| |
PENTRU AVOCATI:
construieste-ti afacerea
HOME
STIRI
ANALIZA INTERVIU SFATUL EXPERTULUI
LEGISLATIE
FORUM AVOCATI CONTACT
ACADEMICA Facultati de drept
Cariera
Burse Concursuri Lucrari Ora de practica Fun
aviz_de_mediu.docx
25 descarcari
Referat - Aviz de mediu
Protectia mediului a devenit una din principalele preocupari ale secolului XX si reprezinta o provocare pentru actualul mileniu. Comunitatea internationala a fost pusa in fata unor evenimente care au avut un impact deosebit asupra mediului: accidentul de la Cernobil - Ucraina, accidentele tancurilor petroliere Tory Canion in 1967.

Discutii similare pe forum

Aviz legalitate - scris de oana_dan - 4 raspunsuri
Sunt consilier juridic la o institutie publica si tocmai mi s-a adus la cunostinta ca v-a trebui sa avizez(nu stiu exact), pe viitor, toate deciziile conducatorului institutiei. As vrea sa va intreb ce parere aveti tinand cont de faptul ca aceste decizii se emit pentru toate compartimentele, sefii de servicii si birouri fiind cei care le aduc la indeplinire, fara insa a fi obligati sa dispuna masurile luate. Multe din aceste masuri vizeaza aspecte de legalitate. Nu mi se pare corect, de exemplu,...
Factura sau aviz? - scris de danabobo - 0 raspunsuri
Am un magazin cu amanuntul, unde vand produse cu plata la termen, adica o persoana fizica pe baza de contract cumpara marfa de la mine si plateste peste 3 luni. In momentul livrarii marfii intocmesc o factura sau un aviz? Multumesc anticipat!
Suspendarea unui aviz favorabil dat - scris de ursgaby - 3 raspunsuri
Buna! Am avut o mica problema, partial rezolvata intre timp, dar as vrea sa stiu pe viitor daca o pot preveni. Am demarat constructia a doua case, avand certificat de urbanism, toate avizele necesare si evident autorizatie de constructie. Am inceput sa le ridic. Intre timp, un vecin a devenit nemultumit de constructiile mele. Printre actiunile sale a fost si una cu implicatie juridica. Adica, a sesizat Autoritatea de sanatate publica, autoritatea care in prealabil mi-a emis un aviz favorabil. ...
Aviz construire gard imprejmuitor? - scris de Eugen1234 - 1 raspunsuri
Va rog sa ma lamuriti daca este necesar un aviz/autorizatie de la Consiliul local/Primarie pentru a realiza un gard imprejmuitor blocului. Daca da,care ar fi documentele necesare eliberarii unui asemenea aviz?
Exceptia de nelegalitate in cazul unui AVIZ eliberat de ANFP - scris de proasist - 4 raspunsuri
Ipoteza: Se dau niste reincadrari ale unor functionari publici (conform OUG 92/2004), prin dispozitia angajatorului (institutie publica), pe baza statului de functii aprobat de ordonatarul principal de credite (Consiliul Judetean), stat care la randul sau se bazeaza pe un aviz eliberat de ANFP. Functionarii sunt reincadrati cu un salariu mai mic in ianuarie 2005 fata de decembrie 2004, motivatia fiind ... asa scrie in avizul ANFP. Intrebare: Se poate ridica exceptia de nelegalitate a avizulu...

Toate acestea au determinat societatea internationala sa devina constienta de importanta mediului, nu numai pentru omenire, ci pentru supravietuirea intregii planete. Astfel, relatia mediu-societatea umana a capatat dimensiuni concrete. Nu se mai pune problema "imblanzirii naturii", ci a constientizarii faptului ca omul este o parte  a mediului.

Un loc aparte in cadrul acestor preocupari este ocupat de tehnicile si instrumentele cu caracter preventiv si de precautie.  Printre aceste mecanisme se numara si evaluarea  de mediu,raportul de mediu precum si avizele de mediu.

Avizul  de mediu pentru planuri si programe - act tehnico-juridic scris, emis de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului, care confirma integrarea aspectelor privind protectia mediului in planul sau in programul supus adoptarii.

 UNDE SE SOLICITA AVIZUL DE MEDIU ?

Autoritatile abilitate prin lege cu competenta de emitere a avizului de mediu pentru planuri si programe sunt:

•  autoritatea publica centrala pentru protectia mediului

•  autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului.

Acest aviz pentru planuri si programe se emite numai ulterior efectuarii evaluarii de mediu si in baza analizarii raportului de mediu intocmit. Raportul de mediu trebuie sa contina si rezultatul evaluarii de mediu.

Conform Legii protectiei mediului, la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, Guvernul stabileste prin hotarari:

•  procedura de evaluare de mediu;

•  structura raportului de mediu;

•  conditiile de emitere a avizului de mediu pentru planuri si programe, inclusiv cele cu efecte transfrontaliere.

Obtinerea avizului de mediu este obligatorie pentru toate planurile si programele care pot avea efecte semnificative asupra mediului si care se adopta de catre o autoritate la nivel national, regional sau local. In acest scop titularul planului este obligat sa notifice autoritatea de mediu in vederea inceperii procedurii evaluarii de mediu in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 1076 din 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Titularul planului sau programului este orice autoritate publica, precum si orice persoana fizica sau juridica care promoveaza un plan sau un program.

 CIND SE SOLICITA AVIZUL DE MEDIU ?

Avizul de mediu pentru planuri si programe se solicita atunci cand are loc  initierea si adoptarea planurilor si programelor.

Cand trebuie notificat?

Cand promovati un plan care:

•   - este pregatit pentru urmatoarele domenii: agricultura, silvicultura, pescuit si acvacultura, energie, industrie, inclusiv activitatea de extractie a resurselor minerale, transport, gestionarea deseurilor, gospodarirea apelor, telecomunicatii, turism, dezvoltare regionala, amenajarea teritoriului si urbanism sau utilizarea terenurilor, si care include proiecte prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Hotararea Guvernului nr. 1213 din 2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice si private (ex. proiecte pentru care este necesar acordul de mediu).

•  - datorita posibilelor efecte afecteaza ariile de protectie speciala avifaunistica sau ariile speciale de conservare reglementate conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57 din 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice.

Solicitare pentru obtinerea avizului de mediu pentru planuri si programe va cuprinde:

1. Notificare (cerere) intocmita de titular.

2.  Proiectul de plan/program care se supune avizarii completat cu date referitoare la criteriile relevante prevazute in anexa nr.1 din HG 1076/2004,

3.  Piese desenate,

4. Dovada informarii publicului asupra initierii procesului de elaborare a planului sau programului si realizarii primei versiuni a acestuia, conform art. 9 (1) si 29 (2) din HG 1076/2004,

5.  Dovada achitarii tarifului de 500 RON pentru etapa de incadrare, conform anexei nr. 4 din HG 1076/2004

6.  2 exemplare.

ANUNTUL PUBLIC pentru etapa de incadrare va contine informatii despre:

-   titularul planului sau programului;

-   elaborarea primei versiuni a planului sau programului;

-  natura acestuia;

-  declansarea etapei de incadrare;

-  locul si orarul consultarii primei versiuni a planului sau programului;

-  posibilitatea de a transmite in scris comentarii si sugestii la sediul APM  in termen de 15 zile calendaristice de la data ultimului anunt.

VALABILITATE

 Valabilitatea avizului de mediu este de 2 ani de la data emiterii, in cazul in care nu intervin modificari ale conditiilor in care a fost emis sau a folosit scopului pentru care a fost emis.

Avizul de mediu pentru planuri si programe are aceiasi perioada de valabilitate ca si planul sau programul pentru care a fost emis in cazul in care nu intervin modificari ale respectivului plan sau program.

EVALUAREA DE MEDIU

Evaluarea de mediu constituie un instrument cheie al politicii de mediu si face  obiectul instituirii unui cadru de reglementare la nivel international, european, national si local pentru autorizarea unor planuri, programe si proiecte de dezvoltare care sa faciliteze si sa permita stabilirea efectelor generate asupra sanatatii oamenilor si mediului.

In Romania, acest cadru de reglementare a fost recent actualizat si armonizat cu legislatia Uniunii Europene in acest domeniu, prin modificarea si completarea Legii protectiei mediului nr. 137/1995 si adoptarea unui numar de acte normative noi in materie sau cu relevanta pentru procesul de evaluare a mediului.

Evaluare de mediu

Elaborarea raportului de mediu, consultarea publicului si a autoritatilor competente implicate in implementarea anumitor planuri si programe, luarea in considerare a raportului de mediu si a rezultatelor acestor consultari in procesul decizional si asigurarea informarii asupra deciziei luate, conform legislatiei in vigoare.

Procedura de evaluare de mediu  se realizeaza in etape, dupa cum urmeaza:

a) etapa de incadrare a planului sau programului in procedura evaluarii de mediu;

b) etapa de definitivare a proiectului de plan sau de program si de realizare a raportului de mediu;

c) etapa de analiza a calitatii raportului de mediu

A. Etapa de incadrare a planului sau programului

Titularul planului sau programului este obligat sa notifice in scris autoritatea competenta pentru protectia mediului si sa informeze publicul asupra initierii procesului de elaborare a planului sau programului si realizarii primei versiuni a acestuia, prin anunturi repetate in mass-media si prin afisarea pe pagina proprie de Internet.

Titularul planului sau programului pune la dispozitie autoritatii competente pentru protectia mediului si publicului, pentru consultare, prima versiune a planului sau programului.

Autoritatea competenta pentru protectia mediului transmite in scris titularului planului sau programului obligativitatea efectuarii evaluarii de mediu in termen de 10 zile calendaristice de la data primirii primei versiuni a planului sau programului.

Autoritatile competente pentru protectia mediului conduc etapa de incadrare a planurilor si programelor pentru care sunt notificate de catre titularul planului sau programului.

 Etapa de incadrare se realizeaza cu consultarea titularului planului sau programului, a autoritatii de sanatate publica si a autoritatilor interesate de efectele implementarii planului sau programului, in cadrul unui comitet special constituit.

Autoritatile competente pentru protectia mediului identifica autoritatile publice care, datorita atributiilor si raspunderilor specifice pe care le au in domeniul protectiei mediului, sunt interesate de efectele implementarii planului sau programului.

Titularul planului sau programului este obligat sa puna la dispozitie comitetului special constituit, spre consultare, prima versiune a planului sau programului.

Autoritatea competenta pentru protectia mediului ia decizia de incadrare pe baza consultarilor realizate in cadrul comitetului , in termen de 25 de zile calendaristice de la primirea notificarii.

Autoritatile competente pentru protectia mediului aduc la cunostinta publicului decizia motivata a etapei de incadrare, prin publicare pe pagina proprie de Internet, in termen de 3 zile calendaristice de la luarea deciziei. Decizia se publica in mass-media de catre titular. Planurile si programele care, in urma etapei de incadrare, nu necesita evaluare de mediu urmeaza a fi supuse procedurii de adoptare fara aviz de mediu.

B. Etapa de definitivare a proiectului de plan sau de program si de realizare a raportului de medi

Definitivarea proiectului de plan sau de program, stabilirea domeniului si a nivelului de detaliu al informatiilor ce trebuie incluse in raportul de mediu, precum si  analiza efectelor semnificative ale planului sau programului asupra mediului se fac in cadrul unui grup de lucru. Persoanele atestate, impreuna cu expertii angajati, dupa caz, analizeaza masurile propuse de titularul planului sau programului, precum si programul de monitorizare si intocmesc raportul de mediu

C. Etapa de analiza a calitatii raportului fde mediu si de luare a deciziei

Titularul planului sau programului are obligatia ca in termen de 5 zile calendaristice de la finalizarea raportului de mediu sa transmita proiectul de plan sau de program si raportul de mediu elaborat pentru acesta autoritatii competente pentru protectia mediului, autoritatii competente pentru sanatate si autoritatilor interesate de efectele implementarii planului sau programului.

Scopul evaluarii de mediu este acela de a integra obiectivele si cerintele de protectie a mediului in etapele de pregatire si adoptare a anumitor planuri si programe de dezvoltare, care pot avea efecte semnificative asupra mediului.

Domeniile in care legea prevede obligativitatea efectuarii procesului de evaluare de mediu pentru anumite planuri si programe sunt:

•  amenajarea teritoriului si urbanism;

•  utilizarea terenurilor;

•  agricultura, silvicultura si piscicultura;

•  transport;

•  energie;

•  industrie, inclusiv activitatea de extractie a substantelor minerale utile;

• gospodarirea deseurilor;

• gospodarirea apelor;

•  telecomunicatii;

• turism.

Raport de mediu

Raportul de mediu identifica, descrie si evalueaza potentialele efecte semnificative asupra mediului ale implementarii planului sau programului, precum si alternativele rezonabile ale acestuia, luand in considerare obiectivele si aria geografica ale planului sau programului.

Informatiile furnizate in raportul de mediu trebuie sa fie corelate cu gradul de cunoastere si cu metodele de evaluare, continutul, nivelul de detaliu al planului sau programului si cu stadiul acestuia in procesul de luare a deciziei.

 Pentru planurile si programele dezvoltate la nivel local sau regional, care urmeaza sa fie integrate in planuri ori programe regionale sau nationale care au fost deja supuse evaluarii de mediu, raportul de mediu trebuie sa tina cont de rezultatul acestei evaluari, de stadiul planului ori programului in procesul decizional, precum si masura in care anumite probleme sunt mai bine evaluate la alte niveluri de decizie, pentru a evita duplicarea evaluarii. Dupa obtinerea avizelor initiatorul actului definitiveaza proiectul, retinand sau respingand motivat propunerile, recomandarile sau observatiile formulate de avizatori.

Stiri pe aceasta tema

Comaniciu Romeo Ionut, aviz favorabil pentru functia de presedinte al CSA
Comaniciu Romeo Ionut, directorul sucursalei Astra Brasov, a primit, marti, cu majoritate de voturi (21), aviz favorabil pentru functia de presedinte al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (CSA).
21 dintre candidatii la functia de procuror au primit aviz negativ de la ICCJ
Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) a avizat negativ candidaturile a 21 dintre magistratii care doresc sa promoveze in functia de judecator al ICCJ.
Titus Corlatean, ministrul propus al Justitiei, aviz favorabil in comisii
Titus Corlatean, ministrul propus al Justitiei in Cabinetul Victor Ponta, a primit luni aviz favorabil din partea membrilor comisiilor de specialitate ale Parlamentului.
Judecatoarea Iulia Motoc a primit aviz negativ pentru CEDO
Comisiile reunite juridice si pentru drepturile omului ale Senatului si Camerei Deputatilor au avizat astazi favorabil candidatura a trei judecatori pentru CEDO, avizand totodata negativ candidatura judecatoarei Iulia Motoc.
Aviz favorabil pentru toti candidatii la conducerea unor sectii din PICCJ si DNA
Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a acordat astazi aviz pozitiv procurorilor care au sustinut interviurile pentru functii din conducerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) si Directia Nationala Anticoruptie (DNA).
HOME STIRI SFATUL EXPERTULUI LEGISLATIE FORUM AVOCATI ADRESE UTILE DOCUMENTE UTILE CONTACT
Acceptand sa utilizati acest site, declarati in mod expres si implicit ca sunteti de acord cu Termenii si Conditiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea si reproducerea informatiilor si imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor si Conditiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal inscris in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 si nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2005-2010 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2011
Sati