rutina precum si a celor raportate in sistemul sentinela conform metodologiei specifice, cu respectarea prevederilor legale, privind sistemul informational de raportare si notificare specifica;
10. organizeaza instruiri metodologice la nivel regional si national
11. editeaza buletine informative lunar, trimestrial sau anual, dupa caz.
c) Activitati derulate la nivelul Centrului de Referinta pentru infectii nosocomiale si rezistenta microbiana din cadrul Institutului Cantacuzino:
1. realizeaza caracterizarea pe plan national a situatiei etiologice a infectiilor nosocomiale pe baza esantioanelor de probe reprezentative primite prin CRSP Bucuresti, Cluj, Iasi, Timisoara;
2. primeste si asigura confirmarea diagnosticului etiologic si a sensibilitatii la antibiotice a probelor transmise la solicitare si a unitatilor sentinela din teritoriul CRSP Bucuresti, conform metodologiei specifice;
3. transmite rezultatelor in timp util catre beneficiari, in conformitate cu legislatia in vigoare si a metodologiilor specifice;
4. asigura sesizarea prompta si informarea corecta a oricarei situatii de risc epidemiologic major identificat catre INSP si respectiv Ministerul Sanatatii - DSPCSP, in conformitate cu legislatia in vigoare.
d) Activitati derulate la nivelul Directiilor de Sanatate Publica Judetene si a municipiului Bucuresti
1. monitorizeaza, centralizeaza si analizeaza datele de supraveghere a infectiilor nosocomiale la nivel local din unitatile sanitare din reteaua Ministerului Sanatatii si reteaua Autoritatilor Administratiei Publice Locale, conform ordinului MSP nr. 916/2006, ordinului MSP nr. 1.466/2008 si ordinului MS 1.078/2010 si transmit baza de date catre CRSP Bucuresti, Cluj, Iasi, Timisoara conform metodologiei specifice;
2. participa la implementarea, derularea si evaluarea activitatilor specifice serviciilor spitalicesti pentru realizarea programelor nationale conform cu metodologiile specifice;
3. asigura instruirea profesionala a cadrelor medicale in vederea cresterii eficientei activitatii de supraveghere si control a infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare cu paturi.
4. acorda asistenta de specialitate unitatilor sanitare, din sectorul public si privat, in vederea implementarii masurilor specifice pentru prevenirea si controlul infectiilor nosocomiale
5. colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale pentru implementarea planurilor de masuri specifice pentru prevenirea si controlul infectiilor nosocomiale, a rezistentei microbiene si a eficientizarii consumului de antibiotice.
e) Activitati derulate la nivelul unitatilor sanitare sentinela:
1. asigura, conform metodologiei specifice, desfasurarea programului de supraveghere a infectiilor in sistem sentinela si transmit baza de date catre DSPJ si a municipiului Bucuresti;
2. raporteaza indicatorii subprogramului catre directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti.
Unitatile care deruleaza programul:
a) Institutul National de Sanatate Publica;
b) Directiile de Sanatate Publica Judetene si a municipiului Bucuresti;
c) INDCMI Cantacuzino;
d) Unitatile/sectiile sentinela nominalizate - sectiile de chirurgie, ATI, neonatologie si pediatrie:
d.1) Municipiul Arad: sectiile de chirurgie si ATI Spitalul Clinic de Urgenta Judetean Arad;
d.2) Municipiul Bacau: sectiile de chirurgie si ATI Spitalul Clinic de Urgenta Judetean Bacau;
d.3) Municipiul Bucuresti:
i. sectiile de chirurgie si ATI din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu";
ii. sectiile de chirurgie si ATI din cadrul Institutului Clinic de Urgenta Boli Cardiovasculare "Prof dr. C.C. Iliescu";
iii. sectiile de chirurgie si ATI din cadrul Spitalului Clinic "Polizu".
d.4) Municipiul Botosani: sectiile de chirurgie si ATI din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Judetean Botosani;
d.5) Municipiul Brasov: sectiile de chirurgie si ATI din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Judetean Brasov;
d.6) Municipiul Calarasi: sectiile de chirurgie si ATI din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Calarasi;
d.7) Municipiul Cluj:
i. sectiile de chirurgie si ATI din cadrul Institutului Regional de Gastroenterologie - Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor";
ii. sectiile de chirurgie si ATI din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Cluj Napoca.
d.8) Municipiul Iasi:
i. sectiile de chirurgie si ATI din cadrul Spitalului Clinic de Urgente "Sfantul Spiridon";
ii. sectia de neonatologie Spitalul Clinic "Cuza Voda" Neonatologie;
d.9) Municipiul Timisoara: sectiile de chirurgie si ATI din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Timisoara.
Indicatori:
1) Indicatori fizici (trimestrial):
a) nr. cazuri IN depistate in sistem sentinela, pe tip de sectie si pe tip de infectii: 18 000;
b) nr. cazuri IN investigate cu laboratorul: 18 000;
c) nr. cazuri IN cu diagnostic bacteriologic si antibiograma, defalcat pe sectii;
d) sentinela si tip de agent patogen: 17 000.
2) Indicatori de eficienta (trimestrial):
a) cost mediu/actiune de depistare a unui caz IN in sistem sentinela:230 lei;
b) cost mediu/investigare cu laboratorul a unui caz IN: 150 lei;
c) cost mediu/confirmare diagnostic bacteriologic si antibiograma: 1.100 lei.
3) Indicatori de rezultat (anual):
a) rata de incidenta a infectiilor nosocomiale depistate in sistemul sentinela (nr. cazuri IN/100 externati, pe sectii si pe tipuri de infectii): 5%;
b) procent cazuri IN investigate cu laboratorul (nr. cazuri investigate la 100 de cazuri IN depistate): 70%;
c) procent cazuri IN cu diagnostic bacteriologic si antibiograma, din totalul cazurilor cu etiologie bacteriana identificata: 70%.
Natura cheltuielilor:
1. Capitolul "Bunuri si servicii"
a) furnituri de birou - papetarie, consumabile: cartuse, toner xerox, toner imprimante, hartie, dosare, etc;
b) materiale si prestari de servicii cu caracter functional (servicii tipografie pentru editare multiplicare, tiparire (ghiduri si buletine informative);
c) alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, achizitionare piese de schimb;
d) echipamente si dotari cu mica valoare de tehnica informatica (unitati centrale, monitoare, imprimante, memorie SDR, scannere, etc);
e) achizitionare de carti, publicatii si materiale documentare; pregatire profesionala si formare personal (organizare instruiri metodologice si cursuri de scurta durata);
f) plata costurilor determinate de diagnosticul/confirmarea infectiilor nosocomiale si a rezistentei microbiene; controlul extern al calitatii; cheltuieli de deplasare, transport, etc.;
g) alte cheltuieli cu bunuri si servicii.
2. Capitolul "Transferuri":
a) cheltuieli pentru unitatea sentinela.
II. PROGRAMUL NATIONAL DE MONITORIZARE A FACTORILOR DETERMINANTI DIN MEDIUL DE VIATA SI MUNCA
Obiectiv: Protejarea sanatatii publice prin prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc determinanti din mediul de viata si munca.
Coordonare tehnica:
Institutul National de Sanatate Publica
1. Subprogramul privind protejarea sanatatii publice prin prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc determinanti din mediul de viata si munca;
a) Actiuni derulate la nivelul Ministerului Sanatatii:
1. stabileste directiile strategice ale activitatii de derulare a subprogramului;
2. asigura resursele financiare necesare pentru organizarea si derularea actiunilor cuprinse in cadrul programului;
3. asigura realizarea si transmiterea catre organismele nationale si internationale a rapoartelor periodice (anuale, trianuale), in colaborare cu INSP, conform prevederilor legale in vigoare si a obligatiilor europene.
b) Actiuni derulate la nivelul Institutului National de Sanatate Publica prin Centrul National de Monitorizare a Riscului din Mediul Comunitar si Centrele Regionale de Sanatate Publica Bucuresti, Iasi, Cluj, Timisoara si Tg. Mures
Obiectivul 1: Protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc din mediul de viata
1. Elaborarea metodologiilor de supraveghere a sanatatii in relatie cu factorii de risc din mediul de viata pentru implementarea legislatiei in vigoare si pentru realizarea sintezelor nationale privind:
a) supravegherea calitatii apei potabile;
b) evaluarea calitatii apei de imbaiere;
c) supravegherea cazurilor de methemoglobinemie acuta infantila, generate de apa de fantana;
d) monitorizarea apelor potabile imbuteliate - altele decat apele minerale naturale sau decat apele de izvor;
e) monitorizarea calitatii apei balneare din statiunile balneare si centre de tratament de pe teritoriul tarii;
f) realizarea programului de evaluare a calitatii apei potabile si a riscului pentru sanatate a consumatorilor in cazul expunerii la apa potabila poluata natural cu Arsen;
g) realizarea programului de comparari interlaboratoare in domeniul calitatii apei potabile;
h) evaluarea impactului asupra sanatatii a poluantilor atmosferici si adaptarea la schimbarile climatice;
i) evaluarea riscului asupra sanatatii in expunerea la soluri poluate chimic si microbiologic;
j) inregistrarea efectelor adverse asupra populatiei datorate utilizarii produselor cosmetice; monitorizarea ingredientelor, a contaminantilor chimici si microbiologici din produsele cosmetice; inspectia si controlul informatiilor despre produsele cosmetice;
k) monitorizarea intoxicatiilor acute neprofesionale cu pesticide;
l) monitorizarea si inspectia sistemului de gestionare a deseurilor rezultate din activitatea medicala;
m) supravegherea starii de sanatate a populatiei in raport cu calitatea habitatului uman;
n) impactul asupra mediului si sanatatii generat de managementul deseurilor menajere;
o) evaluarea si supravegherea starii de sanatate a populatiei expuse la zgomotul urban;
p) studiu de perceptie a populatiei privind radiatiile UV din mediul natural si artificial si campurile electromagnetice cu frecvente intre 0-300GHz.
2. Coordonarea metodologica, monitorizarea, colectarea datelor si analiza acestora, evaluarea si raportarea implementarii metodologiilor de supraveghere si monitorizare pe domenii specifice;
3. Elaborarea rapoartelor si sintezelor nationale, inclusiv de studii necesare fundamentarii stiintifice a problematicii pe domenii specifice, in functie de prioritatile stabilite la nivelul Ministerului Sanatatii;
4. Identificarea de noi factori de risc din mediu si propunerea de masuri preventive prin studii si cercetari;
5. Educatie continua, instruirea si formarea profesionala in domeniul sanatatii in relatie cu mediul;
6. Valorificarea si diseminarea rezultatelor, inclusiv publicarea pe pagina web a institutiei;
7. Activitati de informare, educare, comunicare privind sanatatea in relatie cu determinantii de mediu
8. Prestatii si servicii de sanatate publica din domeniul sanatatii in relatie cu mediul
9. Instruirea si formarea personalului directiilor de sanatate publica pentru aplicarea unitara a metodologiilor nationale;
10. Implementarea metodologiilor de monitorizare pe domenii specifice si controlul implementarii acestora, in teritoriul de responsabilitate;
11. Elaborarea de proiecte de acte normative in domeniile specifice de responsabilitate si armonizarea acestora cu legislatia europeana din domeniu;
12. Asigurarea calitatii: acreditare, auditare, autorizare, metrologizare;
13. Asigurarea raportarii catre institutii nationale si internationale de date referitoare la factorii de risc din mediu;
14. Activitati planificate in cadrul Platformei Europene Comune de Supraveghere a Produselor Cosmetice (PEMSAC) si desfasurarea a doua campanii nationale de supraveghere a produselor cosmetice care prezinta riscuri pentru sanatate;
15. Activitati suport pentru operationalizarea Centrului de informare toxicologica si asigurarea permanentei (24/7);
16. Activitati suport in vederea realizarii componentei de evaluare de risc pentru sanatate in relatie cu produsele de protectie a plantelor;
17. Activitati suport in vederea realizarii componentei de evaluare de risc pentru sanatate in relatie cu produsele biocide.
Obiectivul 2: Protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor asociate radiatiilor ionizante
1. Elaborarea metodologiilor de supraveghere a sanatatii in relatie cu radiatiile ionizante pentru implementarea legislatiei in vigoare si pentru realizarea sintezelor nationale privind:
a) supravegherea radioactivitatii apei si alimentului conform cerintelor EURATOM;
b) monitorizarea radioactivitatii apei potabile conform Legii 458/2002;
c) supravegherea expunerii personalului medical la radiatii ionizante;
d) expunerea profesionala la radiatii ionizante;
e) supravegherea starii de sanatate a populatiei din jurul obiectivelor nucleare;
f) protectia radiologica a pacientului in utilizarea medicala a radiatiilor;
g) protejarea starii de sanatate a populatiei impotriva expunerii la radon;
h) supravegherea continutului radioactiv al apelor minerale si evaluarea efectului asupra starii de sanatate;
i) auditul clinic al activitatii medicale cu radiatii ionizante.
2. Coordonarea metodologica, monitorizarea, evaluarea si raportarea implementarii metodologiilor de supraveghere si monitorizare in domeniul radiatiilor ionizante;
3. Elaborarea rapoartelor si sintezelor nationale, inclusiv de studii necesare fundamentarii stiintifice a problematicii din domeniul radiatiilor ionizante, in functie de prioritatile stabilite la nivelul Ministerului Sanatatii;
4. Identificarea de noi factori de risc din domeniul radiatiilor ionizante si propunerea de masuri preventive prin studii si cercetari;
5. Educatie continua, instruirea si formarea profesionala in domeniul radiatiilor ionizante;
6. Valorificarea si diseminarea rezultatelor, inclusiv publicarea pe pagina web a institutiei;
7. Activitati de informare, educare, comunicare privind sanatatea in relatie cu determinantii de mediu
8. Prestatii si servicii de sanatate publica din domeniul radiatiilor ionizante;
9. Instruirea si formarea personalului autoritatilor de sanatate publica din teritoriul de responsabilitate, pentru aplicarea unitara a metodologiilor nationale;
10. Implementarea metodologiilor de monitorizare domeniul radiatiilor ionizante si controlul implementarii acestora, in teritoriul de responsabilitate;
11. Elaborarea de proiecte de acte normative in domeniile specifice de responsabilitate si armonizarea acestora cu legislatia europeana din domeniu;
12. Asigurarea calitatii: acreditare, auditare, autorizare, metrologizare;
13. Asigurarea raportarii catre institutii nationale si internationale de date referitoare la factorii de risc din domeniul radiatiilor ionizante;
14. Supravegherea fotodozimetrica a personalului expus la radiatii ionizante din domeniul medical.
Obiectivul 3: Activitati de protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc ocupationali
1. Elaborarea metodologiilor de supraveghere a sanatatii in relatie cu factorii de risc ocupationali pentru implementarea legislatiei in vigoare si pentru realizarea sintezelor nationale privind:
a) monitorizarea incidentei bolilor profesionale si a absenteismului medical prin boala profesionala la nivel national;
b) supravegherea expunerii la azbest si monitorizarea masurilor pentru protejarea sanatatii fata de acest risc;
c) supravegherea respectarii cerintelor minime legislative privind sanatatea si securitatea in munca a lucratorilor expusi la riscuri generate de zgomot;
d) noxe profesionale (chimice si pulberi) cu impact in expunerea profesionala din Romania. Metode de determinare in aerul zonelor de munca, indicatori biologici de expunere si/sau de efect.
2. Coordonarea metodologica, monitorizarea, evaluarea si raportarea implementarii metodologiilor de supraveghere si monitorizare a sanatatii in relatie cu factorii de risc ocupationali;
3. Elaborarea rapoartelor si sintezelor nationale, inclusiv de studii necesare fundamentarii stiintifice a problematicii din domeniul sanatatii ocupationale, in functie de prioritatile stabilite la nivelul Ministerului Sanatatii;
4. Identificarea de noi factori de risc din domeniul sanatatii ocupationale si propunerea de masuri preventive prin studii si cercetari;
5. Educatie continua, instruirea si formarea profesionala in domeniul sanatatii ocupationale;
6. Valorificarea si diseminarea rezultatelor, inclusiv publicarea pe pagina web a institutiei;
7. Prestatii si servicii de sanatate publica din domeniul sanatatii ocupationale;
8. Activitati de informare, educare, comunicare privind sanatatea in relatia cu determinantii de mediu de munca;
9. Instruirea si formarea personalului directiilor de sanatate publica din teritoriul de responsabilitate in domeniul sanatatii ocupationale, pentru aplicarea unitara a metodologiilor nationale;
10. Implementarea metodologiilor de monitorizare in domeniul sanatatii ocupationale si controlul implementarii acestora, in teritoriul de responsabilitate;
11. Elaborarea de proiecte de acte normative in domeniul sanatatii ocupationale de responsabilitate si armonizarea acestora cu legislatia europeana de sanatate si securitate in munca;
12. Asigurarea calitatii: acreditare, auditare, autorizare, metrologizare;
13. Elaborarea registrului national al laboratoarelor abilitate de toxicologie;
14. Asigurarea raportarii nationale si internationale de date referitoare la sanatatea ocupationala;
15. Participarea la activitatile din cadrul proiectelor Ministerului Sanatatii derulate cu parteneri nationali si internationali in domeniul sanatatii ocupationale.
Obiectivul 4: Managementul Programului national de monitorizare a factorilor determinanti din mediul de viata si munca
Obiectiv: asigurarea unei coordonari tehnice a programului national de monitorizare a factorilor determinanti din mediul de viata si munca la nivel national, regional si local
Activitati:
1. Raspunde de asigurarea, urmarirea, evidentierea si controlul fondurilor alocate pentru derularea eficienta a activitatilor din cadrul programului national de monitorizare a factorilor determinanti din mediul de viata si munca, precum si de monitorizarea, controlul si analiza indicatorilor fizici si de eficienta;
2. Acorda asistenta tehnica in vederea bunei desfasurari a programului;
3. Intocmeste rapoarte trimestriale si anuale privind modul de derulare a programului national de monitorizare a factorilor determinanti din mediul de viata si munca si propune conducerii Ministerului Sanatatii masuri de imbunatatire a acestora, pe baza rapoartelor primite de la coordonatorii din cadrul institutiilor implicate in desfasurarea programului
4. Coordonarea metodologica a activitatilor de supraveghere si monitorizare pe domenii specifice, analiza datelor colectate din toate unitatile implicate, urmarirea elaborarii de sinteze si rapoarte nationale, in conformitate cu actele normative in vigoare, precum si in alte domenii prioritare;
5. Propune conducerii Ministerului Sanatatii activitati sau programe noi, in functie de prioritatile de sanatate publica identificate la nivel national, regional sau local, pe baza propunerilor transmise de la coordonatorii de program, sau care rezulta din angajamentele asumate de Romania in cadrul Uniunii Europene sau Organizatiei Mondiale a Sanatatii;
6. Organizeaza cursuri de instruire pentru personalul din domeniul sanatatii publice, monitorizare a factorilor determinanti din mediul de viata si munca in functie de problemele identificate ca prioritati.
c) Activitati derulate la nivelul Directiilor de Sanatate Publica judetene si a municipiului Bucuresti
Obiectivul 1: Protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc din mediul de viata
a) supravegherea calitatii apei potabile;
b) evaluarea calitatii apei de imbaiere;
c) supravegherea cazurilor de methemoglobinemie acuta infantila, generate de apa de fantana;
d) monitorizarea apelor potabile imbuteliate - altele decat apele minerale naturale sau decat apele de izvor;
e) monitorizarea calitatii apei balneare din statiunile balneare si centre de tratament de pe teritoriul tarii;
f) program de evaluare a calitatii apei potabile si a riscului pentru sanatate a consumatorilor in cazul expunerii la apa potabila poluata natural cu Arsen;
g) program de comparari interlaboratoare in domeniul calitatii apei potabile;
h) evaluarea impactului asupra sanatatii a poluantilor atmosferici si adaptarea la schimbarile climatice;
i) evaluarea riscului asupra sanatatii in expunerea la soluri poluate chimic si microbiologic;
j) inregistrarea efectelor adverse asupra populatiei datorate utilizarii produselor cosmetice; monitorizarea ingredientelor, a contaminantilor chimici si microbiologici din produsele cosmetice; inspectia si controlul informatiilor despre produsele cosmetice;
k) monitorizarea intoxicatiilor acute neprofesionale cu pesticide;
l) monitorizarea si inspectia sistemului de gestionare a deseurilor rezultate din activitatea medicala;
m) supravegherea starii de sanatate a populatiei in raport cu calitatea habitatului uman;
n) impactul asupra mediului si sanatatii generat de managementul deseurilor menajere;
o) evaluarea si supravegherea starii de sanatate a populatiei expuse la zgomotul urban;
p) studiu de perceptive a populatiei privind radiatiile UV din mediul natural si artificial si campurile electromagnetice cu frecvente intre 0-300GHz;
q) prestatii si servicii de sanatate publica in domeniul sanatatii in relatie cu mediul;
r) asigurarea si controlul calitatii in laboratoarele de analiza.
Obiectivul 2: Protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor asociate radiatiilor ionizante (derulat prin Laboratoarele de Igiena Radiatiilor Ionizante)
a) supravegherea radioactivitatii apei si alimentului conform cerintelor Euratom;
b) monitorizarea radioactivitatii apei potabile conform Legii 458/2002;
c) supravegherea expunerii personalului medical la radiatii ionizante;
d) expunerea profesionala la radiatii ionizante;
e) supravegherea starii de sanatate a populatiei din jurul obiectivelor nucleare;
f) protectia radiologica a pacientului in utilizarea medicala a radiatiilor;
g) protejarea starii de sanatate a populatiei impotriva expunerii la radon;
h) supravegherea continutului radioactiv al apelor minerale si evaluarea efectului asupra starii de sanatate;
i) auditul clinic al activitatii medicale cu radiatii ionizante;
j) asigurarea calitatii: autorizare si acreditare.
Obiectivul 3: Activitati de protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc ocupationali
a) monitorizarea incidentei bolilor profesionale si a absenteismului medical prin boala profesionala la nivel national;
b) supravegherea expunerii la azbest si monitorizarea masurilor pentru protejarea sanatatii fata de acest risc;
c) supravegherea respectarii cerintelor minime legislative privind sanatatea si securitatea in munca a lucratorilor expusi la riscuri generate de zgomot;
d) noxe profesionale (chimice si pulberi) cu impact in expunerea profesionala din Romania. Metode de determinare in aerul zonelor de munca, indicatori biologici de expunere si/sau de efect;
e) actiuni de evaluare, promovare a sanatatii la locul de munca (comunicarea riscului profesional, informare asupra riscului profesional);
f) implementarea legislatiei de sanatate in munca la nivel teritorial;
g) alte actiuni destinate rezolvarii prioritatilor locale.
Indicatori de evaluare
1) Indicatori fizici
a) Numar de actiuni specifice de evaluare a efectelor factorilor de risc din mediu pentru starea de sanatate: 650;
b) Numar de actiuni specifice de evaluare a efectelor radiatiilor ionizante pentru starea de sanatate: 400;
c) Numar de actiuni specifice de evaluare a starii de sanatate a expusilor profesional: 350;
d) Numar de actiuni specifice de management al Programului national de monitorizare a factorilor determinanti din mediul de viata si munca: 100.
2) Indicatori de eficienta
a) Cost mediu/actiune per an pentru actiuni specifice de evaluare a efectelor factorilor de risc din mediu pentru starea de sanatate: 320 lei;
b) Cost/actiune per an pentru actiuni specifice de evaluare a efectelor radiatiilor ionizante pentru starea de sanatate: 270 lei;
c) Cost mediu/actiune per an pentru actiuni specifice de evaluare a efectelor factorilor de risc din mediu asupra starii de sanatate a expusilor profesional: 225 lei;
d) Cost mediu/actiune per an pentru actiuni specifice de management al Programului national de monitorizare a factorilor determinanti din mediul de viata si munca: 300 lei.
Unitati care deruleaza programul:
a) Ministerul Sanatatii;
b) Institutul National de Sanatate Publica;
c) Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti.
Natura cheltuielilor:
a) furnituri de birou (papetarie, consumabile: cartuse, toner xerox, toner imprimante, hartie, dosare etc), materiale si prestari de servicii cu caracter functional (servicii tipografie pentru editare si tiparire de sinteze, rapoarte, ghiduri si buletine informative, multiplicare materiale, diseminare materiale), alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (contracte masuratori, achizitionare date meteorologice, achizitionare de date statistice, service echipamente laborator; reparatii aparatura, servicii de intretinere si exploatare dotari pentru comunicare-informare); achizitionare piese de schimb;
b) materiale sanitare (alcool medicinal, vata, tifon, manusi chirurgicale, etc), reactivi (radiatii, microbiologie, chimie alimentara etc), dezinfectanti speciali (laboratoare de apa, radiatii, microbiologie, chimie etc), halate si echipamente de protectie speciale, echipamente si dotari cu mica valoare de tehnica informatica (unitati centrale, monitoare, imprimante, memorie SDR, scannere, etc), softuri speciale statistica, elaborare si editare chestionare; materiale laborator (truse, ustensile, coloane analiza, vacutainere, sticlarie, accesorii consumabile pentru laborator etc); dotari cu mica valoare pentru aparatura de laborator; acreditare, auditare, metrologizare, autorizare; consultanta pentru punere in functiune aparatura; achizitionare de carti, publicatii si materiale documentare; pregatire profesionala si formare personal (organizare instruiri metodologice si cursuri de scurta durata); deplasari in tara; transport; carburanti, lubrifianti, protectia muncii, alte cheltuieli cu bunuri si servicii.
c) tiparire materiale IEC.
2. Subprogramul privind protejarea sanatatii publice prin prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc alimentari si de nutritie.
A. Actiuni derulate la nivelul Ministerului Sanatatii
1. stabileste directiile strategice ale activitatii de derulare a subprogramului;
2. asigura resursele financiare necesare pentru organizarea si derularea actiunilor cuprinse in cadrul subprogramului.
B. Actiuni derulate la nivelul Institutului National de Sanatate Publica prin Centrul National de Monitorizare a Riscului din Mediul Comunitar si Centrele Regionale de Sanatate Publica Bucuresti, Iasi, Cluj, Timisoara, Tg.Mures
Obiectiv: Protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc alimentari
1. Elaborarea metodologiilor de supraveghere la nivel national a sanatatii in relatie cu alimentul pentru implementarea legislatiei in vigoare si pentru realizarea sintezelor nationale privind:
a) evaluarea factorilor de risc din materiale care vin in contact cu alimentele;
b) monitorizarea nivelului de iod din sarea iodata pentru consum uman;
c) rolul alimentului in izbucnirile de toxiinfectii alimentare din Romania;
d) evaluarea continutului de sare din alimente si a ingestiei de sare in Romania, in vederea reformularii produselor si corectarii obiceiurilor alimentare;
e) evaluarea ingestiei de aditivi alimentari;
f) evaluarea starii de nutritie si a alimentatiei populatiei;
g) evaluarea riscului chimic si bacteriologic al alimentelor cu destinatie nutritionala speciala;
h) monitorizarea alimentelor tratate cu radiatii;
i) monitorizarea calitatii suplimentelor alimentare;
j) monitorizarea apelor minerale naturale imbuteliate;
k) monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale si alte substante;
l) monitorizarea colorantilor sintetici din bauturi alcoolice si nealcoolice.
2. Coordonarea metodologica, monitorizarea, evaluarea si raportarea implementarii metodologiilor de supraveghere si monitorizare in domeniul alimentatiei si nutritiei;
3. Elaborarea rapoartelor si sintezelor nationale, inclusiv de studii necesare fundamentarii stiintifice a problematicii din domeniul alimentatiei si nutritiei, in functie de prioritatile stabilite la nivelul Ministerului Sanatatii;
4. Identificarea de noi factori de risc din domeniul alimentului si nutritiei si propunerea de masuri preventive prin studii si cercetari;
5. Educatie continua, instruirea si formarea profesionala in domeniul alimentatiei si nutritiei
6. Valorificarea si diseminarea rezultatelor, inclusiv publicarea pe pagina web a institutiei;
7. Prestatii si servicii de sanatate publica din domeniul alimentatiei si nutritiei;
8. Activitati de informare, educare, comunicare privind sanatatea in relatie cu determinantii alimentari;
9. Instruirea si formarea personalului directiilor de sanatate publica din teritoriul de responsabilitate, pentru aplicarea unitara a metodologiilor nationale;
10. Implementarea metodologiilor de monitorizare in domeniul alimentului si nutritiei si controlul implementarii acestora, in teritoriul de responsabilitate;
11. Elaborarea de proiecte de acte normative in domeniul alimentului si nutritiei si armonizarea acestora cu legislatia europeana din domeniu;
12. Asigurarea calitatii: acreditare, auditare, autorizare, metrologizare;
13. Asigurarea raportarii catre institutii nationale si internationale de date referitoare la factorii de risc din domeniul alimentului si nutritiei.
C. Activitati derulate la nivelul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti
Obiectiv: Protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc alimentari.
a) evaluarea factorilor de risc din materiale care vin in contact cu alimentele;
b) monitorizarea nivelului de iod din sarea iodata pentru consum uman;
c) rolul alimentului in izbucnirile de toxiinfectii alimentare din Romania;
d) evaluarea continutului de sare din alimente si a ingestiei de sare in Romania, in vederea reformularii produselor si corectarii obiceiurilor alimentare;
e) evaluarea ingestiei de aditivi alimentari;
f) evaluarea starii de nutritie si a alimentatiei populatiei;
g) evaluarea riscului chimic si bacteriologic al alimentelor cu destinatie nutritionala speciala;
h) monitorizarea alimentelor tratate cu radiatii;
i) monitorizarea calitatii suplimentelor alimentare;
j) monitorizarea apelor minerale naturale imbuteliate;
k) protejarea sanatatii populatiei prin supravegherea consumului si contaminarii microbiologice a produselor zaharoase;
l) monitorizarea calitatii produselor din cereal destinate consumului uman prin determinarea continutului in micotoxine;
m) monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale si alte substante;
n) monitorizarea colorantilor sintetici din bauturi alcoolice si nealcoolice.
Indicatori de evaluare
1) Indicatori fizici
a) Numar de actiuni specifice de evaluare a efectelor factorilor de risc alimentari pentru starea de sanatate: 600
2) Indicatori de eficienta
a) Cost/actiune per an pentru actiuni specifice de evaluare a efectelor factorilor de risc alimentari pentru starea de sanatate: 380 lei.
Unitati care deruleaza programul:
a) Ministerul Sanatatii;
b) Institutul National de Sanatate Publica;
c) directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti;
Natura cheltuielilor:
a) furnituri de birou (papetarie, consumabile: cartuse, toner xerox, toner imprimante, hartie, dosare etc), materiale si prestari de servicii cu caracter functional (servicii tipografie pentru editare si tiparire de sinteze, rapoarte, ghiduri si buletine informative, multiplicare materiale, diseminare materiale), alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (contracte masuratori, achizitionare date meteorologice, achizitionare de date statistice, service echipamente laborator; reparatii aparatura, servicii de intretinere si exploatare dotari pentru comunicare-informare); achizitionare piese de schimb;
b) materiale sanitare (alcool medicinal, vata, tifon, manusi chirurgicale, etc), reactivi (radiatii, microbiologie, chimie alimentara etc), dezinfectanti speciali (laboratoare de apa, radiatii, microbiologie, chimie etc), halate si echipamente de protectie speciale, echipamente si dotari cu mica valoare de tehnica informatica (unitati centrale, monitoare, imprimante, memorie SDR, scannere, etc), softuri speciale statistica, elaborare si editare chestionare; materiale laborator (truse, ustensile, coloane analiza, vacutainere, sticlarie, accesorii consumabile pentru laborator etc); dotari cu mica valoare pentru aparatura de laborator; acreditare, auditare, metrologizare, autorizare; consultanta pentru punere in functiune aparatura; achizitionare de carti, publicatii si materiale documentare; pregatire profesionala si formare personal (organizare instruiri metodologice si cursuri de scurta durata); deplasari in tara; transport; carburanti, lubrifianti, protectia muncii, alte cheltuieli cu bunuri si servicii.
III. PROGRAMUL NATIONAL DE HEMATOLOGIE SI SECURITATE TRANSFUZIONALA
Coordonare tehnica:
Institutul National de Hematologie Transfuzionala "Prof. Dr. C.T. Nicolau"
Obiectiv general: Asigurarea cu sange si componente sanguine, in conditii de maxima siguranta si cost eficienta
Obiective specifice:
a) asigurarea autosuficientei de sange si componente sanguine la nivel national, in corelatie cu necesitatile din sistemul de sanatate;
b) asigurarea securitatii transfuzionale, in conformitate cu legislatia nationala si europeana;
c) asigurarea promovarii donarii benevole, cu recrutarea si mentinerea donatorilor de sange.
Activitati:
a) colectarea de sange si derivate sanguine;
b) controlul imunohematologic, biologic si bacteriologic al sangelui, conform prevederilor legislative in vigoare;
c) stocarea, transportul si distributia sangelui si a componentelor sanguine derivate;
d) promovarea donarii benevole neremunerate si mentinerea donatorilor recrutati, sub coordonarea Comitetului National de Promovare a donarii de sange si a Ministerului Sanatatii;
e) asigurarea tichetelor de masa pentru donatori;
f) respectarea conditiilor de autorizare a unitatilor de recoltare din unitatile sanitare si centrele de transfuzie sanguina judetene;
g) asigurarea derularii activitatilor de colecta mobila, in colaborare cu unitatile sanitare, autoritatile administratiei publice locale, organizatii neguvernamentale, societati profesionale etc;
h) perfectionare profesionala;
i) colectarea si raportarea datelor de hemovigilenta catre Ministerul Sanatatii - DSPCSP si CE, conform prevederilor legale in vigoare;
j) implementarea masurilor de prevenire si control al bolilor transmisibile pe cale hematogena, in colaborare cu INSP si Ministerul Sanatatii - DSPCSP;
k) raportarea trimestriala, catre INSP si Ministerul Sanatatii - DSPCSP a situatiei bolilor cu transmitere hematogena depistate la donatorii voluntari.
Indicatori de evaluare:
1) Indicatori de rezultate - anual:
a) cresterea numarului de donari de sange: cu 5 - 6% fata de anul 2010;
b) numar donari/unitati recoltate si testate pe an: 400.000 donari.
3) Indicatori de eficienta:
a) cost mediu/unitate de sange recoltata si testata: 200 lei.
Unitati care deruleaza programul:
a) Institutul National de Hematologie Transfuzionala "Prof. Dr. C.T. Nicolau" Bucuresti;
b) centrele regionale de transfuzie sanguina;
c) centrele de transfuzie sanguina judetene.
IV. PROGRAMELE NATIONALE DE SANATATE PRIVIND BOLILE NETRANSMISIBILE
1. Programul national de boli cardiovasculare
Coordonare metodologica:
a) Comisia de cardiologie a Ministerului Sanatatii;
b) Comisia de chirurgie cardiaca a Ministerului Sanatatii;
c) Comisia de chirurgie vasculara a Ministerului Sanatatii.
Coordonare tehnica la nivel national:
Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti
Obiective:
a) tratamentul pacientilor cu afectiuni cardiovasculare prin:
a.1) proceduri de cardiologie interventionala;
a.2) proceduri de chirurgie cardiovasculara;
a.3) proceduri de chirurgie vasculara;
a.4) interventie coronariana percutana in infarctul miocardic acut;
b) realizarea, implementarea si managementul Registrului national de boli cardiovasculare.
Structura:
1.1. Subprogramul de tratament al pacientilor cu afectiuni cardiovasculare:
Activitati:
a) tratamentul pacientilor cu stenoze arteriale severe prin proceduri de dilatare percutana in raport cu profilul clinic si aspectul morfofunctional;
b) tratamentul pacientilor cu aritmii rezistente la tratament conventional prin proceduri de electrofiziologie;
c) tratamentul pacientilor cu bradiaritmii severe prin implantare de stimulatoare cardiace de diverse tipuri, in raport cu profilul clinic si electrofiziologic al aritmiei si cu starea clinica a pacientului;
d) tratamentul pacientilor cu aritmii ventriculare maligne rezistente la tratamentul conventional prin implantarea de defibrilatoare interne;
e) tratamentul pacientilor cu insuficienta cardiaca, durata crescuta a complexului QRS pe electrocardiograma si fractie de ejectie < 35% prin implantarea de dispozitive de resincronizare cardiaca;
f) tratamentul pacientilor cu patologie cardiovasculara si indicatie chirurgicala prin proceduri de chirurgie cardiovasculara;
g) tratamentul pacientilor cu patologie vasculara si indicatie chirurgicala prin proceduri de chirurgie vasculara;
Criterii de eligibilitate:
a) pentru proceduri de dilatare percutana a stenozelor arteriale: pacienti cu stenoze arteriale severe cu indicatie de dilatare percutana;
b) pentru proceduri de electrofiziologie: pacienti cu aritmii rezistente la tratamentul conventional;
c) pentru implantare de stimulatoare cardiace: pacienti cu bradiaritmii severe, cu indicatii de implantare de stimulatoare cardiace;
d) pentru implantare de defibrilatoare interne: pacienti cu aritmii ventriculare maligne rezistente la tratament conventional;
e) pentru implantarea de dispozitive de resincronizare cardiaca: pacienti cu insuficienta cardiaca, durata crescuta a complexului QRS pe electrocardiograma si fractie de ejectie < 35%;
f) pentru proceduri de chirurgie cardiovasculara: pacienti cu boli cardiovasculare cu indicatie chirurgicala fara contraindicatii majore;
g) pentru proceduri de chirurgie vasculara: pacienti cu afectiuni vasculare cu indicatie chirurgicala fara contraindicatii majore.
Indicatori de evaluare:
1) Indicatori fizici:
a) numarul de bolnavi tratati prin proceduri de dilatare percutana/an: 3.488;
b) numarul de bolnavi tratati prin proceduri terapeutice de electrofiziologie/an: 300;
c) numarul de bolnavi tratati prin implantare de stimulatoare cardiace/an: 2.523;
d) numarul de bolnavi tratati prin implantare de defibrilatoare interne/an: 80;
e) numarul de bolnavi tratati prin implantarea de stimulatoare de resincronizare cardiaca/an: 80;
f) numarul de bolnavi (adulti) tratati prin interventii de chirurgie cardiovasculara/an: 3.989;
g) numarul de bolnavi (copii) tratati prin interventii de chirurgie cardiovasculara/an: 434;
h) numarul de bolnavi tratati prin interventii de chirurgie vasculara/an: 1.763.
___________
Punctul 1) a fost modificat prin punctul 4. din Ordin nr. 1612/2011 incepand cu 13.12.2011.

2) Indicatori de eficienta:
a) cost mediu/bolnav tratat prin dilatare percutana/an: 4.000;
b) cost mediu/bolnav tratat prin proceduri terapeutice de electrofiziologie/an: 5.500;
c) cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulator cardiac/an: 2.600;
d) cost mediu/bolnav tratat prin implantare de defibrilator intern/an: 27.000;
e) cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulator de resincronizare cardiaca/an:12.000;
f) cost mediu/bolnav (adult) tratat prin interventii de chirurgie cardiovasculara/an: 6.900;
g) cost mediu/bolnav (copil) tratat prin interventii de chirurgie cardiovasculara/an: 6.900;
h) cost mediu/bolnav tratat prin interventii de chirurgie vasculara/an: 3.000.
___________
Litera h) a fost modificata prin punctul 6. din Ordin nr. 1193/2011 incepand cu 22.07.2011.

Natura cheltuielilor subprogramului:
a) cheltuieli pentru materiale sanitare specifice tratamentului prin procedeele specifice.
Unitati care deruleaza subprogramul:
1) proceduri de dilatare percutana a stenozelor arteriale:
a) Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare «Prof. dr. C. C. Iliescu» Bucuresti;
b) Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti;
c) Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti;
d) Centrul Clinic de Urgenta de Boli Cardiovasculare al Armatei Bucuresti;
e) Spitalul Clinic de Urgenta «Sf. Ioan» Bucuresti;
f) Spitalul Clinic de Urgenta «Elias»;
g) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures;
h) Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara;
i) Institutul Inimii de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare «Nicolae Stancioiu» Cluj-Napoca;
j) Institutul de Boli Cardiovasculare «Prof. Dr. George I.M. Georgescu» Iasi;
k) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca;
l) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea;
m) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov;
n) Spitalul de Urgenta «Prof. Dr. Agrippa Ionescu»;
o) Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca;
p) Clinicile ICCO Brasov.
2) proceduri de electrofiziologie a aritmiilor:
a) Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare «Prof. dr. C.C. Iliescu» Bucuresti;
b) Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti;
c) Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti;
d) Centrul Clinic de Urgenta de Boli Cardiovasculare al Armatei Bucuresti;
e) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures;
f) Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara;
g) Institutul Inimii de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare «Nicolae Stancioiu» Cluj-Napoca;
h) Institutul de Boli Cardiovasculare «Prof. Dr. George I.M. Georgescu» Iasi;
i) Centrul de cardiologie Craiova;
j) Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca.
3) implantare de stimulatoare cardiace:
a) Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare «Prof. dr. C.C. Iliescu» Bucuresti;
b) Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti;
c) Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti;
d) Centrul Clinic de Urgenta de Boli Cardiovasculare al Armatei Bucuresti;
e) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures;
f) Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara;
g) Institutul Inimii de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare «Nicolae Stancioiu» Cluj-Napoca;
h) Institutul de Boli Cardiovasculare «Prof. Dr. George I.M. Georgescu» Iasi;
i) Centrul de cardiologie Craiova;
j) Spitalul Clinic de Urgenta «Sf. Ioan» Bucuresti;
k) Spitalul Clinic «Colentina» Bucuresti;
l) Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca;
m) Spitalul Judetean de Urgenta Baia Mare;
n) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu;
o) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta;
p) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad;
q) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov;
r) Spitalul de Urgenta «Prof. Dr. Agrippa Ionescu»;
s) clinicile ICCO Brasov.
4) implantare de defibrilatoare interne:
a) Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare «Prof. dr. C.C. Iliescu» Bucuresti;
b) Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti;
c) Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti;
d) Centrul Clinic de Urgenta de Boli Cardiovasculare al Armatei Bucuresti;
e) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures;
f) Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara;
g) Institutul Inimii de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare «Nicolae Stancioiu» Cluj-Napoca;
h) Institutul de Boli Cardiovasculare «Prof. Dr. George I.M. Georgescu» Iasi;
i) Centrul de cardiologie Craiova;
j) Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca;
k) Spitalul Judetean de Urgenta Baia Mare;
l) Spitalul de Urgenta «Prof. Dr. Agrippa Ionescu».
5) resincronizare cardiaca in insuficienta cardiaca severa:
a) Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare «Prof. dr. C.C. Iliescu» Bucuresti;
b) Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti;
c) Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti;
d) Centrul Clinic de Urgenta de Boli Cardiovasculare al Armatei Bucuresti;
e) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures;
f) Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara;
g) Institutul Inimii de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare «Nicolae Stancioiu» Cluj-Napoca;
h) Institutul de Boli Cardiovasculare «Prof. Dr. George I.M. Georgescu» Iasi;
i) Centrul de cardiologie Craiova.
6) proceduri de chirurgie cardiovasculara adulti:
a) Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare «Prof. dr. C.C. Iliescu» Bucuresti;
b) Institutul Inimii de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare «Nicolae Stancioiu» Cluj-Napoca;
c) Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara;
d) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures - Centrul pentru boli cardiovasculare si transplant;
e) Institutul de Boli Cardiovasculare «Prof. Dr. George I.M. Georgescu» Iasi;
f) Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti;
g) Centrul Clinic de Urgenta de Boli Cardiovasculare al Armatei Bucuresti;
h) Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti;
i) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta;
j) Spitalul de Urgenta «Dr. Agrippa Ionescu».
7) proceduri de chirurgie cardiovasculara copii:
a) Institutul Inimii de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare «Nicolae Stancioiu» Cluj-Napoca;
b) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures - Centrul pentru boli cardiovasculare si transplant;
c) Institutul de Boli Cardiovasculare «Prof. Dr. George I.M. Georgescu» Iasi;
d) Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii «M.S. Curie».
8) proceduri de chirurgie vasculara:
a) Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare «Prof. dr. C.C. Iliescu» Bucuresti;
b) Centrul Clinic de Urgenta de Boli Cardiovasculare al Armatei Bucuresti;
c) Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti;
d) Spitalul Clinic de Urgenta «Sf. Pantelimon» Bucuresti;
e) Institutul Inimii de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare «Nicolae Stancioiu» Cluj-Napoca;
f) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca - Sectia clinica de chirurgie vasculara;
g) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures;
h) Institutul de Boli Cardiovasculare «Prof. Dr. George I.M. Georgescu» Iasi;
i) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta «Sf. Spiridon» Iasi;
j) Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara;
k) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu;
l) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta;
m) Spitalul Judetean de Urgenta Brasov;
n) Spitalul Judetean de Urgenta «Sf. Ioan cel Nou» Suceava;
o) Spitalul de Urgenta «Prof. Dr. Agrippa Ionescu»;
p) Spitalul Judetean de Urgenta Baia Mare;
q) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara".
___________
Paragraful a fost modificat prin punctul 2. din Ordin nr. 357/2011 incepand cu 05.05.2011.

Repartitia fondurilor pentru unitatile sanitare care deruleaza subprogramul se realizeaza de catre comisiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii in functie de:
a) dotarea existenta;
b) prezenta personalului medical calificat si a personalului aflat in curs de invatare;
c) raportarile procedurilor efectuate in ultimii 3 ani;
d) existenta unui sistem sistematic de raportare a cazurilor (de exemplu registru local);
e) ponderea procedurilor de urgenta comparativ cu cele elective;
f) dificultatea procedurilor raportate;
g) complicatiile raportate.
1.2. Subprogramul de tratament invaziv al infarctului miocardic acut
Activitati:
a) tratamentul infarctului miocardic acut (sindroamelor coronariene acute cu supradenivelare de segment ST) prin interventii coronariene percutane.
Criterii de eligibilitate:
a) bolnavi cu infarct miocardic acut (sindrom coronarian acut cu supradenivelare de segment ST), in primele 12 ore de la debutul simptomelor.
Indicatori de evaluare:
1) Indicatori fizici:
a) numarul de pacienti cu infarct miocardic acut (sindroame coronariene acute cu supradenivelare de segment ST) tratati prin interventii coronariene percutane/an: 3.422.
___________
Punctul 1) a fost modificat prin punctul 5. din Ordin nr. 1612/2011 incepand cu 13.12.2011.

2) Indicatori de eficienta:
a) cost mediu/pacient tratat: 4.000.
Natura cheltuielilor subprogramului:
a) cheltuieli pentru materiale sanitare specifice tratamentului prin interventii coronariene percutane.
Unitati care deruleaza subprogramul:
a) Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare "Prof. dr. C.C. Iliescu" Bucuresti;
b) Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti;
c) Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti;
d) Centrul Clinic de Urgenta de Boli Cardiovasculare al Armatei Bucuresti;
e) Abrogata prin punctul 3. din Ordin nr. 357/2011 incepand cu 05.05.2011.
f) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg. Mures;
g) Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara;
h) Institutul Inimii de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare "Nicolae Stancioiu" Cluj-Napoca;
i) Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I.M. Georgescu" Iasi;
j) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea;
k) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca.
Repartitia fondurilor pentru unitatile sanitare care deruleaza subprogramul se realizeaza de catre Comisia de cardiologie a Ministerului Sanatatii in functie de urmatoarele criterii:
a) sistem de garda dedicata pentru tratamentul infarctului miocardic acut (sindroamelor coronariene acute cu supradenivelare de segment ST) prin interventii coronariene percutane;
b) experienta de cel putin 400 proceduri de dilatare coronariana/an;
c) dotarea existenta (accesul la cel putin doua angiografe);
d) prezenta personalului calificat (cel putin 2 medici, o asistenta si o infirmiera disponibile pe tot parcursul programului garzii dedicate);
e) sectie de cardiologie care are capacitatea de a prelua si monitoriza toate cazurile rezolvate prin proceduri de dilatare coronariana.
2. Programul national de oncologie
Coordonare metodologica:
Comisia de oncologie a Ministerului Sanatatii
Coordonare tehnica la nivel national:
a) Institutul Oncologic "Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu" Bucuresti;
b) Institutul Oncologic "Prof. Dr. Ion Chiricuta" Cluj-Napoca;
c) Institutul National de Sanatate Publica - Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), pentru realizarea obiectivului prevazut la lit. a) si Centrul National pentru Evaluarea si Promovarea Starii de Sanatate (CNEPSS) pentru realizarea obiectivului prevazut la lit. lit. e).
Obiective:
a) profilaxia cancerului de col uterin prin vaccinarea HPV a populatiei feminine eligibile;
b) diagnosticarea in stadii incipiente a cancerului de col uterin, cancerului mamar si cancerului colorectal;
c) tratamentul bolnavilor cu afectiuni oncologice;
d) monitorizarea evolutiei bolii la pacientii cu afectiuni oncologice.
e) realizarea, implementarea si managementul Registrului national de cancer.
Structura:
2.1. Subprogramul de profilaxie a cancerului de col uterin prin vaccinarea HPV*)
___________
Nota:*) subprogramul se deruleaza numai in anul 2011

Activitati:
a) vaccinarea HPV a populatiei feminine eligibile, conform metodologiei aprobate, realizata prin cabinetele medicale din unitatile de invatamant preuniversitar si universitar, cabinete de medicina de familie, cabinete de obstetrica-ginecologie si cabinete de planificare familiala;
b) Institutul National de Sanatate Publica prin CNSCBT monitorizeaza si raporteaza Directiei de sanatate publica si control in sanatate publica modul de realizare a vaccinarii HPV la nivel national;
Indicatori de evaluare:
1) Indicatori fizici:
a) numar doze vaccin HPV administrate: 70.000
2) Indicatori de eficienta:
a) cost mediu/persoana de sex feminin vaccinata: 838,14 lei;
b) cost mediu/doza vaccin: 279,38 lei.
Unitati care deruleaza subprogramul:
a) Institutul National de de Sanatate Publica;
b) directii de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti;
c) cabinete medicale din cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar si universitar, cabinetele medicilor de familie, cabinete de obstetrica-ginecologie si planificare familiala.
2.2. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin
Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin se deruleaza conform prevederilor Normelor metodologice pentru realizarea si raportarea activitatilor specifice in cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 881/706 din 9 iulie 2009.
2.3. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului mamar
Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului mamar se deruleaza conform prevederilor Normelor metodologice pentru realizarea si raportarea activitatilor specifice in cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului mamar, aprobate prin ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
2.4. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului colorectal
Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului colorectal se deruleaza conform prevederilor Normelor metodologice pentru realizarea si raportarea activitatilor specifice in cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului colorectal, aprobate prin ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
2.5. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice
Activitati:
a) asigurarea tratamentului specific bolnavilor cu afectiuni oncologice: citostatice, imunomodulatori, hormoni, factori de crestere si inhibitori de osteoclaste in spital si in ambulatoriu;
b) realizarea, implementarea la nivel national si managementul Registrului national de cancer.
Criteriile de eligibilitate, indicatorii, natura cheltuielilor si unitatile care deruleaza activitatea mentionata la lit. a) sunt prevazute in Sectiunea B a prezentelor norme.
Activitatea prevazuta la lit. b) se realizeaza in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sanatatii nr. 2.027/2007 privind activitatea de inregistrare pe baze populationale a datelor bolnavilor de cancer si infiintarea registrelor regionale de cancer.
Indicatori de evaluare pentru activitatea prevazuta la lit. b):
1) indicatori fizici:
a) constituirea registrelor regionale de cancer;
b) constituirea Registrului national de cancer
2) indicatori de eficienta:
a) cost mediu/registru regional: 125.000 lei
Unitati care deruleaza activitatea prevazuta la lit. b):
a) Institutul National de Sanatate Publica;
b) institutiile in structura carora sunt infiintate si functioneaza centrele de implementare a registrelor regionale de cancer.
2.6. Subprogramul de monitorizare a evolutiei bolii la pacientii cu afectiuni oncologice prin PET-CT. Activitatile, criteriile de eligibilitate, indicatorii, natura cheltuielilor si unitatile care deruleaza subprogramul sunt prevazute in Sectiunea B a prezentelor norme.
3. Programul national de sanatate mintala
Coordonare metodologica:
Comisia de psihiatrie si psihiatrie pediatrica a Ministerului Sanatatii
Coordonare tehnica la nivel national:
Centrul National de Sanatate Mintala si Lupta Antidrog Bucuresti
Obiective:
a) asigurarea accesibilitatii, continuitatii si calitatii serviciilor pentru persoanele cu probleme severe de sanatate mintala;
b) asigurarea accesibilitatii, continuitatii si calitatii serviciilor pentru persoanele cu tulburari legate de consumul de substante psihoactive;
c) prevenirea consumului de droguri si asigurarea tratamentului specific la persoanele cu toxicodependenta;
d) realizarea, implementarea si managementul Registrului national de psihiatrie.
Structura:
3.1. Subprogramul de profilaxie in patologia psihiatrica si psihosociala
Activitati:
a) elaborarea si tiparirea unui curricul-um de instruire in domeniul tulburarilor din spectrul autist pentru profesionistii din sistemul de sanatate;
b) formarea profesionistilor in domeniul tulburarilor din spectrul autist;
c) elaborarea si tiparirea unui curricul-um de instruire in domeniul aplicarii noilor reglementari legislative privind evaluarea capacitatii de munca (GAF) pentru profesionistii care lucreaza in domeniul sanatatii mintale;
d) formarea profesionistilor in domeniul evaluarii capacitatii de munca;
e) elaborarea si tiparirea unui curricul-um de instruire in domeniul aplicarii noilor reglementari legislative pentru profesionistii care lucreaza in domeniul sanatatii mintale;
f) desfasurarea de activitati de terapie cognitiv-comportamentala pentru copiii cu tuburari in spectrul autist;
g) desfasurarea de activitati de terapie ocupationala;
h) realizarea Registrului national de psihiatrie.
Indicatori de evaluare:
1) indicatori fizici:
a) realizarea unui curricul-um de instruire in domeniul tulburarilor din spectrul autist: 1;
b) realizarea unui curricul-um de instruire in domeniul aplicarii noilor reglementari legislative privind evaluarea capacitatii de munca (GAF): 1;
c) realizarea unui curricul-um de instruire in domeniul aplicarii noilor reglementari legislative pentru profesionistii care lucreaza in domeniul sanatatii mintale: 1;
d) numar de specialisti instruiti in domeniul tulburarilor din spectrul autist: 50;
e) numar de specialisti instruiti in domeniul aplicarii noilor reglementari legislative privind evaluarea capacitatii de munca (GAF): 300;
f) numar de copii inclusi in terapii cognitiv-comportamentale: 400;
g) numar de bolnavi inclusi in programe de reabilitare psihosociala: 3.900;
h) instruirea persoanelor care participa la realizarea Registrului national de psihiatrie: 40.
2) indicatori de eficienta:
a) cost mediu/curricul-um de instruire: 120.000 lei;
b) cost mediu/profesionist instruit: 1.000 lei;
c) cost mediu/copil inclus in terapii cognitiv-comportamentale: 4.000 lei;
d) cost mediu/bolnav inclus in programe de reabilitare psihosociala: 200 lei;
e) cost mediu/curs instruire pentru realizarea Registrului national de psihiatrie: 25.000 lei.
Unitati care deruleaza subprogramul:
a) unitati sanitare de specialitate psihiatrie;
b) unitati sanitare care au in structura organizatorica sectii/compartimente de psihiatrie si/sau centre de sanatate mintala/laboratoare de sanatate mintala.
3.2. Subprogramul de prevenire si tratament ale toxicodependentelor
Activitati:
a) asigurarea tratamentului de substitutie cu agonisti de opiacee (metadona) pentru persoane cu toxicodependenta;
b) testarea metabolitilor stupefiantelor, in toate unitatile medicale de profil, adulti si copii;
c) tratamentul de dezintoxicare pentru persoane cu toxicodependenta.
Indicatori de evaluare:
1) indicatori fizici:
a) numar de bolnavi in tratament substitutiv cu metadona: 4.300;
b) numar de persoane testate pentru depistarea prezentei drogurilor in urina: 5.400;
c) numar de pacienti tratati in postcura: 3.400.
2) indicatori de eficienta:
a) cost mediu/pacient aflat in tratament de substitutie cu metadona: 120 lei;
b) cost mediu/persoana testata pentru depistarea drogurilor in urina: 20 lei;
c) cost mediu/pacient in postcura: 320 lei.
3) indicatori de rezultat:
a) cresterea ratei consumatorilor de droguri reintegrati social;
b) scaderea ratei recaderilor cu 5% la pacientii tratati pentru tulburari legate de consumul de droguri (comparativ cu anul trecut).
Unitati care deruleaza subprogramul:
a) Spitalul Clinic de Psihiatrie "Socola" Iasi;
b) Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Jebel Timis;
c) Spitalul de Psihiatrie "Eftimie Diamandescu" Ilfov;
d) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca;
e) Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca - Sectia toxicomanie copii;
f) Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti - Sectia ATI II toxicologie;
g) Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Bucuresti - Sectia toxicologie;
h) Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Al. Obregia" Bucuresti;
j) Centrul de Evaluare si Tratament al Toxicodependentilor pentru Tineri "Sfantul Stelian".
4. Programul national de diabet zaharat
Coordonare metodologica:
Comisia de diabet a Ministerului Sanatatii
Coordonare tehnica la nivel national:
a) Institutul National de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice "Prof. Dr. N. Paulescu" Bucuresti;
b) Institutul National de Sanatate Publica, pentru realizarea obiectivului prevazut la lit. d).
Obiective:
a) preventia secundara a diabetului zaharat prin depistarea precoce a complicatiilor acestuia [inclusiv prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA 1c)];
b) tratamentul medicamentos al pacientilor cu diabet zaharat;
c) automonitorizarea bolnavilor cu diabet zaharat insulinotratati;
d) realizarea, implementarea si managementul Registrului national de diabet zaharat.
Activitati:
a) Evaluarea periodica a bolnavilor cu diabet zaharat prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA 1c) - activitatea se deruleaza prin furnizorii de servicii medicale paraclinice aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate;
b) Asigurarea tratamentului specific bolnavilor cu diabet zaharat tip 1, tip 2: insulina si antidiabetice orale;
c) Asigurarea accesului la tratamente speciale (pompe de insulina si materiale consumabile) si automonitorizare pentru cazurile stabilite de comisia de specialitate a Ministerului Sanatatii;
d) Asigurarea prin farmaciile cu circuit deschis a testelor de automonitorizare pentru pacientii tratati cu insulina;
e) Realizarea, implementarea si managementul Registrului national de diabet zaharat si a registrelor regionale.
Criteriile de eligibilitate, indicatorii, natura cheltuielilor si unitatile care deruleaza activitatile a), b) si d) sunt prevazute in Sectiunea B a prezentelor norme.
Criteriile de eligibilitate pentru bolnavii cu diabet zaharat care pot beneficia de pompe de insulina:
1) Bolnavi aflati in tratament permanent cu insulina:
a) copii cu diabet zaharat tip I, la care nu se poate realiza controlul glicemic prin insulinoterapie intensiva corect aplicata;
b) adulti cu diabet zaharat tip 1 peste varsta de 18 ani la care nu se poate realiza controlul glicemic prin insulinoterapie intensiva corect aplicata.
2) Bolnavi aflati in tratament temporar cu insulina:
a) gravide cu diabet zaharat tip I;
b) diabet zaharat gestational sau gravide cu diabet zaharat si insulinoterapie, la care nu se poate realiza controlul glicemic prin insulinoterapie intensiva;
c) orice tip de diabet zaharat, cu labilitate glicemica, care nu poate fi controlat prin insulinoterapie intensiva
3) Criterii de decizie a pacientului:
a) motivatie;
b) aderenta la programul de monitorizare si control (autoingrijire, automonitorizare si autoajustarea dozelor de insulina);
c) capacitate si abilitati de utilizare a pompei;
d) suport familial.
Decizia privind intreruperea utilizarii unei pompe de insulina de catre un bolnav apartine in exclusivitate medicului diabetolog si poate fi luata in urmatoarele conditii:
a) lipsa de aderenta sau aderenta necorespunzatoare a bolnavului la programul de monitorizare si control medical de specialitate pe parcursul utilizarii pompei;
b) terapia cu infuzie continua cu insulina, nu isi dovedeste eficacitatea.
Indicatori de evaluare*):
1) indicatori fizici:
a) numar pompe de insulina si seturi de consumabile aferente acestora achizitionate la nivel national: 2;
b) numar seturi de consumabile pentru pompele de insulina achizitionate de Ministerul Sanatatii: 330;
c) numar bolnavi tratati prin perfuzie subcutanata continua cu insulina (prin pompele de insulina achizitionate de Ministerul Sanatatii): 380;
d) numar bolnavi cu diabet monogenic automonitorizati: 6
e) constituirea registrelor regionale de diabet zaharat;
f) constituirea Registrului national de diabet zaharat.
2) indicatori de eficienta:
a) cost mediu/pompa de insulina (pompa+consumabile/12 luni): 8.000 lei;
b) cost mediu/seturi consumabile pentru pompa de insulina/persoana/an: 9.400 lei;
c) cost mediu/100 teste: 180 lei;
d) cost mediu/registru regional: 100.000 lei.
3) indicatori de rezultat:
a) scaderea numarului de bolnavi cu complicatii determinate de diabet zaharat;
___________
Nota:*) indicatorii de evaluare sunt specifici pentru activitatile prevazute la lit. c) si e).

Unitati care deruleaza programul:
1) pentru activitatea prevazuta la lit. c):
a) Institutul National de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice "Prof. Dr. N. Paulescu" Bucuresti;
b) centre si unitati sanitare cu sectii/compartimente de profil, cabinete medicale de specialitate autorizate si evaluate in conditiile legii;
c) directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti.
2) pentru activitatea prevazuta la lit. e):
a) Institutul National de Sanatate Publica;
b) institutiile in structura carora sunt infiintate si functioneaza centrele de implementare a registrelor regionale de diabet zaharat.
5. Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana
Coordonare tehnica la nivel national:
a) Agentia Nationala de Transplant;
b) Registrul National al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice pentru obiectivul prevazut la lit. g);
c) Institutia desemnata conform Normelor metodologice pentru realizarea si raportarea activitatilor specifice in cadrul subprogramului de fertilizare in vitro si embriotransfer, aprobate prin ordin al ministrului sanatatii, pentru obiectivul prevazut la lit. h).
Obiective:
a) cresterea numarului de donatori vii, donatori aflati in moarte cerebrala, precum si de donatori fara activitate cardiaca;
b) coordonarea activitatilor de transplant;
c) asigurarea testarii imunologice si virusologice a potentialilor donatori, precum si a receptorilor;
d) asigurarea supleerii fiziologice a organelor aflate in insuficienta cronica ireversibila si/sau inlocuirea tesuturilor nefunctionale prin transplant de organe, tesuturi si/sau celule;
e) evaluarea periodica a pacientilor transplantati;
f) tratamentul starii posttransplant in ambulatoriu a pacientilor cu transplant;
g) crearea si gestionarea unei baze de date informatice pe teritoriul Romaniei privind persoanele fizice care si-au dat acceptul pentru a dona celule stem hematopoietice;
h) tratamentul infertilitatii cuplului.
Structura:
5.1. Subprogramul de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana
Activitati:
a) realizarea testarilor imunologice si virusologice a potentialilor donatori, inclusiv a donatorilor aflati in moarte cerebrala mentinuti in conditii fiziologice, precum si a receptorilor (inclusiv cross-match);
b) coordonarea activitatii de transplant care consta in coordonarea prelevarii organelor si/sau tesuturilor si/sau celulelor de la donator, organizarea actiunilor de instruire a coordonatorilor locali precum si acordarea sprijinului logistic pentru crearea retelei nationale de coordonare;
c) mentinerea in conditii fiziologice a donatorilor aflati in moarte cerebrala, inclusiv realizarea testarilor acestora;
d) evaluarea periodica a pacientilor transplantati;
e) realizarea procedurilor de transplant;
f) tratamentul starii posttransplant in ambulatoriu a pacientilor cu transplant;
Criterii de eligibilitate:
a) donatori (vii sau decedati) de organe, tesuturi si celule;
b) bolnavi aflati pe listele de asteptare pentru transplantul de organ;
c) bolnavi cu hemopatii maligne aflati pe listele de asteptare pentru transplantul de celule stem hematopoietice;
d) bolnavi cu deteriorari osoase si instabilitati ligamentare;
e) bolnavi care au suferit arsuri mari;
f) bolnavi cu leziuni care antreneaza deficiente morfo-functionale la nivel celular, avand urmari invalidante sau ducand la deces;
g) bolnavi transplantati care necesita administrare in regim ambulatoriu a tratamentului imunosupresor si evaluare periodica a evolutiei posttransplant.
Indicatori de evaluare:
1) indicatori fizici:
a) numar donatori vii testati imunologic si virusologic: 1.276;
b) numar receptori testati imunologic si virusologic: 1.322;
c) numar testari compatibilitate cross-match: 1.177;
d) numar diagnosticari morti cerebrale si mentinere in conditii fiziologice a donatorilor-cadavru (inclusiv testare): 270;
e) numar actiuni de coordonare: 1.270;
f) numar estimativ de transplanturi ce urmeaza a fi efectuate, pe tipuri:
f.1) transplant hepatic: 70;
___________
Litera f.1) a fost modificata prin punctul 6. din Ordin nr. 1612/2011 incepand cu 13.12.2011.

f.2) transplant renal: 272;
f.3) transplant de cord: 16;
f.4) transplant celule pancreatice: 10;
f.5) transplant medular:
- autotransplant: 130;
- allotransplant: 35;
f.6) transplant cord-pulmon: 1;
f.7) transplant os si tendon: 730;
f.8) transplant piele: 70;
g) numar consultatii evaluare periodica a pacientilor transplantati:
g.1) transplant renal: 7.640;
g.2) transplant hepatic: 1.000;
g.3) transplant cord: 240.
2) indicatori de eficienta:
a) cost mediu/testare donatori: 1.800 lei;
b) cost mediu/testare receptori: 1.800 lei;
c) cost mediu/testare compatibilitate cross-match: 1.080 lei;
d) cost mediu/mentinere in conditii fiziologice a donatorilor in moarte cerebrala si testarea acestora: 13.140 lei;
e) cost mediu/actiune coordonare: 1.000 lei;
f) cost mediu/transplant hepatic: 232.239 lei;
g) cost mediu/transplant renal: 66.278 lei;
h) cost mediu/transplant cord: 107.000 lei;
i) cost mediu/transplant cord - pulmon: 117.572 lei;
j) cost mediu/transplant celule pancreatice: 83.980 lei;
k) cost mediu/transplant celule stem hematopoietice - autolog: 88.499 lei;
l) cost mediu/transplant celule stem hematopoietice - allogenic: 162.602 lei;
m) cost mediu/transplant os - tendon: 4.200 lei;
n) cost mediu/transplant piele: 4.200 lei;
o) cost mediu/evaluare periodica a pacientilor transplantati:
o.1) transplant renal: 400 lei/pacient transplantat;
o.2) transplant hepatic: 1.288 lei/pacient consultat;
o.3) transplant cord: 1.747/pacient consultat.
3) indicatori de rezultat:
a) procent de pacienti recuperati pe tip de transplant: 90%;
Unitati care deruleaza subprogramul*):
a) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures - Sectia clinica de hematologie si transplant celule stem, Clinica ATI, Sectia clinica de ortopedie-traumatologie nr. 1, coordonare transplant, Centrul pentru boli cardiovasculare si transplant Laboratorul clinic de imunologie transplant;
b) Institutul Clinic Fundeni, Bucuresti - Centrul pentru transplant medular, Centrul pentru boli digestive si transplant hepatic, Centrul pentru uronefrologie si transplant renal, Laboratorul de analize II (diagnostic, biologie moleculara, imunologie, HLA si virusologie);
___________
Litera b) a fost modificata prin punctul 7. din Ordin nr. 1193/2011 incepand cu 22.07.2011.

c) Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti - Sectia de chirurgie cardiovasculara, Clinica ATI, Sectia clinica de chirurgie plastica - microchirurgie reconstructiva, Clinica OrtopedieTraumatologie I, II si III;
d) Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti - Clinica ortopedie-traumatologie I si II;
e) Serviciul de ambulanta Bucuresti-Ilfov al municipiului Bucuresti si al judetului Ilfov - realizeaza coordonarea la nivel national a activitatilor de transplant;
f) Spitalul Clinic de Urgenta «Bagdasar - Arseni» Bucuresti - Sectia ATI, Sectia clinica de chirurgie plastica - microchirurgie reconstructiva;
g) Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucuresti - Sectia clinica de chirurgie plastica - microchirurgie reconstructiva;
h) Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii «M.S. Curie» - Sectia clinica de ortopedie si traumatologie;
i) Spitalul Clinic de Urgenta de Chirurgie Plastica, Reparatorie si Arsuri Bucuresti - Sectia clinica de chirurgie plastica, microchirurgie reconstructiva I arsi;
j) Spitalul Clinic Colentina - Sectia de ortopedie-traumatologie;
k) Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie si TBC Osteoarticular «Foisor» Bucuresti;
l) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta nr. 1 Cluj-Napoca - Sectia ATI;
m) Spitalul Clinic de Recuperare Cluj - Sectia clinica de chirurgie plastica si microchirurgie reconstructiva;
n) Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii «Louis Turcanu» Timisoara;
o) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta nr. 1 Timisoara - Centrul regional de imunologie si transplant, Clinica ATI, Centrul de hemodializa si transplant renal, coordonare transplant, Sectia clinica de chirurgie plastica - microchirurgie reconstructiva - Casa Austria;
p) Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca - Laboratorul clinic de analize medicale si imunologie, coordonare transplant;
q) Spitalul Clinic Judetean Constanta - Clinica chirurgie, coordonare transplant, Clinica ATI, Sectia clinica de chirurgie plastica si microchirurgie reconstructiva;
r) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta «Sf. Spiridon» Iasi - Laboratorul de imunologie si genetica, Clinica ATI, coordonare transplant;
s) Spitalul Clinic «C.I. Parhon» Iasi - Clinica urologie;
t) Institutul National de Hematologie Transfuzionala «Prof. Dr. C.T. Nicolau» Bucuresti;
u) Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia - Sectia ATI;
v) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta nr. 1 Craiova - Sectia ATI, coordonare transplant;
w) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov - Sectia ATI, coordonare transplant;
x) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea - Sectia ATI, coordonare transplant;
y) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu - Sectia ATI.
___________
*) Unitatile sanitare deruleaza subprogramul numai in conditiile indeplinirii prevederilor legale referitoare la autorizarea si acreditarea unitatilor sanitare pentru efectuarea prelevarii si transplantului de organe, tesuturi si celule de origine umana.

___________
Paragraful a fost modificat prin punctul 4. din Ordin nr. 357/2011 incepand cu 05.05.2011.

Din fondurile alocate Subprogramului de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana se suporta si urmatoarele:
a) cheltuieli de deplasare pentru organizarea actiunilor de coordonare;
b) cheltuieli de transport ale echipelor operatorii;
c) cheltuieli de transport ale organelor, tesuturilor si celulelor prelevate in vederea efectuarii procedurilor de transplant;
d) cheltuieli de personal aferente personalului incadrat cu contract individual de munca, in conditiile legii, pentru coordonarea activitatii de transplant;
e) cheltuieli de personal pentru plata orelor suplimentare efectuate, in conditiile legii, de personalul incadrat cu contract individual de munca in sectii de ATI, care participa la activitatea de mentinerea in conditii fiziologice a donatorilor aflati in moarte cerebrala;
f) cheltuieli de personal pentru plata orelor suplimentare efectuate, in conditiile legii, de personalul incadrat cu contract individual de munca in unitatile sanitare care participa la activitatea de realizare a testarilor imunologice si virusologice a potentialilor donatori, inclusiv a donatorilor aflati in moarte cerebrala mentinuti in conditii fiziologice, precum si a receptorilor (inclusiv cross-match);
g) servicii funerare pentru donatorii-cadavru, inclusiv transportul acestora la locul de inmormantare;
h) mijloace de comunicare;
i) campanii de promovare a donarii.
Activitatile, criteriile de eligibilitate, indicatorii, natura cheltuielilor si unitatile care deruleaza activitatea mentionata la lit. f) sunt prevazute in Sectiunea B la prezentele norme.
5.2. Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice si centrale
Activitati:
a) recrutarea donatorilor voluntari de celule stem;
b) recoltarea probelor de la donatorii voluntari de celule stem;
c) transportul probelor recoltate de la donatorii voluntari catre laboratoarele de histocompatibilitate;
d) realizarea grupei sanguine si a Rh-ului;
e) realizarea testarilor virusologice si de histocompatibilitate.
___________
Paragraful a fost modificat prin punctul 5. din Ordin nr. 357/2011 incepand cu 05.05.2011.

Indicatori de evaluare:
1) indicatori fizici:
a) numarul de donatori voluntari de celule stem hematopoietice identificati si testati: 3.400;
2) indicatori de eficienta:
a) cost mediu/donator voluntar identificat si testat: 2.200 lei;
3) indicatori de rezultat:
a) realizarea bazei de date informatice pe teritoriul Romaniei privind persoanele fizice care si-au dat acceptul pentru a dona celule stem, in care sa fie prevazute datele personale, medicale si de histocompatibilitate;
b) realizarea interconectarii Registrului National al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice cu organismele similare internationale".
___________
Paragraful a fost modificat prin punctul 6. din Ordin nr. 357/2011 incepand cu 05.05.2011.

Unitati care deruleaza subprogramul:
a) Registrul National al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice;
b) Institutul National de Hematologie Transfuzionala «Prof. Dr. C.T. Nicolau» Bucuresti;
c) centrele regionale de transfuzii sanguine;
d) centrele de transfuzii sanguine teritoriale;
e) Institutul Clinic Fundeni.
5.3. Subprogramul de fertilizare in vitro si embriotransfer
Subprogramul de fertilizare in vitro si embriotransfer se deruleaza conform prevederilor Normelor metodologice pentru realizarea si raportarea activitatilor specifice in cadrul subprogramului de fertilizare in vitro si embriotransfer, aprobate prin ordin al ministrului sanatatii.
6. Programul national de diagnostic si tratament cu ajutorul aparaturii de inalta performanta
Obiective:
a) asigurarea investigatiilor diagnostice si a tratamentului chirurgical al unor afectiuni complexe cu ajutorul dispozitivelor de inalta performanta;
b) tratamentul surditatii prin proteze auditive implantabile
Structura:
6.1. Subprogramul de tratament chirurgical al unor afectiuni complexe prin chirurgie minim invaziva asistata robotic
Coordonare metodologica:
Comisia de chirurgie generala
Coordonare tehnica la nivel national:
Institutul Clinic Fundeni
Activitati:
a) Depistarea afectiunilor care pot fi rezolvate cu succes prin chirurgie minim invaziva asistata robotic;
b) Stabilirea indicatiei tratamentului chirurgical prin chirurgie minim invaziva asistata robotic, cu respectarea criteriilor de includere;
c) Efectuarea tratamentului chirurgical al unor afectiuni complexe prin chirurgie minim invaziva asistata robotic;
d) Supraveghere postoperatorie a pacientilor operati.
Criterii de eligibilitate:
1) Pacienti cu afectiuni cu indicatie de chirurgie minim invaziva;
2) Afectiuni pentru care abordarea minim invaziva este unica posibila;
3) Abord laparoscopic foarte dificil sau imposibil;
4) Reinterventie;
5) Co-morbiditati;
6) Bolnavi cu risc crescut de dezvoltare de complicatii post-operatorii.
Indicatori de evaluare:
1) indicatori fizici:
a) numar de interventii chirurgicale minim invazive asistate robotic: 160
2) indicatori de eficienta:
a) cost mediu/pacient cu interventie chirurgicala minim invaziva asistata robotic include:
a1) cost materiale si consumabile specifice: 15.750 lei/interventie
a2) cost mediu/service specific: 3.250 lei/interventie
3) indicatori de rezultat:
a) cresterea numarului de cazuri rezolvate prin procedee chirurgicale de inalta performanta.
Unitati care deruleaza subprogramul:
a) Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti;
b) Institutul Clinic Fundeni;
c) Spitalul Clinic Municipal Cluj Napoca;
d) Spitalul de Urgenta "Prof. dr. Agrippa Ionescu".
6.2. Subprogramul de radiologie interventionala
Coordonare metodologica:
Comisia de radiologie-imagistica medicala si medicina nucleara
Coordonare tehnica la nivel national:
Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti
Obiective:
a) Prevenirea complicatiilor si tratamentul unor afectiuni cu ajutorul radiologiei interventionale;
b) Tratamentul pacientilor cu maladia Parkinson prin implantarea dispozitivelor de stimulare profunda;
Activitati:
a) Terapia afectiunilor cerebrovasculare;
b) Tratamentul Gamma-Knife al malformatiilor vasculare cerebrale si al tumorilor vasculare profunde inabordabile chirurgical sau cu risc crescut de mortalitate sau morbiditate neurologica grav postoperator;
c) Implantarea dispozitivelor de stimulare profunda la pacientii cu maladie Parkinson;
d) Terapia afectiunilor vasculare periferice;
e) Terapia unor afectiuni ale coloanei vertebrale;
f) Terapia unor afectiuni oncologice;
g) Terapia hemoragiilor acute sau cronice post-traumatice sau asociate unor afectiuni sau unor interventii terapeutice;
Natura cheltuielilor:
Capitolul «Bunuri si servicii» si capitolul «Transferuri»:
Medicamente, materiale sanitare, precum si alte cheltuieli specifice prevazute in cadrul programelor nationale de sanatate, de natura bunurilor si serviciilor.
Indicatori de evaluare:
1) indicatori fizici:
a) numar pacienti cu afectiuni cerebrovasculare tratati: 500;
b) numar de tratamente Gamma-Knife: 100;
c) numar de stimulatoare cerebrale implantabile: 10;
d) numar de pompe implantabile: 6;
e) numar pacienti cu afectiuni vasculare periferice tratati: 700;
f) numar pacienti cu afectiuni ale coloanei vertebrale tratati: 300;
g) numar pacienti cu afectiuni oncologice tratati: 350;
h) numar pacienti cu hemoragii acute sau cronice tratati: 250;
2) indicatori de eficienta:
a) cost mediu/pacient cu afectiuni cerebrovasculare tratat: 8.200 lei
b) cost mediu/tratament Gamma-Knife: 19.000 lei;
c) cost mediu/stimulator cerebral: 75.000 lei;
d) cost mediu/pompa implantabila: 45.000 lei;
e) cost mediu/pacient cu afectiuni vasculare periferice tratat: 3.250 lei;
f) cost mediu/pacient cu afectiuni ale coloanei vertebrale tratat: 1.365 lei;
g) cost mediu/pacient cu afectiuni oncologice tratat: 1.125 lei;
h) cost mediu/pacient cu hemoragii acute sau cronice tratat: 1.350 lei;
3) indicatori de rezultat:
a) prevenirea complicatiilor unor afectiuni cu ajutorul radiologiei interventionale;
b) eficienta tratamentului Gamma-Knife de peste 85% la 12 luni;
c) scaderea morbiditatii specifice pacientilor cu diskinezii cerebrale implantati cu 80%.
Unitati care deruleaza subprogramul:
a) Spitalul Clinic de Urgenta "Bagdasar-Arseni" Bucuresti (activitatile: a, b, c, e)
b) Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti (activitatile: a, c, d, e, f, g);
c) Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti (activitatile: a, d, f, g);
d) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Spiridon" Iasi (activitatile: d, f, g);
e) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures (activitatile: a, d, e, f, g);
f) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova (activitatile: a, d, e, f, g);
g) Spitalul Clinic de Urgenta "Prof. Dr. N. Oblu" Iasi (activitatea a);
h) Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare "Prof. dr. C.C. Iliescu" Bucuresti (activitatea d);
i) Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara (activitatile: a, d);
6.3. Subprogramul de utilizare a suturilor mecanice in chirurgia generala
Coordonare metodologica:
Comisia de chirurgie generala
Coordonare tehnica la nivel national:
Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca
Obiective:
a) imbunatatirea starii de sanatate a populatiei prin aplicarea unor solutii terapeutice performante;
b) cresterea numarului de pacienti la care se impun rezectii gastrointestinale cu sau fara anastomoze consecutive care vor beneficia de operatii miniminvazive (laparoscopice);
c) cresterea calitatii vietii pacientilor prin reducerea complicatiilor postterapeutice sau consecintelor invalidate ale unora dintre acestea;
d) reducerea cheltuielilor asociate actului medical consecutiv.
Activitati:
a) asigurarea fondurilor necesare aprovizionarii ritmice a unitatilor sanitare cu dispozitive de sutura mecanica (digestiva si vasculara);
b) sustinerea costurilor de inregistrare prospectiva a tuturor pacientilor care vor beneficia de aceste dispozitive de inalta tehnologie medicala pentru a putea evalua rezultatele implementarii acestui program.
Criterii de eligibilitate:
Bolnavi cu boli chirurgicale care necesita realizarea unor procedee operatorii ce presupun rezectii tisulare urmate sau nu de apozitie tisulara (anastomoze).
Indicatori de evaluare:
1) Indicatori fizici:
a) numar bolnavi care beneficiaza de utilizarea dispozitivelor de sutura mecanica: 400/an;
2) Indicatori de eficienta:
a) cost mediu/bolnav la care s-au utilizat pentru dispozitivele de sutura mecanica: 5.000 lei;
3) Indicatori de rezultat:
a) reducerea cu 10% a numarului complicatiilor postoperatorii;
b) reducerea cu 20% a duratei medii de spitalizare postoperatorii pe caz tratat;
c) reducerea importanta a costurilor pe pacient tratat prin utilizarea suturii mecanice si a
d) tehnicilor laparoscopice care depind de aceste dispozitive;
e) scaderea duratei de utilizare a salii de operatie cu 50%;
f) diminuarea costurilor de tratament medicamentos postoperator (antialgice, perfuzii) cu 50%;
g) reducerea perioadei de spitalizare postoperatorie cu 40% fata de varianta prin laparotomie;
h) reintegrare socio-profesionala (reducerea capacitatii temporare de munca) cu minim 7 zile fata
i) de varianta clasica (laparotomie).
Unitati care deruleaza subprogramul:
a) Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti;
b) Spitalul Clinic de Urgenta Sfantul Ioan Bucuresti;
c) Spitalul Clinic de Urgenta Sfantul Pantelimon Bucuresti;
d) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj Napoca;
e) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara;
f) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg-Mures;
g) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova;
h) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Spiridon" Iasi
i) Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca;
j) Institutul Clinic Fundeni;
k) Spitalul de Urgenta "Prof. dr. Agrippa Ionescu".
6.4. Subprogram de utilizare a plaselor sintetice in chirurgia parietala abdominala deschisa si laparoscopica.
Coordonare metodologica:
Comisia de chirurgie generala
Coordonare tehnica la nivel national:
Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti
Obiective:
a) imbunatatirea starii de sanatate a populatiei si reducerea perioadei de incapacitate de munca si de recuperare.
b) cresterea numarului de pacienti care vor beneficia de tehnicile operatorii moderne cu PS atat pe cale deschisa cat si pe cale laparoscopica.
c) reducere substantiala a recidivelor postoperatorii si o ameliorare a calitatii vietii postoperator precoce comparativ cu tehnicile clasice, tisulare.
Activitati
a) asigurarea fondurilor necesare pentru aprovizionarea spitalelor cu PS de calitate de diferite tipo-dimensiuni in functie de interventie, calea de abord si dimensiunile defectului parietal;
b) program de pregatire a medicilor in chirurgia deschisa derulat in centre cu experienta;
c) cursuri de pregatire pentru abordul laparoscopic la nivel national sau in centre cu experienta;
d) sustinerea materiala a unui registru national de inregistrare a interventiilor chirurgicale adresate defectelor parietale abdominale.
Criterii de eligibilitate:
Pacientii cu defecte parietale abdominale (hernii inghinale, femurale, ombilicale si eventratii).
Indicatori de evaluare:
1) Indicatori fizici:
a) numar bolnavi cu hernie inghinala, femurala sau ombilicala care vor beneficia de chirurgie parietala abdominala cu plasa sintetica: 19.500 de adulti, din care:
a.1) 17.500 operati clasic;
a.2) 2.000 operati laparoscopic, din care: 1.000 cu dispozitive de fixare.
b) numar de bolnavi cu eventratii: 7.800, din care:
b.1) 7.000 operati clasic;
b.2) 800 operati laparoscopic cu dispozitive de fixare.
2) Indicatori de eficienta:
a) cost mediu/bolnav la care s-a utilizat plasa sintetica in cura herniilor inghinale si femurale (6 - 7 x 11 - 12 cm): 100 lei;
b) cost mediu/bolnav la care s-a utilizat plasa sintetica pentru abordul laparoscopic al herniilor inghinale si femurale (15 x 15 cm): 120 lei;
c) cost mediu/bolnav la care s-a utilizat si dispozitive de fixare pentru cura laparoscopica a herniilor: 1.600 lei;
d) cost mediu/bolnav la care s-a utilizat plasa sintetica pentru eventratie pe cale deschisa (15 x 15 cm, 15 x 20 cm, 20 x 30): 180 lei;
e) cost mediu/bolnav la care s-a utilizat plasa sintetica speciala pentru cura laparoscopica a eventratiei (15 x 15 cm, 15 x 20 cm) si a dispozitivelor de fixare: 4.000 lei
3) Indicatori de rezultat:
a) reducerea duratei de spitalizare cu min. 2 zile in cazul herniilor prin folosirea PS pe cale deschisa si laparoscopica;
b) reducerea recidivelor dupa hernie inghinala pe cale clasica de 4 ori;
c) reducerea duratei de spitalizare a eventratiilor cu 2 zile;
d) reducerea duratei de spitalizare a eventratiilor laparoscopice cu 5 zile;
e) reducerea recidivelor dupa cura deschisa a eventratiilor cu PS cu 50%;
f) reducerea necesarului de analgetice postoperatorii la hernii si eventratii cu 50%;
g) reducerea perioadei de incapacitate temporara de munca cu 7 zile la hernii si eventratii.
Unitati care deruleaza subprogramul:
a) Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti;
b) Spitalul Clinic de Urgenta Sfantul Ioan Bucuresti;
c) Spitalul Clinic de Urgenta Sfantul Pantelimon Bucuresti
d) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj Napoca;
e) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara;
f) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg-Mures;
g) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova;
h) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Spiridon" Iasi
i) Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca;
j) Spitalul de Urgenta "Prof. dr. Agrippa Ionescu".
6.5. Subprogramul de tratament al surditatii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear si proteze auditive)
Coordonare metodologica:
Comisia de otorinolaringologie a Ministerului Sanatatii
Coordonare tehnica la nivel national:
Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Functionala O.R.L. "Prof. dr. Dorin Hociota" Bucuresti
Activitatile, criteriile de eligibilitate, indicatorii, natura cheltuielilor si unitatile care deruleaza subprogramul sunt prevazute in Sectiunea B la prezentele norme.
7. Programul national de boli endocrine
Coordonare metodologica:
Comisia de endocrinologie a Ministerului Sanatatii
Coordonare tehnica la nivel national:
Institutul National de Endocrinologie "C.I. Parhon" Bucuresti
Obiective:
Prevenirea si depistarea precoce a afectiunilor endocrine cu impact major asupra starii de sanatate a populatiei, in scopul scaderii morbiditatii prin gusa datorata carentei de iod si a complicatiilor sale.
Activitati:
a) depistarea activa, diagnosticarea, prevenirea complicatiilor patologiei induse de carenta iodata (gusa);
Indicatori de evaluare:
1) indicatori fizici:
a) numar bolnavi cu disfunctie tiroidiana investigati: 8.865
2) indicatori de eficienta:
a) cost mediu/investigatie pacient cu disfunctie tiroidiana:105 lei
3) indicatori de rezultat:
a) cresterea incidentei specifice a hipotiroidismului prin depistare activa: 1%;
Unitati care deruleaza programul:
a) Institutul National de Endocrinologie "C.I. Parhon" Bucuresti;
b) Spitalul de Cardiologie Covasna;
c) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca;
d) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Spiridon" Iasi;
e) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara;
f) Spitalul Clinic Judetean Mures;
g) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov;
h) Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti;
i) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu;
j) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad;
k) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova;
l) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta;
m) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea;
n) Spitalul Judetean de Urgenta Piatra-Neamt;
o) Spitalul Judetean de Urgenta Ramnicu Valcea;
p) Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. Gheorghe";
q) Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. Ioan cel Nou" Suceava;
r) Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste;
s) Spitalul Judetean de Urgenta Targu Jiu;
t) Spitalul Judetean de Urgenta Zalau;
u) Spitalul Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani;
v) Spitalul Judetean de Urgenta Braila;
w) Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Galati;
x) Spitalul Judetean de Urgenta Bacau;
y) Spitalul Judetean de Urgenta Baia Mare;
z) Spitalul Municipal Campulung Muscel;
aa) Spitalul Judetean de Urgenta Deva;
bb) Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti;
cc) Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea-Ciuc.
8. Programul national de diagnostic si tratament pentru boli rare
Coordonare metodologica:
Comisia de genetica medicala a Ministerului Sanatatii
Obiective:
a) diagnosticarea precoce si prevenirea complicatiilor la bolnavii cu unele boli rare;
b) tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli rare prevazute in Sectiunea B a prezentelor norme;
c) realizarea, implementarea si managementul Registrului national de boli rare.
Interventii:
1) Interventia pentru asigurarea medicamentelor specifice pentru:
a) preventia si tratamentul accidentelor hemoragice ale bolnavilor cu hemofilie si tratamentul cu chelatori de fier pentru bolnavii cu talasemie;
b) tratamentul bolnavilor cu:
b.1) scleroza multipla;
b.2) HTAP;
b.3) mucoviscidoza (adulti si copii);
b.4) boli neurologice degenerative/inflamatorii (poliradiculonevrita primitiva, polineuropatie inflamatorie cronica demielinizanta, scleroza laterala amiotrofica);
b.5) miastenia gravis;
b.6) osteogeneza imperfecta;
b.7) boala Fabry;
b.8) boala Pompe;
b.9) tirozinemie;
b.10) epidermoliza buloasa;
b.11) sindromul Prader Willi;
b.12) mucopolizaharidoza tip II (sindromul Hunter);
b.13) mucopolizaharidoza tip I (sindromul Hurler);
b.14) afibrinogenemie congenitala;
b.15) sindrom de imunodeficienta primara.
Activitatile, criteriile de eligibilitate, indicatorii, natura cheltuielilor si unitatile care realizeaza interventia 1) lit. a) si lit. b) pct. b1)-b11) sunt prevazute in sectiunea B.
Incepand cu trimestrul II al anului 2012, medicamentele specifice pentru tratamentul bolnavilor cu mucopolizaharidoza tip II, mucopolizaharidoza tip I, afibrinogenemie congenitala, sindrom de imunodeficienta primara sunt finantate din bugetul Ministerului Sanatatii, prin transferuri in bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
___________
Punctul 1) a fost modificat prin punctul 2. din Ordin nr. 272/2012 incepand cu 03.04.2012.

2) Interventia pentru diagnosticul si managementul amiotrofiilor spinale si distrofiilor musculare de tip Duchenne si Becker, precum si prevenirea transmiterii ereditare a acestora
Coordonare tehnica la nivel national:
Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. dr. Al. Obregia" Bucuresti, Sectia clinica de neurologie pediatrica
Activitati:
a) diagnosticarea precoce a bolnavilor cu amiotrofie spinala: examen clinic, biochimic, electrofiziologic (EMG), testare genetica;
b) diagnosticarea precoce a bolnavilor cu distrofii musculare de tip Duchenne si Becker: examen clinic, biochimic, electrofiziologic (EMG, EKG), echografie cardiaca, examen cardiologic, IRM muscular, teste ventilatorii, examen bioptic muscular, testare genetica;
c) diagnosticarea precoce a purtatorilor mutatiei genetice care determina distrofia musculara de tip Duchenne si Becker: examen clinic, biochimic, electrofiziologic (EMG, EKG), echografie cardiaca, examen cardiologic, testare genetica;
d) optimizarea tehnicilor de diagnostic prenatal pentru amiotrofiile spinale;
e) diagnosticarea prenatala precoce la bolnavele cu amiotrofie spinala: amniocenteza, testare genetica la feti;
f) diagnosticarea prenatala precoce la purtatorii mutatiei genetice care determina distrofia musculara de tip Duchenne si Becker: echografie fetala, amniocenteza, cariotip, testare genetica la fetii baieti;
g) acordarea sfatului genetic cuplurilor care au antecedente cunoscute de amiotrofie spinala, precum si de distrofie musculara de tip Duchenne si Becker;
h) efectuarea EMG, EKG, echografiei si diagnosticului molecular genetic pentru amiotrofia spinala si distrofia musculara de tip Duchenne si Becker;
i) elaborarea de materiale informative tiparite cu privire la amiotrofiile spinale si distrofinopatiile, publicarea si diseminarea lor (pentru pacienti si medici);
j) formare profesionala pentru specialistii care lucreaza cu pacienti cu amiotrofie spinala si distrofie musculara de tip Duchenne sau Becker;
k) realizarea Registrului national unic de amiotrofii spinale si distrofinopatii.
Criterii de eligibilitate:
a) copii cu varsta cuprinsa intre 0 - 18 ani cu diagnostic de amiotrofie spinala si distrofie musculara de tip Duchenne si Becker sau tulburari neuro-motorii nespecifice;
b) membrii familiei bolnavilor diagnosticati clinic si genetic cu SMA sau distrofie musculara de tip Duchenne si Becker, in special cei de sex feminin, dar si descendentii de sex masculin ai acestora;
c) gravidele cu risc (statutul de purtator al mutatiei in gena SMN, indiferent de sexul copilului sau distrofinei in cazul purtatoarei ale unei sarcini cu fetus de sex masculin;.
d) femeile care provin din familii cu risc si doresc sa aiba copii neafectati (sfat genetic preconceptional).
Indicatori de evaluare:
1) indicatori fizici:
a) numar de copii diagnosticati precoce cu amiotrofie spinala prin test clinic si genetic/an: 30
b) numar de copii diagnosticati precoce cu distrofii musculare de tip Duchenne si Becker prin test clinic si genetic/an: 50;
c) numarul rudelor pacientilor la care se diagnosticheaza genetic statusul de purtator al mutatiei genetice/an: 150;
d) numar de sarcini cu risc de transmitere a amiotrofiei spinale investigate genetic/an: 10;
e) numar de sarcini cu risc de transmitere a distrofiei musculare de tip Duchenne si Becker investigate genetic/an: 10.
2) indicatori de eficienta:
a) cost mediu/copil diagnosticat genetic prin investigatii moleculare pentru amiotrofiile spinale (screeningul molecular al mutatiilor comune - aprox. 95% dintre pacientii cu SMA): 600 lei;
b) cost mediu/copil diagnosticat genetic prin investigatii moleculare pentru amiotrofiile spinale (screeningul molecular al mutatiilor rare sau mutatii de novo - aprox. 5% dintre pacientii cu SMA): 2.000 lei;
c) cost mediu/copil diagnosticat genetic prin investigatii moleculare pentru distrofia musculara de tip Duchenne si Becker (screeningul molecular al mutatiilor majore si teste aprofundate): 1.000 lei;
d) cost mediu/persoana inrudita cu un bolnav diagnosticata genetic prin teste moleculare pentru distrofia musculara de tip Duchenne si Becker: 500 lei;
e) cost mediu/diagnostic prenatal pentru amiotrofie spinala (screening molecular al sexului fetal, identificare status mutant mama si fetus): 2.000 lei;
f) cost mediu/diagnostic prenatal pentru distrofia musculara de tip Duchenne si Becker (screening molecular al sexului fetal, identificare status mutant mama si fetus): 2.000 lei;
3) indicatori de rezultat:
a) cresterea cu 30% a numarului de copii diagnosticati precoce cu amiotrofie spinala;
b) cresterea cu 30% a numarului de copii diagnosticati precoce cu distrofii musculare de tip Duchenne si Becker;
c) scaderea cu pana la 100% a recurentei bolii in familiile pacientilor cu amiotrofie spinala prin consiliere preconceptionala si diagnostic prenatal sistematic al statusului mutant la fetusi;
d) scaderea cu pana la 100% a transmiterii ereditare a bolii in familiile bolnavilor cu distrofie musculara de tip Duchenne si Becker prin consiliere preconceptionala si diagnostic prenatal sistematic al sexului fetal si al statusului mutant la fetusii de sex masculin;
e) scaderea cu 10% a morbiditatii la bolnavii diagnosticati precoce cu amiotrofie spinala si distrofie musculara de tip Duchenne si Becker prin aplicarea tratamentelor de sustinere;
f) selectarea, in functie de tipul mutatiei genetice, a celor 10% dintre bolnavi care pot beneficia de terapii moderne in cadrul unor trialuri clinice derulate la nivel european, prin proiectul administrarea de modulatori ai transcriptiei si expresiei genei distrofinei de tipul gentamicinei, PTC124.
Unitati prin care se deruleaza interventia 2):
a) Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. dr. Al. Obregia" Bucuresti, Sectia clinica de neurologie pediatrica;
b) Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucuresti;
c) Spitalul Clinic de Copii "Dr. V. Gomoiu" Bucuresti;
d) Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Bucuresti;
e) Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "M. S. Curie" Bucuresti - Sectia recuperare copii;
f) Spitalul Clinic de Copii Cluj-Napoca - Sectia Clinica de Neuropsihiatrie a Copilului si Adolescentului Cluj;
g) Spitalul Clinic Judetean Mures - Clinica de Neuropsihiatrie Infantila;
h) Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timisoara - Sectia clinica de Neuropsihiatrie Infantila;
i) Abrogata prin punctul 8. din Ordin nr. 1193/2011 incepand cu 22.07.2011.
j) Spitalul Clinic de Urgenta "Sf. Maria" Iasi - Clinica de neurologie pediatrica.
Natura cheltuielilor:
a) cheltuieli derivate din achizitionarea de consumabile de EMG, EKG, echografie;
b) cheltuieli derivate din achizitionarea de reactivi si consumabile de laborator, materiale sanitare pentru diagnosticul precoce pozitiv si diferential al pacientilor, rudelor si purtatorilor cu amiotrofie spinala si distrofie musculara de tip Duchenne si Becker;
c) cheltuieli rezultate din programe de formare profesionala a personalului de specialitate (medici si personal sanitar mediu) desfasurate la nivelul Spitalului Clinic de Psihiatrie «Prof. dr. Al. Obregia» Bucuresti: organizare si participare la cursuri, achizitionare, publicare de materiale informative, carti sau publicatii de specialitate;
___________
Litera c) a fost modificata prin punctul 7. din Ordin nr. 1612/2011 incepand cu 13.12.2011.

d) cheltuieli rezultate din activitati de informare-educarecomunicare: materiale sanitare educative (elaborare, publicare brosuri, reviste, pliante, afise, carti, intretinere siteuri);
e) cheltuieli pentru serviciile prestate Spitalului Clinic de Psihiatrie «Prof. dr. Al. Obregia» Bucuresti de catre laboratoare de genetica acreditate conform standardelor europene pentru efectuarea testarilor genetice, pentru toti beneficiarii interventiei (pacienti, rudele pacientilor si purtatori din toata tara), indiferent de unitatea sanitara unde sunt spitalizati;
f) prestari servicii pentru efectuarea amniocentezei si prelevarii de vilozitati corionice la fetii mamelor purtatoare pentru efectuarea testarii genetice la fat;
g) cheltuieli aferente transportului probelor biologice (sange, lichid amniotic, vilozitati amniotice) la laboratoarele de genetica;
h) cheltuieli aferente intretinerii registrelor nationale unice de amiotrofii spinale si de distrofii musculare progresive tip Duchenne/Becker si site-urilor aferente.
___________
Paragraful a fost modificat prin punctul 3. din Ordin nr. 692/2011 incepand cu 16.08.2011.

3) Interventia pentru asigurarea produselor dietetice necesare bolnavilor (adulti) cu fenilcetonurie.
Coordonare tehnica la nivel national:
Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucuresti
Activitati:
a) Asigurarea produselor dietetice necesare bolnavilor (adulti) cu fenilcetonurie.
Criterii de eligibilitate:
a) bolnavi cu diagnostic cert de fenilcetonurie
Indicatori de evaluare:
1) indicatori fizici:
a) numar bolnavi cu fenilcetonurie: 20;
2) indicatori de eficienta:
a) cost mediu/bolnav cu fenilcetonurie/an: 17.500 lei.
Unitati prin care se deruleaza interventia:
a) Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucuresti;
b) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj - sectia clinica de diabet zaharat, nutritie si boli metabolice.
4) Interventia pentru realizarea Registrului national pentru bolile rare
Activitati:
a) Inscrierea bolnavilor cu boli rare in Registrului national pentru bolile rare.
9. Programul national de diagnostic si tratament al sepsisului sever
Obiectiv:
Asigurarea tratamentului pentru bolnavii cu sepsis sever.
Activitati:
In cadrul programului se asigura fonduri numai pentru stingerea obligatiilor inregistrate in limita bugetului aprobat pentru anul 2010 si neachitate pana la data de 31 decembrie 2010.
10. Programul national de urgenta prespitaliceasca
Coordonare metodologica:
Comisia de medicina de urgenta si dezastre
Coordonare tehnica la nivel national:
Serviciul de Ambulanta Bucuresti - Ilfov al municipiului Bucuresti si al Judetului Ilfov
Obiectiv:
a) Cresterea accesului populatiei la servicii medicale de urgenta adecvate, indiferent de zona de resedinta.
Activitati:
a) Mentenanta dispecerate;
b) Asigurarea medicamentelor si materialelor sanitare necesare centrelor de permanenta;
c) Formarea continua a personalului de specialitate din cadrul serviciilor de urgenta prespitalicesti si UPU.
Indicatori de evaluare:
1) Indicatori fizici:
a) numar de dispecerate: 41;
b) numar de centre de permanenta: 80;
c) numar de persoane formate in domeniul medicinii de urgenta: 45.
2) Indicatori de eficienta:
a) cost mediu/dispecerat: 2.500 lei;
b) cost mediu/centru de permanenta: 3.000 lei;
c) cost mediu/persoana/training: 10.000 lei.
3) Indicatori de rezultat:
a) cresterea accesului populatiei la servicii de urgenta.
Unitati care deruleaza programul:
a) directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti;
b) servicii de ambulanta judetene si Serviciul de Ambulanta Bucuresti - Ilfov al municipiului Bucuresti si al Judetului Ilfov;
c) UPU din structura spitalelor de urgenta;
d) centre de permanenta.
11. Programul national de monitorizare activa a bolnavilor cu dizabilitati de ambulatie (copii si adulti)
Coordonare metodologica:
Comisia de reabilitare, medicina fizica si balneologie
Coordonare tehnica la nivel national:
Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie Bucuresti
Obiectiv:
a) realizarea, implementarea si managementul Registrului national al bolnavilor cu dizabilitati de ambulatie (copii si adulti).
Activitati:
a) crearea unei baze de date de tip CRM (Customer Relationship Management) in care centrele nominalizate vor inregistra fisele de evaluare.
Criterii de eligibilitate:
- persoane cu dizabilitati de ambulatie evaluate conform scalei internationale acceptate si validate FAC (Functional Ambulation Categories):
       
  Nr. Categorie Caracterizare
  0 Nefunctionalitate Pacientul nu poate merge sau necesita ajutor de la 2 sau mai multe persoane
  1 Dependenta - nivel 2 Pacientul necesita sprijin ferm si continuu din partea unei persoane
  2 Dependenta - nivel 1 Pacientul necesita sprijin continuu sau intermitent din partea unei persoane pentru ajutor cu echilibrul sau coordonarea
  3 Dependenta - supraveghere Pacientul necesita coordonarea verbala sau ajutor potential din partea unei persoane fara contact fizic
  4 Independenta - pe teren plan Pacientul poate merge independent pe teren plan, dar necesita ajutor la scari, pante sau suprafete denivelate
  5 Independenta Pacientul poate merge independent oriunde
Indicatori de evaluare:
1) indicatori fizici:
a) numar de persoane cu dizabilitati introduse in registru: 2 milioane
2) indicatori de eficienta:
a) cost mediu/persoana cu dizabilitati introdusa in registru: 0,0845 lei
3) indicatori de rezultat:
a) reducerea gradului de dizabilitate.
Unitati care deruleaza programul:
a) Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie Bucuresti;
b) Spitalul Clinic de Urgenta "Bagdasar-Arseni";
c) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova;
d) Spitalul Clinic Municipal Filantropia - Craiova;
e) Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara;
f) Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix;
g) Spitalul Clinic de Recuperare Cluj;
h) Spitalul Clinic de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Eforie Nord;
i) Sanatoriul Balnear si de Recuperare Techirghiol;
j) Sanatoriul Balnear si de Recuperare Mangalia;
k) Spitalul de Psihiatrie "Ghe. Preda" Sibiu (sectia de recuperare neuropsihomotorie - stationar de zi);
l) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu;
m) Spitalul Judetean de Urgenta Suceava;
n) Spitalul Judetean de Urgenta Covasna;
o) Spitalul de Recuperare "Sf. Gheorghe" Botosani;
p) Spitalul Clinic de Recuperare Iasi;
q) Spitalul Judetean de Urgenta Rm.Valcea;
r) Spitalul de Recuperare Neuropsihomotorie Dezna;
s) Centrul de Recuperare Neuromotorie Gura Ocnitei;
t) Centrul Medical Clinic de Evaluare si Recuperare pentru Copii si Tineri "Cristian Serban" Buzias;
u) Spitalul de Recuperare Borsa;
v) Sanatoriul Balnear Slanic - Moldova;
w) Centrul Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru copii "Dr. Nicolae Robanescu" Bucuresti;
x) Spitalul Clinic de Urgenta "Elias".
V. PROGRAMUL NATIONAL DE EVALUARE SI PROMOVARE A SANATATII SI EDUCATIE PENTRU SANATATE
Obiectiv: Imbunatatirea starii de sanatate a populatiei prin promovarea unui stil de viata sanatos si combaterea principalilor factori de risc.
Structura:
1. Subprogramul de promovare a unui stil de viata sanatos;
2. Subprogramul de prevenire si combatere a consumului de tutun;
3. Subprogramul de supraveghere a starii de sanatate a populatiei.
1. Promovarea unui stil de viata sanatos
Coordonare tehnica:
Institutul National de Sanatate Publica (INSP) prin Centrul National pentru Evaluarea si Promovarea Starii de Sanatate
Obiectiv 1: Imbunatatirea cunostintelor atitudinilor si practicilor sanogene ale populatiei prin activitati de profilaxie primara si primordiala
Activitati:
a) Activitati derulate la nivelul Ministerului Sanatatii:
1. aprobarea listei de domenii ale promovarii sanatatii si educatiei pentru sanatate privind prioritatile nationale;
2. avizare campanii IEC;
3. coordonare, integrare si valorificare materiale IEC;
4. incheierea parteneriatelor de colaborare cu alte institutii/organizatii pentru promovarea campaniilor IEC prin canalele mass media;
5. intarirea capacitatii institutionale si imbunatatirea calitatii activitatii retelei de promovare a sanatatii si educatie pentru sanatate
b) Activitati derulate la nivelul INSP prin CNEPSS si structurile de specialitate EPS din CRSP Bucuresti, Cluj, Iasi, Timisoara, Tg Mures, Sibiu
6. coordonarea metodologica a retelei de promovarea sanatatii;
7. propune Ministerului Sanatatii calendarul pentru celebrarea zilelor mondiale/europene si a unor probleme de sanatate specifice nationale;
8. elaborarea materialelor suport necesare derularii campaniilor IEC;
9. coordonarea metodologica, monitorizarea, colectarea si analiza datelor, evaluarea si raportarea implementarii campaniilor de informare, educare, comunicare pentru celebrarea zilelor mondiale/europene si a unor probleme de sanatate specifice;
10. initierea si coordonarea studiilor necesare fundamentarii activitatilor IEC;
11. propune Ministerului Sanatatii masuri pentru imbunatatirea calitatii activitatii retelei de promovare a sanatatii si educatie pentru sanatate;
12. asigura dezvoltarea unei baze de informatii din domeniul IEC pe domenii specifice si furnizarea suportului tehnic necesar - CNEPSS si CRSP;
13. elaborarea raportului anual privind activitatile IEC si capabilitatile retelei de promovarea sanatatii si educatie pentru sanatate;
14. asigura valorificarea si diseminarea rezultatelor, inclusiv prin publicarea pe pagina web a institutiei;
15. organizarea si participarea la sesiuni de instruire si perfectionare pe teme de promovare a sanatatii;
16. desfasoara activitati de consultanta in domeniul IEC;
17. elaborarea proiectelor de acte normative in domeniile specifice de responsabilitate;
18. participare la elaborarea de strategii privind sanatatea publica;
19. raportarea catre institutii nationale si internationale;
20. identifica domeniile/ariile de activitate din domeniul sanatatii publice care necesita elaborarea de ghiduri/recomandari pentru imbunatatirea calitatii activitatii;
21. elaboreaza ghiduri de indrumare pentru proiectarea campaniilor IEC;
22. elaboreaza metodologii pentru evaluarea nevoilor populatiei privind promovarea sanatatii si educatie pentru sanatate - CNEPSS, CRSP;
23. participa la proiecte si activitati internationale si nationale din domeniul IEC;
24. desfasoara alte activitati de IEC, la solicitarea Ministerului Sanatatii.
c) Activitati derulate la nivelul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti
1. implementarea metodologiilor campaniilor de informare, educare, comunicare in teritoriul de responsabilitate;
2. participarea la studii si cercetari de evaluare a cunostintelor, atitudinilor si practicilor sanogene;
3. participarea la dezvoltarea unei baze de informatii din domeniul IEC;
4. participarea la dezvoltarea retelei de parteneri locali in domeniul IEC;
5. elaborare raport anual privind activitatile IEC derulate;
6. valorificarea si diseminarea rezultatelor activitatilor derulate;
7. participare la sesiuni de instruire si perfectionare;
8. activitati de consultanta in domeniul IEC;
9. participarea la elaborarea de strategii privind sanatatea;
10. participarea la proiecte si activitati internationale si nationale din domeniul IEC;
11. alte activitati IEC destinate rezolvarii prioritatilor locale.
Obiectiv 2: Managementul activitatilor de promovare a sanatatii
a) Activitati derulate la nivelul INSP prin CNEPSS
1. asigurarea managementului operational al activitatilor de promovare;
2. acorda asistenta tehnica in vederea bunei desfasurari a programului;
3. intocmeste rapoarte trimestriale si anuale privind modul de derulare a programului.
Indicatori de evaluare:
1) indicatori fizici: trimestrial si anual
a) numar de evenimente/campanii nationale IEC (cu ocazia zilelor mondiale/europene stabilite de OMS si CE): 10;
b) numar de activitati de IEC derulate la nivel local in cadrul campaniilor nationale: 420 activitati;
c) numar materiale IEC elaborate: 20;
2) indicatori de eficienta (raportare anuala)
a) cost mediu/activitate IEC desfasurata la nivel judetean: 4.751 lei;
b) cost mediu/materiale campanii IEC: 25.000 lei.
Unitati care deruleaza subprogramul:
a) Institutul National de Sanatate Publica;
b) directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti.
Natura cheltuielilor:
a) furnituri de birou - papetarie, consumabile: cartuse, toner xerox, toner imprimante, hartie, dosare, etc;
b) materiale si prestari de servicii cu caracter functional (servicii editare multiplicare, tiparire si diseminare de materiale IEC (pliante, afise, brosuri, bannere, sinteze, rapoarte, ghiduri si buletine informative, etc.);
c) alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, achizitionare piese de schimb;
d) echipamente si dotari cu mica valoare de tehnica informatica (unitati centrale, monitoare, imprimante, memorie SDR, scannere, etc.);
e) softuri speciale statistica, elaborare si editare chestionare;
f) achizitionare de carti, publicatii si materiale documentare; pregatire profesionala si formare personal (organizare instruiri metodologice si cursuri de scurta durata);
g) deplasari in tara;
h) transport;
i) carburanti, servicii cazare;
j) protectia muncii;
k) alte cheltuieli cu bunuri si servicii;
l) cheltuieli de personal pentru unitatea de management.
2. Prevenire si combatere a consumului de tutun
Coordonare tehnica:
Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. Dr. Marius Nasta" Bucuresti
Scop: imbunatatirea pe termen scurt si mediu a sanatatii populatiei prin diminuarea impactului consumului de tutun asupra sanatatii individului, societatii si costurilor sistemului de sanatate, ca urmare a cresterii numarului celor care renunta la consumul de tutun.
Obiective:
a) cresterea numarului persoanelor care renunta la fumat prin acordarea terapiei;
b) imbunatatirea informarii populatiei despre metodele de renuntare la consumul de tutun si extinderea sprijinului acordat celor care nu se pot deplasa la un centru de consiliere, folosind linia telefonica gratuita ("Tel Verde - STOP FUMAT");
c) analiza impactului masurilor de combatere a consumului de tutun.
Activitati:
a) asigurarea tratamentului medicamentos si serviciilor medicale si psihologice necesare terapiei in vederea renuntarii la fumat, conform recomandarilor organizatiilor profesionale din domeniu;
b) continuarea activitatii Tel Verde STOP FUMAT;
c) actualizarea studiilor de evaluare a impactului politicilor de control al tutunului realizate in anii 2008 si 2009.
Indicatori:
1. Indicatori fizici:
a) Numar total de persoane care au beneficiat de asistenta medicala in vederea renuntarii la fumat: 20.000;
b) Numar total de persoane care au beneficiat de tratament medical in vederea renuntarii la fumat: 18.000;
c) Numar total de persoane care apeleaza linia telefonica gratuita: 1800;
d) Numar total de studii de evaluare a impactului masurilor de combatere a consumului de tutun
2. Indicatori de eficienta:
a) Cost mediu per persoana care a beneficiat de asistenta medicala in vederea renuntarii la fumat: 400 lei/persoana;
b) Cost mediu per studiu de evaluare: 52 000 lei.
3. Indicatori de rezultat
a) Cresterea numarului de persoane care apeleaza Tel Verde fata de anul 2010: cu 10%;
b) Scaderea prevalentei fumatului in randul adultilor fata de anul 2009: minim 2%.
Unitati care deruleaza subprogramul:
a) Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. Dr. Marius Nasta";
b) Unitati sanitare si cabinete psihologice in care activeaza medici si psihologi cu pregatire specifica in domeniul terapiei tabagismului.
Natura cheltuielilor:
a) achizitionarea de medicamente;
b) cheltuieli salariale pentru personalul ce implementeaza acest obiectiv;
c) prestarii servicii de tiparire de materiale de informare;
d) cheltuieli materiale necesare implementarii activitatilor.
3. Supravegherea starii de sanatate a populatiei.
Coordonare tehnica:
Institutul National de Sanatate Publica (INSP) prin Centrul National pentru Evaluarea si Promovarea Starii de Sanatate
Obiectiv 1: Evaluarea starii de sanatate a copiilor si tinerilor
Activitati
a) Activitati derulate la nivelul INSP prin CNEPSS si structurile de specialitate EPS din CRSP Bucuresti, Cluj, Iasi, Timisoara, Tg Mures, Sibiu
1. coordonarea metodologica, elaborarea metodologiilor, monitorizarea, evaluarea si raportarea implementarii metodologiilor de supraveghere si monitorizare a dezvoltarii fizice si a sanatatii copiilor si tinerilor prin:
a) examene de evaluare a starii de sanatate si dezvoltare fizica a copiilor si tinerilor (bilant, dispensarizare si triaj epidemiologic);
b) examene de bilant si dispensarizare;
c) evaluare profilului de risc psiho-social in comunitati scolare;
d) identificarea, cuantificarea si monitorizarea comportamentelor cu risc pentru sanatate
2. adoptarea si implementarea standardelor OMS de evaluare a dezvoltarii fizice a copiilor si tinerilor;
3. formarea formatorilor pentru implementarea standardelor OMS de evaluare a dezvoltarii fizice a copiilor si tinerilor;
4. efectuarea de prestatii si servicii de sanatate publica;
5. instruirea si formarea profesionala in domeniul din domeniul igienei scolare si medicinei scolare;
6. elaborarea rapoartelor anuale privind starea de sanatate a copiilor si tinerilor;
7. valorificarea si diseminarea rezultatelor catre populatie si decidenti;
8. elaborarea de proiecte de acte normative in domeniul sanatatii publice;
9. activitati de informare, educare, comunicare privind sanatatea copiilor si tinerilor.
b) Activitati derulate la nivelul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti
1. implementarea metodologiilor, monitorizarea, evaluarea si raportarea implementarii metodologiilor de supraveghere si monitorizare a dezvoltarii fizice si a sanatatii copiilor si tinerilor prin:
- examene de bilant si dispensarizare;
- evaluare profilului de risc psiho-social in comunitati scolare;
- identificarea, cuantificarea si monitorizarea comportamentelor cu risc pentru sanatate;
2. implementarea standardelor OMS de evaluare a dezvoltarii fizice a copiilor si tinerilor;
3. formarea personalului cabinetelor de medicina scolara/medicina de familie pentru implementarea standardelor OMS de evaluare a dezvoltarii fizice a copiilor si tinerilor;
4. efectuarea de prestatii si servicii de sanatate publica;
5. instruirea si formarea profesionala in domeniul din domeniul igienei scolare si medicinei scolare;
6. elaborarea rapoartelor anuale privind starea de sanatate a copiilor si tinerilor;
7. valorificarea si diseminarea rezultatelor catre populatie si decidenti;
8. alte activitati destinate prioritatilor locale.
9. realizarea tiparirii si distribuirii carnetelor de vaccinari.
___________
Punctul 9. a fost introdus prin punctul 8. din Ordin nr. 1612/2011 incepand cu 13.12.2011.

Obiectiv 2: Analiza starii de sanatate a populatiei
Activitati
a) Activitati derulate la nivelul INSP prin CNEPSS si structurile de specialitate EPS din CRSP Bucuresti, Cluj, Iasi, Timisoara, Tg Mures, Sibiu
1. coordonarea metodologica pentru desfasurarea de studii si cercetari privind starea de sanatate si determinantii acesteia;
2. identificarea si actualizarea profilului starii de sanatate pe baza indicatorilor comunitari ECHI
3. evaluare profil sanatate adulti prin studiul CINDI;
4. monitorizarea si evaluarea nevoilor populatiei, a inechitatilor si tendintelor in starea de sanatate a populatiei;
5. efectuarea de prestatii si servicii de sanatate publica;
6. instruirea si formarea profesionala in domeniul sanatatii publice;
7. elaborarea rapoartelor anuale privind starea de sanatate a populatiei;
8. valorificarea si diseminarea rezultatelor catre populatie si decidenti;
9. elaborarea de proiecte de acte normative in domeniul sanatatii publice;
10. colaborarea cu institutii de profil nationale si internationale.
b) Activitati derulate la nivelul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti
1. participarea la derularea de studii si cercetari privind starea de sanatate si determinantii acesteia
2. monitorizarea si evaluarea nevoilor populatiei, a inechitatilor si tendintelor in starea de sanatate a populatiei;
3. efectuarea de prestatii si servicii de sanatate publica;
4. instruirea si formarea profesionala in domeniul sanatatii publice;
5. elaborarea rapoartelor anuale privind starea de sanatate a populatiei;
6. valorificarea si diseminarea rezultatelor catre populatie si decidenti;
7. colaborarea cu institutii de profil la nivel local;
8. alte activitati destinate prioritatilor locale.
Obiectiv 2: Activitati derulate in cadrul proiectului "Cresterea accesului la servicii de preventie medicala primara pentru copiii si adolescentii din Romania" nr. 2008/108643.
Activitati:
a) Activitati derulate la nivelul INSP prin CNEPSS si structurile de specialitate EPS din CRSP Sibiu
1. elaborare si diseminarea ghid de interventie in comunitate;
2. formarea a 800 de profesionisti implicati in munca cu copiii si adolescentii in domeniul nutritiei sanatoase si activitatii fizice, pentru elaborarea/aplicarea instrumentelor de lucru/planurilor de actiune la nivel judetean;
3. realizarea unui centru de resurse in domeniul nutritiei sanatoase si activitatii fizice pe site-ul Ministerului Sanatatii;
4. desfasurarea de intalniri/mese rotunde la nivel judetean cu participarea institutiilor prefecturii, consiliului judetean, inspectoratului scolar, ONG din sfera educationala, in scopul:
a) aducerii la cunostinta actorilor institutionali a informatiilor bazate pe dovezi cu privire la riscurile de boala cronica si comportamentelor dovedite a se asocia cu alimentatia si activitatea fizica;
b) extinderii parteneriatelor interinstitutionale la nivel judetean/local pentru sustinerea alimentatiei sanatoase si activitatii fizice la copii si adolescenti;
c) dezvoltarii, implementarii si monitorizarii planurilor de actiune la nivel judetean/local care sa sustina o alimentatie sanatoasa si activitatea fizica la copii si adolescenti;
d) dezvoltarii, implementarii si monitorizarii Planului National de Actiune pentru Alimentatia Sanatoasa si Activitatea Fizica la Copii si Adolescenti;
5. realizarea unui raport de marketing social asupra comportamentelor legate de alimentatia sanatoasa si activitatea fizica la copii si adolescenti;
6. implementarea campaniei de promovare a alimentatiei sanatoase si activitatii fizice la copii si adolescenti "Viata";
7. realizarea de achizitii publice de materiale pentru promovarea activitatii fizice si a alimentatiei sanatoase in cadrul campaniei "Viata" si distribuirea acestora directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti in vederea implementarii Planului National de Actiune pentru Alimentatia Sanatoasa si Activitatea Fizica la Copii si Adolescenti, precum si a planurilor de actiune adiacente acestuia.
b) Activitati derulate la nivelul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti
1. diseminarea ghidului de interventie in comunitate;
2. participare la intalniri/mese rotunde la nivel judetean cu participarea institutiilor prefecturii, consiliului judetean, inspectoratului scolar, ONG din sfera educationala, in scopul:
a) aducerii la cunostinta actorilor institutionali a informatiilor bazate pe dovezi cu privire la riscurile de boala cronica si comportamentelor dovedite a se asocia cu alimentatia si activitatea fizica;
b) largirea de parteneriate interinstitutionale la nivel judetean/local pentru sustinerea alimentatiei sanatoase si activitatii fizice la copii si adolescenti
c) dezvoltarii, implementarii si monitorizarii planurilor de actiune la nivel judetean/local care sa sustina o alimentatie sanatoasa si activitatea fizica la copii si adolescenti;
d) dezvoltarii, implementarii si monitorizarii Planului National de Actiune pentru Alimentatia Sanatoasa si Activitatea Fizica la Copii si Adolescenti;
3. participare la implementarea unei campanii de promovare a alimentatiei sanatoase si activitatii fizice la copii si adolescenti.
Dupa finalizarea proiectului "Cresterea accesului la servicii de preventie medicala primara pentru copiii si adolescentii din Romania" nr. 2008/108643, activitatile vor fi continuate in cadrul Planului National de Actiune pentru Alimentatia Sanatoasa si Activitatea Fizica la Copii si Adolescenti.
Obiectiv 3: Managementul activitatilor de evaluare si monitorizare a starii de sanatate
Activitati derulate la nivelul INSP prin CNEPSS
1. asigurarea managementului operational al activitatilor de promovare;
2. acorda asistenta tehnica in vederea bunei desfasurari a programului;
3. intocmeste rapoarte trimestriale si anuale privind modul de derulare a programului.
Indicatori de evaluare:
1) Indicatori fizici:
a) Numar de actiuni specifice de evaluare a starii de sanatate a copiilor si adolescentilor: 200
b) Numar de actiuni specifice de monitorizare a starii de sanatate a populatiei: 150
2) Indicatori de eficienta:
a) cost mediu/actiune per an pentru actiuni specifice de evaluare a efectelor factorilor de risc din mediu asupra starii de sanatate a copiilor si adolescentilor: 170 lei
b) cost mediu/actiune per an pentru actiuni specifice de monitorizarea starii de sanatate a populatiei: 300 lei
Unitati care deruleaza subprogramul:
a) Institutul National de Sanatate Publica;
b) directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti.
Natura cheltuielilor:
a) furnituri de birou - papetarie, consumabile: cartuse, toner xerox, toner imprimante, hartie, dosare etc;
b) materiale si prestari de servicii cu caracter functional (servicii tipografie pentru editare multiplicare, tiparire si diseminare de materiale IEC (pliante, afise, bannere, sinteze, rapoarte, ghiduri si buletine informative);
c) alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, achizitionare piese de schimb;
d) echipamente si dotari cu mica valoare de tehnica informatica (unitati centrale, monitoare, imprimante, memorie SDR, scannere, etc);
e) softuri speciale statistica, elaborare si editare chestionare;
f) achizitionare de carti, publicatii si materiale documentare; pregatire profesionala si formare personal (organizare instruiri metodologice si cursuri de scurta durata);
g) deplasari in tara; transport; carburanti, servicii cazare;
h) protectia muncii;
i) alte cheltuieli cu bunuri si servicii;
j) cheltuieli de personal pentru unitatea de management.
VI. PROGRAMUL NATIONAL DE SANATATE A FEMEII SI COPILULUI
Coordonare metodologica:
Comisiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii pentru specialitatile aferente interventiilor programului
Coordonare tehnica la nivel national:
Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Prof. Dr. Alfred Rusescu" Bucuresti
Obiective:
a) cresterea accesului si a calitatii serviciilor specifice de sanatate a reproducerii pentru prevenirea sarcinilor nedorite, morbiditatii si mortalitatii materne;
b) regionalizarea ingrijirilor perinatale pentru copiii cu greutate mica la nastere sau alte patologii grave in perioada perinatala;
c) realizarea screeningului la nastere al unor afectiuni cu un potential invalidant si posibilitati de preventie a handicapului;
d) ameliorarea starii de nutritie a gravidei si a copilului;
e) depistarea precoce si prevenirea secundara a complicatiilor la unele boli cronice ale copilului.
Structura:
1. Subprogramul pentru ameliorarea starii de nutritie a gravidei si copilului
Coordonare metodologica:
a) Comisia de obstetrica-ginecologie
b) Comisia de pediatrie si neonatologie
Coordonare tehnica la nivel national:
Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucuresti;
Interventii pentru ameliorarea starii de nutritie a gravidei si copilului:
1.1. promovarea alaptarii, alimentatiei sanatoase si prevenirea obezitatii la copil;
1.2. profilaxia anemiei feriprive la gravida;
1.3. profilaxia distrofiei la copiii cu varsta cuprinsa intre 0 - 12 luni, care nu beneficiaza de lapte matern prin administrare de lapte praf;
1.4. profilaxia malnutritiei la copiii cu greutate mica la nastere;
1.5. profilaxia anemiei feriprive la sugar;
1.6. profilaxia rahitismului carential al copilului.
1.1. Promovarea alaptarii, alimentatiei sanatoase si prevenirea obezitatii la copil
1. Activitati derulate prin sectii si compartimente de obstetrica-ginecologie din unitati sanitare active in initiativa "Spital prieten al copilului":
a) formarea personalului medical din maternitati (medici de specialitate obstetrica-ginecologie, pediatrie, neonatologie, moase, asistenti medicali din sectii/compartimente de neonatologie), a asistentilor medicali comunitari si a mediatorilor sanitari romi pentru: promovarea educatiei prenatale a cuplurilor, metodelor de ingrijire a nou-nascutilor si alaptarii exclusive a sugarilor;
b) organizarea de cursuri in maternitate si in comunitatile deservite de asistenti medicali comunitari si mediatori sanitari romi pentru: promovarea educatiei prenatale a cuplurilor, metodelor de ingrijire a nou-nascutilor si alaptarii exclusive a sugarilor;
c) promovarea alaptarii si consilierea privind alaptarea pentru populatia tinta: gravide, lauze si membri ai familiilor acestora, de catre personal instruit in cadrul unitatilor sanitare cu paturi cuprinse in initiativa "Spital prieten al copilului";
d) reorganizarea Comitetului National de Promovarea Alaptarii - ca subcomitet pentru nutritia sugarului si copilului mic, din structura Institutului pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Prof. Dr. Alfred Rusescu" Bucuresti si asigurarea cheltuielilor de functionare a acestuia, in parteneriat cu reprezentanta UNICEF in Romania;
e) monitorizarea, evaluarea, certificarea/recertificarea "Spitalelor Prietene ale Copilului", in parteneriat cu reprezentanta UNICEF in Romania;
f) elaborarea, tiparirea si distribuirea de materiale informative.
2. Activitati derulate prin Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucuresti si Institutul National de Sanatate Publica Bucuresti:
a) elaborarea si implementarea metodologiei de screening pentru depistarea copiilor supraponderali si obezi prin folosirea indicatorilor antropometrici standardizati (nomograme);
b) instruirea personalului medical in ceea ce priveste modalitatea de screening a obezitatii la copil si monitorizarea copiilor obezi;
c) efectuarea masuratorilor antropometrice pentru evaluarea starii de nutritie a copiilor in varsta de 6 - 7 si 13 - 14 ani;
d) orientarea copiilor supraponderali si obezi spre servicii de specialitate pentru diagnostic complex si tratament;
e) monitorizarea copiilor supraponderali si obezi de catre medicii de familie si medicii de specialitate;
f) elaborarea, tiparirea si distribuirea de materiale informative.
Indicatori de evaluare pentru activitatile derulate prin sectii si compartimente de obstetrica- ginecologie din unitati sanitare active in initiativa "Spital prieten al copilului":
1) Indicatori fizici:
a) numar de persoane instruite in promovarea ingrijirilor prenatale, ingrijirii nou-nascutilor si alaptarii: 1.000/an;
b) numar de gravide/lauze beneficiare de activitati de consiliere privind igiena sarcinii, ingrijirea nou-nascutilor si alaptarea: 50.000/an;
c) numar de maternitati active in cadrul initiativei "Spital Prieten al Copilului": 35/an
d) numar materiale informative tiparite: 50.000/an.
2) Indicatori de eficienta:
a) cost mediu/instructor: 1.500 lei/an;
b) cost mediu/persoana instruita in promovarea alaptarii: 160 lei/an;
c) cost mediu/material tiparit: 10 lei;
3) Indicatori de rezultat:
a) consilierea activa in proportie de cel putin 80% a mamelor din unitatile ce deruleaza interventia;
b) scaderea prevalentei copiilor alimentati artificial la varsta de 6 luni.
Indicatori de evaluare pentru activitatile derulate prin Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucuresti si Institutul National de Sanatate Publica Bucuresti:
1) Indicatori fizici:
a) numar de persoane instruite: 728/an;
b) numar de copii la care s-au efectuat masuratori antropometrice: 7.209/an;
c) numar materiale informative tiparite: 1.430/an;
2) Indicatori de eficienta:
a) cost mediu/personal medical instruit: 50 lei/persoana;
b) cost mediu/copil screening obezitate: 11 lei/persoana;
c) cost mediu/material tiparit: 10 lei/material
3) Indicatori de rezultat:
a) cresterea cu 20% a numarului copiilor monitorizati pentru depistarea supraponderabilitatii si obezitatii
Unitati care deruleaza interventia:
a) Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucuresti;
b) Institutul National de Sanatate Publica Bucuresti;
c) sectii si compartimente de obstetrica-ginecologie din unitati sanitare active in initiativa "Spital prieten al copilului":
1.2. Profilaxia anemiei feriprive la gravida
Activitati:
a) procurarea si distributia preparatelor de fier la gravida, cu prioritate la cele din categoria de risc;
b) revizuirea, adoptarea si implementarea protocolului privind profilaxia deficitului de fier la femeia gravida elaborat in cadrul programului national de sanatate a femeii si copilului, in anul 2010;
c) monitorizarea prevalentei anemiei feriprive la gravida, procurarea de consumabile necesare si revizuirea hemoglobinometrelor.
Indicatori de evaluare:
1) Indicatori fizici:
a) numar de gravide beneficiare de administrare profilactica a preparatelor de fier: 23.333/an;
2) Indicatori de eficienta:
a) cost mediu/gravida beneficiara de profilaxie cu preparate de fier: 60 lei;
3) Indicatori de rezultat:
a) scaderea prevalentei anemiei feriprive la gravida sub 35%.
Unitati care deruleaza interventia:
a) Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucuresti;
b) directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti;
c) cabinete medicale de asistenta medicala primara si de specialitate obstetrica-ginecologie.
1.3. Profilaxia distrofiei la copiii cu varsta cuprinsa intre 0 - 12 luni, care nu beneficiaza de lapte matern prin administrare de lapte praf
Activitati:
- procurarea si distributia de lapte praf la copiii cu varsta cuprinsa intre 0-12 luni, care nu beneficiaza de lapte matern prin administrare de lapte praf, conform prevederilor legale in vigoare*) (inclusiv cheltuieli de depozitare si transport)
___________
*) Laptele praf se distribuie in conditiile prevazute de Legea nr. 321/2001 privind acordarea gratuita de lapte praf pentru copiii cu varste cuprinse intre 0-12 luni si Ordinul ministrului sanatatii si al ministrului administratiei si internelor nr. 267/1.253/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 321/2001 privind acordarea gratuita de lapte praf pentru copiii cu varste cuprinse intre 0-12 luni, care nu beneficiaza de lapte matern.

___________
Paragraful a fost modificat prin punctul 7. din Ordin nr. 357/2011 incepand cu 05.05.2011.

Indicatori de evaluare:
1) Indicatori fizici:
a) numar de copii beneficiari: 20.000/an;
2) Indicatori de eficienta:
a) cost mediu/copil beneficiar: 187,5 lei.
3) Indicatori de rezultat:
a) scaderea cu 5% a numarului de copii distrofici.
Unitati care deruleaza interventia:
a) directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti;
b) cabinete de asistenta medicala primara.
1.4. Profilaxia malnutritiei la copiii cu greutate mica la nastere
Activitati:
a) procurarea de produse dietetice specifice, produse medicamentoase necesare prevenirii malnutritiei, precum si a consumabilelor necesare administrarii: sonde de alimentatie parenterala, truse de perfuzii, seringi si racorduri pentru injectomate;
b) procurarea de formule de lapte praf - alimente cu destinatie medicala speciala;
c) administrarea tratamentului dietetic si medicamentos necesar in timpul spitalizarii si in ambulatoriu.
Indicatori de evaluare:
1) Indicatori fizici:
a) numar copii beneficiari: 9.774/an;
2) Indicatori de eficienta:
a) cost mediu/copil beneficiar: 266 lei;
3) Indicatori de rezultat:
a) includerea in program a cel putin 70% din copiii nascuti prematur.
Unitati care deruleaza interventia:
a) Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucuresti;
b) spitalele clinice, judetene, precum si alte unitati sanitare care ingrijesc copii prematuri sau cu greutate mica la nastere nominalizate de directiile de sanatate publica si a municipiului Bucuresti;
c) Spitalul de Recuperare Borsa, Maramures.
1.5. Profilaxia anemiei feriprive la sugar
Activitati:
a) procurarea si distributia preparatelor de fier la sugar, cu prioritate la cei din categoria de risc: copii cu greutate mica la nastere, sugari alimentati cu derivate din lapte de vaca, sugari cu deficiente nutritionale;
b) revizuirea, adoptarea si implementarea protocolului "Prevenirea si tratamentul carentei de fier la copil" elaborat in cadrul programului national de sanatate a femeii si copilului, in anul 2010;
c) monitorizarea prevalentei anemiei feriprive la sugar, procurarea de consumabile necesare si revizuirea hemoglobinometrelor.
Indicatori de evaluare:
1) Indicatori fizici:
a) numar de copii beneficiari de administrare profilactica a preparatelor de fier: 44.444/an;
2) Indicatori de eficienta:
a) cost mediu/copil beneficiar de profilaxie cu preparate de fier: 36 lei;
3) Indicatori de rezultat:
a) scaderea prevalentei anemiei feriprive la sugar sub 42%.
Unitati care deruleaza interventia:
a) Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucuresti;
b) directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti;
c) cabinete de asistenta medicala primara, de specialitate pediatrie, precum si colectivitati de copii.
1.6. Profilaxia rahitismului carential al copilului
Activitati:
a) procurarea, distributia si administrarea profilactica a vitaminei D populatiei tinta: copiii pana la varsta de 18 luni
b) revizuirea, adoptarea si implementarea protocolului "Profilaxia rahitismului carential la sugar si copilul mic" elaborat in cadrul programului national de sanatate a femeii si copilului, in anul 2010;
Indicatori de evaluare:
1) Indicatori fizici:
a) numarul copiilor beneficiari de administrare profilactica a vitaminei D: 133.333/an;
2) Indicatori de eficienta:
a) cost mediu/copil beneficiar de profilaxie cu vitamina D: 12 lei.
3) Indicatori de rezultat:
a) peste 64% din copii nou-nascuti primesc un flacon de vitamina D la externarea din maternitate iar mamele sunt consiliate asupra rolului vitaminei D;
Unitati care deruleaza interventia:
a) Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Prof. Dr. Alfred Rusescu" Bucuresti;
b) directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti;
c) sectii sau compartimente de nou-nascuti si cabinete de asistenta medicala primara nominalizate de directiile de sanatate publica si a municipiului Bucuresti;
d) Spitalul de Recuperare Borsa, Maramures.
2. Subprogramul de sanatate a copilului
Coordonare metodologica:
Comisia de pediatrie si neonatologie
Coordonare tehnica la nivel national:
Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucuresti
Interventii pentru sanatatea copilului:
2.1. prevenirea deceselor neonatale prin cresterea accesului la ingrijiri adecvate in unitati regionale;
2.2. screening neonatal pentru depistarea fenilcetonuriei si hipotiroidismului congenital, precum si confirmarea diagnosticului si tratamentul specific al cazurilor depistate;
2.3. screening pentru depistarea precoce a deficientelor de auz;
2.4. screening pentru depistarea precoce a retinopatiei de prematuritate, tratamentul si dispensarizarea bolnavilor;
2.5. diagnosticul precoce, preventia primara si secundara, precum si monitorizarea unor afectiuni cronice la copil;
2.6. prevenirea complicatiilor, prin diagnostic precoce, tratament medicamentos specific si recuperare neuropsihomotorie pentru urmatoarele afectiuni: epilepsia, paraliziile cerebrale, intarzierile neuropsihomotorii de cauze multifactoriale;
2.7. profilaxia infectiei cu virusul respirator sincitial la copiii cu risc crescut de infectie;
2.8. screening pentru depistarea precoce a scoliozei la copii;
2.1. Prevenirea deceselor neonatale prin cresterea accesului la ingrijiri adecvate in unitati regionale si de evaluarea a mortalitatii neonatale
Activitati:
a) procurarea de reactivi, surfactant, consumabile, materiale sanitare necesare ingrijirii intensive a nou-nascutilor, precum si asigurarea de lucrari de service, reparatii, piese de schimb pentru aparatura specifica, cu exceptia celor de natura cheltuielilor de capital;
b) asigurarea cheltuielilor materiale necesare pentru transportul nou-nascutilor cu unitatile de transport neonatal din structura unitatilor sanitare, procurarea de reactivi, medicamente, materiale sanitare si consumabile, precum si asigurarea de lucrari de service si reparatii pentru aparatura specifica din unitatile de transport neonatal si ambulantele din dotare, cu exceptia celor de natura cheltuielilor de capital;
c) monitorizarea transferului gravidelor cu risc si nou-nascutilor cu greutate mica la nastere sau cu alte probleme grave de sanatate, catre centrele regionale de nivel 3 si catre centrele de nivel 2, prin catagrafierea anuala a acestor transferuri de catre centrele cu nivel de ierarhizare 3, pentru judetele si unitatile sanitare arondate in conformitate cu anexa nr. 2 la Ordinul MSP nr. 1.881/2006 privind ierarhizarea unitatilor spitalicesti, a sectiilor si compartimentelor de obstetrica-ginecologie si neonatologie, cu modificarile si completarile ulterioare.
Indicatori de evaluare:
1) Indicatori fizici:
a) numar de sectii/compartimente de terapie intensiva nou-nascuti beneficiare: 61/an;
b) numar de unitati de transport nou-nascuti beneficiare: 3 + 3 (in situatia in care se realizeaza dotarea cu ambulante specializate pentru transportul neonatal)/an;
c) numar de nou-nascuti beneficiari de activitatile subprogramului in sectii/compartimente de terapie intensiva: 10.000/an;
d) numar de nou-nascuti transportati cu unitati de transport neonatal: 950/an din care:
d1) Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucuresti: 450;
d2) Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Cuza Voda" Iasi: 350;
d3) SMURD - Tg. Mures: 150;
e) numar copii nascuti cu sindrom de detresa respiratorie tratati cu surfactant: 400/an;
2) Indicatori de eficienta:
a) cost mediu/sectie de terapie intensiva: 80.000 lei;
b) cost mediu/unitate de transport nou-nascuti: 40.000 lei;
c) cost mediu/copil cu sindrom de detresa respiratorie tratat cu surfactant: 6.200 lei;
3) Indicatori de rezultat:
a) diminuarea cu 10% a numarului de nou-nascuti cu greutate sub 2.000 grame ingrijiti in alte unitati decat centrele regionale de nivel 3;
b) cresterea cu 10% a numarului de administrari de surfactant pentru nou-nascutii cu sindrom de detresa respiratorie.
Unitati care deruleaza interventia:
a) Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Prof. Dr. Alfred Rusescu" Bucuresti;
b) Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Cuza Voda" Iasi;
c) Sectiile si compartimentele de terapie intensiva nou-nascuti din maternitatile de nivel 3 si, in cazuri bine justificate, sectiile si compartimentele de terapie intensiva nou-nascuti din maternitatile de nivel 2, precum si spitale sau sectii de pediatrie care ofera servicii de terapie intensiva pentru nou-nascuti, nominalizate de directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti.
2.2. Screening neonatal pentru depistarea fenilcetonuriei si hipotiroidismului congenital, precum si confirmarea diagnosticului si tratamentul specific al cazurilor depistate
Activitati:
a) recoltarea, transportul si efectuarea testelor specifice efectuarii screening-ului neonatal pentru depistarea fenilcetonuriei si hipotiroidismului congenital;
b) procurarea de teste specifice, medii de cultura, materiale de laborator, consumabile necesare efectuarii screening-ului, efecte postale pentru transportul esantioanelor si consumabile aferente sistemului informatic;
c) asigurarea produselor dietetice fara fenilalanina sau sarace in fenilalanina si a medicamentelor, necesare tratamentului dietetic si medicamentos in timpul spitalizarii, precum si in regim ambulatoriu;
d) dispensarizarea cazurilor confirmate la nivelul medicului de familie si a medicului de specialitate;
e) monitorizarea si evaluarea screening-ului in teritoriile arondate centrelor regionale.
Indicatori de evaluare:
1) Indicatori fizici:
a) numar nou-nascuti testati pentru fenilcetonurie: cel putin 141.000/an;
b) numar nou-nascuti testati pentru hipotiroidism congenital: cel putin 141.000/an;
c) numar nou-nascuti tratati pentru fenilcetonurie: 65/an;
d) numar nou-nascuti tratati pentru hipotiroidism congenital: 70/an;
2) Indicatori de eficienta:
a) cost mediu/screening pentru fenilcetonurie: 10 lei;
b) cost mediu/screening pentru hipotiroidism congenital: 10 lei;
c) cost mediu/copil tratat pentru fenilcetonurie: 12.295 lei;
d) cost mediu/copil tratat pentru hipotiroidism congenital: 212 lei.
3) Indicatori de rezultat:
a) cresterea numarului de judete incluse in screening la 37 si municipiul Bucuresti.
Unitati care deruleaza interventia:
a) Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Prof. Dr. Alfred Rusescu" Bucuresti;
b) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca - Sectia clinica de neonatologie;
c) Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca;
d) Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Maria" Iasi;
e) Spitalul Clinic de Copii III Timisoara;
f) sectiile, compartimentele de nou-nascuti din judetele in care se efectueaza screeningul neonatal arondate la centrele regionale dupa cum urmeaza:
f.1) Centrul regional Bucuresti din structura Institutului pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Prof. Dr. Alfred Rusescu" Bucuresti are arondate unitatile sanitare din municipiul Bucuresti, judetele: Constanta, Ialomita, Ilfov, Calarasi, Valcea, Arges, Brasov, Tulcea, Braila, Buzau, Prahova, Dambovita, Mures, Teleorman, Vrancea, Gorj, Covasna, Olt, Dolj, Arad, Alba, Galati;
f.2) Centrul regional Cluj din structura Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca si Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca are arondate unitatile sanitare din judetele Cluj, Maramures, Bihor, Sibiu, Bistrita, Satu-Mare;
f.3) Centrul regional Iasi din structura Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Maria" Iasi are arondate unitatile sanitare din judetele Iasi, Neamt, Suceava, Botosani, Bacau, Vaslui;
f.4) Centrul regional Timisoara din structura Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timisoara are arondate unitatile sanitare din judetele Timis, Hunedoara si Caras Severin.
2.3. Screening pentru depistarea precoce a deficientelor de auz la nou-nascut
Coordonare tehnica:
Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Prof. Dr. Alfred Rusescu" Bucuresti;
Activitati:
a) efectuarea screening-ului pentru depistarea precoce a surditatii la nou-nascut;
b) procurarea de consumabile specifice necesare screening-ului pentru depistarea precoce a deficientelor de auz la nou-nascut;
c) confirmarea diagnosticului in unitati sanitare specializate.
Indicatori de evaluare:
1) Indicatori fizici:
a) numar nou-nascuti la care s-a efectuat screening pentru depistarea deficientelor de auz: 27.952/an, dintre care:
a.1) 23.227/an nou-nascuti normoponderali;
a.2) 4.725/an nou-nascuti prematuri;
2) Indicatori de eficienta:
a) cost mediu/screening pentru depistarea deficientelor de auz la nou-nascut normoponderali: 22 lei;
b) cost mediu/screening pentru depistarea deficientelor de auz la nou-nascut prematuri: 40 lei;
3) Indicatori de rezultat:
a) testarea a peste 80% din nou-nascutii in unitatile in care se efectueaza screening-ul.
Unitati care deruleaza interventia:
a) Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Functionala O.R.L. "Prof. dr. Dorin Hociota" Bucuresti;
b) Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Prof. Dr. Alfred Rusescu" Bucuresti;
c) Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Panait Sarbu" Bucuresti;
d) Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Dr. Dumitru Popescu" Timisoara;
e) Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timisoara - compartimentul O.R.L.;
f) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara - Clinica O.R.L. Pediatrie;
g) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca;
h) Spitalul Clinic Obstetrica-Ginecologie "Cuza Voda" Iasi;
i) Spitalul Clinic de Recuperare Iasi - Clinica de O.R.L.;
j) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures;
k) Spitalul Judetean de Urgenta Bacau;
l) Spitalul Obstetrica-Ginecologie "Dr. Ioan Aurel Sbarcea" Brasov;
m) Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie Oradea;
n) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu;
o) Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. Ioan cel Nou" Suceava;
p) Spitalul Clinic "Dr. I. Cantacuzino" Bucuresti.
2.4. Screening pentru depistarea precoce a retinopatiei de prematuritate, tratamentul si dispensarizarea bolnavilor
Activitati:
a) efectuarea screening-ului pentru depistarea riscului de cecitate la populatia tinta;
b) tratament specific al retinopatiei de prematuritate;
c) monitorizarea postterapeutica a copiilor tratati;
d) formarea profesionala a personalului medical de specialitate;
e) realizarea unui registru national al copiilor cu retinopatie de prematuritate;
f) asigurarea medicamentelor, instrumentarului, consumabilelor, pieselor de schimb, intretinerea si reparatiile echipamentelor specifice folosite, cu exceptia celor de natura cheltuielilor de capital.
Indicatori de evaluare:
1) Indicatori fizici:
a) numar prematuri testati pentru depistarea retinopatiei: 2.475/an;
b) numar prematuri tratati cu laser: 174/an;
2) Indicatori de eficienta:
a) cost mediu/prematur testat pentru retinopatie: 80 lei
b) cost mediu/prematur tratat cu laser: 1.450 lei
3) Indicatori de rezultat:
a) efectuarea examinarii specifice la peste 80% din populatia tinta.
Unitati care deruleaza interventia:
a) Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Prof. Dr. Alfred Rusescu" Bucuresti;
b) unitati sanitare nominalizate de directiile de sanatate publica Bihor, Brasov, Cluj, Constanta, Dolj, Iasi, Mures, Sibiu, Timis si a municipiului Bucuresti;
2.5. Diagnosticul precoce, preventie primara si secundara, precum si de monitorizare a unor afectiuni cronice la copil
Structura:
2.5.1. astmul bronsic la copil;
2.5.2. afectiuni generatoare de malabsorbtie, malnutritie si diaree cronica la copil;
2.5.3. mucoviscidoza la copil;
2.5.4. imunodeficientele primare umorale la copil;
2.5.5. hepatita cronica la copil.
Activitati:
a) procurare de medicamente, produse dietetice specifice, reactivi, materiale sanitare dispozitive si consumabile specifice;
b) procurarea de produse cu destinatie nutritionala speciala;
c) investigatia paraclinica si de laborator specifica pentru stabilirea precoce a diagnosticului si monitorizarea tratamentului;
d) administrarea tratamentului specific necesar in timpul spitalizarii si in ambulatoriu, dupa caz;
e) consilierea specifica, editarea si distribuirea de ghiduri de profilaxie si tratament;
f) realizarea unor baze de date pentru boli cronice la copii;
g) transportul produselor biologice pentru diagnostic la unitati specializate;
h) asigurarea de lucrari de service, reparatii, piese de schimb pentru aparatura specifica, cu exceptia celor de natura cheltuielilor de capital;
i) coordonarea si monitorizarea activitatilor subprogramului.
Indicatori de evaluare:
1) Indicatori fizici:
a) numar de copii testati pentru astm bronsic: 3.000/an;
b) numar de copii cu astm bronsic tratati: 3.105/an;
c) numar de copii investigati pentru diaree cronica/sindrom de malabsorbtie: 2.000/an;
d) numar de copii cu diaree cronica/sindrom de malabsorbtie/malnutritie tratati: 2.000/an;
e) numar de copii testati pentru mucoviscidoza: 1.500/an;
f) numar de copii tratati pentru mucoviscidoza: 200/an
g) numar de copii testati pentru imunodeficiente primare umorale: 1.200/an;
h) numar de copii cu imunodeficiente primare umorale tratati: 120/an;
i) numar de copii testati pentru hepatita cronica: 2.500/an;
j) numar de copii tratati pentru hepatita cronica: 1.000/an;
2) Indicatori de eficienta:
a) cost mediu/copil testat pentru astm bronsic: 58 lei;
b) cost mediu/copil cu astm bronsic tratat: 336 lei;
c) cost mediu/copil investigat pentru diaree cronica/sindrom de malabsorbtie/malnutritie: 174 lei;
d) cost mediu/copil cu diaree cronica/sindrom de malabsorbtie/malnutritie tratat: 348 lei;
e) cost mediu/copil testat pentru mucoviscidoza: 290 lei;
f) cost mediu/copil tratat pentru mucoviscidoza: 4.350 lei;
g) cost mediu/copil testat pentru imunodeficiente primare umorale: 145 lei;
h) cost mediu/copil cu imunodeficiente primare umorale tratat: 5.075 lei;
i) cost mediu/copil testat pentru hepatita cronica: 313 lei;
j) cost mediu/copil tratat pentru hepatita cronica: 3.567 lei.
3) indicatori de rezultat:
a) cresterea numarului de copii investigati in centrele regionale pentru astm bronsic cu 10%;
b) cresterea numarului de copii investigati in centrele regionale pentru malabsorbtie cu 10%;
c) cresterea numarului de copii cu mucoviscidoza diagnosticati precoce cu 10%;
d) includerea in tratamentul de supleere a functiei imune a 80% din copiii depistati cu imunodeficienta primara;
e) cresterea numarului de copii cu hepatita cronica diagnosticati precoce cu 10%.
Unitati care deruleaza interventia:
2.5.1. Astmul bronsic la copil:
a) Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucuresti - coordonare tehnica;
b) spitale desemnate de catre directiile de sanatate publica judetene: Alba, Bihor, Botosani, Brasov, Cluj, Constanta, Dolj, Galati, Iasi, Mures, Satu Mare, Sibiu, Timis si a municipiului Bucuresti;
c) Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Busteni.
2.5.2. Sindromul de malabsorbtie si diaree cronica la copil:
a) Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucuresti - coordonare tehnica;
b) spitalele desemnate de catre directiile de sanatate publica judetene Bihor, Brasov, Cluj, Constanta, Dolj, Galati, Iasi, Mures, Sibiu, Timis si a municipiului Bucuresti.
2.5.3. Mucoviscidoza la copil:
a) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara;
b) Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucuresti;
c) spitalele desemnate de catre directiile de sanatate publica judetene Bihor, Brasov, Cluj, Constanta, Dolj, Galati, Iasi, Mures, Sibiu, Timis si a municipiului Bucuresti.
2.5.4. Imunodeficientele primare umorale la copil:
a) Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Prof. Dr. Louis Turcanu" Timisoara - coordonare tehnica;
b) Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucuresti;
c) spitalele nominalizate de catre directiile de sanatate publica judetene Cluj, Iasi, Timis, Mures.
2.5.5. Hepatita cronica la copil:
a) Spitalul de Copii "Sf. Maria" Iasi - Sectia clinica II Pediatrie - coordonare tehnica;
b) Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Alfred Rusescu" Bucuresti;
c) spitalele desemnate de catre directiile de sanatate publica judetene Bihor, Botosani, Brasov, Cluj, Constanta, Dolj, Galati, Iasi, Mures, Timis si a municipiului Bucuresti.
2.6. Prevenirea complicatiilor, prin diagnostic precoce tratament medicamentos specific si recuperare neuropsihomotorie a urmatoarelor afectiuni: epilepsia, paraliziile cerebrale, intarzierile neuropsihomotorii de cauze multifactoriale
Coordonare tehnica:
Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. dr. Al. Obregia" Bucuresti - Sectia clinica de neurologie pediatrica
Activitati:
a) terapie specifica decontracturanta cu toxina botulinica in centrele nominalizate;
b) tratamentul paraliziilor cerebrale si altor afectiuni neuromotorii prin electrostimulare;
c) procurare de teste specifice, consumabile, materiale, instrumente necesare pentru diagnosticul, tratamentul si recuperarea epilepsiilor, paraliziilor cerebrale si deficitului neuropsihomotor;
d) formarea medicala continua a personalului de specialitate in activitati specifice programului;
e) continuarea elaborarii, publicarii ghidurilor metodologice de diagnostic, diagnostic precoce si tratament in domeniile specifice programului fenomenele paroxistice cerebrale, paraliziile cerebrale, intarzierile neuropsihomotorii si diferentierea de alte afectiuni neuropediatrice;
f) activitati aferente registrelor nationale pentru Epilepsie si Paralizii cerebrale: elaborare, intretinere, administrare site si registru, introducere date.
Indicatori de evaluare:
1) Indicatori fizici:
a) numar de copii cu paralizii cerebrale tratati cu toxina botulinica: 310/an;
b) numar de copii cu paralizii cerebrale tratati prin electrostimulare: 800/an;
c) numar de copii diagnosticati precoce cu fenomenele paroxistice, tulburari motorii, intarzieri neuropsihomotorii: 200;
d) numar de registre: 2.
2) Indicatorii de eficienta:
a) cost mediu/copil tratat cu toxina botulinica: 2.987 lei;
b) cost mediu/copil tratat prin electrostimulare: 193 lei;
c) cost mediu/copil diagnosticat precoce cu fenomenele paroxistice, tulburari motorii, intarzieri neuropsihomotorii: 100 lei;
3) Indicatorii de rezultat:
a) cresterea numarului de copii diagnosticati precoce cu fenomenele paroxistice la copil, tulburari motorii, intarzieri neuropsihomotorii cu 10%.
Unitati care deruleaza interventia:
a) Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. dr. Al. Obregia" Bucuresti, Sectia clinica de neurologie pediatrica - coordonare tehnica;
b) Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Alfred Rusescu" Bucuresti;
c) Spitalul Clinic de Copii "Dr. V. Gomoiu" Bucuresti;
d) Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Bucuresti;
e) Centrul Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii "Dr N. Robanescu" Bucuresti;
f) Spitalul Clinic de Copii Cluj-Napoca - Sectia Clinica de Neuropsihiatrie a Copilului si Adolescentului Cluj;
g) Clinica de Neuropsihiatrie Infantila - Targu Mures;
h) Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timisoara - Sectia clinica de neuropsihiatrie infantila;
i) Spitalul de Psihiatrie "Dr. G. Preda" Sibiu;
j) Centrul de Sanatate Mintala Copii si Adolescenti Constanta din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta;
k) Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix, Bihor - Sectia de Recuperare Copii - 1 Mai;
l) Abrogata prin punctul 9. din Ordin nr. 1193/2011 incepand cu 22.07.2011.
m) Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Maria" Iasi - Sectia Clinica de Neurologie Pediatrica;
n) Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Busteni;
o) Spitalul Clinic de Recuperare Iasi;
p) Spitalul Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" Oradea, Bihor.
2.7. Profilaxia infectiei cu virusul respirator sincitial (VRS) la copiii cu risc crescut de infectie
Activitati:
a) informarea parintilor si a personalului medical cu privire la consecintele severe ale infectiei cu VRS la nou-nascutii cu risc crescut (prematuri, afectiuni congenitale de cord, afectiuni pulmonare);
b) administrarea tratamentului profilactic cu anticorpi monoclonali;
c) evaluarea efectelor tratamentului la un an dupa incheierea tratamentului preventiv cu anticorpi monoclonali.
Criterii de eligibilitate:
a) nou-nascuti prematuri cu varsta gestationala egala sau mai mica de 28 de saptamani, care au mai putin de 1 an in momentul in care incepe sezonul VRS (octombrie);
b) nou-nascuti prematuri cu varsta gestationala cuprinsa intre 28 si 32 de saptamani inclusiv, care au mai putin de 6 luni in momentul in care incepe sezonul VRS (octombrie), cu boala pulmonara cronica sau la care se asociaza cel putin doua din urmatoarele criterii:
b.1) administrare de surfactant;
b.2) ventilatie mecanica;
b.3) persistenta canalului arterial;
c) nou-nascuti care au mai putin de 1 an in momentul in care incepe sezonul VRS (octombrie), cu afectiuni congenitale de cord semnificative hemodinamic:
c.1) boli cardiace congenitale cianogene;
c.2) boli cardiace congenitale cu hipertensiune pulmonara;
c.3) boli cardiace congenitale cu congestie venoasa pulmonara;
c.4) boli cardiace congenitale asociate cu patologie pulmonara congenitala;
c.5) malformatii cardiace complexe cu prognostic vital bun dupa aplicarea tratamentului farmacologic si/sau chirurgical.
Indicatori de evaluare:
1) Indicatori fizici:
a) numar nou-nascuti la care s-a efectuat administrarea tratamentului profilactic cu anticorpi monoclonali: 168 din care:
a1) prematuri cu varsta egala sau mai mica de 32 de saptamani de gestatie: 140;
a2) nou-nascuti cu afectiuni congenitale de cord: 28.
2) Indicatori de eficienta:
a) cost mediu/copil tratat profilactic cu anticorpi monoclonali: 12.500 lei.
3) Indicatori de rezultat:
a) scaderea frecventei spitalizarii pentru afectiuni respiratorii la copiii care au beneficiat de tratament profilactic pentru infectia cu VRS;
b) scaderea indicelui de mortalitate al copiilor care au beneficiat de tratament profilactic pentru infectia cu VRS;
c) scaderea incidentei infectiilor cu VRS la copiii sub tratament profilactic cu anticorpi monoclonali.
Unitati care deruleaza interventia:
a) Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Prof. dr. Panait Sarbu" Bucuresti;
b) Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucuresti;
c) Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti;
d) Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie Filantropia Bucuresti;
e) Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Cuza-voda" Iasi;
f) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca;
g) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg. Mures;
h) Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Dr. D. Popescu" Timisoara;
i) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova;
j) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta;
k) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu
l) Spitalul Clinic "Dr. I. Cantacuzino" Bucuresti
m) Spitalul Clinic de Urgenta "Sf. Pantelimon" Bucuresti
2.8. Screening pentru depistarea precoce a scoliozei la copii
Coordonare tehnica:
Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu"
Activitati:
a) elaborarea si implementarea metodologiei de screening pentru depistarea precoce a scoliozei;
b) screening pentru depistarea precoce a scoliozei;
c) formarea medicala continua a personalului de specialitate (medici din unitatile sanitare care deruleaza interventia, medici si asistente medicale din cabinete medicale scolare) pentru depistarea precoce a copiilor cu risc, prevenirea deficientelor si recuperarea copiilor cu scolioza);
d) elaborarea materialelor suport necesare realizarii activitatilor de IEC.
Indicatori de evaluare:
1) Indicatori fizici:
a) numar copii la care se va efectua depistarea precoce a soliozei: 45.000/an;
b) numar de persoane instruite: 200/an.
2) Indicatori de eficienta:
a) cost mediu/screening pentru depistarea soliozei: 30 lei/consultatie;
b) cost mediu/activitate instruire: 210 lei/persoana
3) Indicatori de rezultat:
a) scaderea numarului de copii cu diformitati grave ale coloanei vertebrale.
Unitati care deruleaza interventia:
a) Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu";
b) Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timisoara;
c) Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca;
d) Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Maria" Iasi;
e) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures;
f) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Bacau;
g) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta;
h) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova;
i) Spitalul de Copii "Petru si Pavel" Ploiesti;
j) Spitalul de Pediatrie Pitesti;
k) Spitalul Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" Oradea;
l) Spitalul Clinic de Recuperare Cluj Napoca.
3. Subprogramul de sanatate a femeii
Coordonare metodologica:
Comisia de obstetrica-ginecologie a Ministerului Sanatatii
Coordonare tehnica la nivel national:
Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucuresti
Interventii pentru sanatatea femeii:
3.1. Crestere a accesului la servicii moderne de planificare familiala;
3.2. Cresterea accesului, calitatii si eficientei serviciilor medicale specifice pentru gravida si lauza;
3.3. Profilaxie si diagnostic pre- si postnatal al malformatiilor si/sau al unor afectiuni genetice;
3.4. Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh.
3.1. Crestere a accesului la servicii moderne de planificare familiala
Coordonare tehnica:
Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sarbu" Bucuresti - Centrul de planificare familiala
Activitati:
a) procurarea si distributia de contraceptive*;
b) tiparirea si distributia de formulare de inregistrare si raportare a activitatii de planificare familiala;
c) monitorizarea desfasurarii interventiei, estimarea consumului, a necesarului de contraceptive si a numarului furnizorilor de servicii, in colaborare cu Biroul pentru Romania al Fondului ONU pentru Populatie prin instruirea personalului in utilizarea sistemului informatic InterCON;
d) adaptarea sistemului logistic InterCON pentru a include alte produse distribuite in cadrul Programului national de sanatate a femeii si copilului;
e) elaborarea unei strategii pentru sanatatea reproducerii in colaborare cu Organizatia Mondiala a Sanatatii si Biroul pentru Romania al Fondului ONU pentru Populatie.

NOTA:
* Contraceptivele se acorda fara plata prin cabinetele de planificare familiala, prin cabinetele medicilor de familie inclusi in program, prin cabinetele de obstetrica-ginecologie din ambulatoriul de specialitate si spital, precum si prin sectiile de ginecologie in care se efectueaza avorturi la cerere. Categoriile de persoane beneficiare ale acordarii gratuite a contraceptivelor sunt somerele, elevele si studentele, persoanele care fac parte din familii beneficiare de ajutor social, femeile cu domiciliul stabil in mediul rural, femeile care efectueaza un avort, la cerere, intr-o unitate sanitara publica, precum si alte persoane fara venituri, care dau declaratie pe propria raspundere in acest sens.
Toti furnizorii de servicii medicale de planificare familiala inclusi in program au obligatia de a justifica consumul de contraceptive catre directiile de sanatate publica teritoriale.

Indicatori de evaluare:
1) Indicatori fizici:
a) numar de medici de familie implicati in furnizarea de servicii de planificare familiala: 3.600/an;
b) numar de utilizatori activi de metode moderne de contraceptie: 25.000/an;
2) Indicatori de eficienta:
a) cost mediu/utilizator activ de metode de contraceptie: 100 lei;
3) Indicatori de rezultat:
a) inregistrarea cel mult a aceluiasi numar de avorturi la cerere ca in anul precedent;
Unitati care deruleaza interventia:
a) Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sarbu" Bucuresti - Centrul de planificare familiala;
b) directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti;
c) unitati sanitare cu paturi, cu sectii de ginecologie, cabinete de planificare familiala, cabinete de obstetrica-ginecologie din ambulatoriul de specialitate;
d) cabinete medicale de asistenta medicala primara.
3.2. Cresterea accesului, calitatii si eficientei serviciilor medicale specifice pentru gravida si lauza
Activitati:
a) tiparirea si distribuirea Carnetului gravidei si a fisei-anexa pentru supravegherea medicala a gravidei si lauzei, tiparirea si distributia acestora, monitorizarea pe esantion a utilizarii acestor documente medicale;
b) elaborarea unei metodologii privind regionalizarea ingrijirilor perinatale;
c) revizuirea metodologiei nationale de analiza a deceselor materne conform recomandarilor Fondului ONU pentru Populatie si Organizatiei Mondiale a Sanatatii, in parteneriat cu reprezentantele acestor institutii in Romania, precum si Societatea Romana de Obstetrica-Ginecologie si Colegiul Medicilor din Romania; asigurarea functionalitatii secretariatului pentru analiza deceselor materne la Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Prof. Dr. Alfred Rusescu" Bucuresti; analiza confidentiala a mortalitatii materne inregistrate in anii precedenti si propunerea de masuri concrete de reducere a acesteia;
d) elaborarea, revizuirea si tiparirea ghidurilor clinice in specialitatea obstetrica-ginecologie, implementarea lor prin protocoale clinice si auditarea utilizarii lor, in parteneriat cu Biroul pentru Romania al Fondului ONU pentru Populatie.
Indicatori de evaluare:
1) Indicatori fizici:
a) numar de carnete si fise pentru supravegherea medicala a gravidei si lauzei, tiparite in forma actualizata cel putin 60.000;
b) numar ghiduri clinice realizate/revizuite: 5
c) numar unitati in care s-au realizat protocoale clinice: 42
d) numar de unitati in care se efectueaza auditarea ghidurilor clinice: 5;
e) numar de ateliere de lucru organizate la nivel national pentru analiza confidentiala a mortalitatii materne: 1;
2) Indicatori de eficienta:
a) cost mediu/carnete si fise pentru supravegherea medicala a gravidei si lauzei: 2 lei;
b) cost mediu/atelier de lucru organizat la nivel national pentru analiza confidentiala a mortalitatii materne: 30.000 lei
3) Indicatori de rezultat:
a) scaderea indicatorului de mortalitate materna prin risc obstetrical direct la 0,09 decese la 1.000 nascuti vii.
Unitati care deruleaza interventia:
a) Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie Filantropia Bucuresti;
b) Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Prof. Dr. Alfred Rusescu" Bucuresti - analiza mortalitatii materne;
c) directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti;
d) cabinete de medicina de familie, unitati sanitare cu paturi si cabinete de specialitate obstetrica- ginecologie, alte unitati sanitare de specialitate, dupa caz.
3.3. Profilaxie si diagnostic pre- si postnatal al malformatiilor si/sau al unor afectiuni genetice
Coordonare tehnica:
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca
Activitati:
a) efectuarea activitatilor specifice de testare, diagnostic clinic si de laborator al populatiei-tinta;
b) procurarea reactivilor specifici, kit-urilor necesare dozarilor hormonale si biochimice, materialelor sanitare, consumabilelor si instrumentarului necesare efectuarii activitatilor specifice;
c) decontarea cheltuielilor legate de transportul probelor biologice la centrele specializate;
d) realizarea, implementarea si managementul Registrului national pentru malformatii congenitale si anomalii genetice.
Indicatori de evaluare:
1. Indicatori fizici:
a) numar de gravide cu risc malformativ si genetic testate prin dublu/triplu test: 6.207/an;
b) numar de anomalii depistate prin dublu/triplu test: 166/an;
c) numar de examene citogenetice (analiza FISH) efectuate pe celule fetale: 869/an;
d) numar de copii cu defecte congenitale evaluati clinic si paraclinic: 950/an;
e) numar de copii cu defecte congenitale explorati genetic: 443/an.
2. Indicatori de eficienta:
a) cost mediu/gravida testata pentru risc malformativ prin dublu/triplu test: 150 lei;
b) cost mediu/examen cariotip fetal: 800 lei;
c) cost mediu/gravida testata citogenetic prin analiza FISH: 700 lei;
d) cost mediu/copil cu defecte congenitale evaluat clinic si paraclinic: 100 lei;
e) cost mediu/copil cu defecte congenitale explorat genetic: 300 lei.
3. Indicatori de rezultat:
a) functionarea centrelor regionale la parametrii corespunzatori investigatiilor pe care le pot efectua.
Unitati care deruleaza interventia:
a) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca;
b) Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Prof. Dr. Alfred Rusescu" Bucuresti;
c) Spitalul Judetean de Urgenta Ilfov - Sectia de obstetrica-ginecologie nr. 2 - Compartimentul de Medicina Materno-Fetala;
d) Spitalul Clinic de Copii Oradea;
e) Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca;
f) Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sfanta Maria" Iasi;
g) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures;
h) Spitalul Clinic Judetean Mures;
i) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta;
j) Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Cuza Voda" Iasi;
k) Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Dumitru Popescu" Timisoara;
l) Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Filantropia" Bucuresti;
m) Abrogata prin punctul 10. din Ordin nr. 1193/2011 incepand cu 22.07.2011.
3.4. Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh
Activitati:
a) asigurarea imunoglobulinei specifice;
b) asigurarea reactivilor pentru determinari specifice;
c) vaccinarea antiD a lauzelor Rh negative eligibile a femeilor eligibile Rh negative care au avortat, care au avut sarcini ectopice sau care au suferit proceduri invazive efectuate in scop terapeutic si diagnostic;
d) monitorizarea si evaluarea desfasurarii subprogramului, stabilirea necesarului de imunoglobulina si reactivi specifici.
Indicatori de evaluare:
1) Indicatori fizici:
a) numar de beneficiare vaccinate cu imunoglobulina specifica: 2.850/an;
2) Indicatori de eficienta:
a) cost mediu/vaccinare antiD: 500 lei x 2 doze.
3) Indicatori de rezultat:
a) implementarea subprogramului in toate judetele si in municipiul Bucuresti.
Unitati care deruleaza interventia:
a) Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucuresti;
b) spitalele nominalizate de directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti;
c) Spitalul de Recuperare Borsa, Maramures.
4. Subprogramul de monitorizarea si evaluarea Programului national de sanatate a femeii si copilului
Activitati:
a) monitorizare si evaluare la nivel central si local a activitatilor programului;
b) activitate de consiliere a unitatilor sanitare privind managementul programului;
c) activitati de management curente;
d) coordonarea elaborarii de norme tehnice, metodologii si studii de prevalenta a morbiditatii si analiza a mortalitatii specifice; realizarea de activitati in parteneriat cu Fondul ONU pentru Populatie, UNICEF alte institutii publice sau nonguvernamentale care realizeaza programe in aria de interes a Programului national de sanatate a femeii si copilului;
e) elaborarea de norme metodologice pentru sanatatea reproducerii si sanatatea copilului in colaborare cu UNFPA, UNICEF, Centrul National pentru Organizarea Sistemului Informatic in Domeniul Sanatatii, Scoala de Sanatate Publica, Comisiile consultative ale Ministerului Sanatatii, Comisiile de specialisti ale Colegiului Medicilor, alte institutii publice sau nonguvernamentale care realizeaza programe in aria de interes a Programului national de sanatate a femeii si copilului.
Unitati care deruleaza interventia:
a) Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucuresti;
b) directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti;
c) spitale desemnate de catre Ministerul Sanatatii sau directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, dupa caz.
Indicatori de evaluare:
1) Indicatori fizici:
a) numar de persoane responsabile cu monitorizarea programului: 36;
b) numar zile pentru deplasari in judete respectiv sectoare ale municipiului Bucuresti/persoana responsabila cu monitorizarea programului: 12
c) numar ateliere de lucru organizate la nivel national pentru evaluarea programului si analiza mortalitatii perinatale, neonatale si infantile inregistrate in anii precedenti si propunerea de masuri concrete de imbunatatire: 1
2) Indicatori de eficienta:
c) cost mediu/persoana: 2.419 lei/luna
d) cost mediu/atelier de lucru: 55.000 lei
3) Indicatori de rezultat:
a) executia financiara a programului pe subprograme si interventii in proportie de 95-97% din fondurile alocate
VII. PROGRAMUL NATIONAL DE TRATAMENT IN STRAINATATE
Obiectiv:
Asigurarea accesului la tratament in strainatate pentru bolnavii cu afectiuni care nu pot fi tratate in tara.
Programul se deruleaza conform prevederilor Ordinului ministrului sanatatii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament in strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare.
VIII. PROGRAMUL PENTRU COMPENSAREA CU 90% A PRETULUI DE REFERINTA AL MEDICAMENTELOR
Obiectiv:
Asigurarea fondurilor necesare compensarii in cuantum de 40% a medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de pana la 700 lei/luna in cadrul Programului pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor
Activitati:
a) prescrierea, eliberarea si decontarea medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de pana la 700 lei/luna in cadrul Programului pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor.
Indicatori de evaluare:
1) indicatori fizici:
a) numar de pensionari cu venituri realizate numai din pensii de pana la 700 lei/luna: 2.125.000
2) indicatori de eficienta:
a) cost mediu/beneficiar: 49,17 lei
Unitati care deruleaza programul:
a) farmacii cu circuit deschis aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate.


SECTIUNEA B
PROGRAME NATIONALE DE SANATATE DE EVALUARE, PROFILACTICE SI CU SCOP CURATIV, FINANTATE DIN BUGETUL FONDULUI NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE


CAPITOLUL I
CADRUL GENERAL DE REALIZARE A PROGRAMELOR NATIONALE DE SANATATE

Art. 1. - Programele nationale de sanatate de evaluare, profilactice si cu scop curativ, finantate prin transferuri din bugetul Ministerului Sanatatii si din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, reprezinta un ansamblu de actiuni multianuale, organizate in scopul evaluarii, prevenirii, tratamentului si controlului bolilor cu impact major asupra starii de sanatate a populatiei.
Art. 2. - (1) Bugetul alocat programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012 este prevazut la capitolul VII al sectiunii B din prezenta anexa si este aprobat anual in Legea bugetului de stat.
(2) Structura programelor nationale de sanatate finantate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, obiectivele, criteriile de eligibilitate stabilite de comisiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii, indicatorii specifici, natura cheltuielilor, precum si unitatile sanitare prin care se deruleaza programele sunt prevazute la capitolul VIII al sectiunii B din prezenta anexa.
Art. 3. - (1) Programele nationale de sanatate de evaluare, profilactice si cu scop curativ se deruleaza prin furnizori de servicii medicale, farmacii cu circuit deschis, furnizori autorizati si evaluati, in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate sau cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, inclusiv unitati sanitare aflate in subordinea ministerelor cu retea sanitara proprie, la propunerea acestora, cu aprobarea Ministerului Sanatatii.
(2) Raporturile stabilite intre unitatile de specialitate care deruleaza programe nationale de sanatate si casele de asigurari de sanatate, respectiv Casa Nationala de Asigurari de Sanatate sunt raporturi juridice civile, care vizeaza actiuni multianuale, ce se stabilesc si se desfasoara pe baza de contract cu valabilitate pana la data de 31 decembrie 2012.
(3) In situatia in care este necesara modificarea sau completarea clauzelor contractuale, acestea sunt negociate si stipulate in acte aditionale, conform dispozitiilor legale in vigoare.
(4) Angajamentele legale incheiate in exercitiul curent din care rezulta obligatii nu pot depasi creditele de angajament sau creditele bugetare aprobate anual prin legea bugetului de stat.
(5) Casele de asigurari de sanatate, respectiv Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pot stabili si alte termene de contractare, in functie de necesarul de servicii medicale, de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale si altele asemenea acordate in cadrul programelor nationale de sanatate, in limita fondurilor aprobate fiecarui program/subprogram de sanatate.
(6) Modelele de contracte pentru derularea programelor nationale de sanatate incheiate intre casele de asigurari de sanatate si unitatile de specialitate care deruleaza programe nationale de sanatate sunt prevazute in anexele nr. 3, 4 si 5 la prezentele norme.
Art. 4. - Sumele alocate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru finantarea programelor se utilizeaza pentru:
a) asigurarea, dupa caz, in spital si in ambulatoriu, a unor medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale si altele asemenea specifice unor boli cronice cu risc crescut, acordate bolnavilor inclusi in programele nationale de sanatate;
b) asigurarea serviciilor de supleere renala, inclusiv medicamente si materiale sanitare specifice, investigatii medicale paraclinice specifice, transportul nemedicalizat al pacientilor hemodializati de la si la domiciliul pacientilor si transportul lunar al medicamentelor si materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul pacientilor.
c) stingerea obligatiilor de plata inregistrate pana la data de 31 decembrie a anului precedent si ramase neachitate pana la data de 31 decembrie a anului urmator.
d) medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale si altele asemenea eliberate prin farmaciile cu circuit deschis in trimestrul IV al anului precedent sunt considerate cheltuieli in anul curent din creditele bugetare aprobate, dar nu mai mult decat la nivelul cheltuielii trimestrului III al anului precedent.
Art. 5. - (1) Pentru realizarea obiectivelor si activitatilor cuprinse in cadrul unor programe nationale de sanatate, finantate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, Ministerul Sanatatii si/sau Casa Nationala de Asigurari de Sanatate organizeaza la nivel national proceduri de achizitie publica deschisa, cu respectarea legislatiei in domeniul achizitiilor publice.
(2) Modalitatea de contractare si decontare a produselor achizitionate prin proceduri de achizitie publica la nivel national se stabileste prin ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Pana la finalizarea procedurii de achizitie publica la nivel national prin semnarea contractelor cu ofertantii desemnati castigatori, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale si altele asemenea, care se acorda pe perioada spitalizarii bolnavilor inclusi in programele nationale de sanatate, se achizitioneaza de catre unitatile sanitare cu paturi prin care se deruleaza programul, cu respectarea legislatiei in domeniul achizitiei publice, la un pret care nu poate depasi pretul de decontare aprobat in conditiile legii.
Art. 6. - (1) Sumele aferente programelor nationale de sanatate pentru care achizitia medicamentelor si/sau a materialelor sanitare nu se realizeaza prin proceduri de achizitie publica organizate la nivel national, precum si sumele aferente programelor nationale de sanatate pentru care achizitia medicamentelor si/sau a materialelor sanitare se realizeaza prin proceduri de achizitie publica organizate la nivel national pana la finalizarea acesteia se aloca in baza contractelor negociate si incheiate intre furnizori si casele de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, denumite in continuare case de asigurari de sanatate, precum si intre centrele pilot sau furnizorii privati de servicii de dializa (hemodializa conventionala, hemodiafiltrare intermitenta on-line, dializa peritoneala continua, dializa peritoneala automata) si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, dupa caz.
(2) Casa Nationala de Asigurari de Sanatate repartizeaza caselor de asigurari de sanatate, fondurile destinate derularii programelor nationale de sanatate prevazute la cap. VII, in baza indicatorilor fizici si de eficienta realizati in anul precedent.
Art. 7. - (1) Pentru programele nationale de sanatate la care achizitia medicamentelor, materialelor sanitare specifice, dispozitivelor medicale si altele asemenea nu se realizeaza prin proceduri de achizitie publica organizate la nivel national, precum si pentru programele nationale de sanatate la care achizitia medicamentelor, a materialelor sanitare, dispozitivelor medicale si altele asemenea se realizeaza prin proceduri de achizitie publica organizate la nivel national, decontarea medicamentelor, materialelor sanitare specifice, dispozitivelor medicale si altele asemenea pentru unitatile sanitare aflate in contract cu casele de asigurari de sanatate se realizeaza lunar, din fondurile aprobate cu aceasta destinatie, cu conditia raportarii datelor in registrul bolnavilor specific programului derulat, dupa caz.
(2) Decontarea serviciilor de supleere renala pentru furnizorii de dializa aflati in contract cu casele de asigurari de sanatate, precum si pentru centrele pilot sau furnizorii privati de servicii de dializa aflati in contract cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate se realizeaza lunar de casele de asigurari de sanatate, respectiv de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, din fondurile aprobate cu aceasta destinatie, cu conditia raportarii datelor de catre furnizori la Registrul renal roman.
Art. 8. - Medicamentele, materialele sanitare specifice, dispozitivele medicale si altele asemenea se asigura, in conditiile legii, prin farmaciile unitatilor sanitare nominalizate sa deruleze programele respective si/sau prin farmaciile cu circuit deschis aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, dupa caz.
Art. 9. - Unitatile sanitare care deruleaza programe, prevazute in prezentul ordin, raporteaza caselor de asigurari de sanatate indicatorii specifici pe baza evidentei tehnico-operative, in format electronic si pe suport hartie, conform machetelor de raportare aprobate prin ordin comun al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
Art. 10. - Casele de asigurari de sanatate raporteaza Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, lunar, trimestrial (cumulat de la inceputul anului) si anual, sumele contractate, sumele utilizate potrivit destinatiei acestora si indicatorii specifici conform machetelor aprobate, prevazute la art. 9.
Art. 11. - Modificarea structurii, sumelor si indicatorilor specifici pentru evaluarea si monitorizarea programelor, pe parcursul derularii acestora, se aproba prin ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, la propunerea Serviciului pentru programe de sanatate din cadrul Ministerului Sanatatii, pe baza cererii fundamentate a directiilor de specialitate din Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.
Art. 12. - In vederea derularii in bune conditii a programelor nationale de sanatate de evaluare, profilactice si cu scop curativ, in urma evaluarilor trimestriale ale indicatorilor specifici si in functie de realizarea obiectivelor si activitatilor propuse, se stabileste modul de alocare a resurselor ramase neutilizate.
Art. 13. - In anii 2011 si 2012 programele nationale de evaluare, profilactice si cu scop curativ, derulate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate sunt finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si prin transferuri din bugetul aprobat Ministerului Sanatatii catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate conform Legii bugetului de stat pentru anul 2011 nr. 286/2010, respectiv Legii bugetului de stat pentru anul 2012.
Art. 14. - Sumele aferente programelor sunt cuprinse in contractele negociate si incheiate, distinct, intre casele de asigurari de sanatate si unitatile sanitare/farmaciile cu circuit deschis prin care se deruleaza programele, intre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si furnizorii de servicii medicale de dializa, respectiv centrele-pilot sau alti furnizori privati de servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala, autorizati de Ministerul Sanatatii pentru servicii de hemodializa: hemodializa conventionala sau hemodiafiltrare intermitenta on-line si pentru servicii de dializa peritoneala: continua sau automata, dupa caz precum si intre casele de asigurari de sanatate si ofertantii desemnati castigatori ai procedurilor de achizitie publica organizate la nivel national, in conditiile legii.
Art. 15. - (1) Contractele incheiate intre casele de asigurari de sanatate si unitatile sanitare prin care se deruleaza programele nationale de sanatate se realizeaza dupa modelul de contract prevazut in anexa nr. 3 la prezentele norme;
(11) Reprezentantul legal al unitatii sanitare incheie contract pentru derularea programelor/subprogramelor de sanatate cu casa de asigurari de sanatate in a carei raza administrativ-teritoriala isi are sediul sau cu Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, respectiv cu Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului. Unitatile sanitare din reteaua apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, respectiv din reteaua Ministerului Transporturilor si Infrastructurii incheie contracte pentru derularea programelor/subprogramelor de sanatate numai cu Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, respectiv cu Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, avandu-se in vedere la contractare si decontare asiguratii, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care sunt luati in evidenta.
___________
Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 8. din Ordin nr. 357/2011 incepand cu 05.05.2011.

(2) Contractele incheiate intre casele de asigurari de sanatate si farmaciile cu circuit deschis, selectate in conditiile prevazute in Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, aprobat conform legii, prin care se deruleaza programele nationale de sanatate se realizeaza dupa modelul de contract prevazut in anexa nr. 4 la prezentele norme.
(3) Contractele incheiate intre casele de asigurari de sanatate si furnizorii prin care se deruleaza Subprogramul de monitorizare a evolutiei bolii la pacientii cu afectiuni oncologice prin PET-CT si Programul national de diabet zaharat [dozarea hemoglobinei glicozilate (Hb A1c)] se realizeaza dupa modelul de contract prevazut in anexa nr. 5 la prezentele norme.
Art. 16. - Contractele incheiate intre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si furnizorii de servicii de dializa, respectiv centrele-pilot sau alti furnizori privati de servicii de dializa (hemodializa conventionala, hemodiafiltrare intermitenta on-line, dializa peritoneala continua, dializa peritoneala automata), autorizati si evaluati in conditiile legii, precum si intre casele de asigurari de sanatate si unitatile sanitare publice se realizeaza in limita numarului de bolnavi prevazut in Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficienta renala cronica si a fondurilor, aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2011 nr. 286/2010, respectiv Legea bugetului de stat pentru anul 2012, cu aceasta destinatie. In situatia in care o unitate sanitara este inclusa in program pe parcursul derularii acestuia, contractul cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate se poate incheia numai prin preluarea bolnavilor existenti in program de la alte unitati sanitare.
Art. 17. -
(1) Refuzul caselor de asigurari de sanatate/Casei Nationale de Asigurari de Sanatate de a incheia contracte cu furnizorii, denuntarea unilaterala a contractului, precum si raspunsurile la cererile si la sesizarile furnizorilor se vor face in scris si motivat, cu indicarea temeiului legal, in termen de 30 de zile.
(2) Litigiile legate de incheierea, derularea si incetarea contractelor dintre furnizori si casele de asigurari de sanatate/Casa Nationala de Asigurari de Sanatate se solutioneaza de catre Comisia de arbitraj care functioneaza pe langa Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, organizata conform reglementarilor legale in vigoare, sau, de catre instantele de judecata, dupa caz.
(3) In cazul in care contractul dintre furnizori si casele de asigurari de sanatate/Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a incetat din motive imputabile furnizorilor, casele de asigurari de sanatate/Casa Nationala de Asigurari de Sanatate nu vor/va mai intra in relatii contractuale cu furnizorii respectivi pana la urmatorul termen de contractare, dar nu mai putin de 6 luni de la data incetarii contractului.
(4) In cazul in care contractul dintre furnizori si casele de asigurari de sanatate/Casa Nationala de Asigurari de Sanatate se modifica prin excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane inregistrata/inregistrate in contractul incheiat cu casa de asigurari de sanatate/Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si care desfasoara activitate sub incidenta acestuia la furnizorii respectivi, din motive imputabile acestora, casele de asigurari de sanatate/Casa Nationala de Asigurari de Sanatate nu vor/va accepta inregistrarea in nici un alt contract a persoanei/persoanelor respective pana la urmatorul termen de contractare, dar nu mai putin de 6 luni de la data modificarii contractului.
(5) Dupa reluarea relatiei contractuale, in cazul in care contractul inceteaza/se modifica, din motive imputabile furnizorilor sau persoanelor prevazute la alin. (5), casele de asigurari de sanatate nu vor mai incheia contracte cu furnizorii respectivi, respectiv nu vor mai accepta inregistrarea persoanelor prevazute la alin. (5) in contractele incheiate cu acesti furnizori sau cu alti furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la incetarea/modificarea contractului.
Art. 18. - Sumele aferente programelor sunt prevazute in bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, la capitolul 66.05 "Sanatate", titlul 20 "Bunuri si servicii".
Art. 19. - Sumele alocate programelor sunt cuprinse in bugetele de venituri si cheltuieli aprobate ale Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, caselor de asigurari de sanatate si, respectiv, ale unitatilor sanitare prin care acestea se deruleaza si se utilizeaza potrivit destinatiilor stabilite.
Art. 20. - Sumele aferente medicamentelor eliberate prin farmaciile cu circuit deschis se cuprind in bugetele de venituri si cheltuieli ale caselor de asigurari de sanatate si distinct in contractele de furnizare de medicamente/materiale sanitare specifice, incheiate intre acestea si farmaciile cu circuit deschis.


CAPITOLUL II
ACHIZITIA MEDICAMENTELOR, MATERIALELOR SANITARE, DISPOZITIVELOR MEDICALE SI ALTELE ASEMENEA SPECIFICE PROGRAMELOR NATIONALE DE SANATATE

Art. 21. -
(1) Lista denumirilor comune internationale (DCI) corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii inclusi in programele nationale de sanatate cu scop curativ in tratamentul ambulatoriu si spitalicesc este aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Lista materialelor sanitare de care beneficiaza asiguratii inclusi in programele nationale de sanatate cu scop curativ este aprobata prin ordin al ministrului sanatatii.
(3) Programele/subprogramele nationale de sanatate pentru care achizitia medicamentelor, materialelor sanitare, dispozitivelor medicale si altele asemenea se realizeaza prin proceduri de achizitie publica organizate la nivel national in anul 2012 se vor nominaliza prin ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 1. din Ordin nr. 1426/2011 incepand cu 13.10.2011.

(4) Pana la finalizarea procedurii de achizitie publica la nivel national prin semnarea contractelor cu ofertantii desemnati castigatori, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale si altele asemenea, care se acorda pe perioada spitalizarii bolnavilor inclusi in programele nationale de sanatate prevazute la alin. (3), se achizitioneaza de unitatile sanitare cu paturi prin care se deruleaza programul, cu respectarea legislatiei in domeniul achizitiei publice, la un pret care nu poate depasi pretul de decontare aprobat prin ordin al ministrului sanatatii, in conditiile legii.
Art. 22. -
Pentru programele nationale de sanatate la care achizitia medicamentelor, materialelor sanitare, dispozitivelor medicale si altora asemenea nu se realizeaza prin proceduri de achizitie publica organizate la nivel national, achizitia medicamentelor, materialelor sanitare, dispozitivelor medicale si altele asemenea se face, in conditiile legii, de catre unitatile sanitare care deruleaza programele respective, la un pret ce nu poate depasi pretul de decontare aprobat prin ordin al ministrului sanatatii, in conditiile legii.
Art. 23. -
Pentru programele nationale de sanatate pentru care nu se organizeaza proceduri de achizitie publica la nivel national, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale si altele asemenea necesare pentru tratamentul in ambulatoriu, eliberate prin farmaciile cu circuit inchis apartinand unitatilor sanitare prin care se deruleaza programul, se achizitioneaza de catre acestea, la un pret ce nu poate depasi pretul de decontare aprobat prin ordin al ministrului sanatatii, in conditiile legii.


CAPITOLUL III
DECONTAREA MEDICAMENTELOR SI/SAU A MATERIALELOR SANITARE SPECIFICE PROGRAMELOR NATIONALE DE SANATATE

Art. 24. - (1) Casele de asigurari de sanatate/Casa Nationala de Asigurari de Sanatate deconteaza contravaloarea medicamentelor, materialelor sanitare, dispozitivelor medicale si altora asemenea, precum si a serviciilor de supleere renala acordate in cadrul programelor nationale de sanatate, conform contractelor incheiate cu furnizorii.
(2) Decontarea medicamentelor, materialelor sanitare, dispozitivelor medicale si altele asemenea acordate in cadrul programelor se realizeaza lunar de catre casele de asigurari de sanatate, din fondurile aprobate cu aceasta destinatie, in limita sumelor disponibile, in ordine cronologica, in termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data validarii facturilor depuse in vederea decontarii de catre casa de asigurari de sanatate, validare care se realizeaza in termen de 30 de zile de la data depunerii documentelor justificative.
(3) In vederea decontarii contravalorii medicamentelor specifice acordate in cadrul programelor pentru tratamentul ambulatoriu, eliberate prin farmaciile cu circuit inchis, prescriptiile se depun la casele de asigurari de sanatate impreuna cu borderoul centralizator si cu documentele justificative.
(4) In vederea decontarii contravalorii testelor de automonitorizare a bolnavilor cu diabet zaharat insulinotratati eliberate prin farmaciile cu circuit deschis, prescriptiile medicale se depun la casele de asigurari de sanatate impreuna cu borderoul centralizator si facturi distincte: pentru medicamente specifice (insulina, insulina si ADO, dupa caz) si pentru teste de automonitorizare.
___________
Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 9. din Ordin nr. 357/2011 incepand cu 05.05.2011.

Art. 25. - Decontarea serviciilor medicale din cadrul Subprogramelor de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin, a cancerului mamar si a cancerului colorectal, acordate de catre furnizorii de servicii care deruleaza subprogramele, se realizeaza lunar, din fondurile aprobate cu aceasta destinatie, de catre casele de asigurari de sanatate, la tarifele si in conditiile prevazute in Normele metodologice pentru realizarea si raportarea activitatilor specifice subprogramelor de screening, aprobate prin ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
Art. 26. - (1) Decontarea serviciilor de hemodializa conventionala, hemodiafiltrare intermitenta on-line, dializa peritoneala continua si dializa peritoneala automata in sistem ambulatoriu, furnizate de unitatile sanitare care deruleaza Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficienta renala cronica, cuprinse in capitolul VIII, pct. 11, se realizeaza in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 698/2010 pentru aprobarea Normelor privind conditiile si modalitatea de decontare a serviciilor de dializa, contractate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate/casele de asigurari de sanatate, dupa caz, cu furnizorii de servicii de dializa, autorizati si evaluati in conditiile legii, la un tarif de 472 lei pentru sedinta de hemodializa conventionala, la un tarif/sedinta de hemodiafiltrare intermitenta on-line de 536 lei, la tariful de 50.800 lei/an pentru un bolnav cu dializa peritoneala continua si la tariful de 63.500 lei/an pentru un bolnav cu dializa peritoneala automata.
(2) La regularizarea trimestriala tariful pentru bolnavul cu dializa peritoneala continua se poate modifica, in functie de ponderea relativa a acestei metode de tratament, in limita bugetului aprobat, dupa cum urmeaza:
a) daca raportul: numarul de bolnavi cu dializa peritoneala continua/(numarul de bolnavi cu dializa peritoneala continua + numarul de bolnavi cu hemodializa conventionala) este < 20%, tariful pentru dializa peritoneala continua/an este de 50.800 lei
b) daca raportul: numarul de bolnavi cu dializa peritoneala continua/(numarul de bolnavi cu dializa peritoneala continua + numarul de bolnavi cu hemodializa conventionala) este 20% - 24,9%, tariful pentru dializa peritoneala continua/an este de 54.000 lei
c) daca raportul: numarul de bolnavi cu dializa peritoneala continua/(numarul de bolnavi cu dializa peritoneala continua + numarul de bolnavi cu hemodializa conventionala) este >/= 25%, tariful pentru dializa peritoneala continua/an este de 56.400 lei.
Daca pe durata derularii contractului ponderea numarului de bolnavi cu dializa peritoneala scade sub 20%, respectiv 25%, tariful pentru bolnavii cu dializa peritoneala continua se va ajusta lunar, corespunzator serviciilor realizate.
(3) Includerea bolnavilor noi in program se realizeaza cu incadrarea in numarul de bolnavi prevazut si a bugetului aprobat pentru Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficienta renala cronica.
Contractarea cu furnizorii publici si privati de servicii de hemodializa si dializa peritoneala, autorizati si evaluati in conditiile legii, se realizeaza pe baza modelului de contract incheiat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate cu centrele-pilot, aprobat prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si adaptat corespunzator, dupa caz.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 2. din Ordin nr. 1426/2011 incepand cu 13.10.2011.

Art. 27. - Unitatile sanitare prin care se deruleaza programe in baza contractelor incheiate cu casele de asigurari de sanatate prezinta acestora, in primele 10 zile lucratoare ale lunii urmatoare, indicatorii specifici programelor realizati in luna anterioara si documente justificative cu privire la sumele achitate, conform copiei ordinului de plata (cu stampila trezoreriei) cu care s-a achitat contravaloarea facturii pentru medicamente si/sau materiale sanitare specifice aprovizionate pentru luna precedenta, cererea justificativa, insotita de copia de pe factura emisa de furnizor pentru medicamentele si/sau materialele sanitare specifice aprovizionarii pentru luna in curs, precum si prescriptiile medicale in baza carora sau eliberat medicamentele specifice pentru tratamentul in ambulatoriu.
Art. 28. - Casele de asigurari de sanatate vor analiza si valida, in termen de maximum 30 de zile de la primire, situatiile prezentate de unitatile sanitare si gradul de utilizare a fondurilor puse la dispozitie anterior, precum si stocurile cantitativ-valorice si vor deconta lunar, in limita sumei prevazute in contract si a fondurilor disponibile cu aceasta destinatie, in ordine cronologica, in termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data validarii facturilor depuse in vederea decontarii, contravaloarea facturilor prezentate in copie de unitatea prestatoare de servicii medicale pentru medicamentele si/sau materialele sanitare specifice programelor/subprogramelor de sanatate.
Art. 29. - Neprezentarea documentelor prevazute la art. 26 de catre unitatile sanitare atrage prelungirea termenului de decontare pana la termenul urmator prezentarii documentelor.
Art. 30. - Medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale si altele asemenea, care se asigura pacientilor si bolnavilor cuprinsi in cadrul programelor nationale de sanatate, prin farmaciile cu circuit deschis aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, se elibereaza si se deconteaza la nivelul pretului de decontare aprobat prin ordin al ministrului sanatatii, in conditiile legii.


CAPITOLUL IV
PRESCRIEREA SI ELIBERAREA MEDICAMENTELOR SI A MATERIALELOR SANITARE SPECIFICE DECONTATE IN CADRUL PROGRAMELOR NATIONALE DE SANATATE

Art. 31. - Prescrierea medicamentelor in ambulatoriu se face utilizandu-se denumirea comuna internationala (DCI), cu exceptia cazurilor justificate medical in fisa medicala a pacientului, cand prescrierea se face pe denumire comerciala cu mentionarea in prescriptie si a denumirii comune internationale. Pentru situatiile in care prescrierea se face pe denumire comerciala cu mentionarea in prescriptie si a denumirii comune internationale, medicii prescriptori vor informa casele de asigurari de sanatate in primele 10 zile ale lunii urmatoare lunii in care au eliberat prescriptia, conform anexei nr. 6, in vederea monitorizarii acestor situatii. Prescrierea medicamentelor cu aprobarea comisiilor de experti de la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate se realizeaza in baza referatului de justificare prevazut in anexa nr. 7.
(1) Medicamentele, materialele sanitare specifice, dispozitivele medicale si altele asemenea, necesare derularii unor programe de sanatate, nominalizate la capitolul VIII se elibereaza prin farmaciile cu circuit inchis ale unitatilor sanitare nominalizate.
(2) Medicamentele specifice pentru tratamentul in ambulatoriu al bolnavilor cu diabet zaharat, pentru tratamentul starii posttransplant al pacientilor transplantati si pentru tratamentul pacientilor cu unele boli rare (mucoviscidoza, scleroza laterala amiotrofica si epidermoliza buloasa, Sindromul Prader Willi), se elibereaza prin farmaciile cu circuit deschis.
(3) Medicamentele specifice care se acorda pe perioada spitalizarii bolnavilor inclusi in Programul national de oncologie se elibereaza prin farmaciile cu circuit inchis ale unitatilor sanitare; achizitionarea acestora se realizeaza de catre unitatea sanitara, cu respectarea legislatiei in domeniul achizitiilor publice, la un pret care nu poate depasi pretul de decontare aprobat prin ordin al ministrului sanatatii, in conditiile legii.
___________
Punctul (3) a fost modificat prin punctul 10. din Ordin nr. 357/2011 incepand cu 05.05.2011.

(4) Medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice inclusi in Programul national de oncologie se prescriu, se elibereaza si se administreaza dupa cum urmeaza:
a) eliberarea medicamentelor oncologice se realizeaza astfel:
a.1) prin farmaciile cu circuit deschis aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, pentru formele farmaceutice cu administrare orala;
a.2) prin farmaciile cu circuit inchis din structura unitatilor sanitare aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, pentru formele farmaceutice cu administrare parenterala, incepand cu data la care se finalizeaza procedurile de achizitie publica. Pana la data finalizarii procedurii (nu mai tarziu de 31 martie 2011), eliberarea se face in aceleasi conditii ca medicamentele nominalizate la lit. a1);
b) prescrierea medicamentelor oncologice cu forme farmaceutice cu administrare intramusculara sau subcutanata se realizeaza in unitatile sanitare cu paturi sau in structuri sanitare ambulatorii care furnizeaza servicii de specialitate oncologie medicala, in conditiile legii;
c) prescrierea medicamentelor oncologice cu forme farmaceutice cu administrare intramusculara se face pe prescriptie medicala distincta pentru fiecare serie de tratament din cadrul unei luni. Prescrierea medicamentelor oncologice cu administrare subcutanata se face pe prescriptie medicala distincta, pentru o perioada de maximum o luna calendaristica;
d) pentru medicamentele oncologice cu administrare orala se intocmesc prescriptii medicale distincte;
e) administrarea medicamentelor oncologice cu forme farmaceutice cu administrare intramusculara sau subcutanata se realizeaza in structuri sanitare ambulatorii de specialitate oncologie medicala, conform recomandarii medicului oncolog prescriptor.
In vederea decontarii contravalorii medicamentelor specifice acordate in cadrul programului un exemplar al prescriptiei medicale ramane la medicul oncolog prescriptor, un alt exemplar ramane in farmacia cu circuit inchis care a eliberat medicamentele si un exemplar se depune la casa de asigurari de sanatate impreuna cu borderoul centralizator si factura.
___________
Punctul (4) a fost modificat prin punctul 10. din Ordin nr. 357/2011 incepand cu 05.05.2011.

(5) Pentru prescrierea medicamentelor si materialelor sanitare specifice care se elibereaza prin farmaciile cu circuit deschis, se vor completa prescriptii medicale distincte, utilizandu-se formularele de prescriptie medicala cu regim special prevazute in Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala. Pentru tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat se vor completa prescriptii medicale distincte pentru: medicamente antidiabetice orale, medicamente antidiabetice de tipul insulinelor si testele de automonitorizare si pentru medicamente antidiabetice orale si de tipul insulinelor si testelor de automonitorizare pentru tratamentul mixt al bolnavilor diabetici.
(6) Testele de automonitorizare a bolnavilor cu diabet zaharat insulinotratat se elibereaza prin farmaciile cu circuit deschis. Prescrierea acestora se face impreuna cu prescrierea tratamentului cu insulina, pe acelasi formular de prescriptie medicala, pe o perioada de maximum 3 luni. Numarul de teste de automonitorizare este de pana la 100 teste/luna pentru un copil cu diabet zaharat insulinodependent si pana la 100 teste pentru 3 luni pentru un adult cu diabet zaharat insulinotratat. Farmaciile sunt obligate sa asigure in termen de maximum 48 de ore testele prescrise pacientului, daca acestea nu exista in farmacie la momentul solicitarii. Decizia privind prescrierea unui numar mai mic de teste sau de a intrerupe acordarea testelor apartine medicului prescriptor.
Art. 32. - Eliberarea medicamentelor si materialelor sanitare prin farmaciile cu circuit inchis ale unitatilor sanitare se face pe baza de prescriptie medicala si/sau condica de medicamente, dupa caz. Pentru eliberarea medicamentelor specifice pentru tratamentul in ambulatoriu se utilizeaza formularele de prescriptie medicala cu regim special prevazute in Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala.
Art. 33. - Prescrierea si eliberarea medicamentelor antidiabetice, medicamentelor oncologice specifice si a medicamentelor specifice necesare tratamentului starii posttransplant in ambulatoriu, nominalizate prin ordin al ministrului sanatatii privind aprobarea pretului de decontare, se realizeaza astfel:
a) Tratamentul specific bolnavilor cu diabet zaharat se initiaza de catre medicul specialist diabetolog sau de catre medicul cu competenta/atestat in diabet si poate fi continuat pe baza scrisorii medicale de catre medicii desemnati. Medicii desemnati sunt medicii specialisti (medicina interna, medicina de familie), nominalizati de directia de sanatate la propunerea unitatii judetene pentru implementarea Programului national de diabet zaharat, in situatia in care exista un deficit de medici diabetologi, sau cu competenta in diabet, nutritie si boli metabolice la nivel judetean. Unitatea judeteana este formata din:
- coordonatorul local al programului, medici diabetologi sau cu competenta in diabet, nutritie si boli metabolice aflati in relatie cu casele de asigurari de sanatate;
- responsabilul programului de la nivelul directiei de sanatate;
- responsabilul programului de la nivelul casei de asigurari de sanatate.
Medicii de familie desemnati in situatia in care exista un deficit de medici diabetologi sau cu competenta in diabet, nutritie si boli metabolice la nivel judetean pot prescrie in baza scrisorii medicale numai medicamente ADO.
___________
Litera a) a fost modificata prin punctul 11. din Ordin nr. 357/2011 incepand cu 05.05.2011.

b) Tiazolidindionele si combinatiile acestora, eliberate la pret de decontare, se aproba de catre comisia de la nivelul caselor de asigurari de sanatate, la propunerea medicului diabetolog sau a medicului cu competenta/atestat in diabet, conform protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii. Initierea tratamentului cu tiazolidindione si combinatiile acestora pentru pacientii care indeplinesc criteriile de eligibilitate se face numai cu incadrarea in sumele alocate in acest sens.
c) Eliberarea dispozitivelor de administrare a insulinei (seringi, penuri si ace), precum si instruirea pacientului care isi administreaza insulina privind tehnica de administrare a insulinei si modalitatea de utilizare a seringii sau penului (unghiul sub care se introduce acul, rotatia locurilor de injectare, adancimea injectiei etc.) se fac de catre medicul diabetolog sau cu competenta/atestat. Informarea si instruirea pacientilor se vor face particularizat pentru fiecare tip de pen utilizat, in functie de insulina umana specifica prescrisa. Recuperarea dispozitivelor de administrare a insulinei se face prin cabinetele prin care acestea s-au distribuit si care vor respecta regulile de colectare si distrugere a deseurilor de aceasta natura.
d) Pentru tratamentul starii posttransplant in ambulatoriu, medicul specialist din centrele acreditate pentru activitatea de transplant si nominalizate prin ordin al ministrului sanatatii, care are in evidenta si monitorizeaza pacientii transplantati, elibereaza scrisoare medicala catre medicul prescriptor aflat in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate la care pacientul se afla in evidenta. Scrisoarea medicala are valabilitate pe o perioada maxima de 6 luni calendaristice. In situatia in care valoarea prescriptiei medicale este mai mare de 3.000 lei pe luna, aceasta se elibereaza in farmacie numai daca are aprobarea sefului centrului acreditat. Pentru urmatoarele DCI-uri: VORICONAZOLUM, VALGANCICLOVIRUM, EPOETINUM BETA si DARBOPOETINUM, prescrierea si eliberarea medicamentelor se fac numai cu aprobarea Agentiei Nationale de Transplant. Referatul de aprobare se completeaza de catre medicul specialist din centrele acreditate, care il transmite spre aprobare sefului centrului si, dupa caz, Agentiei Nationale de Transplant. In termen de doua zile acestia trimit un exemplar al referatului medicului care l-a transmis. Celalalt exemplar se inainteaza casei de asigurari de sanatate in vederea analizarii si validarii prescriptiei medicale in vederea decontarii. Pe baza referatului aprobat de comisie medicul va intocmi prescriptia medicala, cu obligativitatea mentionarii perioadei pentru care a facut prescrierea, perioada care poate fi de pana la maximum 90 de zile, respectiv 92 de zile, dupa caz, si o inmaneaza impreuna cu referatul asiguratului. Acesta il pastreaza pe toata perioada de valabilitate a referatului, pe care il prezinta farmaciei in vederea eliberarii medicamentelor.
___________
Litera d) a fost modificata prin punctul 11. din Ordin nr. 357/2011 incepand cu 05.05.2011.

e) Pentru tratamentul bolnavilor cu afectiuni oncologice initierea si continuarea tratamentului se fac de catre medicul oncolog sau hematolog, dupa caz.
f) In cadrul Programului national de oncologie, pentru urmatoarele DCI-uri: ERLOTINIBUM, IMATINIBUM, TRASTUZUMABUM, BEVACIZUMABUM, FLUDARABINUM, RITUXIMABUM, BORTEZOMIBUM, ALEMTUZUMABUM, CETUXIMABUM, SUNITINIBUM, SORAFENIBUM, DASATINIBUM, PEMETREXEDUM initierea si continuarea tratamentului se fac numai cu aprobarea comisiei de la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, iar pentru urmatoarele DCI-uri: PEGFILGRASTIMUM, INTERFERONUM ALFA 2b si INTERFERONUM ALFA 2a initierea si continuarea tratamentului se fac numai cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurari de sanatate, in baza documentelor si referatului de aprobare transmis catre acestea de catre medicul prescriptor.
g) Medicamentele prevazute la lit. f), pentru care initierea si continuarea tratamentului se fac numai cu aprobarea comisiei de la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, respectiv a comisiei de la nivelul casei de asigurari de sanatate, se elibereaza la nivelul farmaciilor cu circuit inchis ale unitatilor sanitare/farmaciilor cu circuit deschis aflate in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate. Pentru medicamentele oncologice specifice care se elibereaza prin farmaciile cu circuit deschis, medicul prescriptor intocmeste prescriptia medicala cu obligativitatea mentionarii perioadei pentru care a facut prescrierea, pe care o inmaneaza bolnavului impreuna cu copia referatului aprobat; pentru eliberarea acestora bolnavul prezinta farmaciei cu circuit deschis prescriptia medicala si copia referatului. Pacientul pastreaza copia referatului de aprobare pe toata perioada de valabilitate a acestuia. Pentru asigurarea continuitatii si eficientei tratamentului, bolnavul va ramane in evidenta medicului care a initiat schema de tratament pe toata perioada efectuarii acesteia. In cazuri justificate, in care bolnavul se adreseaza unui alt medic oncolog sau hematolog decat cel care a intocmit referatul, medic aflat in relatie contractuala cu o casa de asigurari de sanatate, bolnavul se poate transfera numai cu aprobarea casei de asigurari de sanatate cu care medicul respectiv se afla in relatie contractuala.
h) comisia de la nivelul casei de asigurari de sanatate care aproba initierea si continuarea tratamentului cu medicamentele prevazute la lit. f) este formata din: un reprezentant al directiei de sanatate publica, un reprezentant al casei de asigurari de sanatate si medicul coordonator al programului.
i) Pentru urmatoarele DCI-uri: INTERFERONUM BETA 1a, INTERFERONUM BETA 1b, GLATIRAMER ACETAT, NATALIZUMABUM, initierea tratamentului bolnavilor cu scleroza multipla se face numai cu aprobarea comisiei de la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
j) Pentru DCI-ul DEFERASIROXUM din Programul national de diagnostic si tratament pentru boli rare, initierea si continuarea tratamentului se fac numai cu aprobarea comisiei de la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
k) Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele sunt de pana la 30, respectiv 31 de zile, dupa caz, cu exceptia medicamentelor specifice tratamentului bolnavilor cu diabet zaharat, cu afectiuni oncologice, cu infectie HIV/SIDA, cu scleroza multipla si pentru stari posttransplant, cuprinsi in programul national cu scop curativ pentru care perioada poate fi de pana la 90, respectiv 92 de zile, dupa caz. Pentru persoanele cu infectie HIV/SIDA, la initierea/modificarea schemei de tratament, prescrierea medicamentelor specifice se va face pentru o perioada de pana la 30, respectiv 31 de zile, dupa caz. Pentru bolnavii cu afectiuni oncologice si bolnavii cu scleroza multipla, la stabilirea perioadei de prescriere se vor avea in vedere starea bolnavului la momentul prescrierii si prognosticul bolii.
___________
Litera k) a fost modificata prin punctul 3. din Ordin nr. 272/2012 incepand cu 03.04.2012.


CAPITOLUL V
RESPONSABILITATILE/OBLIGATIILE SPECIFICE IN DERULAREA PROGRAMELOR NATIONALE DE SANATATE

Art. 34. - Unitatile sanitare prin care se deruleaza programe au urmatoarele responsabilitati:
a) raspund de utilizarea fondurilor primite potrivit destinatiei aprobate;
b) dispun masurile necesare in vederea asigurarii realizarii obiectivelor programului;
c) raspund de organizarea, monitorizarea si buna desfasurare a activitatilor medicale din cadrul programelor de sanatate;
d) organizeaza evidenta bolnavilor care beneficiaza de medicamente si/sau de materiale sanitare specifice prescrise si eliberate in cadrul programelor, precum si de servicii de supleere renala, dupa caz, prin inregistrarea la nivel de pacient, in format electronic, a urmatorului set minim de date: CNP bolnav, diagnostic specific concordant cu programul, medicul curant (cod parafa), medicamentele eliberate, cantitatea si valoarea de decontat, conform schemei terapeutice prescrise, cu respectarea protocoalelor;
e) raspund de raportarea corecta si la timp a datelor catre casele de asigurari de sanatate;
f) transmit caselor de asigurari de sanatate raportari lunare, trimestriale (cumulat de la inceputul anului) si anuale, in primele 10 zile lucratoare ale lunii urmatoare incheierii perioadei pentru care se face raportarea, cuprinzand indicatorii fizici si de eficienta, precum si valoarea medicamentelor si a materialelor sanitare consumate pentru tratamentul bolnavilor, valoarea serviciilor de supleere renala, corespunzatoare programelor finantate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
g) transmit caselor de asigurari de sanatate prescriptiile medicale in baza carora s-au eliberat medicamentele specifice pentru tratamentul in ambulatoriu, insotite de borderourile centralizatoare distincte;
h) indicatorii de eficienta reprezinta costul mediu/bolnav tratat si se calculeaza ca raport intre valoarea medicamentelor si/sau a materialelor sanitare specifice consumate pentru tratamentul bolnavilor si numarul de bolnavi beneficiari in cadrul fiecarui program, iar pentru serviciile de supleere renala, ca raport intre cheltuielile pentru serviciile de supleere renala si numarul de bolnavi dializati;
i) raspund de modul de organizare a contabilitatii, a evidentelor tehnico-operative, de utilizarea sumelor potrivit destinatiilor aprobate, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, precum si de exactitatea si realitatea datelor raportate caselor de asigurari de sanatate;
j) raspund de gestionarea eficienta a mijloacelor materiale si banesti si de organizarea evidentelor contabile a cheltuielilor pentru fiecare program si pe paragrafele si subdiviziunile clasificatiei bugetare, atat pentru bugetul aprobat, cat si in executie.
Pentru nerespectarea responsabilitatilor in derularea programelor nationale de sanatate se vor aplica sanctiuni similare sanctiunilor prevazute in Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, aprobat conform legii pentru serviciilor medicale.
Art. 35. -
(1) Casele de asigurari de sanatate, prin directiile si structurile implicate in derularea programelor nationale de sanatate, au urmatoarele responsabilitati:
a) raspund de asigurarea, urmarirea si controlul utilizarii fondurilor alocate pentru derularea programelor;
b) realizeaza analiza si monitorizarea derularii programelor prin indicatorii fizici si de eficienta realizati transmisi de unitatile sanitare;
c) realizeaza validarea facturilor depuse in vederea decontarii, in termen de 30 de zile de la depunerea documentelor justificative;
d) raporteaza Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, lunar, trimestrial (cumulat de la inceputul anului) si anual, in primele 15 zile lucratoare ale lunii urmatoare perioadei pentru care se face raportarea, sumele alocate de acestea pentru fiecare program de sanatate, sumele utilizate de unitatile sanitare si farmaciile cu circuit deschis care deruleaza programe, precum si indicatorii fizici si de eficienta realizati, conform machetelor prevazute la art. 9;
e) evalueaza si fundamenteaza, in raport cu numarul de pacienti eligibili, fondurile necesare pentru asigurarea tratamentului cu medicamentele care sunt aprobate la nivelul comisiilor de la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si de la nivelul caselor de asigurari de sanatate;
f) analizeaza si valideaza prescriptiile medicale eliberate in farmaciile cu circuit deschis in cadrul programelor, in vederea decontarii, pe baza referatelor de aprobare aflate in evidenta caselor de asigurari de sanatate;
g) monitorizeaza consumul total de medicamente eliberate prin farmaciile cu circuit deschis in cadrul programelor, cu evidente distincte pentru DCI-urile aprobate prin comisii, in limita fondurilor stabilite cu aceasta destinatie si comunicate comisiilor de experti;
h) analizeaza si valideaza in vederea decontarii investigatiilor medicale paraclinice efectuate si raportate in cadrul programelor/subprogramelor nationale de sanatate de catre furnizorii de servicii medicale paraclinice;
i) controleaza trimestrial modul de utilizare a fondurilor alocate si analizeaza indicatorii prezentati;
j) realizeaza controlul incrucisat al examenelor bacteriologice si radiologice efectuate bolnavilor cu tuberculoza si raportate in cadrul Subprogramului de tratament al bolnavilor cu tuberculoza, respectiv dozarile hemoglobinei glicozilate efectuate bolnavilor cu diabet zaharat si raportate in cadrul Programului national de diabet zaharat, cu aceleasi investigatii efectuate si decontate pentru acesti bolnavi din fondurile alocate pentru alte tipuri de asistenta medicala;
k) incheie si deruleaza contracte cu ofertantii desemnati castigatori ai procedurilor de achizitie publica organizate la nivel national de Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;
l) repartizeaza unitatilor sanitare fondurile destinate derularii programelor nationale de sanatate in functie de indicatorii fizici si de eficienta realizati comparativ cu cei prevazuti, precum si de stocurile existente.
(2) In relatiile contractuale cu furnizorii de medicamente, casele de asigurari de sanatate au si urmatoarele obligatii:
a) sa incheie contracte de furnizare de medicamente si de materiale sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul in ambulatoriu al bolnavilor inclusi in unele programe nationale de sanatate cu scop curativ numai cu furnizorii de medicamente autorizati si evaluati conform reglementarilor legale in vigoare si sa faca publice, in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data incheierii contractelor, prin afisare pe pagina web, lista acestora si valoarea orientativa de contract pentru informarea asiguratilor; sa actualizeze pe perioada derularii contractelor, prin afisare pe pagina web si la sediul casei de asigurari de sanatate, modificarile intervenite in lista acestora si a valorii orientative de contract, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data incheierii actelor aditionale;
b) sa urmareasca lunar evolutia consumului de medicamente si de materiale sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul in ambulatoriu al bolnavilor inclusi in unele programe nationale de sanatate cu scop curativ, comparativ cu fondul alocat cu aceasta destinatie, luand masurile ce se impun.
Art. 36. - Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, prin directiile de specialitate, are urmatoarele responsabilitati:
a) raspunde de asigurarea, urmarirea, evidentierea si controlul utilizarii fondurilor alocate pentru derularea programelor;
b) realizeaza monitorizarea derularii subprogramelor prin indicatorii fizici si de eficienta realizati;
c) trimestrial si anual, intocmeste un raport de analiza comparativa a indicatorilor prevazuti fata de cei realizati;
d) raporteaza Ministerului Sanatatii modul de utilizare a sumelor transferate din bugetul acestuia in bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
e) transmite trimestrial, in maximum 30 de zile de la data incheierii trimestrului, Serviciului programe de sanatate din cadrul Ministerului Sanatatii indicatorii fizici si de eficienta realizati pentru fiecare program national de sanatate;
f) colaboreaza cu comisiile de experti de la nivel national, numite prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, pentru implementarea programelor nationale de sanatate cu scop curativ;
g) organizeaza, impreuna cu Ministerul Sanatatii, proceduri de achizitie publica la nivel national pentru realizarea obiectivelor si activitatilor cuprinse in cadrul unor programe nationale de sanatate finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.
Art. 37. -
(1) In relatiile contractuale cu casele de asigurari de sanatate pentru eliberarea medicamentelor si materialelor sanitare specifice unor programe nationale de sanatate, respectiv Programul national de diabet zaharat, Programul national de oncologie, Programul national de diagnostic si tratament pentru boli rare (mucoviscidoza, scleroza laterala amiotrofica, epidermoliza buloasa, Sindromul Prader-Willi) si Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana (tratamentul starii posttransplant), furnizorii de medicamente evaluati, selectati si aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate pentru furnizare de medicamente cu si fara contributie personala, au obligatiile prevazute in Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, precum si urmatoarele obligatii:
a) sa se aprovizioneze continuu cu medicamentele corespunzatoare DCI-urilor prevazute in lista C - sectiunea C2 din Hotararea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prioritate cu medicamentele al caror pret pe unitatea terapeutica este mai mic sau egal cu pretul de decontare.
b) sa verifice daca au fost respectate conditiile prevazute in normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate cu privire la eliberarea prescriptiilor medicale pentru materialele sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul in ambulatoriu al bolnavilor inclusi in unele programe nationale de sanatate cu scop curativ;
c) sa transmita caselor de asigurari de sanatate datele solicitate, utilizand Sistemul informatic unic integrat. In situatia in care se utilizeaza un alt sistem informatic, acesta trebuie sa fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat, caz in care furnizorii sunt obligati sa asigure confidentialitatea in procesul de transmitere a datelor. Incepand cu data implementarii sistemului de raportare in timp real, acesta va fi utilizat de furnizorii de medicamente evaluati pentru indeplinirea acestei obligatii;
d) sa intocmeasca si sa prezinte caselor de asigurari de sanatate documentele necesare in vederea decontarii medicamentelor si a materialelor sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul in ambulatoriu al bolnavilor inclusi in unele programe nationale de sanatate cu scop curativ - factura, borderou-centralizator, prescriptii medicale, cu inscrierea numarului de ordine al bonului fiscal si a datei de emitere a acestora, pe baza carora au fost eliberate medicamentele si materialele sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul in ambulatoriu al bolnavilor inclusi in unele programe nationale de sanatate cu scop curativ; sumele prevazute in factura pentru medicamentele si materialele sanitare din documentele justificative insotitoare, prezentate caselor de asigurari de sanatate de furnizorii de medicamente in vederea decontarii acestora, trebuie sa corespunda cu datele raportate;
e) sa respecte modul de eliberare a medicamentelor si modul de eliberare a materialelor sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul in ambulatoriu al bolnavilor inclusi in unele programe nationale de sanatate cu scop curativ, in conditiile reglementarilor legale in vigoare;
f) sa transmita zilnic caselor de asigurari de sanatate, in format electronic, situatia medicamentelor si materialelor sanitare eliberate conform formularelor de raportare aprobate prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate; nerespectarea nejustificata a acestei obligatii pe perioada derularii contractului conduce la rezilierea acestuia la a patra constatare.
g) sa elibereze medicamente, materiale sanitare, la nivelul pretului de decontare aprobat prin ordin al ministrului sanatatii, fara a incasa contributie personala pentru acestea de la asigurati.
(2) In relatiile contractuale cu casele de asigurari de sanatate, furnizorii de servicii medicale paraclinice pentru unele programe/subprograme nationale de sanatate cu scop curativ evaluati, selectati si aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate pentru furnizare de servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile paraclinice au obligatiile prevazute in Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, precum si urmatoarele obligatii:
a) sa informeze asiguratii cu privire la obligatiile furnizorului de servicii medicale paraclinice in cadrul unor programe nationale de sanatate si ale asiguratului referitoare la actul medical;
b) sa efectueze investigatiile medicale paraclinice astfel:
- dozarea hemoglobinei glicozilate numai in baza biletului de trimitere, care este formular cu regim special utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, cu conditia ca medicul diabetolog care a eliberat biletul de trimitere sa se afle in relatie contractuala cu aceeasi casa de asigurari de sanatate cu care se afla in relatie contractuala furnizorul de servicii medicale paraclinice;
- investigatia PET-CT numai in baza deciziei de aprobare emisa de comisia de experti de la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate;
c) sa transmita rezultatul investigatiilor paraclinice:
- pentru dozarea hemoglobinei glicozilate la bolnavi cu diabet zaharat, medicului care a facut recomandarea (transmiterea rezultatelor se poate face si prin intermediul asiguratului);
- pentru investigatiile PET-CT, medicului care a facut recomandarea (transmiterea rezultatelor se poate face si prin intermediul asiguratului) si, periodic, cel putin o data pe luna, Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
d) sa transmita lunar, odata cu raportarea, in vederea decontarii serviciilor medicale paraclinice efectuate conform contractului, un borderou centralizator cuprinzand evidenta biletelor de trimitere/deciziilor de aprobare aferente serviciilor paraclinice raportate; borderoul centralizator este document justificativ care insoteste factura;
e) sa utilizeze Sistemul informatic unic integrat. In situatia in care se utilizeaza un alt sistem informatic acesta trebuie sa fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat, caz in care furnizorii sunt obligati sa asigure confidentialitatea in procesul de transmitere a datelor.


CAPITOLUL VI
CONTROLUL DERULARII PROGRAMELOR NATIONALE DE SANATATE

Art. 38. -
(1) Furnizorii au obligatia de a pune la dispozitia organelor de control ale caselor de asigurari de sanatate toate documentele justificative care atesta furnizarea serviciilor efectuate si raportate in relatia contractuala cu casele de asigurari de sanatate, respectiv toate documentele justificative privind sumele decontate din fond.
(2) Refuzul furnizorilor de a pune la dispozitia organelor de control toate documentele justificative care atesta furnizarea serviciilor raportate in relatia contractuala cu casele de asigurari de sanatate, respectiv toate documentele justificative privind sumele decontate din fond, conform solicitarii scrise a organelor de control in ceea ce priveste documentele si termenele de punere la dispozitie a acestora, se sanctioneaza conform legii si poate conduce la rezilierea de plin drept a contractului de furnizare de servicii.
(3) Controlul indicatorilor din programele de sanatate va urmari, in principal, urmatoarele obiective:
a) incadrarea in bugetul aprobat, precum si modul in care fondurile alocate au fost utilizate potrivit destinatiilor stabilite pentru realizarea obiectivelor propuse in programul respectiv;
b) respectarea de catre persoanele implicate a responsabilitatilor legate de derularea programelor de sanatate;
c) realitatea indicatorilor raportati;
d) acuratetea si validarea datelor colectate si raportate;
e) eventuale disfunctionalitati in derularea programelor.
Art. 39. - In urma fiecarui control se va intocmi un raport care va fi analizat cu persoanele responsabile de derularea programelor respective, in vederea remedierii eventualelor disfunctionalitati, urmand ca in termen de 30 de zile sa se stabileasca rezultatele finale ale controlului. In cazul in care casa de asigurari de sanatate identifica probleme ce nu pot fi solutionate la nivel local, acestea vor fi transmise spre solutionare Directiei control din cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
Art. 40. - Pentru anul 2011, respectiv 2012 controlul anual se va efectua pana la data de 15 februarie 2012, respectiv 15 februarie 2013.


CAPITOLUL VII
BUGETUL ALOCAT PROGRAMELOR NATIONALE DE SANATATE APROBATE PENTRU ANUL 2011


         
  - mii lei -
  Denumirea programelor nationale de sanatate Credite de angajament aprobate in anul 2011 Total credite bugetare aprobate in anul 2011, din care: Din transferuri din bugetul Ministerului Sanatatii catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
  1 2 3 4
  I. Programe nationale de sanatate cu scop curativ, din care: 3.553.664,00 2.627.264,00 1.185.529,00
  1. Programul national de boli transmisibile, din care: 248.996,00 213.040,91 97,00
  1.1. Subprogramul de tratament al persoanelor cu infectie HIV/SIDA, si tratamentul postexpunere 235.080,00 201.429,00  
  1.2. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoza 13.916,00 11.611,91 97,00
  2. Programul national de boli cardiovasculare*)   37.268,07 37.268,07
  3. Programul national de oncologie 1.259.628,31 824.988,83 336.963,00
  3.1. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice, din care: 1.249.628,31 814.988,83 326.963,00
  - medicamente eliberate in anul 2010 309.132,31    
  3.2. Subprogramul de monitorizare a evolutiei bolii la pacientii cu afectiuni oncologice prin PET - CT 10.000,00 10.000,00 10.000,00
  4. Program national de tratament al surditatii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear si proteze auditive) 5.560,00 5.269,35 5.269,35
  5. Program national de diabet zaharat, din care: 923.590,03 480.241,58 432.205,58
  - medicamente eliberate in anul 2010 188.909,15    
  - materiale sanitare eliberate in anul 2010 28.224,88    
  6. Programul national de diagnostic si tratament pentru boli rare 170.055,25 179.544,00 179.544,00
  - medicamente eliberate in anul 2010 361,25    
  7. Programul national de diagnostic si tratament al sepsisului sever*)   8.136,00 8.136,00
  8. Programul national de boli endocrine 4.833,00 3.950,73  
  9. Programul national de ortopedie 32.871,37 31.127,90  
  10. Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana 75.092,41 66.046,00 66.046,00
  - medicamente eliberate in anul 2010 9.046,41    
  11. Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficienta renala cronica 656.303,00 656.303,00  
  12. Programul national de terapie intensiva a insuficientei hepatice 1.347,63 1.347,63  
  Sume retinute in total programe nationale de sanatate cu scop curativ 45.537,00    
  Programul pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor**) 129.850,00 120.000,00 120.000,00
*) Creditele bugetare alocate Programului national de boli cardiovasculare, in suma de 37.268,07 mii lei, si cele alocate Programului national de diagnostic si tratament al sepsisului sever, in suma de 8.136 mii lei, se utilizeaza pentru stingerea obligatiilor de plata inregistrate la 31 decembrie 2010.
**) In fondurile aferente Programului national privind asigurarea serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de sanatate, aprobate in anexa nr. 10/07 la Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, sunt cuprinse si:
- suma de 120.000 mii lei aferenta Programului pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor, care se regaseste la paragraful «Medicamente cu si fara contributie personala» in cadrul creditelor bugetare;
- suma de 129.850 mii lei aferenta Programului pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor, care se regaseste la paragraful «Medicamente cu si fara contributie personala» in cadrul creditelor de angajament.

BUGETUL ALOCAT PROGRAMELOR NATIONALE DE SANATATE APROBATE PENTRU ANUL 2012

         
  - mii lei -
  Denumirea programelor nationale de sanatate Credite de angajament aprobate in anul 2012 Total credite bugetare aprobate in anul 2012, din care: din transferuri din bugetul Ministerului Sanatatii catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
  I. Programul national de sanatate cu scop curativ, din care: 2.686.449,00 2.686.449,00 1.191.684,00
  1. Programul national de boli transmisibile, din care: 248.994,00 248.994,00  
  1.1. Subprogramul de tratament al persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere 235.080,00 235.080,00  
  1.2. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoza 13.914,00 13.914,00  
  2. Programul national de oncologie, din care: 836.631,00 836.631,00 361.977,00
  2.1. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice 826.631,00 826.631,00 351.977,00
  2.2. Subprogramul de monitorizare a evolutiei bolii la pacientii cu afectiuni oncologice prin PET - CT 10.000,00 10.000,00 10.000,00
  3. Programul national de tratament al surditatii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear si proteze auditive) 6.900,00 6.900,00 6.900,00
  4. Programul national de diabet zaharat 419.625,00 419.625,00 361.977,00
  5. Programul national de diagnostic si tratament pentru boli rare 191.830,00 191.830,00 191.830,00
  6. Programul national de boli endocrine 3.951,00 3.951,00  
  7. Programul national de ortopedie 32.870,00 32.870,00  
  8. Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana 67.000,00 67.000,00 67.000,00
  9. Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficienta renala cronica 675.300,00 675.300,00  
  10. Programul national de terapie intensiva a insuficientei hepatice 1.348,00 1.348,00  
  11. Programul national de depistare precoce activa a afectiunilor oncologice*) 72.000,00 72.000,00 72.000,00
  12. Programul pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor**) 130.000,00 130.000,00 130.000,00
*) Suma de 72.000 mii lei aferenta «Programului national de depistare precoce activa a afectiunilor oncologice» se regaseste la paragraful «Spitale generale» si este cuprinsa in fondurile aferente «Programului national privind asigurarea serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de sanatate», aprobate in anexa nr. 10/07 la Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011.
**) Suma de 130.000 mii lei aferenta «Programului pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor» se regaseste la paragraful «Medicamente cu si fara contributie personala» si este cuprinsa in fondurile aferente «Programului national privind asigurarea serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de sanatate», aprobate in anexa nr. 10/07 la Legea nr. 293/2011.

___________
Titlul tabel a fost introdus prin punctul 2. din Ordin nr. 143/2012 incepand cu 21.02.2012.
___________
CAPITOLUL VII a fost modificat prin punctul 2. din Ordin nr. 1755/2011 incepand cu 29.12.2011.


CAPITOLUL VIII
STRUCTURA PROGRAMELOR NATIONALE DE SANATATE APROBATE PENTRU ANII 2011 SI 2012

I. PROGRAME NATIONALE DE SANATATE CU SCOP CURATIV
1. Programul national de boli transmisibile:
1.2. Subprogramul de tratament a persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere;
1.3. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoza.
2. Programul national de boli cardiovasculare: *)
2.2. Subprogramul de tratament al pacientilor cu afectiuni cardiovasculare;
2.3. Subprogramul de tratament invaziv al infarctului miocardic acut.
___________
Nota: *) Sumele alocate prin transferuri din bugetul Ministerului Sanatatii in bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate se utilizeaza pentru stingerea obligatiilor de plata neachitate pana la data 31 decembrie 2010.

3. Programul national de oncologie:
3.1. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice;
3.2. Subprogramul de monitorizare a evolutiei bolii la pacientii cu afectiuni oncologice prin PETCT
4. Programul national de tratament al surditatii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear si proteze auditive).
5. Programul national de diabet zaharat;
6. Programul national de diagnostic si tratament pentru boli rare
7. Programul national de diagnostic si tratament al sepsisului sever *)
___________
Nota: *) Sumele alocate prin transferuri din bugetul Ministerului Sanatatii in bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate se utilizeaza pentru stingerea obligatiilor de plata neachitate pana la data 31 decembrie 2010.

8. Programul national de boli endocrine;
9. Programul national de ortopedie;
10. Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana;
11. Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficienta renala cronica;
12. Programul national de terapie intensiva a insuficientei hepatice.
II. PROGRAMELE NATIONALE DE SANATATE PROFILACTICE
Programul national de depistare precoce activa a afectiunilor oncologice
1.1. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin;
1.2. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului mamar;
1.3. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului colorectal.
I. PROGRAME NATIONALE DE SANATATE CU SCOP CURATIV
1. Programul national de boli transmisibile
Obiective:
a) tratamentul persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere;
b) tratamentul bolnavilor cu tuberculoza.
1.1. Subprogramul de tratament a persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere
Activitati:
asigurarea in spital si in ambulatoriu a medicamentelor antiretrovirale si pentru infectiile asociate, necesare tratamentului bolnavilor HIV/SIDA si postexpunere (profesionala si verticala);
Criterii de eligibilitate pentru tratamentul cu ARV:
1. Pentru bolnavii cu infectie HIV/SIDA:
a) criterii de includere:
a1) infectie HIV simptomatica;
a2) infectie HIV asimptomatica + criterii imunologice;
a3) infectie HIV asimptomatica + criterii virusologice;
a4) limfocite CD4 < 350/mmc;
a5) limfocite CD4 > 350/mmc, dar cu o rata mare de scadere;
a6) nivelul incarcaturii virale (RNA-HIV plasmatic) peste 100.000 copii/ml;
a7) nivelul incarcaturii virale (RNA-HIV plasmatic) < 100.000 copii/ml, dar cu o rata mare de crestere.
b) criterii de excludere:
b1) stadiul de SIDA terminal;
b2) infectii oportuniste acute la initierea terapiei specifice;
b3) alte tratamente instituite cu potential toxic medular, neurotoxic, hepatotoxic;
b4) tulburari digestive severe: tulburari de deglutitie, varsaturi si diaree incoercibile;
b4) convulsii greu de controlat;
b5) hematologice: Hb < 9 g/dl; neutrofile < 750/mmc;
b6) creatinina (pentru valori mai mari ale creatininei serice se impune reducerea dozelor de ARV pe baza calcularii clearence-ului creatininei urinare);
b7) ALT > 3 x N;
b8) bilirubinemie > 3 x N;
b9) amilazemie > N;
b10) imposibilitatea asigurarii de catre bolnav a aderentei si compliantei la tratament.
2. Pentru pacientii postexpunere:
a) gravide HIV-pozitive si nou-nascuti pana la varsta de 6 saptamani;
b) expuneri profesionale accidentale.
Indicatori de evaluare:
1) indicatori fizici:
a) numar de persoane infectate HIV/SIDA tratate: 8.000;
b) numar de persoane postexpunere tratate: 350;
2) indicatori de eficienta:
a) cost mediu/bolnav HIV/SIDA tratat/an: 29.350 lei;
___________
Litera a) a fost modificata prin punctul 4. din Ordin nr. 272/2012 incepand cu 03.04.2012.

b) cost mediu/persoana tratata postexpunere/an: 800 lei;
Natura cheltuielilor subprogramului: cheltuieli pentru medicamente antiretrovirale si pentru infectii asociate;
Unitati care deruleaza subprogramul:
a) Institutul National de Boli Infectioase "Prof. dr. Matei Bals" Bucuresti;
b) Spitalul de Boli Infectioase si Boli Tropicale "Victor Babes";
c) unitati sanitare cu sectii sau compartimente care au in competenta tratarea bolnavilor HIV/SIDA;
d) unitati sanitare cu sectii sau compartimente care au in competenta tratarea bolnavilor HIV/SIDA, apartinand ministerelor cu retea sanitara proprie;
e) unitatile sanitare care au in structura centrele regionale HIV/SIDA.
1.2. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoza
Activitati:
a) asigurarea medicamentelor specifice, in spital si in ambulatoriu, pentru tratamentul tuberculozei
b) asigurarea materialelor sanitare specifice pentru examene bacteriologice si radiologice. Numarul examenelor specifice bolnavilor cu tuberculoza inclusi in subprogram este prevazut in Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de implementare a Programului national de control al tuberculozei.
Criterii de eligibilitate:
- pacienti cu tuberculoza pulmonara sau extrapulmonara, confirmati ori nu bacteriologic, la care medicul pneumolog sau, pentru tuberculoza extrarespiratorie, specialistul de organ din judete a decis initierea unui tratament antituberculos;
Indicatori de evaluare:
1) indicatori fizici:
- numarul de bolnavi de tuberculoza tratati: 34.000;
2) indicatori de eficienta:
- cost mediu/bolnav de tuberculoza tratat/an: 409,23 lei.
___________
Paragraful a fost modificat prin punctul 5. din Ordin nr. 272/2012 incepand cu 03.04.2012.

Natura cheltuielilor subprogramului:
a) cheltuieli pentru medicamente specifice;
b) cheltuieli pentru materiale sanitare specifice pentru examenele bacteriologice si radiologice
Unitati care deruleaza subprogramul:
a) Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. dr. Marius Nasta" Bucuresti;
b) reteaua de pneumoftiziologie (spitale TBC, dispensare TBC, sanatorii TBC, sectii, preventorii);
c) unitati sanitare apartinand ministerelor cu retea sanitara proprie.
2. Programul national de boli cardiovasculare: *)
2.1. Subprogramul de tratament al pacientilor cu afectiuni cardiovasculare;
2.2. Subprogramul de tratament invaziv al infarctului miocardic acut.
___________
Nota: *) Sumele alocate prin transferuri din bugetul Ministerului Sanatatii in bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate se utilizeaza pentru stingerea obligatiilor de plata neachitate pana la data 31 decembrie 2010.

3. Programul national de oncologie
Obiective:
a) Tratamentul pacientilor cu afectiuni oncologice;
b) Monitorizarea evolutiei bolii la pacientii cu afectiuni oncologice.
Structura:
3.1. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice;
Activitati:
- asigurarea tratamentului specific bolnavilor cu afectiuni oncologice: citostatice, imunomodulatori, hormoni, factori de crestere si inhibitori de osteoclaste in spital si in ambulatoriu.
Criterii de eligibilitate:
1) includerea in subprogram: dupa stabilirea diagnosticului de boala neoplazica si stadializarea extensiei tumorale, conform procedurilor recomandate de ghidurile si tratatele nationale si internationale recunoscute;
2) excluderea din subprogram: dupa epuizarea dozelor de citostatice recomandate sau a timpului de acordare a tratamentului sau la solicitarea bolnavului, dupa caz;
3) reincluderea in subprogram: la constatarea recidivei sau a progresiei bolii stabilizate, cand pacientul necesita reinstituirea tratamentului antineoplazic.
Indicatori de evaluare:
1) indicatori fizici:
- numar de bolnavi tratati: 96.955;
2) indicatori de eficienta:
- cost mediu/bolnav tratat/an: 9.700,34 lei.
___________
Linia a fost modificata prin punctul 6. din Ordin nr. 1426/2011 incepand cu 13.10.2011.

Natura cheltuielilor programului:
a) cheltuieli pentru medicamente specifice (citostatice, imunomodulatori, hormoni, factori de crestere, inhibitori de osteoclaste).
Unitati care deruleaza programul:
a) Institutul Oncologic "Prof. dr. Alexandru Trestioreanu" Bucuresti;
b) Institutul Oncologic "Prof. dr. I. Chiricuta" Cluj-Napoca;
c) Institutul Regional de Oncologie Iasi;
d) Institutul Regional de Oncologie Timisoara;
e) unitati sanitare care au in structura sectii, compartimente, ambulatorii de specialitate sau cabinete medicale, inclusiv unitati sanitare carora le sunt arondate ambulatorii/cabinete medicale de specialitate, dupa caz, ce au in competenta tratarea bolnavilor pentru afectiuni oncologice si oncohematologice;
f) unitati sanitare apartinand ministerelor cu retea sanitara proprie;
g) farmacii cu circuit deschis.
3.2. Subprogramul de monitorizare a evolutiei bolii la pacientii cu afectiuni oncologice prin PET-CT
Activitati:
- monitorizarea evolutiei bolii la pacientii cu afectiuni oncologice.
Criterii de eligibilitate:
1. Nodul pulmonar (nodul pulmonar solitar cu dimensiuni de peste 1 cm);
2. Carcinom pulmonar cu celule "non-small" NSCLC (stadializarea tumorilor pacientilor propusi pentru operatie, planificarea schemei terapeutice, evaluarea riscului de recidiva posttratament);
3. Carcinom pulmonar cu celule "small" SCLC (stadializare pretratament si evaluarea raspunsului la tratament in cazul maladiei localizate);
4. Cancerul colono-rectal [restadializarea cazurilor cu suspiciune de recidiva in urma unor rezultate alterate ale examenelor de laborator, cu investigatii imagistice neconcludente sau negative, stadializarea pacientilor cu leziuni metastatice operabile, stadializare preoperatorie (rect)];
5. Neoplazii ale capului si gatului (evaluarea urmelor reziduale ale bolii si/sau a recidivelor in urma unui examen imagistic neconcludent, stabilirea schemei terapeutice, stadializare);
6. Limfoame Hodgkin si non-Hodgkin, limfoame agresive raspandite in celulele sistemului imunitar (stadializarea tumorilor localizate, evaluarea precoce a raspunsului la terapie dupa 1 - 2 cicluri de tratament si la sfarsitul terapiei, restadializare in cazul unor posibile recaderi);
7. Melanom malign (leziuni metastatice cu indicatie chirurgicala, melanom cu limfonodul santinela pozitiv);
8. Neoplasm esofagian (stadializarea cazurilor cu indicatie chirurgicala, restadializarea in situatia unor posibile recaderi);
9. Neoplasm gastric (stadializarea cazurilor cu indicatie chirurgicala cu intentie de radicalitate, reevaluarea cazurilor operabile cu suspiciune de recidiva, cu investigatii radiologice neconcludente sau negative);
10. Neoplasm de pancreas (diferentiere tumori benigne/maligne, stadializarea cazurilor cu indicatie chirurgicala cu intentie de radicalitate si investigatii imagistice neconcludente, restadializarea cazurilor cu suspiciune de recidiva in urma unor rezultate alterate ale examenelor de laborator, cu investigatii imagistice neconcludente sau negative);
11. Neoplasm de ovar (stadializarea cazurilor cu leziuni metastatice operabile, restadializarea cazurilor cu suspiciune de recidiva in urma unor rezultate alterate ale examenelor de laborator - Ca 125 ridicat, cu investigatii imagistice neconcludente sau negative);
12. Neoplasm uterin (stabilirea schemei de tratament la pacientii cu patologie avansata local, restadializarea cazurilor cu suspiciune de recidiva in urma interventiei chirurgicale si/sau radioterapiei);
13. Neoplasm san (stadializarea tumorilor avansate local, stadializarea cazurilor cu leziuni metastatice operabile, restadializarea cazurilor cu suspiciune de recidiva in urma unor rezultate alterate ale examenelor de laborator, cu investigatii imagistice neconcludente sau negative);
14. Tiroida (identificarea recidivelor la pacientii cu nivel ridicat de tireoglobulina si I 131 negativ);
15. Tumori ale celulelor germinale (evaluarea raspunsului la tratament la finalul terapiei, evaluarea raspunsului precoce la tratament in cazul evaluarii initiale efectuate);
16. Osteosarcom, sarcom Ewing, tumori de parti moi (evaluarea initiala si evaluarea raspunsului la tratament);
17. GIST (evaluarea initiala si evaluarea raspunsului la tratament);
18. Tumori neuroendocrine (stadializare initiala si evaluarea raspunsului terapeutic);
19. Indicatii pediatrice:
a) limfoame: limfom Hodgkin (pentru aprecierea obtinerii remisiunii complete dupa tratament curativ, la pacientii cu masa tumorala reziduala evidentiata CT/RMN sau suspiciune clinica de recidiva si examen CT/RMN neconcludent), limfoame non-Hodgkin (de malignitate mare difuz, cu celula mare B, de manta, anaplazic cu celula mare, B, limfoblastic), tratate cu medicamente oncologice specifice aprobate de comisiile de experti ale Casei Nationale de Asigurari de Sanatate;
b) sarcoame si tumori de parti moi (osteosarcom si sarcom Ewing);
c) neuroblastom (evaluare diagnostica);
20. Localizarea carcinoamelor oculte la pacientii cu metastaze.
Recomandarea pentru examinarea PET/CT se va face cu aprobarea comisiei de experti a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
Indicatori de evaluare:
1) Indicatori fizici:
- numar de bolnavi: 2.500;
2) Indicatori de eficienta:
- cost/investigatie: 4.000 lei.
Natura cheltuielilor programului:
- servicii medicale paraclinice - investigatii PET-CT
Unitati care deruleaza programul:
a) Pozitron-Diagnosztika, Oradea;
b) Euromedic, Bucuresti.
4. Programul national de tratament al surditatii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear si proteze auditive)
Obiective:
- Tratamentul surditatii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear si proteze auditive.
Activitati:
- reabilitarea auditiva prin proteze auditive implantabile (implant cohlear si proteze auditive)
Criteriile de eligibilitate:
a) copii cu diagnostic cert de surditate;
b) adulti cu diagnostic cert de surditate.
Indicatori de evaluare:
1) indicatori fizici:
- numar de implanturi cohleare: 70;
- numar de proteze auditive BAHA: 15;
- numar de proteze auditive VIBRANT: 6;
2) indicatori de eficienta:
- cost mediu/implant cohlear: 90.000 lei;
- cost mediu/proteza auditiva BAHA: 23.500 lei;
- cost mediu/proteza auditiva VIBRANT: 41.250 lei.
___________
Paragraful a fost modificat prin punctul 6. din Ordin nr. 272/2012 incepand cu 03.04.2012.

Natura cheltuielilor subprogramului:
- cheltuieli cu materiale specifice: implante cohleare si proteze auditive implantabile.
Unitati care deruleaza subprogramul:
a) Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Functionala O.R.L. "Prof. dr. Dorin Hociota";
b) Spitalul Clinic Coltea Bucuresti;
c) Spitalul Clinic Municipal Timisoara;
d) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca;
e) Spitalul Clinic de Recuperare Iasi;
f) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures;
g) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Spiridon" Iasi;
h) Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "M. Curie".
5. Programul national de diabet zaharat
Obiective:
a) preventia secundara a diabetului zaharat [prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c)];
b) tratamentul medicamentos al pacientilor cu diabet zaharat;
c) automonitorizarea bolnavilor cu diabet zaharat insulinotratati.
Activitati:
1) evaluarea periodica a bolnavilor cu diabet zaharat prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c);
2) asigurarea tratamentului specific bolnavilor cu diabet zaharat: insulina si ADO;
3) asigurarea testelor de automonitorizare prin farmaciile cu circuit deschis, in vederea automonitorizarii persoanelor cu diabet zaharat insulinotratati.
Criterii de eligibilitate:
1) activitatea 1): bolnavi cu diabet zaharat, la recomandarea medicului de specialitate diabet, nutritie si boli metabolice;
2) activitatea 2):
a) pentru bolnavi beneficiari de insulina:
a.1) bolnavi cu diabet zaharat tip 1;
a.2) bolnavi cu diabet zaharat tip 2, care necesita tratament (temporar sau pe o durata nedefinita) cu insulina:
- atunci cand, sub tratamentul maximal cu ADO si respectarea riguroasa a dietei, hemoglobina A1c depaseste 7,5% (fac exceptie cazurile in care speranta de viata este redusa);
- cand tratamentul cu ADO este contraindicat;
- interventie chirurgicala;
- infectii acute;
- infectii cronice (de exemplu, TBC pulmonar);
- evenimente cardiovasculare acute (infarct miocardic angoroinstabil, AVC);
- alte situatii (intoleranta digestiva, stres);
- bolnave cu diabet gestational.
b) pentru bolnavii beneficiari de medicamente ADO:
b.1) lipsa echilibrarii la nivelul tintelor propuse exclusiv prin tratament nefarmacologic;
b.2) bolnavi cu diabet zaharat nou-descoperit cu glicemia a jeun > 180 mg/dl si/sau HbA1c >/= 8,0%.
3) activitatea 3: bolnavii cu diabet zaharat insulinotratati, la recomandarea medicului de specialitate diabet, nutritie si boli metabolice si a medicului cu competenta/atestat:
a) insulinoterapie in prize multiple sau cu insulinoterapie conventionala;
b) autoajustarea zilnica a dozelor de insulina in functie de automonitorizare.
Decizia de a intrerupe acordarea testelor de automonitorizare la bolnavii inclusi in Programul national de diabet zaharat apartine in integralitate medicului de specialitate diabet zaharat, nutritie si boli metabolice si poate fi adoptata in urmatoarele conditii:
a) lipsa de aderenta la programul de monitorizare si control medical de specialitate;
b) terapia cu infuzie continua cu insulina, nu isi dovedeste eficacitatea.
Indicatori de evaluare:
1) indicatori fizici:
a) numar de persoane cu diabet evaluate prin dozarea hemoglobinei glicozilate: 78.526;
___________
Litera a) a fost modificata prin punctul 13. din Ordin nr. 357/2011 incepand cu 05.05.2011.

b) numar de bolnavi cu diabet zaharat tratati: 590.059, din care:
c) numar bolnavi automonitorizati: 125.965, din care:
c.1) numar copii cu diabet zaharat insulinodependent automonitorizati: 2.500;
c.2) numar adulti cu diabet zaharat insulinodependent automonitorizati: 123.465.
___________
Litera c) a fost modificata prin punctul 7. din Ordin nr. 1426/2011 incepand cu 13.10.2011.

2) indicatori de eficienta:
a) cost/dozare de hemoglobina glicozilata: 19 lei;
b) cost mediu/bolnav cu diabet zaharat tratat/an: 1.004,31 lei;
___________
Litera b) a fost modificata prin punctul 8. din Ordin nr. 1426/2011 incepand cu 13.10.2011.

c) cost mediu/copil cu diabet zaharat insulinodependent automonitorizat/an: 1.440 lei, (100 teste/luna);
d) cost mediu/adult cu diabet zaharat insulinodependent/an: 480 lei (100 teste/3 luni).
Natura cheltuielilor programului:
a) cheltuieli pentru medicamente: insulina si antidiabetice orale;
b) cheltuieli pentru materiale sanitare: teste de automonitorizare
c) cheltuieli pentru efectuarea HbA1c.
Unitati care deruleaza programul:
a) Institutul National de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice "Prof. dr. N. Paulescu" Bucuresti;
b) unitati sanitare cu sectii/compartimente de profil, cabinete medicale de specialitate autorizate si evaluate in conditiile legii, aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate;
c) unitati sanitare apartinand ministerelor cu retea sanitara proprie;
d) furnizori de servicii medicale paraclinice aflati in relatie contractuala cu casa de asigurari pentru furnizarea serviciilor medicale paraclinice in ambulatoriu, pe baza contractelor incheiate in acest sens. Decontarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c) se face in functie de serviciile realizate, in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie la nivelul caselor de asigurari de sanatate. Recomandarea pentru efectuarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c) se face de catre medicii diabetologi, dar nu mai mult de 2 dozari/bolnav/an. Valabilitatea recomandarii este de maximum 90, respectiv 92 de zile calendaristice, dupa caz.
___________
Litera d) a fost modificata prin punctul 14. din Ordin nr. 357/2011 incepand cu 05.05.2011.

e) farmacii cu circuit deschis.
6. Programul national de diagnostic si tratament pentru boli rare
Obiectiv:
Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu unele boli rare
Activitati:
1) asigurarea, prin farmaciile cu circuit inchis, a tratamentului cu interferonum beta 1a, interferonum beta 1b, glatiramer acetat, natalizumabum pentru bolnavii cu scleroza multipla;
___________
Punctul 1) a fost modificat prin punctul 15. din Ordin nr. 357/2011 incepand cu 05.05.2011.

2) asigurarea, in spital si in ambulatoriu, prin farmaciile cu circuit inchis, a medicamentelor specifice pentru:
a) preventia si tratamentul accidentelor hemoragice ale bolnavilor cu hemofilie si tratamentul cu chelatori de fier pentru bolnavii cu talasemie;
b) tratamentul bolnavilor cu boli neurologice degenerative/inflamatorii (poliradiculonevrita primitiva, polineuropatie inflamatorie cronica demielinizanta);
c) tratamentul bolnavilor cu miastenia gravis;
d) tratamentul bolnavilor cu osteogeneza imperfecta;
e) tratamentul bolnavilor cu boala Fabry;
f) tratamentul bolnavilor cu boala Pompe;
g) tratamentul bolnavilor cu tirozinemie.
h) tratamentul bolnavilor cu mucopolizaharidoza tip II (sindromul Hunter);
___________
Litera h) a fost introdusa prin punctul 7. din Ordin nr. 272/2012 incepand cu 03.04.2012.

i) tratamentul bolnavilor cu mucopolizaharidoza tip I (sindromul Hurler);
___________
Litera i) a fost introdusa prin punctul 7. din Ordin nr. 272/2012 incepand cu 03.04.2012.

j) tratamentul bolnavilor cu afibrinogenemie congenitala;
___________
Litera j) a fost introdusa prin punctul 7. din Ordin nr. 272/2012 incepand cu 03.04.2012.

k) tratamentul bolnavilor cu sindrom de imunodeficienta primara.
___________
Litera k) a fost introdusa prin punctul 7. din Ordin nr. 272/2012 incepand cu 03.04.2012.

3) asigurarea, in spital, a tratamentului specific pentru bolnavii cu HTAP;
4) asigurarea, in ambulatoriu, prin farmaciile cu circuit deschis a medicamentelor specifice pentru:
a) tratamentul bolnavilor cu scleroza laterala amiotrofica;
b) tratamentul bolnavilor cu mucoviscidoza;
c) tratamentul bolnavilor cu epidermoliza buloasa;
d) tratamentul bolnavilor cu Sindrom Prader Willi.
Criterii de eligibilitate:
1) Scleroza multipla:
a) vor fi inclusi bolnavii:
a.1) cu forma recurent-remisiva si scor EDSS </= 5,5 (Avonex, Rebif, Betaferon, Extavia, Copaxone);
a.2) cu sindrom clinic izolat (CIS) cu imagistica sugestiva pentru scleroza multipla (IRM cerebrala si/sau medulara) si excluderea cu certitudine a unui alt diagnostic etiologic (Avonex, Betaferon, Extavia, Copaxone);
a.3) cu forma secundar progresiva si scor EDSS </= 6,5 (Betaferon, Extavia);
a.4) cu forma progresiva cu recaderi si scor EDSS </= 5,5 (Betaferon, Extavia, Rebif);
a.5) care nu au raspuns unei cure complete si adecvate de beta-interferon (indiferent de forma farmaceutica) sau glatiramer-acetat; pacientii trebuie sa fi avut cel putin o recidiva in anul precedent in timp ce se aflau in tratament si sa aiba cel putin 9 leziuni hiperintense T2 la IRM craniana sau cel putin 1 leziune evidentiata cu gadoliniu (Tysabri);
a.6) cu forma recurent-remisiva severa, cu evolutie rapida, definita prin 2 sau mai multe recidive care produc invaliditate intr-un an si cu 1 sau mai multe leziuni evidentiate cu gadoliniu la IRM craniana sau o crestere semnificativa a incarcarii leziunilor T2 comparativ cu un examen IRM anterior recent (Tysabri).
b) vor fi exclusi bolnavii:
b.1) cu reactii adverse greu de suportat;
b.2) cu imobilizare definitiva (scor EDSS 8);
b.3) care refuza tratamentul;
b.4) femei gravide sau care alapteaza;
b.5) aparitia unor afectiuni hematologice grave, hepatice grave sau alte boli asociate grave care ar putea fi influentate negativ de tratamentul specific sclerozei multiple.
c) criterii de schimbare a tratamentului cu un alt medicament imunomodulator:
c.1) agravarea constanta a starii clinice sub tratament;
c.2) aparitia de reactii secundare severe sau greu de tolerat sub tratament;
c.3) scaderea compliantei bolnavului sub un anumit tratament imunomodulator;
c.4) schimbarea formei clinice evolutive sub un anumit tratament imunomodulator;
c.5) aparitia tulburarilor depresive la pacienti tratati cu interferon (pot fi tratati cu Copaxone);
c.6) scaderea eficientei clinice sub tratament cu un imunomodulator de linia I (Avonex, Rebif, Betaferon, Extavia, Copaxone) si cel putin 2 recaderi in ultimul an necesita initierea tratamentului cu Tysabri (cu respectarea riguroasa a indicatiilor, contraindicatiilor, metodologiei de initiere si monitorizare specifice).
Eliberarea medicamentelor specifice se face in baza prescriptiilor medicale conform Registrului de tratament al bolnavilor cu scleroza multipla.
2) Hemofilia:
a) bolnavi cu hemofilie si boala von Willebrand, pentru tratamentul accidentelor hemoragice si urgenta;
b) bolnavi cu forma severa de boala, avand varste cuprinse intre 1 - 18 ani, pentru tratamentul profilactic al accidentelor hemoragice;
c) bolnavi cu hemofilie cu anchiloze care necesita interventie ortopedica si recuperare postoperatorie;
d) bolnavi cu interventii chirurgicale.
3) Talasemie majora:
a) bolnavi politransfuzati (> 20 transfuzii/an);
b) bolnavi cu hemosideroza secundara transfuziei.
4) Boli neurologice degenerative/inflamatorii (poliradiculonevrita primitiva, polineuropatie inflamatorie cronica demielinizanta, scleroza laterala amiotrofica):
a) bolnavi cu diagnostic cert de poliradiculonevrita primitiva;
b) bolnavi cu diagnostic cert de polineuropatie inflamatorie cronica demielinizanta;
c) bolnavi cu diagnostic cert de scleroza laterala amiotrofica.
5) Miastenia gravis
a) bolnavi cu diagnostic cert de miastenie - crize miastenice (diagnostic clinic, paraclinic si genetic)
6) Osteogeneza imperfecta:
a) bolnavii cu diagnostic cert de osteogeneza imperfecta (diagnostic clinic, paraclinic si genetic).
7) Boala Fabry:
a) bolnavii cu diagnostic cert de boala Fabry.
8) Boala Pompe:
a) bolnavii cu diagnostic cert de boala Pompe.
9) Tirozinemie
a) bolnavi cu diagnostic cert de tirozinemie.
91) bolnavii cu diagnostic cert de mucopolizaharidoza tip II (sindromul Hunter);
___________
Punctul 91) a fost introdus prin punctul 8. din Ordin nr. 272/2012 incepand cu 03.04.2012.

92) bolnavii cu diagnostic cert de mucopolizaharidoza tip I (sindromul Hurler);
___________
Punctul 92) a fost introdus prin punctul 8. din Ordin nr. 272/2012 incepand cu 03.04.2012.

93) bolnavii cu diagnostic cert de afibrinogenemie congenitala;
___________
Punctul 93) a fost introdus prin punctul 8. din Ordin nr. 272/2012 incepand cu 03.04.2012.

94) bolnavii cu diagnostic cert de sindrom de imunodeficienta primara.
___________
Punctul 94) a fost introdus prin punctul 8. din Ordin nr. 272/2012 incepand cu 03.04.2012.

10) Hipertensiune arteriala pulmonara:
a) bolnavi diagnosticati conform criteriilor stabilite de Societatea Europeana de Cardiologie, in baza investigatiilor paraclinice de specialitate, cu urmatoarele forme de HTAP:
a.1) idiopatica/familiala,
a.2) asociata cu colagenoze (sclerodermie, lupus eritematos diseminat, poliartrita reumatoida, boala mixta de tesut conjunctiv, sindrom Sjogren);
a.3) asociata cu defecte cardiace cu sunt stanga-dreapta de tipul defect septal ventricular, defect septal atrial, canal arterial persistent cat si forma severa de evolutie a acestora catre sindrom Eisenmenger;
a.4) de cauza tromboembolica fara indicatie de tromboendarterectomie sau cu HTAP persistenta dupa tromendarterectomie.
b) criterii de eligibilitate pentru copii:
b.1) grupa de varsta 0 - 18 ani;
b.2) malformatii cardiace congenitale cu shunt stanga-dreapta care evolueaza spre hipertensiune arteriala pulmonara cu rezistente pulmonare vasculare crescute, reactive la testul vasodilatator;
b.3) sindrom Eisenmenger;
b.4) malformatiile cardiace congenitale complexe de tip ventricul unic si anastomozele cavopulmonare, cu cresterea presiunii in circulatia pulmonara;
b.5) HTAP idiopatica.
c) criterii de eligibilitate pentru adulti:
c.1) HTAP idiopatica/familiala;
c.2) HTAP asociata cu colagenoze;
c.3) HTAP asociata cu defecte cardiace cu shunt stanga-dreapta de tipul defect septal ventricular (DSV), defect septal atrial (DSA), canal arterial persistent (PCA).
d) conditii suplimentare obligatorii:
d.1) pacienti cu HTAP aflati in clasa functionala II - IV NYHA;
d.2) pacientii la care cateterismul cardiac drept evidentiaza o PAPm > 35 mmHg si PAPs > 50 mmHg;
d.3) pacientii a caror distanta la testul de mers de 6 minute efectuat initial este mai mica de 450 metri. La pacientii cu test de mers de sub 150 (foarte severi) sau imposibil de realizat (comorbiditati), testul de mers nu va putea fi folosit ca parametru de eficienta;
d.4) includerea in Registrul National al pacientilor cu HTAP.
11) Mucoviscidoza:
a) bolnavii cu diagnostic cert de mucoviscidoza.
12) Epidermoliza buloasa:
a) bolnavii cu diagnostic cert de epidermoliza buloasa (diagnostic clinic, examen histopatologic);
13) Sindromul Prader Willi
a) bolnavii cu diagnostic cert de Sindrom Prader Willi.
Indicatori de evaluare:
1) indicatori fizici:
a) numar de bolnavi cu scleroza multipla tratati: 2.300;
b) numar de bolnavi cu hemofilie fara interventie chirurgicala majora: 1.160;
c) numar de bolnavi cu hemofilie care necesita interventii chirurgicale majore pentru artropatii invalidante: 38;
d) numar de bolnavi cu talasemie: 240;
e) numar de bolnavi cu boli neurologice degenerative/inflamatorii: 104;
f) numar de bolnavi cu boli neurologice degenerative/inflamatorii: in puseu acut: 100;
g) numar de bolnavi cu scleroza laterala amiotrofica: 300;
h) numar de bolnavi cu miastenia gravis - crize miastenice: 53;
i) numar de bolnavi cu osteogeneza imperfecta: 37;
j) numar de bolnavi cu boala Fabry: 4;
k) numar de bolnavi cu boala Pompe: 1;
l) numar de bolnavi cu tirozinemie: 1;
l1) numar de bolnavi cu mucopolizaharidoza tip II (sindromul Hunter): 6;
l2) numar de bolnavi cu mucopolizaharidoza tip I (sindromul Hurler): 2;
l3) numar de bolnavi cu afibrinogenemie congenitala: 1;
l4) numar de bolnavi cu sindrom de imunodeficienta primara: 35;
m) numar de bolnavi cu HTAP tratati: 250;
n) numar de bolnavi cu mucoviscidoza (adulti): 50;
o) numar de bolnavi cu mucoviscidoza (copii): 262;
p) numar de bolnavi cu epidermoliza buloasa: 83;
q) numar de bolnavi cu Sindromul Prader Willi: 10;
2) indicatori de eficienta:
a) cost mediu/bolnav cu scleroza multipla tratat/an: 42.000 lei;
b) cost mediu/bolnav cu hemofilie fara interventie chirurgicala majora/an: 25.000 lei;
c) cost mediu/bolnav cu hemofilie cu interventie chirurgicala majora/an: 50.000 lei;
d) cost mediu/bolnav cu talasemie/an: 32.000 lei;
e) cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/inflamatorii: 50.000 lei;
f) cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/inflamatorii: in puseu acut: 30.000 lei;
g) cost mediu/bolnav cu scleroza laterala amiotrofica: 9.000 lei;
h) cost mediu/bolnav cu miastenia gravis - crize miastenice: 30.000 lei;
i) cost mediu/bolnav cu osteogeneza imperfecta: 1.500 lei;
j) cost mediu/bolnav cu boala Fabry: 500.000 lei;
k) cost mediu/bolnav cu boala Pompe: 1.000.000 lei;
l) cost mediu/bolnav cu tirozinemie: 130.000 lei;
l1) cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoza tip II (sindromul Hunter): 1.793.500 lei*;
l2) cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoza tip I (sindromul Hurler): 1.113.000 lei;
l3) cost mediu/bolnav cu afibrinogenemie congenitala: 60.000 lei;
l4) cost mediu/bolnav cu sindrom de imunodeficienta primara: 61.911,76 lei*;
m) cost mediu/bolnav HTAP/an: 65.000 lei;
n) cost mediu/bolnav cu mucoviscidoza (adulti): 40.000 lei;
o) cost mediu/bolnav cu mucoviscidoza (copii): 38.000 lei;
p) cost mediu/bolnav cu epidermoliza buloasa: 17.030,12 lei;
q) cost mediu/bolnav cu boala Prader Willi: 60.000 lei.
Incepand cu trimestrul II al anului 2012, medicamentele specifice pentru tratamentul bolnavilor cu mucopolizaharidoza tip II, mucopolizaharidoza tip I, afibrinogenemie congenitala, sindrom de imunodeficienta primara sunt finantate din bugetul Ministerului Sanatatii, prin transferuri in bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
___________
* Costul prevazut la lit. l1) si l4) reprezinta costul mediu/bolnav la nivel national, iar repartizarea sumelor se realizeaza pentru fiecare bolnav in functie de doza necesara recomandata individual.

___________
Paragraful a fost modificat prin punctul 9. din Ordin nr. 272/2012 incepand cu 03.04.2012.

Natura cheltuielilor subprogramului:
- cheltuieli pentru medicamente specifice.
Unitati care deruleaza subprogramul:
1) scleroza multipla:
a) Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti - Clinica de neurologie;
b) Spitalul Clinic Militar Central de Urgenta "Dr. Carol Davila" Bucuresti - Clinica de neurologie;
c) Spitalul Clinic Colentina - Clinica de neurologie;
d) Spitalul Clinic Universitar Elias - Clinica de neurologie;
e) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures;
f) Spitalul Clinic de Recuperare Iasi;
g) Spitalul de Urgenta «Prof. Agrippa Ionescu» - Clinica de neurologie;
___________
Litera g) a fost modificata prin punctul 16. din Ordin nr. 357/2011 incepand cu 05.05.2011.

h) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timis - Clinica de neurologie;
i) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj - Clinica de neurologie;
j) Institutul Clinic Fundeni - Clinica de neurologie;
k) Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia", Bucuresti.
2) hemofilie, talasemie:
a) Institutul National de Hematologie Transfuzionala "Prof. Dr. C.T. Nicolau" Bucuresti;
b) Clinica de Hematologie Fundeni; Clinica de Pediatrie Fundeni;
c) Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucuresti;
d) Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timisoara;
e) Spitalul Clinic Coltea;
f) unitati sanitare cu sectii sau compartimente de pediatrie si hematologie;
g) unitati sanitare apartinand ministerelor cu retea sanitara proprie.
3) boli neurologice degenerative/inflamatorii (poliradiculonevrita primitiva, polineuropatie inflamatorie cronica demielinizanta):
Sectii/compartimente de specialitate neurologie din:
a) Institutul National de Neurologie si Boli Neurovasculare Bucuresti;
b) Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti;
c) Institutul Clinic Fundeni;
d) Spitalul Clinic Colentina;
e) Spitalul Clinic de Urgenta "Prof. Dr. N. Oblu" Iasi;
f) Spitalul de Recuperare Iasi;
g) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara;
h) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca;
i) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures.
j) Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Al. Obregia" - Clinica neurologie pediatrica;
k) Spitalul de Urgenta "Prof. dr. Agripa Ionescu";
l) Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "dr. Carol Davila" Bucuresti.
4) scleroza laterala amiotrofica:
a) farmacii cu circuit deschis aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate.
5) miastenia gravis:
Sectii/compartimente de specialitate neurologie din:
a) Institutul National de Neurologie si Boli Neurovasculare Bucuresti;
b) Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti;
c) Institutul Clinic Fundeni Bucuresti;
d) Spitalul Clinic Colentina;
e) Spitalul Clinic de Urgenta "Prof. Dr. N. Oblu" Iasi;
f) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara;
g) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca;
h) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures.
i) Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Al. Obregia" - Clinica neurologie pediatrica;
j) Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "dr. Carol Davila" Bucuresti.
6) osteogeneza imperfecta:
a) Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu", Bucuresti;
b) Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "M.S. Curie", Bucuresti.
7) boala Fabry:
a) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj - Sectia clinica de nefrologie si dializa;
b) Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Maria" Iasi - Clinica IV pediatrie;
c) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta - Sectia hematologie-interne;
d) Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti - Sectia clinica neurologie.
8) boala Pompe:
a) Spitalul Judetean de Urgenta Ialomita.
9) tirozinemia:
b) Spitalul de Pediatrie Pitesti.
91) mucopolizaharidoza tip II (sindromul Hunter):
a) Spitalul Judetean de Urgenta «Dr. Constantin Opris» Baia Mare - sectia de pediatrie;
b) Spitalul Municipal Caritas - Rosiorii de Vede;
c) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad - sectia de pediatrie;
d) Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati Botosani;
e) Spitalul Clinic de Copii Brasov;
f) Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii «Louis Turcanu» Timisoara;
___________
Punctul 91) a fost introdus prin punctul 10. din Ordin nr. 272/2012 incepand cu 03.04.2012.

92) mucopolizaharidoza tip I (sindromul Hurler):
a) Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului «Prof. dr. Alfred Rusescu» Bucuresti;
___________
Punctul 92) a fost introdus prin punctul 10. din Ordin nr. 272/2012 incepand cu 03.04.2012.

93) afibrinogenemie congenitala:
a) Spitalul Judetean de Urgenta Bacau;
___________
Punctul 93) a fost introdus prin punctul 10. din Ordin nr. 272/2012 incepand cu 03.04.2012.

94) sindrom de imunodeficienta primara:
a) Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie «Prof. Dr. Octavian Fodor» Cluj-Napoca;
b) Spitalul Judetean de Urgenta «Dr. Constantin Opris» Baia Mare;
c) Spitalul Judetean Bacau;
d) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov;
e) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta «Sf. Spiridon» Iasi;
f) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures;
g) Spitalul Judetean de Urgenta Deva;
h) Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare;
i) Spitalul Judetean de Urgenta Zalau;
j) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu;
k) Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara;
l) Spitalul Clinic de Urgenta Militar Central «Dr. Carol Davila» Bucuresti;
m) Spitalul Clinic de Urgenta Arad;
n) Spitalul Judetean de Urgenta Targu Jiu;
o) Spitalul Judetean de Urgenta Buzau.
___________
Punctul 94) a fost introdus prin punctul 10. din Ordin nr. 272/2012 incepand cu 03.04.2012.

10) Mucoviscidoza:
a) farmacii cu circuit deschis aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate.
11) Epidermoliza buloasa:
a) farmacii cu circuit deschis aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate.
12) Hipertensiune arteriala pulmonara:
a) pentru copii:
a1) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures - Centrul pentru boli cardiovasculare si transplant;
___________
Litera a1) a fost modificata prin punctul 17. din Ordin nr. 357/2011 incepand cu 05.05.2011.

a2) Institutul Inimii de Urgenta pentru Boli Cardiovascular e "Nicolae Stancioiu" Cluj-Napoca;
a3) Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timisoara;
a4) Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare "Prof. dr. C.C. Iliescu" Bucuresti;
b) pentru adulti:
b1) Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. Dr. Marius Nasta" Bucuresti;
b2) Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu";
b3) Spitalul Clinic de Pneumologie Iasi;
b4) Spitalul de Boli Infectioase si Pneumologie "Victor Babes" Timisoara;
b5) Institutul Inimii de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare "Nicolae Stancioiu" Cluj-Napoca.
13) Sindromul Prader Willi.
a) farmacii cu circuit deschis aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate.
7. Programul national de diagnostic si tratament al sepsisului sever*)
___________
Nota: *) Sumele alocate prin transferuri din bugetul Ministerului Sanatatii in bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate se utilizeaza pentru stingerea obligatiilor de plata neachitate pana la data 31 decembrie 2010.

8. Programul national de boli endocrine
Activitati:
- asigurarea in spital si in ambulatoriu a medicamentelor specifice pentru tratamentul osteoporozei si al gusei prin tireomegalie datorata carentei de iod si proliferarii maligne.
Criterii de eligibilitate:
1. pentru bolnavii cu osteoporoza:
- diagnostic prin absorbtiometrie duala cu raze X (DEXA), dupa urmatoarele criterii:
Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A - Alfacalcidol
               
  Parametrul masurat Alendronat
Risedronat
Ibandronat
Zolendronat
Strontiu
Alendronat
Risedronat
Ibandronat
Zolendronat
Strontiu
Teriparatid A Raloxifen Calcitonina
  Scor T (DS) DEXA < - 2,0 < - 2,7 < - 3,0 < - 2,5 < - 2,5 < - 2,5
  Fracturi fragilitate +   + minim o fractura vertebrala severa     fractura vertebrala dureroasa
  Alte conditii Criterii OMS FRAX       nu tolereaza bifosfonati  
2. pentru bolnavii cu gusa prin tireomegalie datorata carentei de iod:
- diagnosticul gusei cu/fara complicatii, pacient din zona dovedita/cunoscuta cu deficit geoclimatic de iod;
3. pentru bolnavii cu gusa prin tireomegalie datorata proliferarii maligne:
- confirmare de proliferare maligna a tiroidei prin punctie biopsie tiroidiana cu ac subtire sau examen histopatologic (postinterventie chirurgicala tiroidiana).
Indicatori de evaluare:
1) indicatori fizici: numar de bolnavi tratati: 16.400, din care:
a) 8.000 cu osteoporoza;
b) 7.500 cu gusa prin tireomegalie cauzata de carenta de iod;
c) 900 cu gusa prin tireomegalie cauzata de proliferarea maligna;
2) indicatori de eficienta:
a) cost mediu/bolnav cu osteoporoza tratat/an: 400,09 lei;
b) cost mediu/bolnav cu gusa prin tireomegalie cauzata de carenta de iod/an: 40 lei;
c) cost mediu/bolnav cu gusa prin tireomegalie cauzata de proliferarea maligna/an: 500 lei.
___________
Paragraful a fost modificat prin punctul 11. din Ordin nr. 272/2012 incepand cu 03.04.2012.

Natura cheltuielilor programului:
- cheltuieli pentru medicamente specifice tratamentului osteoporozei si tratamentului pentru gusa prin tireomegalie, datorata carentei de iod sau proliferarii maligne.
Unitati care deruleaza programul:
a) Institutul National de Endocrinologie "C.I. Parhon" Bucuresti;
b) Spitalul Clinic de Urgenta Elias Bucuresti;
c) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj;
d) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sfantul Spiridon" Iasi;
e) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara;
f) Spitalul Clinic Judetean Mures;
g) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu;
h) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov;
i) Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti;
j) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova;
k) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad;
l) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta;
m) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea;
n) Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt;
o) Spitalul Judetean de Urgenta Ramnicu Valcea;
p) Spitalul Judetean de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" Suceava;
q) Spitalul Judetean de Urgenta Sfantu Gheorghe;
r) Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste;
s) Spitalul Judetean de Urgenta Targu Jiu;
t) Spitalul Judetean de Urgenta Zalau;
u) Spitalul Judetean de Urgenta Braila;
v) Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Galati;
w) Spitalul Judetean de Urgenta Baia Mare;
x) Spitalul Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani;
y) Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita-Nasaud;
z) Spitalul Judetean de Urgenta Bacau;
aa) Spitalul Municipal Campulung Muscel;
bb) Spitalul de Cardiologie Covasna;
cc) Spitalul Judetean de Urgenta Deva;
dd) Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti;
ee) Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc.
9. Programul national de ortopedie
Activitati:
- asigurarea cu materiale sanitare specifice pentru tratamentul prin endoprotezare al bolnavilor cu afectiuni articulare, asigurarea endoprotezelor articulare tumorale specifice tratamentului bolnavilor cu pierderi osoase importante epifizo-metafizare de cauza tumorala sau netumorala si pentru tratamentul prin implant segmentar de coloana al pacientilor cu diformitati de coloana.
Criterii de eligibilitate:
1. Tratamentul prin endoprotezare:
- pacienti tineri cu poliartrita reumatoida sau spondilita anchilopoietica cu pierderea articulatiilor periferice;
- pacienti tineri cu sechele posttraumatice ori dupa artrite specifice sau nespecifice;
- pacientii varstei a treia care sufera de maladii degenerative invalidante;
- pacienti in etate care fac fracturi de col femural, extremitatea superioara a humerusului sau cot.
2. Tratamentul bolnavilor cu pierderi osoase importante epifizo-metafizare de cauza tumorala sau netumorala prin endoprotezare articulara tumorala:
- copii cu tumori osoase primitiv maligne;
- adolescenti cu tumori osoase primitiv maligne;
- adulti tineri cu tumori osoase primitiv maligne, cu recidive dupa tumori benigne agresive sau alte cauze care au dus la pierderi osoase importante;
- adulti in plina activitate cu tumori maligne primitiv osoase sau tumori maligne secundare, cu recidive dupa tumori benigne agresive, dupa revizii de endoproteze articulare primare cu distructii osoase importante sau alte cauze care au provocat distructii osoase importante.
Fiecare caz la care se indica tratamentul pierderilor osoase importante epifizometafizare de cauza tumorala sau netumorala prin endoprotezare articulara tumorala se aproba de catre o comisie constituita din:
- medicul sef al sectiei de specialitate in care este internat bolnavul,
- presedintele Comisiei de ortopedie si traumatologie,
- 2 medici sefi de clinica de specialitate (prin rotatie),
- un medic de specialitate oncologie, pentru cazurile tumorale.
3. Tratamentul prin instrumentatie segmentara de coloana:
- pacienti tineri cu diformitati grave de coloana: scolioze, cifoze, cifoscolioze idiopatice sau congenitale, cu afectarea capacitatii respiratorii si functiei cardiovasculare.
Indicatori de evaluare:
1) indicatori fizici:
a) numar bolnavi cu afectiuni articulare endoprotezati: 9.100;
b) numar bolnavi cu endoprotezare articulara tumorala: 15;
c) numar bolnavi cu implant segmentar de coloana: 599, din care:
c.1) numar bolnavi adulti cu implant segmentar 516;
c.2) numar bolnavi copii cu implant segmentar 83.
___________
Punctul 1) a fost modificat prin punctul 11. din Ordin nr. 1426/2011 incepand cu 13.10.2011.

2) indicatori de eficienta:
a) cost mediu/bolnav endoprotezat: 3.378,39 lei;
___________
Litera a) a fost modificata prin punctul 12. din Ordin nr. 1426/2011 incepand cu 13.10.2011.

b) cost mediu/bolnav cu endoprotezare articulara tumorala: 50.000 lei;
c) cost mediu/bolnav cu implant segmentar de coloana: 1.850 lei,
c.1) cost mediu/adult cu implant segmentar de coloana: 1.522 lei;
c.2) cost mediu/copil cu implant segmentar de coloana: 3.497,90 lei.
Natura cheltuielilor programului:
- cheltuieli materiale sanitare specifice (endoproteze articulare primare si de revizie, ciment aferent implantarii, elemente de ranforsare cotil si metafizo-diafizara femur, endoproteze articulare tumorale, instrumentatie segmentara de coloana).
Unitati care deruleaza programul:
1. Tratamentul prin endoprotezare:
a) unitati sanitare cu sectii sau compartimente de profil raportoare/inscrise la RNE;
b) unitati sanitare apartinand ministerelor cu retea sanitara proprie.
2. Tratamentul bolnavilor cu pierderi osoase importante epifizo-metafizare de cauza tumorala sau netumorala prin endoprotezare articulara tumorala:
a) Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie si TBC Osteoarticular "Foisor" Bucuresti;
b) Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii "M. S. Curie" Bucuresti;
c) Spitalul Clinic de Urgenta Copii "Grigore Alexandrescu" Bucuresti;
d) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca;
e) Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timisoara;
f) Spitalul Clinic Judetean Mures;
g) Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sfanta Maria" Iasi
3. Tratamentul prin implant segmentar de coloana:
a) Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie si TBC Osteoarticular "Foisor" Bucuresti;
b) Spitalul Clinic Colentina;
c) Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti;
d) Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Bucuresti;
e) Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "M. S. Curie" Bucuresti;
f) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca;
g) Spitalul Clinic de Urgenta "Bagdasar-Arseni" Bucuresti;
h) Spitalul Clinic de Recuperare Iasi;
i) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara;
j) Spitalul Clinic de Urgenta "Sf. Pantelimon" Bucuresti;
k) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures;
l) Spitalul Clinic de Copii "Sf. Maria" Iasi.
10. Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana
Activitati:
- asigurarea medicamentelor specifice necesare tratamentului in ambulatoriu al starii posttransplant pentru pacientii transplantati;
- asigurarea medicamentelor specifice (imunoglobulina antihepatitica B) pentru tratamentul recidivei hepatitei cronice la pacientii cu transplant hepatic.
___________
Linia a fost modificata prin punctul 18. din Ordin nr. 357/2011 incepand cu 05.05.2011.

Criterii de eligibilitate:
a) bolnavi carora li s-a efectuat transplant si necesita tratament posttransplant;
b) bolnavi cu transplant hepatic infectati cu VHB.
Indicatori de evaluare:
1) indicatori fizici:
a) numar de bolnavi tratati pentru stare posttransplant: 2.500;
b) numar de bolnavi cu transplant hepatic tratati pentru recidiva hepatitei cronice: 110;
2) indicatori de eficienta:
a) cost mediu/bolnav tratat pentru stare posttransplant/an: 25.200 lei;
b) cost mediu/bolnav cu transplant hepatic tratat pentru recidiva hepatitei cronice: 36.363,64 lei.
___________
Paragraful a fost modificat prin punctul 12. din Ordin nr. 272/2012 incepand cu 03.04.2012.

Natura cheltuielilor programului:
a) cheltuieli pentru medicamente specifice tratamentului starii posttransplant;
b) cheltuieli pentru medicamente specifice (imunoglobulina antihepatitica B) tratamentului recidivei hepatitei cronice la pacientii cu transplant hepatic.
___________
Litera b) a fost modificata prin punctul 19. din Ordin nr. 357/2011 incepand cu 05.05.2011.

Unitati care deruleaza programul:
1. Tratamentul in ambulatoriu al starii posttransplant pentru pacientii transplantati:
- farmacii cu circuit deschis, aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate.
2. Tratamentul recidivei hepatitei cronice la pacientii cu transplant hepatic:
- Institutul Clinic Fundeni.
11. Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficienta renala cronica
Activitati:
- asigurarea serviciilor de supleere renala, inclusiv medicamente si materiale sanitare specifice, investigatii medicale paraclinice specifice, transportul nemedicalizat al pacientilor hemodializati de la si la domiciliul pacientilor, transportul lunar al medicamentelor si materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul pacientilor.
Criterii de eligibilitate:
- bolnavi cu insuficienta renala cronica in stadiul uremic, care necesita tratament substitutiv renal (FG < 15 mL/min/1,73 mp).
Hemodiafiltrarea intermitenta on-line este indicata urmatoarelor categorii de bolnavi:
a) bolnavi la care tintele de eficienta a dializei (eKt/V >/= 1,4 sau fosfatemie < 5,5 mg/dl) nu pot fi atinse 3 luni consecutiv;
b) bolnavi tineri cu sanse mari de supravietuire prin dializa, dar cu sanse mici de transplant renal;
c) bolnavi cu polineuropatie "uremica" in ciuda tratamentului eficient prin hemodializa conventionala;
d) bolnavi cu comorbiditati cardiovasculare sau cu diabet zaharat.
Dializa peritoneala automata este indicata urmatoarelor categorii de bolnavi dializati peritoneal:
a) bolnavi la care tintele de eficienta a dializei peritoneale continue ambulatorii (Kt/Vuree < 1,7; clearance creatinina 60 l/saptamana ori ultrafiltrat < 1.000 ml/24 ore sau absent sau negativ dupa un schimb de 4 ore cu dextroza 4,25%) nu pot fi atinse 3 luni consecutiv;
b) copii prescolari la care hemodializa si dializa peritoneala continua ambulatorie sunt dificil de aplicat din punct de vedere tehnic si cu multiple posibile accidente si complicatii;
c) bolnavi cu hernii sau eventratii abdominale, care nu suporta presiunea intraabdominala crescuta din DPCA;
d) bolnavi dializati care pot si vor sa urmeze studiile scolare si universitare;
e) bolnavi dializati care pot si vor sa presteze activitate profesionala;
f) bolnavi cu dizabilitati care nu isi pot efectua schimburile manuale de dializa peritoneala continua ambulatorie si la care familia sau asistenta la domiciliu poate efectua conectarea si deconectarea de la aparatul de dializa peritoneala automata.
Indicatori de evaluare:
1) indicatori fizici:
a) numarul total de bolnavi tratati prin dializa: 9.781, din care:
a.1) 8.726 prin hemodializa, din care:
- hemodializa conventionala: 8.339;
- hemodiafiltrare intermitenta on-line: 387;
a.2) 1.055 prin dializa peritoneala, din care:
- dializa peritoneala continua: 1.007;
- dializa peritoneala automata: 48;
2) indicatori de eficienta:
a) cost/sedinta de hemodializa conventionala: 472 lei;
b) cost/sedinta de hemodiafiltrare intermitenta on-line: 536 lei;
c) cost mediu/bolnav tratat prin dializa peritoneala continua/luna: 4.233,33 lei;
d) cost mediu/bolnav tratat prin dializa peritoneala automata/luna: 5.291,67 lei.
___________
Paragraful a fost modificat prin punctul 13. din Ordin nr. 272/2012 incepand cu 03.04.2012.

Natura cheltuielilor subprogramului:
a) cheltuieli pentru servicii de supleere renala, inclusiv medicamente specifice [agenti stimulatori ai eritropoiezei (epoetin, darbepoetin), preparate de fier, heparine fractionate sau nefractionate, chelatori ai fosfatilor (sevelamerum), agonisti ai receptorilor vitaminei D (alfa calcidol, calcitriol, paricalcitol), calcimimetice (cinacalcet)], materiale sanitare specifice, investigatii de laborator, precum si transportul nemedicalizat al pacientilor hemodializati de la si la domiciliul pacientilor, transportul lunar al medicamentelor si materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul pacientilor.
Unitati care deruleaza programul:
a) unitatile sanitare publice cu structuri de profil;
b) unitati sanitare private autorizate de Ministerul Sanatatii si evaluate in conditiile legii;
c) centrele-pilot de furnizare a serviciilor medicale de hemodializa si dializa peritoneala;
d) unitati sanitare apartinand ministerelor cu retea sanitara proprie care au structuri de profil.
12. Programul national de terapie intensiva a insuficientei hepatice
Activitati:
- asigurarea in spital a materialelor sanitare specifice epurarii extrahepatice.
Criterii de eligibilitate:
- pacienti cu insuficienta hepatica de etiologie virala, toxicmedicamentoasa, metabolica (Boala Wilson), cu encefalopatie hepatica, tulburari de coagulare majore, pregatirea unor pacienti in pretransplant de ficat sau a celor ce necesita retransplant de ficat.
Indicatori de evaluare:
1) indicatori fizici:
- numar de pacienti tratati prin epurare extrahepatica: 25.
2) indicatori de eficienta:
- cost mediu/bolnav tratat prin epurare extrahepatica/an: 66.000 lei.
Natura cheltuielilor programului:
- cheltuieli pentru materiale sanitare specifice epurarii extrahepatice.
___________
Paragraful a fost modificat prin punctul 20. din Ordin nr. 357/2011 incepand cu 05.05.2011.

Unitati care deruleaza programul:
a) Institutul Clinic Fundeni;
b) Institutul National de Boli Infectioase, Prof. Dr. Matei Bals;
c) Spitalul Clinic C.I. Parhon Iasi;
d) Spitalul Clinic de Copii Cluj Napoca - Clinica Pediatrie II - Nefrologie.
II. PROGRAME NATIONALE DE SANATATE PROFILACTICE
Programul national de depistare precoce activa a afectiunilor oncologice
Obiectiv:
Diagnosticarea in stadii incipiente a afectiunilor oncologice.
Structura:
1.1. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin;
1.2. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului mamar;
1.3. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului colorectal.
Subprogramele de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin, a cancerului mamar si a cancerului colorectal, se deruleaza conform Normelor metodologice pentru realizarea si raportarea activitatilor specifice subprogramelor de screening, aprobate prin ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.


ANEXA Nr. 1
la normele tehnice


MACHETE PRIVIND CERERILE DE FINANTARE FUNDAMENTATE ALE ORDONATORILOR DE CREDITE
UNITATEA * ......................................................                   AVIZAT MINISTERUL SANATATII,
JUDETUL .........................................................
                                           Serviciul pentru programe de sanatate
                                        ...................................................1.1. CEREREA DE FINANTARE FUNDAMENTATA PENTRU PROGRAMELE NATIONALE DE SANATATE FINANTATE DIN BUGETUL MINISTERULUI SANATATII SURSA DE FINANTARE: BUGET DE STAT PENTRU LUNA ..........................................
Nr. ................. din .....................
   
  MII LEI
                       
  Denumire program/subprogram Prevedere bugetara aprobata pentru anul 2011 Sume finantate (cumulat de la 1 ianuarie, inclusiv luna curenta) Plati efectuate (cumulat de la 1 ianuarie pana in ultima zi a lunii precedente celei pentru care se face solicitarea) Gradul de utilizare a fondurilor puse la dispozitie anterior Disponibil Sume necesare pentru luna curenta
  Total disponibil din cont ramas neutilizat la data solicitarii, din care: Se utilizeaza in luna pentru care se solicita finantarea Total necesar pentru luna curenta, din care: Se acopera din disponibil Necesar de alimentat
    0 1 2 3 4 = 3/2 5 = 2 - 3 6 7 = 8 + 9 8 = 6 9
  BUNURI SI SERVICII (conform anexei 1.1.1.a) PROGRAME NATIONALE DERULATE DSP                  
  TOTAL GENERAL din care:
  I. PROGRAMELE NATIONALE PRIVIND BOLILE TRANSMISIBILE - TOTAL din care:                  
  1 Programul national de imunizare                  
  2 Programul national de supraveghere si control al bolilor transmisibile (boli transmisibile prioritare, infectie HIV, tuberculoza, infectii cu transmitere sexuala)                  
  2.1 Subprogramul de supraveghere si control al bolilor transmisibile prioritare                  
  2.2 Subprogramul de supraveghere si control al infectiei HIV                  
  2.3 Subprogramul de supraveghere si control al tuberculozei                  
  2.4 Subprogramul de supraveghere si control al bolilor cu transmitere sexuala                  
  3 Programul national de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale si monitorizare a utilizarii antibioticelor si a antibioticorezistentei                  
  II. PROGRAMUL NATIONAL DE MONITORIZARE A FACTORILOR DETERMINANTI DIN MEDIUL DE VIATA SI MUNCA                  
  1 Subprogramul privind protejarea sanatatii publice prin prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc determinanti din mediul de viata si munca                  
  2 Subprogramul privind protejarea sanatatii publice prin prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc alimentari si de nutritie                  
  III. PROGRAMUL NATIONAL DE HEMATOLOGIE SI SECURITATE TRANSFUZIONALA                  
  IV. PROGRAMELE NATIONALE PRIVIND BOLILE NETRANSMISIBILE - TOTAL din care:                  
  1 Programul national de boli cardiovasculare                  
  1.1 Subprogramul de tratament al pacientilor cu afectiuni cardiovasculare                  
  1.2 Subprogramul de tratament invaziv al infarctului miocardic acut                  
  2 Programul national de oncologie                  
  2.2 Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin                  
  2.5 Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice-Registrele regionale de cancer                  
  3 Programul national de sanatate mintala                  
  3.1 Subprogramul de profilaxie in patologia psihiatrica si psihosociala                  
  3.2 Subprogramul de prevenire si tratament ale toxicodependentelor                  
  4 Programul national de diabet zaharat                  
  5 Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana                  
  5.1 Subprogramul de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana                  
  5.2 Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice si centrale                  
  5.3 Subprogramul de fertilizare in vitro si embriotransfer                  
  6 Programul national de diagnostic si tratament cu ajutorul aparaturii de inalta performanta.                  
  6.1 Subprogramul de tratament chirurgical al unor afectiuni complexe prin chirurgie minim invaziva asistata robotic                  
  6.2 Subprogramul de radiologie interventionala                  
  6.3 Subprogramul de utilizare a suturilor mecanice in chirurgia generala                  
  6.4 Subprogramul de utilizare a plaselor sintetice in chirurgia parietala abdominala deschisa si laparoscopica                  
  7 Programul national de boli endocrine                  
  8 Programul national de diagnostic si tratament pentru boli rare                  
  8.2 Interventia pentru diagnosticul si managementul amiotrofiilor spinale si distrofiilor musculare de tip Duchenne si Becker, precum si prevenirea transmiterii ereditare a acestora                  
  8.3 Interventia pentru asigurarea produselor dietetice necesare bolnavilor (adulti) cu fenilcetonurie.                  
  10 Programul national de urgenta prespitaliceasca                  
  11 Program national de monitorizare activa a bolnavilor cu dizabilitati de ambulatie (copii si adulti)                  
  V. PROGRAMUL NATIONAL DE EVALUARE SI PROMOVARE A SANATATII SI EDUCATIE PENTRU SANATATE - TOTAL din care:                  
  1 Subprogramul de promovare a unui stil de viata sanatos                  
  2 Subprogramul de prevenire si combatere a consumului de tutun                  
  3 Subprogramul de supraveghere a starii de sanatate a populatiei                  
  VI. PROGRAMUL NATIONAL DE SANATATE A FEMEII SI COPILULUI - TOTAL din care:                  
  1 Subprogramul pentru ameliorarea starii de nutritie a gravidei si copilului                  
  1.1 promovarea alaptarii, alimentatiei sanatoase si prevenirea obezitatii la copil                  
  1.2 profilaxia anemiei feriprive la gravida                  
  1.3 profilaxia distrofiei la copiii cu varsta cuprinsa intre 0-12 luni, care nu beneficiaza de lapte matern prin administrare de lapte praf                  
  1.4 profilaxia malnutritiei la copiii cu greutate mica la nastere                  
  1.5 profilaxia anemiei feriprive la sugar                  
  1.6 profilaxia rahitismului carential al copilului                  
  2. Subprogramul de sanatate a copilului                  
  2.1 prevenirea deceselor neonatale prin cresterea accesului la ingrijiri adecvate in unitati regionale                  
  2.2 screening neonatal pentru depistarea fenilcetonuriei si hipotiroidismului congenital, precum si confirmarea diagnosticului si tratamentul specific al cazurilor depistate                  
  2.3 screening pentru depistarea precoce a deficientelor de auz                  
  2.4 screening pentru depistarea precoce a retinopatiei de prematuritate, tratamentul si dispensarizarea bolnavilor                  
  2.5 diagnosticul precoce, preventia primara si secundara, precum si monitorizarea unor afectiuni cronice la copil                  
  2.6 prevenirea complicatiilor, prin diagnostic precoce, tratament medicamentos specific si recuperare neuropsihomotorie pentru urmatoarele afectiuni: epilepsia, paraliziile cerebrale, intarzierile neuropsihomotorii de cauze multifactoriale                  
  2.7 profilaxia infectiei cu virusul respirator sincitial la copiii cu risc crescut de infectie                  
  2.8 screening pentru depistarea precoce a scoliozei la copii                  
  2.9 prevenirea deceselor neonatale prin cresterea accesului la ingrijiri adecvate in unitati regionale si de evaluarea a mortalitatii neonatale                  
  3. Subprogramul de sanatate a femeii                  
  3.1 crestere a accesului la servicii moderne de planificare familiala                  
  3.2 cresterea accesului, calitatii si eficientei serviciilor medicale specifice pentru gravida si lauza                  
  3.3 profilaxie si diagnostic pre- si postnatal al malformatiilor si/sau al unor afectiuni genetice                  
  3.4 profilaxia sindromului de izoimunizare Rh                  
  4. Subprogramul de monitorizare si evaluare a Programului national de sanatate a femeii si copilului                  
  BUNURI SI SERVICII (conform anexei 1.1.1.b) - PROGRAME NATIONALE DERULATE DE UNITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE                  
  TOTAL GENERAL din care:
  I. PROGRAMELE NATIONALE PRIVIND BOLILE TRANSMISIBILE - TOTAL din care:                  
  1 Programul national de imunizare                  
  2 Programul national de supraveghere si control al bolilor transmisibile (boli transmisibile prioritare, infectie HIV, tuberculoza, infectii cu transmitere sexuala)                  
  2.1 Subprogramul de supraveghere si control al bolilor transmisibile prioritare                  
  2.2 Subprogramul de supraveghere si control al infectiei HIV                  
  2.3 Subprogramul de supraveghere si control al tuberculozei                  
  2.4 Subprogramul de supraveghere si control al bolilor cu transmitere sexuala                  
  3 Programul national de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale si monitorizare a utilizarii antibioticelor si a antibioticorezistentei                  
  II. PROGRAMUL NATIONAL DE MONITORIZARE A FACTORILOR DETERMINANTI DIN MEDIUL DE VIATA SI MUNCA                  
  1 Subprogramul privind protejarea sanatatii publice prin prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc determinanti din mediul de viata si munca                  
  2 Subprogramul privind protejarea sanatatii publice prin prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc alimentari si de nutritie                  
  III. PROGRAMUL NATIONAL DE HEMATOLOGIE SI SECURITATE TRANSFUZIONALA                  
  IV. PROGRAMELE NATIONALE PRIVIND BOLILE NETRANSMISIBILE - TOTAL din care:                  
  1 Programul national de boli cardiovasculare                  
  1.1 Subprogramul de tratament al pacientilor cu afectiuni cardiovasculare                  
  1.2 Subprogramul de tratament invaziv al infarctului miocardic acut                  
  2 Programul national de oncologie                  
  2.1 Subprogramul de profilaxie a cancerului de col uterin prin vaccinare HPV                  
  2.2 Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin                  
  2.3 Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului mamar                  
  2.4 Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului colorectal                  
  2.5 Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice                  
  2.6 Subprogramul de monitorizare a evolutiei bolii la pacientii cu afectiuni oncologice prin PET-CT                  
  3 Programul national de sanatate mintala                  
  3.1 Subprogramul de profilaxie in patologia psihiatrica si psihosociala                  
  3.2 Subprogramul de prevenire si tratament ale toxicodependentelor                  
  4 Programul national de diabet zaharat                  
  5 Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana                  
  5.1 Subprogramul de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana                  
  5.2 Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice si centrale                  
  5.3 Subprogramul de fertilizare in vitro si embriotransfer                  
  6 Programul national de diagnostic si tratament cu ajutorul aparaturii de inalta performanta.                  
  6.1 Subprogramul de tratament chirurgical al unor afectiuni complexe prin chirurgie minim invaziva asistata robotic                  
  6.2 Subprogramul de radiologie interventionala                  
  6.3 Subprogramul de utilizare a suturilor mecanice in chirurgia generala                  
  6.4 Subprogramul de utilizare a plaselor sintetice in chirurgia parietala abdominala deschisa si laparoscopica                  
  6.5 Subprogramul de tratament al surditatii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear si proteze auditive)                  
  7 Programul national de boli endocrine                  
  8 Programul national de diagnostic si tratament pentru boli rare                  
  9 Programul national de diagnostic si tratament al sepsisului sever                  
  10 Programul national de urgenta prespitaliceasca                  
  11 Program national de monitorizare activa a bolnavilor cu dizabilitati de ambulatie (copii si adulti)                  
  V. PROGRAMUL NATIONAL DE EVALUARE SI PROMOVARE A SANATATII SI EDUCATIE PENTRU SANATATE - TOTAL din care:                  
  1 Subprogramul de promovare a unui stil de viata sanatos                  
  2 Subprogramul de prevenire si combatere a consumului de tutun                  
  3 Subprogramul de supraveghere a starii de sanatate a populatiei                  
  VI. PROGRAMUL NATIONAL DE SANATATE A FEMEII SI COPILULUI - TOTAL din care:                  
  1 Subprogramul pentru ameliorarea starii de nutritie a gravidei si copilului                  
  1.1 promovarea alaptarii, alimentatiei sanatoase si prevenirea obezitatii la copil                  
  1.2 profilaxia anemiei feriprive la gravida                  
  1.3 administrare de lapte praf                  
  1.4 profilaxia malnutritiei la copiii cu greutate mica la nastere                  
  1.5 profilaxia anemiei feriprive la sugar                  
  1.6 profilaxia rahitismului carential al copilului                  
  2. Subprogramul de sanatate a copilului                  
  2.1 prevenirea deceselor neonatale prin cresterea accesului la ingrijiri adecvate in unitati regionale                  
  2.2 screening neonatal pentru depistarea fenilcetonuriei si hipotiroidismului congenital, precum si confirmarea diagnosticului si tratamentul specific al cazurilor depistate                  
  2.3 screening pentru depistarea precoce a deficientelor de auz                  
  2.4 screening pentru depistarea precoce a retinopatiei de prematuritate, tratamentul si dispensarizarea bolnavilor                  
  2.5 diagnosticul precoce, preventia primara si secundara, precum si monitorizarea unor afectiuni cronice la copil                  
  2.6 prevenirea complicatiilor, prin diagnostic precoce, tratament medicamentos specific si recuperare neuropsihomotorie pentru urmatoarele afectiuni: epilepsia, paraliziile cerebrale, intarzierile neuropsihomotorii de cauze multifactoriale                  
  2.7 profilaxia infectiei cu virusul respirator sincitial la copiii cu risc crescut de infectie                  
  2.8 screening pentru depistarea precoce a scoliozei la copii                  
  2.9 prevenirea deceselor neonatale prin cresterea accesului la ingrijiri adecvate in unitati regionale si de evaluarea a mortalitatii neonatale                  
  3. Subprogramul de sanatate a femeii                  
  3.1 crestere a accesului la servicii moderne de planificare familiala                  
  3.2 cresterea accesului, calitatii si eficientei serviciilor medicale specifice pentru gravida si lauza                  
  3.3 profilaxie si diagnostic pre- si postnatal al malformatiilor si/sau al unor afectiuni genetice                  
  3.4 profilaxia sindromului de izoimunizare Rh                  
  4. Subprogramul de monitorizare si evaluare a Programului national de sanatate a femeii si copilului                  
  VII. PROGRAM NATIONAL DE TRATAMENT IN STRAINATATE                  
  VIII. PROGRAMUL PENTRU COMPENSAREA CU 90% A PRETULUI DE REFERINTA AL MEDICAMENTELOR                  
  "TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE - Programe de sanatate" (conform anexei 1.1.1.c) -TOTAL GENERAL din care:                  
  I. PROGRAMELE NATIONALE PRIVIND BOLILE TRANSMISIBILE - TOTAL din care:                  
  1 Programul national de imunizare                  
  2 Programul national de supraveghere si control al bolilor transmisibile (boli transmisibile prioritare, infectie HIV, tuberculoza, infectii cu transmitere sexuala)                  
  2.1 Subprogramul de supraveghere si control al bolilor transmisibile prioritare                  
  2.2 Subprogramul de supraveghere si control al infectiei HIV                  
  2.3 Subprogramul de supraveghere si control al tuberculozei                  
  2.4 Subprogramul de supraveghere si control al bolilor cu transmitere sexuala                  
  3 Programul national de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale si monitorizare a utilizarii antibioticelor si a antibioticorezistentei                  
  II. PROGRAMUL NATIONAL DE MONITORIZARE A FACTORILOR DETERMINANTI DIN MEDIUL DE VIATA SI MUNCA                  
  1 Subprogramul privind protejarea sanatatii publice prin prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc determinanti din mediul de viata si munca                  
  2 Subprogramul privind protejarea sanatatii publice prin prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc alimentari si de nutritie                  
  III. PROGRAMUL NATIONAL DE HEMATOLOGIE SI SECURITATE TRANSFUZIONALA                  
  IV. PROGRAMELE NATIONALE PRIVIND BOLILE NETRANSMISIBILE - TOTAL din care:                  
  1 Programul national de boli cardiovasculare                  
  1.1 Subprogramul de tratament al pacientilor cu afectiuni cardiovasculare                  
  1.2 Subprogramul de tratament invaziv al infarctului miocardic acut                  
  2 Programul national de oncologie                  
  2.1 Subprogramul de profilaxie a cancerului de col uterin prin vaccinare HPV                  
  2.2 Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin                  
  2.3 Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului mamar                  
  2.4 Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului colorectal                  
  2.5 Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice                  
  2.6 Subprogramul de monitorizare a evolutiei bolii la pacientii cu afectiuni oncologice prin PET-CT                  
  3 Programul national de sanatate mintala                  
  3.1 Subprogramul de profilaxie in patologia psihiatrica si psihosociala                  
  3.2 Subprogramul de prevenire si tratament ale toxicodependentelor                  
  4 Programul national de diabet zaharat                  
  5 Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana                  
  5.1 Subprogramul de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana                  
  5.2 Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice si centrale                  
  5.3 Subprogramul de fertilizare in vitro si embriotransfer                  
  6 Programul national de diagnostic si tratament cu ajutorul aparaturii de inalta performanta.                  
  6.1 Subprogramul de tratament chirurgical al unor afectiuni complexe prin chirurgie minim invaziva asistata robotic                  
  6.2 Subprogramul de radiologie interventionala                  
  6.3 Subprogramul de utilizare a suturilor mecanice in chirurgia generala                  
  6.4 Subprogramul de utilizare a plaselor sintetice in chirurgia parietala abdominala deschisa si laparoscopica                  
  6.5 Subprogramul de tratament al surditatii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear si proteze auditive)                  
  7 Programul national de boli endocrine                  
  8 Programul national de diagnostic si tratament pentru boli rare                  
  9 Programul national de diagnostic si tratament al sepsisului sever                  
  10 Programul national de urgenta prespitaliceasca                  
  11 Program national de monitorizare activa a bolnavilor cu dizabilitati de ambulatie (copii si adulti)                  
  V. PROGRAMUL NATIONAL DE EVALUARE SI PROMOVARE A SANATATII SI EDUCATIE PENTRU SANATATE - TOTAL din care:                  
  1 Subprogramul de promovare a unui stil de viata sanatos                  
  2 Subprogramul de prevenire si combatere a consumului de tutun                  
  3 Subprogramul de supraveghere a starii de sanatate a populatiei                  
  VI. PROGRAMUL NATIONAL DE SANATATE A FEMEII SI COPILULUI - TOTAL din care:                  
  1 Subprogramul pentru ameliorarea starii de nutritie a gravidei si copilului                  
  1.1 promovarea alaptarii, alimentatiei sanatoase si prevenirea obezitatii la copil                  
  1.2 profilaxia anemiei feriprive la gravida                  
  1.3 administrare de lapte praf                  
  1.4 profilaxia malnutritiei la copiii cu greutate mica la nastere                  
  1.5 profilaxia anemiei feriprive la sugar                  
  1.6 profilaxia rahitismului carential al copilului                  
  2. Subprogramul de sanatate a copilului                  
  2.1 prevenirea deceselor neonatale prin cresterea accesului la ingrijiri adecvate in unitati regionale                  
  2.2 screening neonatal pentru depistarea fenilcetonuriei si hipotiroidismului congenital, precum si confirmarea diagnosticului si tratamentul specific al cazurilor depistate                  
  2.3 screening pentru depistarea precoce a deficientelor de auz                  
  2.4 screening pentru depistarea precoce a retinopatiei de prematuritate, tratamentul si dispensarizarea bolnavilor                  
  2.5 diagnosticul precoce, preventia primara si secundara, precum si monitorizarea unor afectiuni cronice la copil                  
  2.6 prevenirea complicatiilor, prin diagnostic precoce, tratament medicamentos specific si recuperare neuropsihomotorie pentru urmatoarele afectiuni: epilepsia, paraliziile cerebrale, intarzierile neuropsihomotorii de cauze multifactoriale                  
  2.7 profilaxia infectiei cu virusul respirator sincitial la copiii cu risc crescut de infectie                  
  2.8 screening pentru depistarea precoce a scoliozei la copii                  
  2.9 prevenirea deceselor neonatale prin cresterea accesului la ingrijiri adecvate in unitati regionale si de evaluarea a mortalitatii neonatale                  
  3. Subprogramul de sanatate a femeii                  
  3.1 crestere a accesului la servicii moderne de planificare familiala                  
  3.2 cresterea accesului, calitatii si eficientei serviciilor medicale specifice pentru gravida si lauza                  
  3.3 profilaxie si diagnostic pre- si postnatal al malformatiilor si/sau al unor afectiuni genetice                  
  3.4 profilaxia sindromului de izoimunizare Rh                  
  4. Subprogramul de monitorizare si evaluare a Programului national de sanatate a femeii si copilului                  
  VII. PROGRAM NATIONAL DE TRATAMENT IN STRAINATATE                  
  VIII. PROGRAMUL PENTRU COMPENSAREA CU 90% A PRETULUI DE REFERINTA AL MEDICAMENTELOR                  
Raspundem de realitatea si exactitatea datelor raportate
* Unitatea este, dupa caz:
a) directia de sanatate publica pentru unitatile subordonate care deruleaza programe nationale de sanatate conform prevederilor Ordinului MS/CNAS nr. ...../...../2011 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate in anii 2011-2012.
b) alte unitati sanitare/institutii conform prevederilor Ordinului MS/CNAS nr. ..../..../2011 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate in anii 2011-2012.
a) Directorul executiv al directiei de sanatate publica            Director executiv adjunct economic
  Nume si prenume                               Nume si prenume
  Semnatura                                  Semnatura

b) In situatia in care cererea se intocmeste de catre alte unitati sanitare/institutii care deruleaza programe
  nationale de sanatate, aceasta se semneaza de catre conducerea institutiei respective, precum si de catre
  persoana responsabila cu derularea programelor nationale de sanatate in unitatea respectiva


NOTA
1. MACHETA SE VA COMPLETA DISTINCT, PENTRU FIECARE SURSA DE FINANTARE, CU INCADRAREA IN BUGETUL APROBAT.
2. Datele completate in macheta si transmise catre Serviciul pentru programe de sanatate trebuie sa fie aceleasi cu datele transmise Directiei generale economica din cadrul Ministerului Sanatatii.
3. Termenul maxim pentru transmiterea cererii de finantare este data de 10 a lunii pentru care se solicita finantarea.

UNITATEA * ......................................................
JUDETUL ............................................................


1.1.1. CERERE DE FINANTARE FUNDAMENTATA DETALIATA PE TIPURI DE CHELTUIELI SURSA DE FINANTARE: BUGET DE STAT PENTRU LUNA ..........................................
Nr. ................. din .....................


1.1.1.a. "BUNURI SI SERVICII" - DSP
             
    Denumire Program national de sanatate Natura cheltuielii (obiectul platii) Nr. si data facturii fiscale Suma (mii lei) Scadenta de plata a facturii
  Total mii lei         0
  Furnizori neachitati din lunile anterioare Total
  Factura          
  Factura          
  ........          
  ........          
  Furnizori neachitati din luna curenta Total
  Factura          
  factura          
  .......          
  .......          
  .......          
  Sume necesare pentru luna pentru care se solicita credite bugetare Total
  categoria de cheltuiala          
  .........          
  .........          

1.1.1.b. "BUNURI SI SERVICII" - AAPL
             
    Denumire Program national de sanatate Natura cheltuielii (obiectul platii) Nr. si data facturii fiscale Suma (mii lei) Scadenta de plata a facturii
  Total mii lei         0
  Furnizori neachitati din lunile anterioare Total
  Factura          
  Factura          
  ........          
  ........          
  Furnizori neachitati din luna curenta Total
  Factura          
  factura          
  .......          
  .......          
  .......          
  Sume necesare pentru luna pentru care se solicita credite bugetare Total
  categoria de cheltuiala          
  .........          
  .........          

1.1.1.c. "TRANSFERURI"
             
    Denumire Program national de sanatate Natura cheltuielii (obiectul platii) Nr. si data facturii fiscale Suma (mii lei) Scadenta de plata a facturii
  Total mii lei         0
  Furnizori neachitati din lunile anterioare Total
  Factura          
  Factura          
  ........          
  ........          
  Furnizori neachitati din luna curenta Total
  Factura          
  factura          
  .......          
  .......          
  .......          
  Sume necesare pentru luna pentru care se solicita credite bugetare Total
  categoria de cheltuiala          
  .........          
  .........          
Raspundem de realitatea si exactitatea datelor raportate
* Unitatea este, dupa caz:
a) directia de sanatate publica pentru unitatile subordonate care deruleaza programe nationale de sanatate conform prevederilor Ordinului MS/CNAS nr. .../.../2011 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate in anii 2011-2012.
b) alte unitati sanitare/institutii conform prevederilor Ordinului MS/CNAS nr. ..../..../2011 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate in anii 2011-2012.
a) Directorul executiv al directiei de sanatate publica  Director executiv adjunct economic   Director executiv adjunct de sanatate publica **
  Nume si prenume                     Nume si prenume             Nume si prenume
  Semnatura                        Semnatura                Semnatura

b) In situatia in care cererea se intocmeste de catre alte unitati sanitare/institutii care deruleaza programe nationale de sanatate, aceasta
  se semneaza de catre conducerea institutiei respective, precum si de catre persoanele responsabile cu derularea programelor nationale de
  sanatate in unitatea respectiva


NOTA
1. MACHETA SE VA COMPLETA DISTINCT, PENTRU FIECARE SURSA DE FINANTARE, CU INCADRAREA IN BUGETUL APROBAT.
2. Datele completate in macheta si transmise
3. Termenul maxim pentru transmiterea cererii de finantare este data de 10 a lunii pentru care se solicita finantarea.
UNITATEA * .....................................................            AVIZAT MINISTERUL SANATATII,
JUDETUL ........................................................          SERVICIUL PENTRU PROGRAME DE SANATATE
                                      .......................................................1.2. CEREREA DE FINANTARE FUNDAMENTATA PENTRU PROGRAMELE NATIONALE DE SANATATE FINANTATE DIN BUGETUL MINISTERULUI SANATATII SURSA DE FINANTARE: VENITURI PROPRII (ACCIZE) PENTRU LUNA ..........................................
Nr. ................. din .....................
   
  MII LEI
                       
  Denumire program/subprogram Prevedere bugetara aprobata pentru anul 2011 Sume finantate (cumulat de la 1 ianuarie, inclusiv luna curenta) Plati efectuate (cumulat de la 1 ianuarie pana in ultima zi a lunii precedente celei pentru care se face solicitarea) Gradul de utilizare a fondurilor puse la dispozitie anterior Disponibil Sume necesare pentru luna curenta
  Total disponibil din cont ramas neutilizat la data solicitarii, din care: Se utilizeaza in luna pentru care se solicita finantarea Total necesar pentru luna curenta, din care: Se acopera din disponibil Necesar de alimentat
    0 1 2 3 4 = 3/2 5 = 2 - 3 6 7 = 8 + 9 8 = 6 9
  BUNURI SI SERVICII (conform anexei 1.2.1.a) - PROGRAME NATIONALE DERULATE DSP                  
  TOTAL GENERAL din care:
  I. PROGRAMELE NATIONALE PRIVIND BOLILE TRANSMISIBILE - TOTAL din care:                  
  1 Programul national de imunizare                  
  2 Programul national de supraveghere si control al bolilor transmisibile (boli transmisibile prioritare, infectie HIV, tuberculoza, infectii cu transmitere sexuala)                  
  2.1 Subprogramul de supraveghere si control al bolilor transmisibile prioritare                  
  2.2 Subprogramul de supraveghere si control al infectiei HIV                  
  2.3 Subprogramul de supraveghere si control al tuberculozei                  
  2.4 Subprogramul de supraveghere si control al bolilor cu transmitere sexuala                  
  3 Programul national de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale si monitorizare a utilizarii antibioticelor si a antibioticorezistentei                  
  II. PROGRAMUL NATIONAL DE MONITORIZARE A FACTORILOR DETERMINANTI DIN MEDIUL DE VIATA SI MUNCA                  
  1 Subprogramul privind protejarea sanatatii publice prin prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc determinanti din mediul de viata si munca                  
  2 Subprogramul privind protejarea sanatatii publice prin prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc alimentari si de nutritie                  
  III. PROGRAMUL NATIONAL DE HEMATOLOGIE SI SECURITATE TRANSFUZIONALA                  
  IV. PROGRAMELE NATIONALE PRIVIND BOLILE NETRANSMISIBILE - TOTAL din care:                  
  1 Programul national de boli cardiovasculare                  
  1.1 Subprogramul de tratament al pacientilor cu afectiuni cardiovasculare                  
  1.2 Subprogramul de tratament invaziv al infarctului miocardic acut                  
  2 Programul national de oncologie                  
  2.2 Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin                  
  2.5 Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice - Registrele regionale de cancer                  
  3 Programul national de sanatate mintala                  
  3.1 Subprogramul de profilaxie in patologia psihiatrica si psihosociala                  
  3.2 Subprogramul de prevenire si tratament ale toxicodependentelor                  
  4 Programul national de diabet zaharat                  
  5 Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana                  
  5.1 Subprogramul de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana                  
  5.2 Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice si centrale                  
  5.3 Subprogramul de fertilizare in vitro si embriotransfer                  
  6 Programul national de diagnostic si tratament cu ajutorul aparaturii de inalta performanta.                  
  6.1 Subprogramul de tratament chirurgical al unor afectiuni complexe prin chirurgie minim invaziva asistata robotic                  
  6.2 Subprogramul de radiologie interventionala                  
  6.3 Subprogramul de utilizare a suturilor mecanice in chirurgia generala                  
  6.4 Subprogramul de utilizare a plaselor sintetice in chirurgia parietala abdominala deschisa si laparoscopica                  
  7 Programul national de boli endocrine                  
  8 Programul national de diagnostic si tratament pentru boli rare                  
  8.2 Interventia pentru diagnosticul si managementul amiotrofiilor spinale si distrofiilor musculare de tip Duchenne si Becker, precum si prevenirea transmiterii ereditare a acestora                  
  8.3 Interventia pentru asigurarea produselor dietetice necesare bolnavilor (adulti) cu fenilcetonurie.                  
  10 Programul national de urgenta prespitaliceasca                  
  11 Program national de monitorizare activa a bolnavilor cu dizabilitati de ambulatie (copii si adulti)                  
  V. PROGRAMUL NATIONAL DE EVALUARE SI PROMOVARE A SANATATII SI EDUCATIE PENTRU SANATATE - TOTAL din care:                  
  1 Subprogramul de promovare a unui stil de viata sanatos                  
  2 Subprogramul de prevenire si combatere a consumului de tutun                  
  3 Subprogramul de supraveghere a starii de sanatate a populatiei                  
  VI. PROGRAMUL NATIONAL DE SANATATE A FEMEII SI COPILULUI - TOTAL din care:                  
  1 Subprogramul pentru ameliorarea starii de nutritie a gravidei si copilului                  
  1.1 promovarea alaptarii, alimentatiei sanatoase si prevenirea obezitatii la copil                  
  1.2 profilaxia anemiei feriprive la gravida                  
  1.3 profilaxia distrofiei la copiii cu varsta cuprinsa intre 0 - 12 luni, care nu beneficiaza de lapte matern prin administrare de lapte praf                  
  1.4 profilaxia malnutritiei la copiii cu greutate mica la nastere                  
  1.5 profilaxia anemiei feriprive la sugar                  
  1.6 profilaxia rahitismului carential al copilului                  
  2. Subprogramul de sanatate a copilului                  
  2.1 prevenirea deceselor neonatale prin cresterea accesului la ingrijiri adecvate in unitati regionale                  
  2.2 screening neonatal pentru depistarea fenilcetonuriei si hipotiroidismului congenital, precum si confirmarea diagnosticului si tratamentul specific al cazurilor depistate                  
  2.3 screening pentru depistarea precoce a deficientelor de auz                  
  2.4 screening pentru depistarea precoce a retinopatiei de prematuritate, tratamentul si dispensarizarea bolnavilor                  
  2.5 diagnosticul precoce, preventia primara si secundara, precum si monitorizarea unor afectiuni                  
  2.6 prevenirea complicatiilor, prin diagnostic precoce, tratament medicamentos specific si recuperare                  
  2.7 profilaxia infectiei cu virusul respirator sincitial la copiii cu risc crescut de infectie                  
  2.8 screening pentru depistarea precoce a scoliozei la copii                  
  2.9 prevenirea deceselor neonatale prin cresterea accesului la ingrijiri adecvate in unitati regionale si                  
  3. Subprogramul de sanatate a femeii                  
  3.1 crestere a accesului la servicii moderne de planificare familiala                  
  3.2 cresterea accesului, calitatii si eficientei serviciilor medicale specifice pentru gravida si lauza                  
  3.3 profilaxie si diagnostic pre- si postnatal al malformatiilor si/sau al unor afectiuni genetice                  
  3.4 profilaxia sindromului de izoimunizare Rh                  
  4. Subprogramul de monitorizare si evaluare a Programului national de sanatate a femeii si copilului                  
  BUNURI SI SERVICII (conform anexei 1.2.1.b) - PROGRAME NATIONALE DERULATE DE UNITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE - TOTAL GENERAL din care:                  
  I. PROGRAMELE NATIONALE PRIVIND BOLILE TRANSMISIBILE - TOTAL din care:                  
  1 Programul national de imunizare                  
  2 Programul national de supraveghere si control al bolilor transmisibile (boli transmisibile prioritare, infectie HIV, tuberculoza, infectii cu transmitere sexuala)                  
  2.1 Subprogramul de supraveghere si control al bolilor transmisibile prioritare                  
  2.2 Subprogramul de supraveghere si control al infectiei HIV                  
  2.3 Subprogramul de supraveghere si control al tuberculozei                  
  2.4 Subprogramul de supraveghere si control al bolilor cu transmitere sexuala                  
  3 Programul national de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale si monitorizare a utilizarii antibioticelor si a antibioticorezistentei                  
  II. PROGRAMUL NATIONAL DE MONITORIZARE A FACTORILOR DETERMINANTI DIN MEDIUL DE VIATA SI MUNCA                  
  1 Subprogramul privind protejarea sanatatii publice prin prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc determinanti din mediul de viata si munca                  
  2 Subprogramul privind protejarea sanatatii publice prin prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc alimentari si de nutritie                  
  III. PROGRAMUL NATIONAL DE HEMATOLOGIE SI SECURITATE TRANSFUZIONALA                  
  IV. PROGRAMELE NATIONALE PRIVIND BOLILE NETRANSMISIBILE - TOTAL din care:                  
  1 Programul national de boli cardiovasculare                  
  1.1 Subprogramul de tratament al pacientilor cu afectiuni cardiovasculare                  
  1.2 Subprogramul de tratament invaziv al infarctului miocardic acut                  
  2 Programul national de oncologie                  
  2.1 Subprogramul de profilaxie a cancerului de col uterin prin vaccinare HPV                  
  2.2 Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin                  
  2.3 Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului mamar                  
  2.4 Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului colorectal                  
  2.5 Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice                  
  2.6 Subprogramul de monitorizare a evolutiei bolii la pacientii cu afectiuni oncologice prin PET-CT                  
  3 Programul national de sanatate mintala                  
  3.1 Subprogramul de profilaxie in patologia psihiatrica si psihosociala                  
  3.2 Subprogramul de prevenire si tratament ale toxicodependentelor                  
  4 Programul national de diabet zaharat                  
  5 Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana                  
  5.1 Subprogramul de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana                  
  5.2 Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice si centrale                  
  5.3 Subprogramul de fertilizare in vitro si embriotransfer                  
  6 Programul national de diagnostic si tratament cu ajutorul aparaturii de inalta performanta.                  
  6.1 Subprogramul de tratament chirurgical al unor afectiuni complexe prin chirurgie minim invaziva asistata robotic                  
  6.2 Subprogramul de radiologie interventionala                  
  6.3 Subprogramul de utilizare a suturilor mecanice in chirurgia generala                  
  6.4 Subprogramul de utilizare a plaselor sintetice in chirurgia parietala abdominala deschisa si laparoscopica                  
  6.5 Subprogramul de tratament al surditatii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear si proteze auditive)                  
  7 Programul national de boli endocrine                  
  8 Programul national de diagnostic si tratament pentru boli rare                  
  9 Programul national de diagnostic si tratament al sepsisului sever                  
  10 Programul national de urgenta prespitaliceasca                  
  11 Program national de monitorizare activa a bolnavilor cu dizabilitati de ambulatie (copii si adulti)                  
  V. PROGRAMUL NATIONAL DE EVALUARE SI PROMOVARE A SANATATII SI EDUCATIE PENTRU SANATATE - TOTAL din care:                  
  1 Subprogramul de promovare a unui stil de viata sanatos                  
  2 Subprogramul de prevenire si combatere a consumului de tutun                  
  3 Subprogramul de supraveghere a starii de sanatate a populatiei                  
  VI. PROGRAMUL NATIONAL DE SANATATE A FEMEII SI COPILULUI - TOTAL din care:                  
  1 Subprogramul pentru ameliorarea starii de nutritie a gravidei si copilului                  
  1.1 promovarea alaptarii, alimentatiei sanatoase si prevenirea obezitatii la copil                  
  1.2 profilaxia anemiei feriprive la gravida                  
  1.3 profilaxia distrofiei la copiii cu varsta cuprinsa intre 0 - 12 luni, care nu beneficiaza de lapte matern prin administrare de lapte praf                  
  1.4 profilaxia malnutritiei la copiii cu greutate mica la nastere                  
  1.5 profilaxia anemiei feriprive la sugar                  
  1.6 profilaxia rahitismului carential al copilului                  
  2. Subprogramul de sanatate a copilului                  
  2.1 prevenirea deceselor neonatale prin cresterea accesului la ingrijiri adecvate in unitati regionale                  
  2.2 screening neonatal pentru depistarea fenilcetonuriei si hipotiroidismului congenital, precum si confirmarea diagnosticului si tratamentul specific al cazurilor depistate                  
  2.3 screening pentru depistarea precoce a deficientelor de auz                  
  2.4 screening pentru depistarea precoce a retinopatiei de prematuritate, tratamentul si dispensarizarea bolnavilor                  
  2.5 diagnosticul precoce, preventia primara si secundara, precum si monitorizarea unor afectiuni cronice la copil                  
  2.6 prevenirea complicatiilor, prin diagnostic precoce, tratament medicamentos specific si recuperare neuropsihomotorie pentru urmatoarele afectiuni: epilepsia, paraliziile cerebrale, intarzierile neuropsihomotorii de cauze multifactoriale                  
  2.7 profilaxia infectiei cu virusul respirator sincitial la copiii cu risc crescut de infectie                  
  2.8 screening pentru depistarea precoce a scoliozei la copii                  
  2.9 prevenirea deceselor neonatale prin cresterea accesului la ingrijiri adecvate in unitati regionale si de evaluarea a mortalitatii neonatale                  
  3. Subprogramul de sanatate a femeii                  
  3.1 crestere a accesului la servicii moderne de planificare familiala                  
  3.2 cresterea accesului, calitatii si eficientei serviciilor medicale specifice pentru gravida si lauza                  
  3.3 profilaxie si diagnostic pre- si postnatal al malformatiilor si/sau al unor afectiuni genetice                  
  3.4 profilaxia sindromului de izoimunizare Rh                  
  4. Subprogramul de monitorizare si evaluare a Programului national de sanatate a femeii si copilului                  
  VII. PROGRAM NATIONAL DE TRATAMENT IN STRAINATATE                  
  VIII. PROGRAMUL PENTRU COMPENSAREA CU 90% A PRETULUI DE REFERINTA AL MEDICAMENTELOR                  
  "TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE - Programe de sanatate" (conform anexei 1.2.1.c) - TOTAL GENERAL din care:                  
  I. PROGRAMELE NATIONALE PRIVIND BOLILE TRANSMISIBILE - TOTAL din care:                  
  1 Programul national de imunizare                  
  2 Programul national de supraveghere si control al bolilor transmisibile (boli transmisibile prioritare, infectie HIV, tuberculoza, infectii cu transmitere sexuala)                  
  2.1 Subprogramul de supraveghere si control al bolilor transmisibile prioritare                  
  2.2 Subprogramul de supraveghere si control al infectiei HIV                  
  2.3 Subprogramul de supraveghere si control al tuberculozei                  
  2.4 Subprogramul de supraveghere si control al bolilor cu transmitere sexuala                  
  3 Programul national de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale si monitorizare a utilizarii antibioticelor si a antibioticorezistentei                  
  II. PROGRAMUL NATIONAL DE MONITORIZARE A FACTORILOR DETERMINANTI DIN MEDIUL DE VIATA SI MUNCA                  
  1 Subprogramul privind protejarea sanatatii publice prin prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc determinanti din mediul de viata si munca                  
  2 Subprogramul privind protejarea sanatatii publice prin prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc alimentari si de nutritie                  
  III. PROGRAMUL NATIONAL DE HEMATOLOGIE SI SECURITATE TRANSFUZIONALA                  
  IV. PROGRAMELE NATIONALE PRIVIND BOLILE NETRANSMISIBILE - TOTAL din care:                  
  1 Programul national de boli cardiovasculare                  
  1.1 Subprogramul de tratament al pacientilor cu afectiuni cardiovasculare                  
  1.2 Subprogramul de tratament invaziv al infarctului miocardic acut                  
  2 Programul national de oncologie                  
  2.1 Subprogramul de profilaxie a cancerului de col uterin prin vaccinare HPV                  
  2.2 Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin                  
  2.3 Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului mamar                  
  2.4 Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului colorectal                  
  2.5 Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice                  
  2.6 Subprogramul de monitorizare a evolutiei bolii la pacientii cu afectiuni oncologice prin PET-CT                  
  3 Programul national de sanatate mintala                  
  3.1 Subprogramul de profilaxie in patologia psihiatrica si psihosociala                  
  3.2 Subprogramul de prevenire si tratament ale toxicodependentelor                  
  4 Programul national de diabet zaharat                  
  5 Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana                  
  5.1 Subprogramul de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana                  
  5.2 Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice si centrale                  
  5.3 Subprogramul de fertilizare in vitro si embriotransfer                  
  6 Programul national de diagnostic si tratament cu ajutorul aparaturii de inalta performanta.                  
  6.1 Subprogramul de tratament chirurgical al unor afectiuni complexe prin chirurgie minim invaziva asistata robotic                  
  6.2 Subprogramul de radiologie interventionala                  
  6.3 Subprogramul de utilizare a suturilor mecanice in chirurgia generala                  
  6.4 Subprogramul de utilizare a plaselor sintetice in chirurgia parietala abdominala deschisa si laparoscopica                  
  6.5 Subprogramul de tratament al surditatii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear si proteze auditive)                  
  7 Programul national de boli endocrine                  
  8 Programul national de diagnostic si tratament pentru boli rare                  
  9 Programul national de diagnostic si tratament al sepsisului sever                  
  10 Programul national de urgenta prespitaliceasca                  
  11 Program national de monitorizare activa a bolnavilor cu dizabilitati de ambulatie (copii si adulti)                  
  V. PROGRAMUL NATIONAL DE EVALUARE SI PROMOVARE A SANATATII SI EDUCATIE PENTRU SANATATE - TOTAL din care:                  
  1 Subprogramul de promovare a unui stil de viata sanatos                  
  2 Subprogramul de prevenire si combatere a consumului de tutun                  
  3 Subprogramul de supraveghere a starii de sanatate a populatiei                  
  VI. PROGRAMUL NATIONAL DE SANATATE A FEMEII SI COPILULUI - TOTAL din care:                  
  1 Subprogramul pentru ameliorarea starii de nutritie a gravidei si copilului                  
  1.1 promovarea alaptarii, alimentatiei sanatoase si prevenirea obezitatii la copil                  
  1.2 profilaxia anemiei feriprive la gravida                  
  1.3 profilaxia distrofiei la copiii cu varsta cuprinsa intre 0 - 12 luni, care nu beneficiaza de lapte matern prin administrare de lapte praf                  
  1.4 profilaxia malnutritiei la copiii cu greutate mica la nastere                  
  1.5 profilaxia anemiei feriprive la sugar                  
  1.6 profilaxia rahitismului carential al copilului                  
  2. Subprogramul de sanatate a copilului                  
  2.1 prevenirea deceselor neonatale prin cresterea accesului la ingrijiri adecvate in unitati regionale                  
  2.2 screening neonatal pentru depistarea fenilcetonuriei si hipotiroidismului congenital, precum si confirmarea diagnosticului si tratamentul specific al cazurilor depistate                  
  2.3 screening pentru depistarea precoce a deficientelor de auz                  
  2.4 screening pentru depistarea precoce a retinopatiei de prematuritate, tratamentul si dispensarizarea bolnavilor                  
  2.5 diagnosticul precoce, preventia primara si secundara, precum si monitorizarea unor afectiuni cronice la copil                  
  2.6 prevenirea complicatiilor, prin diagnostic precoce, tratament medicamentos specific si recuperare neuropsihomotorie pentru urmatoarele afectiuni: epilepsia, paraliziile cerebrale, intarzierile neuropsihomotorii de cauze multifactoriale                  
  2.7 profilaxia infectiei cu virusul respirator sincitial la copiii cu risc crescut de infectie                  
  2.8 screening pentru depistarea precoce a scoliozei la copii                  
  2.9 prevenirea deceselor neonatale prin cresterea accesului la ingrijiri adecvate in unitati regionale si de evaluarea a mortalitatii neonatale                  
  3. Subprogramul de sanatate a femeii                  
  3.1 crestere a accesului la servicii moderne de planificare familiala                  
  3.2 cresterea accesului, calitatii si eficientei serviciilor medicale specifice pentru gravida si lauza                  
  3.3 profilaxie si diagnostic pre- si postnatal al malformatiilor si/sau al unor afectiuni genetice                  
  3.4 profilaxia sindromului de izoimunizare Rh                  
  4. Subprogramul de monitorizare si evaluare a Programului national de sanatate a femeii si copilului                  
  VII. PROGRAM NATIONAL DE TRATAMENT IN STRAINATATE                  
  VIII. PROGRAMUL PENTRU COMPENSAREA CU 90% A PRETULUI DE REFERINTA AL MEDICAMENTELOR                  
Raspundem de realitatea si exactitatea datelor raportate
* Unitatea este, dupa caz:
a) directia de sanatate publica pentru unitatile subordonate care deruleaza programe nationale de sanatate conform prevederilor Ordinului MS/CNAS nr. ../.../2011 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate in anii 2011-2012.
b) alte unitati sanitare/institutii conform prevederilor Ordinului MS/CNAS nr. .../...../2011 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate in anii 2011-2012.
a) Directorul executiv al directiei de sanatate publica            Director executiv adjunct economic
  Nume si prenume                               Nume si prenume
  Semnatura                                  Semnatura

b) In situatia in care cererea se intocmeste de catre alte unitati sanitare/institutii care deruleaza programe
  nationale de sanatate, aceasta se semneaza de catre conducerea institutiei respective, precum si de catre
  persoana responsabila cu derularea programelor nationale de sanatate in unitatea respectiva


NOTA
1. MACHETA SE VA COMPLETA DISTINCT, PENTRU FIECARE SURSA DE FINANTARE, CU INCADRAREA IN BUGETUL APROBAT.
2. Datele completate in macheta si transmise catre Serviciul pentru programe de sanatate trebuie sa fie aceleasi cu datele transmise Directiei generale economica din cadrul
3. Termenul maxim pentru transmiterea cererii de finantare este data de 10 a lunii pentru care se solicita finantarea.

UNITATEA * ......................................................
JUDETUL ............................................................


1.2.1. CERERE DE FINANTARE FUNDAMENTATA DETALIATA PE TIPURI DE CHELTUIELI SURSA DE FINANTARE: VENITURI PROPRII (ACCIZE) PENTRU LUNA ..........................................
Nr. ................. din .....................


1.2.1.a. "BUNURI SI SERVICII" - DSP
             
    Denumire Program national de sanatate Natura cheltuielii (obiectul platii) Nr. si data facturii fiscale Suma (mii lei) Scadenta de plata a facturii
  Total mii lei         0
  Furnizori neachitati din lunile anterioare Total
  Factura          
  Factura          
  ........          
  ........          
  Furnizori neachitati din luna curenta Total
  Factura          
  factura          
  .......          
  .......          
  .......          
  Sume necesare pentru luna pentru care se solicita credite bugetare Total
  categoria de cheltuiala          
  .........          
  .........          

1.2.1.b. "BUNURI SI SERVICII" - AAPL
             
    Denumire Program national de sanatate Natura cheltuielii (obiectul platii) Nr. si data facturii fiscale Suma (mii lei) Scadenta de plata a facturii
  Total mii lei         0
  Furnizori neachitati din lunile anterioare Total
  Factura          
  Factura          
  ........          
  ........          
  Furnizori neachitati din luna curenta Total
  Factura          
  factura          
  .......          
  .......          
  .......          
  Sume necesare pentru luna pentru care se solicita credite bugetare Total
  categoria de cheltuiala