Avocatura Com
Home Ştiri Academica Cursuri Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
« Inapoi la Legislatie
Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic
Legea 407/2006 vanatorii si a protectiei fondului cinegetic, actualizata la data de 15 mai 2011


facebook

 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
a) administrator - autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura si care asigura administrarea faunei de interes cinegetic;
b) atribuire in gestiune - actiunea prin care administratorul da dreptul si obligatia de gestionare a faunei de interes cinegetic, in conditiile prezentei legi;
c) braconaj - actiunea desfasurata in vederea obtinerii acelorasi efecte ca si prin actiunea de vanatoare, fara a fi indeplinite conditiile legale pentru desfasurarea acesteia din urma;
d) capcana autorizata - orice dispozitiv folosit in scopul capturarii exemplarelor din speciile de fauna de interes cinegetic, a carui utilizare a fost avizata de autoritatea publica centrala care raspunde de protectia mediului si aprobata de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura;
___________
Litera d) a fost modificata prin punctul 1. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

e) cota de recolta - numarul de exemplare din fauna de interes cinegetic stabilit anual de catre administrator, care se poate vana in cadrul unui fond cinegetic;
___________
Litera e) a fost modificata prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

f) Consiliu National de Vanatoare - organismul de avizare si consultare, cu autoritate stiintifica in domeniul cinegetic, care este format din reprezentantii institutiilor publice si private cu atributii in domeniul faunei de interes vanatoresc si al mediului de viata al acesteia;
g) drept de vanatoare - dreptul persoanei fizice sau juridice, proprietara a terenurilor pe care sunt arondate fonduri cinegetice, de a beneficia, direct sau indirect, de gestiunea fondului cinegetic, daca este licentiata;
___________
Litera g) a fost modificata prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

h) fauna de interes cinegetic - totalitatea exemplarelor din populatiile din speciile de fauna salbatica prevazute in anexele nr. 1 si 2, existente pe teritoriul Romaniei;
i) fond cinegetic - unitatea de gospodarire cinegetica constituita din fauna de interes cinegetic si suprafata de teren, indiferent de categoria acestuia, indiferent de proprietar si astfel delimitata incat sa asigure o stabilitate cat mai mare faunei de interes cinegetic in interiorul sau. Nu se includ in fondurile cinegetice suprafetele din intravilan, precum si zona strict protejata si zona tampon din cuprinsul Rezervatiei Biosferei «Delta Dunarii»;
___________
Litera i) a fost modificata prin punctul 1. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

j) fond cinegetic national - totalitatea fondurilor cinegetice din Romania;
___________
Litera j) a fost modificata prin punctul 1. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

k) gestionar - persoana juridica romana care a fost licentiata in conditiile legii si careia i se atribuie in gestiune fauna de interes cinegetic din cuprinsul unui fond cinegetic;
___________
Litera k) a fost modificata prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

l) gestionar consacrat - persoana juridica romana, licentiata in conditiile legii, cu drept de a obtine gestiunea faunei cinegetice de pe un fond cinegetic, daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: a avut calitatea de gestionar in contractul de gestionare anterior organizarii atribuirii directe pentru fondul cinegetic respectiv; contractul de gestionare nu a incetat din culpa sa; isi manifesta intentia de a gestiona in continuare fauna cinegetica de pe fondul cinegetic respectiv, nu inregistreaza datorii privind plata tarifului de gestionare si accepta tariful de gestionare;
___________
Litera l) a fost modificata prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 102/2010 incepand cu 03.12.2010.

m) gestionare - activitatea de gospodarire durabila a faunei de interes cinegetic din fondurile cinegetice, realizata de gestionari in baza contractelor de gestiune, pe riscul si raspunderea lor, pentru perioada stabilita prin contractele de gestiune;
___________
Litera m) a fost modificata prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

n) jujeu - piesa de forma cilindrica, confectionata prin strunjire, din lemn de esenta tare, care trebuie purtata de cainii care insotesc turmele si cirezile de animale domestice;
o) licenta - imputernicirea data de catre administrator unei persoane juridice de a gestiona fauna de interes cinegetic, atestata printr-un document oficial;
p) odorivector - substanta sau produsul, natural ori de sinteza, care raspandeste un miros ce atrage exemplarele de fauna de interes cinegetic si care permite omului determinarea directiei si controlul deplasarii acestora;
q) organizatie de vanatoare - persoana juridica romana constituita in conditiile legii, pe baza principiului liberei asocieri a vanatorilor, in scopul gestionarii durabile a vanatului si al exercitarii vanatorii recreativ-sportive, care poate adera la asociatii, uniuni sau federatii nationale de profil pentru reprezentarea lor la nivel national si international;
r) populatie optima - numarul total de exemplare din fauna de interes cinegetic, care coabiteaza intr-un fond cinegetic intr-o anumita structura de specii si intr-o anumita structura de varste in cadrul fiecarei specii, care asigura conservarea biodiversitatii, produce minimum de pagube si nu prezinta risc pentru populatia umana;
___________
Litera r) a fost modificata prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

s) regim cinegetic - ansamblul de norme tehnice, juridice si economice prin care fauna de interes cinegetic este administrata si gestionata durabil, in scopul conservarii biodiversitatii, mentinerii echilibrului ecologic, exercitarii vanatorii si satisfacerii unor cerinte social-economice;
s) stationar - suprafata de teren, impreuna cu instalatiile si amenajarile specifice existente pe aceasta, unde sunt duse exemplarele din speciile de fauna de interes cinegetic care, ca urmare a starii lor, nu mai pot fi lasate in libertate, existand pericolul ca acestea sa moara. Pe aceste suprafete sunt asigurate conditiile de asistenta sanitar-veterinara corespunzatoare si conditiile de viata, crestere si dezvoltare pentru exemplarele respective;
t) tarif de gestionare - suma de bani care se plateste anual de catre gestionar pentru exploatarea durabila a faunei cinegetice pe care o gestioneaza;
t) vanat - exemplarul/exemplarele din specia/speciile de interes cinegetic obtinut/obtinute prin actiunile de vanatoare sau prin actiunile de braconaj cinegetic;
___________
Litera t) a fost modificata prin punctul 1. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

u) vanatoare - actiunea de pandire, cautare, starnire, urmarire, haituire sau orice alta activitate avand ca finalitate capturarea ori uciderea exemplarelor din speciile prevazute in anexele nr. 1 si 2, aflate in stare de libertate. Nu constituie actiune de vanatoare capturarea autorizata a exemplarelor din speciile de interes cinegetic in scop stiintific, urmata de eliberarea acestora;
___________
Litera u) a fost modificata prin punctul 1. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

v) vanator - persoana fizica ce practica vanatoarea in conditiile prezentei legi;
w) zona de liniste - suprafata stabilita in cadrul unui fond cinegetic, delimitata si marcata pe teren prin semne vizibile si distinctive, destinata sa asigure conditii de viata optime faunei cinegetice existente in cadrul fondului cinegetic respectiv, indiferent de anotimp.
___________
Litera w) a fost modificata prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

Art. 2. - Fauna de interes cinegetic este resursa naturala regenerabila, bun public de interes national si international.
Art. 3. - Exercitarea vanatorii se face in scopul asigurarii echilibrului ecologic, ameliorarii calitatii populatiilor faunei de interes cinegetic, cercetarii stiintifice, precum si in scop didactic sau recreativ-sportiv.
Art. 4. - Nimeni nu are dreptul de a vana pe terenul proprietatea altuia fara a avea asupra sa autorizatia de vanatoare, care dovedeste, in conditiile prezentei legi, consimtamantul proprietarului, al asociatiei de proprietari sau al celui mandatat de acestia in acest scop.
(2) Detinatorii cu orice titlu ai terenurilor incluse in fondurile cinegetice au obligatia de a permite desfasurarea actiunilor de vanatoare autorizate pe terenurile ce le detin sau apartin, in conditiile alin. (1).
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

Art. 5. - (1) Criteriile de constituire a unui fond cinegetic sunt urmatoarele:
a) marimea suprafetei fondului cinegetic;
___________
Litera a) a fost modificata prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

b) stabilirea faunei sedentare de interes cinegetic;
c) limitele fondului cinegetic;
___________
Litera c) a fost modificata prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

d) apartenenta, de regula, la acelasi etaj altitudinal;
e) structura de proprietate asupra terenului. Se urmareste, pe cat posibil, constituirea de fonduri cinegetice pe terenuri care apartin aceluiasi tip de proprietate;
___________
Litera e) a fost modificata prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

f) existenta diversitatii din punct de vedere al folosintei terenurilor. Se urmareste ca in cadrul unui fond cinegetic sa existe cat mai multe categorii de folosinta a terenului;
___________
Litera f) a fost modificata prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

g) constituirea, in timp, a fondurilor cinegetice.
___________
Litera g) a fost modificata prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

(2) Suprafata unui fond cinegetic va fi de cel putin 5.000 ha la campie si in Delta Dunarii, 7.000 ha la deal si 10.000 ha la munte.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

(3) Suprafata minima necesara pentru un membru vanator este de:
a) 150 ha la campie si in Delta Dunarii;
b) 250 ha la deal;
c) 350 ha la munte.
(4) Fondul cinegetic se delimiteaza pe limite naturale, cum ar fi: culmi, cursuri de apa si altele asemenea, si/sau artificiale stabile in timp, cum ar fi: drumuri, cai ferate, autostrazi, linii electrice, canale de irigatii sau navigabile si altele asemenea, usor identificabile.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

(5) Pentru constituirea unui fond cinegetic este necesara indeplinirea tuturor criteriilor prevazute la alin. (1).
___________
Alineatul (5) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.


CAPITOLUL II
Administrarea si gestionarea fondului cinegetic al Romaniei

Art. 6. - (1) Principalele atributii ale administratorului pentru protectia faunei de interes cinegetic si in domeniul vanatorii sunt urmatoarele:
a) elaboreaza strategia privind fondul cinegetic al Romaniei;
b) stabileste criteriile de atribuire in gestiune a fondurilor cinegetice;
___________
Litera b) a fost modificata prin punctul 2. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

c) stabileste valoarea de pornire pentru licitatiile pe care le organizeaza in scopul atribuirii in gestiune a fondurilor cinegetice;
___________
Litera c) a fost modificata prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

d) stabileste tariful de gestionare pentru fondurile cinegetice atribuite direct;
___________
Litera d) a fost modificata prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

e) elaboreaza metodologia si reglementarile de organizare si practicare a vanatorii;
f) stabileste si aproba anual, pana la data de 15 mai, cotele anuale de recolta pentru speciile admise la vanatoare, cu avizul autoritatii publice centrale care raspunde de protectia mediului; cotele de recolta astfel aprobate devin obligatorii de realizat, fara alte avize, acorduri sau autorizari suplimentare;
___________
Litera f) a fost modificata prin punctul 2. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

g) propune, in situatii justificate, modificarea perioadelor legale de vanatoare pentru unele specii de vanat;
h) avizeaza propunerile de populare a fondurilor cinegetice cu specii de vanat inexistente in libertate in Romania, pe baza studiilor de impact, avizate de Academia Romana si de autoritatea publica centrala care raspunde de protectia mediului;
___________
Litera h) a fost modificata prin punctul 2. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

i) stabileste, impreuna cu reprezentantii ministerelor de resort, masurile necesare mentinerii echilibrului ecologic si prevenirii pagubelor cauzate de vanat si prin vanatoare culturilor agricole, animalelor domestice si fondului forestier;
j) tine evidenta si publica anual date referitoare la populatia de fauna cinegetica, starea de sanatate a acesteia, recoltele si trofeele de vanat;
k) colaboreaza cu Ministerul Educatiei si Cercetarii in vederea stabilirii programelor de invatamant pentru institutiile de invatamant care au ca discipline de studiu fauna cinegetica si vanatoarea si in vederea stabilirii programelor de cercetare stiintifica in domeniul cinegetic;
l) controleaza activitatea cinegetica la toate nivelurile;
m) organizeaza direct si coordoneaza activitatea de combatere a braconajului;
n) organizeaza documentarea stiintifica in managementul cinegetic si stabileste sistemul informational in domeniul cinegetic;
o) stabileste criteriile pentru acordarea licentei de functionare gestionarilor fondurilor cinegetice;
___________
Litera o) a fost modificata prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

p) acorda licenta de functionare gestionarilor fondurilor cinegetice;
___________
Litera p) a fost modificata prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

q) colaboreaza cu Ministerul Justitiei pentru atestarea expertilor tehnici judiciari in vanatoare;
r) emite si aproba modelul permiselor de vanatoare si tine evidenta persoanelor care au dobandit calitatea de vanator;
s) emite si pune la dispozitie gestionarilor fondurilor cinegetice formularele autorizatiilor de vanatoare;
___________
Litera s) a fost modificata prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

s) stabileste rasele de caini admise la vanatoare in Romania;
t) stabileste, impreuna cu Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor, armele si categoriile de munitie care se pot folosi la vanatoare in Romania;
t) initiaza actiuni de popularizare a activitatii cinegetice si de educare a populatiei in domeniu;
u) participa sau sprijina, dupa caz, programul colaborarilor internationale in domeniul cinegetic;
v) infiinteaza Comisia nationala de evaluare a trofeelor de vanat, cu reprezentare in teritoriu;
x) stabileste modelul-cadru al contractului de gestionare prin negociere cu reprezentantii gestionarilor fondurilor cinegetice.
___________
Litera x) a fost modificata prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

(2) In cadrul administratorului functioneaza un organ distinct, specializat in domeniul cinegetic.
(3) Pe langa autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura functioneaza Consiliul National de Vanatoare, infiintat prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, compus din reprezentanti ai administratorului, ai autoritatii publice centrale care raspunde de protectia mediului, ai autoritatii nationale sanitare veterinare, ai unitatilor de invatamant superior si de cercetare cu profil cinegetic din Romania si ai gestionarilor fondurilor cinegetice proportional cu suprafata fondurilor cinegetice gestionate.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

(4) Administratorul adopta orice alte masuri necesare, in acord cu dispozitiile legale privind regimul cinegetic.
Art. 7. - Categoriile de gestionari cu care se pot incheia contracte de gestionare a faunei de interes cinegetic sunt urmatoarele:
a) administratorii padurilor proprietate privata;
b) administratorii padurilor proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale;
c) organizatiile de vanatoare;
d) administratorul padurilor proprietate publica a statului;
e) institutiile publice care au ca obiect de activitate cercetarea stiintifica in domeniul cinegetic;
f) institutiile de invatamant care au ca discipline de studiu vanatul si vanatoarea.
Art. 8. - (1) Atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice se realizeaza de catre administrator pe fonduri cinegetice, prin urmatoarele modalitati:
a) direct;
b) prin licitatie publica, pentru fondurile cinegetice neatribuite in conditiile prevazute la lit. a).
(2) Atribuirea directa prevazuta la alin. (1) lit. a) se realizeaza pentru urmatoarele categorii de fonduri cinegetice:
a) fondurile cinegetice pentru care proprietarii, persoane fizice si/sau juridice, inclusiv unitatile administrativ-teritoriale, individual ori intr-o asociatie legal constituita in scopul propunerii gestionarului faunei cinegetice, fac dovada ca au in proprietate terenuri care reprezinta peste 50% din suprafata fiecarui fond cinegetic. Acest tip de atribuire se realizeaza in favoarea gestionarului propus de catre proprietarii terenurilor, pentru o perioada de 10 ani;
b) fondurile cinegetice neatribuite in conditiile prevazute la lit. a) se atribuie, in conditiile legii, dupa cum urmeaza:
1. organizatiilor vanatoresti care la data atribuirii gestioneaza cel putin 5 fonduri cinegetice li se atribuie, in calitate de gestionari consacrati, la cerere, cate 5 fonduri cinegetice dintre cele pe care le gestioneaza si au ramas neatribuite. Dupa atribuirea celor 5 fonduri cinegetice, li se mai atribuie direct inca 50% din numarul fondurilor cinegetice pe care le-au gestionat si au ramas neatribuite;
2. organizatiilor vanatoresti, institutiilor de invatamant de stat care au ca discipline de studiu vanatul si vanatoarea si institutiilor de stat care au ca obiect de activitate cercetarea stiintifica in domeniul cinegetic, care la data atribuirii gestioneaza pana la 5 fonduri cinegetice, in calitate de gestionari consacrati, li se atribuie in gestiune, la cerere, aceleasi fonduri cinegetice ramase neatribuite direct;
3. administratorului padurilor proprietate publica a statului, in calitate de gestionar consacrat, i se atribuie, la cerere, 200 de fonduri cinegetice dintre cele pe care le gestioneaza si au ramas neatribuite direct si 50% din restul fondurilor cinegetice pe care le-a gestionat si au ramas neatribuite;
c) fondurile cinegetice care nu au fost atribuite in conditiile prevazute la lit. a) si b), pentru care statul este proprietar al fondului funciar in suprafata mai mare de 50% din suprafata fiecarui fond cinegetic. Acest tip de atribuire se poate realiza pentru institutiile de stat care au ca obiect de activitate cercetarea stiintifica in domeniul cinegetic si pentru institutiile de invatamant de stat care au ca disciplina de studiu vanatul si vanatoarea.
(3) Numarul fondurilor cinegetice rezultat prin aplicarea procentelor prevazute la alin. (2) lit. b) se rotunjeste in plus, daca este cazul, pana la nivel de numar intreg.
(4) Atribuirea dreptului de gestionare se realizeaza ori de cate ori este cazul, ca urmare a incetarii contractelor anterioare de gestionare a fondurilor cinegetice, din orice motive.
___________
Art. 8. a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanta de urgenta nr. 102/2010 incepand cu 03.12.2010.

Art. 9. - (1) La incredintarea gestiunii, administratorul incheie cu gestionarul un contract de gestionare pentru 10 ani.
(2) Gestionarul este obligat sa plateasca tariful de gestionare anual, in doua transe egale, prima pana la data de 30 noiembrie a anului in curs si a doua pana la data de 15 mai a anului urmator.
(3) Tariful de gestionare prevazut la alin (2) nu este purtator de TVA si se calculeaza pentru sezonul de vanatoare 15 mai anul curent - 14 mai anul viitor.
___________
Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 4. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

(4) Plata tarifului de gestionare pentru situatiile in care contractul de gestionare inceteaza in cursul sezonului de vanatoare se face proportional cu numarul de zile calendaristice din sezonul de vanatoare in care fiecare gestionar are in gestiune fauna cinegetica, independent de nivelul realizarii cotelor de recolta, dupa cum urmeaza:
a) pentru perioada cuprinsa intre inceputul sezonului de vanatoare si data predarii-preluarii gestiunii faunei cinegetice din fondul cinegetic in cauza se achita de catre gestionarul titular al contractului de gestionare care a incetat;
b) pentru perioada cuprinsa intre data predarii-preluarii gestiunii faunei cinegetice din fondul cinegetic in cauza si sfarsitul sezonului de vanatoare se achita de catre gestionarul titular al noului contract de gestionare.
___________
Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 3. din Ordonanta de urgenta nr. 102/2010 incepand cu 03.12.2010.

(5) Gestionarii care au in gestiune fonduri cinegetice pot face, de comun acord, schimb de gestiuni, cu avizul administratorului fondului cinegetic national. Schimbul se realizeaza cu pastrarea clauzelor cuprinse in contractele initiale, modificandu-se doar titularii de contracte prin acte aditionale incheiate intre administrator si gestionarii in cauza.
___________
Alineatul (5) a fost introdus prin punctul 3. din Ordonanta de urgenta nr. 102/2010 incepand cu 03.12.2010.

Art. 10. - In vederea crearii si stabilirii dreptului de gestionare pentru fauna din fondurile cinegetice, in conformitate cu prevederile prezentei legi, statul roman, in calitate de proprietar de fond funciar, este reprezentat de administrator, astfel cum este definit la art. 1 lit. a).
___________
Art. 10. a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanta de urgenta nr. 102/2010 incepand cu 03.12.2010.

Art. 11. - (1) Fiecare institutie de invatamant de stat care are ca disciplina de studiu vanatul si vanatoarea are dreptul de a gestiona in scop didactic cate un fond cinegetic din judetul in care aceasta isi are sediul sau din judetele limitrofe.
(2) Institutiile de invatamant superior de stat care au in programa, ca disciplina de studiu, cel putin 2 ani, vanatul si vanatoarea au dreptul de a gestiona in scop didactic maximum 3 fonduri cinegetice din judetul in care acestea isi au sediul sau din judetele limitrofe.
___________
Art. 11. a fost modificat prin punctul 5. din Ordonanta de urgenta nr. 102/2010 incepand cu 03.12.2010.

Art. 12. - (1) Atribuirea in gestiune se realizeaza in maximum 60 de zile de la data incetarii din orice cauza a contractului de gestionare anterior.
(2) Pe perioada de incetare a contractului de gestionare anterior si pana la preluarea efectiva in gestiune de catre noul gestionar a fondului cinegetic, in baza noului contract de gestionare, gestionarul fondului cinegetic se asigura de fostul gestionar.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

(3) Pe durata prevazuta la alin. (2) drepturile si obligatiile gestionarului sunt cele prevazute in contractul de gestionare anterior.
(4) Fondurile cinegetice pentru care din culpa castigatorului licitatiei nu a fost incheiat contractul de gestionare in termen de 30 de zile de la data dobandirii acestui drept se scot din nou la licitatie, in termen de maximum 60 de zile. Licitatia se repeta pana se asigura atribuirea in gestiune, in conditiile art. 8.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

(5) In situatia in care in timpul derularii unui contract de gestionare, pe suprafata unui fond cinegetic se constituie, in conditiile legii, arie naturala protejata din categoria careia suprafata nu se include in suprafata fondurilor cinegetice, contractul de gestionare incheiat initial se modifica prin act aditional, pana la inceperea urmatorului sezon de vanatoare, la initiativa administratorului, prin derogare de la prevederile art. 5, chiar daca suprafata sa are minimum jumatate din suprafata minima prevazuta de prezenta lege pentru etajul altitudinal respectiv.
___________
Alineatul (5) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

(6) In cazurile in care suprafata fondului cinegetic rezultat in conditiile alin. (5) este mai mica decat jumatatea suprafetei minime prevazute de prezenta lege pentru etajul altitudinal respectiv, fondul cinegetic se desfiinteaza, suprafata rezultata rearondandu-se, dupa caz, unuia sau mai multor fonduri cinegetice vecine, cu respectarea principiilor de constituire a fondurilor cinegetice.
___________
Alineatul (6) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

(7) Fondurile cinegetice rezultate in conditiile alin. (6) se scot la licitatie daca gestionarul acestora nu este de acord cu modificarea limitelor fondului cinegetic pentru care are contract de gestionare si cu modificarea sumei de plata, in conformitate cu suprafata rezultata ca urmare a aplicarii prevederilor alin. (6).
___________
Alineatul (7) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

(8) Fauna cinegetica din fondurile cinegetice pentru care, din diverse motive, nu se incheie contracte de gestionare inauntrul perioadei prevazute la alin. (1) se incredinteaza pentru gestionare administratorului padurilor proprietate publica a statului, continuandu-se procedura de scoatere la licitatie.
___________
Alineatul (8) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

(9) In perioada in care gestioneaza fauna cinegetica in conditiile alin. (8), administratorul padurilor proprietate publica a statului este scutit de plata tarifului de gestionare.
(10) Organizatiile vanatoresti care incheie contracte de gestionare a faunei cinegetice in conditiile prezentei legi au obligatia ca in termen de maximum 90 de zile de la incheierea contractelor de gestionare sa detina un numar de vanatori, inscrisi in evidentele proprii, de cel putin 50% din numarul maxim de vanatori determinat in functie de suprafata fondului de vanatoare in cauza si de suprafata minima prevazuta la art. 5 alin. (3).
___________
Alineatul (10) a fost introdus prin punctul 6. din Ordonanta de urgenta nr. 102/2010 incepand cu 03.12.2010.

(11) Neindeplinirea conditiei prevazute la alin. (10) determina rezilierea de drept a contractului de gestionare, fara alte proceduri prealabile.
___________
Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 6. din Ordonanta de urgenta nr. 102/2010 incepand cu 03.12.2010.

Art. 13. - (1) Pentru pagubele produse culturilor agricole, silvice si animalelor domestice de catre exemplarele din speciile de fauna de interes cinegetic, cuprinse in anexele nr. 1 si 2, se acorda despagubiri.
(2) Despagubirile pentru pagubele produse de catre exemplarele din speciile de fauna de interes cinegetic cuprinse in anexa nr. 1 se suporta dupa cum urmeaza:
a) pentru pagubele produse in fondurile cinegetice si in intravilan - de gestionarul faunei cinegetice de pe cuprinsul fondurilor cinegetice in cauza, daca acesta nu si-a indeplinit obligatiile pentru prevenirea pagubelor;
b) pentru pagubele produse in ariile naturale protejate, neincluse in fonduri cinegetice sau in care vanatoarea nu este admisa - de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, din bugetul aprobat cu aceasta destinatie.
(3) Pentru situatiile in care atat gestionarul, cat si proprietarii de culturi agricole, silvice si de animale domestice si-au indeplinit toate obligatiile pentru prevenirea pagubelor, despagubirile se suporta de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, din bugetul aprobat cu aceasta destinatie.
(4) Despagubirile pentru pagubele produse de catre exemplarele din speciile de fauna de interes cinegetic cuprinse in anexa nr. 2 se suporta de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, din bugetul aprobat cu aceasta destinatie.
___________
Art. 13. a fost modificat prin punctul 7. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

Art. 14. - (1) Gestionarul este obligat la repararea prejudiciului produs din culpa sa faunei cinegetice pe care o gestioneaza.
(2) Prejudiciul prevazut la alin. (1) consta in scaderea nivelului calitativ si/sau numeric al faunei cinegetice si se calculeaza conform valorilor de despagubiri prevazute in anexele nr. 1 si 2.
(3) Pagubele cauzate faunei de interes cinegetic sau pierderile de orice natura cauzate acesteia, care se inregistreaza prin gestionarea necorespunzatoare a vanatului, se investigheaza de catre experti tehnici in vanatoare sau de catre experti tehnici judiciari in vanatoare, dupa caz.
Art. 15. - (1) In cazul fondurilor cinegetice pentru care s-au incheiat contracte de gestionare a faunei de interes cinegetic, gestionarul asigura plata tarifului de gestionare dupa cum urmeaza:
a) 81% din tarif, proprietarilor terenurilor;
b) 16% din tarif, bugetului de stat;
c) 3% din tarif, Fondului pentru mediu.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

(2) Tariful de gestionare pentru fondurile cinegetice care se atribuie direct, in conditiile art. 8 alin. (2), precum si tariful de pornire la licitatie pentru fondurile cinegetice care se atribuie prin licitatie publica, in conditiile art. 8 alin. (1) lit. b), se stabilesc potrivit modului de calcul prevazut in anexa nr. 3.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 7. din Ordonanta de urgenta nr. 102/2010 incepand cu 03.12.2010.

(3) Daca suprafata productiva din cuprinsul fondurilor cinegetice sufera modificari, tarifele de gestionare se actualizeaza prin acte aditionale pana la data de 15 martie a sezonului de vanatoare in curs.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 7. din Ordonanta de urgenta nr. 102/2010 incepand cu 03.12.2010.

(31) Neincheierea actelor aditionale potrivit prevederilor alin. 3 din vina gestionarului conduce la pierderea dreptului acestuia de a practica vanatoarea pentru sezonul de vanatoare urmator.
___________
Alineatul (31) a fost introdus prin punctul 9. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

(4) Plata sumei datorate proprietarilor se realizeaza dupa cum urmeaza:
a) direct, proprietarilor persoane fizice sau persoane juridice care detin individual suprafete de teren mai mari de 50 ha;
___________
Litera a) a fost modificata prin punctul 8. din Ordonanta de urgenta nr. 102/2010 incepand cu 03.12.2010.

b) direct, administratorilor terenurilor proprietate a statului, care administreaza suprafete de teren mai mari de 50 ha;
c) direct, asociatiilor de proprietari constituite in scopul dobandirii dreptului de gestionare;
d) primariilor, pe teritoriul administrativ-teritorial al carora se gasesc terenurile, in cazul proprietatilor persoanelor fizice sau persoanelor juridice mai mici de 50 ha.
(5) Plata se face de catre gestionar, la solicitarea persoanelor fizice si/sau juridice care fac dovada proprietatii terenurilor, in conditiile legii.
___________
Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 9. din Ordonanta de urgenta nr. 102/2010 incepand cu 03.12.2010.

(6) Sumele datorate proprietarilor si administratorilor terenurilor proprietate publica a statului se stabilesc in functie de:
a) categoria de folosinta a terenului avut in proprietate sau in administrare;
b) ponderea suprafetei de teren avute in proprietate sau in administrare in suprafata totala a categoriei de folosinta respective din fondul cinegetic;
c) valoarea corespunzatoare tarifului de gestionare pentru suprafata totala a categoriei de folosinta respective din fondul cinegetic.
___________
Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 9. din Ordonanta de urgenta nr. 102/2010 incepand cu 03.12.2010.

(7) Administratorul padurilor proprietate publica a statului are obligatia sa asigure, cu titlu gratuit, in fondul forestier proprietate publica a statului, terenuri libere de vegetatie forestiera dintre cele existente la data intrarii in vigoare a prezentei legi, destinate, prin amenajamentul silvic, cultivarii, depozitarii si distribuirii hranei complementare a vanatului sau amplasarii constructiilor si instalatiilor vanatoresti, inclusiv a fazaneriilor existente la data intrarii in vigoare a prezentei legi, in suprafata de minimum:
a) 1 ha pentru 1.000 ha de padure in etajul altitudinal de munte;
b) 2 ha pentru 1.000 ha de padure in etajul altitudinal de deal;
c) 3 ha pentru 1.000 ha de padure in etajul altitudinal de campie.
___________
Alineatul (7) a fost modificat prin punctul 8. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

(71) Gestionarii au obligatia de a prelua terenurile asigurate potrivit prevederilor alin. (7) pe baza unui document de predare-preluare, in prezenta reprezentantului administratorului.
___________
Alineatul (71) a fost introdus prin punctul 10. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

(8) Proprietarii si detinatorii de terenuri cu orice titlu, precum si executantii de lucrari de orice natura pe terenurile din fondurile cinegetice sunt obligati sa ia masurile prevazute de lege pentru protectia faunei cinegetice si a mediului sau de viata si raspund pentru pagubele pe care le produc acestora prin actiuni ilicite savarsite cu intentie sau din culpa.
___________
Alineatul (8) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.


CAPITOLUL III
Protectia faunei de interes cinegetic

Art. 16. - (1) In vederea crearii bazei stiintifice pentru gestionarea durabila a faunei de interes cinegetic se infiinteaza, in cadrul institutului care realizeaza cercetarea stiintifica pentru silvicultura, o sectie de cercetari cinegetice.
(2) In subordinea institutului prevazut la alin. (1) functioneaza cate un stationar in fiecare regiune de dezvoltare economica.
(3) Atributiile si regulamentul de functionare a institutului prevazut la alin. (1) se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
Art. 17. - (1) Gestionarii sunt obligati sa asigure gospodarirea faunei de interes cinegetic, cu respectarea principiului durabilitatii, pe baza studiilor de evaluare si a planurilor de management cinegetic intocmite pentru fiecare fond cinegetic, pentru perioada de valabilitate a contractului de gestionare.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 11. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

(2) Studiile de evaluare a efectivelor speciilor admise la vanatoare se intocmesc anual de catre personalul cu specializare silvica sau cinegetica angajat al gestionarului fondurilor cinegetice si vor fi supuse aprobarii administratorului.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 11. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

(21) Planurile de management cinegetic se intocmesc pentru o perioada de 10 ani de catre personalul cu specializare superioara silvica sau cinegetica angajat al gestionarului si se supun aprobarii administratorului in termen de 6 luni de la primirea in gestiune a fondurilor de vanatoare.
___________
Alineatul (21) a fost introdus prin punctul 12. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

(22) In situatia fondurilor cinegetice care se suprapun peste ariile naturale protejate, planurile de management cinegetic vor fi corelate cu planurile de management al ariilor naturale protejate.
___________
Alineatul (22) a fost introdus prin punctul 12. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

(23) In fondurile cinegetice care cuprind si arii naturale protejate, evaluarea populatiilor din speciile prevazute in anexele nr. 1 si 2 se realizeaza impreuna cu reprezentantii administratiilor ariilor naturale protejate.
___________
Alineatul (23) a fost introdus prin punctul 12. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

(3) Managementul populatiei faunei de interes cinegetic din suprafetele neincluse in fondurile cinegetice se face de catre consiliile locale, pentru intravilanul localitatilor, in baza hotararilor proprii, aprobate de agentia locala de protectie a mediului, respectiv de catre administratiile ariilor protejate, in baza hotararilor consiliilor stiintifice ale acestora, conform prevederilor din planul de management si, dupa caz, din regulamentul ariilor naturale protejate respective.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

(4) Managementul populatiei faunei de interes cinegetic din parcuri nationale, rezervatii stiintifice, zone cu protectie stricta sau zone de protectie integrala din celelalte arii naturale protejate incluse in fonduri cinegetice se face de catre administratiile ariilor protejate, in baza hotararilor consiliilor stiintifice ale acestora, conform prevederilor din planul de management si, dupa caz, din regulamentul ariilor naturale protejate respective.
___________
Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 13. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

Art. 18. - Gestionarii sunt obligati sa asigure paza faunei de interes cinegetic, in conditiile legii, cu cel putin un paznic de vanatoare pe fond.
Art. 19. - (1) In scopul conservarii biodiversitatii, regimul juridic al vanarii mamiferelor si pasarilor, inclusiv a celor migratoare, este reglementat de prezenta lege si de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 14. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

(2) Speciile de mamifere si pasari, inclusiv cele migratoare, la care vanarea este interzisa, se supun derogarilor stabilite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 154/2008 incepand cu 25.11.2008.

(21) Evaluarea populatiilor din speciile prevazute in anexa nr. 2 se realizeaza de catre gestionar, sub coordonarea autoritatii publice centrale care raspunde de protectia mediului si a administratorului.
___________
Alineatul (21) a fost introdus prin punctul 15. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

(3) Pisicile si cainii salbaticiti sau hoinari gasiti pe suprafetele fondurilor cinegetice se impusca fara restrictii si fara obligarea la despagubiri, iar fapta nu constituie infractiune.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

(4) Pisicile si cainii care sunt in situatia prevazuta la alin. (3) se impusca de catre personalul de specialitate al gestionarului fondului cinegetic sau de vanatori, cu ocazia actiunilor organizate in acest scop, la care participa si personal de specialitate al gestionarului sau cu ocazia vanatorilor organizate.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

(5) Vanatul recoltat in conditiile alin. (1) si (2), in baza autorizatiei de vanatoare individuale, se crotaliaza dupa recoltare, inainte de parasirea fondului cinegetic conform normelor stabilite de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.
___________
Alineatul (5) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

Art. 20. - (1) In vederea conservarii faunei de interes cinegetic, administratorul, impreuna cu autoritatea publica centrala care raspunde de protectia mediului si cu gestionarul fondului cinegetic, delimiteaza in fiecare fond cinegetic una sau mai multe zone de liniste a faunei cinegetice, in care se iau masuri suplimentare de protectie prin planurile de management cinegetic.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 16. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

(2) Suprafata zonelor de liniste a faunei cinegetice insumeaza minimum 10% din suprafata totala a fiecarui fond cinegetic.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

(3) Acolo unde exista arii naturale protejate incadrate in alte categorii de management decat cele prevazute la art. 1 lit. j) sau coridoare ecologice de migratie ori habitate naturale de interes comunitar, zonele de liniste se constituie integral sau partial, dupa caz, in suprafata acestora.
Art. 21. - (1) Popularea cu exemplare din speciile de vanat inexistente in fondurile cinegetice din Romania se poate face numai daca:
a) anterior actiunii de populare au fost realizate experimente in Romania de catre sau sub supravegherea unei institutii de cercetare ori de invatamant superior cu activitate cinegetica;
b) ulterior experimentelor au fost realizate studii de impact avizate de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura si aprobate de autoritatea publica centrala care raspunde de protectia mediului.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

(2) Popularea cu exemplare importate din speciile din fauna de interes cinegetic indigene se realizeaza pe baza aprobarii date de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, in baza certificarii calitatii genetice a acestora, data de o institutie stiintifica cu activitate cinegetica, cu acordul autoritatii publice centrale care raspunde de protectia mediului.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 3. din Lege nr. 197/2007 incepand cu 16.07.2007.

(3) In functie de rezultatul experimentelor si al studiilor de impact, autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura face propuneri de completare a anexei nr. 1 sau 2, dupa caz, cu acordul autoritatii publice centrale care raspunde de protectia mediului.
Art. 22. - (1) Actiunea de capturare a vanatului viu este admisa in cadrul cotei de recolta aprobate, prin metode si mijloace reglementate care nu vatama exemplarul/exemplarele, numai sub directa indrumare a personalului de specialitate.
(2) Capturarea exemplarelor de fauna de interes cinegetic in scop de cercetare stiintifica se poate face si in perioadele in care vanatoarea este interzisa, cu conditia eliberarii exemplarului/exemplarelor capturat/capturate in teritoriul de unde a/au fost capturat/capturate si cu instiintarea autoritatii publice centrale care raspunde de protectia mediului. In acest caz, numarul exemplarelor eliberate nu diminueaza cota de recolta.
Art. 23. - (1) In scopul gestionarii durabile a faunei de interes cinegetic, se interzic:
a) popularea fondurilor cinegetice cu exemplare bolnave, degenerate sau provenind din crescatoriile de vanat destinate altor scopuri;
___________
Litera a) a fost modificata prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

b) lasarea animalelor domestice libere sau pasunatul cu acestea in fondul forestier;
___________
Litera b) a fost modificata prin punctul 17. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

c) Abrogata prin punctul 18. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.
d) infiintarea, intretinerea sau recoltarea culturilor agricole, fara asigurarea protectiei faunei de interes cinegetic;
e) Abrogata prin punctul 18. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.
f) distrugerea sau degradarea instalatiilor vanatoresti de orice fel ori a culturilor pentru vanat;
g) lasarea libera a cainilor de vanatoare sau a celor insotitori de turme sau cirezi in fondurile cinegetice, altfel decat vaccinati sau dehelmintizati;
___________
Litera g) a fost modificata prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

h) circulatia persoanelor sau a mijloacelor de transport insotite de caini liberi, legati ori captivi, care apartin altor categorii decat cainii de vanatoare sau insotitorii de turme ori cirezi, altfel decat vaccinati sau dehelmintizati;
i) permiterea insotirii, in fondurile cinegetice, a turmelor si cirezilor, precum si a mijloacelor de transport de orice fel, de caini care nu poarta jujeu;
___________
Litera i) a fost modificata prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

j) circulatia, pe fondurile cinegetice, a persoanelor insotite de caini, fara a fi purtati in lesa, din alte rase decat cele admise la vanatoare in Romania;
___________
Litera j) a fost modificata prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

k) permiterea insotirii turmelor si cirezilor de catre caini insotitori al caror numar este mai mare de 3 in zona de munte, de 2 in zona de deal si de 1 la campie. In acest numar se includ si cainii care asigura paza stanei;
l) hranirea complementara a vanatului, cu incalcarea reglementarilor in vigoare;
m) mutarea de catre personal neautorizat a hranei destinate vanatului;
n) distrugerea sau sustragerea hranei destinate vanatului;
o) Abrogata prin punctul 18. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.
p) nepredarea catre gestionar sau catre un reprezentant al acestuia, in termen de 7 zile de la momentul gasirii, a coarnelor lepadate de cervide;
q) neanuntarea celei mai apropiate primarii despre existenta in fondurile cinegetice a unor cadavre de animale din speciile de fauna de interes cinegetic;
___________
Litera q) a fost modificata prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

r) naturalizarea exemplarelor de vanat sau prelucrarea celorlalte produse ale vanatului, altele decat carnea, in scop de comercializare sau ca prestare de servicii, fara tinerea evidentei potrivit modelului stabilit de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura;
s) depozitarea in teren sau utilizarea in combaterea daunatorilor vegetali si animali ai culturilor agricole sau silvice a substantelor chimice toxice pentru fauna de interes cinegetic, fara luarea masurilor de protectie a acestora;
s) lasarea in libertate a animalelor domestice sau a metisilor acestora, in scopul salbaticirii;
t) lasarea in libertate in fondurile cinegetice a exemplarelor din specii de animale salbatice care nu sunt incluse in anexa nr. 1 sau 2;
___________
Litera t) a fost modificata prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

t) producerea, procurarea, comercializarea si detinerea curselor de orice fel destinate capturarii sau uciderii vanatului, fara aprobarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
u) nerespectarea prevederilor referitoare la vanatoare cuprinse in planurile de management si in regulamentele ariilor naturale protejate, altele decat cele aflate in categoriile pe suprafetele carora nu se constituie fonduri cinegetice;
___________
Litera u) a fost modificata prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

v) distrugerea materialelor de constientizare privind fauna de interes cinegetic si vanatoarea, a indicatoarelor pentru orientarea in fondurile cinegetice;
___________
Litera v) a fost modificata prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

w) deranjarea exemplarelor de fauna de interes cinegetic in scopul fotografierii sau filmarii, in afara traseelor turistice sau a cailor de comunicatie.
x) Abrogata prin punctul 2. din Ordonanta de urgenta nr. 154/2008 incepand cu 25.11.2008.
(11) Prevederile art. 33 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.
___________
Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 3. din Ordonanta de urgenta nr. 154/2008 incepand cu 25.11.2008.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. b), este permis pasunatul vitelor mari daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) suprafetele pe care se pasuneaza sunt suprafete in care arboretele rezultate prin regenerare naturala au varsta mai mare de 15 ani sau suprafete pe care plantatiile realizate au starea de masiv incheiata si inaltime mai mare de 3 metri;
b) nu exista pasune comunala.
(3) In situatiile prevazute la alin. (2), pasunatul este permis cu acordul scris al proprietarului padurii si al gestionarului fondului cinegetic.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 20. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

(4) Pentru asigurarea scopului prevazut la alin. (1), gestionarii fondurilor cinegetice sunt obligati sa predea exemplarele din speciile de fauna cinegetica gasite, ranite sau bolnave in fondurile cinegetice pe care le gestioneaza, stationarului care functioneaza in cadrul regiunii de dezvoltare economica.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

(5) Pentru situatiile prevazute la alin. (4), gestionarilor fondurilor cinegetice din care provin exemplarele predate la stationare nu li se reduc cotele de recolta aprobate.
___________
Alineatul (5) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.


CAPITOLUL IV
Exercitarea vanatorii

Art. 24. - Speciile de interes cinegetic admise la vanatoare se vaneaza in numarul, in locurile, in perioadele si cu mijloacele admise de lege, cu respectarea reglementarilor privind autorizarea, organizarea si practicarea vanatorii.
___________
Art. 24. a fost modificat prin punctul 21. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

Art. 25. - Speciile de interes cinegetic sunt prevazute in anexele nr. 1 si 2.
Art. 26. - (1) Perioadele in care se poate practica vanatoarea la speciile de mamifere sunt precizate in anexa nr. 1 lit. A.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 22. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

(11) Perioadele in care se poate practica vanatoarea la pasari, inclusiv cele migratoare, stabilite in concordanta cu prevederile art. 33 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, sunt precizate in anexa nr. 1 lit. B.
___________
Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 23. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

(12) Prin exceptie de la prevederile alin. (11), vanatoarea la pasari migratoare in fondurile cinegetice care se suprapun pe teritoriul Administratiei Rezervatiei Biosferei «Delta Dunarii» incepe cu 15 zile mai tarziu fata de datele inscrise in anexa nr. 1 lit. B.
___________
Alineatul (12) a fost introdus prin punctul 23. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

(2) In situatii de exceptie, motivate de mentinerea biodiversitatii faunei salbatice si de pastrarea echilibrului ecologic, bazate pe cercetari stiintifice, administratorul impreuna cu autoritatea publica centrala care raspunde de protectia mediului propun restrangerea sau extinderea perioadei de vanatoare la unele specii de interes cinegetic.
(3) In vederea prelevarii de probe biologice necesare stabilirii statusului de sanatate a animalelor salbatice, administratorul poate aproba, la solicitarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, cu avizul autoritatii publice centrale care raspunde de protectia mediului, recoltarea de catre gestionarii fondurilor cinegetice a unor exemplare, in numar limitat, din speciile cuprinse in anexele nr. 1 si 2 in orice perioada a anului.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

Art. 27. - (1) Vanatoarea se exercita numai de catre vanatori care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) poseda permis de vanatoare cu arma;
b) poseda autorizatii eliberate de gestionar;
___________
Litera b) a fost modificata prin punctul 24. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

c) poseda permis de arma tip B;
___________
Litera c) a fost modificata prin punctul 24. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

d) poseda asigurare obligatorie impotriva accidentelor.
(2) Abrogat prin punctul 25. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.
Art. 28. - (1) Permisele de vanatoare prevazute la art. 27 pot fi:
a) permanente;
b) temporare.
(2) Permisele de vanatoare permanente se tiparesc, se inseriaza, se gestioneaza si se elibereaza cetatenilor cu domiciliul sau rezidenta in Romania de catre organizatiile vanatoresti care au in gestiune fonduri cinegetice, conform modelului aprobat de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

(3) Conditiile pe care un solicitant trebuie sa le indeplineasca, cumulativ, pentru a se incadra in una dintre categoriile prevazute la alin. (2) sunt urmatoarele:
a) varsta minima de 18 ani;
b) sa fi efectuat un an de stagiatura sub indrumarea organizatiei vanatoresti care gestioneaza cel putin un fond cinegetic, la care solicita sa fie inscris;
___________
Litera b) a fost modificata prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

c) sa fi luat parte la minimum o instruire practica intr-un poligon de tir;
d) sa fi fost declarat admis la examenul organizat pentru obtinerea permisului de vanatoare permanent, sustinut in fata unei comisii mixte, constituita din reprezentantii autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura si ai asociatiilor, uniunilor sau federatiilor nationale de profil recunoscute la nivel national si international si infiintate prin lege;
e) in ultimii 3 ani sa nu fi savarsit fapte care sunt incadrate ca infractiuni, conform prezentei legi.
(4) Permisul de vanatoare temporar se elibereaza de catre gestionarii fondurilor cinegetice, la cererea:
a) apatrizilor cu domiciliul in strainatate care in tara de domiciliu sunt vanatori si daca sunt veniti in Romania pentru actiuni de vanatoare, daca in tara de unde vin acestia vanatorii romani pot practica vanatoarea numai pe baza unei licente emise de autoritatile competente;
b) cetatenilor straini care in tara de domiciliu sunt vanatori si daca sunt veniti in Romania pentru actiuni de vanatoare, daca in tara de unde vin acestia vanatorii romani pot practica vanatoarea numai pe baza unei licente emise de autoritatile competente.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 10. din Ordonanta de urgenta nr. 102/2010 incepand cu 03.12.2010.

(5) Regulamentul pentru preschimbarea permiselor de vanatoare aflate in uz si pentru obtinerea permiselor de vanatoare in conditiile prezentei legi se aproba prin ordin al administratorului.
___________
Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 26. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

(6) Examenul pentru obtinerea calitatii de vanator se organizeaza pe judete, in conformitate cu regulamentul aprobat prin ordin al administratorului.
___________
Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 26. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

Art. 29. - Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate care au calitatea de vanator in tara de domiciliu, atestata prin document specific tarii respective, au dreptul de a practica vanatoarea in Romania daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 27 alin. (1) lit. b), c) si d).
Art. 30. - (1) Permisul de vanatoare se anuleaza daca posesorul lui a savarsit o fapta sanctionata ca infractiune de prezenta lege.
(2) Anularea permisului de vanatoare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
Art. 31. - (1) Autorizatiile de vanatoare sunt:
a) individuale;
b) colective.
(2) Autorizatiile de vanatoare individuale sau colective sunt documente cu regim special, emise si inseriate de gestionari printr-un sistem informatic, conform modelului si reglementarilor stabilite prin ordin al conducatorului administratorului.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 27. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

(3) Documentele prevazute la alin. (1) pot fi folosite de gestionari, in conditiile stabilite prin reglementarile referitoare la organizarea si practicarea vanatorii.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 27. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

(4) Autorizatia de vanatoare eliberata de gestionar da dreptul titularului acesteia de a vana exemplarele pentru care a fost eliberata autorizatia, pe terenurile incluse in fondul cinegetic respectiv, indiferent de categoria de proprietate si de proprietarul acestora.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

Art. 32. - Prin exceptie de la prevederile art. 27, pot exercita vanatoarea numai pe baza de autorizatii de vanatoare eliberate de gestionar urmatoarele categorii de persoane:
a) elevii si studentii din unitatile de invatamant abilitate, in care se studiaza ca disciplina, in cadrul programului de instruire, vanatul si vanatoarea, pe fondurile cinegetice gestionate de acestea;
___________
Litera a) a fost modificata prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

b) personalul tehnic de vanatoare, angajat al gestionarilor fondurilor cinegetice, dar numai in limita atributiilor de serviciu pe fondurile cinegetice ale gestionarului.
___________
Litera b) a fost modificata prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

Art. 33. - (1) Vanatoarea se practica cu:
a) arme de foc de vanatoare;
b) capcane autorizate.
(2) Caracteristicile mijloacelor prevazute la alin. (1) lit. b) se stabilesc prin ordin al conducatorului administratorului.
___________
Art. 33. a fost modificat prin punctul 28. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

Art. 34. - Pe suprafetele din intravilan, in zona strict protejata si in zona tampon din cuprinsul Rezervatiei Biosferei «Delta Dunarii», recoltarea exemplarelor din speciile de fauna salbatica si a cainilor fara stapan se realizeaza, in conditiile legii, de gestionarul din zona respectiva pe baza unui contract de prestari de servicii, la solicitarea consiliului local sau a administratiei ariei naturale protejate, cu avizul consiliului stiintific al acesteia, dupa caz.
___________
Art. 34. a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanta de urgenta nr. 154/2008 incepand cu 25.11.2008.

Art. 35. - (1) Vanatoarea in fondurile cinegetice care cuprind si arii naturale protejate este admisa numai cu respectarea conditiilor prevazute in planurile de management cinegetic si in planurile de management al ariilor naturale respective.
(2) Abrogat prin punctul 5. din Ordonanta de urgenta nr. 154/2008 incepand cu 25.11.2008.
(3) Abrogat prin punctul 5. din Ordonanta de urgenta nr. 154/2008 incepand cu 25.11.2008.
(4) Hranirea sau nadirea exemplarelor din speciile de interes cinegetic la distante mai mici de 1 km de limita ariilor naturale protejate in care vanatoarea este interzisa sau in cele neincluse in fondurile cinegetice este interzisa.
___________
Art. 35. a fost modificat prin punctul 30. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

Art. 36. - Exemplarele din speciile de mamifere admise la vanatoare, care produc pagube culturilor agricole, silvice sau animalelor domestice, pot fi vanate si in afara perioadei legale de vanatoare, in conditiile aprobarii administratorului.
___________
Art. 36. a fost modificat prin punctul 6. din Ordonanta de urgenta nr. 154/2008 incepand cu 25.11.2008.

Art. 37. - Pentru actiunile care se desfasoara in conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) se elibereaza autorizatii de capturare, emise de administrator in conditiile legii.
___________
Art. 37. a fost modificat prin punctul 7. din Ordonanta de urgenta nr. 154/2008 incepand cu 25.11.2008.

Art. 38. - (1) Cu respectarea prevederilor art. 33 alin. (1) lit. f) si ale art. 33 alin. (2) lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 sunt permise urmatoarele:
a) mamiferele si pasarile admise la vanatoare sau parti ori produse provenite de la acestea, dobandite legal prin actiuni de vanatoare, pot face obiectul transportului pentru nevoile proprii ale vanatorilor;
b) mamiferele admise la vanatoare in stare vie ori moarta sau orice parti ori produse provenite de la acestea, usor de identificat, recoltate cu respectarea prevederilor legale, pot face obiectul comercializarii, detinerii si/sau transportului in scopul comercializarii sau popularii de catre persoane juridice autorizate, potrivit legii;
c) comercializarea, detinerea si/sau transportul in scopul comercializarii speciilor de pasari cuprinse in anexele nr. 5D si 5E la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 se realizeaza in conformitate cu prevederile art. 33 al acestei ordonante de urgenta.
(2) Transportul, comercializarea, naturalizarea si orice operatiuni privind vanatul sau parti ori produse usor identificabile provenite de la acesta, dobandite fara respectarea conditiilor legii, sunt interzise.
___________
Art. 38. a fost modificat prin punctul 34. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

Art. 39. - Fara a se aduce atingere prevederilor art. 37 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt interzise si urmatoarele:
a) depasirea cotei de recolta care a fost aprobata la nivel de gestionar;
___________
Litera a) a fost modificata prin punctul 35. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

b) depasirea numarului de piese aprobate pentru recolta/vanator/zi de vanatoare;
c) furnizarea de catre gestionar de informatii eronate referitoare la nivelul populatiei speciilor de fauna de interes cinegetic, estimate la nivelul fondului cinegetic;
___________
Litera c) a fost modificata prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

d) nerealizarea cotei de recolta pentru vanatul sedentar ori depasirea cotei de recolta pe fond cinegetic, fara motive justificate;
___________
Litera d) a fost modificata prin punctul 35. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

e) vanatoarea pe alt fond cinegetic decat cel pe care vanatorul este autorizat sa vaneze;
___________
Litera e) a fost modificata prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

f) urmarirea vanatului ranit pe alt fond cinegetic, fara acordul gestionarului acestuia, ori trecerea pe un asemenea fond cu arma de vanatoare neintrodusa in toc, si in afara cailor de comunicatie;
___________
Litera f) a fost modificata prin punctul 35. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

g) accesul cu arma de vanatoare, altfel decat purtata in toc, in parcuri nationale, in rezervatii stiintifice, in zonele cu protectie stricta sau in zonele de protectie integrala din ariile naturale protejate cuprinse in fonduri cinegetice;
___________
Litera g) a fost modificata prin punctul 8. din Ordonanta de urgenta nr. 154/2008 incepand cu 25.11.2008.

h) utilizarea steguletelor si gardurilor pentru dirijarea exemplarelor din speciile de interes cinegetic, precum si a detectoarelor de animale;
i) vanarea cerbilor, capriorilor, caprelor negre, muflonilor, mistretilor si ursilor prin utilizarea altor cartuse decat a celor cu proiectile unice, ale caror caracteristici sunt prevazute prin reglementarile tehnice emise de administrator;
j) vanarea iepurilor, fazanilor sau potarnichilor la hranitori ori de la apusul pana la rasaritul soarelui;
k) vanarea cerbilor, capriorilor si caprelor negre la hranitori, la sararii, la goana sau cu caini gonitori;
l) vanarea ursilor la nada sau la barlog; este permisa vanatoarea la nada a exemplarelor de urs care produc pagube, cu aprobarea administratorului si a autoritatii publice centrale care raspunde de protectia mediului;
m) vanarea pasarilor de balta in apropierea gurilor de apa pe timp de inghet, daca suprafata libera a apei nesituata la gura de apa este inghetata pe mai mult de 70%;
n) vanarea puilor nezburatori ai pasarilor de interes cinegetic;
o) folosirea la vanatoare a armelor care au calibrul necorespunzator speciei pentru care este autorizata actiunea de vanatoare sau a celor la care percutia cartusului se realizeaza pe rama;
___________
Litera o) a fost modificata prin punctul 35. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

p) Abrogata prin punctul 36. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.
q) Abrogata prin punctul 36. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.
r) Abrogata prin punctul 36. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.
s) Abrogata prin punctul 36. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.
s) utilizarea odorivectorilor, cu exceptia cercetarii stiintifice, fara aprobarea administratorului;
t) comercializarea de catre persoane fizice a vanatului, a carnii de vanat, a diferitelor produse de vanat sau a trofeelor de vanat;
t) fabricarea, comercializarea, detinerea sau utilizarea alicelor cu diametrul mai mare de 5 mm;
u) vanatoarea in parcuri nationale, in rezervatii stiintifice, in zonele cu protectie stricta sau in zonele de protectie integrala din ariile naturale protejate cuprinse in fonduri cinegetice, precum si vanatoarea in crescatorii de vanat;
___________
Litera u) a fost modificata prin punctul 8. din Ordonanta de urgenta nr. 154/2008 incepand cu 25.11.2008.

v) vanatoarea in rezervatiile naturale a speciilor care fac obiectul protectiei in aria naturala protejata;
w) vanatoarea in suprafetele ariilor naturale protejate cuprinse in fondurile de vanatoare, practicata fara respectarea prevederilor planurilor de management cinegetic, si in cele ale ariilor naturale respective in ceea ce priveste vanatoarea;
___________
Litera w) a fost modificata prin punctul 35. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

x) utilizarea armelor neomologate sau neautorizate pentru vanatoare in Romania;
___________
Litera x) a fost modificata prin punctul 35. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

y) parasirea fondului cinegetic fara ca vanatul recoltat, in baza autorizatiei de vanatoare individuale, sa fie crotaliat, iar numarul crotaliei sa fie trecut in autorizatia de vanatoare.
___________
Litera y) a fost modificata prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

z) impiedicarea practicarii vanatorii.
___________
Litera z) a fost introdusa prin punctul 7. din Lege nr. 197/2007 incepand cu 16.07.2007.

z1) completarea necorespunzatoare a autorizatiilor de vanatoare;
___________
Litera z1) a fost introdusa prin punctul 37. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

z2) nereturnarea in termen a autorizatiilor de vanatoare de catre titularii acestora.
___________
Litera z2) a fost introdusa prin punctul 37. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

z3) accesul cu arma de vanatoare in zona strict protejata si in zona-tampon din cuprinsul Rezervatiei Biosferei «Delta Dunarii»;
___________
Litera z3) a fost introdusa prin punctul 9. din Ordonanta de urgenta nr. 154/2008 incepand cu 25.11.2008.

z4) vanatoarea pe suprafetele din intravilan, in zona strict protejata si in zona-tampon din cuprinsul Rezervatiei Biosferei «Delta Dunarii».
___________
Litera z4) a fost introdusa prin punctul 9. din Ordonanta de urgenta nr. 154/2008 incepand cu 25.11.2008.
___________
Alineatul a fost modificat prin punctul 8. din Ordonanta de urgenta nr. 154/2008 incepand cu 25.11.2008.

Art. 391. - (1) Prin exceptie de la prevederile art. 39 lit. g), u), w), in interesul protejarii faunei si florei salbatice, al conservarii habitatelor naturale, pentru prevenirea producerii unor daune importante, in interesul sanatatii si securitatii publice sau pentru alte ratiuni de interes public major in parcuri nationale, in rezervatii stiintifice, in zonele cu protectie stricta sau in zonele de protectie integrala din ariile naturale protejate cuprinse in fonduri cinegetice, recoltarea exemplarelor din speciile de fauna salbatica admise la vanatoare si a cainilor fara stapan se realizeaza, in conditiile legii, de gestionarul fondului cinegetic respectiv, cu acordul administratorului, la solicitarea administratiei ariei naturale protejate, avizata de consiliul stiintific al acesteia.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 10. din Ordonanta de urgenta nr. 154/2008 incepand cu 25.11.2008.

(2) Exemplarele recoltate in conditiile alin. (1) se valorifica de gestionari potrivit legii si reprezinta baza de calcul al tarifului de gestionare a faunei cinegetice.
___________
Art. 391. a fost introdus prin punctul 38. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

Art. 40. - (1) Vanatul sau exemplarele din speciile de fauna de interes cinegetic dobandite in conditiile prezentei legi se valorifica, dupa caz, de gestionar, consiliul local sau administratia ariei naturale protejate.
(2) Sumele rezultate din valorificarea prevazuta la alin. (1) de catre consiliile locale sau de catre administratiile ariilor protejate se fac venit la bugetul de stat.
(3) Vanatul rezultat in urma unor actiuni ilegale, precum si exemplarele din fauna de interes cinegetic gasite moarte apartin, dupa caz:
a) gestionarului, daca acestea sunt gasite pe fonduri cinegetice si se incadreaza in cota de recolta aprobata;
___________
Litera a) a fost modificata prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

b) statului, daca acestea sunt gasite pe suprafete situate in perimetrul construit sau imprejmuit din intravilanul localitatilor sau in arii protejate, neincluse in fondurile cinegetice, sau daca cota de recolta a fost realizata pentru cele din fondurile cinegetice.
___________
Litera b) a fost modificata prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

(4) Exemplarele care se regasesc in situatia prevazuta la alin. (3) lit. a) diminueaza cota de recolta in mod corespunzator.
(5) Coarnele lepadate de cervide, gasite pe fondurile cinegetice, apartin gestionarilor.
___________
Alineatul (5) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.


CAPITOLUL V
Raspunderi si sanctiuni

Art. 41. - Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage raspunderea contraventionala, civila sau penala, dupa caz.
Art. 42. - (1) Constituie infractiune de braconaj si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 7 ani sau cu amenda de la 5.000 lei la 25.000 lei:
a) vanatoarea fara permis de vanatoare, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 32;
___________
Litera a) a fost modificata prin punctul 8. din Lege nr. 197/2007 incepand cu 16.07.2007.

a1) vanatoarea fara autorizatie de vanatoare legala;
___________
Litera a1) a fost introdusa prin punctul 9. din Lege nr. 197/2007 incepand cu 16.07.2007.

b) vanatoarea prin folosirea ogarilor sau a metisilor de ogari;
c) emiterea de autorizatii de vanatoare prin care se depaseste cota de recolta aprobata pentru fiecare gestionar;
d) vanarea speciilor de vanat strict protejate in alte conditii decat cele legale;
e) vanatoarea in parcuri nationale, in rezervatii stiintifice, in zonele cu protectie stricta sau in zonele de protectie integrala din celelalte arii naturale protejate altfel decat in conditiile art. 391;
___________
Litera e) a fost modificata prin punctul 39. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

f) vanatoarea in intravilan, in zona strict protejata si in zona tampon din cuprinsul Rezervatiei Biosferei «Delta Dunarii» altfel decat in conditiile art. 34;
___________
Litera f) a fost modificata prin punctul 39. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

g) vanatoarea pasarilor migratoare de apa in ariile de protectie speciala avifaunistica si a speciilor care fac obiectul protectiei in ariile speciale de conservare, precum si vanatoarea in suprafetele celorlalte arii naturale protejate, cuprinse in fondurile cinegetice, fara respectarea prevederilor referitoare la vanatoare, din planurile de management cinegetic, din planurile de management ale ariilor naturale protejate;
___________
Litera g) a fost modificata prin punctul 11. din Ordonanta de urgenta nr. 154/2008 incepand cu 25.11.2008.

h) urmarirea vanatului ranit pe alt fond cinegetic, fara acordul gestionarului acestuia, ori trecerea pe un asemenea fond, cu arma de vanatoare, in afara cailor de comunicatie;
___________
Litera h) a fost modificata prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

i) vanatoarea pe alt fond cinegetic decat cel pe care vanatorul este autorizat sa vaneze;
___________
Litera i) a fost modificata prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

j) vanarea in afara perioadelor legale de vanatoare la specia respectiva, conform anexei nr. 1 si prevederilor art. 36 sau aprobarii date pentru speciile din anexa nr. 2;
___________
Litera j) a fost modificata prin punctul 39. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

k) vanatoarea prin utilizarea pe timp de noapte a autovehiculelor sau a dispozitivelor care permit ochirea si tragerea pe intuneric;
l) vanarea mamiferelor prin utilizarea capcanelor neautorizate;
___________
Litera l) a fost modificata prin punctul 39. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

m) vanatoarea prin utilizarea substantelor chimice toxice folosite in combaterea daunatorilor vegetali si animali ai culturilor agricole si/sau silvice, ce provoaca intoxicarea sau moartea faunei de interes cinegetic;
n) vanarea ursilor la nada si/sau la barlog;
___________
Litera n) a fost modificata prin punctul 39. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

o) vanarea puilor nezburatori ai pasarilor de interes cinegetic;
p) vanatoarea cu exemplare de pasari de prada, cu arcuri si cu arbalete;
___________
Litera p) a fost modificata prin punctul 39. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

q) vanatoarea prin utilizarea armelor altfel decat tinute in mana, a armelor la care percutia cartusului se realizeaza pe rama ori/si a altor arme decat cele autorizate sau omologate, dupa caz, pentru vanatoare in Romania;
___________
Litera q) a fost modificata prin punctul 39. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

(2) Faptele prevazute la alin. (1) se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 10 ani, daca au fost savarsite:
a) de doua sau mai multe persoane impreuna;
b) de o persoana cu atributii de serviciu sau atributii publice in domeniul vanatorii, precum si de reprezentantii persoanelor juridice care au in obiectul de activitate ocrotirea vanatului sau vanatoarea;
c) recoltarea exemplarelor din speciile de fauna salbatica strict protejate de pe suprafetele din intravilan, din zona strict protejata si din zona-tampon din cuprinsul Rezervatiei Biosferei «Delta Dunarii», altfel decat in conditiile derogarilor stabilite conform legii;
___________
Litera c) a fost modificata prin punctul 12. din Ordonanta de urgenta nr. 154/2008 incepand cu 25.11.2008.

d) vanatoarea pe timp de noapte, cu exceptia speciilor la care vanatoarea este permisa in acest interval, conform reglementarilor privind organizarea si practicarea vanatorii.
___________
Litera d) a fost modificata prin punctul 40. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

Art. 43. - (1) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 3 ani sau cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei nerespectarea prevederilor art. 39 lit g) si z3).
(2) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 5 ani sau cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei nerespectarea prevederilor art. 39 lit. u) si z4).
___________
Art. 43. a fost modificat prin punctul 13. din Ordonanta de urgenta nr. 154/2008 incepand cu 25.11.2008.

Art. 44. - Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 5 ani sau cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei:
a) scoaterea din tara a trofeelor care pot fi medaliate de vanat sau a faunei vii de interes cinegetic, fara respectarea dispozitiilor legale;
___________
Litera a) a fost modificata prin punctul 42. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

b) transportul vanatului dobandit in conditiile art. 42 sau gasit impuscat ori transat in teren, comercializarea, naturalizarea si orice operatiuni privind vanatul sau parti ori produse usor identificabile provenite de la acesta, dobandite fara respectarea conditiilor legii;
___________
Litera b) a fost modificata prin punctul 42. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

c) eliberarea si folosirea permiselor sau a autorizatiilor de vanatoare in alte conditii decat cele prevazute la art. 27-29 si 31;
d) eliberarea de autorizatii pentru vanatoare in rezervatii cinegetice fara aprobarea administratorului.
___________
Litera d) a fost modificata prin punctul 42. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

e) impiedicarea, prin exercitarea de acte de violenta, a desfasurarii activitatilor de vanatoare in conditiile art. 4 alin. (2).
___________
Litera e) a fost introdusa prin punctul 10. din Lege nr. 197/2007 incepand cu 16.07.2007.

Art. 441. - Complicitatea la actiunile prevazute la art. 42-44 constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 3 ani sau cu amenda de la 3.000 lei la 10.000 lei.
___________
Art. 441. a fost introdus prin punctul 43. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

Art. 45. Abrogat prin punctul 14. din Ordonanta de urgenta nr. 154/2008 incepand cu 25.11.2008.
Art. 451. - Constatarea faptelor ce constituie infractiune potrivit art. 42-44 se face, in afara organelor de urmarire penala, si de catre personalul salariat cu atributii de ocrotire a vanatului din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, autoritatii publice centrale care raspunde de protectia mediului si gestionarilor fondurilor cinegetice, precum si de un alt personal de specialitate imputernicit in acest scop de catre conducatorul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
___________
Alineatul a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.
___________
Art. 451. a fost introdus prin punctul 11. din Lege nr. 197/2007 incepand cu 16.07.2007.

Art. 46. - (1) Bunurile care au servit la savarsirea infractiunilor prevazute la art. 42-44, inclusiv mijloacele de transport, se confisca.
(2) Trofeele de vanat si vanatul care fac obiectul infractiunilor prevazute la art. 42-44 se confisca.
(3) Bunurile prevazute la alin. (1) se retin de catre agentul constatator in vederea confiscarii si se predau organelor de urmarire penala, iar vanatul si trofeele de vanat prevazute la alin. (2) se retin si se predau gestionarului fondului cinegetic, care le tine la dispozitia organelor de urmarire penala.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

Art. 461. - Faptele prevazute la art. 42-45 prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni, indiferent de modul si de mijloacele de savarsire a faptei, de scopul urmarit, de imprejurarile in care fapta a fost comisa, de urmarea produsa sau care s-ar fi putut produce, precum si de persoana si de conduita faptuitorului.
___________
Art. 461. a fost introdus prin punctul 45. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

Art. 47. - Permisul de vanatoare al celui care a savarsit una dintre faptele prevazute la art. 42 si 43 se retrage si se anuleaza, in conditiile legii.
Art. 48. - (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) vanatoarea fara asigurare impotriva accidentelor, cu amenda de la 100 lei la 300 lei;
b) incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 23 alin. (1) lit. d), f), n), p) si v) si la art. 39 lit. b), d), s), y), z1) si z2), cu amenda de la 250 lei la 750 lei;
___________
Litera b) a fost modificata prin punctul 46. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

c) incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 15 alin. (2), art. 18, art. 23 alin. (1) lit. c), h), i), j), k), l) si s), precum si la art. 39 lit. h), k), m) si t), cu amenda de la 500 lei la 1.500 lei;
___________
Litera c) a fost modificata prin punctul 46. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

d) incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 15 alin. (5), art. 23 alin. (1) lit. a), b), g), r), s), t) si w), precum si la art. 39 lit. i), t), u) si z), cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei;
___________
Litera d) a fost modificata prin punctul 46. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

e) incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 15 alin. (1), art. 17 alin. (1), (21), (22), (23), (3) si (4), art. 19 alin. (21), art. 21, art. 23 alin. (1) lit. q), t) si x), art. 35 alin. (4) si la art. 39 lit. c), j) si o), cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei.
___________
Litera e) a fost modificata prin punctul 46. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

(2) In toate cazurile, permisul de vanatoare al celui care a savarsit una dintre faptele prevazute la alin. (1) va fi retinut de catre agentul constatator si va fi transmis imediat unitatii care l-a emis.
Art. 49. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul salariat cu atributii de ocrotire a vanatului din cadrul persoanelor juridice care gestioneaza fonduri cinegetice, de personalul structurilor de administrare a ariilor naturale protejate, de alt personal de specialitate, imputernicit in acest scop de conducatorul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, precum si de lucratorii anume desemnati de Ministerul Administratiei si Internelor.
___________
Alineatul a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

Art. 50. - (1) Persoanele imputernicite sa constate infractiunile prevazute la art. 42-44 si contraventiile prevazute la art. 48 sunt asimilate, in exercitarea atributiilor ce decurg din imputernicire, personalului care indeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii publice.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 14. din Lege nr. 197/2007 incepand cu 16.07.2007.

(2) Procesul-verbal de constatare a contraventiilor este un document tipizat al carui model se stabileste de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 47. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

Art. 51. - (1) Cuantumul despagubirilor pentru pagubele produse faunei cinegetice prin fapte ce constituie infractiuni sau contraventii, in sensul prezentei legi, se stabileste potrivit anexelor nr. 1 si 2.
(2) In cazul in care daunele produse fondului cinegetic determina reducerea cotei de recolta, despagubirile se incaseaza de gestionarii fondurilor cinegetice, direct sau prin intermediul directiilor generale ale finantelor publice.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

(3) Despagubirile incasate de gestionarii fondurilor cinegetice sunt utilizate si distribuite dupa cum urmeaza:
a) 75% se retin de gestionarii care le incaseaza pentru gospodarirea vanatului;
b) 25% se achita de gestionarii care le incaseaza agentilor constatatori.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

(4) In cazul in care daunele produse faunei cinegetice nu determina reducerea cotei de recolta, despagubirile se incaseaza de administrator, prin intermediul structurilor teritoriale sau al directiilor generale ale finantelor publice.
(5) Despagubirile incasate de administrator sunt utilizate si distribuite dupa cum urmeaza:
a) 75% se vireaza la bugetul de stat;
b) 25% se achita agentilor constatatori.


CAPITOLUL VI
Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 52. - Animalele salbatice din intravilanul localitatilor, din ariile protejate de tip faunistic, din gradinile zoologice, din centre de reabilitare, din sanctuare, cele detinute sau folosite legal in scopuri artistice, precum si cele din crescatoriile de vanat autorizate si din complexurile de vanatoare nu sunt supuse dispozitiilor prezentei legi.
Art. 53. - (1) Reactualizarea delimitarii fondului cinegetic al Romaniei in fonduri cinegetice se face in conditiile prezentei legi de catre administrator, in termen de 4 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

(2) In situatia in care, in urma reactualizarii prevazute la alin. (1), fondurile cinegetice existente la intrarea in vigoare a prezentei legi isi modifica limitele, fondul cinegetic se considera nemodificat daca, dupa reactualizare, in suprafata acestuia se regasesc mai mult de 50% din suprafata fondului cinegetic existent anterior reactualizarii.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

Art. 54. - Studiile prevazute la art. 17 alin. (2) vor fi intocmite de actualii gestionari, in maximum un an de la publicarea prezentei legi.
Art. 55. - Bunurile patrimoniale ale vechilor detinatori, existente pe fondurile cinegetice, se pot prelua, prin cumparare, de noii detinatori, pe baza protocoalelor incheiate in acest scop, in conditiile stabilite intre parti.
___________
Alineatul a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

Art. 56. - (1) In scopul administrarii si gestionarii fondului cinegetic intr-o conceptie unitara, administratorul elaboreaza si aproba, cu avizul Consiliului National de Vanatoare, in limita prevederilor prezentei legi, regulamente, instructiuni si reglementari tehnice.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 48. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

(2) Actuala strategie cinegetica si actualele regulamente, instructiuni si norme tehnice privind vanatul si vanatoarea, emise in baza Legii fondului cinegetic si a protectiei vanatului nr. 103/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, raman in vigoare pana la revizuirea acestora in concordanta cu reglementarile internationale la care statul roman este parte, dar nu mai tarziu de 2 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
Art. 57. - (1) Valorile de despagubire sunt stabilite in euro si se achita in lei, la cursul oficial de la data achitarii.
(2) Pentru fapta prevazuta la art. 14 alin. (2), valoarea despagubirilor se stabileste pe cale civila.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 49. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

(3) Valorile de despagubire prevazute in anexele nr. 1 si 2 sunt aplicabile in cazurile in care prin faptele savarsite a fost diminuata, cantitativ sau calitativ, populatia faunei de interes cinegetic din fondurile cinegetice in afara cotei de recolta sau a fost diminuata populatia faunei de interes cinegetic existenta in terenurile prevazute ca exceptii la art. 1 lit. j).
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

(4) In cazurile in care prin fapte de braconaj a fost diminuata, cantitativ sau calitativ, populatia faunei de interes cinegetic din fondurile cinegetice, prejudiciul produs diminueaza cota de recolta stabilita pentru specia/speciile respectiva/respective pentru fondul cinegetic.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

(5) Daca prin fapte de braconaj a fost diminuata, cantitativ sau calitativ, populatia faunei de interes cinegetic dupa realizarea integrala a cotei de recolta pentru fondul cinegetic unde a fost savarsita fapta, prejudiciul este produs statului roman si pentru calculul despagubirilor se aplica cuantumul prevazut in anexele nr. 1 si 2.
___________
Alineatul (5) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

Art. 58. - (1) Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integranta din prezenta lege.
(3) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea fondului cinegetic si a protectiei vanatului nr. 103/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 328 din 17 mai 2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Contractele de gestionare a fondurilor cinegetice, existente la data intrarii in vigoare a prezentei legi, raman valabile pana la data incetarii raporturilor contractuale.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.

___________
*) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse in facsimil.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

	
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,           PRESEDINTELE SENATULUI
     MIRON TUDOR MITREA                 NICOLAE VACAROIU
Bucuresti, 9 noiembrie 2006.
Nr. 407.


ANEXA Nr. 1

Perioadele de vanare, valoarea de calcul al tarifului de gestionare si valoarea de despagubire in cazul unor fapte ilicite pentru speciile la care vanarea este permisa
 
             
  Denumirea speciei Perioada de vanatoare Valoarea de despagubire (in euro) in perioada
  admisa interzisa
    A. Mamifere      
  1. Bizamul (Ondatra zibethica) 1 sept. -15 apr. 80 160
  2. Capra neagra (Rupicapra rupicapra)      
    - exemplar de trofeu 15 oct. - 15 dec. 8.000 16.000
    - exemplar de selectie 1 sept. - 15 dec. 8.000 16.000
  3. Capriorul (Capreolus capreolus)      
    - mascul 15 mai - 15 oct. 2.500 5.000
    - femela 1 sept. - 15 febr. 2.000 4.000
  4. Cerbul comun (Cervus elaphus)      
    - mascul de trofeu 10 sept. - 15 nov. 6.000 12.000
    - mascul de selectie 1 sept. - 31 dec. 6.000 12.000
    - femela si vitel 1 sept. - 15 febr. 6.000 12.000
  5. Cerbul lopatar (Dama dama)      
    - mascul de trofeu 10 oct. - 1 dec. 3.000 6.000
    - mascul de selectie 1 sept. - 15 dec. 3.000 6.000
    - femela si vitel 1 sept. - 15 febr. 2.000 4.000
  6. Cainele enot (Nyctereutes procyonoides) 15 sept. - 31 mart. 60 120
  7. Dihorul comun (Putorius putorius) 15 sept. - 31 mart. 30 60
  8. Hermelina (Mustela erminea) 15 sept. - 31 mart. 30 60
  9. Iepurele-de-camp(Lepus europaeus) 1 nov. - 31 ian. 150 300
  10. Iepurele-de-vizuina (Oryctolagus cuniculus) 1 nov. - 31 ian. 100 400
  11. Jderul (Martes sp.) 15 sept. - 31 mart. 200 400
  12. Marmota (Marmota marmota) 15 sept. - 31 oct. 300 600
  13. Mistretul (Sus scrofa) 1 aug. - 15 febr. 1.000 2.000
  14. Muflonul (Ovis aries musimon) 15 sept. - 15 dec. 4.000 8.000
  15. Nevastuica (Mustela nivalis) 15 sept. - 31 mart. 100 200
  16. Sacalul (Canis aureus) 15 mai - 31 mart. 80 160
  17. Viezurele (Meles meles) 1 aug. - 31 mart. 100 200
  18. Vulpea (Vulpes vulpes) tot anul 50 -
    B. Pasari      
  1. Becatina comuna (Gallinago gallinago) 1 sept. - 28 febr. 55 135
  11. Becatina mica (Lymnocryptes minimus) 1 sept. - 28 febr. 55 135
  2. Cioara griva (Corvus corone cornix) 1 iun. - 31 mart. 10 20
  21. Cioara griva sudica (Corvus corone sardonius) 1 iun. - 31 mart. 10 20
  3. Cioara-de-semanatura (Corvus frugilegus) 1 aug. - 31 ian. 10 70
  31. Cioara neagra (Corvus corone corone) 1 iun. - 31 mart. 10 70
  4. Ciocarlia-de-camp (Alauda arvensis) 15 sept. - 15 nov. 20 30
  5. Cocosarul (Turdus pilaris) 1 sept. - 28 febr. 27 75
  6. Cocosul de munte (Tetrao urogallus) Fara perioada de vanatoare - 2.700
  7. Abrogat prin art. II pct. 16 din nr. Ordonanta de urgenta a Guvernului 154/2008      
  8. Cotofana (Pica pica) 1 iun. - 31 mart. 10 20
  9. Fazanul (Phasianus colchicus) 1 oct. - 28 febr. 35 70
  10. Gaita (Garrulus glandarius) 1 sept. - 28 febr. 27 135
  11. Gainusa-de-balta (Gallinula chloropus) 1 sept. - 28 febr. 27 50
  111. Gasca-de-semanatura (Anser fabalis fabalis) 1 sept. - 28 febr. 55 275
  12. Gasca-de-vara (Anser anser rubrirostris) 1 sept. - 20 ian. 55 275
  13. Garlita mare (Anser albifrons) 1 sept. - 20 ian. 55 275
  14. Graurul (Sturnus vulgaris) 1 sept. - 28 febr. 15 55
  141. Graurul dobrogean (Sturnus vulgaris balcanicus) 1 sept. - 28 febr. 15 55
  15. Gugustiucul (Streptopelia decaocto) 15 aug. - 15 febr. 27 80
  151 . Ierunca (Bonasa bonasia) 15 sept. - 15 dec. 150 350
  16. Lisita (Fulica atra) 1 sept. - 31 ian. 27 110
  17. Porumbelul gulerat(Columba palumbus) 15 aug. - 28 febr. 27 80
  18. Porumbelul-de-scorbura(Columba oenas) 15 aug. - 28 febr. 55 110
  19. Potarnichea (Perdix perdix) 15 sept. - 31 dec. 55 220
  20. Prepelita (Coturnix coturnix) 15 aug. - 31 dec. 27 80
  21. Rata mare (Anas platyrhynchos) 1 sept. - 31 ian. 55 110
  22. Rata mica (Anas crecca) 1 sept. - 28 febr. 55 110
  23. Rata fluieratoare (Anas penelope) 1 sept. - 28 febr. 55 110
  24. Rata-cu-cap-castaniu (Aythya ferina) 1 sept.-28 febr. 55 110
  25. Rata motata (Aythya fuligula) 1 sept.-28 febr. 55 110
  26. Rata pestrita (Anas strepera) 1 sept.-28 febr. 55 110
  27. Rata sunatoare (Bucephala clangula) 1 sept.- 31 ian. 55 110
  28. Rata lingurar (Anas clypeata) 1 sept.-28 febr. 55 110
  29. Rata sulitar (Anas acuta) 1 sept.- 31 ian. 65 130
  30. Rata caraitoare (Anas querquedula) 1 sept.-28 febr. 65 130
  31. Rata-cu-cap negru (Aythya marila) 1 sept.-28 febr. 65 130
  32. Sitarul de padure (Scolopax rusticola) 1 sept.-28 febr. 55 110
  33. Abrogat prin art. I pct. 59 din Legea nr. 215/2008      
  34. Stancuta (Corvus monedula) 15 iul.-15 febr. 27 75
  35. Sturzul-de-vasc (Turdus viscivorus) 1 sept.- 31 ian. 27 75
  36. Sturzul cantator (Turdus philomelos) 1 sept.- 31 ian. 27 75
  37. Sturzul-viilor (Turdus iliacus) 1 sept.-28 febr. 27 75
  38. Turturica (Streptopelia turtur) 15 aug.-28 febr. 27 75
___________
Tabelul a fost modificat prin punctul 12. din Ordonanta de urgenta nr. 102/2010 incepand cu 15.05.2011.
___________
Paragraful a fost modificat prin punctul 50. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.
___________
ANEXA Nr. 1 a fost modificata prin punctul 16. din Lege nr. 197/2007 incepand cu 16.07.2007.


ANEXA Nr. 2

Valoarea de despagubire in cazul unor fapte ilicite si valoarea de calcul a tarifului de gestionare pentru speciile la care vanarea este interzisa
         
  Nr. crt. Denumirea Valoarea de despagubire (in euro)
    A. Mamifere  
  1. Castorul (Castor fiber) 6.000
  2. Elanul (Alces alces) 20.000
  3. Hamsterul/Harciogul (Cricetus cricetus) 100
  4. Lupul (Canis lupus) 1.000
  5. Nurca (Lutreola lutreola) 200
  6. Pisica salbatica (Felis silvestris) 200
  7. Rasul (Lynx lynx) 2.000
  8. Ursul (Ursus arctos) 40.000
  9. Veverita (Sciurus vulgaris) 100
  10. Vidra (Lutra lutra) 2.000
  11. Zimbrul (Bison bonasus) 30.000
    B. Pasari  
  1. Acvila-de-camp (Aquila heliaca) 2.700
  2. Acvila-de-munte (Aquila chrysa 1tos) 2.700
  3. Acvila-de-stepa (Aquila rapax orientalis) 1.350
  4. Acvila-mica (Hieraaetus pennatus) 1.350
  5. Acvila-tipatoare mica (Aquila pomarina) 1.350
  6. Acvila-tipatoare mare (Aquila clanga) 1.350
  7. Acvila-porumbaca (Hieraaetus fasciatus) 540
  8. Alunarul (Nucifraga caryocatactes) 80
  9. Auselul (Regulus sp.) 27
  10. Barza alba (Ciconia ciconia) 270
  11. Barza neagra (Ciconia nigra) 410
  12. Batausul (Philomachus pugnax) 220
  13. Abrogat prin art. I pct. 64 din Legea nr. 215/2008  
  14. Becatina mare (Gallinago media) 135
  15. Boicusul (Remiz pendulinus) 27
  16. Botgrosul (Coccothraustes coccothraustes) 80
  17. Brumarita (Prunnela sp.) 27
  18. Bufnita (Bubo bubo) 1.350
  19. Buhaiul-de-balta (Botaurus stellaris) 540
  20. Capantortura (Jynx torquilla) 135
  21. Caprimugul (Caprimulgus europaeus) 135
  22. Califarul alb (Tadorna tadorna) 540
  23. Califarul rosu (Tadorna ferruginea) 1.350
  24. Canarasul (Serinus serinus) 27
  25. Caneparul (Carduelis cannabina) 27
  26. Chira (Sterna sp.) 160
  27. Chirighita (Chlidonias sp.) 135
  28. Ciocantors (Recurvirostra avosetta) 135
  29. Cinghita-de-iarna (Montifringilla nivalis) 55
  30. Cinteza (Fringilla sp.) 27
  31. Ciocanitoarea (Dendrocopos ep.; Picoide sp.; Drycopus sp.) 135
  32. Ciocanitoarea neagra (Drycopus martius) 270
  33. Ciocarlanul (Galerida cristata) 80
  34. Ciocarlia (Lullula sp.; Melanocorypha) 80
  35. Ciocarlia urecheata (Eremophila alpestris) 80
  36. Ciovlica (Glareola sp.) 270
  37. Ciuful (Asio sp.) 270
  38. Ciuvica (Glaucidium passerinium) 270
  39. Ciusul (Otus scops) 270
  40. Cocorul mare (Grus grus) 540
  41. Cocorul mic (Anthropoides virgo) 540
  42. Cocosul-de-mesteacan (Lyrurus tetrix) 1.350
  43. Codalbul (Haliaeetus albicilla) 2.700
  44. Codobatura (Motacilla sp.) 27
  45. Codrosul (Phoenicurus sp.) 27
  46. Cojoaica (Certhia sp.) 27
  47. Corbul (Corvus corax) 135
  48. Corcodelul mic (Pachybaptus ruficollis) 55
  49. Corcodelul mare (Podiceps cristatus) 55
  50. Corcodelul-cu-gat-negru (Podiceps nigricolis) 135
  51. Corcodelul-cu-gat-rosu (Podiceps griseigena) 270
  511. Cormoranul mare (Phalacrocorax carbo) 200
  52. Cormoranul mic (Phalacrocorax pygmaeus) 410
  53. Crestetul (Porzana sp.) 80
  54. Carsteiul-de-balta (Rallus aquaticus) 55
  55. Carsteiul-de-camp (Crex crex) 410
  56. Cucul (Cuculus canorus) 135
  57. Cucuveaua (Athene noctua) 270
  58. Cufundarul (Gavia artica) 135
  59. Cufundarul mic (Gavia stellata) 135
  60. Cufundarul mare (Gavia immer) 150
  61. Culicul mare (Numenius arquata) 270
  62. Culicul mic (Numenius phaeopus) 270
  63. Culicul-cu-cioc-subtire (Numenius tenuirostris) 2.700
  64. Drepneaua (Apus sp.) 55
  65. Dropia (Otis tarda) 2.700
  66. Dumbraveanca (Coracias garrulus) 270
  67. Egreta mare (Egretta alba) 270
  68. Egreta mica (Egretta garzetta) 135
  69. Eiderul (Somateria mollissima) 405
  70. Ferestrasul mare (Mergus merganser) 400
  71. Ferestrasul mic (Mergus albellus) 135
  72. Ferestrasul motat (Mergus serrator) 400
  73. Fasa (Anthus sp.) 27
  74. Flamingul (Phoenicopterus ruber) 270
  75. Florintele (Carduelis chloris) 27
  76. Fluierarul-de-munte (Actitis hypoleucos) 55
  77. Fluierarul sur (Xenus cinereus) 55
  78. Fluierarul (Tringa sp.) 55
  79. Fluturasul-de-stanca (Trichodroma muraria) 270
  80. Forfecuta (Loxia sp.) 55
  81. Frunzarita (Hippolais sp.) 27
  82. Fugaciul (Calidris sp.) 55
  83. Furtunarul (Puffinus puffinus) 55
  84. Gaia neagra (Milvus migrans) 1.350
  85. Gaia rosie (Milvus milvus) 1.350
  86. Ghionoaia (Picus sp.) 135
  87. Garlita mica (Anser erythropus) 1.350
  88. Abrogat prin art. I pct. 64 din Legea nr. 215/2008  
  89. Gasca-mica-de-semanatura (Anser fabalis rossicus) 410
  90. Gasca-cu-cioc-scurt (Anser fabalis brachyrhynchus) 410
  91. Gasca-cu-gat-rosu (Branta ruficollis) 1.350
  92. Gasca neagra (Branta bernicla) 410
  93. Grangurul (Oriolus oriolus) 110
  94. Greluselul (Locustella sp.) 27
  95. Gusa-vanata (Luscinia sp.) 27
  96. Heretele (Circus sp.) 270
  97. Hoitarul (Neophron percnopterus) 2.700
  98. Huhurezul (Strix sp.) 270
  99. Abrogat prin art. I pct. 64 din Legea nr. 215/2008  
  100. Inarita (Carduelis sp.) 27
  101. Lacarul (Acrocephalus sp.) 27
  102. Lacustarul (Sturnus roseus) 55
  103. Lastunul (Delichon sp.; Riparia sp.; Hirundo sp.) 27
  104. Lebada-de-vara (Cygnus olor) 270
  105. Lebada-de-iarna (Cygnus cygnus) 540
  106. Lebada mica (Cygnus columbianus) 540
  107. Lopatarul (Platalea leucorodia) 270
  108. Lupul-de-mare (Stercorarius sp.) 135
  109. Macaleandrul (Erithacus rubecula) 27
  110. Maracinarul (Saxicola sp.)  
  111. Matasarul (Bombycilla garrulus) 55
  112. Mierla gulerata (Turdus torquatus alpestris)  
  113. Mierla neagra (Turdus merula) 27
  114. Mierla-de-piatra (Monticola saxatilis) 135
  115. Minunita (Aegolius funereus) 270
  116. Mugurarul (Pyrrhula pyrrhula) 80
  117. Mugurarul rosu (Carpodacus erythrinus) 27
  118. Muscarul (Ficedula sp.)  
  119. Nagatul (Chettusia sp.) 135
  120. Nagatul (Vanellus vanellus) 80
  121. Notatita (Phalaropus sp.) 55
  122. Ochiul-boului (Troglodytes troglodytes) 27
  123. Pasarea-ogorului (Burhinus oedicnemus) 270
  124. Pasarea-omatului (Plectrophenax nivalis) 55
  125. Pascarelul negru (Cinclus sp.) 55
  126. Pelicanul comun (Pelecanus onocrotalus) 1.350
  127. Pelicanul cret (Pelecanus crispus) 1.660
  128. Pescarusul-cu-trei-degete (Rissa tridactyla) 55
  129. Pescarusul albastru (Alcedo athis) 55
  130. Pescarita (Hydroprogne sp.; Gelochelidon sp.) 135
  131. Pescarusul (Larus sp.) 135
  132. Piciorongul (Himantopus himantopus) 135
  133. Pietrarul (Oenanthe sp.) 27
  134. Pietrusul (Arenaria interpres) 55
  135. Pitulicea (Phylloscopus sp.) 27
  136. Pitigoiul (Parus sp.) 27
  137. Ploierul (Pluvialis sp.) 55
  138. Presura (Enberiza sp.) 27
  139. Prigoria (Merops apiaster) 55
  140. Privighetoarea (Lusciniola sp.; Luscinia sp.) 80
  141. Prundasul-de-namol (Limicola falcinellus) 55
  142. Prundarasul (Charadrius sp.) 55
  143. Pupaza (Upupa epops) 55
  144. Rata-cu-cap-alb (Oxyura leucocephala) 540
  145. Rata-cu-ciuf (Netta rufina) 270
  146. Rata-de-gheturi (Clangula hyemalis) 135
  147. Rata catifelata (Melanitta fusca) 135
  148. Rata neagra (Melanitta nigra) 135
  149. Rata rosie (Aythya nyroca) 540
  150. Scatiul (Carduelis spinus) 27
  151. Scoicarul (Haematopus ostralegus) 135
  152. Sfranciocul (Lanius sp.) 55
  153. Silvia (Sylvia sp.) 27
  1531. Sitarul-de-mal (Limosa limosa) 50
  154. Sitarul-de-mal-nordic (Limosa lapponica) 270
  155. Sparcaciul (Tetrao tetrix) 1.350
  156. Sticletele (Carduelis sp.) 27
  157. Starcul-de-cireada (Bubulcus ibis) 135
  158. Starcul galben (Ardeola ralloides) 70
  159. Starcul-de-noapte (Nycticorax nycticorax) 135
  160. Starcul pitic (Ixobrychus minutus) 55
  161. Starcul rosu (Ardea purpurea) 135
  162. Starcul cenusiu (Ardea cinerea) 135
  163. Striga (Tyto alba guttata) 540
  164. Stufarica (Cettia cetti) 27
  165. Serparul (Circaetus circaetus gallicus) 540
  166. Soimul calator (Falco peregrinus) 1.660
  167. Soimul-de-iarna (Falco columbarius) 540
  168. Soimul dunarean (Falco cherrug) 2.700
  169. Soimul randunelelor (Falco subbuteo) 540
  170. Sorecarul mare (Buteo rufinus) 540
  171. Sorecarul incaltat (Buteo lagopus) 270
  172. Sorecarul comun (Buteo buteo) 270
  173. Ticleanul (Sitta europaea) 27
  174. Tiganusul (Plegadis falcinellus) 555
  175. Uliganul-pescar (Pandion haliaetus) 540
  176. Uliul (Accipiter sp.) 270
  177. Vanturelul-de-seara (Falco vespertinus) 1.350
  178. Vanturelul mic (Falco naumanni) 1.350
  179. Vanturelul rosu (Falco tinnunculus) 540
  180. Viesparul (Pernis apivorus) 540
  181. Vulturul negru (Aegypius monachus) 2.700
  182. Vulturul sur (Gyps fulvus) 2.700
  183. Zaganul (Gypaetus barbatus) 2.700
___________
Tabelul a fost modificat prin punctul 13. din Ordonanta de urgenta nr. 102/2010 incepand cu 03.12.2010.
___________
Paragraful a fost modificat prin punctul 60. din Lege nr. 215/2008 incepand cu 13.11.2008.
___________
ANEXA Nr. 2 a fost modificata prin punctul 16. din Lege nr. 197/2007 incepand cu 16.07.2007.


ANEXA Nr. 3

MODUL DE CALCUL
al tarifului de gestionare pentru fondurile cinegetice care se atribuie direct sau al tarifului de pornire la licitatie pentru fondul cinegetic
nr. ......, denumit ..............., din judetul .................
             
  Nr. crt. Categoria de folosinta a terenului Specii de fauna existente Suprafata ocupata pe categoria de folosinta (ha) Tariful unitar (euro/ha) Tariful total (euro) (col 3 x col 4)
  0 1 2 3 4 5
  1. Luciu de apa (cursuri de apa, canale, balti, lacuri etc.)     0,2  
  2. Arabil, fanete, vii, livezi etc.     0,2  
  3. Pasuni si izlazuri     0,1  
  4. Padure Mistret, caprior, iepure   0,3  
  Mistret, caprior, iepure, fazan   0,4  
  Mistret, cerb comun, caprior, iepure   0,5  
  Mistret, cerb comun, urs, cocos de munte, caprior   0,65  
  Mistret, cerb comun, cerb lopatar, caprior, iepure, fazan   1  
  5. Gol de munte Capra neagra   0,3  
  Fara capra neagra   0,05  
  TOTAL: -   -  
___________
ANEXA Nr. 3 a fost introdusa prin punctul 14. din Ordonanta de urgenta nr. 102/2010 incepand cu 03.12.2010.
Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013-2016