| | |
Avocatura - profesia de avocat
HOME
STIRI
CASE DE AVOCATURA LIBRARIE INTERVIURI CAUTA UN AVOCAT FORUM
LEGISLATIE
OPINII CONTACT
ACADEMICA cazul tau documente utile jurindex cariere stiri din barouri examene portalul instantelor
Alte profesii liberale: Mediatori Executori Judecatoresti Notari Publici Judecatori Procurori Lichidatori
Curs valutar: 1€ = 4.3902 lei, 1$ = 3.2286 lei, 1£ = 5.5209 lei, 1CHF = 3.6123 lei
Facebook Avocatura.com Linkedin Avocatura.com newsletter Avocatura.com RSS Avocatura.com
« Inapoi la Legislatie
Legea privind tulburarea linistii publice
Legea 61/1991 (r3) din 27/09/1991 republicata la 31/01/2011 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice.


facebook
Art. 1. - Pentru asigurarea climatului de ordine şi linişte publică necesar desfăşurării normale a activităţii economice şi social-culturale şi promovarea unor relaţii civilizate in viaţa cotidiană, cetăţenii sunt obligaţi să aibă un comportament civic, moral şi responsabil, in spiritul legilor ţării şi al normelor de convieţuire socială.
Art. 2. - (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu inchisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă, următoarele fapte:
1. portul, fără drept, in locurile şi imprejurările in care s-ar putea primejdui viaţa sau integritatea corporală a persoanelor ori s-ar putea tulbura ordinea şi liniştea publică, a cuţitului, pumnalului, şişului, boxului, castetului ori a altor asemenea obiecte fabricate sau confecţionate anume pentru tăiere, impungere sau lovire, precum şi folosirea in asemenea locuri sau imprejurări a armelor cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, a obiectelor confecţionate pe bază de amestecuri pirotehnice ori a dispozitivelor pentru şocuri electrice;
2. importul sau procurarea din ţară, in vederea comercializării, de arme cu aer comprimat sau cu gaze comprimate care imprimă proiectilului o viteză mai mare de 220 m/s, cu excepţia celor destinate pentru a fi folosite la antrenamente şi competiţii de către Federaţia Romană de Tir, de cluburile şi asociaţiile sportive cu secţii de tir afiliate la această federaţie, care pot dobandi, deţine şi folosi arme din această categorie, conform standardelor sportive internaţionale;
3. neasigurarea de către responsabili sau patroni, prin personal propriu ori specializat, a ordinii publice in localuri publice, hoteluri, moteluri, campinguri, cluburi, pensiuni, discoteci şi in alte locuri de distracţie sau de agrement pe care le conduc, precum şi refuzul acestora de a acorda sprijin organelor in drept pentru restabilirea in locurile respective a ordinii publice sau pentru luarea măsurilor impotriva persoanelor care au incălcat legea;
4. impiedicarea, sub orice formă, a organului de urmărire penală sau de menţinere a ordinii publice de a-şi indeplini obligaţiile de serviciu privind legitimarea sau conducerea unei persoane la sediul poliţiei ori al altui organ de stat, de a lua măsurile necesare pentru menţinerea ori restabilirea ordinii publice.
(2) Portul sau folosirea, fără drept, de obiecte din cele prevăzute la alin. (1) pct. 2, in localul autorităţilor publice, instituţiilor publice, instituţiilor sau altor persoane juridice de interes public, la intruniri publice ori in localuri de alegeri, se pedepseşte cu inchisoare de la 2 la 5 ani.
Art. 3. - Constituie contravenţie săvarşirea oricăreia dintre următoarele fapte, dacă nu sunt comise in astfel de condiţii incat, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:
1) săvarşirea in public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de violenţă impotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora sau a instituţiilor publice;
2) constituirea unui grup format din trei sau mai multe persoane, in scopul de a săvarşi acţiuni ilicite, contrare ordinii şi liniştii publice şi normelor de convieţuire socială, precum şi actele de incurajare sau sprijinire, sub orice formă, a unor astfel de grupuri de persoane, care incită la dezordine socială;
3) apelarea, in mod repetat, la mila publicului, de către o persoană aptă de muncă, precum şi determinarea unei persoane la săvarşirea unor astfel de fapte;
4) aruncarea asupra unei persoane, construcţii sau asupra unui mijloc de transport cu obiecte de orice fel, cu substanţe inflamante, iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, corosive sau care murdăresc, dacă nu s-au produs vătămări ale integrităţii corporale sau sănătăţii, ori pagube materiale;
5) organizarea, ingăduirea sau participarea la jocuri de noroc - altele decat cele autorizate potrivit legii - de natură să lezeze bunele moravuri;
6) atragerea de persoane, sub orice formă, săvarşită in localuri, parcuri, pe străzi sau in alte locuri publice in vederea practicării de raporturi sexuale cu acestea spre a obţine foloase materiale, precum şi indemnul sau determinarea, in acelaşi scop, a unei persoane la săvarşirea unor astfel de fapte;
7) acceptarea sau tolerarea practicării faptelor prevăzute la pct. 6) in hoteluri, moteluri, campinguri, baruri, restaurante, cluburi, pensiuni, discoteci sau in anexele acestora de către patronii sau administratorii ori conducătorii localurilor respective;
8) comercializarea armelor cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, a arbaletelor, arcurilor pentru tir, pescuit sau vanătoare in alte locuri decat in magazinele autorizate să efectueze operaţiuni cu arme de foc şi muniţii;
9) vanzarea armelor cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, a arbaletelor, arcurilor pentru tir, pescuit sau vanătoare persoanelor care nu au implinit varsta de 18 ani, persoanelor care au săvarşit acte de violenţă menţionate in cazierul judiciar, precum şi persoanelor care suferă de boli neuropsihice menţionate in certificatul de sănătate eliberat de policlinica teritorială;
10) neţinerea evidenţei de către magazinele autorizate a cumpărătorilor armelor prevăzute la pct. 8) in registre speciale, vizate de organele de poliţie, in care vor fi menţionate datele de stare civilă, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate ale cumpărătorului, numărul cazierului judiciar, numărul certificatului de sănătate neuropsihică, cu denumirea policlinicii teritoriale, precum şi caracteristicile armei vandute.
Dacă cumpărătorul este titular al unui permis de armă, este scutit de obligaţia de a prezenta cazierul judiciar şi certificatul de sănătate neuropsihică, iar dacă cumpărătorul este titular al unui permis de conducere, acesta este obligat să prezinte numai cazierul judiciar;
11) alarmarea publicului, a organelor specializate pentru a interveni in caz de pericol ori a organelor de menţinere a ordinii publice, prin darea semnalelor de pericol sau, după caz, prin solicitarea intervenţiei la faţa locului, fără motiv intemeiat;
12) intreruperea curentului electric sau stingerea, fără drept, a lămpilor ce servesc la iluminatul public pe străzi, in parcuri, săli de spectacol sau in alte locuri publice;
13) pătrunderea, cu incălcarea normelor legale de acces, in sediile autorităţilor publice centrale şi locale, instituţiilor publice, instituţiilor de invăţămant şi spaţiilor aparţinand acestora, indiferent de destinaţia lor, regiilor autonome, societăţilor comerciale, partidelor sau altor formaţiuni politice, organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale, ambasadelor şi reprezentanţelor altor state ori ale organizaţiilor internaţionale de pe teritoriul Romaniei, precum şi ocuparea fără drept a terenurilor aparţinand ambasadelor şi reprezentanţelor sau a terenurilor situate in perimetrul acestora ori refuzul de a le părăsi la cererea organelor de ordine;
14) scrierea sau desenarea, fără drept, pe pereţii clădirilor, pe garduri sau pe obiecte de folosinţă comună aflate in locuri publice, deteriorarea prin orice mijloc a acestora, precum şi dezlipirea sau distrugerea, fără drept, a reclamelor, anunţurilor şi afişelor legal expuse in locuri anume destinate;
15) nerespectarea măsurilor de ordine sau a regulilor stabilite pentru buna desfăşurare a manifestărilor cultural-sportive;
16) deteriorarea, ridicarea sau mutarea, fără drept, a semnelor sau indicatoarelor de orientare turistică şi rutieră ori a celor care semnalează existenţa unui pericol pentru viaţa persoanelor;
17) lăsarea in libertate ori fără supraveghere a animalelor care pot prezenta pericol pentru persoane sau bunuri;
18) refuzul consumatorului de a părăsi un local public in care se consumă băuturi alcoolice, după ora de inchidere sau la cererea indreptăţită a unui salariat al localului;
19) servirea consumatorilor cu băuturi alcoolice in localurile publice şi in afara acestora, in zilele şi la orele cand, potrivit dispoziţiilor legale, acestea sunt inchise sau este interzisă desfacerea băuturilor alcoolice ori după ora de inchidere stabilită prin autorizaţia de funcţionare;
20) servirea cu băuturi alcoolice in localuri publice şi in afara acestora pe timpul desfăşurării adunărilor publice, grevelor, manifestărilor sportive sau altor asemenea intruniri publice, in imediata apropiere, precum şi consumul de băuturi alcoolice in astfel de condiţii de către participanţi;
21) desfacerea, comercializarea şi consumul băuturilor alcoolice in locurile publice, la intrarea in curţile şi in interioarele lor, cum sunt: spitale şi alte unităţi sanitare, centre de plasament al minorilor, unităţi şi instituţii de invăţămant şi educaţie, lăcaşuri de cult şi instituţii religioase aferente cultelor care interzic consumul băuturilor alcoolice in practicarea religiei respective, pe trotuarele sau aleile de acces ale acestora;
22) servirea cu băuturi alcoolice, in localurile publice, a consumatorilor aflaţi in vădită stare de ebrietate, precum şi a minorilor;
23) consumul de băuturi alcoolice in următoarele locuri publice: drumuri publice, parcuri, stadioane şi terenuri sportive, instituţii culturale, săli de spectacole, instituţii sau unităţi economice, toate mijloacele de transport in comun, autogări, gări şi aeroporturi, de stat şi private, sau alte locuri prevăzute de lege. In incinta acestor locuri publice se pot consuma băuturi alcoolice prin delimitarea unor spaţii special amenajate pentru consumarea băuturilor alcoolice, prin hotărarea conducerilor locurilor publice respective. Sunt exceptate localurile de alimentaţie publică şi turism, cum sunt: restaurante, baruri şi discoteci. In locurile publice enumerate se interzice cu desăvarşire consumul de băuturi alcoolice de către persoanele care nu au implinit varsta de 18 ani;
24) provocarea ori participarea efectivă la scandal, in locuri sau localuri publice;
25) tulburarea, fără drept, a liniştii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă;
26) tulburarea liniştii locatarilor intre orele 22,00-8,00 şi 13,00-14,00 de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare in localurile sau in sediile persoanelor juridice, in locuinţele persoanelor fizice sau in oricare alt loc din imobile cu destinaţia de locuinţe ori situat in imediata vecinătate a acestora;
27) organizarea de petreceri cu caracter privat şi utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniştea locuitorilor, in corturi, alte amenajări sau in spaţiu neacoperit, situate in perimetrul apropiat imobilelor cu destinaţia de locuinţe sau cu caracter social, in mediul urban;
28) alungarea din locuinţa comună a soţului sau soţiei, a copiilor, precum şi a oricărei alte persoane aflate in intreţinere;
29) nerespectarea măsurilor de ordine luate de organele competente in caz de calamităţi naturale sau alte pericole publice;
30) nerespectarea măsurii de suspendare, dispusă conform dispoziţiilor art. 4 alin. (3) şi (4);
31) refuzul unei persoane de a da relaţii pentru stabilirea identităţii sale, de a se legitima cu actul de identitate sau de a se prezenta la sediul poliţiei, la cererea ori la invitaţia justificată a organelor de urmărire penală sau de menţinere a ordinii publice, aflate in exercitarea atribuţiilor de serviciu;
32) indemnul sub orice formă al minorilor la săvarşirea de contravenţii;
33) neluarea de către părinţi sau de către persoanele cărora li s-a incredinţat spre creştere şi educare un minor in varstă de pană la 16 ani sau care au in ingrijire un alienat ori debil mintal a măsurilor necesare pentru a-l impiedica de la fapte de vagabondaj, cerşetorie sau prostituţie;
34) lăsarea fără supraveghere a unui bolnav mintal periculos, de către persoanele care au indatorirea de a-l ingriji sau de a-l păzi, precum şi neanunţarea organelor sanitare sau ale poliţiei in caz de scăpare de sub pază sau supraveghere.
Art. 4. - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 3 se sancţionează după cum urmează:
a) cu amendă de la 100 lei la 500 lei, cele prevăzute la pct. 3), 4), 11), 14), 17), 18), 22), 31), 33) şi 34);
b) cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei, cele prevăzute la pct. 1), 12), 16), 24), 25) şi 28);
c) cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei, cele prevăzute la pct. 2), pct. 5)-7), pct. 8)-10), pct. 13), 15), 19), 20), 26), 27), 29) şi pct. 32);
d) cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei, fapta prevăzută la pct. 30);
e) cu amendă de la 100 lei la 500 lei, faptele prevăzute la pct. 21) şi 23).
(2) In cazurile in care faptele prevăzute la pct. 1), 2), 4) şi 24) ale art. 3 sunt săvarşite in incinta unei instituţii de invăţămant, a unei instituţii de sănătate ori destinate ocrotirii speciale a unor categorii de persoane defavorizate, sancţiunile aplicabile sunt amenzile de la 1.000 lei la 3.000 lei.
(3) In cazul săvarşirii contravenţiilor prevăzute la art. 3 pct. 7) şi pct. 20) se dispune şi măsura suspendării activităţii localului public pe o perioadă cuprinsă intre 10 şi 30 de zile.
(4) In cazul repetării contravenţiilor prevăzute la art. 3 pct. 19), 21), 22) şi 26) se dispune, de asemenea, măsura suspendării activităţii localului public pe o perioadă cuprinsă intre 10 şi 30 de zile.
(5) In cazul săvarşirii contravenţiei prevăzute la art. 3 pct. 30) se dispune retragerea autorizaţiei de funcţionare a localului public.
(6) Suspendarea activităţii localului public ori retragerea autorizaţiei de funcţionare a acestuia se dispune de către organul care a eliberat autorizaţia, la propunerea organului constatator, căruia i se comunică in scris măsura luată, in termen de 5 zile de la data sesizării.
(7) In cazul contravenţiilor prevăzute la art. 3 pct. 32), 33) şi 34), sesizarea se poate face şi de către organele de ocrotire socială.
(8) Sancţiunea amenzii poate fi aplicată şi persoanei juridice.
Art. 5. - (1) Sunt supuse confiscării lucrurile care au servit la săvarşirea contravenţiilor prevăzute la art. 3 pct. 4) şi 5), dacă sunt ale contravenientului, precum şi lucrurile dobandite prin săvarşirea contravenţiilor, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate.
(2) In cazul contravenţiei prevăzute la art. 3 pct. 28) este necesară plangerea părţii vătămate. Retragerea plangerii ori impăcarea părţilor inlătură răspunderea făptuitorului. Organele constatatoare sunt abilitate să restabilească situaţia anterioară.
Art. 6. - (1) Contravenţiile se constată de către primar, imputerniciţii acestuia, de către ofiţerii sau agenţii de poliţie ori de către ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii din jandarmerie, precum şi, pentru faptele constatate in zona specifică de competenţă, de către poliţiştii de frontieră.
(2) In cazul contravenţiilor pentru care legea prevede sancţiunea amenzii, agentul constatator, odată cu constatarea aplică şi sancţiunea.
Art. 7. - Impotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor prin care s-a aplicat sancţiunea amenzii se poate face plangere in termen de 15 zile de la comunicarea acestuia.
Art. 8. - (1) Plangerea impotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se soluţionează de judecătorie.
(2) Hotărarea judecătorească prin care judecătoria soluţionează plangerea este definitivă şi irevocabilă.
Art. 9. - (1) In cazul in care contravenţiile prevăzute in prezenta lege sunt săvarşite de un militar, procesul-verbal de constatare se trimite comandantului unităţii din care face parte contravenientul, spre a i se aplica, dacă procesul-verbal este intemeiat, sancţiuni potrivit Regulamentului disciplinei militare.
(2) In situaţia in care contravenientul este incorporat pentru indeplinirea serviciului militar inainte de pronunţarea hotărarii judecătoreşti ori inainte de inceperea executării sancţiunii inchisorii contravenţionale, procesul-verbal sau, după caz, hotărarea se trimite, de asemenea, comandantului unităţii din care face parte contravenientul, spre a i se aplica o sancţiune potrivit Regulamentului disciplinei militare.
Art. 10. - Dispoziţiile prezentei legi se intregesc cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia dispoziţiilor privind plata a jumătate din minimul amenzii.
Art. 11. - Pe data intrării in vigoare a prezentei legi*) se abrogă Decretul nr. 153 din 24 martie 1970 pentru stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii privind regulile de convieţuire socială, ordinea şi liniştea publică, art. 6 din Decretul nr. 76 din 15 iulie 1975, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
___________
*) Legea nr. 61/1991 a fost publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 196 din 27 septembrie 1991.  
Publicitate
HOME STIRI SFATUL EXPERTULUI LEGISLATIE FORUM AVOCATI ADRESE UTILE DOCUMENTE UTILE CONTACT
Acceptand sa utilizati acest site, declarati in mod expres si implicit ca sunteti de acord cu Termenii si Conditiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea si reproducerea informatiilor si imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor si Conditiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal inscris in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 si nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013