Avocatura Com
Home Ştiri Academica Cursuri Barouri Case de avocatură Cariere Librărie Sfatul expertului Forum Despre noi
« Inapoi la Legislatie
Legea 63/2011 privind salarizarea personalului din invatamant
Legea 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant, actualizata la data de 01/01/2012


facebook
Parlamentul Romaniei adoptă prezenta lege.


Art. 1. - (1) Incepand cu data intrării in vigoare a prezentei legi şi pană la 31 decembrie 2011, personalul didactic şi didactic auxiliar din invăţămant beneficiază de drepturile de natură salarială stabilite in conformitate cu anexele la prezenta lege.

(2) Cuantumul brut al salariilor de incadrare pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din invăţămant este cel prevăzut in anexele nr. 1, 2, 3a şi 3b, după caz.
(3) Indemnizaţiile de conducere specifice sunt prevăzute in anexa nr. 4.
(4) Sporurile, indemnizaţiile, compensaţiile şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare de care beneficiază personalul prevăzut la alin. (1), precum şi metodologia de calcul al acestora sunt prevăzute in anexa nr. 5.
(5) Cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de prezenta lege se calculează in funcţie de salariile de incadrare prevăzute in anexele nr. 1, 2, 3a sau 3b, după caz, in conformitate cu metodologia prevăzută in anexa nr. 5, cu luarea in considerare a indemnizaţiei de conducere prevăzută in anexa nr. 4, dacă este cazul.
(6) Prin contractele colective de muncă sau acordurile colective de muncă şi contractele individuale de muncă nu pot fi negociate salarii ori alte drepturi băneşti sau in natură care excedează prevederilor prezentei legi.
(7) Dispoziţiile art. 8, 9, 12 şi 13 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, precum şi cele ale art. 22, 25-30 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice se aplică in mod corespunzător şi pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din invăţămant, salarizat potrivit prevederilor prezentei legi.
Art. 2. - (1) Incadrarea personalului prevăzut la art. 1 se face potrivit prevederilor prezentei legi.
(2) Persoanele care au salariul de incadrare intre limita minimă şi maximă a tranşei de vechime pentru funcţiile didactice din invăţămantul universitar, respectiv a gradului profesional sau a treptei profesionale pentru funcţiile didactice auxiliare işi păstrează incadrarea avută dacă se situează intre limitele prevăzute in anexele la prezenta lege.
(3) Promovarea personalului didactic in grade didactice se face in baza reglementărilor proprii privind obţinerea acestora. Trecerea personalului didactic intr-o tranşă de vechime in invăţămant superioară se va face incepand cu data de intai a lunii următoare celei in care s-a implinit vechimea prevăzută.
(4) Promovarea personalului didactic auxiliar pe funcţii, grade sau trepte profesionale se face potrivit reglementărilor legale in vigoare aplicabile personalului angajat cu contract de muncă, respectiv potrivit dispoziţiilor art. 26 din Legea-cadru nr. 284/2010 şi ale art. 4 din anexa nr. I cap. II lit. L din Legea-cadru nr. 284/2010.
Art. 3. - Dacă in urma aplicării metodologiei de calcul reglementate de anexa nr. 5 rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe lună in anul 2011, se va lua in calcul acest din urmă cuantum.
Art. 4. - (1) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din instituţiile de invăţămant preuniversitar şi universitar de stat se asigură de ordonatorii principali de credite şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
(2) Ordonatorii principali de credite şi angajatorii au obligaţia să stabilească salariile de bază, sporurile şi alte drepturi salariale stabilite potrivit prezentei legi, să asigure promovarea personalului in funcţii, grade şi trepte profesionale, in condiţiile legii, astfel incat să se incadreze in sumele aprobate cu această destinaţie in bugetul propriu.
Art. 5. - Incălcarea dispoziţiilor prezentei legi privind stabilirea salariului de bază individual şi a celorlalte drepturi, cat şi acordarea de drepturi fără respectarea prevederilor acesteia atrag, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală a persoanelor vinovate, potrivit legii.
Art. 6. - Orice alte dispoziţii contrare cu privire la stabilirea salariilor şi a celorlalte drepturi de natură salarială, in anul 2011, pentru personalul prevăzut la art. 1 alin. (1), se abrogă.
Art. 7. - Anexele nr. 1, 2, 3a, 3b, 4 şi 5 fac parte integrantă din prezenta lege.


 

Această lege a fost adoptată in temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constituţia Romaniei, republicată, in urma angajării răspunderii Guvernului in faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, in şedinţa comună din data de 18 aprilie 2011.

     
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
IOAN OLTEAN
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU PEREŞ
Bucureşti, 10 mai 2011.
Nr. 63.

ANEXA Nr. 1


 


Salarii de incadrare pentru personalul didactic din invăţămantul universitar

           
  Nr.
crt.
Funcţia didactică Vechimea in invăţămant Salarii de incadrare
- lei -
  Minim Maxim
  1. Profesor universitar peste 40 ani 3.733 6.971
  35-40 ani 3.474 6.486
  30-35 ani 3.230 6.032
  25-30 ani 3.002 5.606
  20-25 ani 2.828 5.378
  15-20 ani 2.682 5.132
  10-15 ani 2.518 4.959
       
  2. Conferenţiar universitar peste 40 ani 2.294 3.365
  35-40 ani 2.251 3.249
  30-35 ani 2.123 3.137
  25-30 ani 2.058 3.032
  20-25 ani 1.951 3.005
  15-20 ani 1.879 2.976
  10-15 ani 1.750 2.968
  6-10 ani 1.449 2.515
       
  3. Şef lucrări (lector universitar) 35-40 ani 1.776 2.579
  30-35 ani 1.704 2.457
  25-30 ani 1.596 2.352
  20-25 ani 1.564 2.341
  15-20 ani 1.549 2.334
  10-15 ani 1.521 2.309
  6-10 ani 1.370 2.069
  3-6 ani 1.349 2.031
       
  4. Asistent universitar 35-40 ani 1.449 2.017
  30-35 ani 1.442 1.935
  25-30 ani 1.435 1.858
  20-25 ani 1.427 1.834
  15-20 ani 1.420 1.824
  10-15 ani 1.414 1.800
  6-10 ani 1.263 1.615
  3-6 ani 1.242 1.613
  pană la 3 ani 1.223 1.601
       
  5. Preparator universitar 6-10 ani 1.163 1.616
  3-6 ani 1.143 1.602
  pană la 3 ani 1.123 1.575
NOTĂ: Toate salariile de incadrare cuprind sporul neuropsihic, iar sporul de stabilitate este cuprins la tranşele de peste 10 ani vechime in invăţămant. Toate salariile de incadrare cuprind majorarea de 15% aplicabilă pentru anul 2011.

ANEXA Nr. 2


 


Salarii de incadrare pentru personalul didactic din invăţămantul preuniversitar

         
  Nr.
crt.
Funcţia didactică Vechimea in invăţămant Salarii de incadrare
- lei -
  1. Profesor studii superioare de lungă durată, grad didactic I peste 40 ani 1.896
  35-40 ani 1.805
  30-35 ani 1.715
  25-30 ani 1.634
  22-25 ani 1.563
  18-22 ani 1.483
  14-18 ani 1.450
  10-14 ani 1.393
  6-10 ani 1.225
  2-6 ani 1.103
     
  2. Profesor studii superioare de lungă durată, grad didactic II peste 40 ani 1.580
  35-40 ani 1.517
  30-35 ani 1.451
  25-30 ani 1.401
  22-25 ani 1.334
  18-22 ani 1.268
  14-18 ani 1.219
  10-14 ani 1.195
  6-10 ani 1.049
  2-6 ani 1.029
     
  3. Profesor studii superioare de lungă durată, grad didactic definitiv peste 40 ani 1.501
  35-40 ani 1.439
  30-35 ani 1.377
  25-30 ani 1.311
  22-25 ani 1.274
  18-22 ani 1.183
  14-18 ani 1.150
  10-14 ani 1.134
  6-10 ani 1.000
  2-6 ani 988
     
  4. Profesor studii superioare de lungă durată, grad didactic debutant pană la 2 ani 981
  5. Profesor studii superioare de scurtă durată, grad didactic I peste 40 ani 1.604
  35-40 ani 1.523
  30-35 ani 1.451
  25-30 ani 1.394
  22-25 ani 1.313
  18-22 ani 1.247
  14-18 ani 1.214
  10-14 ani 1.169
  6-10 ani 1.049
         
  6. Profesor studii superioare de scurtă durată, grad didactic II peste 40 ani 1.482
  35-40 ani 1.423
  30-35 ani 1.358
  25-30 ani 1.293
  22-25 ani 1.234
  18-22 ani 1.156
  14-18 ani 1.132
  10-14 ani 1.082
  6-10 ani 962
  2-6 ani 943
     
  7. Profesor studii superioare de scurtă durată, grad didactic definitiv peste 40 ani 1.340
  35-40 ani 1.259
  30-35 ani 1.208
  25-30 ani 1.158
  22-25 ani 1.115
  18-22 ani 1.082
  14-18 ani 1.058
  10-14 ani 1.042
  6-10 ani 948
  2-6 ani 941
     
  8. Profesor studii superioare de scurtă durată, grad didactic debutant pană la 2 ani 934
  9. Institutor studii superioare de lungă durată, grad didactic I peste 40 ani 1.584
  35-40 ani 1.503
  30-35 ani 1.430
  25-30 ani 1.374
  22-25 ani 1.293
  18-22 ani 1.226
  14-18 ani 1.194
  10-14 ani 1.150
  6-10 ani 1.029
     
  10. Institutor studii superioare de lungă durată, grad didactic II peste 40 ani 1.408
  35-40 ani 1.350
  30-35 ani 1.285
  25-30 ani 1.227
  22-25 ani 1.168
  18-22 ani 1.119
  14-18 ani 1.070
  10-14 ani 1.054
  6-10 ani 935
  2-6 ani 926
     
  11. Institutor studii superioare de lungă durată, grad didactic definitiv peste 40 ani 1.313
  35-40 ani 1.248
  30-35 ani 1.185
  25-30 ani 1.138
  22-25 ani 1.119
  18-22 ani 1.063
  14-18 ani 1.038
  10-14 ani 1.022
  6-10 ani 893
  2-6 ani 883
     
  12. Institutor studii superioare de lungă durată, grad didactic debutant pană la 2 ani 867
  13. Institutor studii superioare de scurtă durată, grad didactic I peste 40 ani 1.544
  35-40 ani 1.463
  30-35 ani 1.406
  25-30 ani 1.332
  22-25 ani 1.260
  18-22 ani 1.188
  14-18 ani 1.145
  10-14 ani 1.113
  6-10 ani 996
     
  14. Institutor studii superioare de scurtă durată, grad didactic II peste 40 ani 1.359
  35-40 ani 1.301
  30-35 ani 1.227
  25-30 ani 1.178
  22-25 ani 1.119
  18-22 ani 1.070
  14-18 ani 1.038
  10-14 ani 1.022
  6-10 ani 915
  2-6 ani 898
     
  15. Institutor studii superioare de scurtă durată, grad didactic definitiv peste 40 ani 1.263
  35-40 ani 1.207
  30-35 ani 1.156
  25-30 ani 1.106
  22-25 ani 1.094
  18-22 ani 1.038
  14-18 ani 1.022
  10-14 ani 1.006
  6-10 ani 877
  2-6 ani 871
     
  16. Institutor studii superioare de scurtă durată, grad didactic debutant pană la 2 ani 840
  17. Invăţător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal), grad didactic I peste 40 ani 1.479
  35-40 ani 1.422
  30-35 ani 1.357
  25-30 ani 1.284
  22-25 ani 1.216
  18-22 ani 1.138
  14-18 ani 1.113
  10-14 ani 1.064
  6-10 ani 963
     
  18. Invăţător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal), grad didactic II peste 40 ani 1.311
  35-40 ani 1.240
  30-35 ani 1.184
  25-30 ani 1.137
  22-25 ani 1.070
  18-22 ani 1.044
  14-18 ani 1.022
  10-14 ani 1.010
  6-10 ani 910
  2-6 ani 881
     
  19. Invăţător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal), grad didactic definitiv peste 40 ani 1.230
  35-40 ani 1.175
  30-35 ani 1.112
  25-30 ani 1.069
  22-25 ani 1.054
  18-22 ani 1.018
  14-18 ani 994
  10-14 ani 981
  6-10 ani 858
  2-6 ani 852
     
  20. Invăţător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal), grad didactic debutant pană la 2 ani 838
  21. Profesor, invăţător, educatoare, educator, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate) peste 40 ani 869
  35-40 ani 826
  30-35 ani 799
  25-30 ani 786
  22-25 ani 772
  18-22 ani 759
  14-18 ani 745
  10-14 ani 731
  6-10 ani 6171)
  2-6 ani 6041)
  pană la 2 ani 6001)
1) Dacă in urma aplicării metodologiei de calcul prevăzute in anexa nr. 5 la lege rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe lună in anul 2011, se va lua in calcul acest din urmă cuantum.


 

NOTĂ: Toate salariile de incadrare cuprind sporul neuropsihic, iar sporul de stabilitate este cuprins la tranşele de peste 10 ani vechime in invăţămant. Toate salariile de incadrare cuprind majorarea de 15% aplicabilă pentru anul 2011.


 


ANEXA Nr. 3a


 


Salarii de incadrare pentru personalul didactic auxiliar din invăţămantul universitar

           
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor*) Minim Maxim
  - lei - - lei -
    Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale      
  1. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IA S 940 1.381
  2. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I S 843 1.341
  3. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II S 700 1.288
  4. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III S 6681) 991
  5. Bibliotecar, documentarist, redactor debutant S 6161)  
  6. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I SSD 793 1.164
  7. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II SSD 682 1.045
  8. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III SSD 6671) 917
  9. Bibliotecar, documentarist, redactor debutant SSD 6061)  
  10. Informatician gradul IA S 992 1.417
  11. Informatician gradul I S 893 1.376
  12. Informatician gradul II S 780 1.312
  13. Informatician gradul III S 6581) 1.019
  14. Informatician gradul IV S 6281) 923
  15. Informatician debutant S 6161)  
  16. Informatician gradul I SSD 754 1.164
  17. Informatician gradul II SSD 699 1.045
  18. Informatician gradul III SSD 6251) 917
  19. Informatician debutant SSD 6061)  
  20. Corepetitor gradul I S 720 981
  21. Corepetitor gradul II S 6461) 850
  22. Corepetitor gradul III S 6281) 778
  23. Corepetitor debutant S 6161)  
  24. Corepetitor gradul I SSD 676 903
  25. Corepetitor gradul II SSD 6321) 786
  26. Corepetitor gradul III SSD 6181) 718
  27. Corepetitor debutant SSD 6061)  
  28. Secretar IA**) S 964 1.417
  29. Secretar I S 866 1.376
  30. Secretar II S 740 1.312
  31. Secretar III S 6581) 1.019
  32. Secretar IV S 6281) 923
  33. Secretar debutant S 6161)  
  34. Secretar I SSD 685 1.195
  35. Secretar II SSD 6491) 1.069
  36. Secretar III SSD 6281) 935
  37. Secretar IV SSD 6161) 763
  38. Secretar debutant SSD 6041)  
  39. Secretar IA M 6211) 1.025
  40. Secretar I M 6101) 935
  41. Secretar II M 6001) 829
  42. Secretar III M 6001) 743
  43. Secretar debutant M 6001)  
  44. Bibliotecar, documentarist, redactor IA PL/M 6051) 1.000
  45. Bibliotecar, documentarist, redactor I PL/M 6001) 910
  46. Bibliotecar, documentarist, redactor II PL/M 6001) 806
  47. Bibliotecar, documentarist, redactor debutant PL/M 6001)  
  48. Informatician IA PL/M 6211) 1.025
  49. Informatician I PL/M 6101) 935
  50. Informatician II PL/M 6001) 829
  51. Informatician III PL/M 6001) 743
  52. Informatician debutant PL/M 6001)  
  53. Corepetitor I M 6051) 687
  54. Corepetitor II M 6001) 6241)
  55. Corepetitor III M 6001) 6051)
  56. Corepetitor debutant M 6001)  
  57. Tehnician IA***) M 6211) 942
  58. Tehnician I***) M 6101) 899
  59. Tehnician II***) M 6001) 816
  60. Tehnician III***) M 6001) 760
  61. Tehnician debutant***) M 6001)  
  62. Laborant IA S 899 1.219
  63. Laborant I S 805 1.099
  64. Laborant II S 674 1.000
  65. Laborant I SSD 6111) 1.081
  66. Laborant II SSD 6071) 994
  67. Laborant III SSD 6041) 881
  68. Laborant I PL/M 6001) 840
  69. Laborant II PL/M 6001) 746
  70. Laborant debutant PL/M 6001)  
  71. Analist, programator, inginer sistem; IA S 812 1.545
  72. Analist, programator, inginer sistem; I S 732 1.463
  73. Analist, programator, inginer sistem; II S 6641) 1.281
  74. Analist, programator, inginer sistem; III S 6451) 1.101
  75. Analist, programator, inginer sistem; IV S 6281) 981
  76. Analist, programator, inginer sistem; debutant S 6161)  
  77. Analist (programator) ajutor; IA M 6211) 1.025
  78. Analist (programator) ajutor; I M 6101) 935
  79. Analist (programator) ajutor; II M 6001) 829
  80. Analist (programator) ajutor; III M 6001) 743
  81. Analist (programator) ajutor; debutant M 6001)  
  82. Operator, controlor date; I M 6211) 951
  83. Operator, controlor date; II M 6101) 843
  84. Operator, controlor date; III M 6001) 756
  85. Operator, controlor date; IV M 6001) 673
  86. Operator, controlor date; debutant M 6001)  
  87. Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; I S 786 1.569
  88. Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; II S 6551) 1.307
  89. Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; III S 6161) 1.111
  90. Comandant S 6341) 1.467
  91. Şef mecanic S 6001) 1.187
  92. Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician S 6001) 945
  93. Căpitan M 6001) 881
  94. Şef mecanic M 6001) 862
  95. Ofiţer punte M 6001) 803
  96. Ofiţer mecanic, ofiţer electrician M 6001) 783
  97. Şef echipaj M 6001) 823
  98. Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanic M 6001) 6111)
  99. Inginer gradul IA S 6631) 1.279
  100. Inginer gradul I S 6491) 1.201
  101. Inginer gradul II S 6401) 1.100
  102. Inginer gradul III S 6281) 999
  103. Inginer gradul debutant S 6161)  
  104. Subinginer gradul I SSD 6241) 1.100
  105. Subinginer gradul II SSD 6221) 1.018
  106. Subinginer gradul III SSD 6161) 899
  107. Subinginer debutant SSD 6041)  
  108. Medic primar S 799 1.597
  109. Medic specialist S 770 1.466
  110. Medic S 691 1.379
  111. Medic stagiar S 6161)  
  112. Farmacist primar S 799 1.597
  113. Farmacist specialist S 698 1.393
  114. Farmacist S 6281) 1.162
  115. Farmacist stagiar S 6161)  
  116. Dentist principal SSD 6111) 1.081
  117. Dentist SSD 6071) 994
  118. Dentist debutant SSD 6041)  
  119. Tehnician dentar principal M 6001) 972
  120. Tehnician dentar M 6001) 885
  121. Tehnician dentar debutant M 6001)  
  122. Biolog, biochimist, chimist, fizician principal S 799 1.597
  123. Biolog, biochimist, chimist, fizician specialist S 698 1.393
  124. Biolog, biochimist, chimist, fizician S 6281) 1.162
  125. Biolog, biochimist, chimist, fizician debutant S 6161)  
  126. Psiholog, sociolog principal S 685 1.368
  127. Psiholog, sociolog S 6311) 1.218
  128. Psiholog, sociolog debutant S 6161)  
  129. Cercetător ştiinţific principal I S 799 1.597
  130. Cercetător ştiinţific principal II S 770 1.466
  131. Cercetător ştiinţific principal III S 691 1.379
  132. Cercetător ştiinţific S 6271) 1.210
  133. Asistent de cercetare ştiinţifică S 6171) 1.142
  134. Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar S 6051)  
  135. Asistent I M 6051) 1.000
  136. Asistent II M 6001) 910
  137. Asistent III M 6001) 806
  138. Asistent stagiar M 6001)  
  139. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic I S 843 1.683
  140. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic II S 809 1.540
  141. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic III S 717 1.432
  142. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IV S 6581) 1.269
  143. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic V S 6281) 1.071
  144. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic debutant S 6161)  
  145. Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet I S 791 1.506
  146. Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet II S 713 1.425
  147. Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet III S 6521) 1.257
  148. Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IV S 6281) 1.071
  149. Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet S 6161)  
  150. Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; I   6001) 862
  151. Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; II   6001) 746
  152. Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; III   6001) 6641)
  153. Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet, debutant   6001)  
  154. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I S 670 1.339
  155. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II S 6341) 1.144
  156. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III S 6281) 1.071
  157. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant S 6161)  
  158. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I 6051) 1.000
  159. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II 6001) 910
  160. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III 6001) 806
  161. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant 6001)  
  162. Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic I S 670 1.339
  163. Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic II S 6341) 1.174
  164. Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic III S 6281) 1.134
  165. Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic S 6161)  
  166. Muzeograf, bibliograf I SSD 6241) 1.100
  167. Muzeograf, bibliograf II SSD 6221) 1.018
  168. Muzeograf, bibliograf III SSD 6161) 899
  169. Muzeograf, bibliograf debutant SSD 6041)  
  170. Secretar de redacţie, tehnoredactor IA M 6051) 1.000
  171. Secretar de redacţie, tehnoredactor I M 6001) 910
  172. Secretar de redacţie, tehnoredactor II M 6001) 806
  173. Secretar de redacţie, tehnoredactor debutant M 6001)  
  174. Regizor scenă (culise) I M 6051) 1.000
  175. Regizor scenă (culise) II M 6001) 910
  176. Regizor scenă (culise) III M 6001) 806
  177. Regizor scenă (culise) debutant M 6001)  
  178. Căpitan secund, şef electrician, şef mecanic secund S 6171) 1.113
  179. Ofiţer aspirant S 6051)  
  180. Şef staţie RTG M 6001) 931
  181. Ofiţer RTG I M 6001) 813
  182. Ofiţer RTG II M 6001) 743
  183. Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer, dragor; aspirant M 6001)  
  184. Medic veterinar I S 770 1.466
  185. Medic veterinar II S 6461) 1.247
  186. Medic veterinar III S 6281) 1.071
  187. Medic veterinar debutant S 6161)  
  188. Inginer agronom, zootehnist, pedolog I S 6461) 1.246
  189. Inginer agronom, zootehnist, pedolog II S 6341) 1.091
  190. Inginer agronom, zootehnist, pedolog III S 6281) 1.071
  191. Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutant S 6161)  
  192. Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IA S 799 1.597
  193. Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf I S 6461) 1.250
  194. Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf II S 6281) 1.134
  195. Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf debutant S 6161)  
  196. Conservator, restaurator I SSD 6291) 1.100
  197. Conservator, restaurator II SSD 6221) 1.018
  198. Conservator, restaurator III SSD 6161) 899
  199. Conservator, restaurator debutant SSD 6041)  
  200. Conservator, restaurator, custode sală I M 6051) 1.000
  201. Conservator, restaurator, custode sală II M 6001) 910
  202. Conservator, restaurator, custode sală III M 6001) 806
  203. Conservator, restaurator, custode sală debutant M 6001)  
  204. Manuitor carte M/G 6001) 6301)
  205. Administrator financiar (patrimoniu) grad I****) S 709 1.396
  206. Administrator financiar grad I - director gen. adm. al univ. S 1.415 2.790
  207. Administrator financiar (patrimoniu) grad ii****) S 697 1.118
  208. Administrator financiar (patrimoniu) grad iii****) S 677 1.029
  209. Administrator financiar (patrimoniu) debutant****) S 6161)  
  210. Administrator financiar (patrimoniu) grad I****) SSD 6291) 1.100
  211. Administrator financiar (patrimoniu) grad ii****) SSD 6221) 1.018
  212. Administrator financiar (patrimoniu) grad III****) SSD 6161) 899
  213. Administrator financiar (patrimoniu) debutant****) SSD 6041)  
  214. Administrator financiar (patrimoniu) treapta I****) M 678 942
  215. Administrator financiar (patrimoniu) treapta II****) M 6541) 899
  216. Administrator financiar (patrimoniu) treapta III****) M 6301) 743
  217. Administrator financiar (patrimoniu) debutant****) M 6001)  
  218. Antrenor categoria I   700 1.397
  219. Antrenor categoria II   6261) 1.175
  220. Antrenor categoria III   6161) 1.111
  221. Antrenor categoria IV   6051) 1.009
  222. Antrenor categoria V   6001) 883
  223. Antrenor debutant   6001)  
  224. Model I M 6431) 671
  225. Model II M 6381) 6621)
___________
*) Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare din invăţămant sunt cele prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
**) Se utilizează numai pentru secretar-şef de universitate.
***) Se poate utiliza in cadrul laboratoarelor şi atelierelor.
****) Se utilizează pentru funcţiile: economist, inginer, referent, tehnician, merceolog, contabil, administrator şi funcţionar din compartimentele de resort.
1) Dacă in urma aplicării metodologiei de calcul prevăzute in Anexa nr. 5 la lege rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe lună in anul 2011, se va lua in calcul acest din urmă cuantum.


 

NOTĂ: Salariile de incadrare se utilizează şi pentru personalul didactic auxiliar din bibliotecile centrale universitare şi din Biblioteca Pedagogică Naţională "I.C. Petrescu". Toate salariile de incadrare cuprind sporul neuropsihic. Toate salariile de incadrare cuprind majorarea cu 15% aplicabilă pentru anul 2011.

ANEXA Nr. 3b


 


Salarii de incadrare pentru personalul didactic auxiliar din invăţămantul preuniversitar

             
  Nr.
crt.
Funcţia   Nivelul studiilor*) Minim Maxim
  - lei - - lei -
    Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale        
  1. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I   S 886 1.408
  2. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II   S 735 1.353
  3. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III   S 702 1.041
  4. Bibliotecar, documentarist, redactor debutant   S 6471)  
  5. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I   SSD 833 1.223
  6. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II   SSD 716 1.098
  7. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III   SSD 701 963
  8. Bibliotecar, documentarist, redactor debutant   SSD 6371)  
  9. Informatician gradul I A   S 1.042 1.488
  10. Informatician gradul I   S 938 1.445
  11. Informatician gradul II   S 819 1.378
  12. Informatician gradul III   S 691 1.070
  13. Informatician gradul IV   S 6601) 970
  14. Informatician debutant   S 6471)  
  15. Informatician gradul I   SSD 792 1.223
  16. Informatician gradul II   SSD 734 1.098
  17. Informatician gradul III   SSD 6571) 963
  18. Informatician debutant   SSD 6371)  
  19. Instructor-animator gradul I   S 756 1.030
  20. Instructor-animator gradul II   S 679 893
  21. Instructor-animator gradul III   S 6601) 817
  22. Instructor-animator debutant   S 6471)  
  23. Instructor-animator gradul I   SSD 710 949
  24. Instructor-animator gradul II   SSD 6641) 826
  25. Instructor-animator gradul III   SSD 6491) 722
  26. Instructor-animator debutant   SSD 6371)  
  27. Asistent social gradul I   S 825 1.112
  28. Asistent social gradul II   S 688 934
  29. Asistent social gradul III   S 6601) 830
  30. Asistent social debutant   S 6471)  
  31. Asistent social gradul I   SSD 688 949
  32. Asistent social gradul II   SSD 6381) 807
  33. Asistent social debutant   SSD 6351)  
  34. Corepetitor gradul I   S 756 1.030
  35. Corepetitor gradul II   S 679 893
  36. Corepetitor gradul III   S 6601) 817
  37. Corepetitor debutant   S 6471)  
  38. Corepetitor gradul I   SSD 710 949
  39. Corepetitor gradul II   SSD 6641) 826
  40. Corepetitor gradul III   SSD 6491) 754
  41. Corepetitor debutant   SSD 6371)  
  42. Secretar I**)   S 910 1.445
  43. Secretar II**)   S 777 1.378
  44. Secretar III**)   S 691 1.070
  45. Secretar IV**)   S 6601) 970
  46. Secretar debutant**)   S 6471)  
  47. Secretar I**)   SSD 720 1.255
  48. Secretar II**)   SSD 682 1.123
  49. Secretar III**)   SSD 6601) 982
  50. Secretar IV**)   SSD 6471) 802
  51. Secretar debutant**)   SSD 6351)  
  52. Secretar I A**)   M 6521) 1.077
  53. Secretar I**)   M 6411) 982
  54. Secretar II**)   M 6291) 871
  55. Secretar III**)   M 6181) 781
  56. Secretar debutant**)   M 6051)  
  57. Bibliotecar, documentarist, redactor I A   PL/M 6361) 1.050
  58. Bibliotecar, documentarist, redactor I   PL/M 6231) 956
  59. Bibliotecar, documentarist, redactor II   PL/M 6131) 847
  60. Bibliotecar, documentarist, redactor debutant   PL/M 6051)  
  61. Informatician I A   PL/M 6521) 1.077
  62. Informatician I   PL/M 6411) 982
  63. Informatician II   PL/M 6291) 871
  64. Informatician III   PL/M 6181) 781
  65. Informatician debutant   PL/M 6051)  
  66. Instructor-animator IA   M 6361) 817
  67. Instructor-animator I   M 6231) 709
  68. Instructor-animator II   M 6131) 6441)
  69. Instructor-animator debutant   M 6051)  
  70. Instructor de educaţie extraşcolară IA   M 6521) 839
  71. Instructor de educaţie extraşcolară I   M 6411) 770
  72. Instructor de educaţie extraşcolară II   M 6291) 676
  73. Instructor de educaţie extraşcolară III   M 6181) 6421)
  74. Instructor de educaţie extraşcolară debutant   M 6051)  
  75. Asistent social I   PL/M 694 939
  76. Asistent social II   PL/M 6231) 803
  77. Asistent social III   PL/M 6131) 684
  78. Asistent social debutant   PL/M 6051)  
  79. Corepetitor I   M 6361) 722
  80. Corepetitor II   M 6231) 6561)
  81. Corepetitor III   M 6131) 6361)
  82. Corepetitor debutant   M 6051)  
  83. Tehnician IA***)   M 6521) 989
  84. Tehnician I***)   M 6411) 944
  85. Tehnician II***)   M 6291) 857
  86. Tehnician III***)   M 6181) 798
  87. Tehnician debutant***)   M 6051)  
  88. Laborant IA   S 944 1.280
  89. Laborant I   S 846 1.154
  90. Laborant II   S 708 1.050
  91. Laborant I   SSD 6421) 1.135
  92. Laborant II   SSD 6381) 1.044
  93. Laborant III   SSD 6351) 925
  94. Laborant I   PL/M 6181) 882
  95. Laborant II   PL/M 6061) 784
  96. Laborant debutant   PL/M 6001)  
  97. Pedagog şcolar IA   S 944 1.280
  98. Pedagog şcolar I   S 846 1.154
  99. Pedagog şcolar II   S 708 1.050
  100. Pedagog şcolar I   SSD 6421) 1.135
  101. Pedagog şcolar II   SSD 6381) 1.044
  102. Pedagog şcolar III   SSD 6351) 925
  103. Pedagog şcolar IA   M 6181) 827
  104. Pedagog şcolar I   M 6061) 741
  105. Pedagog şcolar II   M 6001)  
  106. Analist, programator, inginer sistem; IA   S 853 1.623
  107. Analist, programator, inginer sistem; I   S 769 1.537
  108. Analist, programator, inginer sistem; II   S 698 1.345
  109. Analist, programator, inginer sistem; III   S 678 1.156
  110. Analist, programator, inginer sistem; IV   S 6601) 1.030
  111. Analist, programator, inginer sistem; debutant   S 6471)  
  112. Analist (programator) ajutor; IA   M 6521) 1.077
  113. Analist (programator) ajutor; I   M 6411) 982
  114. Analist (programator) ajutor; II   M 6291) 871
  115. Analist (programator) ajutor; III   M 6181) 781
  116. Analist (programator) ajutor; debutant   M 6051)  
  117. Operator, controlor date; I   M 6521) 999
  118. Operator, controlor date; II   M 6411) 886
  119. Operator, controlor date; III   M 6291) 794
  120. Operator, controlor date; IV   M 6181) 707
  121. Operator, controlor date; debutant   M 6051)  
  122. Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; I   S 826 1.648
  123. Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; II   S 688 1.373
  124. Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; III   S 6471) 1.167
  125. Comandant   S 6661) 1.541
  126. Şef mecanic   S 6321) 1.247
  127. Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician   S 6321) 993
  128. Căpitan   M 6001) 925
  129. Şef mecanic   M 6001) 905
  130. Ofiţer punte   M 6001) 844
  131. Ofiţer mecanic, ofiţer electrician   M 6001) 823
  132. Şef echipaj   M 6001) 865
  133. Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanic   M 6001) 6111)
  134. Inginer gradul IA   S 697 1.343
  135. Inginer gradul I   S 682 1.261
  136. Inginer gradul II   S 672 1.155
  137. Inginer gradul III   S 6601) 1.049
  138. Inginer gradul debutant   S 6471)  
  139. Subinginer gradul I   SSD 6561) 1.155
  140. Subinginer gradul II   SSD 6531) 1.069
  141. Subinginer gradul III   SSD 6471) 944
  142. Subinginer debutant   SSD 6351)  
  143. Medic primar   S 839 1.677
  144. Medic specialist   S 809 1.540
  145. Medic   S 726 1.448
  146. Medic stagiar   S 6471)  
  147. Psiholog, sociolog principal   S 720 1.437
  148. Psiholog, sociolog   S 6631) 1.279
  149. Psiholog, sociolog debutant   S 6471)  
  150. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic I S 886 1.768
  151. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic II S 850 1.617
  152. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic III S 753 1.504
  153. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IV S 691 1.333
  154. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic V S 6601) 1.125
  155. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic debutant S 6471)  
  156. Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet I S 831 1.582
  157. Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet II S 749 1.497
  158. Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet III S 685 1.320
  159. Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IV S 6601) 1.125
  160. Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet S 6471)  
  161. Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; I   6001) 905
  162. Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; II   6001) 784
  163. Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet, III   6001) 698
  164. Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; debutant   6001)  
  165. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I S 704 1.406
  166. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II S 6661) 1.202
  167. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III S 6601) 1.125
  168. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant S 6471)  
  169. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I   6361) 1.050
  170. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II   6231) 956
  171. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III   6131) 847
  172. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant   6051)  
  173. Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic I S 704 1.406
  174. Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic II S 6661) 1.233
  175. Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic III S 6601) 1.191
  176. Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic S 6471)  
  177. Muzeograf, bibliograf I SSD 6561) 1.155
  178. Muzeograf, bibliograf II   SSD 6531) 1.069
  179. Muzeograf, bibliograf III   SSD 6471) 944
  180. Muzeograf, bibliograf debutant   SSD 6351)  
  181. Secretar de redacţie, tehnoredactor IA   M 6361) 1.050
  182. Secretar de redacţie, tehnoredactor I   M 6231) 956
  183. Secretar de redacţie, tehnoredactor II   M 6131) 847
  184. Secretar de redacţie, tehnoredactor debutant   M 6051)  
  185. Regizor scenă (culise) I   M 6361) 1.050
  186. Regizor scenă (culise) II   M 6231) 956
  187. Regizor scenă (culise) III   M 6131) 847
  188. Regizor scenă (culise) debutant   M 6051)  
  189. Căpitan secund, şef electrician, şef mecanic secund   S 6481) 1.169
  190. Ofiţer aspirant   S 6361)  
  191. Şef staţie RTG   M 6001) 978
  192. Ofiţer RTG I   M 6251) 854
  193. Ofiţer RTG II   M 6181) 781
  194. Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer, dragor; aspirant   M 6001)  
  195. Medic veterinar I   S 809 1.540
  196. Medic veterinar II   S 679 1.310
  197. Medic veterinar III   S 6601) 1.125
  198. Medic veterinar debutant   S 6471)  
  199. Inginer agronom, zootehnist, pedolog I   S 679 1.309
  200. Inginer agronom, zootehnist, pedolog II   S 6661) 1.146
  201. Inginer agronom, zootehnist, pedolog III   S 6601) 1.125
  202. Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutant   S 6471)  
  203. Administrator financiar (patrimoniu) grad I****)   S 745 1.466
  204. Administrator financiar (patrimoniu) grad II****)   S 732 1.174
  205. Administrator financiar (patrimoniu) grad III****)   S 711 1.081
  206. Administrator financiar (patrimoniu) debutant****)   S 6471)  
  207. Administrator financiar (patrimoniu) grad I****)   SSD 6611) 1.155
  208. Administrator financiar (patrimoniu) grad II****)   SSD 6531) 1.069
  209. Administrator financiar (patrimoniu) grad III****)   SSD 6471) 944
  210. Administrator financiar (patrimoniu) debutant****)   SSD 6351)  
  211. Administrator financiar (patrimoniu) treapta I****)   M 712 989
  212. Administrator financiar (patrimoniu) treapta II****)   M 687 944
  213. Administrator financiar (patrimoniu) treapta III****)   M 6621) 781
  214. Administrator financiar (patrimoniu) debutant****)   M 6051)  
  215. Antrenor categoria I*****)     735 1.467
  216. Antrenor categoria II*****)     6581) 1.234
  217. Antrenor categoria III*****)     6471) 1.167
  218. Antrenor categoria IV*****)     6361) 1.060
  219. Antrenor categoria V*****)     6231) 928
  220. Antrenor debutant*****)     6111)  
  221. Şef atelier şcoală I   M 676 784
  222. Şef atelier şcoală II   M 6671) 754
  223. Şef atelier şcoală III   M 6641) 705
  224. Instructor I   M 676 734
  225. Instructor II   M 670 695
  226. Model I   M 676 705
  227. Model II   M 670 695
  228. Supraveghetor noapte   G 6481) 673
  229. Medic primar invăţămant special S 981 1.931
  230. Medic specialist invăţămant special S 809 1.540
  231. Medic invăţămant special S 726 1.448
  232. Medic stagiar invăţămant special S 6471)  
  233. Asistent medical principal invăţămant special SSD 688 1.124
  234. Asistent medical invăţămant special SSD 6381) 1.006
  235. Asistent medical debutant invăţămant special SSD 6351)  
  236. Asistent medical I invăţămant special PL/M 694 1.109
  237. Asistent medical II invăţămant special PL/M 6231) 991
  238. Asistent medical debutant invăţămant special PL/M 6051)  
  239. Infirmieră invăţămant special G 6001) 6621)
  240. Mediator şcolar I   M/G 6131) 6621)
  241. Mediator şcolar II   M/G 6051) 6421)
  242. Mediator şcolar debutant   M/G 6001)  
___________
*) Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare din invăţămant sunt cele prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
**) Se utilizează şi pentru funcţia de secretar prevăzută in Hotărarea Guvernului nr. 1.251/2005 privind unele măsuri de imbunătăţire a activităţii de invăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de invăţămant special şi special integrat.
***) Se poate utiliza in cadrul laboratoarelor şi al atelierelor-şcoală.
***) Se utilizează şi pentru funcţiile: economist, inginer, referent, tehnician, merceolog, contabil, administrator şi funcţionar prevăzute in Hotărarea Guvernului nr. 1.251/2005.
****) Se utilizează pentru toţi antrenorii din unităţile subordonate Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
1) Dacă in urma aplicării metodologiei de calcul prevăzute in anexa nr. 5 la lege rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe luna in anul 2011 se va lua in calcul acest din urmă cuantum.


 

NOTĂ: Salariile de incadrare se utilizează şi pentru personalul didactic auxiliar din unităţile conexe subordonate inspectoratelor şcolare. Toate salariile de incadrare cuprind sporul neuropsihic. Toate salariile de incadrare cuprind majorarea de 5% pentru unităţile de invăţămant preuniversitar şi unităţile conexe, precum şi majorarea de 15% aplicabilă pentru anul 2011.


 


ANEXA Nr. 4


 


Indemnizaţii de conducere specifice


 

1. Funcţiile didactice de conducere din invăţămantul superior

         
  Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere in procente
din salariul de incadrare
- % -
  minim maxim
  1. Rector 35 45
  2. Prorector 25 30
  3. Director general administrativ al universităţii 25 30
  4. Decan 20 30
  5. Secretar ştiinţific al senatului universitar 20 25
  6. Prodecan 15 20
  7. Administrator-şef al facultăţii 15 20
  8. Secretar ştiinţific al consiliului facultăţii 10 15
  9. Director de departament 20 25
  10. Şef de catedră 20 25
2. Funcţiile didactice de conducere, indrumare şi control din invăţămantul preuniversitar şi alte unităţi conexe

         
  Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere in procente
din salariul de incadrare
- % -
  minim maxim
  1. Inspector şcolar general 45 55
  2. Inspector şcolar general adjunct 35 45
  3. Inspector şcolar de specialitate 30 40
  4. Inspector şcolar 25 30
  5. Director de şcoală sau de liceu*) 25 35
  6. Director adjunct de şcoală sau de liceu*) 20 25
  7. Director (profesor invăţămant preşcolar/primar, institutor, educatoare, invăţător)*) 15 25
  8. Directorul casei corpului didactic 35 45
*) Pentru funcţiile de conducere din unităţile conexe ale invăţămantului preuniversitar se aplică in mod corespunzător procentele.


 

3. Funcţiile de conducere didactice auxiliare din instituţiile de invăţămant

       
  Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere in procente
din salariul de incadrare
- % -
  limita maximă
  1. Contabil-şef (administrator financiar) 40
  2. Secretar-şef instituţie invăţămant superior 30
  3. Secretar-şef facultate 25
  4. Secretar-şef*) 20
*) Se utilizează la grupuri şcolare sau la unităţile şcolare cu personalitate juridică stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

ANEXA Nr. 5


 


METODOLOGIA DE CALCUL
al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic şi personalului didactic auxiliar din invăţămant
Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013-2016